Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 11 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1969 Cumidava, III BUCUR, Dorica (autor) Cîteva aspecte privind activitatea P.C.R. și mișcarea muncitorească din județul Brașov între anii 1929-1933 347- română
articol de periodic 1970 Cumidava, IV BUCUR, Dorica (autor) Contribuții la cunoașterea mișcării muncitorești în perioada 1929-1933. Greva tipografilor din iulie 1930 387- română
articol de periodic 1970 Cumidava, IV BUCUR, Dorica (autor) Ecoul eroicelor lupte ale muncitorilor ceferiști și petroliști din ianuarie-februarie 1933 în rîndul oamenilor muncii din județul Brașov 403- română
articol de periodic 1970 Cumidava, IV BUCUR, Dorica (autor) , MARCU, Mariana (autor) Sesiune de comunicări științifice 631- română
articol de periodic 1971 Cumidava, V BUCUR, Dorica (autor) Locuri istorice legate de lupta muncitorească, democratică și comunistă din județul Brașov (1921-1944) 347- română
articol de periodic 1973 Cumidava, VI BUCUR, Dorica (autor) Conflictul de muncă de la fabrica "Julius Teutsch" din Brașov (1934) 181- română
articol de periodic 1973 Cumidava, VII BUCUR, Dorica (autor) Aspecte din lupta oamenilor muncii din Brașov sub conducerea P.C.R. în anii 1929-1933 225- română
articol de periodic 1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 BUCUR, Dorica (autor) Conflictul de muncă de la Fabrica de celuloză din Zărnești (iunie-octombrie 1935) 191- română
articol de periodic 1976 Cumidava, IX-1 BUCUR, Dorica (autor) Tradiții de luptă și legături internaționaliste ale tineretului Brașovean (1921-1947) 125- română
articol de periodic 1998 Cumidava, XXII BUCUR, Dorica (autor) Legături culturale intre Brașov și Bucovina contribuția lor la realizarea idealului național Symposionul ”80 de ani de la Marea Unire" 147-156 Română
articol de periodic 1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VII BUCUR, Dorica (autor) Atitudinea lui Alexandru Papiu-Ilarian privind înfăptuirea unității culturale a româilor, oglindă în Gazeta Transilvaniei