Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 3 volume
  • 58 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1971 Târgoviște, anul 1971 MIHĂESCU, Gabriel (autor), FRUCHTER, Eugen (autor)
volum de periodic 1969 Valachica, 1, anul 1969 ALEXANDRESCU, Mircea (redactor), BERBECARU, VALERIU (redactor), FRUCHTER, Eugen (redactor), GAVRILA, Ion (redactor), GIOGLOVAN, Radu (redactor), MANOLESCU, Constantin (redactor), MIHĂESCU, Gabriel (redactor), VASILIU, Ion (redactor)
volum de periodic 1970 Valachica, 2, anul 1970 MIHĂESCU, Gabriel (redactor), FRUCHTER, Eugen (redactor)
articol de periodic 1980 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, II FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Date noi despre activitatea lui Raicu Ionescu-Rion la Târgoviște Note 519-524 română
articol de periodic 1986 Cercetări Arheologice: CA, VIII CANTACUZINO, Gheorghe (autor) , DIACONESCU, P. (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Cercetările arheologice efectuate în anii 1982 și 1983 la ansamblul Stelea din Tîrgoviște 113-126 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1972 Crisia, II FRUCHTER, E. (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Despre necesitatea includerii unui capitol privind cultura spirituală a dacilor în istoria filosofiei din România 149-154 română
articol de periodic 1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Cărturari transilvăneni participanți la ședințele cercului academic tîrgoviștean de la jumătatea secolului al XVII-lea 83- română
articol de periodic 1983 Materiale și Cercetări Arheologice CANTACUZINO, Gheorghe I. (autor) , DIACONESCU, Petre (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Cercetări arheologice în zona centrală a orașului Târgoviște 508-512 română
articol de periodic 1986 Materiale și Cercetări Arheologice DIACONESCU, Petre (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Cercetări arheologice la Dumbrava, comuna Ulmi, jud. Dâmbovița 253-261 română
articol de periodic 1986 Materiale și Cercetări Arheologice CANTACUZINO, Gheorghe I. (autor) , DIACONESCU, Petre (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Cercetări arheologice în zona centrală a orașului Târgoviște 291-293 română
articol de periodic 1978 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLVII, nr. 2 MIHĂESCU, Gabriel (autor) , FRUCHTER, Eugen (autor) Tîrgoviște. Considerații asupra începuturilor orașului medieval Studii 25-35 română
articol de periodic 1980 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 1 MIHĂESCU, Gabriel (autor) , FRUCHTER, Eugen (autor) Câte porți avea Tîrgoviștea? Contribuții la cunoașterea topografiei istorice a orașului medieval Studii şi Comunicări 37-41 română
articol de periodic 1984 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XV, nr. 2 CANTACUZINO, Gheorghe I. (autor) , DIACONESCU, Petru (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Date arheologice asupra unor vestigii medievale din zona centrală a orașului Tîrgoviște (zona ansamblului Stelea) Studii şi Comunicări 35-43 română
articol de periodic 1987 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVIII, nr. 2 MIHĂESCU, Gabriel (autor) Din istoricul cercetărilor arheologice la Curtea Domnească din Tîrgoviște Studii şi Comunicări 14-24 română
articol de periodic 1988 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIX, nr. 2 DIACONESCU, Petru (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Complexul monumental al Mitropoliei din Târgoviște. Rezultatul cercetărilor arheologice Studii şi Comunicări 59-69 română
articol de periodic 1987 Revista Muzeelor: RM, 7 MIHĂESCU, Gabriel (autor) Ion Luca Caragiale și Târgoviștea. Referințe, relații, popasuri Studii şi Comunicări 76-86 română
articol de periodic 1969 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 01 MIHĂESCU, Gabriel (autor) Aspecte inedite ale răscoalei țăranilor din 1907 în județul Dâmbovița Studii şi cercetări 113-122 română
articol de periodic 1970 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 02 MIHĂESCU, Gabriel (autor) Greva generală din octombrie 1920 în județul Dâmbovița 17-30 română
articol de periodic 1970 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 02 CANTACUZINO, Gh. I. (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) , MOISESCU, Cristian (autor) 325 ani de la săvârșirea bisericii Stelea. Date preliminare asupra cercetărilor arheologice efectuate la ansamblul mănăstirea Stelea (1969-1970) Studii şi cercetări 173-178 română
articol de periodic 1970 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 02 ALEXANDRESCU, Mircea (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Un veac de la mișcarea revoluționară antidinastică. Câteva documente inedite privind mișcarea revoluționară din august 1870 de la Ploiești Comunicări şi note 279-284 română
articol de periodic 1972 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 03, Acta Valachica FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Noi documente privind activitatea socialiștilor dîmbovițeni în preajma creării P.C.R. 50 de ani de luptă sub steagul partidului 17-40 Română
