Criterii căutate

  • An de publicare: 1990

Sumarul căutării

  • 161 de volume
  • Nici un articol
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 1990 Analele Banatului: AnB, 2, anul 1990, seria Științele Naturii Prof. Dr., DUVLEA, Ilie (redactor), Conf. Dr., PĂLĂGEȘIU, Ioan (redactor), muzeograf, NACU, Octavian (redactor), Dr., KONIG, Frederic (redactor), dr. ing., GHERAN, Ilie (redactor), muzeograf, SĂBĂDUȘ, Maria (redactor), muzeograf, BALCI, Ana (redactor)
volum de periodic 1990 Analele Științifice ale Universității „Al. I. Cuza“ din Iași - Istorie, anul 1990, seria nouă TODERAȘCU, Ion (redactor responsabil), PLATON, Alexandru Florin (secretar științific de redacție), ZUGRAVU, Nelu (secretar), BOUNEGRU, Octavian (redactor), CLIVETI, Gheorghe (redactor), COJOCARIU, Mihai (redactor), PUNGĂ, Gheorghe (redactor), UNGUREANU, Mihai-Răzvan (redactor)
volum de periodic 1990 Annuaire roumain d`anthropologie: ARA, 27, anul 1990
volum de periodic 1990 Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, 1, anul 1990, Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, Comunicări , seria Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor, Serie Nouă VETISANU, Vasile (director), MAIER, Octavian Radu (redactor), ISPAS, Sabina (redactor), CALIN, Cornelia (redactor), COATU, Nicoleta (redactor)
volum de periodic 1990 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XXVII, anul 1990 GOROVEI, ȘTEFAN S. (redactor responsabil), BOICU, Leonid (redactor), CAPROȘU, Ioan (redactor), CIOBANU, Veniamin (redactor), PLATON, Gheorghe (redactor), ȘANDRU, Dumitru (redactor), ȘIMANSCHI, Leon (redactor), VITCU, Dumitru (redactor), ZUB, Alexandru (redactor)
volum de periodic 1990 Arheologia Moldovei: ArhMold, 1990 PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (redactor)
volum de periodic 1990 Arta plastică, XXXVII, nr. în TOM: 1, anul 1990, Serie veche GRIGORESCU, Dan (redactor șef), PAMFIL, François (secretar de redacție), DAN, Călin (redactor), REDLOW, Theodor (redactor), GUȚĂ, Adrian (responsabil de număr)
volum de periodic 1990 Arta plastică, XXXVII, nr. în TOM: 2, anul 1990, Seria veche GRIGORESCU, Dan (redactor șef), PAMFIL, François (secretar de redacție), DAN, Călin (redactor), REDLOW, Theodor (responsabil de număr), MOCANU, Aurelia (redactor), GUȚĂ, Adrian (redactor)
volum de periodic 1990 Arta plastică, XXXVII, nr. în TOM: 3, anul 1990, Seria veche GRIGORESCU, Dan (redactor șef), PAMFIL, François (secretar de redacție), DAN, Călin (redactor), REDLOW, Theodor (redactor), GUȚĂ, Adrian (redactor), MOCANU, Aurelia (redactor), GHEORGHIU, Dragoș (responsabil de număr)
volum de periodic 1990 Arta plastică, XXXVII, nr. în TOM: 4-5, anul 1990, Seria veche GRIGORESCU, Dan (redactor șef), SCRIBA, Decebal (redactor șef adjunct), PAMFIL, François (secretar de redacție), DAN, Călin (redactor), REDLOW, Theodor (redactor), MOCANU, Aurelia (responsabil de număr), GUȚĂ, Adrian (redactor)
volum de periodic 1990 Arta plastică, XXXVII, nr. în TOM: 6-7, anul 1990, Seria veche GRIGORESCU, Dan (redactor șef), SCRIBA, Decebal (redactor șef adjunct), PAMFIL, François (secretar de redacție), DAN, Călin (redactor), REDLOW, Theodor (redactor), MOCANU, Aurelia (redactor), GUȚĂ, Adrian (redactor), RĂDULESCU, Rodica (responsabil de număr)
