Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 7 volume
  • 32 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 1956 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, I, anul 1956, Un cuptor prefeudal lângă Gușterița (Sibiu) / Refugiații din Țara Românească la Sibiu în anul 1821, seria Studii și comunicări LUPU, Nicolae (autor, redactor responsabi), GOLLNER, Carol (autor, redactor), AVRAM, Mircea (redactor), BIELZ, Julius (redactor), DUNĂRE, Nicolae (redactor), IONESCU, Teodor (redactor), IRIMIE, Cornel (redactor), KRASSER, Harald (redactor), PERIȘ, Liviu (redactor)
volum de periodic 1956 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, II, anul 1956, Pivele și vâltorile din mărginimea Sibiului și de pe Valea Sebeșului, seria Studii și comunicări IRIMIE, Cornel (autor), LUPU, Nicolae (redactor responsabi), AVRAM, Mircea (redactor), BIELZ, Julius (redactor), DUNĂRE, Nicolae (redactor), GOLLNER, Carol (redactor), IONESCU, Teodor (redactor), KRASSER, Harald (redactor), PERIȘ, Liviu (redactor)
volum de periodic 1956 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, III, anul 1956, Din istoria și tehnica artei ceramice săsești din sudul Transilvaniei, seria Studii și comunicări HOFFMAN, Herbert (autor), LUPU, Nicolae (redactor responsabi), AVRAM, Mircea (redactor), BIELZ, Julius (redactor), DUNĂRE, Nicolae (redactor), GOLLNER, Carol (redactor), IONESCU, Teodor (redactor), KRASSER, Harald (redactor), PERIȘ, Liviu (redactor)
volum de periodic 1956 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, IV, anul 1956, Manufacturile de ceramică fină din Transilvania/ Johann Martin Stock, un portretist transilvănean din sec. XVIII/ Statuietele de plumb ale lui Raphael Donner de la Muzeul Brukenthal, seria Studii și comunicări BIELZ, Julius (autor), LUPU, Nicolae (redactor responsabi), AVRAM, Mircea (redactor), DUNĂRE, Nicolae (redactor), GOLLNER, Carol (redactor), IONESCU, Teodor (redactor), IRIMIE, Cornel (redactor), KRASSER, Harald (redactor), PERIȘ, Liviu (redactor)
volum de periodic 1956 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, VI, anul 1956, Specificul etnografic al Câmpiei Ardealului, seria Studii și comunicări DUNĂRE, Nicolae (autor), LUPU, Nicolae (redactor responsabi), AVRAM, Mircea (redactor), BIELZ, Julius (redactor), GOLLNER, Carol (redactor), IONESCU, Teodor (redactor), IRIMIE, Cornel (redactor), KRASSER, Harald (redactor), PERIȘ, Liviu (redactor)
volum de periodic 1956 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, VII, anul 1956, Crâmpeie de cultură din secolul al XV-lea, olgindite în colecția de incunabule a bibliotecii din Sibiu, seria Studii și comunicări JUGĂREANU, Veturia (autor), LUPU, Nicolae (redactor responsabil), AVRAM, Mircea (redactor), BIELZ, Julius (redactor), DUNĂRE, Nicolae (redactor), GOLLNER, Carol (redactor), IONESCU, Teodor (redactor), IRIMIE, Cornel (redactor), KRASSER, Harald (redactor), PERIȘ, Liviu (redactor)
volum de periodic 1977 Ialomița, I, anul 1977 CIUCĂ, Răzvan (redactor), BUCȘAN, Andrei (redactor), CONOVICI, Niculae (redactor), DUNĂRE, Nicolae (redactor), JUGĂNARU, Maria (redactor), RUSE, Titi (redactor)
articol de periodic 1977 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, I, Acta Mvsei Porolissensis DUNĂRE, Nicolae (autor) Elemente de unitate și varietate culturală românească în portul popular din Sălaj Etnografie 389-392 română; rezumat engleză
articol de periodic 1981 Analele Banatului: AnB, I, seria Etnografie Dr., DUNĂRE, Nicolae (autor) Sistemul ocupațional pastoral, factor de stabilizare și comunicare Studii şi Comunicări 21-42 română
articol de periodic 1984 Analele Banatului: AnB, II, seria Etnografie-Artă DUNĂRE, Nicolae (autor) Aportul profesorului G.T. Niculescu-Varone la cercetarea portului popular românesc 355-360 română
articol de periodic 1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET, seria 1957-1958 DUNĂRE, Nicolae (autor) Colecția de cahle a Muzeului etnografic al Transilvaniei din Cluj 157-179 română
articol de periodic 1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET, seria 1957-1958 DUNĂRE, Nicolae (autor) Jocul arșicelor la românii 321-323 română
articol de periodic 1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET, seria 1959-1961 DUNĂRE, Nicolae (autor) Influențe reciproce în portul și textilele populare de pe ambele versante ale Carpaților Meridionali 177-201 română
articol de periodic 1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET, seria 1965-1967 DUNĂRE, Nicolae (autor) Păstoritul de pendulare dublă pe teritoriul României 115- română
articol de periodic 1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET, V, seria 1968-1970 DUNĂRE, Nicolae (autor) Elemente de cultură populară spirituală în practicarea unor ocupații la români 323-335 română