articol de periodic 1972 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 03, Acta Valachica FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) 325 ani de învățământ liceal în Târgoviște. Semnificația unei aniversări și adevăratele începuturi ale studierii logicii în România Istoria Culturii 305-312 română
articol de periodic 1973 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 05, Chronica Valachica FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Date noi despre premisele istorice ale înființării Academiei Române ISTORIE A CULTURII 207-216 română
articol de periodic 1973 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 05, Chronica Valachica MIHĂESCU, Gabriel (autor) , FRUCHTER, Eugen (autor) Pentru un muzeu al învățământului târgoviștean Muzeografie 295-298 română
articol de periodic 1973 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 04, Scripta Valachica FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Locul Târgoviștei în viața ilustrului militant socialist Raicu Ionescu-Rion Raicu Ionescu-Rion - 100 de ani de la naştere 81-89 română
articol de periodic 1973 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 04, Scripta Valachica MIHĂESCU, Gabriel (autor) Mișcări ale țărănimii dâmbovițene în anii 1918-1921 Istorie 265-269 română
articol de periodic 1973 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 04, Scripta Valachica FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Note evocatoare: Sediul primei biblioteci a Cantacuzinilor munteni (G.M.-E.F.): 75 ani de la moarte. Dr. Ștefan Stîncă - medic de plasă în Dâmbovița (E.F.): Date inedite despre George Vraca (E.F.); Un episod tragic din rezistența antifascistă iugoslavă (E.F.) Evocări 363-382 română
articol de periodic 1973 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 04, Scripta Valachica MIHĂESCU, Gabriel (autor) Casa-atelier „Gabriel Popescu” CRONICA - RECENZII 391-392 română
articol de periodic 1974 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 06, Documenta Valachica MIHĂESCU, Gabriel (autor) , FRUCHTER, Eugen (autor) Harta istorică „Contribuția maselor dâmbovițene la pregătirea și înfăptuirea Eliberării țării de sub dominația fascistă” 30 DE ANI DE LA ELIBERAREA ROMÂNIEI DE SUB DOMINAŢIA FASCISTĂ 14 română
articol de periodic 1974 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 06, Documenta Valachica CRISTEA, Petre (autor) , FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Radu Mihnea - ctitor la biserica domnească din Târgoviște ISTORIE A CULTURII 205-219 română
articol de periodic 1974 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 06, Documenta Valachica IONESCU, Cleopatra (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Expoziția jubiliară: „Centenarul Liceului Ienăchiță Văcărescu din Târgoviște” MUZEOLOGIE 287-291 română
articol de periodic 1974 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 06, Documenta Valachica FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Al III-lea Congres Internațional de Studii Sud-Est Europene, București, 4-10 septembrie 1974 Cronica 304 română
articol de periodic 1974 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 06, Documenta Valachica MOTZOI-CHICIDEANU, Ion (autor) , OANCEA, Luciana (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Cercetări arheologice Cronica 305-308 română
articol de periodic 1974 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 06, Documenta Valachica MIHĂESCU, Gabriel (autor) , FRUCHTER, Eugen (autor) Masa rotundă „Locul și rolul publicațiilor muzeale” și Salonul național al publicațiilor muzeale. Târgoviște, 31 martie 1974 Cronica 309-313 română
articol de periodic 1974 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 06, Documenta Valachica MIHĂESCU, Gabriel (autor) Expoziția „Novgorodul descoperit de arheologi”. Târgoviște, 1-10 octombrie 1974 Cronica 313-314 română
articol de periodic 1975 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 07, Bibliotheca Valachica FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Unirea de la 1600 în lumina unor noi interpretări din teoria națiunii 375 DE ANI DE LA UNIREA ŢĂRILOR ROMÂNE SUB MIHAI VITEAZUL 37-42 română
articol de periodic 1975 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 07, Bibliotheca Valachica MIHĂESCU, Gabriel (autor) , FRUCHTER, Eugen (autor) Considerații asupra prezentării muzeistice a istoriei culturii românești Muzeografie 381-387 română
articol de periodic 1975 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 07, Bibliotheca Valachica FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Al doilea Congres internațional de tracologie Cronica 408 română
articol de periodic 1975 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 07, Bibliotheca Valachica FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Plagiat sau rezumat? Cronica 411-414 română
articol de periodic 1976 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 08, Archiva Valachica FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Precizări istorice și lingvistice asupra genezei orașului Târgoviște Istorie 93-101 română
