Criterii căutate

  • An de publicare: 1981

Sumarul căutării

  • 1315 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII CEAUȘESCU, Nicolae (autor) 60 de ani de la crearea Partidului Comunist Român .3-3 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII LAKO, Eva (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Săpăturile de la Zăuan - Campania din 1980 și importanța acestor descoperiri pentru Neoliticul din Nord-Vestul României 13-44 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII GUMĂ, Marian (autor) O nouă contribuție arheologică la studiul manifestărilor religioase ale geto-dacilor 45-58 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ALICU, Dorin (autor), DAICOVICIU, Hadrian (autor) Edificii de cult la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (I) 59-84 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII DIACONESCU, Alexandru (autor), ISAC, Dan (autor), OPREANU, Coriolan (autor) Porta Principalis Dextra a castrului de la Gilău 85-97 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII MITROFAN, Ioan (autor) Inscripțiile de la "Pîrîul Hotarului" (Sighișoara) 99-110 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII VLASSA, Nicolae (autor) O categorie nesemnalată de pietre gravate magice 111-128 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII HALASU, A. (autor), JAMBOR, Petre (autor), MATEI, Ștefan (autor) Considerații privind raportul cronologic dintre așezarea și cimitirul de la Cluj-Mănăștur 129-150 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII POP, Ioan (autor) Realități feudale în Transilvania în veacul XIV 151-161 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII HAȚEGAN, Ioan (autor) Filippo Scolari și Iancu de Hunedoara promotori ai latinității românilor în conștința europeană a secolului al XV-lea 163-169 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII PAP, Francisc (autor) Comerțul Clujului cu Viena între 1599-1637 (pe baza registrelor tricesimale) 171-190 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII CIUPEA, Ioan (autor) Ajutoare priomite din România de școala capitală "Radu Negru" din Făgăraș (1869-1873) 191-200 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII VAJDA, Ludovic (autor) Manifestările crizei economice din 1873 în industria minieră și siderurgică din Transilvania 201-214 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII MILIN, Miodrag (autor) Mișcarea nașională română din Banat în contextul luptei naționale romane antidualiste (1880-1894) (I) 215-225 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII GLODARIU, Eugenia (autor) Opoziția față de proiectul legii votului plural - aspect al luptei pentru vot universal în anul 1908 227-236 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BATHORY, Ludovic (autor) Lupta muncitorilor de la uzinele de fier ale statului din Hunedoara pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai (1919-1940) (I) 237-254 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII COMȘA, Daniela (autor) Reforma agrară din 1921 în viziunea lui Lucrețiu Pătrășcanu 255-264 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII TUȚU, Dumitru (autor) Politica militară externă a Românilor în perioada septembrie 1939 - iunie 1941 II. Relațiilr militare externe ale României - iulie 1940-iunie 1941 265-281 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII VASILIEV, Valentin (autor) Despre pumnale hallstattiene tîrzii sau "pumnale Akinakes" 267-375 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII UCRAIN, Constantin (autor) Contribuția batalioanelor fixe regionale "Cluj" și "Someș" la luptele duse pentru eliberarea părții de nord-vest a Transilvaniei 283-289 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII PROTOPOPESCU, George (autor) O pagină de eroism românesc - Oarba de Mureș, 1944 291-301 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII KALMAR, Zoia (autor) Descoperiri eneolitice la Gilău (II) 305-320 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII TAKAKCS, Matilda (autor), WINKLER, Iudita (autor) Săpăturile arheologice de la Cicău - așezarea Coțofeni - 321-340 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII MOLDOVAN, Victor (autor), RADU, Dionisie (autor) Așezarea eneolitică de la Aruncuta 341-356 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII SOROCEANU, Tudor (autor) Materialien zur Bronze und Hallstattzeit Siebenburgens (II) 357-365 germană
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII GLODARIU, Ioan (autor), STRÎMBU, Mihaela (autor) O nouă propunere de reconstituire a sanctuarului A de la Sarmizegetusa 377-386 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII FERENCZI, Geza (autor), FERENCZI, Istvan (autor) Săpături noi în Cetatea Dacică de pămînt de la Porumbenii Mari (județul Harghita) 387-403 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Studiu comparativ asupra compoziției fierului antic (rezltate preliminarii) 405-408 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII FERENCZI, Istvan (autor) Considerații în legătură cu castrele de marș romane din partea centrală a Munților Șurianului 409-412 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ILIEȘ, Constantin (autor) Arme romane descoperite la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 413-424 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ALICU, Dorin (autor) Instalații de hypocaustum la Sarmizegetusa 425-435 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ARDEVAN, Radu (autor) Praefactus Quinquennalis pro Imperatore 437-442 franceză
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII PISO, Ioan (autor) Epigraphica (XIII) - Inscriptions de Apulum 443-449 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII STOICOVICI, Eugen (autor) Metalografia unor doplome romane 451-454 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BĂRBULESCU, Mihai (autor) Relieful "narativ" în Dacia 455-460 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BENEA, Doina (autor), POP, Constantin (autor) Un bronz roman de la Tibiscum 461-464 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BOZU, Ovidiu (autor), POP, Constantin (autor) O interesantă piesă română descoperită la Pojejena 465-467 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII PETOLESCU, Constantin (autor) Un tipar pentru vase cu figuri în relief de la Romula 469-473 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII STOICOVICI, Eugen (autor), WINKLER, Iudita (autor) Studiu metalografic al unor monede 475-482 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII GUDEA, Nicolae (autor) Tezaurul monetar de la Răcășdia (II) din secolul IV-e.n. 483-490 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ȚEICU, Dumitru (autor) Cîteva considerații pe marginea unor podoabe medivale 491-500 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BUNTA, Magdalena (autor) Obiecte de podoabă din inventarul unui mormînt descoperit la Cluj 501-504 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BRATU, I. (autor) Urbariul satului Dicănești (Possessio decanyest) la 1772 505-508 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII JUDE MARIA, Magdalena (autor) Sigilii sătești bănățene pe un document din 1826 509-513 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BOTEZAN, Ioana (autor), CUIBUȘ, Ileana (autor) Șase documente referitoare la activitatea lui Timotei Cipariu din anii 1849-1852 515-529 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ARDOS ANNA, Maria (autor), MIREL, Maria (autor) Considerații privind înființarea societăților culturale transilvănene Astra și Asociația Muzeului Ardelean 531-436 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII CORDOȘ, Nicolae (autor), JUDE MARIA, Mafdalena (autor) Petiția juriștilor români transilvăneni din 1880 537-544 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII FAUR, Rafila (autor), FAUR, Viorel (autor) Demersurile pentru constituirea reuniunilor învățătorilor români din Bihor (1888-1891) 545-554 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ȘORA, Gheorghe (autor) Pagini inedite din jurnalul de tinerețe al lui Vasile Goldiș 555-574 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII GROZA, Liviu (autor) Testamentul generalului Ion Drăgălina 575-579 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII LASCU, Nicolae (autor) Români transilvăneni în lagărul de prizonieri de la Sulmona (Italia) în primul război mondial 581-583 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BUNTA, Petru (autor) Opinia publică despre marele proces muncitoresc din 1928 de la Cluj (aspecte din presa vremii) (III) 585-608 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII POP, Viorica (autor) Piese de interior orășenesc transilvănean din secolele XVI-XVIII (mobilier, covoare) 609-626 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII CIPĂIANU ANA, Maria (autor) Piese de interior orășenesc transilvănean din secolele XVI-XVIII (ceramică, metale, broderii) 626-640 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BUZILĂ, Adriana (autor) Biserica Adormirea Maicii Domnului din Lugoj - ctitorie a cnezilor romani din Banatul secolului al XVIII-lea 641-650 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII STRÎMBU, Mihaela (autor) Arhitectura civilă secesionistă în Cluj-Napoca 651-660 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII SABĂU, Nicolae (autor) Cîteva proiecte pentru statuia evestră a lui Avram Iancu din Cluj (1924-1926) 661-679 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ALICU, Grațiana (autor) Circulația cărții vechi românești în județul Cluj (IV) 681-694 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII FURDUI, Titus (autor) O tipăritură românească veche în care se află un autograf atribuit lui Popa Șapcă 695-704 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII WINKLER, Iudita (autor) La mannaie romaine chez les Daces orientaux - Mihăilescu-Bîrliba Virgil 707-712 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ALICU, Dorin (autor) La Suisse a l'epoque romaine - Bogli Hans 713-714 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ALICU, Dorin (autor) A History of Roman Britain - Frere Sheppard 714-714 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ALICU, Dorin (autor), GUDEA, Nicolae (autor) Note critice în legătură cu lucrarea lui Nicolae Branga - Urbanismul în Dacia Romanp, Timișoara, 1980 715-732 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII GUDEA, Nicolae (autor) Die graberfelder von intercisa - Vago Eszter, Bona Istvan 733-736 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII WOLF, Iosif (autor) Repertoriul actelor oficiale privind Transilvania tipărite în limba română 1701-1847 - Răduțiu Aurel, Gymant Ladislau 737-738 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII WOLF, Iosif (autor) Erdely valtozo tarsadalma 1767-1821 - Csetri Elek, Imreh Istvan 738-739 română
1981 Acta Musei Porolissensis, V Cuprins 3-8 română
1981 Acta Musei Porolissensis, V Acta Musei Porolissensis - Cuvînt înainte .9-10 română
1981 Acta Musei Porolissensis, V IONIȚĂ, Gheorghe (autor) 60 de ani de la Crearea P.C.R. Un eveniment remarcabil în viața României. Marele congres comunist din Mai 1921 11- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V TIȘA, Iosif (autor) Dezvoltarea economico-socială a județului Sălaj în cincinalul 1976-1980 33- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V LAKO, Eva (autor) Repertoriul topografic al epocii pietrei și a perioadei de tranziție spre epoca bronzului în județul Sălaj Istorie Veche şi Arheologie 37- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V IGNAT, Doina (autor) Așezarea aparțînând culturii Baden de la Fegernic (jud. Bihor) Istorie Veche şi Arheologie 121- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V PETICĂ, Mihai (autor) Descoperiri Wietenberg la Voivodeni (jud. Mureș) Istorie Veche şi Arheologie 131- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V LAKO, Eva (autor), SOROCEANU, Tudor (autor) Depozitul de bronzuri de la Sig (jud. Sălaj) Istorie Veche şi Arheologie 145- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V COSTEA, Florea (autor) Așezarea dacică de la Copăcel (jud. Brașov) Istorie Veche şi Arheologie 169- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V PETROVSZKY, Maria (autor), PTROVSZKY, Richard (autor) Tezaurul de monede republicane romane de la Tincova (jud. Caraș-Severin) Istorie Veche şi Arheologie 175- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V CHIRILĂ, Eugen (autor) Descoperiri monetare antice la Porolissum II Istorie Veche şi Arheologie 189- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V GUDEA, Nicolae (autor), MATEI, Alexandru (autor) Chei romane în Muzeul de Istorie și Artă de Zalău Istorie Veche şi Arheologie 191- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V GUDEA, Nicolae (autor), LANDES, Amalia (autor) Propuneri pentru o reconstituire grafică a castrului roman de la Buciumi III. Barăcile Istorie Veche şi Arheologie 247- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V CHIRILĂ, Eugen (autor), MARINESCU, Gheorghe (autor) Monede romane inedite din Dacia Porolissensis Istorie Veche şi Arheologie 273- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V CHIRILĂ, Eugen (autor), GRIGORESCU, Flora (autor) Tezaurul de monede romane imperiale de la Bereni sec. I-II e.n. Contribuții la problema apartenenței sociale a proprietarilor de tezaure din Dacia romana Istorie Veche şi Arheologie 277- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V PETOLESCU, Constantin (autor) Reprezentări ale anotimpurilor în Dacia romană Istorie Veche şi Arheologie 287- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V MOȚU, Iancu (autor) Descoperiri arheologice în Aiton (jud. Cluj) Istorie Veche şi Arheologie 293- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Arhiva medievală a familiei Wesselenyi (I) Istorie Medie 311- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V CHIRILĂ, Eugen (autor) Circulația monetară urbană și circulație monetară rurală în Transilvania în a doua jumătate a secolului XVI Istorie Medie 347- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V HOSSU, Valer (autor) Istoria localității Răstoci (II) Istorie Medie 351- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V WOLF, Rudolf (autor) Cetatea Șimleului. Schiță monografică Istorie Medie 395- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V ABRUDAN, Paul (autor) Documente sălăjene referitoare la răscoala lui Horea și la revoluția de la 1848-1849 din Sălaj Istorie Medie 411- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V KOVACH, Geza (autor) Situația iobăgimii din Sălaj la începutul secolului al XIX-lea Istorie Medie 431- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V BAJUSZ, Istvan (autor) Considerații cu privire la argintăria de cult din Sălaj Istorie Medie 451- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V BATHORI, Ludovic (autor) Comuna Gîrbou (jud. Sălaj) între anii 1876-1900 Istorie modernă 461- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V ABRUDAN, Paul (autor) Documente inedite privind participarea sălăjenilor la revoluția din 1918 și unitatea Transilvaniei cu România Istorie modernă 473- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V GRAD, Cornel (autor) Rapoarte și memorii privind activitatea consiliilor și gărzilor naționale române din comitatele Sătmar, Sălaj, Bihor și Arad (decembrie 1918-martie 1919) Istorie contemporană 507- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V ȘCHIOPU, Vasile (autor) Situația muncitorilor din Transilvania în anii 1919-1921 Istorie contemporană 557- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V ROBESCU, Gheorghe (autor) Aspecte privind dezvoltarea industriei miniere carbonifere din Sălaj între cele două războaie mondiale Istorie contemporană 587- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V IVĂNESCU, Ion (autor) Cîteva aspecte din lupta antirevizionista din Sălaj în perioada 1933-1940 Istorie contemporană 595- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Date noi privind contribuția populației sălăjene la apărarea frontierei de Vest a României în perioada interbelică (II) Istorie contemporană 601- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V WAGNER, Ernest (autor) Aspecte ale reorganizării și democratizării aparatului de stat și ale refacerii economice în județul Sălaj în perioada noiembrie1944-martie 1945 Istorie contemporană 615- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V POPA, Vasile (autor) Aspecte ale desfășurării revoluției de eliberare socială și națională antifascistă și antiimperialistă în județul Sălaj Istorie contemporană 620- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V STOICOVICI, Eugen (autor) Aportul analizelor mineralogice în interpretarea descoperirilor arheologice Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 629- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V NICORICI, Ioan (autor) Unele aspecte demografice referitoare la Zalău între 1553-1980 Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 635- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V MĂRGUȘ, Grațian (autor), MÎNDRUȚ, Stelian (autor) „Gazeta de Duminică”, Șimleu. 