Acta Musei Porolissensis: ActaMP, I, 1977, Acta Mvsei Porolissensis


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 3-7 română; franceză; germană
articol de periodic Abrevieri Bibliografice 9-11 română; franceză; germană
articol de periodic Cuvînt Înainte 13-14 română
articol de periodic Telegramă 15-16 română
articol de periodic CHIOREANU, Ioan (autor) Muzeul de Istorie și Artă din Zalău - Expresie a politicii culturale a P.C.R. 17-21 română
articol de periodic LUCĂCEL, Vasile (autor) Douăzeci și cinci de ani de activitate a Muzeului de Istorie și Artă din Zalău 23-33 română; rezumat engleză
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice de suprafață la hotarele județelor Cluj-Sălaj Istorie Veche şi Arheologie 35-39 română; rezumat germană
articol de periodic LAKO, Eva (autor) Piese de cult din așezarea neolitică de la Zăuan (jud. Sălaj) Istorie Veche şi Arheologie 41-46 română; rezumat engleză
articol de periodic NEMETI, Ioan (autor) Contribuții la problema epocii fierului în Nord-Vestul R.S. Romania Istorie Veche şi Arheologie 47-56 română; rezumat germană
articol de periodic NEMETI, Ioan (autor) Descoperiri hallstattiene tîrzii în NV României. Aspecte cronologice Istorie Veche şi Arheologie 57-62 română; rezumat franceză
articol de periodic CHIRILĂ, Eugen (autor) , LUCĂCEL, Vasile (autor) Tezaurul de manete thasiene de la Petrindu (jud. Sălaj) Istorie Veche şi Arheologie 63-66 română; rezumat engleză
articol de periodic CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) Arta argintarilor daci din NV României în epoca lui Burebista Istorie Veche şi Arheologie 67-72 română; rezumat engleză
articol de periodic MĂRGHITAN, Liviu (autor) Tezaure de argint dacice de pe cuprinsul județului Sălaj Istorie Veche şi Arheologie 73-77 română; rezumat franceză
articol de periodic POP, Constantin (autor) , LUCĂCEL, Vasile (autor) Un signum roman descoperit la Zalău-Ortelec Istorie Veche şi Arheologie 79-81 română; rezumat franceză
articol de periodic WINKLER, Iudita (autor) , IVĂNESCU, Ioan (autor) Imitațiile de denari descoperiți la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 83-96 română; rezumat germană
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) Limesul Daciei romane de la Traianus la Aurelianus Istorie Veche şi Arheologie 97-113 română; rezumat germană
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) Cîteva observații în legătură cu trupele din Dacia de Nord și cu armata Daciei Porolissensis Istorie Veche şi Arheologie 115-122 română; rezumat germană
articol de periodic POP, Constantin (autor) Porolissum important centru artistic al Daciei Istorie Veche şi Arheologie 123-128 română; rezumat franceză
articol de periodic MARINESCU, Lucia (autor) Considerații privind arta funerară din Dacia Porolissensis Istorie Veche şi Arheologie 129-134 română; rezumat germană
articol de periodic ARDEVAN, Radu (autor) Vestigii arheologice sălăjene semnalate la 1859 Istorie Veche şi Arheologie 135-138 română; rezumat germană
articol de periodic POPA, Alexandru (autor) Iconografia mithraică la Apulum Istorie Veche şi Arheologie 139-145 română; rezumat germană
articol de periodic MATEI, Alexandru V. (autor) O statuetă reprezentînd pe Apis la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 147-150 română; rezumat engleză
articol de periodic BOZU, Ovidiu (autor) , PETROVSZKY, Richard (autor) O mansio-statio la Lăpușnicel (jud. Caraș-Severin) Istorie Veche şi Arheologie 151-154 română; rezumat germană
articol de periodic ISAC, Dan (autor) Terra sigillata din castrul de la Buciumi (jud. Sălaj) Istorie Veche şi Arheologie 155-172 română; rezumat engleză
