Cumidava, V, 1971


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ALEXANDRESCU, Alexandrina (autor) Ceramica liniară de la Hărman .11- română
articol de periodic COSTEA, Florea (autor) Sondajul arheologic de la Feldioara-Brașov (1970) 25- română
articol de periodic MARCU, Mariana (autor) Noi cercetări privind secolul al IV-lea e.n. la Hărman 45- română
articol de periodic NISTOR, Minerva (autor) Noi identificări de lucrări ale argintarului brașovean Georg May II 55- română
articol de periodic SÎRBU, Vasile (autor) Contribuții privind modul de organizare a breslei rotarilor și a breslei strungarilor în lemn din Rîșnov (jud. Brașov) 71- română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) Tudor Vladimirescu în viziunea contemporanilor 99- română
articol de periodic KRONER, Michael (autor) Activitatea socială și națională a lui George Barițiu pînă la 1848 113- română
articol de periodic MIKLOS, Ștefan (autor) , MÎNDREA, Ioan (autor) Contribuții privind crearea organizației din Brașov a Partidului social-democrat 137- română
articol de periodic CĂLIMAN, Valeria (autor) Scrisori brașovene inedite, mărturii ale colaborării româno-slovace în monarhia austro-ungară 151- română
articol de periodic CIUREA, Ioan (autor) Virgil Onițiu, director al școlilor românești din Brașov 165- română
articol de periodic BĂLTESCU, Mircea (autor) Charta rotunda (1893), o tribună de luptă a tinerimii universitare pentru unitatea națională 189- română
articol de periodic PORȚEANU, Alexandru (autor) Comuna din Paris și mișcarea revoluționară, democratică din România 223- română
articol de periodic ARDELEANU, Ion (autor) , MUȘAT, Mircea (autor) Avîntul revoluționar din România în primii ani postbelici (1918-1921) 255- română
articol de periodic SCURTU, Ioan (autor) Fuziunea Partidului Național cu Partidul Țărănesc. Crearea Partidului Național-Țărănesc 269- română
articol de periodic ȘELARU, Gheorghe (autor) Conflictul colectiv de muncă de la fabrica de sticlărie "Honterus" - Brașov (1925) 285- română
articol de periodic PETRIC, Aron (autor) România în primul deceniu interbelic (Partea a III-a) 295- română
articol de periodic JURCA, Nicolae (autor) Momente din lupta tineretului revoluționar brașovean condus de partidul comunist, în anii crizei economice (1929-1933) 327- română
articol de periodic BUCUR, Dorica (autor) Locuri istorice legate de lupta muncitorească, democratică și comunistă din județul Brașov (1921-1944) 347- română
articol de periodic ZAHARIA, Gheorghe (autor) Partidul Comunist Român, stegar al luptei pentru independența țării, împotriva fascismului 383- română
articol de periodic PETRARU, Ștefan (autor) Unele aspecte privind dezvoltarea industriei socialiste în județul Brașov 389- română
articol de periodic SORCOIU, Andrei (autor) Industrializarea și unele mutații în mediul rural (Analiza fenomenelor prin exemplul județului Brașov) 421- română
articol de periodic HAȘDEU, Titus (autor) Condițiile care au făcut necesară și posibilă încheierea colaborării în guvern a partidelor și organizațiilor muncitorești cu gruparea burgheză condusă de Gheorghe Tătărăscu (1947) 461- română
articol de periodic GHIRAN, Ioan (autor) Tematica și orientarea ideologică a publicației socialiste "Dreptatea" (1921) 483- română
articol de periodic PETRIȘOR, Vasile (autor) Tradițiile mișcării sindicale din România pînă la primul război mondial 501- română
articol de periodic MUNTEANU, N. (autor) Mișcarea sindicală în anii avîntului revoluționar 1918-1921. Însemnătatea istorică a creării P.C.R. 511- română
articol de periodic DRAGNE, Florea (autor) Congresul General al Sindicatelor din România din octombrie 1921 și însemnătatea sa 517- română
articol de periodic PETRESCU, Gheorghe (autor) 50 de ani de la Congresul Sindicatelor de la Brașov (octombrie 1921) 527- română
articol de periodic STĂNESCU, M. (autor) Sindicatele din România între congresele de la Brașov și cel de la Cluj (1921-1923) 541- română
articol de periodic DON, Ioan (autor) , RABINOVICI, Herbert (autor) Evoluția mișcării sindicale între anii 1923-1933 549- română
articol de periodic IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Sindicatele din România în anii 1933-1940 559- română
articol de periodic MARCU, Liviu (autor) Vechi obiceiuri juridice în subzona Săcele (a doua jumătate a secolului XIX-prima jumătate a secolului XX) 569- română
articol de periodic CATRINA, Constantin (autor) Arta cojocăritului în Țara Oltului 607- română
articol de periodic VASIU, Dinu (autor) Acuarela lui Valeriu Maximilian 627- română
articol de periodic POPP-SĂNDULESCU, Anca (autor) Reflectarea ideilor socialiste în opera pictorului brașovean Mattis-Teutsch 641- română
articol de periodic NETEA, Vasile (autor) Din activitatea lui Andrei Mureșianu la Brașov 653- română
articol de periodic MIRCEA, Ion-Radu (autor) Contribuții la istoria culturii Șcheilor din Brașov 689- română
articol de periodic POPA, Silvia (autor) Institutul de fete Hentiette Vautier. Contribuții la istoria învățămîntului brașovean 703- română
articol de periodic MIHĂILESCU, Dan (autor) Pătrunderea publicațiilor progresiste și marxist-leniniste în bibliotecile publice și particulare din Brașov și Sibiu 723- română
articol de periodic COSTEA, Florea (autor) O nouă descoperire arheologică la Rîșnov 737- română
articol de periodic PROX, Alfred (autor) Ein zentralasiatischer Sattelbeschlag von Gesprengberg bei Kronstadt 744- germană
articol de periodic GHERMAN, Mircea (autor) , NASTASI, Constantin (autor) Un mare filoromân savantul ceh I.L. Pic 753- română
articol de periodic ILIE, Nicolae (autor) Gnomonicele lui Clavius 769- română
articol de periodic IACOȘ, Ion (autor) 125 de ani de la înființarea Asociației de ajutor reciproc a tipofradilor din Brașov 779- română
articol de periodic Tematica expoziției de bază a secției de istorie contemporană a Muzeului de istorie din Brașov 785- română
articol de periodic Tematica expoziției "50 de ani de la primul congres general al sindicatewlor din România, octombrie 1921" 815- română
articol de periodic MÎNDREA, Ioan (autor) Muzeul - sprijin performant al școlii 825- română
articol de periodic MÎNDREA, Ioan (autor) , MUNTEANU, Liviu (autor) Acțiuni organizate de Muzeul județean Brașov în întimpinarea semicentenarului Patidului Comunist Roman 837- română
articol de periodic 50 de ani de la Congresul general al sindicatelor din România. Sesiunea științifică și adunarea festivă de la Brașov 849- română
articol de periodic MARCU, Mariana (autor) Sesiunea științifică a Muzeului județean Brașov, 26 iunie 1971 851- română
articol de periodic MARCU, Mariana (autor) A doua sesiune științifică arheologică a Muzeului județran Brașov, 12 decembrie 853- română
articol de periodic ANDREI, Constantin (autor) Însemnări pe marginea expoziției documentare de ocrotirea naturii din Brașov 855- română
articol de periodic POP, Ioan (autor) Săpăturile arheologice efectuate de Muzeul județean Brașov în anul 1971 859- română