1904-1910 (apariție, program, ziariști și tipografi) Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 651- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V FURDUI, Titus (autor) Un document istoric iosefin: Forma jurămîntului. Contribuții la bibliografia românească veche Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 673- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V FURDUI, Titus (autor) Un exemplar prețios din ediția princeps "Istoria pentru începuturile românilor în Dachia" a lui Petru Maior Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 679- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V FAUR, Viorel (autor) Istoricul bibliotecii Casinei române din Beiuș Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 685- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V MÎRZA, Iacob (autor) Simion Bărnuțiu - profesor de filozofie la liceul din Blaj. Trei documente inedite Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 693- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V DĂRĂBAN, Valentin (autor), GORUN, Doru (autor) Deleu. O familie de luptători naționalidin Sălaj. II. Victor Delcu Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 707- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V GORON, Doru (autor) Figuri de intelectuali sălăjeni: Leontin Ghergariu (1897-1980) Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 737- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V CERCHEZ, Claudia (autor) Adunarea Generală a "Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului român" ASTRA, ținută la Zalău în anul 1926 Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 745- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V GOIA IOAN, Augustin (autor) Evoluția portului popular în subzona Sub-Meseș, județul Sălaj Etnografie 751- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V CSISZAR, Maria (autor) Sistemele de exploatare a pămîntului în zona centrală a Vechiului Sălaj Etnografie 781- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe (autor) Ritualul de măsuriș în comuna satul Dragu Etnografie 785- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V NEGOIȚĂ, Jana (autor) Probleme ale specificului zonal în portul popular românesc Etnografie 791- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V BADIU MARIA, Pia (autor) Repertoriul lucrărilor de artă plastică în instituțiile publice din municipiului Zalău Istoria artelor 799- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V LĂPTOIU, Negoiță (autor) Pictorul Pericle Capidan integrat realității plastice transilvane Istoria artelor 811- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V LUCĂCEL, Vasile (autor) Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1980 823- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V Abrevieri bibliografice 828-835 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .11-11 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII TOMA, Alexandru (autor) Dotrina economică românească în opera președintelui Nicolae Ceaușescu 13-22 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IONESCU, Vasile (autor) Partidul Comunist Român - conducătorul întregului popor pe calea luptei de eliberare socială și națională a socialismului și păcii 23-36 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII PÎRVULESCU, Gheorghe (autor) Partidul Comunist Român - stegar al intereselor naționalefundamentale ale poporului român, apărător al independenței și suveranității țării 37-44 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII FOIT, Grigore (autor) Suceava - centru de interes major pentru numismatica medievală a Moldovei 47-84 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII ARTIMON, Alexandru (autor), RĂDULESCU, Alexandru (autor) Necropola medievală de la Sf. Dumitru din Suceava (Sec. XV-XVIII) 85-99 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IGANAT, Mircea (autor) Contribuții la cunoașterea movinelor funerare militate din evul mediu (săpăturile arheologice de la Movila lui Răzvan) 101-109 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Motive decorative în ceramica ornamentală din secolul al XVII-lea de ls Curtea Domnească - Suceava 111-120 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII MIRON, Vasile (autor), PRICOP, Adrian (autor) Documente privind orașul Suceava în secolele XVII-XVIII 121-132 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII MONORANU, Octav (autor) Considerații asupra unor aspecte ale vieții sociale din orașul Suceava în secolele XVII-XVIII 133-140 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IACOBESCU, Mihai (autor) Un memoriu al sucevenilor de la 1848 141-148 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII CÎRLAN, Nicolae (autor) Ispostaze ale patriotismului în poezia lui Vasile Bumbac 149-161 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Unele probleme ale începuturilor neoliticului la est de Carpații Orientali 163-167 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII MANEA, Ștefan (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Evoluția habitatului din bazinul Șomuzului Mare în zona comunei Preotești 169-182 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII BICHIR, Gheorghe (autor) Costobocii 183-192 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII OLTEANU, Ștefan (autor) Realități demografice pe teritoriul Moldovei de Nord în sec. VIII-XI e.n 193-198 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII EMANDI, Emil (autor) Aspecte demoeconomice privind zona de nord a Moldovei (din secolul IX pînă în prima jumătate a secolului XVI) în lumina cercetărilor istorice, arheologice, paleobotanice și antropogeografice) 199-242 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII LAZĂR, Mihai (autor) Gorștina de oi în Moldova în secolele XV-XVIII 243-255 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII NEGRUȚI, Ecaterina (autor) Informații noi privind emigrările din Bucovina în prima jumătate a secolului al XIX-lea 257-263 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IRIMESCU, Gavril (autor) Din istoria mineritului în Bucovina 265-277 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Participarea femeilor din Bucovina la lupta pentru înfăptuirea și apărarea independenței și unității statului român 279-284 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII RUSȘINDILAR, Petru (autor) Contribuția socialiștilor bucovineni la unificarea mișcării muncitoprești și crearea Partidului revoluționar unic. Partidul Comunist Romaân 285-296 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IRIMESCU, Sevastița (autor) Contribuția județului Suceava la Sprijinirea războiului antihitlerist 297-304 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII MITRIC, Olimpia (autor) Cartea veche românească din județul Suceava 305-310 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII LEMNY, Ștefan (autor) Tipografia de la Rădăuți, centru de cultură românească în veacul XVIII 311-319 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII CANTEMIR, Traian (autor) Aspirațiile de unitate națională la scriitorii bucovineni de pînă la 1918 321-331 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII DIMITRIU, Eugen (autor) Colaboratori bucovineni la revista "Familia" 333-352 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII PETROVICI EMILIAN, Dan (autor) Societățile academice românești din Bucovina - Forme ale luptei de emancipare socială și națională 353-373 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII URECHE, Lazăr (autor) "Revista Ilustrată" - propagatoare a istoriei și culturii bucovinene 375-379 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII COCÎRȚĂ, Adrian (autor) Mihail Sadoveanu , elev la Fălticeni 381-388 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII COCUZ, Ioan (autor) Contribuții la istoricul presei românești din Bucovina (1918-1944) - II 389-398 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII CÎRLAN, Nicolae (autor) "Un vis întrerupt" - Nicolae Labiș (Răsfoind manuscrisele poetului)- IV 399-414 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII BUEHLER, Gretchen (autor) Ieremie Fărtăiș - rapsod american din Bucovina 415-422 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII SABATOS MARINA, Ileana (autor) Arta contemporană de for din județul Suceava - sculptura și pictura monumentală 423-439 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII CEAUȘU MIHAI, Ștefan (autor) Noi date privind relațiile economice dintre Bucovina și Transilvania la sfîrșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea 441-448 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII DÎRDALĂ, Ionel (autor) Două documente inedite cu privire la interzicerea limbii române și a alfabetului latin în unele lucrări și acte clericale din Bucovina 449-451 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IACOBESCU, Mihai (autor) Documente ale revoluției de la 1848 din Bucovina 453-462 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII DIMITRIU, Eugen (autor) Scrisori de la "Ioan Slavici, Iacob Negruzii, Gavriil Musicescu și Ioan Urban Jarnik către Simion Florea Marian 463-479 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII URSULESCU, Drăguța (autor) George Diamandy 481-491 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII CHELCEA, Ion (autor) Artur Gorovei (1864-1951) - Cu privire la activitatea sa etnografică și folcloristică 493-508 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII TIRON, Vasile (autor) Un poet din Bucovina începutului de veac, Nicu Dracea (1879-1923) 509-516 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII MUNTEAN, George (autor) Vasile Țigănescu - scriitor și profesor 517-526 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII Muzeele din județul Suceava 527-543 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IGNAT, Mircea (autor), POPOVICI, Dragomir (autor) Cercetările arheologice din "Cetățuia" de la Merești (com. Vilturești, jud. Suceava) 545-551 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII CAMILAR, Mihai (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Un opaiț roman descoperit la Plăvălani (com. Udeștim jud. Suceava) 553-556 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII BRATILOVEANU, Gheorghe (autor) Un valoros obiectiv de arhitectură populară tradițională : celarul lui Ioan Haucă din Moldovița 557-562 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII EMANDI, Emil (autor), MONORANU, Octav (autor) Activitatea științifică de evidență și cultural-educativă desfășurată de Muzeul județean Suceava în anul 1980 563-570 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII CHIRICA, Vasile (autor) Eugenia Neamțu (17 iunie 1930-13 octombrie 1980) 571-573 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII IRIMESCU, Gavril (autor) Documente străine despe români 577-579 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII CÎRLAN, Nicolae (autor) Dicționarul literaturii române de la origini pană la 1900 580-583 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII BLAJ, Pavel (autor) In istoricul comunelor Rădășeni și Horodniceni - Niculăiasa Ana, Nicilaiasa Mihai 587-587 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII DIMITRIU, Eugen (autor) Liceul pedagogic "Vasile Lupu" din Iași - Contribuții la istoria învățămîntului românesc - 125 ani (1855-1980) 588-589 română
1981 Banatica, 6 GERMANN, Carol (autor), RESCH, Friederiche (autor) Depozitul ceramic de la Parța .11- română
1981 Banatica, 6 LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Importuri Tiszapolgăr în așezarea sălczțană de la Cuptoare-Sfogea. Contribuții la legăturile culturale și cronologice ale culturilor Sălcuța și Tiszapolgar 35- română
1981 Banatica, 6 OPRINESCU, Adriana (autor) Răspîndirea culturii Tiszapolgar-Românești în Banat 43- română
1981 Banatica, 6 TRÎNCĂ, Georgeta (autor) Studiu preliminar asupra resturilor de faună din așezarea eneolitică de la Cuptoare-Sfogea 51- română
1981 Banatica, 6 GUMĂ, Marian (autor), SĂCĂRIN, Caius (autor) Descoperiru "Coțofeni" inedite de la Bocșa Montană-Colțan (județul Caraș-Severin) 59- română
1981 Banatica, 6 SĂCĂRIN, Caius (autor) Depozitul de bronzuri de la Tincovul Mare (județul Caraș-Severin) 97- română
1981 Banatica, 6 DRAGOMIR, Ion (autor), GUMĂ, Marian (autor) Cîteva descoperiri din prima și a doua epocă a fierului în Clisura Dunării 107- română
1981 Banatica, 6 BOZU, Ovidiu (autor) Construcția romană din punctul Gura Văii, comuna Brebu (județul Caraș-Severin) 125- română
1981 Banatica, 6 POP, Constantin (autor), UZUM, Ilie (autor) Un bronz roman de la Gornea-Zomonițe 137- română
1981 Banatica, 6 BOZU, Ovidiu (autor) Cîteva piese romane de la Durostorum în depozitul Muzeului județean de istorie Caraș-Severin din Reșița 141- română
1981 Banatica, 6 BĂLĂNESCU, Dana (autor) Descoperiri monetare din sudul Banatului (II) 147- română
1981 Banatica, 6 BEJAN, Adrian (autor) Contribuții arheologice la cunoașterea așezărilor rurale daco-romane din Banat în lumina descoperirilor de la Hodoni (jud. Timiș) 153- română
1981 Banatica, 6 STOICOVICI, Eugen (autor) Ateliere siderurgice din secolele IV și XI-XII în partea de sud a Banatului 173- română
1981 Banatica, 6 UZUM, Ilie (autor) Necropola feudală timpurie de la Gornea-Cpunița de Sus (jud. Caraș-Severin) 181- română
1981 Banatica, 6 ȚEICU, Dumitru (autor), UZUM, Ilie (autor) Cercetările arheologice de la Ciclova Română (jud. Caraș-Severin) 211- română
1981 Banatica, 6 HAȚEGAN, Ioan (autor) Rezistența cnezilor bănățeni față de politica de feudalizare în secolul XIV-lea 217- română
1981 Banatica, 6 CIULEI, Gheorghe (autor) Procese civile judecate după "jus valachicum" în Banat 225- română
1981 Banatica, 6 POP IOAN, Aurel (autor) Reflectarea unor realități bănățene în istoriografia din Scheii Brașovului în veacul al XVIII-lea 237- română
1981 Banatica, 6 GROZA, Liviu (autor) Justiția militară austriacă și pedepsele ce se aplicau soldaților în cadrul regulamentelor de grăniceri 253- română
1981 Banatica, 6 KAKUCS, Lajos (autor) Începuturile dezvoltării industriale la Topleț 265- română
1981 Banatica, 6 BONA, Petru (autor) Contribuții la cunoașterea activității politice a generalului Traian Doda 273- română
1981 Banatica, 6 MILIN, Miodrag (autor) Momente și semnificații în mișcarea națională a românilor din Banat (1860-1880) 277- română
1981 Banatica, 6 BRĂTESCU, Constantin (autor) Activitatea despărțămîntului Bocșa al ASTREI în slujba unirii Banatului cu România 289- română
1981 Banatica, 6 APAN, Mihai (autor), FAUR, Viorel (autor) Momente ale afirmării românilor bihoreni în contextul mișcării pentru drepturi și unitate națională 295- română
1981 Banatica, 6 MÎNDRUȚ, Stelian (autor) "Drapelul" din Lugoj și cenzura în Transilvania primului război mondial 303- română
1981 Banatica, 6 MAGAȘ, Gheorghe (autor) Exercitarea puterii de către Consiliul național român. Caransebeș în perioada noiembrie 1918- august 1919 319- română
1981 Banatica, 6 ZABERCA, Vasile (autor) Acțiuni revendicative ale țărilor caraș-severineni pentru pîmînt /1818-1921) 325- română
1981 Banatica, 6 MUNTEANU, Ion (autor) Utilitatea economiei agrare din sud-vestul României cu inventar agricol în perioada dintre cele două războaie mondiale 341- română
1981 Banatica, 6 ȘORA, Gheorghe (autor) Unele aspecte privind învățămîntul românesc din Banat la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 345- română
1981 Banatica, 6 CIULEI, Gheorghe (autor), ZINVELIU, Emil (autor) Momente din lupta clasei muncitoare din județul Caraș-Severin oglindite în documente juridice 359- română
1981 Banatica, 6 ȘERBAN, Ion (autor) Intensificarea explostării maselor populare din județul Caraș-Severin în anii dictaturii antonesciene (1940-1944) 363- română
1981 Banatica, 6 POPA, Ion (autor) Noi mărturii despre activitatea grupului de partizani "Mărășești" 371- română
1981 Banatica, 6 BRĂTESCU, Constantin (autor) Aspecte privind lupta pentru democratizarea vieții politice în județul Caraș-Severin în perioada 23 August 1944-6 martie 1945 375- română
1981 Banatica, 6 LEU, Valeriu (autor) Un jilț și o strană dublă brîncovenești descoperite la Calina (jud. Caraș-Severin) 381- română
1981 Banatica, 6 LEU, Valeriu (autor), VOINA, Ion (autor) Două falsuri ale tipografiei de la Blaj semnalate în județul Caraș-Severin 389- română
1981 Banatica, 6 OPRINESCU, Adriana (autor) Cîteva considerații asupra bisericii-monument istoric de la Teregova (jud. Caraș-Severin) 397- română
1981 Banatica, 6 PLOIEȘTEANU, Grigore (autor) Noi măsuri și precizări privind biografia și activitatea lui Simeon Mangiuca 405- română
1981 Banatica, 6 PETROVSZKY, Richard (autor), POPESCU, Octavian (autor), ROGOZEA, Petru (autor) Peșteri din județul Caraș-Severin, cercetări arheologice (II) 429- română
1981 Banatica, 6 DRAGOMIR, Ion (autor) Noi descoperiri arheologice în hotarul localităților Gornea și Sichevița (jud. Caraș-Severin) 463- română
1981 Banatica, 6 CADARIU, Ștefan (autor) Curățirea și restaurarea ceramicii încrustate 467- română
1981 Banatica, 6 ALBU, Ion (autor) Berzovia - file de istorie 471- română
1981 Banatica, 6 BITANG, Alexandru (autor), PERIAN, Dan (autor), SIMU, Simion (autor) Evoluția industriei constructoare de mașini la Reșița 477- română
1981 Banatica, 6 BĂLĂNESCU, Dana (autor) Monedele de aur și argint din colecția Muzeului județean Brașov 498- română
1981 Banatica, 6 BĂLĂNESCU, Dana (autor) Tezaure și descoperiri monetare din Muzeul județean Mureș - Chirilă Eugen, Gudea Nicolae, Lazăr Valeriu, Zrinyi Andrei 499- română
1981 Banatica, 6 LEU, Valeriu (autor) Documente medievale bănățene (1440-1653) 501 română
1981 Banatica, 6 ȘERBAN, Ion (autor) Pagini de istorie revoluționară carș-severineană 1920-1944 - Brătescu C., Popa I., Poterașu Margareta, Zaberca V. 502- română
1981 Banatica, 6 MOISE, Emil (autor) Caraș-Severin, monografie 503- română
1981 Banatica, 6 Profesorul Octavian Răuț la 60 de ani 505- română
1981 Biharea, 1981 Cuprins 4-5 română
1981 Biharea, 1981 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Începuturile introducerii tehnicii moderne în agricultura Bihorului I. Etnografie 7-39 română
1981 Biharea, 1981 COVACI, Veronica (autor), ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Cîteva aspecte ale tehnologiei cultivării porumbului într-un document din 1840 I. Etnografie 39-52 română
1981 Biharea, 1981 ȘERBA, Gheorghe (autor) Calendarul agricol tradițional al satului Supuru de Sus (județul Satu Mare) I. Etnografie 53-62 română
