Criterii căutate

  • An de publicare: 1981

Sumarul căutării

  • 185 de volume
  • Nici un articol
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 1981 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVIII, anul 1981 BUNTA, Petru (secretar de redacție), DAICOVICIU, Hadrian (redactor responsabil), CORDOȘ, Nicolae (redactor), FERENCZI, István (redactor), GLODARIU, Ioan (redactor), KOVÁCS, Iosif (redactor), MARIAN, Gr. (redactor), MITROFAN, I. (redactor), PAP, Francisc (redactor), PASCU, Ștefan (redactor), POP, Constantin (redactor), PROTOPOPESCU, G. A. (redactor), VAJDA, Ludovic (redactor), VLASSA, N. (redactor)
volum de periodic 1981 Analele Banatului: AnB, I, anul 1981, Volum cuprinzând comunicări prezentate în cadrul sesiunii științifice consacrată aniversării a 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român (6-7 martie 1981), seria Istorie Dr., BENEA, Doina (redactor), BORUGĂ, Elena (redactor), DUDAȘ, Vasile (redactor), HAȚEGAN, Ioan (redactor), MEDELEȚ, Florin (redactor), STOIA, Nicolae (redactor)
volum de periodic 1981 Analele Banatului: AnB, I, anul 1981, seria Etnografie BLAJ, Violeta (redactor), CICA, Vasile (redactor), GAGA, Lidia (redactor), Dr., GODEA, Ioan (redactor), GRIGORESCU, Elena (redactor), INDREI, Stela (redactor), LĂPĂDUȘ, Eutimiu (redactor), SĂCARĂ, Nicolae (redactor)
volum de periodic 1981 Annuaire roumain d`anthropologie: ARA, 18, anul 1981
volum de carte 1981 Ansamblul urban medieval Botoșani, anul 1981, seria Ansambluri Istorice Arhitecturale GRECEANU, Eugenia (autor)
volum de periodic 1981 Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, 3, nr. în TOM: 1, anul 1981, Anuarul Institutului de Cercetări Etnologice și Dialectologie "Constantin Brăiloiu", Seria A: Comunicări, seria Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor, Serie Veche VULPE, Magdalena (coordonator), ILISIU, Ioan (director)
volum de periodic 1981 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", III, supliment, anul 1981, Al Doilea Război Mondial și România. O bibliografie BUZATU, Gheorghe (autor), FLORESCU, Gh.I. (autor)
volum de periodic 1981 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XVIII, anul 1981 CAPROȘU, Ioan (redactor șef), ȘIMANSCHI, L (redactor șef adjunct), BOICU, L. (redactor), ȘANDRU, Dumitru (redactor), GOROVEI, ȘTEFAN S. (secretar de redacție)
volum de periodic 1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, VIII, anul 1981 MONORANU, Octav (redactor), EMANDI, Emil (redactor), IACOBESCU, Mihai (redactor), IGNAT, Mircea (redactor), CÂRLAN, NICOLAE (redactor), DIMITRIU, Eugen (redactor)
volum de carte 1981 Arhivele Statului din Craiova, anul 1981, 50 de ani de existență (1931-1981) MĂRĂȘOIU, Gabriela (responsabil de carte)
volum de periodic 1981 Arta plastică, XXVIII, nr. în TOM: 4, anul 1981 DRĂGUȚ, Vasile (redactor șef), HORGA, Ioan (secretar de redacție), HORȘIA, Horia (redactor), DRIȘCU, Mihai (redactor), PAMFIL, François (responsabil de număr)
volum de periodic 1981 Arta plastică, XXVIII, nr. în TOM: 5, anul 1981 DRĂGUȚ, Vasile (redactor șef), HORGA, Ioan (secretar de redacție), HORȘIA, Horia (redactor), DRIȘCU, Mihai (responsabil de număr), PAMFIL, François (redactor)
