File de Istorie, I, 1971


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CRIȘAN, Adalbert (autor) File de Istorie - Prefață .7- română
articol de periodic PASCU, Ștefan (autor) Din trecutul istoric al orașului Bistrița .11- română
articol de periodic CRĂCIUN, Pompei (autor) , DOMINICI, Ștefan (autor) Partidul Comunist Român, trup din trupul poporului 25- română
articol de periodic ILOVAN, Vasile (autor) Momente ale grevei generale din 1920 la minele din Rodna 37- română
articol de periodic KRONER, M. (autor) O filă din mișcarea muncitorească din Bistrița. Ziarul social-democrat "Die Volkswacht" 51- română
articol de periodic DĂNILĂ, Ștefan (autor) Noi descoperiri arheologice privind problema celților din zona Bistriței 59- română
articol de periodic FERENCZI, Ștefan (autor) Contribuții la topografia arheologică a Culmii Ciceului (jud. Bistrița-Năsăud) 73- română
articol de periodic BOCA, Pompei (autor) Vechimea documentară a localităților din județul Bistrița-Năsăud. Secolele XII-XIV 85- română
articol de periodic MATEI, Alexandru (autor) Mărturii noi privitoare la legăturile dintre populația românească din Transilvania și Moldova, la mijlocul secolului al XVIII-lea 109- română
articol de periodic RUSU, I. (autor) Cîteva date privind vechea organizare administrativă și judecătorească a unor teritorii din județul Bistrița-Năsăud 123- română
articol de periodic BUREACĂ, Ioan (autor) Aspecte ale bejeniei în veacul XVIII-lea din județul Bistrița-Năsăud 149- română
articol de periodic LUPU, Ștefan (autor) Ecoul Unirii Principatelor pe meleaguri năsăudene 169- română
articol de periodic DUNĂRE, Nicolae (autor) Județul Bistrița-Năsăud: încadrare și zonare etnografică 179- română
articol de periodic GÎRBA, T. (autor) Realizări și perspective în economia județului 191- română
articol de periodic POP, S. (autor) Din istoricul dezvoltării învățămîntului în județul Bistrița-Năsăud 209- română
articol de periodic ANUȚĂ, I. (autor) , ȘTEFĂNESCU, Pompei (autor) Valorificarea tradițiilor artistice și culturale pe plaiurile Bistriței și ale Năsăudului 239- română
articol de periodic DĂNILĂ, Ștefan (autor) Îmbogățirea colecțiilor muzeale prin achiziții, cercetări sistematice și descoperiri întîmplătoare (metode și rezultate) 259- română
articol de periodic TANCO, Teodor (autor) Memoria lucrurilor sau istoria și perspectica unui muzeu 279- română
articol de periodic CHINTĂUAN, Ioan (autor) , SÎNGEORZAN, O. (autor) Despre prezența unor resturi de mamifere fosile în cuaternarul din nord-estul Transilvaniei 295- română
articol de periodic RUSU, Ioan (autor) Rarități floristice și faunistice din județul Bistrița-Năsăud 307- română
articol de periodic ROSLER, Rudolf (autor) Contribuții la cunoașterea speciei Erythronium dens-canis 321- română
articol de periodic WINKLER, Iudita (autor) Depozitul de monede de bronz dom sec. IC e.n. descoperit în orașul Bistrița 347- română
articol de periodic CHINTĂUAN, Ioan (autor) Fenomene carstice în erupticul munților Călimani de nord-vest 349- română