Criterii căutate

  • An de publicare: 1977

Sumarul căutării

  • 1450 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1977 Acta Musei Napocensis, XIV PROTOPOPESCU, George (autor) Sub steagul independenței, spre noi victorii III-IX română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV Cuprins XI-XV română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV JUNGBERT, Bela (autor) Câteva considerații privind unele forme de unele bifaciale paleolitice 1-11 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV IGNAT SAVA, Doina (autor) Probleme ale neoliticului din nord-vestul României 13-21 română (rezumat în engleză)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Inventarul a două morminte neolitice de la Cluj-Napoca 23-28 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV FEURDEAN, Nicolae (autor), RADU, Dionisie (autor) Așezarea neolitică de la Gârbău (jud. Cluj) 29-41 română (rezumat în engleză)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV CIUGUDEANU, Horia (autor) Noi contribuții la cercetarea necropolelor tumulare din Munții Trascăului și ai Bedeleului 43-56 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV KACSO, Carol (autor) Toporul de bronz de la Oarța de Sus 57-62 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV MATEI, Alexandru (autor) Akinakes-ul de bronz de la Firminiș 63-71 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV FERENCZI, Istvan (autor) Problema așezărilor civile dacice din Munții Orăștie din punct de vedere geografic 73-80 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV IAROSLAVSCHI, Eugen (autor), ROȘU, Petru (autor) Câteva noi așezări dacice pe Valea Cucuișului 81-94 română (rezumat în franceză)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV GLODARIU, Ioan (autor) Aspecte ale politicii demografice romane în zona de sud a Transilvaniei 95-109 română (rezumat în franceză)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV POP, Constantin (autor) „Signa militaria” de bronz în Dacia romană 111-131 română (rezumat în franceză)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV BENEA, Doina (autor) Câteva considerații cu privire la topografia Drobetei în secolele II-III 133-145 română (rezumat în franceză)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV MOGA, Vasile (autor) Quattuorvirii municipiilor apulense 147-151 română (rezumat în franceză)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV ALICU, Dorin (autor) Corridenda la Roman Lamps from Sarmizegetusa 153-154 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV PISO, Ioan (autor), RUSU, Adriana (autor) Un relief din Sarmizegetusa cu reprezentarea lui Silvanus și a nouă Silvane 155-158 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV NEMEȘ, Emil (autor), POP, Constantin (autor) Teracote cu Venere la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 159-161 română (rezumat în franceză)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV ISAC, Dan (autor) Venus de la Gilău. Aspecte de iconografie romană provincială 163-170 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV FERENCZI, Istvan (autor) În legătură cu restaurarea statuetei "Venus de la Gilău" (addenda) 171-172 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV BĂRBULESCU, Mihai (autor) Cultul lui Hercules în Dacia romană (I) 173-194 română (rezumat în franceză)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV BLĂJAN, Mihai (autor), MOGA, Vasile (autor) Un bronz roman în Muzeul de Istorie din Mediaș (jud. Sibiu) 195-199 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV DAICOVICIU, Hadrian (autor) Un fragment ceramic cu inscripție de la Porolissum 201-204 română (rezumat în franceză)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV VLASSA, Nicolae (autor) O nouă plăcuță de aur gnostică de la Dierna 205-219 română (rezumat în engleză şi germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV HICA-CÎMPEANU, Ioana (autor) Cu privire la unele morminte romane târzii de la Napoca 221-237 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV BARNEA, Alexandru (autor), OPAIȚ, Andrei (autor) O lucernă de bronz unicat în România 239-343 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV PĂIUȘ, Gheorghe (autor), TAKACS, Matilda (autor), WINKLER, Iudita (autor) Necropola avară de la Cicău 269-283 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV GEOROCEANU, M. (autor), GEOROCEANU, P. (autor), LISOVSCHI-CHELEȘANU, C. (autor) Studiul osteologic al unui schelet de cal dintr-un mormânt avar din Transilvania 285-294 română (rezumat în franceză)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV FERENCZI, Geza (autor), FERENCZI, Istvan (autor) Săpături arheologice la Mugeni. Studiu preliminar (III) 295-304 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV DAICOVICIU, Beatrice (autor) Dispariția termenului "nobiles" în izvoarele merovingiene 305-308 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV JAMBOR, Petre (autor) În legătură cu localizarea cetății Sânmiclăuș ( Turda) 309-314 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV NIEDERMAIER, Paul (autor) Turda. Dezvoltarea urbanistică a unui centru minier pînă în sec. XVII 315-336 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV GUNDISCH, Konrad (autor) Cel mai vechi registru de socoteli al orașului Bistrița (1461, 1462) 337-348 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV BAUMANN, Victor (autor) Câteva precizări rezultate din cercetarea monumentului paleocreștin din comuna Niculițel (jud. Tulcea) 345-267 română (rezumat în franceză)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV BUNTA, Magdalena (autor) Aurarii clujeni și operele lor (sec. XVI-XVII) (II) 349-370 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV PAP, Francisc (autor) Schimbul de mărfuri între Cluj și Polonia în registrele vamale clujene (1599-1637) 371-400 română (rezumat în franceză)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV PORUMB, Marius (autor) Ștefan Zugravul de la Ocnele Mari 401-404 română (rezumat în franceză)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV POPA, A. (autor) Biserica de lemn din Reghin 405-409 română (rezumat în franceză)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV RĂDUȚIU, Aurel (autor) Conscripția lui Petru Pavel Aron din anul 1759 411-417 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV SABĂU, Nicolae (autor) Două portrete de Johann Martin Stock (1742-1800) 419-424 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV WOLF, Iosif (autor) Imaginea antichității în „Siebenbürgische Quartalschrift” (1790-1801) și „Siebenbürgische Provinzialblätter” (1805-1824) 425-432 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV MAXA, Adriana (autor) Apariția peisajului autonom în arta plastică românească 433-444 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV FIROIU, Dumitru (autor) Drepturile și libertățile cetățenești în proclamațiile adoptate în timpul revoluției burghezo-democratice de la 1848 din cele trei țări române 445-458 română (rezumat în franceză)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV BOTEZAN, Liviu (autor) Încercări de colaborare politică romano-maghiară în primii ani ai dualismului 459-468 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV GROZA, Liviu (autor) Un bănățean participant la războiul de independență: capitanul Moise Groza 469-482 română (rezumat în franceză)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV POPESCU, Stelian (autor) Presa vremii despre eroismul ostaților români în războiul din 1877-1878 483-495 română (rezumat în franceză)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV ROȘCA-ROSEN, Maria (autor) Contribuții la problema relațiilor economice dintre Transilvania și România în perioada Războiului de Independență 497-500 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV POP, Traian (autor) Câteva știri documentare din secolul al XIX-lea privind colaborarea internațională a poliției din Transilvania 501-504 română (rezumat în franceză)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV GLODARIU, Eugenia (autor) Contribuția societății „Petre Maior” la mișcarea cultural-națională și politică a românilor din Austro-Ungaria 505-522 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV BRĂTESCU, Constantin (autor) Un luptător pentru unirea Banatului cu România: învățătorul Damaschin Daicoviciu 523-526 română (rezumat în franceză)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV PROTOPOPESCU, George (autor) Tratativele dintre guvernul român și puterile Antantei în perioada 1914-1916 527-546 română (rezumat în franceză)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV OPRIȘ, Ioan (autor) Unele probleme privind începuturile activității Comisiunii monumentelor istorice - Secția pentru Transilvania 547-562 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV LASCU, Nicolae (autor) Vasile Bogrea - apologet al clasicismului antic 563-567 română (rezumat în italiană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV ARDOS, Alexandru (autor) Considerații privind modernizarea bazei tehnice a întreprinderii „Metalul Roșu” din Cluj-Napoca 569-576 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV VAJDA, Ludovic (autor) Uzinele de fier Vlăhița (1925-1948) 577-591 română (rezumat în franceză)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV FODOR, Ladislau (autor) Unele aspecte ale luptei muncitorimii pentru apararea caracterului de clasă al sindicatelor în timpul ocupației horthyste în partea de nord a Transilvaniei 593-611 română (rezumat în franceză)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV HĂGAN, Trofin (autor) Minerii din Maramureș în procesul de reorganizare politico-profesională și sprijinire a frontului antihitlerist 613-620 română (rezumat în franceză)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV BUNTA, Petru (autor) În frunte cu Partidul Comunist Roman, pentru Republica Populară, pentru trecerea la etapa socialistă a revoluției populare 621-643 română (rezumat în franceză)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV CRIȘAN, Eva (autor) Probleme specifice ale organizării expoziției într-un muzeu de istorie a farmaciei 645-658 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV JUNGBERT, Bela (autor) Gábori M., „Civilisations du Paléolithique moyen entre les Alpes et l'Oural”, Budapest, 1976, 278 p. hărți și planșe. 659-663 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV SOROCEANU, Tudor (autor) Petre I. Roman, „Cultura Coțofeni (Die Coțofeni-Kultur)”. Biblioteca de arheologie XXVI, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1976, 215 p. (107 p. text cu 9 fig.+ 118 pl. conținînd și numeroase hărți). 665-668 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV SOROCEANU, Tudor (autor) Bóna István, „Die mittlere Bronzezeit Ungarns und seine südöstlichen Beziehungen”, Archaeologia Hungarica, series nava, IL, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975, 317 p., 26 fig, 31 planuri, 11 hărți de răspîndire, 281 planșe. 668-672 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV SOROCEANU, Tudor (autor) Marek Gedl, „Kultura przedłużycka (La culture prélusacienne)”, Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Prace Komisji Archeologicznej. Nr. 14, Wroclaw, Warszawa, Krak6w, Gdansk. Zaklad narodowy imienia Ossoliflskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975, 157 p. text + 12 ilustrații in text + XLV planșe + 3 tabele + 6 hărți. Preț 65 zloți. 672-676 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV Jahresbericht des Instituts für Vorgeschichte der Universität Frankfurt a.M., 1975; 1976. Herausgegeben von Hermann Müller-Karpe. Verlag C. H. Beck, München 673-676 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV WINKLER, Iudita (autor) Răspuns la întîmpinarea lui C. Preda "Pe marginea unor observații și rectificări la "Monedele geto-dacilor" 677-680 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV PAP, Francisc (autor) A Debreceni Déri Műzeum Évkönyve- Annales Musei Debreceniensis de Friderico Déri Nominati 681-682 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV WOLF, Iosif (autor) Gheorghe Bartoș, „Răscoala lui Horea, Bibliografie analitică”, Cuvînt înainte de acad. D. Prodan, București, Editura științifică și enciclopedică, București, 1976; Nicolae Edroiu, „Răsunetul european al răscoalei lui Horea”, Cluj-Napoca, 1976, 231 p. 683-684 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV Prescurtări bibliografice 685-688 română
