Criterii căutate

  • An de publicare: 1981

Sumarul căutării

  • 1396 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII CEAUȘESCU, Nicolae (autor) 60 de ani de la crearea Partidului Comunist Român 3-3 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII Cuprins 5-9 română, engleză, franceză, germană
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII LAKO, Eva (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Săpăturile de la Zăuan - Campania din 1980 și importanța acestor descoperiri pentru Neoliticul din Nord-Vestul României Studii 13-44 română (rezumat în germană)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII GUMĂ, Marian (autor) O nouă contribuție arheologică la studiul manifestărilor religioase ale geto-dacilor Studii 45-58 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ALICU, Dorin (autor), DAICOVICIU, Hadrian (autor) Edificii de cult la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (I) Studii 59-84 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII DIACONESCU, Alexandru (autor), ISAC, Dan (autor), OPREANU, Coriolan (autor) Porta Principalis Dextra a castrului de la Gilău Studii 85-97 română (rezumat în germană)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII MITROFAN, Ioan (autor) Inscripțiile de la "Pârâul Hotarului" (Sighișoara) Studii 99-110 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII VLASSA, Nicolae (autor) O categorie nesemnalată de pietre gravate magice Studii 111-128 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII HALASU, A. (autor), JAMBOR, Petre (autor), MATEI, Ștefan (autor) Considerații privind raportul cronologic dintre așezarea și cimitirul de la Cluj-Mănăștur Studii 129-150 română (rezumat în germană)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII POP, Ioan (autor) Realități feudale în Transilvania în veacul XIV Studii 151-161 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII HAȚEGAN, Ioan (autor) Filippo Scolari și Iancu de Hunedoara, promotori ai latinității românilor în conștința europeană a secolului al XV-lea Studii 163-169 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII PAP, Francisc (autor) Comerțul Clujului cu Viena între 1599-1637 (pe baza registrelor tricesimale) Studii 171-190 română (rezumat în germană)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII CIUPEA, Ioan (autor) Ajutoare primite din România de școala capitală "Radu Negru" din Făgăraș (1869-1873) Studii 191-200 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII VAJDA, Ludovic (autor) Manifestările crizei economice din 1873 în industria minieră și siderurgică din Transilvania Studii 201-214 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII MILIN, Miodrag (autor) Mișcarea națională română din Banat în contextul luptei naționale române antidualiste (1880-1894) (I) Studii 215-225 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII GLODARIU, Eugenia (autor) Opoziția față de proiectul legii votului plural - aspect al luptei pentru vot universal în anul 1908 Studii 227-236 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BATHORY, Ludovic (autor) Lupta muncitorilor de la uzinele de fier ale statului din Hunedoara pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai (1919-1940) (I) Studii 237-254 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII COMȘA, Daniela (autor) Reforma agrară din 1921 în viziunea lui Lucrețiu Pătrășcanu Studii 255-264 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII TUȚU, Dumitru (autor) Politica militară externă a Românilor în perioada septembrie 1939 - iunie 1941 II. Relațiile militare externe ale României - iulie 1940 - iunie 1941 Studii 265-281 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII VASILIEV, Valentin (autor) Despre pumnale hallstattiene târzii sau "pumnale Akinakes" Note şi discuţii 267-375 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII UCRAIN, Constantin (autor) Contribuția batalioanelor fixe regionale "Cluj" și "Someș" la luptele duse pentru eliberarea părții de nord-vest a Transilvaniei Studii 283-289 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII PROTOPOPESCU, George (autor) O pagină de eroism românesc - Oarba de Mureș, 1944 Studii 291-301 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII KALMAR, Zoia (autor) Descoperiri eneolitice la Gilău (II) Note şi discuţii 305-320 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII TAKAKCS, Matilda (autor), WINKLER, Iudita (autor) Săpăturile arheologice de la Cicău - așezarea Coțofeni - Note şi discuţii 321-340 română (rezumat în germană)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII MOLDOVAN, Victor (autor), RADU, Dionisie (autor) Așezarea eneolitică de la Aruncuta Note şi discuţii 341-356 română (rezumat în engleză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII SOROCEANU, Tudor (autor) Materialien zur Bronze und Hallstattzeit Siebenburgens (II) Note şi discuţii 357-365 germană
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII GLODARIU, Ioan (autor), STRÎMBU, Mihaela (autor) O nouă propunere de reconstituire a sanctuarului A de la Sarmizegetusa Note şi discuţii 377-386 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII FERENCZI, Geza (autor), FERENCZI, Istvan (autor) Săpături noi în Cetatea Dacică de pământ de la Porumbenii Mari (județul Harghita) Note şi discuţii 387-403 română (rezumat în germană)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Studiu comparativ asupra compoziției fierului antic (rezultate preliminarii) Note şi discuţii 405-408 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII FERENCZI, Istvan (autor) Considerații în legătură cu castrele de marș romane din partea centrală a Munților Șurianului Note şi discuţii 409-412 română (rezumat în germană)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ILIEȘ, Constantin (autor) Arme romane descoperite la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Note şi discuţii 413-424 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ALICU, Dorin (autor) Instalații de hypocaustum la Sarmizegetusa Note şi discuţii 425-435 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ARDEVAN, Radu (autor) Praefactus Quinquennalis pro Imperatore Note şi discuţii 437-442 franceză
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII PISO, Ioan (autor) Epigraphica (XIII) - Inscriptions de Apulum Note şi discuţii 443-449 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII STOICOVICI, Eugen (autor) Metalografia unor doplome romane Note şi discuţii 451-454 română (rezumat în germană)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BĂRBULESCU, Mihai (autor) Relieful "narativ" în Dacia Note şi discuţii 455-460 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BENEA, Doina (autor), POP, Constantin (autor) Un bronz roman de la Tibiscum Note şi discuţii 461-464 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BOZU, Ovidiu (autor), POP, Constantin (autor) O interesantă piesă romană descoperită la Pojejena Note şi discuţii 465-467 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII PETOLESCU, Constantin (autor) Un tipar pentru vase cu figuri în relief de la Romula Note şi discuţii 469-473 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII STOICOVICI, Eugen (autor), WINKLER, Iudita (autor) Studiu metalografic al unor monede Note şi discuţii 475-482 română (rezumat în germană)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII GUDEA, Nicolae (autor) Tezaurul monetar de la Răcășdia (II) din secolul IV e.n. Note şi discuţii 483-490 română (rezumat în engleză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ȚEICU, Dumitru (autor) Câteva considerații pe marginea unor podoabe medievale Note şi discuţii 491-500 română (rezumat în germană)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BUNTA, Magdalena (autor) Obiecte de podoabă din inventarul unui mormânt descoperit la Cluj Note şi discuţii 501-504 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BRATU, I. (autor) Urbariul satului Dicănești (Possessio decanyest) la 1772 Note şi discuţii 505-508 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII JUDE MARIA, Magdalena (autor) Sigilii sătești bănățene pe