volum de periodic 1990 Arta plastică, XXXVII, nr. în TOM: 9-10, anul 1990, Seria veche DAN, Călin (redactor șef), PAMFIL, François (redactor), REDLOW, Theodor (responsabil de număr), MOCANU, Aurelia (redactor), GUȚĂ, Adrian (redactor)
volum de periodic 1990 Arta plastică, XXXVII, nr. în TOM: 11-12, anul 1990, Serie veche DAN, Călin (redactor șef), MOCANU, Aurelia (redactor șef adjunct), PAMFIL, François (redactor), REDLOW, Theodor (responsabil de număr), GUȚĂ, Adrian (redactor)
volum de periodic 1990 Banatica, 10, anul 1990
volum de periodic 1990 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, I, nr. în TOM: 1-2, anul 1990, Serie Nouă GUSTI, Sanda (editor grafic), MUCENIC, Cezara (redactor responsabil), RUȘINARU, Elisabeta (redactor), POP, Georgeta (redactor)
volum de periodic 1990 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, I, nr. în TOM: 3-4, anul 1990, Serie Nouă GUSTI, Sanda (editor grafic), POP, Georgeta (redactor responsabil), PALEOLOG, Maria (redactor)
volum de carte 1990 Caietul seminarului special de științe auxiliare ale istoriei, anul 1990, Opuscula bibliologica, genealogica, numismatica asist. Dr., BERCIU-DRĂGHICESCU, Adina (coord.)
volum de carte 1990 Cântece populare din Bucovina, I, anul 1990 VOEVIDCA, Alexandru (autor), NICOLESCU, Vasile (editor), RĂDULESCU-PAȘCU, Cristina (editor)
volum de carte 1990 Cântecul.Tipologie muzicală I: Transilvania Meridională / The song. Musical tipology I: Meridional Transylvania, anul 1990 RĂDULESCU, Speranța (autor)
volum de carte 1990 CARANSEBEȘ. 700 de ani de atestare documentară (contribuții monografice), anul 1990 BONA, Petru (autor), GUMA, NICOLETA (autor), GROZA, Liviu (autor)
volum de periodic 1990 Carpica, XXI, anul 1990
volum de literatură gri 1990 Catalogul expoziției "EXPOZIȚIE RETROSPECTIVĂ SABIN POPP (2 lan. 1896 -1 ian. 1928)", anul 1990 ZINTZ, Maria (redactor)
volum de periodic 1990 Cercetări Numismatice: CN, VI, anul 1990
volum de periodic 1990 Cinema, XXIX, nr. în TOM: 1, ianuarie, anul 1990
volum de periodic 1990 Cinema, XXIX, nr. în TOM: 2, februarie, anul 1990
volum de periodic 1990 Cinema, XXIX, nr. în TOM: 3, martie, anul 1990
volum de periodic 1990 Cinema, XXIX, nr. în TOM: 4, aprilie, anul 1990
volum de periodic 1990 Cinema, XXIX, nr. în TOM: 5, mai, anul 1990
volum de periodic 1990 Cinema, XXIX, nr. în TOM: 6, iunie, anul 1990
volum de periodic 1990 Cinema, XXIX, nr. în TOM: 7, iulie, anul 1990
volum de periodic 1990 Cinema, XXIX, nr. în TOM: 8, august, anul 1990
volum de periodic 1990 Cinema, XXIX, nr. în TOM: 9, septembrie, anul 1990
volum de periodic 1990 Cinema, XXIX, nr. în TOM: 10, octombrie, anul 1990
volum de periodic 1990 Cinema, XXIX, nr. în TOM: 11, noiembrie, anul 1990
volum de periodic 1990 Cinema, XXIX, nr. în TOM: 12, decembrie, anul 1990
volum de periodic 1990 Crisia, XX, anul 1990
volum de periodic 1990 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, VIII, anul 1990, Complexul neolitic de la Radovanu, de Eugen Comșa
volum de periodic 1990 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 34, anul 1990, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă
volum de periodic 1990 Dacia literară, 1, anul 1990, Seria Iași CONDURACHE, Val (redactor-șef), DIMITRIU, Daniel (redactor), CÂNTEC, Florin (redactor), LUPAȘCU, Florin (redactor), RUSU, Constantin Liviu (redactor), TURLIUC, Cătălin (redactor), VASILIU, Lucian (redactor), POPA, Dorin (redactor)
