Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 17, 2001, Lucrările Sesiunii de Comunicări Științifice "Mihai Viteazul – domn creștin, strateg militar și întregitor de neam" Târgoviște 7-8 septembrie 2001


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Planșe color Secţiunea a IV-a: Artă şi religie în epoca lui Mihai Viteazul română
articol de periodic ȘTEFAN, Ștefănescu (autor) Mihai Viteazul - factor moral în dezvoltarea conștiinței de sine a poporului român COMUNICĂRI ÎN PLEN 26 română
articol de periodic CRISTIAN, Moisescu (autor) Activitatea ctitoricească a lui Mihai Viteazul COMUNICĂRI ÎN PLEN 56 română
articol de periodic CONSTANTIN, Rezachevici (autor) Capul lui Mihai Viteazul și Mănăstirea Dealu COMUNICĂRI ÎN PLEN 70 română
articol de periodic RADU, Vergatti (autor) Răsunetul faptelor lui Mihai Viteazul în lumea barocului și a iluminismului Secţiunea I: Mihai Viteazul în conştiinţa românească şi europeană 78 română
articol de periodic MIHAI, Oproiu (autor) , IULIAN, Oncescu (autor) Readucerea capului marelui voievod Mihai Viteazul la Mănăstirea Dealu - o sărbătoare națională a tuturor românilor Secţiunea I: Mihai Viteazul în conştiinţa românească şi europeană 84 română
articol de periodic EMIL, Păunescu (autor) Istoria aniversării bătăliei de la Călugăreni de-a lungul secolului al XX-lea Secţiunea I: Mihai Viteazul în conştiinţa românească şi europeană 96 română
articol de periodic OTILIA, Gherghe (autor) Documente referitoare la ridicarea unui monument al lui Mihai Viteazul la Craiova Secţiunea I: Mihai Viteazul în conştiinţa românească şi europeană 104 română
articol de periodic AURICĂ, Smaranda (autor) Mihai Viteazul în medalistica românească Secţiunea I: Mihai Viteazul în conştiinţa românească şi europeană 112 română
articol de periodic OVIDIU, Pecican (autor) Un izvor istoric necunoscut al cronicii lui Grigore Ureche și istoriografia lui Mihai Viteazul Secţiunea a II-a: Mihai Viteazul - mărturii contemporane şi percepţii în timp 122 română
articol de periodic TUDOR, Nedelcea (autor) Mihai Viteazul sau starea literaturii de urgență Secţiunea a II-a: Mihai Viteazul - mărturii contemporane şi percepţii în timp 136 română
articol de periodic CONSTANTIN, Șerban (autor) O relatarea italiană contemporană despre moartea lui Mihai Viteazul, mai puțin cunoscută Secţiunea a II-a: Mihai Viteazul - mărturii contemporane şi percepţii în timp 144 română
articol de periodic VICTOR, Petrescu (autor) Mihai Viteazul în memorialistica și literatura epocii Secţiunea a II-a: Mihai Viteazul - mărturii contemporane şi percepţii în timp 154 română
articol de periodic DUMITRA, Bulei (autor) Din cronicile lui Mihai Viteazul Secţiunea a II-a: Mihai Viteazul - mărturii contemporane şi percepţii în timp 162 română
articol de periodic GEORGETA, Toma (autor) , GHEORGHE, Bulei (autor) Strategii imagologice utilizate de Mihai Viteazul în potențarea acțiunilor politico-militare Secţiunea a III-a: Dimensiunea naţională a politicii lui Mihai Viteazul; Mihai Viteazul şi Târgoviştea 172 română
articol de periodic GEORGE, Coandă (autor) Un geopolitician „avant la lettre ": Mihai Viteazul Secţiunea a III-a: Dimensiunea naţională a politicii lui Mihai Viteazul; Mihai Viteazul şi Târgoviştea 180 română
articol de periodic NADIA, Manea (autor) Orașul Târgoviște în vremea lui Mihai Viteazul - câteva considerații Secţiunea a III-a: Dimensiunea naţională a politicii lui Mihai Viteazul; Mihai Viteazul şi Târgoviştea 194 română
articol de periodic TOMA, Rădulescu (autor) Un document inedit referitor la familia Buzeștilor și satul Poienarii de pe răstoacă (jud. Dâmbovița). Secţiunea a III-a: Dimensiunea naţională a politicii lui Mihai Viteazul; Mihai Viteazul şi Târgoviştea 204 română
articol de periodic MARIA, Georgescu (autor) Personalitatea lui Mihai Viteazul ilustrată în pictura murală Secţiunea a IV-a: Artă şi religie în epoca lui Mihai Viteazul 214 română
articol de periodic GEORGETA, Toma (autor) , DUMITRA, Bulei (autor) , GHEORGHE, Bulei (autor) Expoziția „Mihai Viteazul - 400" Secţiunea a IV-a: Artă şi religie în epoca lui Mihai Viteazul 220 română
articol de periodic LISTA PIESELOR CUPRINSE ÎN EXPOZIȚIA ,,MIHAI VITEAZUL - 400" ȘI REPARTIZAREA LOR PE SĂLI Secţiunea a IV-a: Artă şi religie în epoca lui Mihai Viteazul 232 română
articol de periodic LISTA ILUSTRAȚIILOR Secţiunea a IV-a: Artă şi religie în epoca lui Mihai Viteazul 234 română