un document din 1826 Note şi discuţii 509-513 română (rezumat în germană)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BOTEZAN, Ioana (autor), CUIBUȘ, Ileana (autor) Șase documente referitoare la activitatea lui Timotei Cipariu din anii 1849-1852 Note şi discuţii 515-529 română (rezumat în engleză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ARDOS ANNA, Maria (autor), MIREL, Maria (autor) Considerații privind înființarea societăților culturale transilvănene Astra și Asociația Muzeului Ardelean Note şi discuţii 531-436 română (rezumat în germană)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII CORDOȘ, Nicolae (autor), JUDE MARIA, Mafdalena (autor) Petiția juriștilor români transilvăneni din 1880 Note şi discuţii 537-544 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII FAUR, Rafila (autor), FAUR, Viorel (autor) Demersurile pentru constituirea reuniunilor învățătorilor români din Bihor (1888-1891) Note şi discuţii 545-554 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ȘORA, Gheorghe (autor) Pagini inedite din jurnalul de tinerețe al lui Vasile Goldiș Note şi discuţii 555-574 română (rezumat în germană)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII GROZA, Liviu (autor) Testamentul generalului Ion Drăgălina Note şi discuţii 575-579 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII LASCU, Nicolae (autor) Români transilvăneni în lagărul de prizonieri de la Sulmona (Italia) în Primul Război Mondial Note şi discuţii 581-583 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BUNTA, Petru (autor) Opinia publică despre marele proces muncitoresc din 1928 de la Cluj (aspecte din presa vremii) (III) Note şi discuţii 585-608 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII POP, Viorica (autor) Piese de interior orășenesc transilvănean din secolele XVI-XVIII (mobilier, covoare) Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 609-626 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII CIPĂIANU ANA, Maria (autor) Piese de interior orășenesc transilvănean din secolele XVI-XVIII (ceramică, metale, broderii) Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 626-640 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BUZILĂ, Adriana (autor) Biserica Adormirea Maicii Domnului din Lugoj - ctitorie a cnezilor români din Banatul secolului al XVIII-lea Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 641-650 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII STRÎMBU, Mihaela (autor) Arhitectura civilă secesionistă în Cluj-Napoca Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 651-660 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII SABĂU, Nicolae (autor) Câteva proiecte pentru statuia evestră a lui Avram Iancu din Cluj (1924-1926) Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 661-679 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ALICU, Grațiana (autor) Circulația cărții vechi românești în județul Cluj (IV) Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 681-694 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII FURDUI, Titus (autor) O tipăritură românească veche în care se află un autograf atribuit lui Popa Șapcă Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 695-704 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII WINKLER, Iudita (autor) Virgil Mihăilescu-Bîrliba, „La monnaie romaine chez les Daces orientaux”, în seria „Bibliotheca Historica Romaniae”, București, 1980, 312 .p., cu planșe și hărți în text. RECENZII 707-712 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ALICU, Dorin (autor) Hans Bögli, „La Suisse à l'époque romaine”, Berna, 1977, 88 pag., 81 fig. RECENZII 713-714 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ALICU, Dorin (autor) Sheppard Frere, „A History of Roman Britain. Revised Edition”, Londres-Henley-Boston. Routledge and Kegan Paul, 1978, 487 p., 32 pl., 13 fig. RECENZII 714-714 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ALICU, Dorin (autor), GUDEA, Nicolae (autor) „Note critice în legătură cu lucrarea lui Nicolae Branga - Urbanismul în Dacia Romană”, Timișoara, 1980 RECENZII 715-732 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII GUDEA, Nicolae (autor) Eszter B. Vágó, István Bóna, „Die gräberfelder von intercisa. Der spätrömische Südwestfriedhof”, Budapest, 1976, 245 p.; ilustrații în text; 30 planșe desenate, 48 planșe fotografiate RECENZII 733-736 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII WOLF, Iosif (autor) Aurel Răduțiu, Ladislau Gyémánt, „Repertoriul actelor oficiale privind Transilvania tipărite în limba română 1701-1847”, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1981, 351 p. + 16 ilustrații RECENZII 737-738 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII WOLF, Iosif (autor) Elek Csetri, István Imreh, „Erdély változó társadalma 1767-1821” (Societatea ardeleană în perioada 1767-1821), Bukarest, Kriterion, 1980, 141 p. RECENZII 738-739 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII Prescurtări bibliografice 741-743 română
1981 Acta Musei Porolissensis, V Cuprins 3-8 română
1981 Acta Musei Porolissensis, V Acta Musei Porolissensis - Cuvînt înainte .9-10 română
1981 Acta Musei Porolissensis, V IONIȚĂ, Gheorghe (autor) 60 de ani de la Crearea P.C.R. Un eveniment remarcabil în viața României. Marele congres comunist din Mai 1921 11- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V TIȘA, Iosif (autor) Dezvoltarea economico-socială a județului Sălaj în cincinalul 1976-1980 33- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V LAKO, Eva (autor) Repertoriul topografic al epocii pietrei și a perioadei de tranziție spre epoca bronzului în județul Sălaj Istorie Veche şi Arheologie 37- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V IGNAT, Doina (autor) Așezarea aparțînând culturii Baden de la Fegernic (jud. Bihor) Istorie Veche şi Arheologie 121- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V PETICĂ, Mihai (autor) Descoperiri Wietenberg la Voivodeni (jud. Mureș) Istorie Veche şi Arheologie 131- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V LAKO, Eva (autor), SOROCEANU, Tudor (autor) Depozitul de bronzuri de la Sig (jud. Sălaj) Istorie Veche şi Arheologie 145- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V COSTEA, Florea (autor) Așezarea dacică de la Copăcel (jud. Brașov) Istorie Veche şi Arheologie 169- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V PETROVSZKY, Maria (autor), PTROVSZKY, Richard (autor) Tezaurul de monede republicane romane de la Tincova (jud. Caraș-Severin) Istorie Veche şi Arheologie 175- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V CHIRILĂ, Eugen (autor) Descoperiri monetare antice la Porolissum II Istorie Veche şi Arheologie 189- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V GUDEA, Nicolae (autor), MATEI, Alexandru (autor) Chei romane în Muzeul de Istorie și Artă de Zalău Istorie Veche şi Arheologie 191- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V GUDEA, Nicolae (autor), LANDES, Amalia (autor) Propuneri pentru o reconstituire grafică a castrului roman de la Buciumi III. Barăcile Istorie Veche şi Arheologie 247- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V CHIRILĂ, Eugen (autor), MARINESCU, Gheorghe (autor) Monede romane inedite din Dacia Porolissensis Istorie Veche şi Arheologie 273- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V CHIRILĂ, Eugen (autor), GRIGORESCU, Flora (autor) Tezaurul de monede romane imperiale de la Bereni sec. I-II e.n. Contribuții la problema apartenenței sociale a proprietarilor de tezaure din Dacia romana Istorie Veche şi Arheologie 277- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V PETOLESCU, Constantin (autor) Reprezentări ale anotimpurilor în Dacia romană Istorie Veche şi Arheologie 287- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V MOȚU, Iancu (autor) Descoperiri arheologice în Aiton (jud. Cluj) Istorie Veche şi Arheologie 293- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Arhiva medievală a familiei Wesselenyi (I) Istorie Medie 311- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V CHIRILĂ, Eugen (autor) Circulația monetară urbană și circulație monetară