articol de periodic BENEA, Doina (autor) Vexilații ale legiunii a V-a Macedonica la Drobeta în secolele III-IV e.n. Istorie Veche şi Arheologie 173-179 română; rezumat engleză
articol de periodic CHIRILĂ, Eugen (autor) , CHIFOR, Ioan (autor) Un mormînt din secolul al V-lea e.n. la Țaga (jud. Cluj) Istorie Veche şi Arheologie 181-184 română; rezumat germană
articol de periodic CRIȘAN, Ieronim (autor) , URSU, Viorica (autor) Tabăra lui Mihai Viteazul de la Moftin moment important în pregătirea bătăliei de la Guruslău. Istorie Medie 185-189 română; rezumat engleză
articol de periodic MĂRCUȘ, Grațian (autor) Încă un toponimic privind bătălia de la Guruslău Istorie Medie 191-195 română; rezumat franceză
articol de periodic MĂRCUȘ, Grațian (autor) Șase scrisori din Sălaj ale lui Mihai Vodă Viteazul Istorie Medie 197-200 română; rezumat franceză
articol de periodic MATEI, Alexandru (autor) Mihai Viteazul la Guruslă - Două documente arhivistice din 1859 Istorie Medie 201-212 română; latină; rezumat franceză
articol de periodic CHIRILĂ, Eugen (autor) , LUCĂCEL, Vasile (autor) Tezaurul de la Rus (jud. Sălaj) sec. XVII Istorie Medie 213-217 română; rezumat germană
articol de periodic CHIRILĂ, Eugen (autor) , LUCĂCEL, Vasile (autor) Aspecte ale circulației monetare în Transilvania în prima jumătate a secolului al XVII-iea Istorie Medie 219-221 română; rezumat germană
articol de periodic FĂRCAȘ, Ananie (autor) , GHERGARIU, Leontin (autor) Țara Silvaniei Istorie Medie 223-228 română; rezumat engleză
articol de periodic ȘERBAN, Ioan (autor) , JOSAN, Nicolae (autor) Documente privind adeziunea maselor românești din Sălaj la cauza memorandistă în arhiva Muzeului Unirii din Alba Iulia Istorie Modernă şi Contemporană 229-236 română; rezumat germană
articol de periodic CIOCEAN, Valeria (autor) Legendă și adevăr privind moartea lui Gheorghe Șincai la Bobota (jud.Sălaj) Istorie Modernă şi Contemporană 237-244 română; rezumat engleză
articol de periodic MIHOC, Blaga (autor) Din corespondența inedită a lui George Pop, de Băsești Istorie Modernă şi Contemporană 245-255 română; rezumat franceză
articol de periodic CIOCEAN, Valeria (autor) Poziția populației sălăjene față de războiul pentru independența României din anii 1877-1878 Istorie Modernă şi Contemporană 257-261 română; rezumat franceză
articol de periodic BORUGĂ, Elena (autor) Adunarea Generală a Astrei de la Șimleul Silvaniei din 6-9 august 1908 Istorie Modernă şi Contemporană 263-266 română; rezumat engleză
articol de periodic RUJA, Gheorghe (autor) Lupta comuniștilor din Banat pentru victoria blocului partidelor demoerate în alegerile parlamentare din 1946 Istorie Modernă şi Contemporană 267-271 română; rezumat germană
articol de periodic PROTOPOPESCU, George (autor) , BUNTA, Petre (autor) Victoria forțelor democrate în alegerile parlamentare din noiembrie 1946 moment important în lupta poporului român pentru independență națională Istorie Modernă şi Contemporană 273-279 română; rezumat franceză
articol de periodic CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Evoluții demografice sălăjene contemporane Istorie Modernă şi Contemporană 281-288 română; rezumat germană
articol de periodic POPA, Mircea (autor) Cele mai vechi reviste școlare românești Istoria culturii şi muzeografie 289-304 română; rezumat engleză
articol de periodic DĂRĂBAN, Valentin (autor) Unele aspecte ale raportului dintre limbă, cultură și libertate națională în gîndirea lui Simion Bărnuțiu Istoria culturii şi muzeografie 305-310 română; rezumat franceză
articol de periodic GHERGARIU, Leontin (autor) Victor Russu și arheologia Sălajului Istoria culturii şi muzeografie 311-316 română; rezumat engleză
