Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul L, nr. în TOM: 2, 1981


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic GRECEANU, Radu (autor) Nicolae Iorga și Comisiunea Monumentelor Istorice Evocări 3-10 română
articol de periodic IONESCU, Grigore (autor) Trei personalități de seamă ale arhitecturii românești (Grigore Cerchez, Nicolae Ghica- Budești, Petre Antonescu) Evocări 11-13 română
articol de periodic TEODORESCU, Aurel (autor) Reconstrucția capului de pod construit de Apollodor din Damasc la Drobeta-Turnu Severin Conservare - restaurare 14-28 română
articol de periodic DEBIE, Carol Nicolae (autor) Știri noi despre casa Hagi Prodan Conservare - restaurare 29-31 română
articol de periodic HOINĂRESCU, Călin (autor) Tradiție și influențe la casa Hagi Prodan Conservare - restaurare 32-39 română
articol de periodic IONESCU, Ruxandra (autor) Considerații privind decorația casei Hagi Prodan Conservare - restaurare 40-43 română
articol de periodic FABINI, Hermann (autor) Probleme legate de restaurarea Bisericii Negre din Brașov Conservare - restaurare 44-46 română
articol de periodic BERENDEI, Marcel (autor) , DUICU, Sorin Sebastian (autor) Trei monumente feudale din Dolj, conservarea și punerea lor în valoare (bolnița mănăstirii Sadova, biserica Albă din Dobrești, biserica Sf. Nicolae din satul Leu) Conservare - restaurare 47-50 română
articol de periodic WITTE, A. Terfve- E. De (autor) Analiza produselor comerciale hidrofobizante Conservare - restaurare 51-54 română
articol de periodic ISPIR, Mihai (autor) Locuințe feudale și case de tîrgoveți în Moldova secolului al XVIII-lea Comunicări 55-57 română
articol de periodic CANTEMIR, Carmen (autor) Orașul Caracal. Contribuții la cunoașterea patrimoniului arhitectural de la finele secolului al XIX-lea Comunicări 58-61 română
articol de periodic NICULĂESCU, Mihai (autor) Cîteva monumente istorice din Tîrgoviște în contextul sistematizării urbane de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX- lea Comunicări 62-64 română
articol de periodic AVRAM, Alexandru (autor) Cîteva considerații cu privire la bazilicile scurte din bazinul Hîrtibaciului și zona Sibiului Comunicări 64-71 română
articol de periodic CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Locul monumentelor de cult din lemn ale județului Mureș în ansamblul arhitecturii populare românești Comunicări 72-75 română
articol de periodic ICHIM, Dorinel (autor) Monumente de arhitectură populară din județul Bacău Comunicări 76-78 română
articol de periodic VELESCU, Oliver (autor) Sarcofagul Domniței Bălașa executat de Ion Georgescu. Contribuții documentare Comunicări 79-82 română
articol de periodic BALȘ, Ștefan (autor) Rezultatele cercetărilor la Biserica Sf. Gheorghe Nou din București Opinii 83-88 română
articol de periodic STRÎMBU, Mihaela (autor) , NEAMȚU, Undina (autor) Propunere de valorificare a curților din centrul istoric al orașului Cluj-Napoca Opinii 89-91 română
articol de periodic SĂSĂRMAN, Gheorghe (autor) Arhitectură și istorie în municipiul Cluj-Napoca Opinii 92-92 română
articol de periodic KOLLER, Manfred (autor) Considerații privind restaurarea Bisericii Filiale din St. Georgen pe Mattig (Austria) Monumente de peste hotare 93-95 română
articol de periodic ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Pe marginea Sesiunii “ Continuitate multimilenară “- Cluj-Napoca, 1981 Cronică 96-96 română