volum de carte 1990 Documente privind istoria României, anul 1990, Moldova: veacurile XIV-XVII (1384-1625). Indicele numelor de locuri, seria A GONȚA, Alexandru I. (autor)
volum de periodic 1990 Études et documents balkaniques et méditerranéens, 15, anul 1990, Recueili STAHL, Paul Henri (editor)
volum de periodic 1990 Études roumaines et aroumaines - Studii românești și aromânești, anul 1990, Les roumains orientaux. Românii din răsărit STAHL, Paul Henri (editor)
volum de periodic 1990 Études roumaines et aroumaines - Studii românești și aromânești, 1, anul 1990 STAHL, Paul Henri (editor)
volum de periodic 1990 Fotografia, 193, nr. în TOM: I-II, anul 1990
volum de periodic 1990 Fotografia, 194, nr. în TOM: III-IV, anul 1990
volum de periodic 1990 Fotografia, 198, nr. în TOM: XI-XII, noiembrie-decembrie, anul 1990
volum de carte 1990 Ghidul colecțiilor Muzeului de Istorie Naturală „Grigore Antipa", anul 1990 Dr., MURARIU, Dumitru (autor)
volum de periodic 1990 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 1-2, ianuarie - februarie, anul 1990 ARĂPAȘU, Teoctist (președinte)
volum de periodic 1990 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 3-4, martie - aprilie, anul 1990 ARĂPAȘU, Teoctist (președinte)
volum de carte 1990 Grupuri și algebre Lie, anul 1990 NICOLESCU, Liviu (autor)
volum de carte 1990 Indici bibliografici la Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908-1945 și Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice 1914-1915 și 1942-1943, anul 1990 GRECEANU, Radu Sc. (autor)
volum de carte 1990 Izvoare și mărturii referitoare la evreii din România, II, nr. în TOM: 2, anul 1990 BENJAMIN, Lya (editor), SPIELMANN, Mihai (editor), STANCIU, Sergiu (editor)
volum de carte 1990 Izvoarele Răscoalei lui Horea, anul 1990, I. Tribunalul minier, 18 noiembrie 1773 - 3 octombrie 1785. II. Comitatul Hunedoara unit cu Zarandul, 7 aprilie 1772 - 15 decembrie 1784 , SERIA A. DIPLOMATARIA CERGHEDEAN, Mihai (editor), GYEMANT, Ladislau (editor), IONAȘ, Vasile (editor), VÂNĂTORU, Viorel (editor), PASCU, Ștefan (coordonator)
volum de carte 1990 Măgarul de aur, anul 1990 APULEIUS (autor), TEODORESCU, Ion (traducător, note), NICULIȚĂ, Ion (prefață)
volum de carte 1990 Mihai Viteazul în conștiința europeană, anul 1990, Mărturii BUCUR, Tudor (editor), CIOCAN, Eugenia (editor), DRAGOMIR, Maria (editor), GHEORGHE, Elena (editor), HALICHIAS, Ana Cristina (editor), OANCEA, Viorica (editor), POȘTĂRIȚĂ, EMILIA (editor), RACOVICEANU, Sanda (editor), VLAD, Constantin (editor)
volum de carte 1990 O cronică a Revoluției din Timișoara 16-22 decembrie 1989, anul 1990, Tiraj II, ediția I MEDELEȚ, Florin (autor), ZIMAN, Mihai (autor)
volum de periodic 1990 Pontica, XXIII, anul 1990
volum de periodic 1990 Pro Arte - Revista Societății Colecționarilor de Artă din România, I, anul 1990
volum de periodic 1990 Revista arhivelor: RA, 45, nr. în TOM: 1, anul 1990 MUSETOIU, Rodica (redactor-șef)
volum de periodic 1990 Revista arhivelor: RA, 52, nr. în TOM: 3, anul 1990
volum de periodic 1990 Revista arhivelor: RA, 52, nr. în TOM: 4, anul 1990
volum de periodic 1990 Revista arhivelor: RA, nr. în TOM: 2, anul 1990
volum de periodic 1990 Revista Cultului Mozaic, XXXV, 1 ianuarie, anul 1990
