Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 29 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1977 Acta Musei Porolissensis, I, Acta Mvsei Porolissensis POPA, Alexandru (autor) Iconografia mithraică la Apulum Istorie Veche şi Arheologie 139-145 română; rezumat germană
articol de periodic 2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X POPA, Alexandru (autor) Despre vasele de argint din hinterlandul provinciilor romane Dacia și Moesia Inferior 92-107 română
articol de periodic 2015 Acta Musei Tutovensis, XI MIRIȚOIU, Nicolae (autor) , POPA, Alexandru (autor) Particularități ale ritului funerar din necropola de tip Sântana de Mureș-Černjachov de la Poienești-Dealul Teilor 121-147 română
articol de periodic 2016 Acta Musei Tutovensis, XII, nr. 2 POPA, Alexandru (autor) Despre culturi arheologice și identități etnice de la granițele provinciei romane Dacia. Studiu de caz: cultura Lipița versus Costobocii 133-146 română
articol de periodic 2002 Angustia, 7, seria arheologie POPA, Alexandru (autor) Some considerations about stone building in Barbaricum during the Late Roman Period 271-293 engleză
articol de periodic 2002 Angustia, 7, seria arheologie POPA, Alexandru (autor) , SCORPAN, Galina (autor) The Goths (The Peoples of Europe) 359-364 română
articol de periodic 2014 Angustia, nr. 17-18 POPA, Alexandru (autor) Câteva consemnări asupra castrului roman de la Brețcu în lumina noilor cercetări (Some records on the Roman camp from Brețcu in the light of new researches) ARHEOLOGIE- STUDII ŞI CERCETĂRI 235-245 română
articol de periodic 2009 Cercetări Arheologice, XVI POPA, Alexandru (autor) Câteva consemnări privind stadiul cercetării vaselor de sticlă din hinterlandul daco-moesic 205-211 română (rezumat în germană)
articol de periodic 2017 Cercetări Arheologice, XXIV ȚENTEA, Ovidiu (autor) , POPA, Alexandru (autor) Castrul și băile romane de la Hoghiz – rezultatele recente ale prospecțiunilor geofizice 135-141 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2017 Cercetări Arheologice, XXIV ȚENTEA, Ovidiu (autor) , POPA, Alexandru (autor) , PETCULESCU, Liviu (autor) Un nou fort roman la Cumidava-Râșnov 143-150 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă POPA, Alexandru (autor) , BERCIU, Ion (autor) Contribution à l'étude des dèpôts d'objects hallstattiens 087-100 franceză
articol de periodic 2001 Hierasus, XI POPA, Alexandru (autor) , VLASENCO, Ion (autor) Noi așezări de tip Sîntana de Mureș-Cernjachov pe teritoriul Republicii Moldova 81-105 română
articol de periodic 2001 Hierasus, XI BURSCHE, Aleksandre (autor) , POPA, Alexandru (autor) Later Roman barbarian contacts in central Europe: numismatic evidence . Bursche A. 495-506 română
articol de periodic 1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie POPA, Alexandru (autor) Academia Română și descoperirile arheologice de pe Valea superioară a Mureșului (I) .9- română
articol de periodic 1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie POPA, Alexandru (autor) Academia Română și descoperirile arheologice de pe Valea superioară a Mureșului (II) .11- română
articol de periodic 1962 Materiale și Cercetări Arheologice, VIII BERCIU, Ion (autor) , POPA, Alexandru (autor) Săpăturile de salvare de la Sîntimbru 267-272
articol de periodic 1962 Materiale și Cercetări Arheologice, VIII BERCIU, Ion (autor) , HOREDT, Kurt (autor) , POPA, Alexandru (autor) Săpăturile de la Teleac 353-358
articol de periodic 1983 Materiale și Cercetări Arheologice, XV, A XV-A SESIUNE ANUALĂ DE RAPOARTE Muzeul județean Brașov -1981 BLĂJAN, Mihai (autor) , POPA, Alexandru (autor) Cercetările arheologice de la Alba Iulia ''Stația de salvare'' 375-380
articol de periodic 1999 Mousaios, V POPA, Alexandru (autor) , TENTIUC, Ion (autor) Unele considerații privind lăcașele rupestre din Moldova de Est în secolele IV-XIII 33-51 română
articol de periodic 1999 Mousaios, V POPA, Alexandru (autor) Cu privire la problema așezărilor fortificate din aria culturii Săntana de Mureș-Cernjahov 53-69 română
articol de periodic 1974 Muzica, Anul XXIV, Nr.6 (259) POPA, Alexandru (autor) Din țară. Pitești. Festivalul coral interjudețean „D. G. Kiriac” Viaţa muzicală 36 română
articol de carte 2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 POPA, Alexandru (autor) Sacrificiul funerar de broște testoase în necropola de la Giurgiulești - "La Brazdă" 260-261 română
articol de periodic 2008 Revista Bistriței, XXII COCIȘ, Sorin (autor) , GAIU, Corneliu (autor) , POPA, Alexandru (autor) Prospecțiuni geomagnetice în situl de epocă romană de la Livezile 101-113 română, franceză
articol de periodic 2008 Revista Bistriței, XXII POPA, Alexandru (autor) O. L. ȘOVAN, Necropola de tip Sântana de Mureș-Cernjachov de la Mihălășeni, județul Botoșani (Târgoviște 2005) 973-7925-51-3. 354 + 390 Taf. + 1 Beilage. RECENZII 373-375 română
articol de periodic 2009 Revista Bistriței, XXIII DOBOS, Alpar (autor) , LĂZĂRESCU, Vlad (autor) , POPA, Alexandru (autor) , ZĂGREANU, Radu (autor) Vorläufige Ergebnisse der Phosphatkartierung im römischen Kastell von Brețcu 69-74 germană, română
articol de periodic 1965 Studii și Comunicări, 12 POPA, Alexandru (autor) Două tipare de lut dedicate lui Serapis și Ceres 231- română
articol de periodic 1974 Studii și Comunicări, 18, seria arheologie-istorie ALDEA, Ioan (autor) , POPA, Alexandru (autor) Colonia Aurelia Apulensis Chrysopolis 31- română
articol de periodic 1974 Studii și Comunicări, 18, seria arheologie-istorie ALDEA, Ioan (autor) , POPA, Alexandru (autor) O nouă inscripție dedicată lui Liber Pater 109- română
articol de periodic 2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII MUSTEAȚĂ, Sergiu (autor) , POPA, Alexandru (autor) , VOSS, Hans-Ulrich (autor) Prospecțiuni magnetometrice în Republica Moldova: Rezultate și perspective ale unuI proiect științific moldo-german II. Istorie 251-263 română