Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET, 1963, seria 1959-1961


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic DĂNCUȘ, Gheorghe (autor) Sarcinile Muzeului etnografic al Transilvaniei în etapa actuală .3-10 română
articol de periodic PASCU, Ștefan (autor) Istorie și etnografie 13-21 română
articol de periodic RUSSU, Ion (autor) Elemente autohtone în terminologia ocupațiilor 23-37 română
articol de periodic MORARIU, Tiberiu (autor) Cîteva contribuții la migrațiile pastorale actuale din Republica Populară Română 39-49 română
articol de periodic BOBU FLORESCU, Florea (autor) Un centru necunoscut de ceramică roșie lustruită, de veche tradiție din Maramureș 51-63 română
articol de periodic BĂNĂȚEANU, Tancred (autor) Sîrbești - un sat de sumănari din regiunea Crișana 65-78 română
articol de periodic KOS, Karoly (autor) Pietrăritul și pietrele de moară din Ciceu 79-109 română
articol de periodic STAHL, Paul (autor) Casa țărănească la români în sec. al XIX-lea 111-145 română
articol de periodic PETRESCU, Paul (autor) Contribuții la studiul arhitecturii populare din Banat 147-175 română
articol de periodic DUNĂRE, Nicolae (autor) Influențe reciproce în portul și textilele populare de pe ambele versante ale Carpaților Meridionali 177-201 română
articol de periodic BUTURĂ, Valeriu (autor) Evoluția portului popular în sectorul răsăritean al Munților Apuseni 203-247 română
articol de periodic ONIȘOR, Teodor (autor) Un muzeograf pasionat - profesorul Iuliu Moisil 251-267 română
articol de periodic GHERGARIU, Leontin (autor) Preocupările etnografice și folcloristiceale lui Damaschin T. Bojincă 269-281 română
articol de periodic POP, Dumitru (autor) Ion Codru Drăgușanu și cultura populară 283-291 română
articol de periodic FARAGO, Jozsef (autor) Benedek Elek ca povestitor 293-301 română
articol de periodic DĂNCUȘ, Gheorghe (autor) Expoziția de bază a Muzeului etnografic al Transilvaniei 303-311 română
articol de periodic KOS, Karoly (autor) Modul de organizare a colecțiilor muzeului etnografic al Transilvaniei 313-319 română
articol de periodic BUTURĂ, Valeriu (autor) Un monument al arhitecturii populare transilvănene, biserica de lemnh din Cizer 323-338 română
articol de periodic PASCU, Viorica (autor) Aspecte din evoluția portului popular din Apahida 339-348 română
articol de periodic NICOLA, Ion (autor) Constructorii amatori de instrumente muzicale din Transilvania 349-396 română
articol de periodic MUREȘAN, Pompei (autor) Despre piedicile de cai 371-375 română