volum de periodic 1981 Arta plastică, XXVIII, nr. în TOM: 6, anul 1981 DRĂGUȚ, Vasile (redactor șef), HORGA, Ioan (secretar de redacție), HORȘIA, Horia (redactor), DRIȘCU, Mihai (responsabil de număr), PAMFIL, François (redactor)
volum de periodic 1981 Arta plastică, XXVIII, nr. în TOM: 7, anul 1981 DRĂGUȚ, Vasile (redactor șef), HORGA, Ioan (secretar de redacție), HORȘIA, Horia (responsabil de număr), DRIȘCU, Mihai (redactor), PAMFIL, François (redactor)
volum de periodic 1981 Arta plastică, XXVIII, nr. în TOM: 8, anul 1981 DRĂGUȚ, Vasile (redactor sef), HORGA, Ioan (secretar de redacție), HORȘIA, Horia (redactor), DRIȘCU, Mihai (redactor), PAMFIL, François (responsabil de număr)
volum de periodic 1981 Arta plastică, XXVIII, nr. în TOM: 9, anul 1981 DRĂGUȚ, Vasile (redactor șef), HORGA, Ioan (secretar de redacție), HORȘIA, Horia (redactor), DRIȘCU, Mihai (responsabil de număr), PAMFIL, François (redactor)
volum de periodic 1981 Arta plastică, XXVIII, nr. în TOM: 12, anul 1981 DRĂGUȚ, Vasile (redactor șef), HORGA, Ioan (secretar de redacție), HORȘIA, Horia (redactor), DRIȘCU, Mihai (redactor), PAMFIL, François (responsabil de număr)
volum de carte 1981 Arta populară din zona Botoșanilor. Ceramica, anul 1981 PAVELIUC OLARIU, Angela (autor)
volum de periodic 1981 Banatica, 6, anul 1981
volum de carte 1981 Beitrage zur Deutsch-Rumanischen Kontrastiven Grammatik, anul 1981, Drittes Kolloquium des Kollektivs zur DRKG, Sibiu, 16-17 Mai 1980, seria A doua ediție ISBĂȘESCU, Mihai (coordonator), ENGEL, Ulrich (coordonator)
volum de carte 1981 Beitrage zur Deutsch-Rumanischen Kontrastiven Grammatik, anul 1981, Viertes Kolloquium des Kollektivs zur DRKG, Bukarest, 14-15 November 1980, seria A doua ediție ISBĂȘESCU, Mihai (coordonator), ENGEL, Ulrich (coordonator)
volum de carte 1981 Biblioteca Istorică, anul 1981 DIODORUS SICULUS, Diodor din Sicilia (autor), HÎNCU, Radu (traducător), ILIESCU, V. (traducător)
volum de periodic 1981 Biharea, 1981
volum de periodic 1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, X, anul 1981
volum de carte 1981 Buridava dacică, I, anul 1981 BERCIU, Dumitru (autor)
volum de periodic 1981 Caietele Blaga, I, nr. în TOM: 1, mai, anul 1981 MANIU, Gheorghe (coordonator), MĂRGINEANU, Ion (coordonator), REDNIC, Remus (coordonator)
volum de carte 1981 Cântecul epic eroic, anul 1981 AMUZULESCU, Alexandru (autor)
volum de periodic 1981 Carpica, XIII, anul 1981
volum de carte 1981 Catalogul documentelor Țării Românești din Arhivele Statului, anul 1981, Catalogul documentelor Țării Românești din Arhivele Statului: 1633-1639 CIUCĂ, Marcel Dumitru (editor), DUCA TINCULESCU, Doina (editor), VĂTAFU GĂITAN, Silvia (editor)
volum de periodic 1981 Cercetări arheologice în București: CAB, III, anul 1981
volum de periodic 1981 Cercetări Arheologice: CA, IV, anul 1981 GORNESCU, Paula (traducător), VORNICU, Maria (traducător), GEORGESCU, Florian (redactor), LEAHU, Valeriu (redactor coordonator), MARINESCU, Lucia (redactor coordonator), CHIȚESCU, Lucian (redactor coordonator), VASILE, Al. D. (secretar de redacție), PETRACHE, Eutherpia (desenator), BECHEȘ, Elena (copertă, desenator), RAFAILIDIS, Domnița (desenator)
volum de periodic 1981 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. în TOM: 1, anul 1981 GEORGESCU, Florian (coordonator), STĂNESCU, Ariana (coordonator)
volum de periodic 1981 Cinema, XIX, nr. în TOM: 1, ianuarie, anul 1981, Uniți în cuget și-n simțiri
