Criterii căutate

  • An de publicare: 1977

Sumarul căutării

  • 113 volume
  • Nici un articol
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 1977 Acta Musei Napocensis, XIV , anul 1977 BUNTA, Petru (secretar de redacție), DAICOVICIU, Hadrian (redactor responsabil), FERENCZI, István (redactor), GLODARIU, Ioan (redactor), KOVÁCS, Iosif (redactor), MITROFAN, I. (redactor), PAP, Francisc (redactor), POP, C. (redactor), PROTOPOPESCU, G. A. (redactor), VAJDA, Ludovic (redactor), VLASSA, Nicolae (redactor)
volum de periodic 1977 Acta Musei Porolissensis, I, anul 1977, Acta Mvsei Porolissensis
volum de periodic 1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX, anul 1977
volum de periodic 1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, IV, anul 1977
volum de periodic 1977 Arhiva Someșană, anul 1977, seria II
volum de periodic 1977 Banatica, 4, anul 1977
volum de periodic 1977 Biharea, 1977
volum de carte 1977 Burebista și epoca sa, anul 1977 CRIȘAN, Ion Horațiu (autor), TOMESCU, Emilia (redactor), BRANCIU, Constanța (tehnoredactor)
volum de periodic 1977 Carpica, IX, anul 1977
volum de carte 1977 Catalogul documentelor Țării Românești din Arhivele Statului, anul 1977, Catalogul documentelor Țării Românești din Arhivele Statului: 1621-1632
volum de periodic 1977 Cercetări istorice, VIII, anul 1977
volum de periodic 1977 Cinema, XV, nr. în TOM: 1, ianuarie, anul 1977, Documentarul: realitatea unei epoci și demnitatea unei arte însetate de adevăr
volum de periodic 1977 Cinema, XV, nr. în TOM: 2, februarie, anul 1977, 1877-1977: Cinematograful, un aliat al istoriei sau cum a fost realizat, în 1912, filmul „Independența României”
volum de periodic 1977 Cinema, XV, nr. în TOM: 3, martie, anul 1977, Mai presus de a fi sau a nu fi. Secvențe din marele film al umanismului
volum de periodic 1977 Cinema, XV, nr. în TOM: 4, aprilie, anul 1977, Independența: crezul poporului nostru. Independența: vocația filmului nostru.
volum de periodic 1977 Cinema, XV, nr. în TOM: 5, mai, anul 1977, În lumina independenței centenare
volum de periodic 1977 Cinema, XV, nr. în TOM: 6, iunie, anul 1977
volum de periodic 1977 Cinema, XV, nr. în TOM: 7, iulie, anul 1977, Cel mai exigent, cel mai drept critic al filmelor noastre: opinia publică
volum de periodic 1977 Cinema, XV, nr. în TOM: 8, august, anul 1977
volum de periodic 1977 Cinema, XV, nr. în TOM: 9, septembrie, anul 1977, Nu filme pe „teme sătești” ci filme despre adevăruri fundamentale ale satului
volum de periodic 1977 Cinema, XV, nr. în TOM: 10, octombrie, anul 1977, Vă recunoașteți? Tinerii noștri față în față cu imaginea lor pe ecran
volum de periodic 1977 Cinema, XV, nr. în TOM: 11, noiembrie, anul 1977, Primul și cel mai autorizat critic: dumneavoastră. Adică, spectatorul. Critica de film, o critică publică.
volum de periodic 1977 Cinema, XV, nr. în TOM: 12, decembrie, anul 1977, La mulți ani!
