Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 8 volume
  • 21 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1967 Biserica Domnească din Curtea de Argeș, 1967 MUSICESCU, Maria Ana (autor), IONESCU, Grigore (autor)
volum de carte 1938 București - ghid istoric și artistic, anul 1938 IONESCU, Grigore (autor)
volum de carte 1952 Documente de arhitectură românească, 1, anul 1952 IONESCU, Grigore (redactor)
volum de carte 1952 Documente de arhitectură românească, 2, anul 1952 IONESCU, Grigore (redactor)
volum de carte 1952 Documente de arhitectură românească, 3, anul 1952 IONESCU, Grigore (redactor)
volum de carte 1954 Documente de arhitectură românească, 4, anul 1954 IONESCU, Grigore (redactor)
volum de carte 1954 Documente de arhitectură românească, 5, anul 1954 IONESCU, Grigore (redactor)
volum de carte 1967 The Princely Church of Curtea de Argeș, anul 1967 MUSICESCU, Maria Ana (autor), IONESCU, Grigore (autor)
articol de periodic 1943 Balcania, VI IONESCU, Grigore (autor) Byzance et l'architecture religieuse en Roumanie Art et culture 307-332 franceză
articol de periodic 1931 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, XXIV, nr. 1-4 IONESCU, Grigore (autor) Biserica din Călinești-Prahova 82-86 română
articol de periodic 1990 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, I, nr. 1-2, Serie Nouă IONESCU, Grigore (autor) , DERER, Peter (autor) Instrucțiuni ale Comisiei Naționale a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice pentru primării și Oficii de patrimoniu Legi, regulamente, normative 88 română
articol de periodic 1990 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, I, nr. 1-2, Serie Nouă POPESCU-CRIVEANU, Șerban (autor) , IONESCU, Grigore (autor) Instrucțiuni ale Comisiei Naționale a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice și ale Comisiei Naționale de Urbanism și de Amenajarea Teritoriului Legi, regulamente, normative 89 română
articol de periodic 1990 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, I, nr. 3-4, Serie Nouă IONESCU, Grigore (autor) Carta internațională de la Veneția privind conservarea și restaurarea monumentelor istorice Legi, regulamente, normative 18-21 română
articol de periodic 1992 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, III, nr. 2, Serie Nouă GIURESCU, Dinu C. (autor) , DRĂGUȚ, Vasile (autor) , TEODORESCU, Răzvan (autor) , IONESCU, Grigore (autor) Expoziția Monumentele României 1977–1989 Dosarele distrugerii 9-34 română; franceză; engleză
articol de periodic 1992 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, III, nr. 3, Serie Nouă IONESCU, Grigore (autor) , DERER, Peter (autor) , GIURESCU, Dinu C. (autor) , LĂZĂRESCU, Anca (autor) Protocolul de colaborare încheiat între Comisia Națională și Direcția Muzeelor și Colecțiilor și Comisia Națională și Direcția Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice Legi, regulamente, normative 77 română
articol de periodic 1970 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XXXIX, nr. 1 IONESCU, Grigore (autor) Necesitatea sistematizării și restaurării centrelor istorice 37-40 română
articol de periodic 1971 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XL, nr. 3 IONESCU, Grigore (autor) Nicolae Iorga, istoric al artei românești 3-4 română
articol de periodic 1973 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLII, nr. 4 IONESCU, Grigore (autor) , VOICULESCU, Sanda (autor) Campania de relevee a studenților Institutului de Arhitectură "Ion Mincu" din timpul practicii de vară 75-75 română
articol de periodic 1990 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LIX, nr. 2 IONESCU, Grigore (autor) G.M. Cantacuzino - architect, pictor și literat Studii şi Comunicări 34-36 română
articol de periodic 1991 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LX, nr. 1 IONESCU, Grigore (autor) Societatea arhitecților români și problema restaurării monumentelor istorice Conservare-restaurare 62-65 română
articol de periodic 1992 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXI, nr. 1 IONESCU, Grigore (autor) Școala română de la Roma și aportul ei la dezvoltarea științei românești Comunicări şi note documentare 91-92 română
articol de periodic 1977 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLVI, nr. 1 IONESCU, Grigore (autor) În legătură cu primul edificiu al Mitropoliei Țării Românești de la Argeș Studii 43-44 română
articol de periodic 1977 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLVI, nr. 2 IONESCU, Grigore (autor) Tipologii specifice ale clădirilor populare din lemn Studii 30-36 română
articol de periodic 1978 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLVII, nr. 1 IONESCU, Grigore (autor) Începuturile lucrărilor de restaurare a monumentelor istorice în România și activitatea în acest domeniu a arhitectului francez André Lecomte du Nouy Studii 63-70 română
articol de periodic 1978 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLVII, nr. 2 IONESCU, Grigore (autor) André Lecomte du Nouy și restaurarea monumentelor istorice din România (II) Studii 35-42 română
articol de periodic 1979 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLVIII, nr. 1, Număr consacrat arhitecturii vernaculare, realizat în colaborare cu Comitetul național român ICOMOS și Comitetul internațional de arhitectură vernaculară IONESCU, Grigore (autor) André Lecomte du Nouy et la restauration des monuments historiques de Roumanie 107-113 franceză
articol de periodic 1979 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLVIII, nr. 2 IONESCU, Grigore (autor) Evoluția concepțiilor privind necesitatea conservării monumentelor istorice Studii 29-36 română
articol de periodic 1981 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul L, nr. 1 IONESCU, Grigore (autor) O nouă carte despre arhitectură: Tîrgoviște, monumente istorice și de artă, de Cristian Moisescu, Ed. Meridiane Conservare - restaurare 93-93 română
articol de periodic 1981 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul L, nr. 2 IONESCU, Grigore (autor) Trei personalități de seamă ale arhitecturii românești (Grigore Cerchez, Nicolae Ghica- Budești, Petre Antonescu) Evocări 11-13 română