volum de periodic 1981 Cinema, XIX, nr. în TOM: 2, februarie, anul 1981, Calitatea filmului, calitatea difuzării, calitatea educației cinematografice
volum de periodic 1981 Cinema, XIX, nr. în TOM: 3, martie, anul 1981, De la tematica politică spre filmul politic
volum de periodic 1981 Cinema, XIX, nr. în TOM: 4, aprilie, anul 1981, Un partid militant, o artă militantă
volum de periodic 1981 Cinema, XIX, nr. în TOM: 5, mai, anul 1981, Maturitatea politică și artistică a unei cinematografii
volum de periodic 1981 Cinema, XIX, nr. în TOM: 6, iunie, anul 1981, Al II-lea Congres al oamenilor muncii. Energii stimulatoare și creatore
volum de periodic 1981 Cinema, XIX, nr. în TOM: 7, iulie, anul 1981, Un artist adevărat își recunoaște și câștigul și eșecul și limita
volum de periodic 1981 Cinema, XIX, nr. în TOM: 8, august, anul 1981, Eliberarea și filmele ei
volum de periodic 1981 Cinema, XIX, nr. în TOM: 9, septembrie, anul 1981, O îndatorire imperioasă: promovarea operelor cu adevărat valoroase
volum de periodic 1981 Cinema, XIX, nr. în TOM: 10, octombrie, anul 1981, 38 de filme într-o stagiune! Cantitatea îmbucurătoarea. Dar calitatea?
volum de periodic 1981 Cinema, XIX, nr. în TOM: 11, noiembrie, anul 1981, Dreptul popoarelor la viață și la pace
volum de periodic 1981 Cinema, XIX, nr. în TOM: 12, decembrie, anul 1981, Pace și La mulți ani!
volum de carte 1981 Civilizația romană la est de Carpați și romanitatea pe teritoriul Moldovei (secolele II î.e.n - III e.n ), anul 1981 SANIE, Silviu (autor)
volum de carte 1981 Colinda românească / The Romanian colinda (winter - solstice songs), anul 1981 BRĂTULESCU, Monica (autor)
volum de carte 1981 Companiile grecești din Transilvania și comerțul european în anii 1636-1746, anul 1981 CICANCI, Olga (autor)
volum de periodic 1981 Crisia, XI, anul 1981
volum de carte 1981 Cronica Banatului, anul 1981 STOICA, Nicolae (autor), IOVĂNESCU, Iosif (redactor)
volum de carte 1981 Cultele orientale în Dacia Romană, anul 1981, Culte siriene și palmiriene, seria Bibliotheca Orientalis SANIE, Silviu (autor)
volum de periodic 1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25, anul 1981, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă
volum de carte 1981 Descătușarea. 1821, anul 1981 Mitropolitul Olteniei, VORNICESCU, Nestor (autor)
volum de carte 1981 Documenta Romaniae Historica: DRH, anul 1981, Transilvania (1356-1360), seria C acad., PASCU, Ștefan (redactor responsabil)
volum de periodic 1981 Études et documents balkaniques et méditerranéens, 3, anul 1981, Le mariage a Moișeni, Roumanie MUSSET, Danielle (autor), STAHL, Paul Henri (editor)
volum de carte 1981 European Intellectual Movements and Modernization of Romania Culture, anul 1981 DUȚU, Alexandru (autor)
volum de periodic 1981 File din istoria militară a poporului român, anul 1981 general-maior dr., CEAUSESCU, Ilie (coordonator)
volum de carte 1981 Fonetică și fonologie romanică: manual de lingvistică romanică, anul 1981 REINHEIMER RÎPEANU, Sanda (autor)
volum de periodic 1981 Fotografia, 139, nr. în TOM: I-II, anul 1981
volum de periodic 1981 Fotografia, 140, nr. în TOM: III-IV, anul 1981
volum de periodic 1981 Fotografia, 142-143, nr. în TOM: VII-X, anul 1981
volum de periodic 1981 Fotografia, 141, nr. în TOM: V-VI, anul 1981
