Cumidava, III, 1969


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PETRIC, Aron (autor) Ziua de 23 August - glorioasa aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist 11- română
articol de periodic BANYAI, Ladislau (autor) , PETRIC, Aron (autor) Contribuția maselor populare din Transilvania la eliberarea țării de sub jugul fascist 15- română
articol de periodic BĂLTESCU, Mircea (autor) Lupta patriotică a oamenilor muncii brașoveni, sub conducerea P.C.R. între anii 1940-1944 23- română
articol de periodic ALBU, Cornelia (autor) "Bateria albastră". Contribuții brașovene la lupta antifascistă 63- română
articol de periodic ROMANCA, Mihai (autor) Luptele trupelor române împotriva forțelor germane fasciste din Brașov și împrejurimi 67- română
articol de periodic SZEKELY, Zoltan (autor) Contribuții la problema așezărilor și cetăților dacice din sud-estul Transilvaniei 99- română
articol de periodic BINDER, Pavel (autor) Unele probleme referitoare la prima mențiune documentară a Brașovului 125- română
articol de periodic POPESCU, Rica (autor) Aspecte ale dezvoltării tîrgului și a orașului Făgăraș în epoca feudală 133- română
articol de periodic COSTEA, Florea (autor) Date privind strîngerea censului pe domeniului Branului între anii 1561-1575 143- română
articol de periodic CĂLIMAN, Valeria (autor) Sîndia în Țara Bîrsei 151- română
articol de periodic BLUCHER, Gebhard (autor) Din istoria hîrtiei și a tiparului chirilic din Brașov în a doua jumătate a secolului al XVI-lea 159- română
articol de periodic PHILIPPI, Maja (autor) Un nou document despre răscoala brașovenilor din 1688 179- română
articol de periodic HAȘDEU, Titus (autor) Satele din preajma cetății Bran în secolele XVIII-XIX 191- română
articol de periodic PINCZES, Iuliu (autor) Rolul comerțului brașovean în prima jumătate a secolului al XIX-lea și reflectatea lui în gîndirea economică 201- română
articol de periodic NETEA, Vasile (autor) Contribuția lui A. T. Laurian la înfințarea "Magazinului istoric pentru Dacia" 213- română
articol de periodic PORȚEANU, Alexandru (autor) "Gazeta Transilvaniei" și mișcarea socialistă a timpului 231- română
articol de periodic BERINDEI, Dan (autor) Legături culturale dintre Transilvania și Principate în perioada formării și organizării statului național român 259- română
articol de periodic MICU, Emil (autor) Activitatea revoluționară a lui Alexandru Bujor desfășurată în Italia pentru înfăptuirea statului național român (1818-1873) Planul organizării unei legiuni româno-spaniole 271- română
articol de periodic CORDOȘ, Nicolae (autor) Congresul studențimii române din 1909 281- română
articol de periodic MUȘAT, Mircea (autor) Unele considerații privind activitatea Partidului Național Liberal între anii 1918 și 1921 293- română
articol de periodic PETRIC, Aron (autor) Trasăturile generale ale dezvoltării României în primul deceniu interbelic (Partea a II-a) 329- română
articol de periodic BUCUR, Dorica (autor) Cîteva aspecte privind activitatea P.C.R. și mișcarea muncitorească din județul Brașov între anii 1929-1933 347- română
articol de periodic BĂLTESCU, Mircea (autor) Radu Olteanu publicist democrat și antifascist 367- română
articol de periodic CĂLIMAN, Valeria (autor) Instituții și realități medievale românești atestate în lexicul Apostolului de la Brașov 399- română
articol de periodic MORUȘ, Ilie (autor) File din mișcarea teatrală românească din sud-estul Transilvaniei între anii 1850 și 1920 417- română
articol de periodic CATRINA, Constantin (autor) , MORUȘ, Ilie (autor) Contribuții la cunoașterea programului de activitate a societății "Progresul" din Făgăraș 439- română
articol de periodic CRISTEA, Marina (autor) Din Biblioteca Brukenthal: Carte veche românească 463- română
articol de periodic DON, Ioan (autor) Construcția morilor de apă în Țara Românească în epoca medievală 485- română
articol de periodic DUNĂRE, Nicolae (autor) Contribuții la studiul gospodăriei țărănești cu curte închisă și întărită la români 497- română
articol de periodic POPESCU, Constantin (autor) Meșteșugurile în zona Branului în secolele XIV-XVIII 523- română
articol de periodic RĂDULESCU, Lelia (autor) Centre de olari în Țara Făgărașului 529- română
articol de periodic ERHARD, Andree (autor) Din istoricul olăritului în Valea Hîrtibaciului 535- română
articol de periodic GRAUR, Tiberiu (autor) Considerații asupra vînătoarei de jderi în subzonele Bîrsa de Sus, Bran și Buzaie 555- română
articol de periodic CATRINA, Constantin (autor) Arta populară și folclorul 563- română
articol de periodic POENARU, Emil (autor) , PUMNEA, Ion (autor) Semnificații posibile în dansul dăișorenilor 571- română
articol de periodic ARDELEANU, Ion (autor) , MUȘAT, Mircea (autor) Muzeul de istorie din Brașov 583- română
articol de periodic ARDELEANU, Ion (autor) Raportul dintre istoria națională și istoria locală 589- română
articol de periodic OANCEA, Alexandru (autor) Colecția de lucerne greco-romane din Muzeul județean Brașov 597- română
articol de periodic HELTMANN, Heinz (autor) Un vechi herbar brașovean 611- română
articol de periodic Sesiunea științifică a Muzeelor din județul Brașov, 6-7 dec. 1969 621- română
articol de periodic POP, Ioan (autor) Săpături arheologice în castrul de la Rîșnov 627- română
articol de periodic MARCU, Mariana (autor) Sondajul arheologic de la Cristian 629- română
articol de periodic FLOAREȘ, E. (autor) Cetatea țărănească a Rîșnovului 631- română
articol de periodic MIHĂILESCU, Dan (autor) Este Vasile Popp primul bibliograf român? 633- română