rurală în Transilvania în a doua jumătate a secolului XVI Istorie Medie 347- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V HOSSU, Valer (autor) Istoria localității Răstoci (II) Istorie Medie 351- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V WOLF, Rudolf (autor) Cetatea Șimleului. Schiță monografică Istorie Medie 395- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V ABRUDAN, Paul (autor) Documente sălăjene referitoare la răscoala lui Horea și la revoluția de la 1848-1849 din Sălaj Istorie Medie 411- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V KOVACH, Geza (autor) Situația iobăgimii din Sălaj la începutul secolului al XIX-lea Istorie Medie 431- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V BAJUSZ, Istvan (autor) Considerații cu privire la argintăria de cult din Sălaj Istorie Medie 451- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V BATHORI, Ludovic (autor) Comuna Gîrbou (jud. Sălaj) între anii 1876-1900 Istorie modernă 461- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V ABRUDAN, Paul (autor) Documente inedite privind participarea sălăjenilor la revoluția din 1918 și unitatea Transilvaniei cu România Istorie modernă 473- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V GRAD, Cornel (autor) Rapoarte și memorii privind activitatea consiliilor și gărzilor naționale române din comitatele Sătmar, Sălaj, Bihor și Arad (decembrie 1918-martie 1919) Istorie contemporană 507- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V ȘCHIOPU, Vasile (autor) Situația muncitorilor din Transilvania în anii 1919-1921 Istorie contemporană 557- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V ROBESCU, Gheorghe (autor) Aspecte privind dezvoltarea industriei miniere carbonifere din Sălaj între cele două războaie mondiale Istorie contemporană 587- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V IVĂNESCU, Ion (autor) Cîteva aspecte din lupta antirevizionista din Sălaj în perioada 1933-1940 Istorie contemporană 595- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Date noi privind contribuția populației sălăjene la apărarea frontierei de Vest a României în perioada interbelică (II) Istorie contemporană 601- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V WAGNER, Ernest (autor) Aspecte ale reorganizării și democratizării aparatului de stat și ale refacerii economice în județul Sălaj în perioada noiembrie1944-martie 1945 Istorie contemporană 615- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V POPA, Vasile (autor) Aspecte ale desfășurării revoluției de eliberare socială și națională antifascistă și antiimperialistă în județul Sălaj Istorie contemporană 620- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V STOICOVICI, Eugen (autor) Aportul analizelor mineralogice în interpretarea descoperirilor arheologice Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 629- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V NICORICI, Ioan (autor) Unele aspecte demografice referitoare la Zalău între 1553-1980 Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 635- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V MĂRGUȘ, Grațian (autor), MÎNDRUȚ, Stelian (autor) „Gazeta de Duminică”, Șimleu. 1904-1910 (apariție, program, ziariști și tipografi) Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 651- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V FURDUI, Titus (autor) Un document istoric iosefin: Forma jurămîntului. Contribuții la bibliografia românească veche Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 673- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V FURDUI, Titus (autor) Un exemplar prețios din ediția princeps "Istoria pentru începuturile românilor în Dachia" a lui Petru Maior Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 679- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V FAUR, Viorel (autor) Istoricul bibliotecii Casinei române din Beiuș Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 685- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V MÎRZA, Iacob (autor) Simion Bărnuțiu - profesor de filozofie la liceul din Blaj. Trei documente inedite Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 693- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V DĂRĂBAN, Valentin (autor), GORUN, Doru (autor) Deleu. O familie de luptători naționalidin Sălaj. II. Victor Delcu Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 707- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V GORON, Doru (autor) Figuri de intelectuali sălăjeni: Leontin Ghergariu (1897-1980) Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 737- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V CERCHEZ, Claudia (autor) Adunarea Generală a "Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului român" ASTRA, ținută la Zalău în anul 1926 Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 745- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V GOIA IOAN, Augustin (autor) Evoluția portului popular în subzona Sub-Meseș, județul Sălaj Etnografie 751- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V CSISZAR, Maria (autor) Sistemele de exploatare a pămîntului în zona centrală a Vechiului Sălaj Etnografie 781- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe (autor) Ritualul de măsuriș în comuna satul Dragu Etnografie 785- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V NEGOIȚĂ, Jana (autor) Probleme ale specificului zonal în portul popular românesc Etnografie 791- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V BADIU MARIA, Pia (autor) Repertoriul lucrărilor de artă plastică în instituțiile publice din municipiului Zalău Istoria artelor 799- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V LĂPTOIU, Negoiță (autor) Pictorul Pericle Capidan integrat realității plastice transilvane Istoria artelor 811- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V LUCĂCEL, Vasile (autor) Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1980 823- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V Abrevieri bibliografice 828-835 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .11-11 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII TOMA, Alexandru (autor) Dotrina economică românească în opera președintelui Nicolae Ceaușescu 13-22 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IONESCU, Vasile (autor) Partidul Comunist Român - conducătorul întregului popor pe calea luptei de eliberare socială și națională a socialismului și păcii 23-36 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII PÎRVULESCU, Gheorghe (autor) Partidul Comunist Român - stegar al intereselor naționalefundamentale ale poporului român, apărător al independenței și suveranității țării 37-44 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII FOIT, Grigore (autor) Suceava - centru de interes major pentru numismatica medievală a Moldovei 47-84 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII ARTIMON, Alexandru (autor), RĂDULESCU, Alexandru (autor) Necropola medievală de la Sf. Dumitru din Suceava (Sec. XV-XVIII) 85-99 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IGANAT, Mircea (autor) Contribuții la cunoașterea movinelor funerare militate din evul mediu (săpăturile arheologice de la Movila lui Răzvan) 101-109 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Motive decorative în ceramica ornamentală din secolul al XVII-lea de ls Curtea Domnească - Suceava 111-120 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII MIRON, Vasile (autor), PRICOP, Adrian (autor) Documente privind orașul Suceava în secolele XVII-XVIII 121-132 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII MONORANU, Octav (autor) Considerații asupra unor aspecte ale vieții sociale din orașul Suceava în secolele XVII-XVIII 133-140 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IACOBESCU, Mihai (autor) Un memoriu al sucevenilor de la 1848 141-148 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII CÎRLAN, Nicolae (autor) Ispostaze ale patriotismului în poezia lui Vasile Bumbac 149-161 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Unele probleme ale începuturilor neoliticului la est de Carpații Orientali 