volum de periodic 1981 Fotografia, 144, nr. în TOM: XI-XII, anul 1981
volum de carte 1981 George Bariț și contemporanii săi, anul 1981, Corespondența primită de la Vasile Pop, Iosif Hodoș, Dimitrie Moldovan, Ilie Măcelariu și Ioan Micu Moldovan MOLDOVAN, Dimitrie (autor), MĂCELARU, Ilie (autor), HODOȘ, Iosif (autor), POP, Vasile (autor), MOLDOVAN, Ioan Micu (autor), CHINDRIȘ, Ioan (editor), NEAMȚU, Gelu (editor), SUCIU, Dumitru (editor), CIPĂIANU, George (editor), PASCU, Ștefan (coordonator)
volum de periodic 1981 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 1-2, ianuarie - februarie, anul 1981 MOISESCU, Iustin (redactor coordonator)
volum de periodic 1981 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 3-5, martie - mai, anul 1981 MOISESCU, Iustin (redactor coordonator)
volum de periodic 1981 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 6-8, iunie - august, anul 1981 MOISESCU, Iustin (redactor coordonator)
volum de periodic 1981 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 9-10, septembrie - octombrie, anul 1981 MOISESCU, Iustin (președinte)
volum de periodic 1981 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 11-12, noiembrie - decembrie, anul 1981 MOISESCU, Iustin (președinte)
volum de periodic 1981 Hierasus, IV, anul 1981
volum de carte 1981 Iarna maramureșeană, anul 1981 NISTOR, Francisc (autor)
volum de carte 1981 Judecata Domnească în Țara Românească și Moldova (1611-1831), II, nr. în TOM: 1, anul 1981, Organizarea judecătorească (1740-1831) GEORGESCU, Valentin (autor), STRIHAN, Petre (autor)
volum de carte 1981 Limba germană. Morfo-sintaxă, anul 1981 NEUMANN, Erika (autor)
volum de carte 1981 Limba română contemporană: manual pentru studenții străini, II, anul 1981 IONESCU, Adriana (autor), SARAMANDU, Manuela (autor), BRÂNCUȘ, Grigore (coordonator, autor)
volum de carte 1981 Limba română contemporană: manual pentru studenții străini, III, anul 1981 IONESCU, Adriana (autor), SARAMANDU, Manuela (autor), BRÂNCUȘ, Grigore (coordonator, autor)
volum de carte 1981 Luci, Soare, Luci - Din folclorul copiilor, anul 1981 IONESCU, Nelu (autor)
volum de carte 1981 Maramureșenii în lupta pentru libertate și unitate națională, anul 1981, Documente (1848-1918) CAPILNEAN, V. (redactor), SABAU, Ioan (redactor), ACHIM, Valeriu (redactor)
volum de carte 1981 Mineralogie și petrografie tehnică: îndrumător pentru lucrări practice și curs, anul 1981 ing., MERCUS, Ana (autor)
volum de periodic 1981 Mousaios, III, anul 1981
volum de periodic 1981 Muzeul Național, V, anul 1981
volum de carte 1981 Pagini de artă veche românească, anul 1981 POPA, Corina (autor), POP-BRATU, Anca (autor), DUMITRESCU, Ioan (autor)
volum de periodic 1981 Pontica, XIV, anul 1981
volum de carte 1981 Portul popular din județul Olt, anul 1981 STOICA, Georgeta (autor), ILIE, Rada (autor)
volum de periodic 1981 Revista de istorie a Muscelului, 1, anul 1981, Studii și comunicări TRÂMBACIU, Ștefan (redactor responsabil)
