Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XL, nr. în TOM: 3, 1971


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic IONESCU, Grigore (autor) Nicolae Iorga, istoric al artei românești 3-4 română
articol de periodic MUSICESCU, Ana Maria (autor) Bizanțul și arta Țărilor românesti (Sec. al XIV-lea - prima jumătate a sec. XV) 5-13 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) Curtea domnească din Argeș, probleme de geneză și evoluție 14-23 română
articol de periodic CANTACUZINO, Gheorghe I. (autor) Elemente de caracter bizantino-balcanic în fortificațiile medievale din Țara Românească 24-31 română
articol de periodic ȘTREMPEL, Gabriel (autor) Miniaturi și ornamente în manuscrise grecești ale Bibliotecii Academiei R. S. România 32-47 română
articol de periodic NUBAR, H. (autor) Un "ex voto" al zeiței Hecate la Sucidava 48-50 română
articol de periodic BORDEA, Gheorghe Poenaru (autor) Monede bizantine de bronz din sec. V - VII în Dobrogea 51-57 română
articol de periodic ARICESCU, Andrei (autor) Despre numele așezării antice de la Slava Rusă 58-60 română
articol de periodic DRĂGUȚ, Vasile (autor) Picturile bisericii din Sîntă Mărie Orlea - cel mai vechi ansamblu mural din țara noastră 61-74 română
articol de periodic BALȘ, Ștefan (autor) , MĂNCIULESCU, Rodica (autor) Un tip neobișnuit de pridvor în arhitectura veche din Muntenia (biserica Sf. Vineri din Târgoviște) 75-78 română
articol de periodic CANTACUZINO, Gheorghe I. (autor) Vechea mănăstire a Moldoviței în lumina cercetărilor arheologice 79-84 română
articol de periodic BALȘ, Ștefan (autor) Cîteva date noi despre mănăstirea Moldovița 85-86 română
articol de periodic EFREMOV, Alexandru (autor) Probleme ale cristalizării stilului în pictura de icoane în sec. XVI și o "nouă" icoană din epoca lui Neagoe Basarab 87-94 română
articol de periodic PILLAT, Cornelia (autor) Ansamblurile de pictură de la mănăstirea Plătărești și biserica din Dobreni 95-110 română
articol de periodic DRĂGUȚ, Vasile (autor) N. Stoicescu, Bibliografia localităților și a monumentelor feudale din România. I - Țara Românească (Muntenia, Oltenia și Dobrogea), Ed. Mitropoliia Olteniei, 1970 111-111 română