Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 55 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1992 Repertoriul arheologic al județului Cluj, anul 1992, seria Biblioteca Musei Napocensis CRIȘAN, Ion Horațiu (autor), BĂRBULESCU, Mihai (autor), CHIRILĂ, Eugen (autor), VASILIEV, Valentin (autor), WINKLER, Iudita (autor)
articol de periodic 1964 Acta Musei Napocensis: ActaMN, I WINKLER, Iudita (autor) Despre circulația monetară la Porolissum Studii 215-223 română
articol de periodic 1965 Acta Musei Napocensis: ActaMN, II WINKLER, Iudita (autor) Circulația monetară la Apulum Studii şi Materiale 215-256 română
articol de periodic 1965 Acta Musei Napocensis: ActaMN, II MOLNAR, I. (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Tezaurul de monede romane de la Sălașuri Studii şi Materiale 269-294 română
articol de periodic 1966 Acta Musei Napocensis: ActaMN, III WINKLER, Iudita (autor) Drahma și hemidrahma în sistemul monetar al daco-geților Studii şi Materiale 75-89 română
articol de periodic 1966 Acta Musei Napocensis: ActaMN, III PAP, Francisc (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Monede poloneze din secolele XV-XVII în Transilvania Studii şi Materiale 197-211 română
articol de periodic 1967 Acta Musei Napocensis: ActaMN, IV STOICOVICI, Eugen (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Studiul constituției și compozițieiunor monede antice prin cercetări metalografice Note şi discuţii 449-456 română
articol de periodic 1968 Acta Musei Napocensis: ActaMN, V WINKLER, Iudita (autor) Tipurile monetare ale daco-geților și aria lor de răspândire (partea I) Studii şi Materiale 33-49 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1969 Acta Musei Napocensis: ActaMN, VI WINKLER, Iudita (autor) Tipurile monetare ale daco-geților și aria lor de răspândire (partea II) Studii şi Materiale 67-91 română (şi un rezumat în germană)
articol de periodic 1970 Acta Musei Napocensis: ActaMN, VII WINKLER, Iudita (autor) Perioada emiterii monetelor și dreptului monetar la geto-daci Studii şi Materiale 93-108 română (şi un rezumat în germană)
articol de periodic 1970 Acta Musei Napocensis: ActaMN, VII CULCER, Alexandru (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Vestigii romane de la Porolisum Note şi discuţii 537-548 română (şi un rezumat în germană)
articol de periodic 1971 Acta Musei Napocensis: ActaMN, VIII BĂLOI, Constantin (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Circulația monetară în așezările antice de pe teritoriul comunei Orlea Studii şi Materiale 161-172 română (şi un rezumat în germană)
articol de periodic 1971 Acta Musei Napocensis: ActaMN, VIII STOICOVICI, Eugen (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Über die Stanzen von Pecica und von Ludești Note şi discuţii 477-479 germană
articol de periodic 1972 Acta Musei Napocensis: ActaMN, IX HOPÎRTEAN, A. (autor) , MILEA, M. (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Monede antice descoperite în Transilvania și Dobrogea Note şi discuţii 383-384 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1973 Acta Musei Napocensis: ActaMN, X BĂLOI, Constantin (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Circulația monetară în așezările antice de pe teritoriul comunei Orlea Studii şi Materiale 181-212 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1975 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XII WINKLER, Iudita (autor) Observații și rectificări la "Monedele geto-dacilor" 95-106 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1977 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XIV PĂIUȘ, Gheorghe (autor) , TAKACS, Matilda (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Necropola avară de la Cicău 269-283 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1977 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XIV WINKLER, Iudita (autor) Răspuns la întîmpinarea lui C. Preda "Pe marginea unor observații și rectificări la "Monedele geto-dacilor" 677-680 română