1977 Acta Musei Porolissensis, I Acta Musei Porolissensis - Cuvînt înainte 13- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I Telegrama adresată Comitetului Central al P.C.R. tovarățului Nicolae Ceaureșcu secretar general al P.C.R., președinte al R.S.România de către participanții la adunarea jubiliară a Muzeului de Istorie și Artă Zalău 15- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I CHIOREANU, Ioan (autor) Muzeul de Istorie și Artă din Zalău - expresie a politicii culturalea P.C.R. 17- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I LUCĂCEL, Vasile (autor) Douăzecișicinci de ani de activitate a Muzeului de Istorie și Artă din Zalău 23- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice de suprafață la hotarele județelorCluj și Sălaj 35- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I LAKO, Eva (autor) Piese de cult din așezarea neolitică de la Zăuan (jud. Sălaj) 41- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I NEMETI, Ioan (autor) Contribuții la problema epocii fierului în NV României 47- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I NEMETI, Ioan (autor) Descoperiri hallsttatiene tîrzii în NV României. Aspecte cronologice 57- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I CHIRILĂ, Eugen (autor), LUCĂCEL, Vasile (autor) Tezaurul de monede thasiene de la Petrindu (jud. Sălaj) 63- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) Arta argintarilor daci din NW României în epoca lui Burebista 67- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I MĂRGHITAN, Liviu (autor) Tezaure de argint dacice de pe cuprinsul județului Sălaj 73- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I LUCĂCEL, Vasile (autor), POP, Constantin (autor) Un signum roman descoperit la Zalău-Ortelec 79- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I IVĂNESCU, Ioan (autor), WINKLER, Iudita (autor) Imitațiile de denari descoperiți la Porolissum 83- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I GUDEA, Nicolae (autor) Limesul Daciei romane de la Traianus la Augustus 97- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I GUDEA, Nicolae (autor) Cîteva observații în legătură cu trupele din Dacia de Nord și cu armata Daciei Posolissensis 115- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I POP, Constantin (autor) Porolissum important centru artistic al Daciei 123- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I MARINESCU, Lucia (autor) Considerații privind arta funerară din Dacia Porolisenssis 129- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I ARDEVAN, Radu (autor) Vestigii arheologice sălăjene semnalate la 1859 135- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I POPA, Alexandru (autor) Iconografia mithraică la Apulum 139- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I MATEI, Alexandru (autor) O statuetă reprezentînd pe Apis la Porolissum 147- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I BOZU, Ovidiu (autor), PETROVSZKY, Richard (autor) O mansio-statio la Lăpușnicel (jud. Caraș-Severin) 151- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I ISAC, Dan (autor) Terra sigilata din castrul de la Buciumi (jud. Sălaj) 155- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I BENEA, Doina (autor) Vexilații ale legiunii a V-a Mmacedonica la Drobeta în secolele III-IV e.n. 173- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I CHIFOR, Ioan (autor), CHIRILĂ, Eugen (autor) Un mormînt din secolului al V-lea e.n la Țaga (jud. Cluj) 181- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I URSU, Viorica (autor) Tabăra lui Mihai Viteazul de la Moftin moment important în pregătirea bătăliei de la Guruslău 185- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I MĂRCUȘ, Grațian (autor) Încă un toponimic privinnd bătălia de la Guruslău 191- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I MĂRCUȘ, Grațian (autor) Șase scrisori din Sălaj ale lui Mihai Vodă Viteazul 197- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I MATEI, Alexandru (autor) Maihai Viteazul la Guruslău 201- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I CHIRILĂ, Eugen (autor), LUCĂCEL, Vasile (autor) Tezaurul de la Rus (jud. Sălaj) sec. XVII 213- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I CHIRILĂ, Eugen (autor), LUCĂCEL, Vasile (autor) Aspecte ale circulației monetare în Transilvania în prima jumătate a secolului al XVII-lea 219- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I FĂRCAȘ, Ananie (autor), GHERGARIU, Leontin (autor) Țara Silvaniei 223- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I JOSAN, Nicolae (autor) Documente privind adeziunea maselor românești din Sălaj la cauza memorandistă în arhiva Muzeului Unirii din Alba Iulia 229- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I CIOCEAN, Valeria (autor) Legendă și adevăr privind moartea lui Gheorghe Șincai la Bobota (jud. Sălaj) 237- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I MIHOC, Blaga (autor) Din corespondența inedită a lui George Pop de Băsești 245- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I TOMOLE, Ioan (autor) Poziția populației sălăjene față de războiul pentru independența României din anii 1877-1878 257- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I BORUGĂ, Elena (autor) Adunarea Generală a Astrei de la Șimleul Silvaniei din 6-9 august 1908 263- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I RUJA, Gheorghe (autor) Lupta comuniștilor din Banat pentru victoria blocului partidelor democrate în alegerile parlamentare din 1946 267- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I BUNTA, Petru (autor), PROTOPOPESCU, George (autor) Victoria forțelor democrate în alegerile parlamentare din noiembrie 1946 moment important în lupta poporului român pentru independență națională 273- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Evoluții demografice sălăjene contemporane 281- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I POPA, Mircea (autor) Cele