163-167 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII MANEA, Ștefan (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Evoluția habitatului din bazinul Șomuzului Mare în zona comunei Preotești 169-182 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII BICHIR, Gheorghe (autor) Costobocii 183-192 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII OLTEANU, Ștefan (autor) Realități demografice pe teritoriul Moldovei de Nord în sec. VIII-XI e.n 193-198 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII EMANDI, Emil (autor) Aspecte demoeconomice privind zona de nord a Moldovei (din secolul IX pînă în prima jumătate a secolului XVI) în lumina cercetărilor istorice, arheologice, paleobotanice și antropogeografice) 199-242 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII LAZĂR, Mihai (autor) Gorștina de oi în Moldova în secolele XV-XVIII 243-255 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII NEGRUȚI, Ecaterina (autor) Informații noi privind emigrările din Bucovina în prima jumătate a secolului al XIX-lea 257-263 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IRIMESCU, Gavril (autor) Din istoria mineritului în Bucovina 265-277 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Participarea femeilor din Bucovina la lupta pentru înfăptuirea și apărarea independenței și unității statului român 279-284 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII RUSȘINDILAR, Petru (autor) Contribuția socialiștilor bucovineni la unificarea mișcării muncitoprești și crearea Partidului revoluționar unic. Partidul Comunist Romaân 285-296 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IRIMESCU, Sevastița (autor) Contribuția județului Suceava la Sprijinirea războiului antihitlerist 297-304 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII MITRIC, Olimpia (autor) Cartea veche românească din județul Suceava 305-310 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII LEMNY, Ștefan (autor) Tipografia de la Rădăuți, centru de cultură românească în veacul XVIII 311-319 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII CANTEMIR, Traian (autor) Aspirațiile de unitate națională la scriitorii bucovineni de pînă la 1918 321-331 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII DIMITRIU, Eugen (autor) Colaboratori bucovineni la revista "Familia" 333-352 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII PETROVICI EMILIAN, Dan (autor) Societățile academice românești din Bucovina - Forme ale luptei de emancipare socială și națională 353-373 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII URECHE, Lazăr (autor) "Revista Ilustrată" - propagatoare a istoriei și culturii bucovinene 375-379 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII COCÎRȚĂ, Adrian (autor) Mihail Sadoveanu , elev la Fălticeni 381-388 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII COCUZ, Ioan (autor) Contribuții la istoricul presei românești din Bucovina (1918-1944) - II 389-398 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII CÎRLAN, Nicolae (autor) "Un vis întrerupt" - Nicolae Labiș (Răsfoind manuscrisele poetului)- IV 399-414 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII BUEHLER, Gretchen (autor) Ieremie Fărtăiș - rapsod american din Bucovina 415-422 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII SABATOS MARINA, Ileana (autor) Arta contemporană de for din județul Suceava - sculptura și pictura monumentală 423-439 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII CEAUȘU MIHAI, Ștefan (autor) Noi date privind relațiile economice dintre Bucovina și Transilvania la sfîrșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea 441-448 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII DÎRDALĂ, Ionel (autor) Două documente inedite cu privire la interzicerea limbii române și a alfabetului latin în unele lucrări și acte clericale din Bucovina 449-451 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IACOBESCU, Mihai (autor) Documente ale revoluției de la 1848 din Bucovina 453-462 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII DIMITRIU, Eugen (autor) Scrisori de la "Ioan Slavici, Iacob Negruzii, Gavriil Musicescu și Ioan Urban Jarnik către Simion Florea Marian 463-479 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII URSULESCU, Drăguța (autor) George Diamandy 481-491 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII CHELCEA, Ion (autor) Artur Gorovei (1864-1951) - Cu privire la activitatea sa etnografică și folcloristică 493-508 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII TIRON, Vasile (autor) Un poet din Bucovina începutului de veac, Nicu Dracea (1879-1923) 509-516 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII MUNTEAN, George (autor) Vasile Țigănescu - scriitor și profesor 517-526 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII Muzeele din județul Suceava 527-543 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IGNAT, Mircea (autor), POPOVICI, Dragomir (autor) Cercetările arheologice din "Cetățuia" de la Merești (com. Vilturești, jud. Suceava) 545-551 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII CAMILAR, Mihai (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Un opaiț roman descoperit la Plăvălani (com. Udeștim jud. Suceava) 553-556 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII BRATILOVEANU, Gheorghe (autor) Un valoros obiectiv de arhitectură populară tradițională : celarul lui Ioan Haucă din Moldovița 557-562 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII EMANDI, Emil (autor), MONORANU, Octav (autor) Activitatea științifică de evidență și cultural-educativă desfășurată de Muzeul județean Suceava în anul 1980 563-570 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII CHIRICA, Vasile (autor) Eugenia Neamțu (17 iunie 1930-13 octombrie 1980) 571-573 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IRIMESCU, Gavril (autor) Documente străine despe români 577-579 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII CÎRLAN, Nicolae (autor) Dicționarul literaturii române de la origini pană la 1900 580-583 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII BLAJ, Pavel (autor) In istoricul comunelor Rădășeni și Horodniceni - Niculăiasa Ana, Nicilaiasa Mihai 587-587 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII DIMITRIU, Eugen (autor) Liceul pedagogic "Vasile Lupu" din Iași - Contribuții la istoria învățămîntului românesc - 125 ani (1855-1980) 588-589 română
1981 Banatica, 6 Cuprins 5-9 română
1981 Banatica, 6 GERMANN, Carol (autor), RESCH, Friederiche (autor) Depozitul ceramic de la Parța I. Istorie veche şi arheologie 11-33 română
1981 Banatica, 6 LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Importuri Tiszapolgăr în așezarea sălcuțană de la Cuptoare-Sfogea. Contribuții la legăturile culturale și cronologice ale culturilor Sălcuța și Tiszapolgar I. Istorie veche şi arheologie 35-41 română
1981 Banatica, 6 OPRINESCU, Adriana (autor) Răspîndirea culturii Tiszapolgar-Românești în Banat I. Istorie veche şi arheologie 43-50 română
1981 Banatica, 6 TRÎNCĂ, Georgeta (autor) Studiu preliminar asupra resturilor de faună din așezarea eneolitică de la Cuptoare-Sfogea I. Istorie veche şi arheologie 51-58 română
1981 Banatica, 6 GUMĂ, Marian (autor), SĂCĂRIN, Caius (autor) Descoperiri "Coțofeni" inedite de la Bocșa Montană-Colțan (județul Caraș-Severin) I. Istorie veche şi arheologie 59-95 română
1981 Banatica, 6 SĂCĂRIN, Caius (autor) Depozitul de bronzuri de la Tincovul Mare (județul Caraș-Severin) I. Istorie veche şi arheologie 97-106 română
1981 Banatica, 6 DRAGOMIR, Ion (autor), GUMĂ, Marian (autor) Cîteva descoperiri din prima și a doua epocă a fierului în Clisura Dunării I. Istorie veche şi arheologie 107-123 română
1981 Banatica, 6 BOZU, Ovidiu (autor) Construcția romană din punctul Gura Văii, comuna Brebu (județul Caraș-Severin) I. Istorie veche şi arheologie 125-136 română
1981 Banatica, 6 POP, Constantin (autor), UZUM, Ilie (autor) Un bronz roman de la Gornea-Zomonițe I. Istorie veche şi arheologie 137-140 română
1981 Banatica, 6 BOZU, Ovidiu (autor) Cîteva piese romane de la Durostorum în depozitul Muzeului județean de istorie Caraș-Severin din Reșița I. Istorie veche şi arheologie 141-145 română
