File de Istorie, II, 1972


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CRIȘAN, Adalbert (autor) File de Istorie - Prefață .5- română
articol de periodic POP, S. (autor) Din lupta maselor populare din județul Bistrița-Năsăud, sub conducerea Partidului Comunist Român pentru consolidarea puterii democrat-populare (6 Martie 1945 - 30 Decembrie 1947) .9- română
articol de periodic MARINESCU, George (autor) Considerații asupra așa-zisei "Probleme scitice" în lumina documentelor arheologice de pe teritoriul României 25- română
articol de periodic FERENCZI, Ștefan (autor) Cercetări și rezultate noi pe limesul de nord al Daciei romane 37- română
articol de periodic DĂNILĂ, Ștefan (autor) , RUSU, M. (autor) Cetatea feudală timpurie de la Șirioara 47- română
articol de periodic DĂNILĂ, Ștefan (autor) Contribuții la cunoașterea unor cetăți din nord-estul Transilvaniei 67- română
articol de periodic PAP, F. (autor) Gheorghe Basta și Bistrița 109- română
articol de periodic GHIȚAN, Theodor (autor) Expulzarea populației ermenești din Bistrița cu ocazia epiodemiei de ciumă din 1712 117- română
articol de periodic BUREACĂ, Ioan (autor) Contribuții privind unele aspecte ale bejeniei locuitorilor de pe Valea Bîrgăului pe versantul estic al Carpaților în veacurile XVII-XVIII 129- română
articol de periodic RETEGAN, Simion (autor) Două petiții din Bistrița-Năsăud adresate dietei de la Sibiu 147- română
articol de periodic CERNUCAN, I. (autor) Ecouri memorandiste la intelectualii din Prundu Bîrgăului 159- română
articol de periodic ILOVAN, Vasile (autor) Aspecte ale mișcării revoluționare și democratice în județul Bistrița-Năsăud 167- română
articol de periodic NETEA, V. (autor) Periodice literare bistrițene: I. Minerva (1891-1894) II. Revista Ilustrată (1898-1902) 183- română
articol de periodic URSA, Sever (autor) Valorificarea elementelor de istorie locală într-un muzeu sătesc 195- română
articol de periodic MARCU, L. (autor) Vechi obiceiuri juridice în comuna Șanț 203- română
articol de periodic DUNĂRE, Nicolae (autor) Iernatul în zona fînațelor în cadrul păstoritului de pendulare dublă din județul Bistrița-Năsăud 225- română
articol de periodic CHIRILĂ, Eugen (autor) , DĂNILĂ, Ștefan (autor) Un denar inedit de la Despot Vodă din tezaurul de la Slătinița 243- română
articol de periodic WINKLER, Iudita (autor) Chronologia naplywu pieniadza rzymskiego na ziemie Malopolski - Kunisz Andrzej 247- română