articol de periodic VETIȘANU, Vasile (autor) Semnificațiile istorice și naționale ale culturii tradiționale în opera lui Victor Russu Istoria culturii şi muzeografie 317-322 română; rezumat franceză
articol de periodic IVĂNESCU, Ion (autor) Un poet și publicist sălăjan Ioniță Scipione Bădescu Istoria culturii şi muzeografie 323-326 română; rezumat franceză
articol de periodic POP, Vasile (autor) Școala românească din tractul Băseștilor între anii 1867-1918 Istoria culturii şi muzeografie 327-335 română; rezumat franceză
articol de periodic ARDELEANU, Ioan (autor) Centenarul despărțămîntului ASTREI sălăjene Istoria culturii şi muzeografie 337-346 română; rezumat franceză
articol de periodic CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Contribuții sălăjene la continuitatea vieții spirituale românești pe teritoriul părții de nord a Transilvaniei vremelnic ocupate de fasciștii-hortiști Istoria culturii şi muzeografie 347-355 română; rezumat franceză
articol de periodic ENACHE, Mariana (autor) Criterii de analiză a procesului de aculturație Istoria culturii şi muzeografie 357-361 română; rezumat franceză
articol de periodic VETIȘANU, Vasile (autor) Muzeul și creația nescrisă în formarea conștiinței naționale Istoria culturii şi muzeografie 363-367 română; rezumat engleză
articol de periodic POP, Viorica (autor) Cataloagele de colecții - necesitate a activității muzeale Istoria culturii şi muzeografie 369-372 română; rezumat franceză
articol de periodic NEGOIȚĂ, Jana (autor) Broderia pe crețuri; geneză și semnificație Etnografie 373-383 română; rezumat franceză
articol de periodic GAIȚĂ, Ileana (autor) Geometrismul - determinantă a artei populare românești Etnografie 385-388 română; rezumat franceză
articol de periodic DUNĂRE, Nicolae (autor) Elemente de unitate și varietate culturală românească în portul popular din Sălaj Etnografie 389-392 română; rezumat engleză
articol de periodic RĂDULESCU, Titina (autor) Ritmicitatea compozițională și limbajul cromatic în arta populară din Sălaj Etnografie 393-402 română; rezumat franceză
articol de periodic GODEA, Ioan (autor) Elemente decorative la monumentele de arhitectură populară din valea Crasnei Etnografie 403-410 română; rezumat engleză
articol de periodic TOȘA, Ioan (autor) Așezările și arhitectura locuitorilor din sudul județului Sălaj Etnografie 411-422 română; rezumat engleză
articol de periodic GAIA, Augustin (autor) Centrul de lădari Sîngeorgiu de Meseș (jud. Sălaj) Etnografie 423-431 română; rezumat germană
articol de periodic GRAD, Cornel (autor) Cele mai vechi icoane pe sticlă din Sălaj Etnografie 433-440 română; rezumat franceză
articol de periodic RUS, Alexandra (autor) Contribuții la cunoașterea artei meșterului transilvan Andrei (secolul XV) Istoria artelor 411-443 română; rezumat engleză
articol de periodic DRĂGOI, Livia (autor) Mihail Șerban, pictor transilvănean din secolul al XIX-lea Istoria artelor 445-450 română; rezumat engleză
articol de periodic CHIRIAC, Aurel (autor) Peisajul în creația lui Ioan Sima Istoria artelor 451-452 română; rezumat engleză
articol de periodic CHIRA, Maria (autor) Pictura de inspirație sălăjană a artistului Ioan Sima Istoria artelor 453-456 română; rezumat franceză
articol de periodic LĂPTOIU, Negoiță (autor) Inspirația istorică în pictura lui Petre Abrudan Istoria artelor 457-461 română; rezumat germană
articol de periodic UNGUREANU, Laura (autor) Peisajul transilvan în pictura lui Petre Abrudan Istoria artelor 463-466 română; rezumat franceză
articol de periodic LĂPTOIU, Negoiță (autor) Simion Bărnuțiu în viziunea sculpturală a lui Romul Ladea Istoria artelor 467-472 română; rezumat franceză