volum de periodic 1981 Revista de Istorie: RI, VIII, nr. în TOM: 1, ianuarie, anul 1981 PETRIC, Aron (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1981 Revista de Istorie: RI, VIII, nr. în TOM: 2, februarie, anul 1981 PETRIC, Aron (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1981 Revista de Istorie: RI, VIII, nr. în TOM: 3, martie, anul 1981 PETRIC, Aron (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1981 Revista de Istorie: RI, VIII, nr. în TOM: 4, aprilie, anul 1981 PETRIC, Aron (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1981 Revista de Istorie: RI, VIII, nr. în TOM: 5, mai, anul 1981 PETRIC, Aron (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1981 Revista de Istorie: RI, VIII, nr. în TOM: 6, iunie, anul 1981 APOSTOL, Ion (redactor responsabil adjunct), ADĂNILOAIE, Nichita (redactor)
volum de periodic 1981 Revista de Istorie: RI, VIII, nr. în TOM: 7, iulie, anul 1981 APOSTOL, Ion (redactor responsabil adjunct), ADĂNILOAIE, Nichita (redactor)
volum de periodic 1981 Revista de Istorie: RI, VIII, nr. în TOM: 8, august, anul 1981 APOSTOL, Ion (redactor responsabil adjunct), ADĂNILOAIE, Nichita (redactor)
volum de periodic 1981 Revista de Istorie: RI, VIII, nr. în TOM: 9, septembrie, anul 1981 APOSTOL, Ion (redactor responsabil adjunct), ADĂNILOAIE, Nichita (redactor)
volum de periodic 1981 Revista de Istorie: RI, VIII, nr. în TOM: 10, octombrie, anul 1981 APOSTOL, Ion (redactor responsabil adjunct), ADĂNILOAIE, Nichita (redactor)
volum de periodic 1981 Revista de Istorie: RI, VIII, nr. în TOM: 11, noiembrie, anul 1981 APOSTOL, Ion (redactor responsabil adjunct), ADĂNILOAIE, Nichita (redactor)
volum de periodic 1981 Revista de Istorie: RI, VIII, nr. în TOM: 12, decembrie, anul 1981 APOSTOL, Ion (redactor responsabil adjunct), ADĂNILOAIE, Nichita (redactor)
volum de periodic 1981 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul L, nr. în TOM: 1, anul 1981
volum de periodic 1981 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul L, nr. în TOM: 2, anul 1981
volum de periodic 1981 Revista Muzeelor și Monumentelor - Muzee: RMM-M, 2, anul 1981 Dr., ROSU, Lucian (redactor sef)
volum de periodic 1981 Revista Muzeelor și Monumentelor - Muzee: RMM-M, 3, anul 1981, seria Muzee Dr., ROSU, Lucian (redactor sef)
volum de periodic 1981 Revista Muzeelor și Monumentelor - Muzee: RMM-M, 8, anul 1981, seria Muzee Dr., ROSU, Lucian (redactor sef)
volum de periodic 1981 Revista Muzeelor: RM, 4, anul 1981 ROȘU, Lucian (redactor șef)
volum de periodic 1981 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XIX, nr. în TOM: 1, anul 1981
volum de periodic 1981 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XIX, nr. în TOM: 2, anul 1981
volum de periodic 1981 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XIX, nr. în TOM: 3, anul 1981
volum de periodic 1981 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XIX, nr. în TOM: 4, anul 1981
volum de periodic 1981 Revue Roumaine de Chimie, 26-1, anul 1981
volum de periodic 1981 Revue Roumaine de Chimie, 26-11-12, anul 1981
volum de periodic 1981 Revue Roumaine de Chimie, 26-2, anul 1981
volum de periodic 1981 Revue Roumaine de Chimie, 26-3, anul 1981
volum de periodic 1981 Revue Roumaine de Chimie, 26-4, anul 1981
volum de periodic 1981 Revue Roumaine de Chimie, 26-5, anul 1981
volum de periodic 1981 Revue Roumaine de Chimie, 26-6, anul 1981
volum de periodic 1981 Revue Roumaine de Chimie, 26-7, anul 1981
volum de periodic 1981 Revue Roumaine de Chimie, 26-8, anul 1981
volum de periodic 1981 Revue Roumaine de Chimie, 26-9-10, anul 1981
volum de periodic 1981 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxvi-1, anul 1981