mai vechi reciste școlare românești 289- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I DĂRĂBAN, Valentin (autor) Unele aspecte ale raportului dintre limbă, cultură și libertate națională în gîndirea lui S. Bărnuțiu 305- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I GHERGARIU, Leontin (autor) Victor Russu și arheologia Sălajului 311- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I VELIȘANU, Vasile (autor) Semnificațiile istorice și naționale ale culturii tradiționale în opera lui Viczor Russu 317- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I IVĂNESCU, Ion (autor) Un poet și publicist sălăjan. Ioniță Scipione Bădescu 323- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I POP, Vasile (autor) Școala românească din tractul Băseștilor între anii 1867-1918 327- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I ARDELEANU, Ioan (autor) Centenarul despărțămîntului ASTREI sălăjene 337- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Contribuții sălăjene la continuitatea vieții spirituale românești pe teritoriul părțiide nord a Transilvaniei vremelnic ocupate de fasciștii-hortiști 347- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I ENACHE, Mariana (autor) Criterii de analiză a procesului de aculturație 357- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I VETIȘANU, Vasile (autor) Muzeul și creația nescrisă în formarea conștiinței naționale 363- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I POP, Viorica (autor) Cataloagele de colecții - necesitate a activității muzeale 369- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I NEGOIȚĂ, Jana (autor) Broderia pe crețuri: geneză și semnificație 373- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I GAIȚĂ, Ileana (autor) Geometrismul - determinantă a artei populare românești 385- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I DUNĂRE, Nicolae (autor) Elemente de unitate și varietate culturală românească în portul popular din Sălaj 389- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I RĂDULESCU, Titina (autor) Ritmicitatea compozițională și limbajul cromatic în arta populară din Sălaj 393- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I GODEA, Ioan (autor) Elemente decorative la monumentele de arhitectură populară din Valea Crasnei 403- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I TOȘA, Ioan (autor) Așezările și arhitectura locuitorilor din sudul județului Sălaj 411- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I GOIA, Augustin (autor) Centrul de lădari Sîngeorghiu de Meseș (jud. Sălaj) 423- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I GRAD, Cornel (autor) Cele mai vechi icoane pe sticlă din Sălaj 433- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I RUS, Alexandra (autor) Contribuții la cunoașterea artei meșterului transilvan (secolul XV) 441- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I DRĂGOI, Livia (autor) Mihail Șerban, pictor transilvănean din secolul al XIX-lea 445- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I CHIRIAC, Aurel (autor) Peisajul în creația lui Ioan Sima 451- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I CHIRA, Maria (autor) Pictura de inspirațir sălăjană a artistului Ioan Sima 453- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I LĂPTOIU, Negoiță (autor) Inspirația istorică în pictura lui Petre Abrudan 457- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I UNGUREANU, Laura (autor) Peisajul transilvănean în pictura lui Petre Abrudan 463- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I LĂPTOIU, Negoiță (autor) Simion Bărnuțiu în viziunea lui Romul Ladea 467- română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX PASCU, Viorica (autor) Sarcini ale etnografiei contemporane .9-13 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX TOȘA, Ioan (autor) Reflectarea arhitecturii populare în colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei 15-70 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX KOS, Karoly (autor) Obiecte de os și corn în colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei 71-107 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX ILEA, Ana (autor) Fierăria de la Vașcău în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 109-126 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX BRATU, Delia (autor) Interiorul țărănesc din zona viticolă Alba 127-166 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX GHIURIȚAN, Cristina (autor) Evoluția interiorului din Bedeciu (Cluj) 167-193 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX TIȚA, Aurelia (autor) Contribuții la interpretarea funcțiilor portului popular femeiesc din Izverna (Mehedinți) 195-216 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX DUNĂRE, Nicolae (autor) Caracterele portului tradițional românesc, unguresc și săsesc în Transilvania la răscrucea secolelor XVII-XVIII 217-227 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX BLAGA, Iuliana (autor) Contribuții la studiul relațiilor de schimb - tîrgurile 229-236 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX IRIMIEȘ, Dumitru (autor) Forme și mijloace de apărare a recoltelor - paznicii de cîmp - 237-260 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX BOCȘE, Maria (autor) Grîul - finalitate și simbol în obiceiurile cu caracter agrar din Valea Barcăului 261-279 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX PAVELESCU, Gheorghe (autor) "Boul înstruțat". Un vechi obicei agrar din Transilvania 281-288 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX PETRUȚIU, Emil (autor) "Berea" în Deleni, județul Mureș 289-299 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX MUREȘANU, Pompei (autor) Fluviul Lethe sau "apa uitării" și "cărarea de la Stînga" din Bocetele pădurenești 301-309 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX BOT, Nicolae (autor) Funcțiile agrare ale colindatului 311-337 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX VOO, Gabriela (autor) Contribuții la analiza structurală a basmului popular 339-345 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX CUCEU, Ion (autor) Fenomenul pobestitului - coordonate sociale - 347-364 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX FLOREA, Virgil (autor) Un "septiman" din Blaj, colaborator al lui B.P. Hasdeu 365-384 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX POP, Dumitru (autor) Sextil Pușcariu și cultura noastră populară 385-395 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX SCHVEIGER, Paul (autor) Pentru o tipologie a termenilor de rudenie 397-405 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX GRAUR, Tiberiu (autor) Sistemica culturii populare 407-414 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX BOT, Nicolae (autor) Tache Paoahagi (1891-1977) 415-417 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX OȘIANU, Romulus (autor) Date etnografice despre românii transilvăneni în opera lui John Paget 421-426 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX RĂDUȚIU, Aurel (autor) Tradițiile sărbătorilor de iarnă în Comăna de Jos menționate documentar la 1765 427-428 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX POP, Vasile (autor) Un document necunoascut despre dansul călușerilor 429-431 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX BOCȘE, Maria (autor) Creația plastică țărănească - Petrescu P. 433-434 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX BOCȘE, Maria (autor) Podoabe populare românești - Stoica G. 435-437 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX BOCȘE, Maria (autor) Portul popular din bazinul Crișului Alb 438-439 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX GRAUR, Tiberiu (autor) Obiceiuri populare din Wales - Owen Trefor 443-447 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX COUSSSENS, Regina (autor) Dramas, Fields, and Metaphors: Symbolic Action in Human Society - Turner Victor 449-452 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX BOURAS, Alain (autor) Guide d'etude des comportaments culturels 452-456 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX SCHVEIGER, Paul (autor) Introduction to Dialectical Logic - Ward Henri 457-459 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX MARKEL, Hanni (autor) Familia. Istorie. Istorii și imagini - Weber-Kellermann Ingeborg 462-463 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX MARKEL, Hanni (autor) Enciclopedia basmului. Dicționar pentru cercetarea istorică și comparativă a basmului 463-465 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX BOT, Nicolae (autor) Literatura populară - Gorovei Artur 473-474 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 MUȘAT, Mircea (autor) Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .7-8 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 IACOBESCU, Mihai (autor), MONORANU, Octav (autor) Independența - o aspirație vitală și o permanență în istoria românilor .9-24 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 MIRON, Vasile (autor) Mărturii documentare privind contribuția județului Suceava la dobîndirea independenței de stat a României 25-53 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 COCUZ, Ioan (autor), MONORANU, Octav (autor) Momente ale răscoalei din 1907 în județul Suceava. Ecouri în Bucovina 55-64 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 POPOVICI, Dragomir (autor) Noi descoperiri de topoare de silex din județele Suceava și Neamț 65-73 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 IGNAT, Mircea (autor) Contrubuții numismatice la istoria dacilor din nordul Moldovei în secolele II-III 75-91 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 URSULESCU, Nicolae (autor) Concepția lui Dimitrie onciul referitoare la formarea poporului român în lumina actualelor cercetări despre complexul cultural de tip Dridu 93-104 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 EMANDI, Emil (autor), MATEI, Mircea (autor) Observații asupra stratigrafiei Curții Domnești de la Suceava 105-118 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 EMANDI, Emil (autor) Observații de geografie istorică privind ocolul orașului Suceava 119-130 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 URECHE, Lazăr (autor) Situația învățămîntului românesc din Bucovona în perioada administrației militare austriece (1775-1786) 131-143 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 IACOBESCU, Mihai (autor) Dimitrie Onciul și filozofia istoriei 145-154 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 COCUZ, Ioan (autor) Aspecte ale luptei maselor populare din județul Suceava, conduse de Partidul Comunist Român, pentru refacerea economică (1944-1947) 155-167 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 RUSȘINDILAR, Petru (autor) Contribuția organizațiilor P.C.R. din județul Suceava la înfăptuirea actului istoric al naționalizării din iunie 1948 169-180 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 NEGURĂ, Ion (autor) Societatea pentru Cultura și Literatura Română din Bucovina 181-190 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 CĂRĂUȘU, Mihai (autor) Simeon Florea Marian - schiță biografică 191-204 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 LAZĂR, Mihai (autor) Din istricul presi sucevene - Revista Politică: preocupări culturale 205-213 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 DIMITRU, Eugen (autor) Perioada fălticeneană a pictorului Aurel Băeșu (contribuții biografice) 215-219 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 CÎRLAN, Nicolae (autor) "Un vis întrerupt" - Nicolae Labiș (Răsfoind manuscrisele poetului) 221-235 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 SABATOS MARINA, Ileana (autor) Colecția sculptorului Ion Irimescu de la Fălticeni 237-239 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 NESTOR, Octavian (autor) Valori etnice în estetica liricii de dor din Bucovina 241-250 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 DIMITRIU, Eugen (autor) Un document de epocă despre: coarnele pentru tortura rovilor 251-254 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 LEU, Paul (autor) Mărturii inedite despre Berta Gorgon 255-258 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 DIMITRIU, Eugen (autor) Scrisori inedite: Orest Tafrali către Vasile Ciurea 259-262 