volum de periodic 1990 Revista Cultului Mozaic, XXXV, 20 ianuarie, anul 1990
volum de periodic 1990 Revista Cultului Mozaic, XXXV, 1 februarie, anul 1990
volum de periodic 1990 Revista Cultului Mozaic, XXXV, 15 februarie - 1 martie, anul 1990
volum de periodic 1990 Revista Cultului Mozaic, XXXV, 15 martie, anul 1990
volum de periodic 1990 Revista Cultului Mozaic, XXXV, 1 aprilie, anul 1990
volum de periodic 1990 Revista Cultului Mozaic, XXXV, 15 aprilie, anul 1990
volum de periodic 1990 Revista Cultului Mozaic, XXXV, 1 mai, anul 1990
volum de periodic 1990 Revista Cultului Mozaic, XXXV, 15 mai, anul 1990
volum de periodic 1990 Revista Cultului Mozaic, XXXV, 1 iunie, anul 1990
volum de periodic 1990 Revista Cultului Mozaic, XXXV, 15 iunie, anul 1990
volum de periodic 1990 Revista Cultului Mozaic, XXXV, 1 iulie, anul 1990
volum de periodic 1990 Revista Cultului Mozaic, XXXV, 15 iulie, anul 1990
volum de periodic 1990 Revista Cultului Mozaic, XXXV, 1 august, anul 1990
volum de periodic 1990 Revista Cultului Mozaic, XXXV, 1 septembrie, anul 1990
volum de periodic 1990 Revista Cultului Mozaic, XXXV, 15 septembrie, anul 1990
volum de periodic 1990 Revista Cultului Mozaic, XXXV, 1 octombrie, anul 1990
volum de periodic 1990 Revista Cultului Mozaic, XXXV, 15 octombrie - 1 noiembrie, anul 1990
volum de periodic 1990 Revista Cultului Mozaic, XXXV, 15 noiembrie, anul 1990
volum de periodic 1990 Revista Cultului Mozaic, XXXV, 1 decembrie, anul 1990
volum de periodic 1990 Revista Cultului Mozaic, XXXV, 15 decembrie, anul 1990
volum de periodic 1990 Revista istorică: RI, I, nr. în TOM: 1, ianuarie, anul 1990 APOSTOL, Ion (redactor), OPRIȚESCU, Mihai (redactor), PIENARU, Nagy (redactor)
volum de periodic 1990 Revista istorică: RI, I, nr. în TOM: 2, februarie, anul 1990 APOSTOL, Ion (redactor-șef), OPRIȚESCU, Mihai (redactor), PIENARU, Nagy (redactor)
volum de periodic 1990 Revista istorică: RI, I, nr. în TOM: 3, martie, anul 1990 APOSTOL, Ion (redactor-șef), OPRIȚESCU, Mihai (redactor), PIENARU, Nagy (redactor)
volum de periodic 1990 Revista istorică: RI, I, nr. în TOM: 4, aprilie, anul 1990 APOSTOL, Ion (redactor-șef), OPRIȚESCU, Mihai (redactor), PIENARU, Nagy (redactor)
volum de periodic 1990 Revista istorică: RI, I, nr. în TOM: 5, mai, anul 1990 APOSTOL, Ion (redactor-șef), OPRIȚESCU, Mihai (redactor), PIENARU, Nagy (redactor)
volum de periodic 1990 Revista istorică: RI, I, nr. în TOM: 6, iunie, anul 1990 APOSTOL, Ion (redactor), OPRIȚESCU, Mihai (redactor), PIENARU, Nagy (redactor)
volum de periodic 1990 Revista istorică: RI, I, nr. în TOM: 7-8, iulie - august, anul 1990 APOSTOL, Ion (redactor), OPRIȚESCU, Mihai (redactor), PIENARU, Nagy (redactor)
volum de periodic 1990 Revista istorică: RI, I, nr. în TOM: 9-10, septembrie - octombrie, anul 1990 APOSTOL, Ion (redactor-șef), OPRIȚESCU, Mihai (redactor), PIENARU, Nagy (redactor)
volum de periodic 1990 Revista istorică: RI, I, nr. în TOM: 11-12, noiembrie - decembrie, anul 1990 APOSTOL, Ion (redactor), OPRIȚESCU, Mihai (redactor), PIENARU, Nagy (redactor)
volum de periodic 1990 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LIX, nr. în TOM: 1, anul 1990
volum de periodic 1990 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LIX, nr. în TOM: 2, anul 1990
volum de periodic 1990 Revista Muzeelor: RM, 11-12, anul 1990 SARAFOLEAN, Gavrilă (redactor șef)
