Marisia, V, 1975, seria arheologie-istorie-etnografie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic POPA, Alexandru (autor) Academia Română și descoperirile arheologice de pe Valea superioară a Mureșului (I) .9- română
articol de periodic LAZĂR, Valeriu (autor) Cultura Coțofeni în județul Mureș (I) Istoricul cercetării așezărilor 29- română
articol de periodic ALEDEA, Ioan (autor) , MOGA, Vasile (autor) Harta arheologică a satului Țelna (jud. Alba) 43- română
articol de periodic VASILIEV, Valentin (autor) Noi descoperiri scitice în Valea Mureșului 51- română
articol de periodic PROTASE, Dumitru (autor) , ZRINYI, Andrei (autor) Castrul roman de la Bîncovenești 57- română
articol de periodic SZEKELY, Zoltan (autor) Așezarea prefeudală de la Sălașuri (com. Vețca, jud. Mureș) 71- română
articol de periodic FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Cărturari transilvăneni participanți la ședințele cercului academic tîrgoviștean de la jumătatea secolului al XVII-lea 83- română
articol de periodic ZRINYI, Andrei (autor) Olarii din Tîrgu Mureș și produsele lor în lumina cercetării materialului rezultat din săpături 93- română
articol de periodic MOLDOVAN, Liviu (autor) , POP, Ioan (autor) Conscripții urbariale mureșene din anul 1785 (I) 113- română
articol de periodic CHIOREAN, Ioan (autor) Academia Română și Iosif Hodoș 163- română
articol de periodic MOLDOVAN, Liviu (autor) , POP, Ioan (autor) Procesul urbarial al comunei Răstolița din anii 1868-1869 173- română
articol de periodic RUS, Traian (autor) Structura agrară la sfîeșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea în comitatul Mureș-Turda 181- română
articol de periodic NISTOR, Ioan (autor) Activitatea economică și culturală a memorandistului Patriciu Barbu 207- română
articol de periodic BOTEZAN, Liviu (autor) , STOICA, Adrian (autor) Situația țărănimii din comitatul Mureș-Turda și lupta ei pentru eliberarea socială și nașională în anii 1914-1918 223- română
articol de periodic DOBRESCU, Vasile (autor) Aspecte ale activității bîncii "Mureșana" din Reghin pînă la 1818 251- română
articol de periodic IANCU, Gheorghe (autor) Preocupări ale Consiliului Dirigent pentru reorganizarea activității industriale în Transilvania (1918-1920) 261- română
articol de periodic ȘTIRBAN, Marcel (autor) Legislația agrară privind arendările forțate din Transilvania în anii 1920-1921 283- română
articol de periodic BATHORY, L. (autor) Capitalul străin în industria minierăm a României între anii 1924-1929 313- română
articol de periodic TURZAI, Maria (autor) Publicistica militantă a lui Jozsa Bela în paginile revistei "Uj Szo" (tărgu Mureș, 1935-1936) 327- română
articol de periodic IONESCU, Nicolae (autor) Un neobosit cercetător al patrimoniului mureșan 345- română
articol de periodic BADEA, Anton (autor) Contribuții la cunoașterea uneltelor și metodelor de pescuit pe Mureșul superior 357- română
articol de periodic BADEA, Anton (autor) Trei obiceiuri din Cîmpia Transilvaniei 363- română
articol de periodic LAZĂR, Valeriu (autor) Materiale din culturile Trichterbecher și Schneckenberg la Tîrgu Mureș 377- română
articol de periodic LAZĂR, Valeriu (autor) Descoperiri monetare imperiale romane în județul Mureș (Criș, Sovata) 379- română
articol de periodic DRAGOȘ, Vasile (autor) 1918, pe Mureș în sus 383- română
articol de periodic DRAGOȘ, Vasile (autor) Eroii de la Moisei - maramureșeni și mureșeni 387- română
articol de periodic LAZĂR, Valeriu (autor) Cronica Muzeului județean Mureș (1973-1975) 393- română