Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, I, nr. în TOM: 1-2, 1990, Serie Nouă


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 2-3 română; franceză; engleză
articol de periodic DERER, Peter (autor) Cuvânt înainte 4-5 română
articol de periodic DECRET privind înființarea și organizarea Comisiei Naționale a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice 6-7 română
articol de periodic Comisia Națională a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice / Regulament privind organizarea și funcționarea 8-14 română
articol de periodic DERER, Peter (autor) , BOTEZ, Aurel (autor) Organizarea Comisiei Naționale și a Direcției Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice Cronica internă 15-16 română
articol de periodic IOSIPESCU, Sergiu (autor) Activitatea CNMASI, DMASI Cronica internă 16-18 română
articol de periodic PĂNOIU, Andrei (autor) Bucureștii: Intervenție pe marginea Expoziției „Starea Orașului” VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 19-22 română
articol de periodic PISICĂ, Viorica (autor) Expoziția „Arhitectura gălățeană” VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 23-27 română
articol de periodic MARCU, Daniela (autor) Cea de-a XXIV-a sesiune anuală de rapoarte privind rezultatele cercetărilor arheologice din anul 1989 VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 28-31 română
articol de periodic IOSIPESCU, Sergiu (autor) Îndreptățire / Bastion Dicţionar 32-34 română
articol de periodic NIȚELEA, Mariana (autor) Ce se întâmplă cu Hanul Roșu... Dosarele distrugerii 35 română
articol de periodic MUCENIC, Cezara (autor) „Eliminare din listă (zonă sistematizată)” Dosarele distrugerii 36-41 română
articol de periodic CANTACUZINO, Șerban (autor) Masacru cultural în România Dosarele distrugerii 42 română
articol de periodic CARP, Constanța (autor) , MUCENIC, Cezara (autor) , IGNAT, Sanda (autor) , VERUSSI, Raluca (autor) , SION, Gh. (autor) , HARITON, A. (autor) , CHEPTEA, Stela (autor) , MÂNDRU, Doina (autor) , BRĂTULEANU, Liviu (autor) , MARCU, Daniela (autor) , ILIESCU, Marina (autor) , DAIA, Marinel (autor) , CANTACUZINO, Gh. I. (autor) Atitudini și mentalități Monumente, ansambluri, situri 43-54 română
articol de periodic LYKIARDOPOL, MATEI (autor) , SCHÄFER, Ana-Maria (autor) , GHIKA, Grigore (autor) Scrisori 55 română
articol de periodic MÂNDRU, Doina (autor) O rezervație de arhitectură din București: Calea Călărași - Str.Popa Soare - Str.Plantelor - Str. Mântuleasa Monumente propuse 56-61 română
articol de periodic CANTACUZINO, Gh. I. (autor) , SION, Gh. (autor) Ruinele curții feudale de la Coiani – Mironești (județul Giurgiu) – Date arheologice și arhitectonice Comunicări şi rapoarte de cercetare 62-69 română; franceză
articol de periodic NOICA, Niculae St. (autor) Cercetarea în cunoașterea tehnicilor de construcții din țara noastră de la tradițional la nou Metodologii şi tehnici de lucru 70-76 română
articol de periodic IANCULESCU-SPĂTARU, Teodora (autor) , MOHANU, Dan (autor) Raport privind lucrările de conservare – restaurare a picturilor murale din interiorul bisericii „Icoanei” din București Metodologii şi tehnici de lucru 77-86 română; franceză
articol de periodic Decretul nr.187/1990 Legi, regulamente, normative 87 română
articol de periodic IONESCU, Grigore (autor) , DERER, Peter (autor) Instrucțiuni ale Comisiei Naționale a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice pentru primării și Oficii de patrimoniu Legi, regulamente, normative 88 română
articol de periodic POPESCU-CRIVEANU, Șerban (autor) , IONESCU, Grigore (autor) Instrucțiuni ale Comisiei Naționale a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice și ale Comisiei Naționale de Urbanism și de Amenajarea Teritoriului Legi, regulamente, normative 89 română
articol de periodic Monitorul oficial al României nr.46 – Convenție privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural Legi, regulamente, normative 90-97 română
articol de periodic Metodologie Legi, regulamente, normative 98 română
articol de periodic COUSIN, Anne-Marie (autor) La politique de protection du patrimoine en France Organisme naţionale şi internaţionale 99-100 franceză
articol de periodic MUCENIC, Cezara (autor) Organizarea Direcției monumentelor istorice în Franța Organisme naţionale şi internaţionale 101-102 română
articol de periodic MUCENIC, Cezara (autor) ICOMOS (lnternational Councll on Monuments and Sites), ICCROM (lnternational Center for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property, organism al UNESCO) Organisme naţionale şi internaţionale 103-104 română
articol de periodic MOHANU, Dan (autor) Școala de conservare-restaurare a Academiei de Arte: anamneză și perspectivă de dezvoltare Instrucţie, educaţie, perfecţionare 105-107 română; franceză
articol de periodic GRECEANU, Radu (traducător) Premiul ICCROM post-mortem pentru Vasile Drăguț Aniversări, comemorări 108 română
articol de periodic PĂUN, Silvia (autor) Memoriei arhitectei Henrieta Delavrancea-Gibory (6 octombrie 1894–23 martie 1987) Aniversări, comemorări 109-110 română
articol de periodic BRÂNCEANU, LIDIA (autor) Gheorghe Leahu, București – arhitectură și culoare RECENZII 111 română
articol de periodic IOSIPESCU, Sergiu (autor) „ICOMOS Information. Conservation, Restauration des Monuments et des Sites”, 4(1989) RECENZII 111-112 română
articol de periodic VERUSSI, Raluca (autor) „Monuments historiques”, au-dela des frontieres, nr. 162, februarie-martie 1989 RECENZII 112-113 română
articol de periodic MARCU, Daniela (autor) „Monuments Historiques” (Republique Federale d'Allemagne), Nr.166, nov. dec.1989 RECENZII 113-114 română
articol de periodic GRECEANU, Radu (autor) „Pamiatky – súčasnost”, Nr.1/1990 RECENZII 114 română
articol de periodic GRECEANU, Radu (autor) „Památky a priroda”, Nr. 3/1990 RECENZII 114-115 română
articol de periodic Curier Curier 115 română