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 IACOBESCU, Mihai (autor) Istoricul Ion I. Nistor (1876-1962) 263-277 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 URSULESCU, Nicolae (autor) Tudor V. Ștefanelli 279-287 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 IGNAT, Alexandrina (autor) Muzeul din Suceava - opt decenii de activitate 289-300 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 PARASCAN, Floarea (autor) Rolul Muzeului "Ciprian Porumbescu" în educarea patriotică și estetică a publicului 301-308 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 CHIRICA, Vasile (autor), TĂNĂSACHE, Marcel (autor) Un brăzdar de plug din corn de cerb descoperit la Dolhasca (jud. Suceava) 309-311 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Cîteva piese provenite dintr-un cimitir medieval de la Suceava 313-316 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 IGNAT, Mircea (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Săpături arheologice în județul Suceava (1972-1976) 317-324 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 DIMITRU, Eugen (autor) "Galeria oamenilor de Seamă" din Fălticeni 325-326 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 CÎRLAN, Nicolae (autor) Fondul memorial-documentar "Nicolae Labiș" 327-329 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 STROESCU, Lucia (autor) Reprofilarea Muzeului Etnografic din Rădăuți 331-332 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 IGNAT, Corina (autor), ZAHARIA, Doina (autor) Muzeul de Științe Naturale și Cinegetică Vatra Dornei 333-334 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 SABATOS MARINA, Ileana (autor) Expoziția "Oameni și locuri din Țara de Sus" - Galeria de artă a orașului Rădăuți 335-336 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 ȘUTAC, Ileana (autor) Calaboratori ai muzeului 337-340 română
1977 Banatica, 4 Cuprins 5-8 română
1977 Banatica, 4 CADARIU, Ștefan (autor), OLARIU, Martin (autor) Peșteri cu urme de locuire de pe Valea Nerei (Sectorul Chei) I. Epoca străveche 9-18 română
1977 Banatica, 4 LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Periodizarea culturii Vinca în România I. Epoca străveche 19-45 română
1977 Banatica, 4 GUMĂ, Marian (autor), GUMĂ, Nicoleta (autor) Săpături de salvare la Valea Timișului (Județul Caraș-Severin) I. Epoca străveche 45-67 română
1977 Banatica, 4 GUMĂ, Marian (autor) Cercetări arheologice pe Stenca Liubcovei (Județul Caraș-Severin) I. Epoca străveche 69-103 română
1977 Banatica, 4 SOROCEANU, Tudor (autor) Considerații preliminare asupra ceramicii de tip Mureș I. Epoca străveche 105-110 română
1977 Banatica, 4 SĂCĂRIN, Caius (autor) Trei celturi de la Pescari (Județul Caraș-Severin) I. Epoca străveche 111-115 română
1977 Banatica, 4 BOZU, Ovidiu (autor), GUDEA, Nicolae (autor) A existat un sanctuar mithriac la Pojejena? II. Perioada romană şi postromană 117-132 română
1977 Banatica, 4 BOZU, Ovidiu (autor) Cohors I Sagittariorum la Zăvoi (Județul Caraș-Severin) II. Perioada romană şi postromană 131-133 română
1977 Banatica, 4 BOZU, Ovidiu (autor), PETROVSZKY, Richard (autor), RĂUȚ, Octavian (autor) Drumuri romane în Banat II. Perioada romană şi postromană 135-159 română
1977 Banatica, 4 BENEA, Doina (autor) Tipare de medalione din ceramică din colecția Muzeului Banatului II. Perioada romană şi postromană 161-168 română
1977 Banatica, 4 RUSU, Mircea (autor) Transilvania și Banatul în secolele VI-IX III. Istorie medie 169-214 română
1977 Banatica, 4 UZUM, Ilie (autor) Locuirea feudală timpurie de la Gornea-Țărmuri III. Istorie medie 215-222 română
1977 Banatica, 4 FENEȘAN-BULGARU, Cristina (autor) Problema instaurării dominației otomane asupra Banatului Lugojului și Caransebeșului III. Istorie medie 223-238 română
1977 Banatica, 4 FENEȘAN, Costin (autor) "Reglementarea" din 1693 a comitatului Severinului III. Istorie medie 239-243 română
1977 Banatica, 4 FENEȘAN, Costin (autor), WOLLMANN, Volker (autor) Informații privind mineritul și metalurgia de la Sasca în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea III. Istorie medie 245-257 română
1977 Banatica, 4 DAN, Mihail (autor), FENEȘAN, Costin (autor) Informații privind pregătirea celei de-a treia călătorii a lui Iosif al II-lea în Banat III. Istorie medie 259-268 română
1977 Banatica, 4 PLOIEȘTEANU, Grigore (autor) Din lupta lui Paul Vasici pentru drepturile Românilor bănățeni și transilvăneni IV. Istorie modernă şi contemporană 269-283 română
1977 Banatica, 4 NAGHI, Gheorghe (autor), NEAMȚU, Gelu (autor) Din corespondența lui Alexandru Roman privind ziarul "Federațiunea" (1868-1876) IV. Istorie modernă şi contemporană 285-292 română
1977 Banatica, 4 ZABERCA, Vasile (autor) Bănățenii - susținători ai războiului pentru cucerirea independenței IV. Istorie modernă şi contemporană 293-298 română
1977 Banatica, 4 FAUR, Viorel (autor) Mișcarea memorandistă în Bihor IV. Istorie modernă şi contemporană 299-307 română
1977 Banatica, 4 POPA, Ion (autor) Un document despre greva muncitorilor de la Anina din anul 1903 IV. Istorie modernă şi contemporană 309-311 română
1977 Banatica, 4 JURMA, Gheorghe (autor), POPA, Ion (autor) Ecouri ale răscoalei țărănești din anul 1907 în Județul Caraș-Severin IV. Istorie modernă şi contemporană 313-316 română
1977 Banatica, 4 PORȚEANU, Alexandru (autor) Lupta revoluționară a maselor populare din județul Caraș-Severin pentru unirea cu Romania - 6 documente din arhivele Consiliului Național Român 1918 IV. Istorie modernă şi contemporană 317-354 română
1977 Banatica, 4 DUDAȘ, Vasile (autor) Aspecte ale grevei generale din august 1920 în Banat IV. Istorie modernă şi contemporană 355-359 română
1977 Banatica, 4 FLORESCU, Gheorghe (autor) Naționalizarea societății "Reșița" și implicațiile ei politice (1920-1923) IV. Istorie modernă şi contemporană 361-372 română
1977 Banatica, 4 RUJA, Gheorghe (autor) Exploatările miniere ale societății Uzinele de Fier și Domeniile Reșița (U.D.R.) 1920-1928 IV. Istorie modernă şi contemporană 373-383 română
1977 Banatica, 4 BATHORY, Ludovic (autor) Greve și revendicări ale muncitorilor de la societatea "Uzinele de Fier și Domeniile Reșița" în anul 1929 IV. Istorie modernă şi contemporană 385-403 română