volum de carte 1977 Codul biocartografic al principalelor localități din Republica Socialistă România, anul 1977 LEHRER, Andy Z (autor)
volum de periodic 1977 Crisia, VII, anul 1977
volum de carte 1977 Cronica participării armatei române la războiul pentru independența 1877-1878, anul 1977 OLTEANU, Constantin (autor), CEAUSESCU, Ilie (autor), MOCANU, Vasile (autor), TUCA, Florian (autor), STOEAN, GHEORGHE (autor)
volum de periodic 1977 Cumidava, X, anul 1977
volum de periodic 1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21, anul 1977, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă
volum de carte 1977 Depozitele de bronzuri din România, anul 1977, seria Biblioteca de Arheologie PETRESCU - DÂMBOVIȚA, Mircea (autor)
volum de carte 1977 Documente privind istoria militară a poporului român, anul 1977, 23-31 august 1944 colonel, ILIE, Petre (autor), colonel dr., SAVU, Al. Gh. (autor), colonel, LOGHIN, Leonida (autor), capitan, IONESCU, Mihail E. (autor)
volum de periodic 1977 File din istoria militară a poporului român, 4, anul 1977 general-maior dr., CEAUSESCU, Ilie (coordonator)
volum de periodic 1977 Ialomița, I, anul 1977 CIUCĂ, Răzvan (redactor), BUCȘAN, Andrei (redactor), CONOVICI, Niculae (redactor), DUNĂRE, Nicolae (redactor), JUGĂNARU, Maria (redactor), RUSE, Titi (redactor)
volum de carte 1977 Inscripțiile Daciei Romane / Inscriptiones Daciae Romanae, anul 1977, Dacia Superior: Zona de Sud-Vest (teritoriul dintre Dunăre, Tisa, Mureș) / Dacia Superior (ager inter Danuvium, Pathisum et Marisiam), seria Inscripțiile din Scythia Minor Grecești și Latinești / Inscriptiones Scythiae Minoris Graecae et Latinae RUSSU, Ion Iosif (coordonator), DUSANIC, Milena (colaborator), GUDEA, Nicolae (colaborator), WOLLMANN, Volker (colaborator)
volum de carte 1977 Itinerare eroice 1877-1878, anul 1977, Jurnale de operații ale unor unitați militare participante la Războiul de Independență CEAUȘESCU, Ilie (redactor), OLTEANU, Constantin (redactor), MOCANU, Vasile (redactor), SAVU, Al. Gh. (redactor), SCAFEȘ, Cornel (redactor)
volum de periodic 1977 Limes - Akten des XI. Internationalen Limeskongresses, Limes XI
volum de periodic 1977 Limes - Studien zu den Militärgrenzen Roms, Limes X
volum de carte 1977 Manualul bibliotecarului comunal, anul 1977
volum de carte 1977 Manualul bibliotecarului comunal - 1977, anul 1977 LIGOR, Alexandru (coordonator), IOVA, Mariana (redactor responsabil), MATEI, Dan (tehnoredactor), GRAURE, Anca (tehnoredactor)
volum de periodic 1977 Marisia, VII, anul 1977, seria arheologie-istorie-etnografie
volum de periodic 1977 Marmatia, 3, anul 1977 ACHIM, Valeriu (redactor responsabil), CIOCAN, Janeta (secretar de redacție), GORDUZA, Victor (redactor), MOLDOVAN, Traian (redactor), URSU, Viorica (redactor)
volum de carte 1977 Păcuiul lui soare, II, anul 1977, Așezarea medievală (secolele XIII-XV) DIACONU, Petre (autor), BARASCHI, Silvia (autor)
volum de carte 1977 Pătrunderea comerțului românesc în circuitul internațional (în perioada de trecere de la feudalism la capitalism), anul 1977 OȚETEA, Andrei (autor)
volum de periodic 1977 Peuce, V, anul 1977, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche
volum de periodic 1977 Peuce, VI, anul 1977, Studii și comunicări de istorie și arheologie susținute la cel de-al doilea colocviu, Tulcea, 2-5 iunie 1974, serie veche
volum de periodic 1977 Peuce, VI, anul 1977, Studii și Comunicări de etnografie și muzeologie susținute la cel de-al doilea Colocviu, Tulcea, 2-5 iunie 1974, serie veche
volum de periodic 1977 Pontica, X, anul 1977
volum de carte 1977 Populația românească în Transilvania în secolele VII-VIII (Cimitirul nr. 2 de la Bratei), anul 1977 ZAHARIA, Eugenia (autor)
volum de carte 1977 Războieni. Cinci sute de ani de la campania din 1476. Monografie și culegere de texte, anul 1977 GUȚU, OLIMPIA (editor), GUBOGLU, Mihail (editor), CONSTANTINESCU, Radu (editor), VLAD, Constantin (editor), NEAGOE, Manole (coordonator)
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 1 ianuarie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 15 ianuarie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 1 februarie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 15 februarie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 1 martie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 15 martie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 1 aprilie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 15 aprilie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 1 mai, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 15 mai, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 1 iunie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 15 iunie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 1 iulie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 15 iulie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 1 august, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 1 septembrie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 15 septembrie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 1 octombrie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 15 