articol de periodic 1978 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XV PĂIUȘ, Gheorghe (autor) , TAKACS, Matilda (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Așezarea prefeudală de la Cicău, jud Alba 263-272 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1979 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVI BODOR, Andrei (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Un atelier de artizanat la Dierna (Orșova) Studii 141-155 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 1979 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVI PĂIUȘ, Gheorghe (autor) , TAKACS, Matilda (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Săpăturile arheologice de la Cicău Note şi discuţii 465-479 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1979 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVI WINKLER, Iudita (autor) Jenő Fitz, „Der Geldumlauf der römischen provinzen im Donaugebiet Mitte des 3. Jahrhunderts”, Akadémiai Kiadó, Budapest, Rudolf Habelt Verlag, Bonn, 1978, 945 p. RECENZII 885-891 română
articol de periodic 1980 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVII PETRICĂ, Paul (autor) , URSUȚ, Dorin (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Câteva considerații geo-topografice privind traseul drumului roman Potaissa - Napoca, în sectorul Cluj-Napoca - Aiton Note şi discuţii 441-446 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 1980 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVII WINKLER, Iudita (autor) Aplicarea matricei de incidență în studii de arheologie și numismatică Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 687-692 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1981 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVIII TAKAKCS, Matilda (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Săpăturile arheologice de la Cicău - așezarea Coțofeni - Note şi discuţii 321-340 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1981 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVIII STOICOVICI, Eugen (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Studiu metalografic al unor monede Note şi discuţii 475-482 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1981 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVIII WINKLER, Iudita (autor) Virgil Mihăilescu-Bîrliba, „La monnaie romaine chez les Daces orientaux”, în seria „Bibliotheca Historica Romaniae”, București, 1980, 312 .p., cu planșe și hărți în text. RECENZII 707-712 română
articol de periodic 1982 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XIX WINKLER, Iudita (autor) Drumul roman Napoca - Potaissa (II) Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 487-489 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1982 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XIX WINKLER, Iudita (autor) „Histoire et numismatique en Haute-Normandie”, în seria „Cahiers des annales de Normandie”, no 12 A, recueil présenté par Nancy Gauthier, Caen, 1980, 133 pagini RECENZII 761-761 română
articol de periodic 1993 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BLĂJAN, Mihai (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Așezările rurale romane de la Mediaș (jud. Sibiu) Rapoarte de săpături 459-476 română
articol de periodic 1977 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, I, Acta Mvsei Porolissensis WINKLER, Iudita (autor) , IVĂNESCU, Ioan (autor) Imitațiile de denari descoperiți la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 83-96 română; rezumat germană
articol de periodic 1979 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, III, Acta Mvsei Porolissensis BLĂJAN, Mihai (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Așezarea dacică, daco-romană și prefeudală de la Copșa Mică (jud. Sibiu) Epoca romană 451-471 română; rezumat germană
articol de periodic 1982 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BLĂJAN, Mihai (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Atelierul de fierărie de la Mediaș Istorie Veche şi Arheologie 92-101 română
articol de periodic 1975 Arhiva Someșană: ArhSom, III, seria II DĂNILĂ, Ștefan (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Un denar suboerat și hirid descoperit în nord-estul provinciei Dacia 334- română
articol de periodic 1978 Cercetări Numismatice: CN, I HOPÂRTEAN, Ana (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Date furnizate de inventarele lui István Téglás despre unele descoperiri monerare din Transilvania / Dates fournies par les inventaires d’ István Téglás sur quelques découvertes monétaires de Transylvanie Numismatică (Numismatique) 17-24 română
articol de periodic 1980 Cercetări Numismatice: CN, III WINKLER, Iudita (autor) Contribuții numismatice la istoria Daciei în secolul I e.n./ Contributions numismatiques a histoire de la Dacie Ier siècle n.è./ Numismatic Contributions to the History of dacia in the First Century A.D. Numismatică (Numismatique, Numismatics) 33-50 română
