Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BĂRBULESCU, Mihai (autor) , CĂTINAȘ, Ana (autor) , HOPÎRTEAN, Ana (autor) , MILEA, Z. (autor) Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice în castrul roman de la Turda (1971-12976) .5-15 română
articol de periodic BĂRBULESCU, Mihai (autor) , CĂTINAȘ, Ana (autor) O epigrafă inedită din castrul de la Potaissa 17-20 română
articol de periodic BLĂJAN, ihai. (autor) , CERGHI, Tiberiu (autor) Descoperiri romane și postromane la Aiton (jud. Cluj) 21-34 română
articol de periodic POP, Constantin (autor) Se poate vorbi de un stil "Potaissa" în arta provincială din Dacia romană ? 35-37 română
articol de periodic WOLLMANN, Volker (autor) Monumente sculpturale romane de la Potaissa văzute de F.J. Neigebaur, Fodor A. și M.J. Ackner 39-54 română
articol de periodic WINKLER, Iudita (autor) Circulația monetară și continuitatea populației daco-romane la Potaissa 55-57 română
articol de periodic CHIRILĂ, Eugen (autor) , HOPÎRTEAN, Ana (autor) Tezaurul monetar de la Turda (Contribuții numismatice la problema penetrației ungurilor în Transilvania în secolul XI) 59-73 română
articol de periodic KISS, Andrei (autor) Relațiile dintre Turda Veche și Turda Nouă în cea de-a doua jumătate a secolului al XVI-lea și primul deceniu al secolului al XVII-lea 75-92 română
articol de periodic PAP, Francisc (autor) Efectiv monetar și monedă de calcul în comețul extern clujean (prima jumătate a sec. XVII) 93-98 română
articol de periodic NEAMȚU, Alexandru (autor) Exploatarea ocnelor de sare din Turda în sec. al XVIII-lea 99-109 română
articol de periodic PORUMB, Marius (autor) Contribuții privind pictura românească din secolul al XVIII-lea în jurul orașului Turda 111-113 română
articol de periodic MUREȘAN, Camil (autor) Aspecte din viața politică a orașului Turda în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 115-124 română
articol de periodic TEXE, Rozalia (autor) Turda în anii revoluției de la 1848-1849 125-130 română
articol de periodic RETEGAN, Simion (autor) Acțiuni politice românești în comitatul Turda, în primii ani ai guvernării liberale 131-139 română
articol de periodic SOMEȘFĂLEAN, Livia (autor) Organizarea meșteșugurilor din orașul Turda după 1848 141-148 română
articol de periodic ABRUDAN, P. (autor) Turda - centru al solidarității cu România în anii rîzboiului pentru independență 1877-1878 149-154 română
articol de periodic MATEI, Alexandru (autor) Războiul de independență și Turda - Contribuții documentare - 155-167 română
articol de periodic CORDOȘ, Nicolae (autor) Turda în mișcarea memorandistă 169-176 română
articol de periodic RACOVIȚAN, Mihai (autor) Documente sibiene referitoare la activitatea dr. Ioan Rațiu 177-181 română
articol de periodic ROTAR, Octavian (autor) Personalitatea și activitatea Dr. Ioan Rațiu reflectată în documentele arhivelor blăjene 183-189 română
articol de periodic NEAMȚU, G. (autor) Aspecte ale relațiilor politice dintre Alexandru Roman și Ioan Tațiu (1865-1996) 191-199 română
articol de periodic BOTEZAN, iviu. (autor) , STOICA, Adrian (autor) Situația țărănimii din comitatul Turda-Arieș și lupta ei pentru eliberarea socială și națională în perioada 1850-1918 201-248 română
articol de periodic PARASCHIV, Marcu (autor) Mișcarea muncitorească din Turda în toamna anului 1920 și reflectarea ei în ziarul local 249-252 română
articol de periodic TALPEȘ, Ioan (autor) Luptele desfășurate în toamna anului 1944 pe Valea Arieșului 253-257 română
articol de periodic BODEA, Gheorghe (autor) Lupta maselor populare din Nordul Transilvaniei pentru triumful democrației 259-278 română
articol de periodic BUNTA, Petru (autor) , PROTOPOPESCU, George (autor) Aspecte din activitatea forțelor democratice în frunte cu P.C.R. pentru căștigarea bătăliei alegerilor din noiembrie 1946 ăn fostele județe Cluj și Turda 279-286 română
articol de periodic ARDOS, A. (autor) , JUDE, M. (autor) , MIREL, M. (autor) Aspecte ale vieții turdene oglindite în ziarul "Cuvîntul Poporului" 1944-1949 287-300 română