1981 Banatica, 6 BĂLĂNESCU, Dana (autor) Descoperiri monetare din sudul Banatului (II) I. Istorie veche şi arheologie 147-151 română
1981 Banatica, 6 BEJAN, Adrian (autor) Contribuții arheologice la cunoașterea așezărilor rurale daco-romane din Banat în lumina descoperirilor de la Hodoni (jud. Timiș) I. Istorie veche şi arheologie 153-171 română
1981 Banatica, 6 STOICOVICI, Eugen (autor) Ateliere siderurgice din secolele IV și XI-XII în partea de sud a Banatului II. Istorie medie 173-179 română
1981 Banatica, 6 UZUM, Ilie (autor) Necropola feudală timpurie de la Gornea-Căunița de Sus (jud. Caraș-Severin) II. Istorie medie 181-210 română
1981 Banatica, 6 ȚEICU, Dumitru (autor), UZUM, Ilie (autor) Cercetările arheologice de la Ciclova Română (jud. Caraș-Severin) II. Istorie medie 211-216 română
1981 Banatica, 6 HAȚEGAN, Ioan (autor) Rezistența cnezilor bănățeni față de politica de feudalizare în secolul XIV-lea II. Istorie medie 217-223 română
1981 Banatica, 6 CIULEI, Gheorghe (autor) Procese civile judecate după "jus valachicum" în Banat II. Istorie medie 225-236 română
1981 Banatica, 6 POP IOAN, Aurel (autor) Reflectarea unor realități bănățene în istoriografia din Scheii Brașovului în veacul al XVIII-lea II. Istorie medie 237-243 română
1981 Banatica, 6 GROZA, Liviu (autor) Justiția militară austriacă și pedepsele ce se aplicau soldaților în cadrul regimentelor de grăniceri II. Istorie medie 253-263 română
1981 Banatica, 6 KAKUCS, Lajos (autor) Începuturile dezvoltării industriale la Topleț III. Istorie modernă şi contemporană 265-271 română
1981 Banatica, 6 BONA, Petru (autor) Contribuții la cunoașterea activității politice a generalului Traian Doda III. Istorie modernă şi contemporană 273-276 română
1981 Banatica, 6 MILIN, Miodrag (autor) Momente și semnificații în mișcarea națională a românilor din Banat (1860-1880) III. Istorie modernă şi contemporană 277-288 română
1981 Banatica, 6 BRĂTESCU, Constantin (autor) Activitatea despărțământului Bocșa al ASTREI în slujba unirii Banatului cu România III. Istorie modernă şi contemporană 289-294 română
1981 Banatica, 6 APAN, Mihai (autor), FAUR, Viorel (autor) Momente ale afirmării românilor bihoreni în contextul mișcării pentru drepturi și unitate națională III. Istorie modernă şi contemporană 295-302 română
1981 Banatica, 6 MÎNDRUȚ, Stelian (autor) "Drapelul" din Lugoj și cenzura în Transilvania primului război mondial III. Istorie modernă şi contemporană 303-317 română
1981 Banatica, 6 MAGAȘ, Gheorghe (autor) Exercitarea puterii de către Consiliul național român. Caransebeș în perioada noiembrie 1918- august 1919 III. Istorie modernă şi contemporană 319-323 română
1981 Banatica, 6 ZABERCA, Vasile (autor) Acțiuni revendicative ale țăranilor caraș-severineni pentru pământ /1918-1921) III. Istorie modernă şi contemporană 325-339 română
1981 Banatica, 6 MUNTEANU, Ion (autor) Utilitatea economiei agrare din sud-vestul României cu inventar agricol în perioada dintre cele două războaie mondiale III. Istorie modernă şi contemporană 341-357 română
1981 Banatica, 6 CIULEI, Gheorghe (autor), ZINVELIU, Emil (autor) Momente din lupta clasei muncitoare din județul Caraș-Severin oglindite în documente juridice III. Istorie modernă şi contemporană 359-362 română
1981 Banatica, 6 ȘERBAN, Ion (autor) Intensificarea exploatării maselor populare din județul Caraș-Severin în anii dictaturii antonesciene (1940-1944) III. Istorie modernă şi contemporană 363-369 română
1981 Banatica, 6 POPA, Ion (autor) Noi mărturii despre activitatea grupului de partizani "Mărășești" III. Istorie modernă şi contemporană 371-373 română
1981 Banatica, 6 BRĂTESCU, Constantin (autor) Aspecte privind lupta pentru democratizarea vieții politice în județul Caraș-Severin în perioada 23 August 1944-6 martie 1945 III. Istorie modernă şi contemporană 375-379 română
1981 Banatica, 6 LEU, Valeriu (autor) Un jilț și o strană dublă brîncovenești descoperite la Calina (jud. Caraș-Severin) IV. Istoria culturii şi artelor 381-387 română
1981 Banatica, 6 LEU, Valeriu (autor), VOINA, Ion (autor) Două falsuri ale tipografiei de la Blaj semnalate în județul Caraș-Severin IV. Istoria culturii şi artelor 389-395 română
1981 Banatica, 6 OPRINESCU, Adriana (autor) Cîteva considerații asupra bisericii-monument istoric de la Teregova (jud. Caraș-Severin) IV. Istoria culturii şi artelor 397-404 română
1981 Banatica, 6 PLOIEȘTEANU, Grigore (autor) Noi mărturii și precizări privind biografia și activitatea lui Simeon Mangiuca IV. Istoria culturii şi artelor 405-428 română
1981 Banatica, 6 PETROVSZKY, Richard (autor), POPESCU, Octavian (autor), ROGOZEA, Petru (autor) Peșteri din județul Caraș-Severin, cercetări arheologice (II) V. Repertorii, varia 429-462 română
1981 Banatica, 6 DRAGOMIR, Ion (autor) Noi descoperiri arheologice în hotarul localităților Gornea și Sichevița (jud. Caraș-Severin) V. Repertorii, varia 463-466 română
1981 Banatica, 6 CADARIU, Ștefan (autor) Curățirea și restaurarea ceramicii încrustate V. Repertorii, varia 467-470 română
1981 Banatica, 6 ALBU, Ion (autor) Berzovia - file de istorie V. Repertorii, varia 471-475 română
1981 Banatica, 6 BITANG, Alexandru (autor), PERIAN, Dan (autor), SIMU, Simion (autor) Evoluția industriei constructoare de mașini la Reșița V. Repertorii, varia 477-488 română
1981 Banatica, 6 GUMĂ, Marian (autor) Die Hallstattkultur VI. Recenzii 489-495 română
1981 Banatica, 6 BĂLĂNESCU, Dana (autor) Monedele de aur și argint din colecția Muzeului județean Brașov VI. Recenzii 498-499 română
1981 Banatica, 6 BĂLĂNESCU, Dana (autor) Tezaure și descoperiri monetare din Muzeul județean Mureș - Chirilă Eugen, Gudea Nicolae, Lazăr Valeriu, Zrinyi Andrei VI. Recenzii 499-500 română
1981 Banatica, 6 LEU, Valeriu (autor) Documente medievale bănățene (1440-1653) VI. Recenzii 501-502 română
1981 Banatica, 6 ȘERBAN, Ion (autor) Pagini de istorie revoluționară Caraș-Severin 1920-1944 - Brătescu C., Popa I., Poterașu Margareta, Zaberca V. VI. Recenzii 502-503 română
1981 Banatica, 6 MOISE, Emil (autor) Caraș-Severin, monografie VI. Recenzii 503-504 română
1981 Banatica, 6 Profesorul Octavian Răuț la 60 de ani 505-506 română
1981 Biharea, 1981 Cuprins 4-5 română
1981 Biharea, 1981 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Începuturile introducerii tehnicii moderne în agricultura Bihorului I. Etnografie 7-39 română
1981 Biharea, 1981 COVACI, Veronica (autor), ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Cîteva aspecte ale tehnologiei cultivării porumbului într-un document din 1840 I. Etnografie 39-52 română
1981 Biharea, 1981 ȘERBA, Gheorghe (autor) Calendarul agricol tradițional al satului Supuru de Sus (județul Satu Mare) I. Etnografie 53-62 română
1981 Biharea, 1981 CHIRIAC, Aurel (autor) Arhitectura tradițională din Bihor. Materia primă I. Etnografie 63-89 română
1981 Biharea, 1981 GODEA, Ioan (autor) Arhitectura locuinței tradiționale și a anexelor gospodărești din Țara Crișurilor. Privire generală I. Etnografie 91-106 română
1981 Biharea, 1981 TRUȚA, Victor (autor) Sistemul "Arhitectura și interiorul locuinței (AIL)" I. Etnografie 107-113 română
1981 Biharea, 1981 TOTH, Susana (autor) Ceramica de Ineu în colecția Muzeului Țării Crișurilor I. Etnografie 115-159 română
1981 Biharea, 1981 COSTIN, Florian (autor) Considerații cu privire la diferențierile subzonale ale sumanelor din bazinul superior al Crișului Negru I. Etnografie 161-171 română
1981 Biharea, 1981 COLȚEA, Dumitru (autor) Funcția socială a fîntînilor publice în viața satului Cărăsău I. Etnografie 173-182 română
1981 Biharea, 1981 PARASCA, Crăciun (autor) Motivul cununii în obiceiurile populare bihorene I. Etnografie 183-192 română
1981 Biharea, 1981 MUDURA, Gheorghe (autor) Sigiliile localităților bihorene - izvoare etnografice II. Valorificări etnografice din arhive 195-209 română
1981 Biharea, 1981 MARTIN SILAGHI, Ana (autor) Jean Alexandru Steriadi în colecția de grafică a Muzeului Țării Crișurilor III. Artă 213-224 română
1981 Biharea, 1981 ROȘU, Aurel (autor) Organizarea depozitului de artă decorativă și grafică pe baza tipodimensionării obiectelor IV. Conservare - Restaurare 227-238 română