1977 Banatica, 4 BRĂTESCU, Constantin (autor) Aspecte privind lupta pentru pămînt a țărănimii din județul Caraș între 1934-1937 IV. Istorie modernă şi contemporană 405-413 română
1977 Banatica, 4 GROZA, Liviu (autor) Contribuții aduse de Divizia 19 Infanterie la insurecția națională armată antifascistă și antiimperialistă din august 1944 și la acoperirea frontierelor țării în partea de sud a Banatului IV. Istorie modernă şi contemporană 415-425 română
1977 Banatica, 4 ARDELEAN, Virginia (autor) Documente privind lupta pentru democratizarea aparatului de stat în plasa Oravița, județul Caraș IV. Istorie modernă şi contemporană 427-432 română
1977 Banatica, 4 GUMĂ, M. (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), UZUM, I. (autor) Gornea-Liubcova V. Cronica arheologică şi repertorii 433-433 română
1977 Banatica, 4 GUMĂ, Marian (autor), GUMĂ, Nicoleta (autor), PETROVSZKI, Richard (autor) Valea Timișului V. Cronica arheologică şi repertorii 433-433 română
1977 Banatica, 4 LAZAROVICI, Gheorghe (autor), UZUM, I. (autor) Cuptoare-Sfogea V. Cronica arheologică şi repertorii 434-434 română
1977 Banatica, 4 BOZU, Ovidiu (autor) Lăpușnicel - Cetate V. Cronica arheologică şi repertorii 435-436 română
1977 Banatica, 4 BOZU, Ovidiu (autor), GUDEA, Nicolae (autor) Pojejena - Via Bogdanovici V. Cronica arheologică şi repertorii 435-436 română
1977 Banatica, 4 LAZAROVICI, Gheorghe (autor), UZUM, Ilie (autor) Ilidia - Oblița V. Cronica arheologică şi repertorii 436-436 română
1977 Banatica, 4 PETROVSZKY, Richard (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al localităților județului Caraș-Severin din paleolitic pînă în secolul al V-lea î.e.n. (III) V. Cronica arheologică şi repertorii 437-461 română
1977 Banatica, 4 IONIȚĂ, Vasile (autor) Identificarea pe baza toponimiei actuale a unor așezări dispărute (I) V. Cronica arheologică şi repertorii 463-470 română
1977 Banatica, 4 KAKUCS, Lajos (autor) Unele informații de arhivă perivind cercetările arheologice efectuate în Banat între 1872-1918 V. Cronica arheologică şi repertorii 471-478 română
1977 Banatica, 4 LEU, Valeriu (autor) Un manuscris românesc inedit din prima jumătate a secolului al XVIII-lea VI. Istoria artei şi culturii 479-481 română
1977 Banatica, 4 BOCȘAN, Nicolae (autor) Contribuții la bibliografia literaturii române din Banat în epoca luminilor VI. Istoria artei şi culturii 483-494 română
1977 Banatica, 4 LĂPTOIU, Negoiță (autor) Din corespondența pictorului bănățean Nicolae Popescu către Timotei Cipariu VI. Istoria artei şi culturii 495-505 română
1977 Banatica, 4 BORUGA, Elena (autor) Aspecte din activitatea de publicist a lui Traian Vuia V. Cronica arheologică şi repertorii 507-519 română
1977 Biharea, 1977 Cuprins 4-5 română
1977 Biharea, 1977 DRĂGOESCU, Ion (autor) Din etnologia uneltelor tradiționale ale poporului român I. Etnografie 7-84 română
1977 Biharea, 1977 GODEA, Ioan (autor) Monumente de arhitectură populară din sudul Poloniei I. Etnografie 85-120 română
1977 Biharea, 1977 COMIȘEL, Emilia (autor) Elements communs dans le folklore printenier des peuples du sud-est de l'Europe I. Etnografie 121-130 franceză
1977 Biharea, 1977 IRIMIE, Cornel (autor), NECULA, Marcela (autor) Influențe și împrumuturi reciproce în arta populară românească și săsească I. Etnografie 131-139 română
1977 Biharea, 1977 ILEA, Ana (autor) Documente medievale despre morile de scînduri din Țara Crișurilor I. Etnografie 141-156 română
1977 Biharea, 1977 ROȘU, Titus (autor) Mijloace de iluminat - în obștea țărănească I. Etnografie 157-171 română
1977 Biharea, 1977 TOTH, Susana (autor) Reconstituirea istorico-etnografică a portului popular maghiar din satul Șișterea (com. Cetariu, jud. Bihor) I. Etnografie 171-196 română
1977 Biharea, 1977 ȘARBA, Ioan (autor) Considerații asupra legendelor bihorene I. Etnografie 197-203 română
1977 Biharea, 1977 PARASCA, Crăciun (autor) "Oprirea trecerii" în ceremonialului nupțial din subzona folclorică Beiuș-Vașcău I. Etnografie 205-212 română
1977 Biharea, 1977 ȚOCA, Mircea (autor) Artitectura barocă clujeană II. Artă 215-238 română
1977 Biharea, 1977 CHIRIAC, Mircea (autor) Istoricul cercetării picturii murale din Țara Crișurilor II. Artă 239-246 română
1977 Biharea, 1977 ROȘU, Aurel (autor) Pictorul Tibor Erno II. Artă 247-257 română
1977 Biharea, 1977 DUMITRESCU, Mircea (autor) Momente ale evoluției conceptului de muzeu etnografic în țara noastră III. Muzeologie - Patrimoniu 261-272 română
1977 Biharea, 1977 OPRIȘ, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea activității de ocrotire a patrimoniului cultural artistic din Bihor după făurirea statului român unitar III. Muzeologie - Patrimoniu 273-290 română
1977 Biharea, 1977 MIHOC, Blaga (autor) Datini și obiceiuri populare din comuna Rohia într-un document inedit privind activitatea "Asociațiunii pentru literatura româna și cultura poporului român" din primii ani ai secolului al XX-lea IV. Note şi recenzii 293-297 română
1977 Biharea, 1977 CHIRIAC, Aurel (autor) Iosif Fekete - Țoca Mircea IV. Note şi recenzii 299-300 română
1977 Carpica, IX ROȘU, Gheorghe (autor) Membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului Județean Bacău al P.C.R., președinte al Consiliului popular județean .9-12 română
1977 Carpica, IX GEORGESCU, Titu (autor) Independență și contemporaneitate 13-21 română
1977 Carpica, IX IONIȚĂ, Ion (autor) Ideile unității naționale, independenței și suveranității patriei reflectate în programul Partidului Comunist Român 23-28 română
1977 Carpica, IX MUȘAT, Mircea (autor) Lupta pentru independență – permanență a istoriei poporului româ 29-33 română
1977 Carpica, IX MITREA, Ioan (autor) Teritoriul de formare a poporului român, vatră a luptei seculare pentru unitate și independență 35-39 română
1977 Carpica, IX OLTEANU, Ștefan (autor) Lupta pentru libertate și independență a poporului nostru în sec. XIV-XVI, oglindită în două instituții medievale românești: posada și munca la cetate 41-50 română
1977 Carpica, IX ȘENDRULESCU, Ion (autor) Evoluția ideii de independență la români între anii 1821-1877 51-59 română