1981 Biharea, 1981 CHIRIAC, Aurel (autor) Arhitectura tradițională din Bihor. Materia primă I. Etnografie 63-89 română
1981 Biharea, 1981 GODEA, Ioan (autor) Arhitectura locuinței tradiționale și a anexelor gospodărești din Țara Crișurilor. Privire generală I. Etnografie 91-106 română
1981 Biharea, 1981 TRUȚA, Victor (autor) Sistemul "Arhitectura și interiorul locuinței (AIL)" I. Etnografie 107-113 română
1981 Biharea, 1981 TOTH, Susana (autor) Ceramica de Ineu în colecția Muzeului Țării Crișurilor I. Etnografie 115-159 română
1981 Biharea, 1981 COSTIN, Florian (autor) Considerații cu privire la diferențierile subzonale ale sumanelor din bazinul superior al Crișului Negru I. Etnografie 161-171 română
1981 Biharea, 1981 COLȚEA, Dumitru (autor) Funcția socială a fîntînilor publice în viața satului Cărăsău I. Etnografie 173-182 română
1981 Biharea, 1981 PARASCA, Crăciun (autor) Motivul cununii în obiceiurile populare bihorene I. Etnografie 183-192 română
1981 Biharea, 1981 MUDURA, Gheorghe (autor) Sigiliile localităților bihorene - izvoare etnografice II. Valorificări etnografice din arhive 195-209 română
1981 Biharea, 1981 MARTIN SILAGHI, Ana (autor) Jean Alexandru Steriadi în colecția de grafică a Muzeului Țării Crișurilor III. Artă 213-224 română
1981 Biharea, 1981 ROȘU, Aurel (autor) Organizarea depozitului de artă decorativă și grafică pe baza tipodimensionării obiectelor IV. Conservare - Restaurare 227-238 română
1981 Biharea, 1981 IONESCU, Varvara (autor) Implicarea restaurării în restabilirea adevărului artistic IV. Conservare - Restaurare 239-258 română
1981 Biharea, 1981 FAUR, Viorel (autor) Un document inedit despre primele demersuri în vederea înființării unui muzeu etnografic al Bihorului (1930) V. Note şi recenzii 261-264 română
1981 Biharea, 1981 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Studii de etnografie și folclor, vol II - Vuia R. V. Note şi recenzii 265-267 română
1981 Biharea, 1981 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Zona etnografică Beiuș - Godea I. V. Note şi recenzii 267-269 română
1981 Biharea, 1981 FILIP, T. (autor) Sistemul supranumelor la românii din Ungaria - Bogza Irimie R. V. Note şi recenzii 273-275 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X Sumar 5-20 română, franceză, engleză, rusă
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X BORONEANȚ, Vasile (autor) Descoperirile arheologice de la Ciuperceni Studii şi articole 23-27 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X TURCU, Mioara (autor) Dovezi ale prelucrării minereului de fier la geto-dacii din bazinul Argeșului inferior Studii şi articole 29-33 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X PANAIT, Panait I. (autor) Problema reședinței Țării Românești în perioada 1459-1659 Studii şi articole 35-41 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Comerțul bucureștean, factor important în determinarea prevederilor cu caracter economic ale tratatului de la Cuciuc-Cainargi - 1774 Studii şi articole 43-51 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X RĂDULESCU-ZONER, Șerban (autor) Aspecte din lupta populației bucureștene pentru desăvârșirea statului național român (1900-1910) Studii şi articole 53-58 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X MARARU, Ioan (autor) Victor Babeș (1854-1926) Studii şi articole 59-68 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X GRIGORIU, Paul (autor) Gheorghe Popa-Liseeanu și educarea conștiinței naționale Studii şi articole 69-77 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X IACOȘ, Ion (autor) O acțiune muncitorească antifascistă victorioasă - apărarea "Casei Poporului" din București (iunie 1936) Studii şi articole 79-86 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X DACHE, Petre (autor) Aspecte privind structura clasei muncitoare din București în anii 1934-1938 Studii şi articole 87-94 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X ROMAN, Victoria (autor) Tudor Arghezi - tipograf Studii şi articole 95-101 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X MATICHESCU, Olimpiu (autor) Semnificația politică a manifestărilor antifasciste de masă din București, de la 1 mai 1939 Studii şi articole 103-110 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X MUȘAT, Mircea (autor) Politica de alianțe a P.C.P. - chezășia victoriei de la 23 august 1944 Studii şi articole 111-119 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X BENE, Ana (autor), COFAS, Eleonora (autor) Contribuția maselor populare bucureștene conduse de P.C.R., la sprijinirea politicii guvernului revoluționar-democratic în perioada august - ianuarie 1946 Studii şi articole 121-130 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X IONIȚĂ, Gheorghe (autor) De la revoluția populară spre culmile însorite ale societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism Studii şi articole 130-140 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Considerații arheologice privind necropola satului Mănești - Buftea (secolele XIV-XV) Note şi contribuţii documentare 143-149 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X MARCU, Elena (autor) Fals artistic monetar din secolul al XVI-lea Note şi contribuţii documentare 151-154 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X PLEȘIA, Ștefan (autor) Doi mari diplomați: Șerban Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu Note şi contribuţii documentare 155-163 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X MATEESCU, Tudor (autor) Din legăturile comerciale ale Dobrogei cu orașul București înainte de 1877 Note şi contribuţii documentare 165-170 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X VELESCU, Oliver (autor) O tranzacție comercială cu medalii comemorative în 1858 Note şi contribuţii documentare 171-177 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X BRĂCĂCESCU, Cristian (autor) Case de tip popular în București Note şi contribuţii documentare 179-189 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X TATOMIR, Virgil (autor) Noi mărturii documentare privind trecerea principalelor mijloace de producție în proprietatea poporului Note şi contribuţii documentare 191-194 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X ARICESCU, Andrei (autor) Sculpturi romane provinciale din vestul Moesiei Inferior Din patrimoniul cultural bucureştean 197-207 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X GRIGORUȚĂ, Maria (autor) Descoperiri monetare medievale pe șantierele arheologice bucureștene Din patrimoniul cultural bucureştean 209-213 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X BOVO, Elisabeta (autor) Piese de mobilier francez în colecții particulare bucureștene. O garnitură de salon Ludovic XV Din patrimoniul cultural bucureştean 215-220 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X IONESCU, Adrian-Silvan (autor) Cornuri de praf de pușcă în colecțiile bucureștene Din patrimoniul cultural bucureştean 221-233 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X DIACONESCU TEODORA, Speranța (autor) Un sigiliu inelar de la Gaspar Grațiani Din patrimoniul cultural bucureştean 235-240 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X JEBELEANU, Florica (autor) Contribuții la cunoașterea iconografiei trecătorilor carpatine Din patrimoniul cultural bucureştean 241-246 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X COJOCĂRESCU, Maria (autor) O medalie inedită datată 1851, din colecția Muzeului de istorie a municipiului București Din patrimoniul cultural bucureştean 247-250 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X ANDERCO, Nicolae (autor), BENE, Ana (autor), COFAS, Eleonora (autor) Transformările edilitar-urbanistice contemporane reflectate în activitatea Muzeului de istorie a municipului București Probleme de muzeografie 253- română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X DAVIDESCU, Angelina (autor) Creșterea patrimoniului Muzeului de istorie a municipului București în perioada 1975-1978 Probleme de muzeografie 261-265 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X GAVRIL, Victoria (autor) Expoziția "Contribuția savantului Victor Babeș, la dezvoltarea științei medicale românești și universale" Probleme de muzeografie 267-270 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X DAN GRAUR, Viorica (autor) Obiecte ale actorului Eduard de Max existente în colecția Muzeului C.I. și C.C. Nottara Probleme de muzeografie 271-273 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X ENACHE, Emilia (autor) Aspecte ale valorificării patrimoniului cultural artistic prin intermediul cinematografului Probleme de muzeografie 275-280 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X SAVIN, Margareta (autor) Câteva expoziții temporare deschise la sediul Muzeului de istorie a municipiului București (1974-1978) Probleme de muzeografie 281-286 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Turcu Mioara, Geto-Dacii din Câmpia Munteniei Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1979 RECENZII 289-291 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X PĂUNESCU, Cristian (autor) Marinescu Beatrice, Aurel Duțu, Șerban Rădulescu-Zoner, Bucureștiul și epopeea independenței 1877-1878 Editura Academiei RSR București 1978, 197 p + 15 Fotoplanșe RECENZII 291-292 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Toynbee Arnold, Orașele în mișcare Editura Politică, București, 1979, 348 pagini RECENZII 293-297 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X PORUMBEANU, Eugenia (autor) Index alfabetic București. Materiale de istorie și muzeologie vol. I-IX, 1964-1972 299-313 română
1981 Carpica, XIII ANTONESCU-IOVIȚĂ, Silvia (autor) Noi descoperiri de obiecte de aramă și bronz în jud. Bacă .5-10 română
1981 Carpica, XIII ARTIMON, Alexandru (autor) Contribuții arheologice la istoria orașului Bacău .11-28 română
1981 Carpica, XIII BURLACU, Gheorghe (autor) Ocolul domnesc al Bacăului (sec. XV-XVIII) 29-63 română
1981 Carpica, XIII MURARIU, Ioan (autor) Date privind onomastica feminină în Moldova la începutul secolului al XVIII-lea 65-71 română
1981 Carpica, XIII ARTIMON, Elena (autor), BURLACU, Gheorghe (autor) Mărturii documentare privind contribuția locuitorilor județului Bacău la dobândirea independenței de stat a României 73-86 română
1981 Carpica, XIII EȘANU, Leon (autor) In memoriam dr. H. Aroneanu (1881-1920) 87-97 română
1981 Carpica, XIII RADU, Gheorghe (autor) Unele aspecte ale luptei maselor populare din județul Bacău sub conducerea P.C.R. pentru câștigarea alegerilor parlamentare din noiembrie 1946 99-108 română
1981 Carpica, XIII CATARGIU, Virgil (autor) O nouă perspectivă asupra „misticismului” lui Vasile Pârvan 109-115 română
1981 Carpica, XIII ADASCALIȚEI, Vasile (autor) Jocuri de priveghi din județul Bacău 117-131 română
1981 Carpica, XIII ICHIM, Dorinel (autor) Tradiție și inovație în ornamentica țesăturilor de interior din zona Trotuș 133-176 română
1981 Carpica, XIII ARTIMON, Elena (autor) Cronica activității secției de istorie pe anul 1980 177-181 română
1981 Cercetări Arheologice, IV GEORGESCU, Florian (autor) Cercetări Arheologice - Introducere V- română
1981 Cercetări Arheologice, IV GALBENU, Doina (autor), SZEKELY, Zoldan (autor), ZAHARIA, Eugenia (autor) Raport preliminar asupra săpăturilor din 1979 de la Ariușd, jud. Covasna .3- română
1981 Cercetări Arheologice, IV BUZDUGAN, Constachi (autor) Cercetările arheologice de la Giurcani, jud. Vaslui .7- română
1981 Cercetări Arheologice, IV ULANICI, Augustin (autor) Cercetările arheologice din anul 197 9de la Brăneț, jud. Olt 20- română
1981 Cercetări Arheologice, IV LEAHU, Valeriu (autor) Sondajul arheologic efectuat în 1979n la Daia, jud. Giurgiu 30- română
1981 Cercetări Arheologice, IV OANCEA, Alexandru (autor) Raport preliminar privind campania arheologică din 1979 de la Petrișoru, com Racovițeni, jud. Buzău 41- română
1981 Cercetări Arheologice, IV TROHANI, George (autor) Săpăturile arheologice de la Petrișoru - "Ulmii lui Țărlea", com. Racovițeni, jud. Buzău 45- română
1981 Cercetări Arheologice, IV POPOVICI, Dragomir (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Șantierul arheologic Preuțești - "Cetate", jud. Sucdeava, 1979 54- română
1981 Cercetări Arheologice, IV GHEORGHIȚĂ, Marieta (autor), VULPE, Alexandru (autor) Șantierul arheologic Popești-Mihăilești, jud. Giurgiu. Raport preliminar asupra rezultatelor din campaniile anilor 1978-1979 58- română
1981 Cercetări Arheologice, IV NEMOIANU, Larissa (autor), TODINCĂ, Gheorghe (autor) Șantierul arheologic Călinești, jud. Maramureș 66- română
1981 Cercetări Arheologice, IV ANASTASIU, Ruxandra (autor), PETCULESCU, Liviu (autor), TOMA NEMOIANU, Alexandru (autor) Raport preliminar asupra săpăturilor arheologice din 1978-1979 în castrul Micia, comuna Vețel, jud. Hunedoara 70- română
1981 Cercetări Arheologice, IV DRĂGUȘ, Dan (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice de la Grojdibodu, jud. Olt 76- română
1981 Cercetări Arheologice, IV MUNTEANU, Luminița (autor) Cercetări arheologice în așezarea feudală timpurie de la Mănăstirea Bodrog, jud. Arad 90- română
1981 Cercetări Arheologice, IV CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice la cetatea Turnu (Turnu Măgurele), jud. Teleorman 100- română
1981 Cercetări Arheologice, IV CHIȚESCU, Lucian (autor), LUNGU, Radu (autor), PAPASIMA, Teodor (autor), PĂUNESCU, Anca (autor), TĂDULESCU, Venera (autor), VLĂDILĂ, Petre (autor) Cercetări arheologice în anul 1979 la Piua Petri (Orașul de Floci), comuna Giurgeni , jud. Ialomița 120- română
1981 Cercetări Arheologice, IV BĂTRINA, Adrian (autor), BĂTRÎNA, Lia (autor) Cercetări arheologice efectuate în anul 1979 în cuprinsul așezării Curtea de Argeș, jud. Argeș 144- română
1981 Cercetări Arheologice, IV BĂTRINA, Adrian (autor), BĂTRÎNA, Lia (autor) Etape de construcție în cuprinsul ansamblului "Mănăstirea" din Vălenii de Munte, jud. Prahova, în lumina cercetărilor arheologice din 1978 172- română
1981 Cercetări Arheologice, IV ULANICI, Augustin (autor) Un cioplitor din paleoliticul inferior descoperit la Bechet, jud. Dolj 191- română
1981 Cercetări Arheologice, IV CHIȚESCU, Lucian (autor) Formațiuni unional-tribale sau formațiuni statale? 193- română
1981 Cercetări Arheologice, IV CANTACUZINO, Gheorghe (autor), TROHANI, George (autor) Cercetările arheologice de la Cernica-Mănăstire 200- română
1981 Cercetări Arheologice, IV OANCEA, Alexandru (autor), TROHANI, George (autor) Cercetări arheologice pe Valea Glavaciocului 240- română
1981 Cercetări Arheologice, IV DUMITRACHE, Mariana (autor) Evoluția cetății țărănești de la Viscri, jud. Brașov, în lumina cercetărilor arheologice și de arhitectură 253- română
1981 Cercetări arheologice în București, III DACHE, Petre (autor) Introducere 3-6 română
1981 Cercetări arheologice în București, III BORONEANȚ, Vasile (autor) Paleoliticul în perimetrul Bucureștilor Studii 7-18 română
1981 Cercetări arheologice în București, III COMȘA, Eugen (autor) Unele date referitoare la complexele neolitice din zona Bucureștilor Studii 19-29 română
1981 Cercetări arheologice în București, III TURCU, Mioara (autor) Cercetări arheologice la Bragadiru Studii 30-46 română
1981 Cercetări arheologice în București, III BÂRZU, Ligia (autor) Tradiții și influențe la Dunărea de Jos Studii 47-55 română
1981 Cercetări arheologice în București, III OCHEȘEANU, Radu (autor) Un tezaur de monede romane republicane descoperit în apropriere de București Studii 56-91 română
1981 Cercetări arheologice în București, III CONSTANTINIU, Margareta (autor), DOLINESCU-FERCHE, Suzana (autor) Contributii la cunoașterea veacului VI e.n. pe teritoriul Bucureștilor (Săpăturile din str. Soldat Ghivan N.) Studii 92-106 română
1981 Cercetări arheologice în București, III PANAIT, Panait I. (autor), ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Relațiile Bucureștilor cu satele învecinate în secolele XIV -XVI Studii 107-130 română
1981 Cercetări arheologice în București, III PREDA, Florentina (autor) Aportul arheologilor și istoricilor bucureșteni la cunoașterea civilizației getodacilor din Câmpia Română Comunicări 133-140 română
1981 Cercetări arheologice în București, III COJOCĂRESCU, Maria (autor) Monede din așezarea geto-dacă de la Popești Comunicări 142-153 română
1981 Cercetări arheologice în București, III ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Contributii la cunoașterea etnogenezei românilor Comunicări 154-163 română
1981 Cercetări arheologice în București, III SANDU, Vasilica (autor) Opaițe dintr-o colecție particulară bucureșteană Comunicări 164-174 română
1981 Cercetări arheologice în București, III OLTEANU, Ștefan (autor) Considerații privind obținerea fierului din minereu în așezarea din sec. VI-VII de la Ciurel în lumina cercetărilor de laborator Comunicări 175-178 română
1981 Cercetări arheologice în București, III ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Contribuții arheologice privitoare la începuturile locuirii feudale la Buftea Comunicări 179-184 română
1981 Cercetări arheologice în București, III PANAIT, Panait I. (autor) Evoluția demografică a așezărilor rurale de la sud de Carpați în lumina cercetărilor arheologice (sec. XIV -XVI) Comunicări 185-194 română
1981 Cercetări arheologice în București, III BORONEANȚ, Vasile (autor) Cercetări arheologice privind Cultura Tei de la Chitila-Cărămidărie Rapoarte arheologice 195-225 română
1981 Cercetări arheologice în București, III TURCU, Mioara (autor) Cercetări arheologice la Militari-Cîmpul Boja Rapoarte arheologice 226-235 română
1981 Cercetări arheologice în București, III UDRESCU, Mircea (autor) Descoperiri arheozoologice la Bucureștii Noi și Bragadiru Rapoarte arheologice 236-239 română