1981 Biharea, 1981 IONESCU, Varvara (autor) Implicarea restaurării în restabilirea adevărului artistic IV. Conservare - Restaurare 239-258 română
1981 Biharea, 1981 FAUR, Viorel (autor) Un document inedit despre primele demersuri în vederea înființării unui muzeu etnografic al Bihorului (1930) V. Note şi recenzii 261-264 română
1981 Biharea, 1981 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Studii de etnografie și folclor, vol II - Vuia R. V. Note şi recenzii 265-267 română
1981 Biharea, 1981 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Zona etnografică Beiuș - Godea I. V. Note şi recenzii 267-269 română
1981 Biharea, 1981 FILIP, T. (autor) Sistemul supranumelor la românii din Ungaria - Bogza Irimie R. V. Note şi recenzii 273-275 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X Sumar 5-20 română, franceză, engleză, rusă
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X BORONEANȚ, Vasile (autor) Descoperirile arheologice de la Ciuperceni Studii şi articole 23-27 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X TURCU, Mioara (autor) Dovezi ale prelucrării minereului de fier la geto-dacii din bazinul Argeșului inferior Studii şi articole 29-33 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X PANAIT, Panait I. (autor) Problema reședinței Țării Românești în perioada 1459-1659 Studii şi articole 35-41 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Comerțul bucureștean, factor important în determinarea prevederilor cu caracter economic ale tratatului de la Cuciuc-Cainargi - 1774 Studii şi articole 43-51 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X RĂDULESCU-ZONER, Șerban (autor) Aspecte din lupta populației bucureștene pentru desăvârșirea statului național român (1900-1910) Studii şi articole 53-58 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X MARARU, Ioan (autor) Victor Babeș (1854-1926) Studii şi articole 59-68 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X GRIGORIU, Paul (autor) Gheorghe Popa-Liseeanu și educarea conștiinței naționale Studii şi articole 69-77 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X IACOȘ, Ion (autor) O acțiune muncitorească antifascistă victorioasă - apărarea "Casei Poporului" din București (iunie 1936) Studii şi articole 79-86 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X DACHE, Petre (autor) Aspecte privind structura clasei muncitoare din București în anii 1934-1938 Studii şi articole 87-94 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X ROMAN, Victoria (autor) Tudor Arghezi - tipograf Studii şi articole 95-101 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X MATICHESCU, Olimpiu (autor) Semnificația politică a manifestărilor antifasciste de masă din București, de la 1 mai 1939 Studii şi articole 103-110 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X MUȘAT, Mircea (autor) Politica de alianțe a P.C.P. - chezășia victoriei de la 23 august 1944 Studii şi articole 111-119 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X BENE, Ana (autor), COFAS, Eleonora (autor) Contribuția maselor populare bucureștene conduse de P.C.R., la sprijinirea politicii guvernului revoluționar-democratic în perioada august - ianuarie 1946 Studii şi articole 121-130 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X IONIȚĂ, Gheorghe (autor) De la revoluția populară spre culmile însorite ale societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism Studii şi articole 130-140 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Considerații arheologice privind necropola satului Mănești - Buftea (secolele XIV-XV) Note şi contribuţii documentare 143-149 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X MARCU, Elena (autor) Fals artistic monetar din secolul al XVI-lea Note şi contribuţii documentare 151-154 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X PLEȘIA, Ștefan (autor) Doi mari diplomați: Șerban Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu Note şi contribuţii documentare 155-163 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X MATEESCU, Tudor (autor) Din legăturile comerciale ale Dobrogei cu orașul București înainte de 1877 Note şi contribuţii documentare 165-170 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X VELESCU, Oliver (autor) O tranzacție comercială cu medalii comemorative în 1858 Note şi contribuţii documentare 171-177 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X BRĂCĂCESCU, Cristian (autor) Case de tip popular în București Note şi contribuţii documentare 179-189 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X TATOMIR, Virgil (autor) Noi mărturii documentare privind trecerea principalelor mijloace de producție în proprietatea poporului Note şi contribuţii documentare 191-194 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X ARICESCU, Andrei (autor) Sculpturi romane provinciale din vestul Moesiei Inferior Din patrimoniul cultural bucureştean 197-207 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X GRIGORUȚĂ, Maria (autor) Descoperiri monetare medievale pe șantierele arheologice bucureștene Din patrimoniul cultural bucureştean 209-213 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X BOVO, Elisabeta (autor) Piese de mobilier francez în colecții particulare bucureștene. O garnitură de salon Ludovic XV Din patrimoniul cultural bucureştean 215-220 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X IONESCU, Adrian-Silvan (autor) Cornuri de praf de pușcă în colecțiile bucureștene Din patrimoniul cultural bucureştean 221-233 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X DIACONESCU TEODORA, Speranța (autor) Un sigiliu inelar de la Gaspar Grațiani Din patrimoniul cultural bucureştean 235-240 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X JEBELEANU, Florica (autor) Contribuții la cunoașterea iconografiei trecătorilor carpatine Din patrimoniul cultural bucureştean 241-246 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X COJOCĂRESCU, Maria (autor) O medalie inedită datată 1851, din colecția Muzeului de istorie a municipiului București Din patrimoniul cultural bucureştean 247-250 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X ANDERCO, Nicolae (autor), BENE, Ana (autor), COFAS, Eleonora (autor) Transformările edilitar-urbanistice contemporane reflectate în activitatea Muzeului de istorie a municipului București Probleme de muzeografie 253- română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X DAVIDESCU, Angelina (autor) Creșterea patrimoniului Muzeului de istorie a municipului București în perioada 1975-1978 Probleme de muzeografie 261-265 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X GAVRIL, Victoria (autor) Expoziția "Contribuția savantului Victor Babeș, la dezvoltarea științei medicale românești și universale" Probleme de muzeografie 267-270 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X DAN GRAUR, Viorica (autor) Obiecte ale actorului Eduard de Max existente în colecția Muzeului C.I. și C.C. Nottara Probleme de muzeografie 271-273 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X ENACHE, Emilia (autor) Aspecte ale valorificării patrimoniului cultural artistic prin intermediul cinematografului Probleme de muzeografie 275-280 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X SAVIN, Margareta (autor) Câteva expoziții temporare deschise la sediul Muzeului de istorie a municipiului București (1974-1978) Probleme de muzeografie 281-286 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Turcu Mioara, Geto-Dacii din Câmpia Munteniei Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1979 RECENZII 289-291 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X PĂUNESCU, Cristian (autor) Marinescu Beatrice, Aurel Duțu, Șerban Rădulescu-Zoner, Bucureștiul și epopeea independenței 1877-1878 Editura Academiei RSR București 1978, 197 p + 15 Fotoplanșe RECENZII 291-292 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Toynbee Arnold, Orașele în mișcare Editura Politică, București, 1979, 348 pagini RECENZII 293-297 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X PORUMBEANU, Eugenia (autor) Index alfabetic București. Materiale de istorie și muzeologie vol. I-IX, 1964-1972 299-313 română