volum de periodic 1981 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxvi-10, anul 1981
volum de periodic 1981 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxvi-2, anul 1981
volum de periodic 1981 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxvi-3, anul 1981
volum de periodic 1981 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxvi-4, anul 1981
volum de periodic 1981 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxvi-5, anul 1981
volum de periodic 1981 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxvi-6, anul 1981
volum de periodic 1981 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxvi-7, anul 1981
volum de periodic 1981 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxvi-8, anul 1981
volum de periodic 1981 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxvi-9, anul 1981
volum de periodic 1981 Revue Roumaine de Physique, 26-1, anul 1981
volum de periodic 1981 Revue Roumaine de Physique, 26-10, anul 1981
volum de periodic 1981 Revue Roumaine de Physique, 26-2, anul 1981
volum de periodic 1981 Revue Roumaine de Physique, 26-3, anul 1981
volum de periodic 1981 Revue Roumaine de Physique, 26-4, anul 1981
volum de periodic 1981 Revue Roumaine de Physique, 26-5, anul 1981
volum de periodic 1981 Revue Roumaine de Physique, 26-6, anul 1981
volum de periodic 1981 Revue Roumaine de Physique, 26-7, anul 1981
volum de periodic 1981 Revue Roumaine de Physique, 26-8-9, anul 1981
volum de periodic 1981 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. în TOM: XVIII, anul 1981, seria Beaux-Arts FRUNZETTI, Ion (redactor șef), PETRESCU, Paul (redactor adjunct)
volum de periodic 1981 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. în TOM: XXVIII, anul 1981, seria Théâtre, musique, cinéma GHEORGHIU, Mihnea (redactor șef), ZAMFIRESCU, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1981 Romanoslavica: Rsl, XX, anul 1981, 150 de ani de la nașterea lui Lev Nicolaevici Tolstoi NOVICOV, Mihai (redactor), NICOLESCU, Tatiana (redactor), BARBORICĂ, Corneliu (redactor), ȘOPTEREANU, Virgil (redactor), MITU, Mihai (redactor)
volum de periodic 1981 Sargetia. Acta Musei Devensis, XV, anul 1981
volum de carte 1981 Scrieri, anul 1981 PÂRVAN, Vasile (autor), ZUB, Alexandru (redactor)
volum de periodic 1981 Secolul 20 (XX), 1-2-3, anul 1981
volum de periodic 1981 Secolul 20 (XX), 4-5, anul 1981
volum de periodic 1981 Secolul 20 (XX), 6-7, anul 1981
volum de periodic 1981 Secolul 20 (XX), 8-9-10, anul 1981
volum de periodic 1981 Secolul 20 (XX), 11-12, anul 1981
volum de carte 1981 Semantica modalităților în limba arabă, anul 1981 ANGHELESCU, Nadia (autor)
volum de periodic 1981 Studii Clasice: StCl, anul 1981
volum de periodic 1981 Studii și Cercetări de Antropologie (SCA), anul 1981
volum de periodic 1981 Studii și Cercetări de Fizică, 33-1, anul 1981
volum de periodic 1981 Studii și Cercetări de Fizică, 33-10, anul 1981
volum de periodic 1981 Studii și Cercetări de Fizică, 33-2, anul 1981
volum de periodic 1981 Studii și Cercetări de Fizică, 33-3, anul 1981
volum de periodic 1981 Studii și Cercetări de Fizică, 33-4, anul 1981
volum de periodic 1981 Studii și Cercetări de Fizică, 33-5, anul 1981
volum de periodic 1981 Studii și Cercetări de Fizică, 33-6, anul 1981