articol de periodic 1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET, IX DUNĂRE, Nicolae (autor) Caracterele portului tradițional românesc, unguresc și săsesc în Transilvania la răscrucea secolelor XVII-XVIII 217-227 română
articol de periodic 1973 Biharea, 1973 DUNĂRE, Nicolae (autor) Cu privire la domeniul etnografiei (etnologiei) I. Etnografie 167-170 română
articol de periodic 1978 Biharea, 1978 DUNĂRE, Nicolae (autor) Țara Crișurilor în contextului fondului principal etnocultural românesc I. Etnografie 87-104 română
articol de periodic 1972 Centenar Muzeal Orădean DUNĂRE, Nicolae (autor) Cămașa tradițională în portul românilor din nord-vestul Transilvaniei 445-450 română
articol de periodic 1968 Cibinium, Studii și materiale privind Muzeul Tehnicii Populare din Dumbrava Sibiului, seria 1967-68 DUNĂRE, Nicolae (autor) Răspândirea satelor specializate în meșteșuguri populare pe teritoriul României 23-70 română, germană
articol de periodic 1969 Cumidava, III DUNĂRE, Nicolae (autor) Contribuții la studiul gospodăriei țărănești cu curte închisă și întărită la români 497- română
articol de periodic 1971 File de Istorie, I DUNĂRE, Nicolae (autor) Județul Bistrița-Năsăud: încadrare și zonare etnografică 179- română
articol de periodic 1972 File de Istorie, II DUNĂRE, Nicolae (autor) Iernatul în zona fînațelor în cadrul păstoritului de pendulare dublă din județul Bistrița-Năsăud 225- română
articol de periodic 1976 Muzeul Național, III DUNĂRE, Nicolae (autor) Funcția etnoculturală a zonelor Valea Jiului, Țara Bîrsei și Bistrița-Năsăud / La fonction ethnoculturelle roumaine des zones de la Vallée du Jiu, Țara Bîrsei et Bistrița-Năsăud 329-334 română
articol de periodic 1980 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 1 DUNĂRE, Nicolae (autor) Radu-Octavian Maier, Arhitectura țărănească și elementele ei decorative în vestul țării Cronici, recenzii, informaţii 95-95 română
articol de periodic 1956 Sargetia. Acta Musei Devensis, III, Contribuții la cunoașterea regiunii Hunedoara DUNĂRE, Nicolae (autor) Sate din Zărand specializate în meșteșuguri țărănești 117-171 română
articol de periodic 1966 Sargetia. Acta Musei Devensis, IV, Acta Musei Regionalis Devensis DUNĂRE, Nicolae (autor) Portul popular din Țara Zărandului 227-272 română, franceză
articol de periodic 1968 Sargetia. Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis DUNĂRE, Maura (autor) , DUNĂRE, Nicolae (autor) Țesături și alesături populare din Țara Zarandului Etnografie 549-575 română, franceză
articol de periodic 1974-1975 Sargetia. Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis Prof. Dr., DUNĂRE, Nicolae (autor) Continuitate etnoculturală românească la Pădurenii Hunedoarei Comunicări 383-390 română, franceză
articol de periodic 1977 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis DUNĂRE, Nicolae (autor) Elemente ale fondului național în civilitația tradițională hunedoreană Studii şi articole 509-518 română, franceză
articol de periodic 1979 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis DUNĂRE, Nicolae (autor) Construcții carpatice de străveche continuitate etnoculturală în ținutul Hunedoarei Studii şi articole 593-607 română, franceză
articol de periodic 1954 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, I, nr. 1-2 DUNĂRE, Nicolae (autor) Textilele în zona Munților Bihorului NOTE ŞI DOCUMENTE 217 română
articol de periodic 1980 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, 27, seria Teatru, muzică, cinematografie DUNĂRE, Nicolae (autor) Ornamentică tradițională comparată Note, Documente, Recenzii, Note de lectură 181 română
articol de periodic 1956 Studii și Comunicări, 6 DUNĂRE, Nicolae (autor) Specificul etnografic al Cîmpiei Ardealului română
articol de periodic 1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie DUNĂRE, Nicolae (autor) L'elevage bi-pendulaire dans les regions carpathiques, balkaniques et alpines 71-81 franceză
articol de periodic 1979 Tibiscum, III, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie DUNĂRE, Nicolae (autor) L'élevage bi-pendulaire dans les régions carpatiques, balkaniques et alpines Relaţiile etnografiei cu alte ştiinţe 71-81 franceză, română
articol de periodic 1986 Tibiscum, VI, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-istorie DUNĂRE, Nicolae (autor) Așezări omenești din spațiul românesc. Considerații diacronice și tipologice Etnografie - Folclor 7-21 română, franceză
articol de periodic 1986 Tibiscum, VI, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-istorie DUNĂRE, Nicolae (autor) L'élevage des pays carpatiques dans une perspective intégraliste et européenne (terminologie) Etnografie - Folclor 31-42 franceză, română
articol de periodic 1974 Tibiscus, seria Etnografie DUNĂRE, Nicolae (autor) Relații etnoculturale între Banat, sud-vestul Transilvaniei și nord-vestul Olteniei Studii şi Materiale 159-168 română