1981 Carpica, XIII ANTONESCU-IOVIȚĂ, Silvia (autor) Noi descoperiri de obiecte de aramă și bronz în jud. Bacă .5-10 română
1981 Carpica, XIII ARTIMON, Alexandru (autor) Contribuții arheologice la istoria orașului Bacău .11-28 română
1981 Carpica, XIII BURLACU, Gheorghe (autor) Ocolul domnesc al Bacăului (sec. XV-XVIII) 29-63 română
1981 Carpica, XIII MURARIU, Ioan (autor) Date privind onomastica feminină în Moldova la începutul secolului al XVIII-lea 65-71 română
1981 Carpica, XIII ARTIMON, Elena (autor), BURLACU, Gheorghe (autor) Mărturii documentare privind contribuția locuitorilor județului Bacău la dobândirea independenței de stat a României 73-86 română
1981 Carpica, XIII EȘANU, Leon (autor) In memoriam dr. H. Aroneanu (1881-1920) 87-97 română
1981 Carpica, XIII RADU, Gheorghe (autor) Unele aspecte ale luptei maselor populare din județul Bacău sub conducerea P.C.R. pentru câștigarea alegerilor parlamentare din noiembrie 1946 99-108 română
1981 Carpica, XIII CATARGIU, Virgil (autor) O nouă perspectivă asupra „misticismului” lui Vasile Pârvan 109-115 română
1981 Carpica, XIII ADASCALIȚEI, Vasile (autor) Jocuri de priveghi din județul Bacău 117-131 română
1981 Carpica, XIII ICHIM, Dorinel (autor) Tradiție și inovație în ornamentica țesăturilor de interior din zona Trotuș 133-176 română
1981 Carpica, XIII ARTIMON, Elena (autor) Cronica activității secției de istorie pe anul 1980 177-181 română
1981 Cercetări Arheologice, IV GEORGESCU, Florian (autor) Cercetări Arheologice - Introducere V-XXIV română, franceză, engleză
1981 Cercetări Arheologice, IV GALBENU, Doina (autor), SZEKELY, Zoldan (autor), ZAHARIA, Eugenia (autor) Raport preliminar asupra săpăturilor din 1979 de la Ariușd, jud. Covasna 3-6 română (rezumat în franceză)
1981 Cercetări Arheologice, IV BUZDUGAN, Constachi (autor) Cercetările arheologice de la Giurcani, jud. Vaslui 7-19 română (rezumat în franceză)
1981 Cercetări Arheologice, IV ULANICI, Augustin (autor) Cercetările arheologice din anul 1979 de la Brăneț, jud. Olt 20-29 română (rezumat în franceză)
1981 Cercetări Arheologice, IV LEAHU, Valeriu (autor) Sondajul arheologic efectuat în 1979 la Daia, jud. Giurgiu 30-40 română (rezumat în franceză)
1981 Cercetări Arheologice, IV OANCEA, Alexandru (autor) Raport preliminar privind campania arheologică din 1979 de la Petrișoru, com Racovițeni, jud. Buzău 41-44 română (rezumat în franceză)
1981 Cercetări Arheologice, IV TROHANI, George (autor) Săpăturile arheologice de la Petrișoru - "Ulmii lui Țârlea", com. Racovițeni, jud. Buzău 45-53 română (rezumat în franceză)
1981 Cercetări Arheologice, IV POPOVICI, Dragomir (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Șantierul arheologic Preuțești - "Cetate", jud. Suceava, 1979 54-57 română (rezumat în franceză)
1981 Cercetări Arheologice, IV GHEORGHIȚĂ, Marieta (autor), VULPE, Alexandru (autor) Șantierul arheologic Popești-Mihăilești, jud. Giurgiu. Raport preliminar asupra rezultatelor din campaniile anilor 1978-1979 58-65 română (rezumat în franceză)
1981 Cercetări Arheologice, IV NEMOIANU, Larissa (autor), TODINCĂ, Gheorghe (autor) Șantierul arheologic Călinești, jud. Maramureș 66-69 română (rezumat în franceză)
1981 Cercetări Arheologice, IV ANASTASIU, Ruxandra (autor), PETCULESCU, Liviu (autor), TOMA NEMOIANU, Alexandru (autor) Raport preliminar asupra săpăturilor arheologice din 1978-1979 în castrul Micia, comuna Vețel, jud. Hunedoara 70-75 română (rezumat în franceză)
1981 Cercetări Arheologice, IV DRĂGUȘ, Dan (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice de la Grojdibodu, jud. Olt 76-89 română (rezumat în franceză)
1981 Cercetări Arheologice, IV MUNTEANU, Luminița (autor) Cercetări arheologice în așezarea feudală timpurie de la Mănăstirea Bodrog, jud. Arad 90-99 română (rezumat în franceză)
1981 Cercetări Arheologice, IV CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice la cetatea Turnu (Turnu Măgurele), jud. Teleorman 100-119 română (rezumat în franceză)
1981 Cercetări Arheologice, IV CHIȚESCU, Lucian (autor), LUNGU, Radu (autor), PAPASIMA, Teodor (autor), PĂUNESCU, Anca (autor), TĂDULESCU, Venera (autor), VLĂDILĂ, Petre (autor) Cercetări arheologice în anul 1979 la Piua Petri (Orașul de Floci), comuna Giurgeni , jud. Ialomița 120-143 română (rezumat în franceză)
1981 Cercetări Arheologice, IV BĂTRINA, Adrian (autor), BĂTRÎNA, Lia (autor) Cercetări arheologice efectuate în anul 1979 în cuprinsul așezării Curtea de Argeș, jud. Argeș 144-171 română (rezumat în franceză)
1981 Cercetări Arheologice, IV BĂTRINA, Adrian (autor), BĂTRÎNA, Lia (autor) Etape de construcție în cuprinsul ansamblului "Mănăstirea" din Vălenii de Munte, jud. Prahova, în lumina cercetărilor arheologice din 1978 172-188 română (rezumat în franceză)
1981 Cercetări Arheologice, IV ULANICI, Augustin (autor) Un cioplitor din paleoliticul inferior descoperit la Bechet, jud. Dolj 191-192 română (rezumat în franceză)
1981 Cercetări Arheologice, IV CHIȚESCU, Lucian (autor) Formațiuni unional-tribale sau formațiuni statale? 193-199 română (rezumat în franceză)
1981 Cercetări Arheologice, IV CANTACUZINO, Gheorghe (autor), TROHANI, George (autor) Cercetările arheologice de la Cernica-Mănăstire 200-239 română (rezumat în franceză)
1981 Cercetări Arheologice, IV OANCEA, Alexandru (autor), TROHANI, George (autor) Cercetări arheologice pe Valea Glavaciocului 240-252 română (rezumat în franceză)
1981 Cercetări Arheologice, IV DUMITRACHE, Mariana (autor) Evoluția cetății țărănești de la Viscri, jud. Brașov, în lumina cercetărilor arheologice și de arhitectură 253-285 română
1981 Cercetări Arheologice, IV Cuprins 287-296 română, franceză, engleză, germană, rusă, bulgară, spaniolă
1981 Cercetări arheologice în București, III DACHE, Petre (autor) Introducere 3-6 română
1981 Cercetări arheologice în București, III BORONEANȚ, Vasile (autor) Paleoliticul în perimetrul Bucureștilor Studii 7-18 română
1981 Cercetări arheologice în București, III COMȘA, Eugen (autor) Unele date referitoare la complexele neolitice din zona Bucureștilor Studii 19-29 română
1981 Cercetări arheologice în București, III TURCU, Mioara (autor) Cercetări arheologice la Bragadiru Studii 30-46 română
1981 Cercetări arheologice în București, III BÂRZU, Ligia (autor) Tradiții și influențe la Dunărea de Jos Studii 47-55 română
1981 Cercetări arheologice în București, III OCHEȘEANU, Radu (autor) Un tezaur de monede romane republicane descoperit în apropriere de București Studii 56-91 română
1981 Cercetări arheologice în București, III CONSTANTINIU, Margareta (autor), DOLINESCU-FERCHE, Suzana (autor) Contributii la cunoașterea veacului VI e.n. pe teritoriul Bucureștilor (Săpăturile din str. Soldat Ghivan N.) Studii 92-106 română
1981 Cercetări arheologice în București, III PANAIT, Panait I. (autor), ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Relațiile Bucureștilor cu satele învecinate în secolele XIV -XVI Studii 107-130 română
1981 Cercetări arheologice în București, III PREDA, Florentina (autor) Aportul arheologilor și istoricilor bucureșteni la cunoașterea civilizației getodacilor din Câmpia Română Comunicări 133-140 română
1981 Cercetări arheologice în București, III COJOCĂRESCU, Maria (autor) Monede din așezarea geto-dacă de la Popești Comunicări 142-153 română
1981 Cercetări arheologice în București, III ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Contributii la cunoașterea etnogenezei românilor Comunicări 154-163 română
1981 Cercetări arheologice în București, III SANDU, Vasilica (autor) Opaițe dintr-o colecție particulară bucureșteană Comunicări 164-174 română
1981 Cercetări arheologice în București, III OLTEANU, Ștefan (autor) Considerații privind obținerea fierului din minereu în așezarea din sec. VI-VII de la Ciurel în lumina cercetărilor de laborator Comunicări 175-178 română
1981 Cercetări arheologice în București, III ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Contribuții arheologice privitoare la începuturile locuirii feudale la Buftea Comunicări 179-184 română