volum de periodic 1981 Studii și Cercetări de Fizică, 33-7, anul 1981
volum de periodic 1981 Studii și Cercetări de Fizică, 33-8, anul 1981
volum de periodic 1981 Studii și Cercetări de Fizică, 33-9, anul 1981
volum de periodic 1981 Studii și Cercetări de Geografie: SCG, XXVIII, anul 1981, Studii și cercetări de geologie, geofizică și geografie, seria geografie
volum de periodic 1981 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, 28, anul 1981, seria Artă Plastică FRUNZETTI, Ion (redactor șef), PETRESCU, Paul (redactor șef adjunct), TĂTARU, Marius (secretar științific de redacție), OARDĂ, YVONNE (secretar de redacție)
volum de periodic 1981 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 1, ianuarie-martie, anul 1981 SEBASTIAN, Morintz (redactor), I., Barnea (redactor), BABEȘ, Mircea (redactor), PETRE, Diaconu (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), RADU, Popa (redactor)
volum de periodic 1981 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 2, aprilie-iunie, anul 1981 SEBASTIAN, Morintz (redactor), I., Barnea (redactor), BABEȘ, Mircea (redactor), PETRE, Diaconu (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), RADU, Popa (redactor)
volum de periodic 1981 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 3, iulie-septembrie, anul 1981 SEBASTIAN, Morintz (redactor), RADU, Popa (redactor), BABEȘ, Mircea (redactor), ALEXANDRU, Barnea (redactor), PETRE, Diaconu (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), UDRESCU, Mihaela (redactor)
volum de periodic 1981 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 4, octombrie-decembrie, anul 1981 SEBASTIAN, Morintz (redactor), RADU, Popa (redactor), BABEȘ, Mircea (redactor), ALEXANDRU, Barnea (redactor), PETRE, Diaconu (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), UDRESCU, Mihaela (redactor)
volum de periodic 1981 Studii și Cercetări Matematice, 33-1, anul 1981
volum de periodic 1981 Studii și Cercetări Matematice, 33-2, anul 1981
volum de periodic 1981 Studii și Cercetări Matematice, 33-3, anul 1981
volum de periodic 1981 Studii și Cercetări Matematice, 33-4, anul 1981
volum de periodic 1981 Studii și Cercetări Matematice, 33-5, anul 1981
volum de periodic 1981 Studii și Cercetări Matematice, 33-6, anul 1981
volum de periodic 1981 Studii și Comunicări, 21, anul 1981, seria istorie-arheologie
volum de periodic 1981 Teatrul, nr. în TOM: 1, anul 1981
volum de periodic 1981 Teatrul, nr. în TOM: 2, anul 1981
volum de periodic 1981 Teatrul, nr. în TOM: 3, anul 1981
volum de periodic 1981 Teatrul, nr. în TOM: 4, anul 1981
volum de periodic 1981 Teatrul, nr. în TOM: 5, anul 1981
volum de periodic 1981 Teatrul, nr. în TOM: 6, anul 1981
volum de periodic 1981 Teatrul, nr. în TOM: 7-8, anul 1981
volum de periodic 1981 Teatrul, nr. în TOM: 9, anul 1981
volum de periodic 1981 Teatrul, nr. în TOM: 10, anul 1981
volum de periodic 1981 Teatrul, nr. în TOM: 11, anul 1981
volum de periodic 1981 Teatrul, nr. în TOM: 12, anul 1981
volum de periodic 1981 Thraco-Dacica, II, anul 1981
volum de carte 1981 Tîrpești: from prehistory to history in Eastern Romania, anul 1981 MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor), BOLOMEY, Georgeta (traducător)
volum de periodic 1981 VRANCEA - Studii și Comunicări, IV, anul 1981
volum de periodic 1981 Ziridava, XIII, anul 1981