1981 Cercetări arheologice în București, III ȚICO, Cristian (autor) Contribuții arheologice la cunoașterea ansamblului arhitectonic Văcărești Rapoarte arheologice 240-255 română
1981 Cercetări arheologice în București, III BRĂCĂCESCU, Cristian (autor), CIUCEANU, Radu (autor) Cercetări privind o construcție recent descoperită la Ghica-Tei Rapoarte arheologice 256-264 română
1981 Cercetări arheologice în București, III Șantierul Metrou București Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 265-266 română
1981 Cercetări arheologice în București, III Drumul Taberei, Micro 7 Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 267-268 română
1981 Cercetări arheologice în București, III Plumbuita Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 268-269 română
1981 Cercetări arheologice în București, III Bulevardul 1848 Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 269-270 română
1981 Cercetări arheologice în București, III Str. Lipscani Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 270-271 română
1981 Cercetări arheologice în București, III Str. Atlasului 35 Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 271 română
1981 Cercetări arheologice în București, III Biserica "Dintr-o zi" Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 271-272 română
1981 Cercetări arheologice în București, III Dealul Spirii Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 272-273 română
1981 Cercetări arheologice în București, III Cotroceni-Leu Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 273-274 română
1981 Cercetări arheologice în București, III Str. Cavafii Vechi Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 274-275 română
1981 Cercetări arheologice în București, III Dealul Grozăvești Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 275-278 română
1981 Cercetări arheologice în București, III Necropola feudală Grozăvești Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 278-281 română
1981 Cercetări arheologice în București, III Comuna Cornetu Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii 281 română
1981 Cercetări arheologice în București, III BÂRZU, Ligia (autor) Continuitatea creației materiale și spirituale a poporului român pe teritoriul fostei Dacii, București, 1979 (Crișan Mușețeanu) Recenzii. Cronică 285-287 română
1981 Cercetări arheologice în București, III COJOCARU, Ion (autor) O descoperire întîmplătoare la București în 1858 Recenzii. Cronică 287-288 română
1981 Cercetări arheologice în București, III MANDACHE, Constantin (autor) Cronica săpăturilor arheologice pe teritoriul Bucureștilor, 1975-1980 Recenzii. Cronică 289-284 română
1981 Cercetări arheologice în București, III PANAIT, Panait I. (autor) Prof. univ. dr. doc. Ion Ionașcu In memoriam 295 română
1981 Cercetări arheologice în București, III BORONEANȚ, Vasile (autor) Prof. univ. dr. doc. C. S. Nicolăescu Plopșor In memoriam 296-298 română
1981 Cercetări arheologice în București, III OLTEANU, Ștefan (autor) Prof. univ. dr. doc. Ion Nestor In memoriam 298-299 română
1981 Cercetări arheologice în București, III TROHANI, George (autor) Prof. univ. dr. doc. Gheorghe Cantacuzino In memoriam 299-301 română
1981 Cercetări arheologice în București, III ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Prof. dr. Gheorghe Astancăi In memoriam 301-303 română
1981 Crisia, 1981 Cuprins 2 română
1981 Crisia, 1981 DRECIN, Mihai (autor) Mișcarea muncitorească și socialistă din Bihor și locul ei în procesul istoric al luptei pentru făurirea Partidului Comunist Român (1918-1921) I. Studii şi materiale 7-18 română
1981 Crisia, 1981 PUȘCAȘ, V. (autor) Făurirea Partidului Comunist Român - eveniment epocal în istoria mișcării muncitorești din România I. Studii şi materiale 19-26 română
1981 Crisia, 1981 POPOVICI, Ioan (autor) Din tradițiile revoluționare ale U.T.C-iștilor bihoreni (1922-1944) I. Studii şi materiale 27-40 română
1981 Crisia, 1981 IGNAT, Doina (autor) Descoperiri arheologice aparținînd epocii neolitice pe teritoriul orașului Oradea I. Studii şi materiale 41-58 română
1981 Crisia, 1981 CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) Contribuții privind epoca bronzului pe teritoriul municipiului Oradea I. Studii şi materiale 59-67 română
1981 Crisia, 1981 CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) Note referitoare la prima epocă a fierului pe teritoriul municipiului Oradea I. Studii şi materiale 69-74 română
1981 Crisia, 1981 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Observații privind originea și evoluția ceramicii negre-zgrunțuroase din Crișana I. Studii şi materiale 75-81 română
1981 Crisia, 1981 FAUR, Viorel (autor) Contribuții la istoricul satului Săliște de Vașcău (jud. Bihor) I. Studii şi materiale 83-97 română
1981 Crisia, 1981 MAXIM, V. (autor) Contribuții la istoria învățămîntului românesc din Bihor în sec. al XVIII-lea I. Studii şi materiale 99-105 română
1981 Crisia, 1981 BORCEA, Liviu (autor) Contribuții la istoria orașului Oradea în timpul stăpînirii otomane (1660-1692) I. Studii şi materiale 107-124 română
1981 Crisia, 1981 COVACI, Veronica (autor), ILEA, Ana (autor) Reglementarea urbarială din comitatul Bihor în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea I. Studii şi materiale 125-142 română
1981 Crisia, 1981 CĂLUȘER, Iudita (autor), MĂLINAȘ, Constantin (autor) Contribuții la cunoașterea vieții și activității carturarului bihorean Ioan Munteanu (1806-1860) I. Studii şi materiale 141-160 română
1981 Crisia, 1981 CORNEA, Lucia (autor) Contribuția revistei "Familia" (1865-1906) la cunoașterea activității unor personalități ale istoriografiei europene I. Studii şi materiale 161-168 română
1981 Crisia, 1981 FAUR, Viorel (autor), TOTH, Janos (autor) Consemnări despre manifestările culturale românești în presa maghiară din Oradea (1868-1906) I. Studii şi materiale 169-174 română
1981 Crisia, 1981 FAUR, Viorel (autor) Turneele muzicale în Bihor ale unor mari interpreți din România, mărturii ale unității noastre culturale I. Studii şi materiale 175-180 română
1981 Crisia, 1981 TOTH, Janos (autor) Contribuții la cunoașterea activității societăților culturale orădene din a doua jumătate a sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea I. Studii şi materiale 181-189 română
1981 Crisia, 1981 MIHOC, Blaga (autor) Aplicarea reformei agrare din 1921 în Bihor. Împroprietăriri prin strămutare I. Studii şi materiale 191-208 română
1981 Crisia, 1981 CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Atitudinea patriotică a populației bihorene și aportul ei la efortul național de aparare a graniței de vest a țării în perioada interbelică I. Studii şi materiale 209-219 română
1981 Crisia, 1981 MUDURA, Gheorghe (autor) Documente școlare bihorene din secolul al XVIII-lea II. Documente şi memorii 221-239 română
1981 Crisia, 1981 CĂLUȘER, I. (autor) Un decument inedit despre ecoul Unirii din 1859 în Bihor II. Documente şi memorii 241-251 română
1981 Crisia, 1981 ȘORA, Gheorghe (autor) Șase scrisori inedite ale lui Vasile Goldiș II. Documente şi memorii 253-257 română
1981 Crisia, 1981 FAUR, Viorel (autor), GIURAN, Valeriu (autor) Documente și memorii privind luptele pentru eliberarea Banatului și Crișanei (august-octombrie 1944) (II) II. Documente şi memorii 259-319 română
1981 Crisia, 1981 EMODI, Janos (autor) Descoperiri din prima epocă a fierului la Oradea III. Articole şi note 321-328 română
1981 Crisia, 1981 KONEWALIK, Ștefan (autor), SĂȘIANU, Alexandru (autor) Note privind tezaurele de podoabe dacice și monede antice de la Sacalasău Nou (jud. Bihor) III. Articole şi note 329-337 română
1981 Crisia, 1981 SĂȘIANU, Alexandru (autor) Monede romane din secolul IV în colecția de istorie a Muzeului Țării Crișurilor (I) III. Articole şi note 339-341 română
1981 Crisia, 1981 BORCEA, Liviu (autor) Contribuții la istoria școlii orădene în secolul al XVII-lea III. Articole şi note 343-347 română
1981 Crisia, 1981 GORUN, Gheorghe (autor) Contribuții la istoria breslei croitorilor din Oradea în sec. al XVIII-lea III. Articole şi note 349- română
1981 Crisia, 1981 MIHOC, Blaga (autor), PAINA, Mircea (autor) Referiri în paginile revistei "Familia" (1865-1906) despre Reuniunea agricolă română din Sibiu III. Articole şi note 359-364 română
1981 Crisia, 1981 CRIȘAN, Ioan (autor) Noi contribuții privind istoricul institutului de credit și economii "Bihoreana" din Oradea (1899-1918) III. Articole şi note 365-372 română
1981 Crisia, 1981 ROȘU, T. (autor) Mărturii privind legăturile Bihorului cu Academia Română (pînă la 1918) III. Articole şi note 373-375 română
1981 Crisia, 1981 NANASI, Z. (autor), WILHELM, I. (autor) Revista Szekelyhidi Hirlap (Jurnalul Secuienilor) III. Articole şi note 377-385 română
1981 Crisia, 1981 FAUR, Viorel (autor) O importantă realizare culturală - biblioteca publică din Oradea a Reuniunii "Cele Trei Crișuri" III. Articole şi note 387-393 română
1981 Crisia, 1981 CHIDIOȘAN, Nicolae (autor), CORNEA, Lucia (autor), GORUN, Gheorghe (autor) Activitatea de istorie a Muzeului Țării Crișurilor pe anul 1980 IV. Cronici 395-402 română
1981 Crisia, 1981 MIHOC, Blaga (autor), TOTH, Janos (autor) Activitatea muzeelor memoriale "Iosif Vulcan" și "ADY Endre" pe anul 1980 IV. Cronici 403-404 română
1981 Crisia, 1981 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Dumitru Tudor IV. Cronici 405-407 română
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 CÂRCIUMARU, Marin (autor), MARINESCU-BÂLCU, Silvia (autor), MURARU, Adrian (autor) Contributions to the Ecology of Pre- and Proto-historic Habitations at Tîrpești 007-031
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 COMĂNESCU, Sylviu (autor), DUMITRESCU, Horia (autor), MATEESCU, Corneliu N. (autor) Mathematical study of the mechanico-structure of the cranial vault (Applied to a cranium dicovered at Vădastra dating from the neolithic to the Bronze Epochs) 033-040
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 TONČEVA, Goranka (autor) Un habitat lacustre de l'Âge du Bronze ancien dans les environs de la ville de Varna (Ézérovo II) 041-062
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 SCHALK, Emily (autor) Die frühbronzezeitliche Tellsiedlung bei Tószeg, Ostungarn, mit Fundmaterial aus der Sammlung Groningen (Niederlande) und Cambridge (Grossbritannien) 063-129
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 OANCEA, Alexandru (autor) Considérations sur l'étape finale de la culture de Monteoru 131-191
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 COLȚOS, Carmen (autor) Etude d'echantillons archaeologiques d'ambre 193-194
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 RETEGAN, Alexandru (autor), SOROCEANU, Tudor (autor) Neue spätbronzezeilitliche Funde im norden Rumäniens 195-229
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 NANDRIS, J. G. (autor) Aspects of Dacian Economy and Highland Zone Exploitation* 231-254
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Gètes et Grecs dans l'histoire de la Scythie Mineure à l'époque de Byrebistas 255-262
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 BĂLUȚĂ, Cloșca L. (autor), BERCIU, Ion (autor) Sigilla tegularia peditum et equitum singularium in Dacia 263-270
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 MĂRGINEANU-CÂRSTOIU, Monica (autor) Remarques sur les fortifications de Tropaeum Traiani 271-288
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 CONSTANTINIU, Margareta (autor), DOLINESCU-FERCHE, Suzana (autor) Un établissement du VI-e siécle à Bucarest (Découvertes de la Rue Soldat Ghivan) 289-329
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 COMȘA, Eugen (autor) Considérations concernant l'outilisation du cuivre en Olténie à l'epoque néolithique 331-342
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 MOSCALU, Emil (autor) Problèmes concernant la culture thraco-gète d'Olténie 343-347
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 DROB, Valentin (autor), MITREA, Bucur (autor) Note sur un trésor de tétradrachmes du type Alexandre le Grand 349-351
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 BĂRBULESCU, Mihai (autor), RĂDULESCU, A. (autor) De nouveau sur les légats de Trajan en Mésie Inférieure entre 103 et 108 de n.é. 353-358
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 SANIE, Silviu (autor) Un nouveau fragment d'inscription palmyrénienne de Tibiscum et quelques considérations sur les épigraphes palmyréniennes de Dacie 359-362
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 STOIA, Adriana (autor) Les fouilles archéologiques en Roumanie (1980) 363-379
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 MITREA, Bucur (autor) Découvertes monétaires en Roumanie - 1980 (XXIV) 381-390
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 CHIRICA, Vasile (autor) Compte rendu: "Le paléolithique supérieur ancien en Belgique " - Marcel Otte 391-415
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 LÁSZLÓ, A. (autor) Compte rendu: "Die Sicheln in Rumänien. Mit Corpus des jung- und spätbronzezeitlichen Horte Rumäniens" - M. Petrescu-Dâmbovița 394-396
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 VULPE, Alexandru (autor) Compte rendu: "Die Traker im Karpatenbecken" - M. Dușek; "Sciții agatîrși pe teritoriul României" - Valentin Vasiliev 396-404
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 VULPE, Alexandru (autor) Compte rendu: "Skifija i frakiiskii mir " - A. I. Meljukova 404-406
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 HARHOIU, Radu (autor) Compte rendu: "Geschichte der Goten von den Anfangen bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts, Entwurf einer historischen Ethnographie " - Herwig Wolfram 406-408
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 HARHOIU, Radu (autor) Compte rendu: "Kunst der Volkerwanderungszeit " - Helmut Roth 409-410
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 HARHOIU, Radu (autor) Compte rendu: "Callatis. Necropola romano-bizantină" - Constantin Preda 410-412
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Compte rendu: "Die Völker an der mittleren und unteren Donau im fünften und sechten Jahrhundert. Berichte des Symposiums der Kommission für Frühmittelalterforschung 24.bis 27. Oktober 1978, Stift Zwettl, Niederösterreich" - *** 412-413
1981 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 25 DORUȚIU-BOILĂ, Emilia (autor) Compte rendu: "Das Inventar des Dolichenusheiligtums von Mauer an der Url (Noricum)" - Rudolf Noll 414-415
1981 Hierasus, IV ȘADURSCHI, Paul (autor) Toporul cu gaură transversală descoperit la Oroftiana de Sus, pe Ptut .7- română
1981 Hierasus, IV ȘADURSCHI, Paul (autor), TEODOR, Silvia (autor) Descoperirile din prima epocă a fierului de la Lozna - Dealul Morii 13- română
1981 Hierasus, IV IONIȚĂ, Ion (autor), ȘOVAN, Octavian (autor) Săpăturile arheologice de la Ipotești (județul Botoșani) 45- română
1981 Hierasus, IV IONIȚĂ, Ion (autor), ȘOVAN, Octavian (autor) Noi descoperiri de amfore romane în județul Botoșani 51- română
1981 Hierasus, IV DRĂGUȘ, Dan (autor) Probleme privind originea aurului la geto-daci în lumina cercetărilor interdisciplinare. Elaborarea metedoi de cercetare 63- română
1981 Hierasus, IV PALADE, Vasile (autor) Noi descoperiri sarmatice în zona Bîrladului 69- română
1981 Hierasus, IV CRÎȘMARU, Aristotel (autor) Descoperiri sarmatice pe Valea Podrigei - județul Botoșani 83- română
1981 Hierasus, IV HAIMOVICI, Sergiu (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Studiul materialelor paleofaunistice de epocă dacică, descoperite în turbăria de la Lozna 91- română
1981 Hierasus, IV COROLIUC, Gabriela (autor) Podoabe medievale din secolele XVII-XVIII în colecția Muzeului Județean Botoșani 99- română
1981 Hierasus, IV MARIN, I. (autor) Botoșanii de la începuturile sale pană la jumătatea secolului al XVIII-lea 105- română
1981 Hierasus, IV CIUTĂ, Ioan (autor) Obligațiile Moldovei în produse apicole față de Poartă în secolele XVI-XVIII 131- română
1981 Hierasus, IV MURARIU, Ioan (autor) Iarmaroace și tîrguri săptămînale în Moldova (1774-1832) 137- română
1981 Hierasus, IV BEJENARU, Ionel (autor) Din istoricul presei botoșănene "Steluța" lui I.V. Adrian 147- română
1981 Hierasus, IV MAXIMIUC, Ioan (autor) In istoricul presei botoșănene - Care este, totuși cel mai vechi ziar din Botoșani 151- română
1981 Hierasus, IV GUZIEC, M. (autor) Afirmarea principiilor de independență în dezvoltarea urbanistică a orașului Galați în secolul al XIX-lea 153- română
1981 Hierasus, IV MEDIAN, Gheorghe (autor) Ateneul Român din Botoșani 157- română
1981 Hierasus, IV IONESCU, Cleopatra (autor) Participarea județelor Botoșani, Dorohoi, Suceava, Neamț și Iași la Expoziția Universală de la Paris din anul 1900 167- română
1981 Hierasus, IV AMARANDEI, Gheorghe (autor) Mărturii privind ridicarea la luptă în 1907 a țăranilor din fostul județ Dorohoi 175- română
1981 Hierasus, IV BEJENARU, Ionel (autor) Patriotism și umanism - coordonate ale școlii botoșănene în anii participării României la Primul Război Mondial (1916-1918) 181- română
1981 Hierasus, IV AGRIGOROAIEI, Ion (autor) În lupta pentru realizarea marelui ideal național 185- română
1981 Hierasus, IV DORCU, Aurel (autor) Contribuția lui Nicolae Iorga la desăvîrșirea unității naționale a României 197- română
1981 Hierasus, IV AGRIGOROAIEI, Ion (autor) N. Iorga și elaborarea reformei agrare din 1921 201- română
1981 Hierasus, IV ALDEA, Ion (autor) Acțiuni ale forțelor democratice din sudul Moldovei - parte a procesului de democratizare după 23 August 1944 213- română
1981 Hierasus, IV BALAȘA, D. (autor) Cel vestit între dascăli, Theodorit de la Botoșani (1810). Un manuscris botoșănean la Craiova 219- română
1981 Hierasus, IV FLORESCU, Gheorghe (autor) Nicolae Titulescu (1882-1941) 223- română
1981 Hierasus, IV DOBRINESCU VALERIU, Florin (autor) Date noi privind începuturile activității diplomatice a lui N. Titulescu 235- română