volum de periodic 1990 Revista Muzeelor: RM, 2, anul 1990 SARAFOLEAN, Gavrilă (redactor șef)
volum de periodic 1990 Revista Muzeelor: RM, 3-4, anul 1990 SARAFOLEAN, Gavrilă (redactor șef)
volum de periodic 1990 Revista Muzeelor: RM, 8-9-10, anul 1990 SARAFOLEAN, Gavrilă (redactor șef)
volum de periodic 1990 Revista Muzeelor: RM, nr. în TOM: 1, anul 1990 SARAFOLEAN, Gavrilă (redactor șef)
volum de periodic 1990 Revista Muzeelor: RM, nr. în TOM: 6-7, anul 1990 SARAFOLEAN, Gavrilă (redactor șef)
volum de periodic 1990 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XXVIII, nr. în TOM: 1-4, anul 1990
volum de periodic 1990 Revue Roumaine de Chimie, 35-1, anul 1990
volum de periodic 1990 Revue Roumaine de Chimie, 35-10-12, anul 1990
volum de periodic 1990 Revue Roumaine de Chimie, 35-2, anul 1990
volum de periodic 1990 Revue Roumaine de Chimie, 35-3, anul 1990
volum de periodic 1990 Revue Roumaine de Chimie, 35-4, anul 1990
volum de periodic 1990 Revue Roumaine de Chimie, 35-5, anul 1990
volum de periodic 1990 Revue Roumaine de Chimie, 35-6, anul 1990
volum de periodic 1990 Revue Roumaine de Chimie, 35-7-9, anul 1990
volum de periodic 1990 Revue Roumaine de Géographie, XXXIV, anul 1990 IANOVICI, Virgil (redactor șef)
volum de periodic 1990 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxxv-1, anul 1990
volum de periodic 1990 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxxv-2, anul 1990
volum de periodic 1990 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxxv-3, anul 1990
volum de periodic 1990 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxxv-4, anul 1990
volum de periodic 1990 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxxv-5, anul 1990
volum de periodic 1990 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxxv-6, anul 1990
volum de periodic 1990 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxxv-7, anul 1990
volum de periodic 1990 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxxv-8-10, anul 1990
volum de periodic 1990 Revue Roumaine de Physique, 35-1, anul 1990
volum de periodic 1990 Revue Roumaine de Physique, 35-2, anul 1990
volum de periodic 1990 Revue Roumaine de Physique, 35-3, anul 1990
volum de periodic 1990 Revue Roumaine de Physique, 35-4, anul 1990
volum de periodic 1990 Revue Roumaine de Physique, 35-5-6, anul 1990
volum de periodic 1990 Revue Roumaine de Physique, 35-7-8, anul 1990
volum de periodic 1990 Revue Roumaine de Physique, 35-9-10, anul 1990
volum de periodic 1990 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. în TOM: XXVII, anul 1990, seria Théâtre, musique, cinéma ZAMFIRESCU, Ion (redactor șef), ALEXANDRESCU, Lucia (redactor adjunct)
volum de periodic 1990 Secolul 20 (XX), 1-6, anul 1990
volum de periodic 1990 Secolul 20 (XX), 7-12, anul 1990
volum de carte 1990 Sichevița. Demografie. Arhitectură populară, anul 1990 BONA, Petru (autor), POPESCU, Viorel (autor)
volum de periodic 1990 Studii și Cercetări de Antropologie (SCA), anul 1990
volum de periodic 1990 Studii și Cercetări de Fizică, 42-1, anul 1990
volum de periodic 1990 Studii și Cercetări de Fizică, 42-2, anul 1990
volum de periodic 1990 Studii și Cercetări de Fizică, 42-3, anul 1990
volum de periodic 1990 Studii și Cercetări de Fizică, 42-4, anul 1990
volum de periodic 1990 Studii și Cercetări de Fizică, 42-5, anul 1990
