Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", VII, 1970