1981 Hierasus, IV MANGU-PANCIOGLUVASILISA-VERONA (autor), STUHI-BOSS, Constantin (autor) Pagini de istorie: opere cu tematică patriotică ale lui Eduart Caudella 243- română
1981 Hierasus, IV ȚURCANU, Georgeta (autor) O pagină de istoria muzicii românești - Jubileul de 50 de ani al compozitorului George Enescu 247- română
1981 Hierasus, IV NAGHIU, Iosif (autor) George Enescu și revista "Muzica" 255- română
1981 Hierasus, IV MEDAN, Virgil (autor) Referitor la tema inițială din Rapsodia I-a de George Enescu 259- română
1981 Hierasus, IV STUHI-BOSS, Constantin (autor) Un moment universal și unul național din viața și activitatea lui George Enescu 269- română
1981 Hierasus, IV SBÎRCEA, George (autor) Umanismul lui George Enescu 275- română
1981 Hierasus, IV VARGA, Ovidiu (autor) Etnofonia enesciană sau de la Poema română către eternitatea 281- română
1981 Hierasus, IV RĂDULESCU, Speranța (autor) "Caracrterul popular românesc" al operei enesciene 289- română
1981 Hierasus, IV BĂLAN, I. (autor) Arta muzicianului Enescu - mijloc de educare a maselor 293- română
1981 Hierasus, IV ROȘCA, Silvia-Mihaela (autor) Aspecte ale genului rapsodic la George Enescu 299- română
1981 Hierasus, IV FRUCHTER, Eugen (autor), MIHAILESCU, Gabriel (autor) Eminescu, Iorga, Enescu, Onicescu și Tîrgoviștea 303- română
1981 Hierasus, IV MARINESCU, Mihaela (autor) Cîteva reflexii asupra părții de cvartet de coarde în do major compusă de George Enescu în 1906 311- română
1981 Hierasus, IV CIUBOTARU, Ștefan (autor) Cîteva aspecte inedite privind familiile lui Mihail Kogălniceanu și Ionică Tăutul legate de comuna Sulița, județul Botoșani 317- română
1981 Hierasus, IV FASSEL, Horst (autor) Eminescu lexicograf și istoriograf literar 321- română
1981 Hierasus, IV CHIȚANU, Sorin (autor) N. Iorga și literatura germană 335- română
1981 Hierasus, IV STÎNCIULESCU-BÎRDA, Alexandru (autor) Mesajul operei istorice în contextul politico-social dupăconcepția lui Nicolae Iorga 345- română
1981 Hierasus, IV IONCU, Dora (autor), RÎPĂ-BUICLIU, Dan (autor) Nicolae Iorga - restituiri epistolare 371- română
1981 Hierasus, IV BUDĂI, Violeta (autor) Nicolae Iorga și Vasile Bogrea 375- română
1981 Hierasus, IV VALEA, Lucian (autor) Semnificația apei în poezia lui Bacovia 381- română
1981 Hierasus, IV GRECEANU, Eugenia (autor) Arhitectul George Matei Cantacuzino și orașul Iași 385- română
1981 Hierasus, IV CIUBOTARU, Ștefan (autor) Tiberiu Crudu - O personalitate a învățămîntului și culturii botoșănene (1882-1952) 399- română
1981 Hierasus, IV LEHRER, Andy (autor) Marea întîlnire 415- română
1981 Hierasus, IV DIMITRIU, Eugen (autor) Aurel George Stino - Un harnic cercetător al culturii universale 423- română
1981 Hierasus, IV PAVEL, Emilia (autor) Țesături moldovenești - tradiție și inovație 431- română
1981 Hierasus, IV CONSTANTINESCU, Gheorghe (autor) Arhitectura populară tradițională în regiunea de sud-vest a Moldovei 455- română
1981 Hierasus, IV BUNEA, Maria (autor) Expoziția permanentă de etnografie și artă populară a Muzeului județean Botoșani - proiect tematic 475- română
1981 Hierasus, IV PAVEL, Jean (autor) Tradiție și actualitate în arta populară vrînceană 479- română
1981 Hierasus, IV ARBORE, Virginia (autor) Creatori contemporani vrînceni, prezenți în Festivalul Național "Cîntarea României" 487- română
1981 Hierasus, IV LĂCEANU, Ion (autor), MARINOIU, Vasile (autor) Conservarea tîmplelor din secolul XVI-XVIII de la mănăstirile Rismana, Polovragi și Crasna - județul Gorj 501- română
1981 Hierasus, IV BALAN, Angela (autor) Probleme de microclimat. Aspecte ale muncii de conservare - combaterea dounătorilor biologici la bunurile patrimoniale 509- română
1981 Hierasus, IV ALEXIU, Valeriu (autor) Prevenirea deteriorărilor microbiologice la obiectele din patrimoniul muzeal 523- română
1981 Hierasus, IV BOINOSCHI, Vasile (autor) Restaurea și conservarea unui vas de cupru din secolul al XIV-lea 529- română
1981 Hierasus, IV LEHRER, Andy (autor), VARVARA, Mircea (autor) Contribuții biologice și arheologice privind dipterele entomofage din R.S. România 533- română
1981 Hierasus, IV KIS, Bela (autor), LEHRER, Andy (autor) Cartografierea orthopterelor ENSIFERA din nordul Dobrogei 553- română
1981 Hierasus, IV FROMUDA, Vadim (autor), LEHRER, Andy (autor) Contribuții tabanidologice din nordul Moldovei (Diptera: Tabanidae) 589- română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 POP, Gheorghe (autor) Maramureșul la a 35-a aniversare a revoluției de eliberare națională și socială a României de sub dominația fascistă .11-26 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 POP, Gheorghe (autor) Existență, contionuitate, unitate și independență națională în istoria poporului român. 2020 de ani de la crearea primului stat dac centralizat și independent 27-48 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 RETEGAN, Ioan (autor) Salutul Comitetului județean Maramureș al P.C.R., adresat Muzeului județean Maramureș cu prilejul a 80 de ani de existență 51-54 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 ACHIM, Valeriu (autor) Opt decenii de activitate muzeală la Baia Mare 55-75 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 BITIRI, Maria (autor), CÎRCIUMARU, Marin (autor) Așezarea paleolitică de la Bușag și mediul sau natural 79-106 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 KALMAR, Zoia (autor) Unelte din piatră șlefuită descoperite la Oarța de Sus 107-114 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 KACSO, Carol (autor) Depozitul de bronzuri de la Lăpuș 115-124 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 BADER, Tiberiu (autor) Acul de bronz de la Budești 125-128 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 CRIȘAN, Horațiu (autor) Gîndirea, creația științifică și tehnică a geto-dacilor 129-149 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 IUGA, Georgeta (autor) Cercetări arheologice de suprafață din zona Chioar 150-153 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 ITTU, Constantin (autor) Influențe heraldice maramureșene asupra primei steme a voievodatului Moldovei 157-161 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 IOSIPESCU, Sergiu (autor) Constatări de istorie militară medievală în bazinul Someșului Mijlociu 162-166 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 FEȘTILĂ, Aurel (autor) Considerații cu privire la prima atestare documentară a municipiului Baia Mare 167-174 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 PIPPIDI, Andrei (autor) Note de istorie a Maramureșului în sec. XVI-XVII 175-184 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 URSU, Viorica (autor) În legătură cu memoriul din 1614, adresat autorităților imperiale de românii din ținutul Baia Mare, Chioar și Sătmar 185-193 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 URSU, Viorica (autor) Capodopere ale breslei olarilor din Baia Mare 194-198 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 URSUȚIU, Maria (autor) Aparatul economico-admistrativ al domeniului Chioar în a doua jumătate a sec. XVII-lea 199-205 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 POP, Lucia (autor) Începutul unei noi etape în evoluția economică a orașului Baia Mare - constituirea primelor asociații meșteșugărești și industriale 206-209 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 VAIDA, Aurel (autor) Ioan Dragomir - figură marcantă a revoluției de la 1849-1849 din părțile Lăpușului și Chioarului 210-223 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 GHERMAN, Mircea (autor) Mărturii documentare despre Andrei Mureșianu 224-237 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 ACHIM, Valeriu (autor) Ion Popescu din Coaș - înaintaș al învățămîntului pedasgogic din Moldova 238-247 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 PLOEȘTEANU, Grigore (autor) Ecoul Momorialului din 1882 în Maramureș 248-261 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 POPA, Luana (autor) Din relațiile lui George Pop de Băsești cu Dr. Aurel Mureșianu în acticitatea politico-națională de la sfîrșitul secolului al XIX-lea 262-265 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 BALOGH, Adalbert (autor) Aspecte privind pătrunderea capitatului străin în industria minieră din Maramureș între anii 1860-1918 (II) 266-294 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 BALOGH, Adalbert (autor) Contribuțâii la cunoașterea dezvoltării zootehniei în Maramureș - începuturile aclimatizării "Brunei de Maramureș" 295-298 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 OSZOCZKI, Coloman (autor) Aspecte din viața social-economică și mișcări ale uncitorilor din bazinul minier maramureșan, în anii premergători Unirii (1911-1918) 299-311 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 GORON, Doru (autor) Voluntari români ardeleni și bucovineni - în lupta pentru desăvîrșirea statului național român unitar (1916-1919) 312-323 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Date demografice și socio-economice cu privire la populația din Maramureș afectată de Dictatul de la Viena la 30 august 1940 324-247 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 ROBESCU, Gheorge (autor) Aspecte privind economia regiunii miniere Baia Mare între anii 1944-1947 348-356 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 URSU, Traian (autor) Monumente memoriale din județul Maramureș 357-377 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 HUTIRA, Toma (autor), POP, Ioan (autor) Modificări în structura personalului muncitor din industria județului Maramureș 376-380 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 OPRIȘ, Valeriu (autor) Baia Sprie - mobilitatea teritorială a forței de muncă din industria minieră 381-385 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 BĂNĂȚEANU, Tancred (autor) Perspectivele și problemele de viitor ale artei populare 389-396 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 CHIȘ ȘTER, Ioan (autor) Elemente de unitate și continuitate în cultura populară spirituală din zona Chioar 397-403 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 CIOCAN, Janeta (autor) Implicații socio-economice ale orînduirii socialiste în cultura populară din satele Mocira și Cicîrlău 404-423 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 ZDERCIUC, Silvia (autor) Decorul ceramicii populare maramureșene - tehnici 424-431 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 ANTONESCU, Romulus (autor) Morfologia măștilor populare și funcția lor ceremonială 432-436 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 DĂNCUȘ, Mihai (autor) Riturile de separare, agregare și de inițiere în faza copilăriei, Zona Maramureș 437-459 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 OPRIȘ, Ion (autor) Endo și exogamia în satele Poienile Izei și Botiza 460-473 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 FILIP, Tănase (autor) Preocupări de etnologie și folclor la învățătorul Vasile Rebreanu 474-479 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 CHICUȘ, Rodica (autor), IUGA, Georgeta (autor) Catalogul de piese ceramice din colecția "Alexandru Șainelic" 480-509 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 POP, Ioan (autor), PORUMB, Marius (autor) Legături artistice și culturale între Țara Maramuzreșului și celelalte ținuturi românești în secolul al XVIII-lea 513-518 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 SINIGALIA, Tereza (autor) Oportunitatea integrării arhitecturii 2minore2 urbane de la sfărșitul secolului al XIX-lea în viața contemporană. Puncte de vedere 519-527 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 ALEXA, Tiberiu (autor) Ipolit Stâmbu - un proiect inedit de reorganizare și dezvoltare a centrului artistic de la Baia Mare 528-571 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 LĂPTOIU, Negoiță (autor) "Donația Demian" făcută Muzeului din Baia Mare 572-577 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 MOLDOVAN, Traian (autor) Intenții și perspective privind relația muzeu-public, în cadrul tematicii expoziției de bază a secției de artă din Baia Mare 581-585 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 CIOCAN, Janeta (autor) Obiectul etnografic muzeal în condițiile revoluției tehnico-științifice 586-588 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 DUMITRAȘCU, Server (autor) Muzeul Țării Crișurilor - schiță monografică - 589-594 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 URSU, Viorica (autor) Modalități de implicare a muzeului, a altor instituții și organizații în cultivarea tradițiilor artei populare autentice și dezvoltarea artizanatului îm judeșul Maramureș 595-600 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 ACHIM, Valeriu (autor) Forumul istoriografiei mondiale 603-605 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 COZMUȚA, Augustin (autor) Cercetarea istorică maramureșeană 606-608 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 URSU, Traian (autor) Existență, continuitate, unitate și independență națională 608-611 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 BÎRSAN, Viorica (autor) Schimb de publicații cu străinătatea 611-612 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 KACSO, Carol (autor) Expoziția tracii și geto-dacii din nord-vestul României 612-616 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 GORDUZA, Victor (autor) Expoziții de minerale 616-617 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 IUGA, Georgeta (autor) Strămoții românilor. Vestigii milenare de cultură și artă - Miclea I., Florescu R. 617-618 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 IUGA, Georgeta (autor) Mărturii de civilizație medievală romînească. O casă a domniei și o sobă monumentală de la Suceava din vremea lui Ștefan cel Mare - Popa R., Mărgineanu-Cârstoiu M. 619-620 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 URSU, Traian (autor) Mișcarea românilor pentru unitate națională și diplomația puterilor centrale (1878-1895) - Pavel T. 621-624 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 CIOCAN, Janeta (autor) Monumente istorice bisericești din eparhia Oradiei, județele Bihor, Sălaj și Satu Mare. Bisericile de lemn 624-626 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 ROBESCU, Gheorge (autor) Vida, artist militant 626-628 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 100 de ani de presă tulceană (1879-1979) 628-629 română
1981 Mousaios, III Mousaios - Cuvînt înainte română
1981 Mousaios, III BABEȘ, Mircea (autor), CONSTANTINESCU, Eugen-Mariuis (autor) Cercetările arheologice de la Cîrlomonești română
1981 Mousaios, III BABEȘ, Mircea (autor), CONSTANTINESCU, Eugen-Mariuis (autor) O monedă de tipul Crișeni-Berchieș descoperită la Irești-Vrancea română
1981 Mousaios, III BOIANGIU, Aneta (autor) Scrisoarea lui Ștefan cel Mare către buzoieni română
1981 Mousaios, III BOIANGIU, Aneta (autor) Călători străini despre Buzăul medieval română
1981 Mousaios, III CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor) Considerații privind atestarea documentară și arheologică a zonei Buzăului în sec. IV e.n română
1981 Mousaios, III DIACONU, Gheorghe (autor) Castrul de la Pietroasele română
1981 Mousaios, III DRAGOMIR, Ion (autor) Civilizația traci-geto-dacică și daco-romană în sudul Moldovei română
1981 Mousaios, III DRÎMBOCIANU, Vasile (autor) Șantierul arheologic de salvare din punctul Buzău Sud română
1981 Mousaios, III HARȚUCHE, Nicolae (autor) Stadiul de cunoaștere al hallstattului în zona Brăilei română
1981 Mousaios, III ILIESCU, Mircea (autor) Manaila, căpitanul de Buzău română
1981 Mousaios, III NICOLESCU, Valeriu (autor) Aspecte ale naționalizării principalelor mijloace de producție în județul Buzău română
1981 Mousaios, III STAN, Constantin (autor) Partidele politice și alegerile parlamentare din noiembrie 1919 din zona Buzăului română
1981 Mousaios, III ȘTEFĂNESCU, S. (autor) Buzăul pe coordonatele istoriei română
1981 Mousaios, III TZONY, Magda (autor) Termele de la Pietroasele română
1981 Mousaios, III VIORESCU, George (autor) Aspecte din istoria partidelor politice la Buzău, în perioada 1918-1928 română
1981 Muzeul Național, V GÎDEA, Suzana (autor) Muzeul Național - Cuvînt de deschidere / Discours introductif 3-6 română
1981 Muzeul Național, V GEORGESCU, Florian (autor) Semnificația istorică a creării statului dac centralizat, condus Burebista / La signification historique de la création de l'Etat dace centralisé dirigé par Burebista 7-16 română
1981 Muzeul Național, V acad., CONDURACHI, Emil (autor) Burebista, succesor al programului politic al lui Mithridate al VI-lea Eupator, regele Pontului / Burebista, successeur du programme politique de Mithridate VI Eupator, roi du Pont 17-23 română
1981 Muzeul Național, V CEAUȘESCU, Ilie (autor) Unele considerații de ordin militar în procesul de împletire a celor două mari civilizații antice - dacă și romană / Considérations d'ordre militaire sur le processus de fusion des deux grandes civilisations antiques — dace et romaine 25-33 română
1981 Muzeul Național, V acad., PASCU, Ștefan (autor) Permanență statală pe teritoriul României / La permanence de l'état sur le territoire de la Roumanie 35-41 română
1981 Muzeul Național, V acad., ȘTEFĂNESCU, Ștefan (autor) De la "romaniile populare" la România / Des „roumanies populaires" à la Roumanie 43-46 română
1981 Muzeul Național, V ZAHARIA, Gheorghe (autor) Semnificația făurării statului feudal centralizat român Mihai Viteazul /Signification de la fondation de l'État Roumain féodal et centralisé sous Michel le Brave 47-52 română
1981 Muzeul Național, V MUȘAT, Mircea (autor) Gîndirea științifică, profund creatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la istoria României / La pensée scientifique profondement créatrice du camarade Nicolae Ceaușescu concernant l'histoire de la Roumanie 53-57 română