volum de periodic 1990 Studii și Cercetări de Fizică, 42-6, anul 1990
volum de periodic 1990 Studii și Cercetări de Fizică, 42-7, anul 1990
volum de periodic 1990 Studii și Cercetări de Fizică, 42-8-10, anul 1990
volum de periodic 1990 Studii și Cercetări de Geografie: SCG, XXXVII, anul 1990, Studii și cercetări de geografie
volum de periodic 1990 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, XXXVII, anul 1990, seria Artă plastică THEODORESCU, Răzvan (redactor șef), SINIGALIA, Tereza (secretar științific de redacție), ARȚĂREANU, Daniela (secretar de redacție)
volum de periodic 1990 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 1, ianuarie-martie, anul 1990 SEBASTIAN, Morintz (redactor), RADU, Popa (redactor), BABEȘ, Mircea (redactor), BARNEA, Alexandru (redactor), PETRE, Diaconu (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), UDRESCU, Mihaela (redactor), LILIANA, Zaharia (redactor)
volum de periodic 1990 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 2, aprilie-iunie, anul 1990 SEBASTIAN, Morintz (redactor), RADU, Popa (redactor), BABEȘ, Mircea (redactor), BARNEA, Alexandru (redactor), PETRE, Diaconu (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), UDRESCU, Mihaela (redactor), LILIANA, Zaharia (redactor)
volum de periodic 1990 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 3-4, iulie-decembrie, anul 1990 SEBASTIAN, Morintz (redactor), RADU, Popa (redactor), BABEȘ, Mircea (redactor), BARNEA, Alexandru (redactor), PETRE, Diaconu (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), UDRESCU, Mihaela (redactor), LILIANA, Zaharia (redactor)
volum de periodic 1990 Studii și Cercetări Matematice, 42-1, anul 1990
volum de periodic 1990 Studii și Cercetări Matematice, 42-2, anul 1990
volum de periodic 1990 Studii și Cercetări Matematice, 42-3, anul 1990
volum de periodic 1990 Studii și Cercetări Matematice, 42-4, anul 1990
volum de periodic 1990 Studii și Cercetări Matematice, 42-5-6, anul 1990
volum de carte 1990 Symphosia Thracologica, anul 1990 prof. dr, BERCIU, Dumitru (redactor responsabil), Dr., ROMAN, Petre (redactor responsabil adjunct), SĂLCEANU, Ilie (redactor responsabil adjunct), COMȘA, Alexandra (secretar de redacție), LAZIN, Gheorghe (secretar de redacție), NÉMETI, IOAN (secretar de redacție), POENARU, Vasile (secretar de redacție)
volum de periodic 1990 Teatrul Azi, nr. în TOM: 1, anul 1990
volum de periodic 1990 Teatrul Azi, nr. în TOM: 2, anul 1990
volum de periodic 1990 Teatrul Azi, nr. în TOM: 3, anul 1990
volum de periodic 1990 Teatrul Azi, nr. în TOM: 4, anul 1990
volum de periodic 1990 Teatrul Azi, nr. în TOM: 5, anul 1990
volum de periodic 1990 Teatrul Azi, nr. în TOM: 6, anul 1990
volum de periodic 1990 Teatrul Azi, nr. în TOM: 7-8, anul 1990
volum de periodic 1990 Teatrul Azi, nr. în TOM: 9-10, anul 1990
volum de periodic 1990 Teatrul Azi, nr. în TOM: 11-12, anul 1990
volum de periodic 1990 Thraco-Dacica, XI, nr. în TOM: 1-2, anul 1990
volum de carte 1990 Tudor Vianu: opere, anul 1990, Corespondență. Interviuri. Poemul Arcadia VIANU, Tudor (autor), ALEXANDRESCU, Vlad (editor, note), IONESCU, Gelu (postfață)
volum de carte 1990 Un mare slujitor al Thaliei române: George Augustin Petculescu, creatorul prime trupe profesioniste românești de teatru din Banat și Transilvania, anul 1990 OALLDE, Petru (autor)