articol de periodic 1976 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 08, Archiva Valachica FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Componente ale filozofiei orientale în concepția despre lume a geto-dacilor SIMPOZIONUL „INFLUENŢE ORIENTALE ÎN CULTURA ROMÂNEASCĂ” 205-209 română
articol de periodic 1977 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 09 FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Considerații asupra caracterului Răscoalei din 1907 70 DE ANI DE LA RĂSCOALELE ŢĂRĂNEŞTI DIN 1907 69-74 română
articol de periodic 1977 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 09 DIACONESCU, Petre (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Cercetări arheologice de teren în bazinul mijlociu al râului Dâmbovița. 1977 Istorie 167-178 română
articol de periodic 1977 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 09 MIHĂESCU, Gabriel (autor) , FRUCHTER, Eugen (autor) Elemente de demografie istorică în evoluția orașului Târgoviște Istorie 189-195 română
articol de periodic 1977 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 09 FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Contribuția gândirii antice din Dacia la conturarea profilului spiritual al poporului român ISTORIE A CULTURII 313-317 română
articol de periodic 1977 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 09 FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Sincronismul cultural, coordonată a progresului spiritual al poporului român ISTORIE A CULTURII 335-343 română
articol de periodic 1977 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 09 MIHĂESCU, Gabriel (autor) Contribuții la problema începuturilor orașului medieval Târgoviște Note 521-524 română
articol de periodic 1977 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 09 MIHĂESCU, Gabriel (autor) Un „haretist” dâmbovițean: învățătorul Ion Gh. Mareș Evocări 557-564 română
articol de periodic 1977 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 09 MIHĂESCU, Gabriel (autor) Revista activității noastre Cronică - Recenzii 573-575 română
articol de periodic 1978-1979 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 10-11 EUGEN, Fruchter (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) 130 de ani de la Revoluția din 1848. Bălcescu, Tîrgoviștea și tîrgoviștenii 130 DE ANI DE LA REVOLUŢIA DIN 1848 23 română
articol de periodic 1978-1979 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 10-11 PETRE, Diaconescu (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) , PETRE, Cristea (autor) O încercare de localizare a primei vetre a satului Lucieni Note 442 română
articol de periodic 1978-1979 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 10-11 MIHĂESCU, Gabriel (autor) Revista activității noastre CRONICA - RECENZII 550 română
articol de periodic 1980-1981 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 12-13 EUGEN, Fruchter (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Momente ale activității revoluționare din județul Dîmbovița în anul 1921 60 DE ANI DE LA FAURIREA PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 30 română
articol de periodic 1980-1981 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 12-13 EUGEN, Fruchter (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) La spiritualite Getique refletee dans l'ouvre D'Ovide 2050 DE ANI DE LA CREAREA STATULUI DAC CENTRALIZAT SUB CONDUCEREA LUI BUREBISTA 62 Franceză - Română
articol de periodic 1980-1981 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 12-13 MIHĂESCU, Gabriel (autor) Cercetări arheologice în Tîrgoviște-Suseni Istorie 134 română
articol de periodic 1980-1981 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 12-13 EUGEN, Fruchter (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) 130 de ani de la nașterea poetului. Eminescu și Tîrgoviștea ISTORIE A CULTURII 346 română
articol de periodic 1980-1981 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 12-13 MIHĂESCU, Gabriel (autor) , EUGEN, Fruchter (autor) 40 de ani de la moartea savantului. Nicolae Iorga la Tîrgoviște ISTORIE A CULTURII 380 română
articol de periodic 1980-1981 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 12-13 EUGEN, Fruchter (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Centenar. Concertele lui George Enescu la Tîrgoviște ISTORIE A CULTURII 384 română
articol de periodic 1980-1981 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 12-13 EUGEN, Fruchter (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Al XVI-lea Congres Internațional de Istorie a Științei CRONICA-RECENZII 418 română
articol de periodic 1994 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 14 MIHĂESCU, Gabriel (autor) O publicație românească de la Paris militantă pentru Marea Unire de la 1918 PRESA, INVAŢAMANT 108 română
articol de periodic 2008-2009 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 21-22, - CRONICA CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE DIN ROMÂNIA / CAMPANIA 2008 - a XLIII-a Sesiune Națională de Rapoarte Arheologice Târgoviște, 27-30 mai, 2009 OVIDIU, Cîrstina (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Valachica la 40 de ani de la apariție 3-4 română