octombrie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista de Istorie, IV, nr. în TOM: 1, ianuarie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista de Istorie, IV, nr. în TOM: 2, februarie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista de Istorie, IV, nr. în TOM: 3, martie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista de Istorie, IV, nr. în TOM: 4, aprilie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista de Istorie, IV, nr. în TOM: 5, mai, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista de Istorie, IV, nr. în TOM: 6, iunie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista de Istorie, IV, nr. în TOM: 7, iulie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista de Istorie, IV, nr. în TOM: 8, august, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista de Istorie, IV, nr. în TOM: 9, septembrie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista de Istorie, IV, nr. în TOM: 10, octombrie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista de Istorie, IV, nr. în TOM: 11, noiembrie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista de Istorie, IV, nr. în TOM: 12, decembrie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVI, nr. în TOM: 1, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLVI, nr. în TOM: 2, anul 1977
volum de carte 1977 România în Războiul de independență. 1877-1878, anul 1977 general-colonel, COMAN, Ion (coordonator principal), acad., GIURESCU, Constantin C. (coordonator), acad., PASCU, Stefan (coordonator), general-maior dr., OLTEANU, Constantin (coordonator), colonel dr., CEAUSESCU, Ilie (coordonator), colonel dr., SAVU, Al. Gh. (coordonator), general-maior, ANTIP, Constantin (coordonator), general-maior, BANTEA, Eugen (coordonator)
volum de periodic 1977 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIII, anul 1977, Acta Musei Devensis
volum de carte 1977 Sistemul sau întocmirea religiei muhamedane, anul 1977 CANTEMIR, Dimitrie (autor), CÂNDEA, Virgil (traducător, studiu introductiv, comentarii)
volum de periodic 1977 Studii Clasice, XVII, anul 1977
volum de periodic 1977 Studii și cercetări, anul 1977, Anexă. Lucrările simpozionului "Probleme ale ocrotirii și conservării mediului înconjurător în județul Neamț și implicațiile lor social-economice" Dr., CIOBANU, Mihai (redactor), Dr., GRASU, Constantin (redactor)
volum de periodic 1977 Studii și cercetări, 3, anul 1977, Seria botanică-zoologie Dr., CIOBANU, Mihai (redactor), Dr., GRASU, Constantin (redactor), Prof., PODOLEANU, Constantin (secretar)
volum de periodic 1977 Studii și cercetări de geografie, XXIV, nr. în TOM: 1, anul 1977, Studii și cercetări de geologie, geofizică și geografie, seria geografie
volum de periodic 1977 Studii și cercetări de geografie, XXIV, nr. în TOM: 2, anul 1977, Studii și cercetări de geologie, geofizică și geografie, seria geografie
volum de periodic 1977 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 1, ianuarie-martie, anul 1977, SCIVA - Studii și cercetări de istorie veche și arheologie
volum de periodic 1977 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 2, aprilie-iunie, anul 1977, SCIVA - Studii și cercetări de istorie veche și arheologie
volum de periodic 1977 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 3, iulie-septembrie, anul 1977, SCIVA - Studii și cercetări de istorie veche și arheologie
volum de periodic 1977 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 4, octombrie-decembrie, anul 1977, SCIVA - Studii și cercetări de istorie veche și arheologie
volum de periodic 1977 Studii și Comunicări, 20, anul 1977, seria istorie-arheologie
volum de periodic 1977 Studii și Comunicări, II, anul 1977, seria etnografie-istorie
volum de periodic 1977 Teatrul, nr. în TOM: 1, anul 1977
volum de periodic 1977 Teatrul, nr. în TOM: 2, anul 1977
volum de periodic 1977 Teatrul, nr. în TOM: 3, anul 1977
volum de periodic 1977 Teatrul, nr. în TOM: 4, anul 1977
volum de periodic 1977 Teatrul, nr. în TOM: 5, anul 1977
volum de periodic 1977 Teatrul, nr. în TOM: 6, anul 1977
volum de periodic 1977 Teatrul, nr. în TOM: 7, anul 1977
volum de periodic 1977 Teatrul, nr. în TOM: 8, anul 1977
volum de periodic 1977 Teatrul, nr. în TOM: 9, anul 1977
volum de periodic 1977 Teatrul, nr. în TOM: 10, anul 1977
volum de periodic 1977 Teatrul, nr. în TOM: 11, anul 1977
volum de periodic 1977 Teatrul, nr. în TOM: 12, anul 1977
volum de periodic 1977 Tibiscum, II, anul 1977, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie DELEANU, Mihail (redactor), BONA, Petru (redactor), PETROVSZKI, Richard (redactor), PETROVSZKY, Maria (redactor), WOLLMANN, Volker (redactor)
volum de carte 1977 Travaux dédiés au VII Congrès d'épigraphie grecque et latine (Constantza, 9-15 septembre 1977), anul 1977 PIPPIDI, Dionisie M. (coordonator), POPESCU, Em (coordonator)
volum de periodic 1977 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 09, anul 1977
volum de carte 1977 Viața economică în Dobrogea Romană (secolele I-III e. n.), anul 1977 SUCEVEANU, Alexandru (autor)
volum de periodic 1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VII, anul 1977
volum de periodic 1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII, anul 1977