articol de periodic 1980 Cercetări Numismatice: CN, III WINKLER, Iudita (autor) V. MIHĂILESCU-BÂRLIBA, I. MITREA, Tezaurul de la Măgura (Bacău), 1977, în seria Bibliotheca Carpicas, I, Muzeul județean de istorie și artă Bacău Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 236-237 română
articol de periodic 1980 Cercetări Numismatice: CN, III WINKLER, Iudita (autor) ***, Numizmatikai Közlony, LXXVI-LXXVII, 1977-1978 Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 248-250
articol de periodic 1983 Cercetări Numismatice: CN, V WINKLER, Iudita (autor) Considerații asupra tezaurelor medievale descoperite în Transilvania / Considérations sur les trésors médiévaux découvertes en Transylvanie / Considerations on Medieval Hoards Found in Transylvania Numismatică medievală şi modernă (Numismatique Médiévale et Moderne, Medieval and Modern Numismatic) 165-170 română
articol de periodic 1971 File de Istorie, I WINKLER, Iudita (autor) Depozitul de monede de bronz dom sec. IC e.n. descoperit în orașul Bistrița 347- română
articol de periodic 1972 File de Istorie, II WINKLER, Iudita (autor) Chronologia naplywu pieniadza rzymskiego na ziemie Malopolski - Kunisz Andrzej 247- română
articol de periodic 1974 File de Istorie, III WINKLER, Iudita (autor) Aspecte ale problematicii monedelor emise între anii 250-150 î.e.n. în arcul Intracarpatic 165- română
articol de periodic 1974 File de Istorie, III WINKLER, Iudita (autor) Antoninianus Jelet Felsotenge-Jicrol, NumKozl 452-453 română
articol de periodic 1976 File de Istorie, IV DĂNILĂ, Ștefan (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Tezaurul de monede feudale descoperit la Vermeș, sec. XV-XVII 232- română
articol de periodic 1959 Materiale și Cercetări Arheologice, seria veche MACREA, Mihail (autor) , RUSU, Mircea (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Șantierul arheologic Gilău (r. și reg. Cluj) 453-460 română
articol de periodic 1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I WINKLER, Iudita (autor) Circulația monetară și continuitatea populației daco-romane la Potaissa 55-57 română
articol de periodic 1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II BLĂJAN, Mihai (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Drumul roman Napoca - Potaissa 63-80 română
articol de periodic 1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III WINKLER, Iudita (autor) Date noi despre CIL III, 1627, dea dintîi atestare epigrafică a Potaissei 80-84 română
articol de periodic 1968 Sargetia. Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis CHIȚU, L. (autor) , WINKLER, Iudita (autor) , VASILIEV, Valentin (autor) , BORDA, A. (autor) "Villa rustica" de la Aiud. Cîteva observații privind "villae-le rusticae" din Dacia Superior Istorie Veche şi Arheologie 59-85 română, germană
articol de periodic 1970 Sargetia. Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis WINKLER, Iudita (autor) Tezaurul de monede grecești și romane descoperit la Tisa (județul Hunedoara) în 1872 Istorie 27-42 română, germană
articol de periodic 1972 Sargetia. Acta Musei Devensis, IX, Acta Musei Devensis WINKLER, Iudita (autor) Despre două tezaure de monede antice descoperite la Deva Studii şi articole 51-53 română, germană
articol de periodic 1974-1975 Sargetia. Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis WINKLER, Iudita (autor) Descoperiri monetare din Ulpia Traiana Studii şi articole 117-136 română, germană
articol de periodic 1977 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis LAZĂR, Mircea Dan (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Emblema legiunii a XIII-a Gemina pe un fragment de umbo Studii şi articole 267-276 română, franceză
articol de periodic 1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii BADER, Tiberiu (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Al doilea tezaur de denari romani imperiali descoperit la Ghirișa (Com. Beltiug, jud. Satu Mare) 85-126 română
articol de periodic 1962 Studii Clasice: StCl, IV EDELSTEIN, Frieda (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Poziția lui Tacitus față de armată, popor și provincii Comunicări şi studii 245-274 română, rusă, franceză
articol de periodic 1965 Studii Clasice: StCl, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) WINKLER, Iudita (autor) Personificarea Daciei pe monedele romane imperiale Comunicări şi studii 225-234 română