1981 Muzeul Național, V LEAHU, Valeriu (autor) Geto-dacii, popor în Europa antică / Les Géto-Daces, peuple de l'Europe antique 61-69 română
1981 Muzeul Național, V CHUȚESCU, Lucian (autor) Cetatea de piatră de la Cetățeni, jud. Argeș - centrul unei formațiuni statale geto-dace dinainte de Burebista / La fortification en pierre de Cetățeni, dép. d'Argeș — centre d'une formation d'état géto-dace antérieure à l'État de Burebista 71-74 română
1981 Muzeul Național, V NEMOIANU, Larisa (autor), TROHANI, George (autor) Considerații privind istoria politică a geto-dacilor în secolele VI-II î.e.n. / Considérations sur l'histoire politique des Géto-Daces aux VIe—IIe siècles av. n.è. 75-80 română
1981 Muzeul Național, V GEORGHIȚĂ, Marieta (autor) Așezarea getică de la Popești, centru important politic și economic în timpul lui Burebista / L'établissement gète de Popești (commune de Mihăilești, dép. d'Ilfov) important centre politique et économique pendant le règne de Burebista 81-84 română
1981 Muzeul Național, V KACSO, Carol (autor) Descoperiri arheologice din mileniile II și I î.e.n. în nordul Transilvaniei / Archäologische Entdeckungen aus den Il.-ten und I.-sten Jahrtausend v.u.Z. im Norden Transilvaniens 85-89 germană
1981 Muzeul Național, V LAZĂR, Valeriu (autor) Cercetarea civilizației daco-getică în judelul Mureș / Die Forschung der dako-gestischen Zivilisation im Kreis Mureș 91-101 germană
1981 Muzeul Național, V IONIȚĂ, Ion (autor) Despre unele formațiuni teritoriale ale dacilor liberi de la est de Carpați (sec. II-III e.n) / Formations territoriales des Daces libres à l'est des Carpathes aux II—IIIe siècles de n.è 103-108 română
1981 Muzeul Național, V PETCULESCU, Liviu (autor) Castrul de la Micia (Vețel, jud. Hunedoara) în cadrul sistemului de apărare al Daciei romane / Le camp de Micia (com. de Vețel, dép. de Hunedoara) dans le système de la fortification de la Dacie romaine 109-114 română
1981 Muzeul Național, V DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri dacice de epocă romană de la Biharea / Les découvertes daciques d'époque romaine de Biharea 115-122 română
1981 Muzeul Național, V DRĂGOESCU, Ion (autor) Contribuții etnologice la studiul culturii și civilizației dacice / Contributions ethnologiques à l'étude de la culture et de la civilisation des Daces 123-129 română
1981 Muzeul Național, V COMȘA, Maria (autor) Cetatea de lemn din secolele VIII-IX de la Slon-Prahova / La fortification en bois des VIIIe—IXe siècles découverte à Slon (dép. de Prahova). Etude préliminaire 133-136 română
1981 Muzeul Național, V SZEKELY, Zoltan (autor) Elemente bizantine în inventarul necropolelor din sec. al XII de la Zăbala și Peteni, jud. Covasna / Byzantian Elements from the XIIth Century in Necropols from Zăbala and Peteni, Covasna County 137-146 română
1981 Muzeul Național, V GEORGESCU, Laurenția (autor) Unele considerații antropologice privind populația sec. al XII-lea din sud-estul Transilvaniei, zona Covasna / Quelques considérations anthropologiques concernant la population du XIIe siècle de sud-est de la Transylvania, la zone de Covasna 141-146 română
1981 Muzeul Național, V EMANDI, Emil (autor) Aspecte demoeconomice privind zona de nord a Moldovei între sec. al IX-lea și prima jumătate a sec. al XIV-lea / 147-158 română
1981 Muzeul Național, V CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Sistemul defensiv al statului și lupta pentru independenței Țării Românești la sfărșitul sec. XIV și în prima jumătate a sec. XV / 159-164 română
1981 Muzeul Național, V GORUN, Gheorghe (autor) Fortificații bihorene în luptă pentru apărarea autonomiei Transilvaniei / Fortifications de Bihor dans la lutte pour la défense de la principauté transylvaine autonome 165-169 română
1981 Muzeul Național, V COPOIU, Nicolae (autor) Continuitatea statală românească și problema relațiilor româno-otomane / La continuité de l'Etat roumain et le problème des relations roumaines-ottomanes 171-175 română
1981 Muzeul Național, V PANAIT, Panait (autor) Drăculeștii și centrul Câmpiei Române / Les Drăculești et le centre de la Plaine Roumaine 177-181 română
1981 Muzeul Național, V LIGOR, Alexandru (autor) Dacia în viziunea istoricului Constantin Cantacuzino-Stolnicul / La Dacie selon la vision de l'historiographe Constantin Cantacuzino-Stolnicul 183-186 română
1981 Muzeul Național, V GRECEANU, Eugenia (autor) Curtea domnească din Pitești a lui Neagoe Basarab / La cour princière de Neagoe Basarab à Pitești 187-197 română
1981 Muzeul Național, V CIOBANU, Radu-Ștefan (autor) Concepția despre stat a stolnicului Constantin Cantacuzino / La conception du „stolnic" Constantin Cantacuzino sur l'Etat 199-204 română
1981 Muzeul Național, V RĂDULESCU, Venera (autor) Un document inedit din colecțiile Muzeului Național de Istorie referitor la participarea românilor la războiul ruso-turc din anii 1806-1812 / 205-210 română
1981 Muzeul Național, V ȘERBAN, Constantin (autor) Proiectul de Constituție al Țării Românești elaborat de Tudor Vladimirescu / Le projet de constitution de la Valachie élaboré par Tudor Vladimirescu 213-216 română
1981 Muzeul Național, V LIU, Nicolae (autor) Ideea continuității și spiritului revoluționar francez în crearea modelului de Republică Română / L'idée de la continuité et l'ésprit révolutionnaire français dans la création du modèle de République roumaine 217-224 română
1981 Muzeul Național, V CRĂCIUN, Georgeta (autor) Cîteva principii ale organizării de stat în presa postpașoptistă din Moldova / Principes de l'organisation de l'état dans la presse moldave après la révolution de 1848 225-230 română
1981 Muzeul Național, V IONIȚĂ, Maria (autor) Preludii diplomatice la formarea statului român modern - două memorii ale domnitorului Moldovei Grigore Alexandru Ghica / 231-235 română
1981 Muzeul Național, V ȚURCANU, Georgeta (autor) Personalități ale vieții artistice mesagere ale ideilor social-politice în lupta pentru crearea statului român modern / Personnalités de la vie artistique, messagères des idées socio-politiques dans la lutte pour la création de l'État roumain moderne 237-242 română
1981 Muzeul Național, V TEODORESCU, Virgiliu (autor) Piața Universității, forumul patriotismului bucureștenilor la 1877-1878 / Piața Universității (the University Square) a place where the Bucharester patriotic feelings were expressed in the years 1877—1878 243-247 română
1981 Muzeul Național, V DUȚU, Aurel (autor) Sărbătorirea eroilor independenței la București, 8/20 octombrie 1878 / La célébration des héros de l'indépendance à Bucarest, le 8/20 octobre 1878 249-252 română
1981 Muzeul Național, V PĂVĂLOIU, Mariana (autor) Constituirea diviziei de mare - consecință directă a reunirii Dobrogei cu Țara /La constitution de la division de mer-conséquence naturelle de la réunion de la Dobroudja à la Roumanie 253-258 română
1981 Muzeul Național, V ATANASIU, Carmen (autor) Înființarea primelor instituții naționale de navigație civilă la sfîrșitul sec. al XIX-lea / La création des premières institutions nationales de navigation civile à la fin du ΧΙΧ-ème siècle 259-264 română
1981 Muzeul Național, V GRIGORIU, Paul (autor) Un secol de la publicarea monografiei "Dacia înainte de romani" de Grigorie Gr. Tocilescu / Un siècle depuis qu'on a publié la monographie „La Dacie avant les Romains" de Grigorie Gr. Tocilescu. 265-273 română
1981 Muzeul Național, V DUMITRESCU, Emil (autor), STĂNESCU, Adrian (autor) Considerații privind lupta pentru făurirea statului național unitar român / Considérations sur la lutte menée pour la réalisation de l'État national unitaire roumain 275-280 română
1981 Muzeul Național, V APAN, Mihai (autor), FAUR, Viorel (autor) Manifestări ale luptei românilor crișeni pentru afirmarea culturală și unitate națională la sfîrșitul sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea / 281-286 română
1981 Muzeul Național, V PONCEA, Traian-Valentin (autor) Aspecte privind lupta românilor din fostul comitat Mureș-Turda pentru făurirea statului național unitar român / Quelques aspects concernant la lutte des Roumains de l'ancien comté de Mures-Turda, pour l'achèvement de l'État national unitaire roumain 287-293 română
1981 Muzeul Național, V DUDAȘ, Vasile (autor) Banatul - prezență activă în lupta pentru făurirea statului național unitar român / Le Banat — facteur actif dans la lutte pour la réalisation de l'État national unitaire roumain 295-299 română
1981 Muzeul Național, V IACOB, Gheorghe (autor) Orientări ale doctrinei și politicii P.N.L. privind dezvoltarea României la începutul sec. al XX-lea / Orientations de la doctrine et de la politique du Parti National Libéral concernant le développement de la Roumanie au début du XXe siècle 301-307 română
1981 Muzeul Național, V HUMINIC-TECLEAN, Maria (autor) Contribuția revistei "Unirea femeilor române" (1909-1916) la dezvoltarea mișcării feministe românești / La contribution de la revue ,,L'union des femmes roumaines" (1909—1916) au développement du mouvement féministe roumain 309-313 română
1981 Muzeul Național, V DOGARU, Mihai (autor) Nicolae Iorga - militant neobosit pentru înfăptuirea idealului unității naționale (1916-1918) / Nicolae Iorga — militant sans repos pour l'accomplissement de l'unité nationale 1916—1918 315-319 română
1981 Muzeul Național, V JERCAN, Ion (autor) Lupta prahovenilor împotriva ocupației străine (1916-1918) / La lutte des habitants du département de Prahova contre l'occupation étrangère, 1916—1918 321-236 română
1981 Muzeul Național, V DRAGOESCU, Doina (autor), DRĂGOESCU, Ion (autor) Contribuții etnologice la studiul războiului pentru desăvîrșirea unității naționale / Contributions ethnologiques à l'étude de la guerre pour l'accomplissement de l'unité nationale 329-337 română
1981 Muzeul Național, V LUNGU, Iordana (autor) Independența de stat în concepția președintelui Nicolae Ceaușescu / L'indépendance d'État dans la conception du président Nicolae Ceaușescu 341-346 română
1981 Muzeul Național, V ZAHARIA, Gheorghe (autor) Situația internațională și poziția României în preajma și în primul an al celui de al doilea război mondial / Situation internationale et position de la Roumanie à la veille et pendant la première année de la seconde guerre mondiale 347-352 română
1981 Muzeul Național, V OPREA, Ion (autor) Problemele consolidării statului național român la conferința păcii de la Paris (1919-1920) / Les problèmes de la consolidation de l'État national roumain à la conférence de paix de Paris (1919—1920) 353-356 română
1981 Muzeul Național, V CALAFETEANU, Ion (autor) Consacrarea internațională a desăvîrșirii statului național unitar român / La consécration internationale du parachèvement de l'État national unitaire roumain 357-360 română
1981 Muzeul Național, V BĂDESCU, Tatiana (autor) Inițiative ale statului român privind crearea unui climat de pace și securitate, 1932-1936 / Initiatives de l'État roumain corcernant la création d'un climat de paix et sécurité, 1932—1936 361-365 română
1981 Muzeul Național, V SIMION, Elisabeta (autor) Partidele muncitorești în lupta pentru apărarea independenței și suveranității naționale / The Labour Parties Fighting for the Defence of the National Independence and Sovereignity 367-371 română
1981 Muzeul Național, V GUZIEC, Margareta (autor) Continuitatea opiniilor politice gălățene cu privire la apărarea unității și independenței țării / Continuité des opinions politiques des habitants de Galatzi concernant la défense et l'indépendance du pays 373-376 română
1981 Muzeul Național, V PETRESCU, Nicolae (autor) Diplomatul român Nicolae Titulescu președinte al Societății Națiunilor, recunoaștere a prestigiului României / Le diplomate roumain Nicolae Titulescu, president de la Société des Nations, reconnaissance du prestige de la Roumaine 377-384 română
1981 Muzeul Național, V DANDARA, Livia (autor) Consens național în apărarea independenței, suveranității și integrității în România anului 1939 / Consensus national pour la défense de l'indepéndance, la souveraineté et l'intégrité de la Roumanie en 1939 385-390 română
1981 Muzeul Național, V STĂNESCU, Iulia (autor) Lupta maselor muncitoare din jud. Prahova conduse de P.C.R. împotriva fascismului și a pericolului de război, pentru drepturi și libertăți democratice, între anii 1938-1940 / 391-396 română
1981 Muzeul Național, V CÎRȚANA, Iulian (autor) Activitatea politico-diplomatică a României pentru respectarea drepturilor sale suverane la Gurile Dunării / L'activité politico-diplomatique de la Roumanie pour le respect de ses droits souverains aux bouches du Danube 397- 400 română
1981 Muzeul Național, V STĂNESCU, Eugen (autor) Memoriile unor ofițeri superiori români privind operațiunile insurecționale de pe Valea Prahovei în zilele de 23-31 august 1944 / 401-406 română
1981 Muzeul Național, V BUNTA, Petru (autor), PROTOPOPESCU, George (autor) Lupta populației din partea de nord-vest a Transilvaniei împreună cu întregul popor român pentru făurirea unui stat revoluționar-democratic (23 august 1944 - 6 martie 1945) / 407-411 română
1981 Muzeul Național, V BOSOANCĂ, Traian (autor) Aspecte din lupta forțelor democratice, în frunte cu Partidul Comunist Român, pentru cucerirea și consolidarea puterii revoluționar-democratice în județul Mureș în perioada anilor 1944-1945 / 413-418 română
1981 Muzeul Național, V ALDEA, Ion (autor) Momente ale luptei pentru democratizarea Galațiului după 23 August 1944 / Moments de la lutte pour la démocratisation de l'administration d'État de Galatzi après le 23 août 1944 . 419-425 română
1981 Muzeul Național, V MAKSUTOVICI, Gelcu (autor) Acțiuni revoluționare ale maselor populare din România în perioada august 1944-martie 1945 / Actions révolutionnaires des masses populaires de Roumanie dans la période août 1944—mars 1945 427-432 română
1981 Muzeul Național, V IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Concepția istorică a dr. Petru Groza / La conception historique du dr. Petru Groza 433-439 română
1981 Muzeul Național, V LEAHU, Doina (autor) Aspecte ale făuririi aparatului de stat socialist în România / Aspects de la création des rouages de l'État socialiste en Roumanie 439-445 română
1981 Muzeul Național, V OPASCHI, Cătălina (autor) Inițiative ale României socialiste în cadrul Organizației Națiunilor Unite pentru crearea unui climat de pace și securitate în lume / 447-453 română
1981 Muzeul Național, V DUMITRU, Mircea (autor) Propuneri și contribuții ale statului socialist român la activitatea unor instituții specializate din cadrul Organizației Națiunilor Unite / 455-459 română
1981 Muzeul Național, V Notă / Note 461 română
1981 Pontica, XIV COMȘA, Eugen (autor) Probleme privind practicarea vînătorii în cursul epocii neolitice pe teritoriul Dobrogei .9-21 română
1981 Pontica, XIV HAȘOTTI, Puiu (autor) Considerații privind ceramica culturii Hamangia în lumina descoperirilor de la Medgidia-Satu Nou 23-37 română
1981 Pontica, XIV MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) În legătură cu cîteva opinii ale unor cercetători străini asupra neo-eneoliticului românesc 39-46 română
1981 Pontica, XIV CIOCEA, E (autor) Unele observații asupra așezărilor și locuințelor hallstattiene timpurii din spațiului extracarpatic al României 47-65 română
1981 Pontica, XIV IRIMIA, Mihai (autor) Observații preliminare privind așezarea antică de la gura Canliei 67-122 română
1981 Pontica, XIV BOTEZATU, Dan (autor) Studiu antropologic al osemintelor din necropola de incinerație getică de la Canlia 123-131 română
1981 Pontica, XIV BUZOIANU, Livia (autor) Considerații asupra ștampilelor sunopeene de la Edificiul roman cu mosaic 133-151 română
1981 Pontica, XIV FLORESCU, Radu (autor) Țara lui Dromihaites 153-157 română
1981 Pontica, XIV BĂRBULESCU-MUNTEANU, Maria (autor), RĂDULESCU, Adrian (autor) Descoperiti epigrafice recente 159-170 română
1981 Pontica, XIV MITREA, Bucur (autor) Contribuții la studiul tezaurului de la Dăieni 171-179 română
1981 Pontica, XIV RĂDULESCU, Adrian (autor) Die lokale Herstellung der Beleuchungsgegenstande - Lucernae 181-209 germană
1981 Pontica, XIV BUCOVALĂ, Mihai (autor), PAPUC, Gheorghe (autor) Date noi despre fortificația de la Ovidiu, municipiul Constanța (campania 1980) 211-216 română
1981 Pontica, XIV DIACONU, Petre (autor) La Dobroudja et Byzance a l'epoque de la genese du peuple roumain (VII eme -Xeme siecles) 217-220 franceză
1981 Pontica, XIV ANDRONESCU, N. (autor), CUSTUREA, Gabriel (autor) Unele considerații asupra circulației monetare în Dobrogea în perioada 969-1092 221-236 română
1981 Pontica, XIV IRIMIA, Mihai (autor) Descoperiri arheologice recente la Rasova (jud. Constanța) 239-247 română
1981 Pontica, XIV BOUNEGRU, Octavian (autor), CHIRIAC, Costel (autor) Cîteva descoperiri izolate de la Callatis 249-254 română
1981 Pontica, XIV CHIRIAC, Costel (autor), MUȘEȚEANU, Crișan (autor), ZAHARIADE, Mihail (autor) Noi descoperiri epigrafice pe limesul Dunării de Jos 255-261 română
1981 Pontica, XIV BĂLUȚĂ, C. (autor) Mortaria ștampilate comune în Dacia și Moesia Inferior 263-267 română
1981 Pontica, XIV BORDEIANU, C. (autor), ICONOMU, Constantin (autor) O nouă descoperire de lucerne la Constanța 269-276 română
1981 Pontica, XIV COVACEF, Zaharia (autor) Descoperiri arhitectonice și sclupturale de la Valu lui Traian 277-282 română
1981 Pontica, XIV VERTAN, Antoaneta (autor) Monnaies rares ou peu connues d'Antioche de Pisidie 283-287 română
1981 Pontica, XIV COVACEF, Zaharia (autor) Observații asupra cîtorva portrete tomitane din sec. III.e.n. 289-296 română
1981 Pontica, XIV CHERA-MĂRGINEANU, Constantin (autor) Morminte creștine timpurii descoperite la Ostrov 297-301 română
1981 Pontica, XIV PANAITESCU, Adrian (autor) Cuptor de ars materiale de construcție descoperit la Ulmetum 303-308 română
1981 Pontica, XIV OCHEȘEANU, Radu (autor) Cîteva monede bizantine din sec. VII-IX e.n. descoperite în Dobrogea 309-314 română
1981 Pontica, XIV MICU, Ioan (autor) Pontus Euxinus în opere ovidiene din exil 317-327 română