1981 Cercetări arheologice în București, III PANAIT, Panait I. (autor) Evoluția demografică a așezărilor rurale de la sud de Carpați în lumina cercetărilor arheologice (sec. XIV -XVI) Comunicări 185-194 română
1981 Cercetări arheologice în București, III BORONEANȚ, Vasile (autor) Cercetări arheologice privind Cultura Tei de la Chitila-Cărămidărie Rapoarte arheologice 195-225 română
1981 Cercetări arheologice în București, III TURCU, Mioara (autor) Cercetări arheologice la Militari-Cîmpul Boja Rapoarte arheologice 226-235 română
1981 Cercetări arheologice în București, III UDRESCU, Mircea (autor) Descoperiri arheozoologice la Bucureștii Noi și Bragadiru Rapoarte arheologice 236-239 română
1981 Cercetări arheologice în București, III ȚICO, Cristian (autor) Contribuții arheologice la cunoașterea ansamblului arhitectonic Văcărești Rapoarte arheologice 240-255 română
1981 Cercetări arheologice în București, III BRĂCĂCESCU, Cristian (autor), CIUCEANU, Radu (autor) Cercetări privind o construcție recent descoperită la Ghica-Tei Rapoarte arheologice 256-264 română
1981 Cercetări arheologice în București, III Șantierul Metrou București Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 265-266 română
1981 Cercetări arheologice în București, III Drumul Taberei, Micro 7 Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 267-268 română
1981 Cercetări arheologice în București, III Plumbuita Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 268-269 română
1981 Cercetări arheologice în București, III Bulevardul 1848 Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 269-270 română
1981 Cercetări arheologice în București, III Str. Lipscani Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 270-271 română
1981 Cercetări arheologice în București, III Str. Atlasului 35 Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 271 română
1981 Cercetări arheologice în București, III Biserica "Dintr-o zi" Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 271-272 română
1981 Cercetări arheologice în București, III Dealul Spirii Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 272-273 română
1981 Cercetări arheologice în București, III Cotroceni-Leu Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 273-274 română
1981 Cercetări arheologice în București, III Str. Cavafii Vechi Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 274-275 română
1981 Cercetări arheologice în București, III Dealul Grozăvești Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 275-278 română
1981 Cercetări arheologice în București, III Necropola feudală Grozăvești Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 278-281 română
1981 Cercetări arheologice în București, III Comuna Cornetu Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 281 română
1981 Cercetări arheologice în București, III BÂRZU, Ligia (autor) Continuitatea creației materiale și spirituale a poporului român pe teritoriul fostei Dacii, București, 1979 (Crișan Mușețeanu) Recenzii. Cronică 285-287 română
1981 Cercetări arheologice în București, III COJOCARU, Ion (autor) O descoperire întîmplătoare la București în 1858 Recenzii. Cronică 287-288 română
1981 Cercetări arheologice în București, III MANDACHE, Constantin (autor) Cronica săpăturilor arheologice pe teritoriul Bucureștilor, 1975-1980 Recenzii. Cronică 289-284 română
1981 Cercetări arheologice în București, III PANAIT, Panait I. (autor) Prof. univ. dr. doc. Ion Ionașcu In memoriam 295 română
1981 Cercetări arheologice în București, III BORONEANȚ, Vasile (autor) Prof. univ. dr. doc. C. S. Nicolăescu Plopșor In memoriam 296-298 română
1981 Cercetări arheologice în București, III OLTEANU, Ștefan (autor) Prof. univ. dr. doc. Ion Nestor In memoriam 298-299 română
1981 Cercetări arheologice în București, III TROHANI, George (autor) Prof. univ. dr. doc. Gheorghe Cantacuzino In memoriam 299-301 română
1981 Cercetări arheologice în București, III ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Prof. dr. Gheorghe Astancăi In memoriam 301-303 română
1981 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 1 Prof. Dr., GEORGESCU, Florian (autor) Cuvânt înainte V-VII română
1981 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 1 STĂNESCU, Ariana (autor) Din activitatea de restaurare-conservare a Muzeului Național de Istorie al R. S. România 3-10 română
1981 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 1 MANEA, Cella (autor) Pentru o teorie unitară în conservare-restaurare. Principii și terminologie 11-16 română
1981 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 1 COLȚOȘ, Carmen (autor) Zonarea ceramicii arheologice metode și rezultate 19-36 română
1981 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 1 COLȚOȘ, Carmen (autor), NICULESCU, Gheorghe (autor) Aplicarea metodei de difracție cu raze x la studiul ceramicii arheologice 37-40 română
1981 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 1 COLȚOȘ, Carmen (autor), NICULESCU, Gheorghe (autor) Studiu comparativ asupra unor probe din sticlă provenită din săpături arheologice 41-43 română
1981 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 1 TURCU-ȘECLĂMAN, Doina (autor) Aplicarea Analizelor spectrografice și cristalografice la studiul zgurilor arheologice 44-59 română
1981 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 1 STĂNESCU, Ariana (autor) Studiul obiectelor arheologice metalice cu ajutorul analizei metalografice în scopul stabilirii tehnologiilor de prelucrare 60-75 română
1981 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 1 NICULESCU, Gheorghe (autor) Datarea prin termoluminescență 76-78 română
1981 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 1 COLȚOȘ, Carmen (autor), NICULESCU, Gheorghe (autor) Identificarea pigmenților folosiți în ilustrarea miniaturilor medievale prin metoda difracției de raze x 79-80 română
1981 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 1 CHIVULESCU, Emil-Corneliu (autor), COLȚOȘ, Carmen (autor), NICULESCU, Gheorghe (autor) Extinderea metodei de curățire a bronzurilor arheologice asupra altor categorii de metale 83-86 română
1981 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 1 MACRI, Spiridonia (autor) Restaurarea stindardului ce a aparținut regimentului 9 Călărași 87-90 română
1981 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 1 MACRI, Spiridonia (autor) Metodologia restaurării steagurilor pictate 91-98 română
1981 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 1 HAȘEGAN, Zoe (autor) Restaurarea unei broderii din colecția muzeului Peleș printr-o metodă nouă aplicată în țară 99-103
1981 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 1 MANEA, Cella (autor) Testarea, aprofundarea și îmbunătățirea unor etape în abordarea lucrărilor de restaurare cu dificultate sporită 104-112 română
1981 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 1 BARABĂLATĂ, Victoria (autor) Experimentarea metodei de deacidificare cu borax a hârtiei în vederea utilizării acesteia în procesul de restaurare 113-118 română
1981 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 1 BRĂILEANU, Maria (autor) Controlul sistematic al mediului ambiant și al obiectului de muzeu și rolul său în conservarea patrimoniului 121-127 română
1981 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 1 POPA, Dan Petru (autor), RĂDULESCU, Dan D (autor) Premise ale acțiunii de conservare și restaurare a patrimoniului muzeului Peleș 128-136 română
1981 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 1 BUCȘĂ, Corneliu (autor) Cercetări privind microclimatul la Muzeul Tehnicii Populare Sibiu 137-165 română
1981 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 1 COCOȘ, Mariana (autor) Probleme specifice de conservare ale artei contemporane la Muzeul de Artă Contemporană Românească Galați 166-171 română
1981 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 1 IVANOVICI, Dan (autor), TROHANI, Georgeta (autor) Posibilități actuale de conservare și transport a obiectelor descoperite pe șantiere arheologice 172-175 română
1981 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 1 IONESCU, Varvara (autor) O acțiune organizată în teren pentru ocrotirea patrimoniului stoparea proceselor de deg