Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 12 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1970 Cumidava, IV JURCA, Nicolae (autor) Ecoul Comunei din Paris în presa brașoveană 281- română
articol de periodic 1971 Cumidava, V JURCA, Nicolae (autor) Momente din lupta tineretului revoluționar brașovean condus de partidul comunist, în anii crizei economice (1929-1933) 327- română
articol de periodic 1989 Cumidava, XIV COLIBAN, Tiberiu (autor) , JURCA, Nicolae (autor) Actul de la 23 August 1944 în documente din arhivele vest-germane 259- română
articol de periodic 1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie JURCA, Nicolae (autor) Întărirea curentului de stînga din partidul Social-Democrat, favorabil conlucrării cu Partidul Comunist. Încheierea Frontului Unic Muncitoresc 521- română
articol de periodic 1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie JURCA, Nicolae (autor) Procese și tendințe în mișcarea socialistă și social-democrată din România (1934-1944) 519- română
articol de periodic 1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie JURCA, Nicolae (autor) Locul și rolul mișcării socialiste și social-democratice din România în sistemul vieții politice a țării (1921-1938) 237- română
articol de periodic 1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie JURCA, Nicolae (autor) Demascarea fascismului în presa și lucrările socialiștilor din România (1933-1938) 287- română
articol de periodic 1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie JURCA, Nicolae (autor) Colaborarea dintre comuniști și socialiști în lupta pentru apărarea patriei, a independenței și suveranității naționale în anii dictaturii regale (1938-1940) 289- română
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X JURCA, Nicolae (autor) Unitatea tactică a clasei muncitoare în viziunea și acțiunea mișcării socialiste și social-democratice din România (1934-1938)
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X JURCA, Nicolae (autor) Regrupare și polenizare în cadrul mișcării socialiste și social-democratice din România în anii dictaturii regale (1838-1940)
articol de periodic 1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI JURCA, Nicolae (autor) Din activitatea și lupta partidului social-democrat în preajma instaurării regale. Poziția sa față de guvernul Goga-Cuza
articol de periodic 1980 Ziridava. Studia Archaeologica, XII JURCA, Nicolae (autor) Procese și tendințe în mișcarea socialistă și social-democrată din România în anii dictaturii militaro-fasciste și ai războiului