1981 Pontica, XIV CUSTUREA, Gabriel (autor), VERTAN, Antoaneta (autor) Descoperiri monetare în Dobrogea 331-356 română
1981 Pontica, XIV RĂDULESCU, Adrian (autor) Dare de seamă asupra activității Muzeului de Arheologie Constanța în intervalul noiembrie 1979 - noiembrie 1980 357-361 română
1981 Pontica, XIV CHERA-MĂRGINEANU, Constantin (autor) Sesiunea științifică a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța -20-22 noiembrie 1980 363-370 română
1981 Pontica, XIV DIACONU, Petre (autor) Arta creștină în România Vol I (secolele III-VI) 371-378 română
1981 Pontica, XIV DIACONU, Petre (autor) Vasile Culică 379-381 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 1 DEAC, Mircea (autor) Sculptura monumentală românească, sensuri și semnificații sociale 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român 3-8 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 1 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Locuri și case din București legate de activitatea Partidului Comunist Român 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român 9-10 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 1 CRUCERU, Florica (autor) Monumentele Dobrogei 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român 11-19 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 1 COMȘA, Eugen (autor) Date privind așezările neolitice din județul Dîmbovița Studii şi Comunicări 20-25 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 1 FLORESCU, Marilena (autor) Contribuția cercetărilor de la Cîndești și Mînăstioara-Fitionești (jud. Vrancea) la cunoașterea istoriei străvechi (mileniile II – I î.e.n.) a zonelor situate la curbura Carpaților Răsăriteni Studii şi Comunicări 26-33 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 1 ESKENASY, Victor (autor) O nouă fortificație românească din Țara Făgărașului – Cetatea Comanei (secolele XIII – XIV) Studii şi Comunicări 34-44 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 1 CHIȚESCU, Lucian (autor) Considerații istorice asupra fortificațiilor Moldovei. Privire specială asupra secolului al XVI – lea Studii şi Comunicări 45-49 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 1 POPESCU, Rica (autor) Cîteva elemente de factură gotică descoperite la Curțile Domnești de la Vaslui Studii şi Comunicări 50-54 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 1 GÂȚEIU, Monica (autor), STOICESCU, Nicolae (autor) Însemnare despre o ctitorie cantacuzinească necunoscută (Bărcănești, Uluiți-Manasia) Studii şi Comunicări 55-56 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 1 CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Considerații privind tipologia monumentelor istorice de lemn din județul Cluj (sec. XVII – XIX) Studii şi Comunicări 57-91 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 1 MOHANU, Dan (autor) Cîteva date despre activitatea Comisiunii Monumentelor Istorice Din viaţa monumentelor 62-66 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 1 LOȘONȚI, Aurel (autor) Cronica castelului medieval Bánffy din Bonțida, județul Cluj Din viaţa monumentelor 67-79 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 1 STRÎMBU, Mihaela (autor) Considerații privind arhitectura castelului medieval Bánffy din Bonțida, județul Cluj Din viaţa monumentelor 80-82 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 1 MEDELEANU, Horia (autor) Perspectivă nouă asupra picturii din biserica română Lipova (județul Arad) Opinii 83-88 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 1 FLORESCU, Radu (autor) Expresivitatea monumentelor ruinate Conservare - restaurare 89-92 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 1 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Din nou despre patrimoniul arhitectural (Sesiune de comunicări științifice, decembrie, 1980) Conservare - restaurare 93-93 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 1 IONESCU, Grigore (autor) O nouă carte despre arhitectură: Tîrgoviște, monumente istorice și de artă, de Cristian Moisescu, Ed. Meridiane Conservare - restaurare 93-93 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 1 COROIU, Irina (autor) Constantin Joja, Sensuri și valori regăsite, Ed. Eminescu, 1981 Conservare - restaurare 94-94 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 1 MAKSUTOVICI, Gelcu (autor) Ioan Godea, Ioana Cristache-Panait, Monumente istorice bisericești din Eparhia Oradiei, Ed. Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Oradea, 1978 Conservare - restaurare 95-95 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 1 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Pe marginea Sesiunii anuale de rapoarte de arheologie Conservare - restaurare 96-96 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 2 GRECEANU, Radu (autor) Nicolae Iorga și Comisiunea Monumentelor Istorice Evocări 3-10 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 2 IONESCU, Grigore (autor) Trei personalități de seamă ale arhitecturii românești (Grigore Cerchez, Nicolae Ghica- Budești, Petre Antonescu) Evocări 11-13 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 2 TEODORESCU, Aurel (autor) Reconstrucția capului de pod construit de Apollodor din Damasc la Drobeta-Turnu Severin Conservare - restaurare 14-28 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 2 DEBIE, Carol Nicolae (autor) Știri noi despre casa Hagi Prodan Conservare - restaurare 29-31 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 2 HOINĂRESCU, Călin (autor) Tradiție și influențe la casa Hagi Prodan Conservare - restaurare 32-39 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 2 IONESCU, Ruxandra (autor) Considerații privind decorația casei Hagi Prodan Conservare - restaurare 40-43 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 2 FABINI, Hermann (autor) Probleme legate de restaurarea Bisericii Negre din Brașov Conservare - restaurare 44-46 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 2 BERENDEI, Marcel (autor), DUICU, Sorin Sebastian (autor) Trei monumente feudale din Dolj, conservarea și punerea lor în valoare (bolnița mănăstirii Sadova, biserica Albă din Dobrești, biserica Sf. Nicolae din satul Leu) Conservare - restaurare 47-50 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 2 WITTE, A. Terfve- E. De (autor) Analiza produselor comerciale hidrofobizante Conservare - restaurare 51-54 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 2 ISPIR, Mihai (autor) Locuințe feudale și case de tîrgoveți în Moldova secolului al XVIII-lea Comunicări 55-57 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 2 CANTEMIR, Carmen (autor) Orașul Caracal. Contribuții la cunoașterea patrimoniului arhitectural de la finele secolului al XIX-lea Comunicări 58-61 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 2 NICULĂESCU, Mihai (autor) Cîteva monumente istorice din Tîrgoviște în contextul sistematizării urbane de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX- lea Comunicări 62-64 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 2 AVRAM, Alexandru (autor) Cîteva considerații cu privire la bazilicile scurte din bazinul Hîrtibaciului și zona Sibiului Comunicări 64-71 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 2 CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Locul monumentelor de cult din lemn ale județului Mureș în ansamblul arhitecturii populare românești Comunicări 72-75 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 2 ICHIM, Dorinel (autor) Monumente de arhitectură populară din județul Bacău Comunicări 76-78 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 2 VELESCU, Oliver (autor) Sarcofagul Domniței Bălașa executat de Ion Georgescu. Contribuții documentare Comunicări 79-82 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 2 BALȘ, Ștefan (autor) Rezultatele cercetărilor la Biserica Sf. Gheorghe Nou din București Opinii 83-88 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 2 NEAMȚU, Undina (autor), STRÎMBU, Mihaela (autor) Propunere de valorificare a curților din centrul istoric al orașului Cluj-Napoca Opinii 89-91 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 2 SĂSĂRMAN, Gheorghe (autor) Arhitectură și istorie în municipiul Cluj-Napoca Opinii 92-92 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 2 KOLLER, Manfred (autor) Considerații privind restaurarea Bisericii Filiale din St. Georgen pe Mattig (Austria) Monumente de peste hotare 93-95 română
1981 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul L, nr. 2 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Pe marginea Sesiunii “ Continuitate multimilenară “- Cluj-Napoca, 1981 Cronică 96-96 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV MITROFAN, Maria (autor) 2050 de trepte ale unei glorioase istorii .7-10 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV FLOCA, Octavian (autor) Scurtă privire asupra statului dac de la Burebista la Decebal reflectat în cercetarea arheologică hunedoreană .11-18 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV ROTEA, Mihai (autor) Cercetări arheologice la Bretea Mureșană (jud. Hunedoara) 19-34 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV BĂLUȚĂ, Cloșca (autor) Antefixele romane din Dacia Superior, Clasificare și considerații generale 35-42 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV NICOLAUS, Joachim (autor) Asklepionul din Ulpia Traiana Sarmizegetusa 43-65 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV RUSU, Adriana (autor) Un nou monument epigrafic descoperit la Micia 67-69 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri arheologice în anul 1979 de la Biharea, datînd din sec. VI-X 71-81 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV URSUȚ, Dorin (autor) Cîteva aspecte metodice legate de ridicările topografice arheologice rapide 83-85 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV RUSU, Adrian (autor) Documente inedite privitoare la comitzatul Hunedoara în secolul al XV-lea 87-101 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV FENEȘAN, Costin (autor) Un tîrg "uitat" - Dobra (sec. XV-XVII) 103-110 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV ESKENASY, Victor (autor), RUSU, Adrian (autor) Cahle cu cavaler în turnir din cetatea cnezială de la Mălăiești (jud. Hunedoara) 111-117 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV PALAMARIU, Olimpia (autor) Tezasurul monetar de la Dumbrăvița, secolul XVI 119-123 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV PRODAN, David (autor) Urbariul domeniului Devei la 1673 125-152 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV URSUȚIU, Maria (autor) Justiția domenială la Hunedoara în a doua jumătate a sec. al XVII-lea 153-163 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV DORDEA, Ioan (autor) Aspecte ale transportului sării pe Mureș în veacul al XVIII-lea 165-194 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV LAZĂR, Ioachim (autor) Aspecte ale activității breslei cizmarilor din Hunedoara între secolele XVII-XIX 195-229 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV PELIGRAD, Dumitru (autor) Un hunedorean afirmat în Mărginimea Sibiului 231-235 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV NAGHI, Gheorghe (autor) Revendicările romanilor din Orăștie în perioada absolutistă 237-247 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV POPOROGU, Ion (autor) Pătrunderea capitalului strîin în industria minieră a Văii Jiului în a doua jumătate a sec. XIX 249-260 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV ABRUDAN, Paul (autor), STOICA, Mircea (autor) Contribuții hunedorene la desăvîrșirea unității de stat a României 261-268 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV ȘERBAN, Ioan (autor) Din lupta voluntarilor transilvăneni pentru unire. Senatul Central al ofițerilor și soldaților români 269-286 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV BUTA, Vasile (autor) Nume de familie și date demografice din Hălmagiu 287-298 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV NISTOR, Anghel (autor) Aspecte ale reformei agrare în județul Hunedoara între anii 1921-1928 299-304 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV MUNTEANU, Ioan (autor) Noi date privind situația și lupta țărănimii bănățene în anii 1934-1938 305-321 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Contribuții hunedorene la dezideratul apărării integrității naționale a României în perioada interbelică 323-344 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV HERBAN, Adela (autor) Acțiuni militare antihitleriste pe teritoriul hunedorean în timpul revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din august 1944 345-351 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV OPRIȘ, Ioan (autor) Despre activitatea de ocrotire a patrimoniului cultural național în județul Hunedoara (1918-1948) 353-362 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV MÎRZA, Iacob (autor) Predarea limbii germane la gimnaziul din Blaj în prima jumătate a sec. XIX 363-380 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV IRIMESCU, Rodica (autor) Calendarele românești transilvănene ca mijloc de răspîndire a culturii în rîndul maselor 381-391 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV CERCHEDEAN, Lavinia (autor) Din preocupările administrației zărăndene pentru dezvoltarea învățămîntului românesc (1848-1876) 393-397 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV VÎRTOPEANU, Maria (autor) Din activitatea "Societății pentru fond de teatru român" din județul Hunedoara 399-405 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV NISTOR, Anghel (autor), VALEA, Mircea (autor) Elemente ale culturii spirituale dacice în obiceiuri tradiționale românești 407-418 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV SECOȘAN, Elena (autor) Sisteme străvechi de prelucrare artistică a metalului păstrate pînă astăzi de pădurenii din Hunedoara 419-434 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV APOLZAN, Lucia (autor) Aspecte etnografice de pe platforma Luncanilor - complex cu caracter unitar 435-491 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV BASARAB, Maria (autor) Consemnări etnografice hunedorene în reviste transilvănene din a doua jumătate a sec. XIX-lea 493-498 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV ȚĂRCUȘ, Gheorghe (autor) Un spătar din Rîșculița, comitatul Zarand, în Țara Românească (1876) 499-507 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV Cronica activității Muzeului Județean Hunedoara - Deva, pe anii 1979-1980 509-513 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV LAZĂR MIRCEA, Dan (autor) Pe urmele lui Vlad Țepeș - Ciobanu R. 514-518 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV IRIMESCU, Rodica (autor) Dieta românească a Transilvaniei (1863-1864) - Retegan S. 518-524 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV HERBAN, Adela (autor) Gîndirea social-politică antimonarhică și republicană din România - Ghimeș Gh. 524-530 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV IRIMESCU, Rodica (autor) Istoria presei literare românești din Transilvania - Popa M., Tașcu V. 530-535 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV Nicolae Gostar (1922-1978) 537-538 română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie PAUL, Iuliu (autor) Contribuții românești la elucidarea unor probleme ale preistoriei europene .9- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) În ce zonă și cum s-a putut face trecerea de la ultima fază a culturii Precucuteni la prima fază a culturii Cucuteni 27- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie COMȘA, Doina (autor), POPA, Dumitru (autor) Cercetările arheologice de la Ațel (jud. Sibiu) 35- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie GLODARIU, Ioan (autor), IAROSLAVSCHI, Eugen (autor), NAGLER, Thomas (autor), PAUL, Iuliu (autor), RILL, M. (autor) Date preliminare privind săpăturile arheologice de la Șura Mică-Rîșnoave (jud. Sibiu) 39- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie MITREA, Bucur (autor) Pentru numismatică a așezărilor arheologice 49- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie HOREDT, Kurt (autor) Die Bestattungen aus spatromischer Zeit in Siebenburgen 57- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie POPA, Dumitru (autor) Descoperiri prefeudale și feudale timpuri de la Daia Română (jud. Alba) 79- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie BLĂLAN, Mihai (autor), TOGAN, George (autor) Descoperiri arheologice fortuite la Bratei (jud. Sibiu) 87- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie HALDNER, Anamaria (autor) Tematica picturilor murale din Piața 6 Martie (Sibiu) 93- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie BERCIU, Adina (autor), TUDORAN, Pompiliu (autor) Aspekte der Bauernaufstande in Siebenburgen im XV-XVIII Jahrhunderi 99- germană
