Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic SCUTEA, Simion (autor) Studii și Comunicări - Cuvînt înainte .9- română
articol de periodic PAUL, Iuliu (autor) Periodizarea internă a culturii Petrești în lumina evoluției ceramicii pictate 15- română
articol de periodic NAGLER, Thomas (autor) Cetățile feudale de la Orlat și continuitatea românilor în sudul Transilvaniei 27- română
articol de periodic AVRAM, Alexandru (autor) Din contribuția maselor populare transilvănene la lupta antiotomană. Constructorii cetății din Oradea în ultima treime a secolului al XVI-lea 51- română
articol de periodic NISTOR, Nicolae (autor) , RACOVIȚAN, Mihai (autor) Rolul "mărginenilor" în formarea comunității economice și a conștinței naționale a poporului roman 71- română
articol de periodic ABRUDAN, Paul (autor) Astra - promotoare a mișcării naționale transilvănene de solidaritate cu România în războiul pentru independență din 1977-1878 89- română
articol de periodic GOLLNER, Elisabeth (autor) Acțiuni de solidaritate ale românilor transilvăneni cu România în anii 1877-1978 oglindite în presa săsească 113- română
articol de periodic ABRUDAN, Paul (autor) Documente inedite privind mișcarea națională a românilor transilvăneni de solidaritate cu România în războiul pentru independență din 1877-1878 119- română
articol de periodic STOIA, Mircea (autor) Documente refertitoare la sprijinul material și bănesc acordat de românii transilvăneni și bănpțeni în timpul războiului de independență 141- română
articol de periodic POPOVICI, Gheorghe (autor) Zaharia Boiu, poet al războiului pentru independență 151- română
articol de periodic PAVEL, Teodor (autor) Mișcarea națională română după războiul de independență (1878-1883) 157- română
articol de periodic RACOVIȚAN, Mihai (autor) Documente sibiene referitoare la intensificarea luptei social-politice a românilor transilvăneni la începutul secolului al XX-lea 177- română
articol de periodic ARDELEAN, Radu (autor) Atitudini ale fruntașilor politici și intelectualilor transilvăneni față de răscoala din 1907 181- română
articol de periodic GHIBU, Adriana (autor) Mărturii din arhivele sibiene despre lupta românilor din Transilvania în perioada primului război mondial pentru realizarea statului național unitar român 203- română
articol de periodic ARDELEAN, Radu (autor) Ideea națională în scrisul istoric al lui Ioan Lupaș 213- română
articol de periodic JURCA, Nicolae (autor) Locul și rolul mișcării socialiste și social-democratice din România în sistemul vieții politice a țării (1921-1938) 237- română
articol de periodic CIOBANU, Ștefan (autor) Unele considerații cu privire la legislația muncii și tineretului în perioada interbelică 251- română
articol de periodic JURCA, Nicolae (autor) Demascarea fascismului în presa și lucrările socialiștilor din România (1933-1938) 287- română
articol de periodic JURCA, Nicolae (autor) Colaborarea dintre comuniști și socialiști în lupta pentru apărarea patriei, a independenței și suveranității naționale în anii dictaturii regale (1938-1940) 289- română
articol de periodic PAUL, Iuliu (autor) , POPA, Dumitru (autor) , WEINRICH, Fritzgert (autor) Noi propuneri privind sistematizarea evidențelor științifice muzeale 303- română
articol de periodic GRAMA, Ana (autor) O xilogravură cu "Scene din Alexandria" în muzee siviene. 1905-1977. Rectificări și restituire 319- română
articol de periodic POPA, Dumitru (autor) "Dovezi arheologice privind continuitatea populației autohtone în mileniul I e.n., descoperite pe teritoriul județului Sibiu" 319- română
articol de periodic BERTALAN, Karin (autor) "Arta argintarilor din Transilvania" 325- română
articol de periodic CERCHEZ, Claudia (autor) "Centenarul Independenței" 331- română
articol de periodic MARINESCU, Floricel (autor) , ROMAN, Elena (autor) Decorații acordate militarilor români între 1877-1947 337- română
articol de periodic GIURA, Lucian (autor) Studiile și articolele de istorie, etnografie și artă apărute în revista Muzeului Brukenthal "Studii și Comunicări" Nr. 1-19 341- română
articol de periodic RACOVIȚAN, Mihai (autor) Lupta țărănimii pentru libertate socială, independență și unitate națională 343- română