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie ITTU, Constantin (autor) Ornamente lobate la români 107- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie STREITFELD, Theobald (autor) Eine Konskription aus dem Jahr 1703 121- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie CIOBANU, Vasile (autor), RACOVIȚAN, Mihai (autor) Meșteșul textil în zona Sibiului de la breaslă la producția de fabrică 167- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie GRAMA, Ana (autor) Aspecte din viața satului românesc transilvănean la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 189- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie ARDELEAN, Radu (autor) Convenția de la Paris și dezvoltarea în sens modern a Principatelor 209- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie BERCIU, Adina (autor), STEPENESCU, Ion (autor) Temeiuri filozofice ale concepției despre națiune și unitate națională la Vasile Goldiș 221- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie CERCHEZ, Claudia (autor) Cîteva considerații privind activitatea cadrelor didactice din ținutul Sibiului în lupta pentru realizarea unității naționale a României 229- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie GIURA, Lucian (autor) Gazul metan și dezvoltarea economică a orașului Mediaș 1818-1944 237- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie CIOBANU, Vasile (autor), GIURA, Lucian (autor) Industria județului Sibiu în epoca contemporană. 1918-1944 (I) 249- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie BĂLUȚĂ, Cloșca (autor) Materiale tegulare din figlinele particulare de la Apulum 273- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor) Din nou despre datarea tezaurului de monede bizantine de la Făgăraș (jud. Brașov) 287- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie ROMAN, Elena (autor) Arme și armuri în colecțiile Muzeului Brukenthal I. 291- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie CHIRILĂ, Eugen (autor), LUCĂCEL, Vasile (autor) Der Munzhort von Rus (Kreis Sălaj), 17. Jh. 307- germană
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie BERTALAN, Karin (autor) Tîmplărie artistică siniană (1750-1850) 311- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie MÎRZA, Iacob (autor) Ediții Elzevier în Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia (Catalog) 325- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie BAN, Gheorghe (autor) Aspecte privind problematica activității de conservare din Muzeul Brukenthal 343- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie BUDILEANU, Ioan (autor) Metoda tehnologică de restaurare a unui vas neolitic pictat 349- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie PRODAN, Elena (autor) Restaurarea și conservarea tezaurului monetar descoperit la Coveș (jud. Sibiu) 353- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie PAUL, Dan (autor) Cîteva probleme ridicate de restaurarea a două pistoale din colecția de arme a Muzeului Brukenthal 359- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie DINULESCU, Rodica (autor) Restaurarea unei piese din memn policrom din secolul al XV.lea 365- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie HAȘEGAN, Zoe (autor) Covoare cu noduri - probleme de conservare-restaurare. Restaurarea unui covor anatolian " De Transilvania"din secolul XVII 371- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie MATEI, Pamfil (autor) Aspecte ale activității de răspîndire a cunoștințelor cultural-științifice în rîndul maselor desfășurate de "ASTRA" 379- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie CERGHEZ, Claudia (autor) Studiul privind formele de integrare a activității muzeale în procesul de instruire și educație a unor categorii stabile de public 407- română
1981 Teatrul, nr. 1 CEAUȘESCU, Nicolae (autor) Mesajul de Anul Nou, adresat întregului nostru popor, la posturile de radio și televiziune, de tovarășul Nicolae Ceaușescu 1–1 română
1981 Teatrul, nr. 1 Sărbătoarea întregului popor (Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu) 2–5 română
1981 Teatrul, nr. 1 Festivalul Național „Cîntarea României”. Consfătuirea pe țară a teatrelor populare și muncitorești 6–6 română
1981 Teatrul, nr. 1 WEIL, Dan (autor) Festivalul Național „Cîntarea României”. Teatrul de la poarta uzinei 7–7 română
1981 Teatrul, nr. 1 RADU-MARIA, Constantin (autor) Festivalul Național „Cîntarea României”. „Ploaia din noaptea de vară” de Liviu Gheorghiu la Teatrul Muncitoresc Pipera 8–9 română
1981 Teatrul, nr. 1 VLAD, Stan (autor) Festivalul Național „Cîntarea României”. Constanța - Primul teatru muncitoresc 10–11 română
1981 Teatrul, nr. 1 VLAD, Stan (autor) Festivalul Național „Cîntarea României”. Lugoj - Un teatru popular cu tradiție 12–13 română
1981 Teatrul, nr. 1 MÎNDRA, Vicu (autor) Eminescu și demnitatea criticii teatrale (Note de lectură) 14–15 română
1981 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț (autor) Cronica literaturii dramatice: Morala istoriei în piesele lui Ion Brad 16–17 română
1981 Teatrul, nr. 1 Colocviile revistei „Teatrul”: Stagiunea, în dezbaterea criticilor (2) 18–35 română
1981 Teatrul, nr. 1 Fototeca „Teatrul” prezintă o galerie de mari actori: Radu Beligan, chipuri scenice 36–39 română
1981 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul (autor) O convorbire cu Horia Lovinescu 40–48 română
1981 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Virgil (autor) Semnal: Unde ești, nene Iancule? 49–49 română
1981 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul (autor) Premii de dramaturgie pe anul 1979 50–52 română
1981 Teatrul, nr. 1 MANEA, Aureliu (autor) Opinii de regizor: Spectacol imaginar - „Căsătoria” 53–54 română
1981 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț (autor) „Rampa” acum 50 de ani (ianuarie 1931) 54–54 română
1981 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț (autor) Centenar: Ion Minulescu 55–55 română
1981 Teatrul, nr. 1 Telex - „Teatrul” 56–56 română
1981 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira (autor) Cronica dramatică: „Mormîntul călărețului avar” de D. R. Popescu (Teatrul Dramatic din Brașov) 57–59 română
1981 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira (autor) Cronica dramatică: „Jolly-Joker” (Vrăjitorul) de Tudor Popescu (Teatrul Dramatic din Brașov) 59–61 română
1981 Teatrul, nr. 1 KIVU, Dinu (autor) Cronica dramatică: „Nu ne naștem toți la aceași vîrstă” de Tudor Popescu (Teatrul Giulești) 61–63 română
1981 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Virgil (autor) Cronica dramatică: „Hoțul de vulturi” de D. R. Popescu (Teatrul Național din Craiova) 63–65 română
1981 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Virgil (autor) Cronica dramatică: „Ordinatorul” de Paul Everac (Teatrul Național din Craiova) 65–66 română
1981 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul (autor) Cronica dramatică: „Noi, subsemnații” de Aleksandr Ghelman (Teatrul „Nottara”) 66–68 română
1981 Teatrul, nr. 1 ALBALA, Radu (autor) Cronica dramatică: „Harold și Maude” de Colin Higgins (Teatrul de Comedie) 69–70 română
1981 Teatrul, nr. 1 CĂLINESCU, Alexandru (autor) Cronica dramatică: „Don Carlos” de Schiller (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 70–71 română
1981 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul (autor) Cronica dramatică: „Irina și Topki” de Leonida Teodorescu (Teatrul „Ion Creangă”) 72–72 română
1981 Teatrul, nr. 1 GEORGESCU, Alice (autor) Cronica dramatică: „Un tînăr printre alții” de Mihai Constantinescu (Teatrul „Ion Creangă”) 73–73 română
1981 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria (autor) Viitorul rol: Sebök Clara 74–74 română
1981 Teatrul, nr. 1 Telex - „Teatrul” 74–75 română
1981 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria (autor) Viitorul rol: Jean Săndulescu 75–75 română
1981 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria (autor) Reprezentația nr. 56 76–76 română
1981 Teatrul, nr. 1 WEIL, Dan (autor) Reprezentația nr. 133 76–76 română
1981 Teatrul, nr. 1 COROIU, Irina (autor) Reprezentația nr. 60 76–77 română
1981 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria (autor) Reprezentația nr. 46 77–77 română
1981 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria (autor) Reprezentația nr. 195 77–77 română
1981 Teatrul, nr. 1 KIVU, Dinu (autor) Reprezentația nr. 97 77–78 română
1981 Teatrul, nr. 1 DUMITRESCU, Cristina (autor) Reprezentația nr. 90 78–78 română
1981 Teatrul, nr. 1 COROIU, Irina (autor) Reprezentația nr. 161 78–78 română
1981 Teatrul, nr. 1 DUMITRESCU, Cristina (autor) Reprezentația nr. 140 78–78 română
1981 Teatrul, nr. 1 POPESCU, Oana Cătălina (autor) Drumul actorului de la text la spectacol 79–81 română
1981 Teatrul, nr. 1 Telex - „Teatrul” 81–81 română
1981 Teatrul, nr. 1 SĂNDULESCU, Mircea (autor) „Scenă de vînătoare întreruptă” (piesă într-un act) 82–93 română
1981 Teatrul, nr. 1 ȘERBĂNESCU, Eugen (autor) „Experiența” (piesă într-un act) 94–104 română
1981 Teatrul, nr. 1 RADU-MARIA, Constantin (autor) Cronica T.V.: Integrala Shakespeare. 1. „Cum vă place” 105–106 română
1981 Teatrul, nr. 1 DUMITRESCU, Cristina (autor) Cronica teatrului radiofonic: Inițiative remarcabile 106–107 română
1981 Teatrul, nr. 1 KIVU, Dinu (autor) In memoriam: Cazimir Tănase 107–107 română
1981 Teatrul, nr. 1 BĂILEȘTEANU, Fănuș (autor) Cartea de teatru: „Dialoguri despre teatru” de Paul Tutungiu 108–108 română
1981 Teatrul, nr. 1 BRUMARU, A. I. (autor) Cartea de teatru: „Teatrul de toate zilele” de George Genoiu 109–109 română
1981 Teatrul, nr. 1 IORGULESCU, Mircea (autor) Cartea de teatru: „Despre joc” de Mihaela Tonitza-Iordache 109–109 română
1981 Teatrul, nr. 1 TORNEA, Florin (autor) Turnee: Teatrul Schaubühne am Halleschen Ufer din Berlin 110–111 română
1981 Teatrul, nr. 1 VARTOLOMEI, Luminița (autor) „Precauțiuni inutile” balet de Alexa Mezincescu (Opera Română) 112–112 română
1981 Teatrul, nr. 2 Socialismul și cultura 1–2 română
1981 Teatrul, nr. 2 IANOȘI, Ion (autor) Însemnări despre statutul artei 3–5 română
1981 Teatrul, nr. 2 CAZIMIR, Ștefan (autor) Ipostaze ale eului în proza lui Caragiale 6–9 română
1981 Teatrul, nr. 2 FIRESCU, Alexandru (autor) I. L. Caragiale despre condiția socio-estetică a criticului teatral 9–11 română
1981 Teatrul, nr. 2 ISAC, Carol (autor) Cronica literaturii dramatice: Satul contemporan în dramaturgia lui Gheorghe Vlad 12–13 română
1981 Teatrul, nr. 2 Fototeca „Teatrul” prezintă o galerie de mari actori români: Eugenia Popovici, nuanțe și contraste 14–17 română
1981 Teatrul, nr. 2 WEIL, Dan (autor) Festivalul Național „Cîntarea României”. Teatrul de la poarta uzinei 18–20 română
1981 Teatrul, nr. 2 VLAD, Stan (autor) Festivalul Național „Cîntarea României”. „Liniște! Se repetă!” 20–20 română
1981 Teatrul, nr. 2 MAȘEK, Victor Ernest (autor) Virtuțile formative ale structurii dramatice 21–25 română
1981 Teatrul, nr. 2 Telex - „Teatrul” 25–25 română
1981 Teatrul, nr. 2 Caiete de spectacol: „Caligula” la Teatrul Național din București 26–26 română
1981 Teatrul, nr. 2 POPESCU, Horea (autor) Adnotări la „Caligula” 27–28 română
1981 Teatrul, nr. 2 GÎTZĂ, Letiția (autor) Pe marginea piesei și dincolo de ea 28–30 română
1981 Teatrul, nr. 2 BORTNOVSCHI, Paul (autor) Un decor fără anecdotică arhitecturală 31–33 română
1981 Teatrul, nr. 2 MOLDOVAN, Ovidiu Iuliu (autor) Drumul spre personaj 33–35 română
1981 Teatrul, nr. 2 BELIGAN, Radu (autor) Fidelitatea omului față de sine 35–35 română
1981 Teatrul, nr. 2 POPOVICI, Silvia (autor) Cine e Cesonia? 36–36 română
1981 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Virgil (autor) Semnal: „Pe-un franc, poet” 37–37 română
1981 Teatrul, nr. 2 BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Cronica dramatică: „Românii și ambasadorii” de Corneliu Marcu (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 38–40 română
1981 Teatrul, nr. 2 ALBALA, Radu (autor) Cronica dramatică: „Cartea lui Ioviță” de Paul Everac (Teatrul Național din București) 40–42 română
1981 Teatrul, nr. 2 KIVU, Dinu (autor) Cronica dramatică: „Proștii sub clar de lună” de Teodor Mazilu (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 42–43 română
1981 Teatrul, nr. 2 IORDACHE, Antoaneta C. (autor) Cronica dramatică: „Nu ne naștem toți la aceeași vîrstă” de Tudor Popescu (Teatrul Național din Timișoara) 43–44 română
1981 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Virgil (autor) Cronica dramatică: „D-ale carnavalului” de I. L. Caragiale (Teatrul Bacovia din Bacău) 44–45 română
1981 Teatrul, nr. 2 IOSIF, Mira (autor) Cronica dramatică: „Woyzeck” de Georg Büchner (Teatrul Giulești) 46–49 română
1981 Teatrul, nr. 2 DUCEA, Valeria (autor) Cronica dramatică: „Necunoscuta și funcționarul” de Aldo Nicolaj (Teatrul Foarte Mic) 49–50 română
1981 Teatrul, nr. 2 DUCEA, Valeria (autor) Cronica dramatică: „Moartea unui comis-voiajor” de Arthur Miller (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 50–51 română
1981 Teatrul, nr. 2 CRIȘAN, Mihai (autor) Cronica dramatică: „Osul de pește fermecat” de Charles Dickens (Teatrul „Țăndărică”) 51–52 română
1981 Teatrul, nr. 2 GHIȚULESCU, Mircea (autor) Cronica dramatică: „Ubu-rege” de Alfred Jarry (Teatrul de Păpuși din Cluj-Napoca) 52–53 română
1981 Teatrul, nr. 2 ENGEL, Emanoil (autor) Un sfert de veac de activitate teatrală profesionistă la Bîrlad 54–55 română
1981 Teatrul, nr. 2 MARIN, Maria (autor) De vorbă cu V. Mălinescu 54–55 română
1981 Teatrul, nr. 2 ENGEL, Emanoil (autor) „Ciuta” de V. I. Popa 55–55 română
1981 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Virgil (autor) Festivalul Național „Cîntarea României”. O formație de teatru laureată 56–57 română
1981 Teatrul, nr. 2 Telex - „Teatrul” 57–57 română
1981 Teatrul, nr. 2 MARIN, Maria (autor) Viitorul rol: Lucia Mureșan 58–58 română
1981 Teatrul, nr. 2 Telex - „Teatrul” 58–59 română
1981 Teatrul, nr. 2 MARIN, Maria (autor) Viitorul rol: Iarina Demian 59–59 română
1981 Teatrul, nr. 2 RADU-MARIA, Constantin (autor) Cronica T.V.: Integrala Shakespeare. 2. „Măsură pentru măsură” 60–61 română
1981 Teatrul, nr. 2 DUMITRESCU, Cristina (autor) Cronica teatrului radiofonic: Anevoiosul drum al împlinirii 61–61 română
1981 Teatrul, nr. 2 ȘELMARU, Traian (autor) La centenarul unui maestru al scenei românești: Neuitatul Ion Manolescu 62–63 română
1981 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț (autor) La centenarul unui maestru al scenei românești: Curriculum vitae 63–63 română
1981 Teatrul, nr. 2 Teatrul Național din București la Paris (cîteva pasaje din primele cronici apărute în presa franceză) 64–65 română
1981 Teatrul, nr. 2 TORNEA, Florin (autor) In memoriam: Mauriciu Sekler 65–66 română
1981 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț (autor) Note: Un album jubiliar 66–66 română
1981 Teatrul, nr. 2 CARANDINO, N. (autor) Memoriile lui Mircea Ștefănescu 67–68 română
1981 Teatrul, nr. 2 DOHOTARU, Adrian (autor) In memoriam: La moartea lui Cornel Coman 68–68 română
1981 Teatrul, nr. 2 IOAN, Angela (autor) De vorbă cu Aldo Nicolaj 69–69 română
1981 Teatrul, nr. 2 IONESCU, Mircea M. (autor) „Premiantul cere reexaminare” (piesă în două părți) 70–92 română
1981 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț (autor) „Rampa” acum 50 de ani (februarie 1931) 92–92 română
1981 Teatrul, nr. 2 SILVESTRU, Valentin (autor) Jurnal de critic (1945-1980) 93–96 română
1981 Teatrul, nr. 3 MUȘAT, Mircea (autor) P.C.R. (1921-1981): O mare sărbătoare națională (I) 1–5 română
1981 Teatrul, nr. 3 GHIȘE, Dumitru (autor) P.C.R. (1921-1981): Umanismul - tradiții și contemporaneitate 6–9 română
1981 Teatrul, nr. 3 GHIȚULESCU, Mircea (autor) Cronica literaturii dramatice: Istoric și politic în teatrul lui Mihnea Gheorghiu 10–12 română
1981 Teatrul, nr. 3 STANCU, Natalia (autor) Cronica literaturii dramatice: „Buna zi de mîine” de Radu F. Alexandru 13–14 română
1981 Teatrul, nr. 3 SORESCU, Marin (autor) Ziua mondială teatrului... și omul nemondial 15–15 română
1981 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, Virgil (autor) Vatra Dornei - Un teatru popular își caută profilul 16–18 română
1981 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț (autor) Un precursor 18–18 română
1981 Teatrul, nr. 3 WEIL, Dan (autor) Esența clasică a teatrului 19–23 română
1981 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria (autor) Festivalul Național „Cîntarea României”. Deva - Seminar Marin Sorescu 24–25 română
1981 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț (autor) Note - O ediție monumentală 25–25 română
1981 Teatrul, nr. 3 Fototeca „Teatrul” prezintă o galerie de mari actori români: Ion Finteșteanu 26–29 română
1981 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul (autor) O convorbire cu Radu F. Alexandru 30–33 română
1981 Teatrul, nr. 3 RUSU, Ilie (autor) Zilele dramaturgiei poloneze: „Casa femeilor” de Zofia Nalkowska (Teatrul „Ion Vasilescu”) 34–36 română
1981 Teatrul, nr. 3 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Zilele dramaturgiei poloneze: „Răzbunarea” de Alexander Fredro (Teatrul Dramatic din Constanța) 36–37 română
1981 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț (autor) Tony Bulandra, un prinț al teatrului 38–39 română
1981 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, Virgil (autor) Semnal: Actorul (lui Octavian Cotescu) 40–40 română
1981 Teatrul, nr. 3 RAREȘ, Mircea (autor) Cenaclul dramaturgilor (7) 41–42 română
1981 Teatrul, nr. 3 RADU-MARIA, Constantin (autor) Festivalul Național „Cîntarea României”. „Hronic buzoian” - spectacol inaugural 43–44 română
1981 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț (autor) Părintele unui celebru personaj 44–44 română
1981 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria (autor) Cronica dramatică: „Jean, fiul lui Ion” de Nicolae Țic și George Bănică (Teatrul Giulești) 45–48 română
1981 Teatrul, nr. 3 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Căpitanul Apostolescu anchetează” de Horia Tecuceanu (Teatrul Dramatic din Constanța) 49–49 română
1981 Teatrul, nr. 3 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Mobilă și durere” de Teodor Mazilu (Teatrul Dramatic din Constanța) 50–51 română
1981 Teatrul, nr. 3 IOSIF, Mira (autor) Cronica dramatică: „Judecată în noapte” de Antonio Buero Vallejo (Teatrul „Bulandra”) 51–52 română
1981 Teatrul, nr. 3 ALBALA, Radu (autor) Cronica dramatică: „De ce dormi, iubito?” de Jos Vandeloo (Teatrul „Nottara”) 53–54 română
1981 Teatrul, nr. 3 KIVU, Dinu (autor) Cronica dramatică: „Hasie orfana” de Iacob Gordin (Teatrul Evreiesc de Stat) 54–55 română
1981 Teatrul, nr. 3 IORDACHE, Antoaneta C. (autor) Cronica dramatică: „Păcatul din Valea San Florian” de Ivan Cankar (Teatrul Național din Timișoara) 55–56 română
1981 Teatrul, nr. 3 ISAC, Carol (autor) Cronica dramatică: „O aventură