1977 Carpica, IX BERINDEI, Dan (autor) Premisele economico-sociale ale constituirii României independente 61-79 română
1977 Carpica, IX ADĂNILOAIE, Nichita (autor) Cooperarea militară româno-rusă în războiul din 1877-1878 81-104 română
1977 Carpica, IX ZAHARIA, Dumitru (autor) Politica externă a României oglindită în actele diplomatice ale Agenției italiene din București 105-114 română
1977 Carpica, IX ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Valențe naționale și internaționale ale proclamării independenței de stat a României la 9 mai 1877 115-120 română
1977 Carpica, IX CĂRĂMIDARU, Corneliu (autor) Contribuția județului Bacău la războiul pentru independența națională 121-130 română
1977 Carpica, IX SIBECHI, Gheorghe (autor) Știri din publicațiile vremii despre acțiunile băcăuane în sprijinul războiului de independență 131-138 română
1977 Carpica, IX CIUTĂ, Ioan (autor) Unele aspecte privind starea materială și de spirit a maselor populare băcăuane și nemțene și contribuția lor la războiul de independență 139-146 română
1977 Carpica, IX AGRIGOROAIEI, Ion (autor) Contextul internațional și semnificația istorică a glorioaselor lupte din vara anului 1917 pentru apărarea independenței și ființei statului român 147-166 română
1977 Carpica, IX FLORESCU, Gheorghe (autor) Sistemul tratatelor de pace de la Paris și realitățile politice românești (1919-1920) 167-181 română
1977 Carpica, IX STAN, Elena (autor) Probleme ale independenței și suveranității României oglindite în presa băcăuană între anii 1934-1936 183-186 română
1977 Carpica, IX CANTEMIR, Traian (autor) Războiul de independență națională în folclor 187-199 română
1977 Carpica, IX CODRESCU, Grigore (autor) Gazetarul Eminescu la 1877 201-205 română
1977 Carpica, IX BUJOR, Doina (autor) Aurel Băeșu – reporter de front în timpul primului război mondial 207-210 română
1977 Carpica, IX COSMESCU, Marin (autor) Legende și novele de Gr.H. Grandea inspirate din războiul pentru independență 211-216 română
1977 Cercetări istorice, VIII PARADAIS, Claudiu (autor) Aspecte ale cercetării muzeistice la Pinacoteca națională din Iași, între anii 1860-1960 I. Muzeologie 9-25 română
1977 Cercetări istorice, VIII CLOȘCĂ, C. (autor) Patrimoniul muzeelor de istorie pentru epoca revoluției și construcției societății socialiste I. Muzeologie 27-43 română
1977 Cercetări istorice, VIII PAVEL, Emilia (autor) Patrimoniul Muzeului Etnografic al Moldovei din Iași I. Muzeologie 45-50 română
1977 Cercetări istorice, VIII SEMENDEAEV, Victoria (autor) Ceramica din Schitu Stavnic, comuna Voinești - Iași I. Muzeologie 51-62 română
1977 Cercetări istorice, VIII VICOVEANU, D. (autor) Restaurarea și conservarea peceților atîrnate I. Muzeologie 63-80 română
1977 Cercetări istorice, VIII VLAD, Ana Maria (autor) Radiografierea cu raze X a obiectelor metalice muzeistice cu strat de coroziune I. Muzeologie 81-93 română
1977 Cercetări istorice, VIII MUSTAȚĂ, Ghe. (autor), MUSTAȚĂ, Mariana (autor) Aspecte privind atacul unor insecte dăunătoare în mănăstirea Frumoasa I. Muzeologie 95-107 română
1977 Cercetări istorice, VIII CHIRICA, Viorica (autor) Considerații cu privire la paleoliticul final de pe teritoriul României II. Arheologie 109-123 română
1977 Cercetări istorice, VIII MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Unele probleme ale fazei Cucuteni A, in lumina săpăturilor arheologice de la Topile II. Arheologie 125-144 română
1977 Cercetări istorice, VIII NIȚU, A. (autor) Continuitatea ceramicii pictate între culturile Cucuteni - Tripolie și Gorodsk - Usatovo (Horodiștea - Foltești) II. Arheologie 145-212 română
1977 Cercetări istorice, VIII ICONOMU, C. (autor) Depozitul de bronzuri de la Tătărăni (comuna Dănești, jud. Vaslui) II. Arheologie 213-229 română
1977 Cercetări istorice, VIII CHEPTEA, Stela (autor), TEODOR, Silvia (autor) O amforă ștampilată de la Hîrlău II. Arheologie 231-233 română
1977 Cercetări istorice, VIII VASILESCU, Mihail (autor) Tracii in epopeile homerice III. Istorie politică şi social-economică 235-247 română (şi un rezumat în franceză)
1977 Cercetări istorice, VIII CIHODARU, C (autor) Continuitatea populației băștinașe romanizate în regiunile nord-dunărene și urmele ei în toponimie III. Istorie politică şi social-economică 249-265 română
1977 Cercetări istorice, VIII GRIGORAȘ, N. (autor) Românii de la est de Carpați și organizarea lor până la în temeierea statului românesc al Moldovei III. Istorie politică şi social-economică 267-285 română
1977 Cercetări istorice, VIII CIOBANU, V. (autor) Relațiile lui Ștefan cel Mare cu Polonia, oglindite în istoriografia poloneză III. Istorie politică şi social-economică 287-293 română
1977 Cercetări istorice, VIII PĂLTĂNEA, Paul (autor) Contribuții la istoria învățămîntului din Galați în perioada 1832-1848 III. Istorie politică şi social-economică 295-309 română
1977 Cercetări istorice, VIII CRISTIAN, V. (autor) Ioan Maiorescu, profesor de istorie la lași. (1842-1843) III. Istorie politică şi social-economică 311-324 română
1977 Cercetări istorice, VIII CORIVAN, N (autor) Proclamarea independenței României și atitudinea marilor puteri III. Istorie politică şi social-economică 325-343 română
1977 Cercetări istorice, VIII SIBECHI, Gh. (autor) Dorobanți ieșeni și vasluieni în războiul pentru cucerirea independenței României III. Istorie politică şi social-economică 345-367 română
1977 Cercetări istorice, VIII CIOFU, Valerian (autor) Războiul de independență a României, ilustrat în medalii, decorații și plachete III. Istorie politică şi social-economică 369-388 română
1977 Cercetări istorice, VIII GIREADĂ, Veta (autor) Obștile de arendare de pămînt și locul lor în cooperația românească din perioada anilor 1903-1918 III. Istorie politică şi social-economică 389-406 română
1977 Cercetări istorice, VIII BUZATU, Gh. (autor) Originile politicii petroliere a României III. Istorie politică şi social-economică 407-417 română
1977 Cercetări istorice, VIII AGRIGOROAIEI, I. (autor) Împotriva organizațiilor naționaliste, de extremă dreaptă (1919-1920) III. Istorie politică şi social-economică 419-426 română
1977 Cercetări istorice, VIII FLORESCU, Gh. (autor) Evoluția Partidului Poporului în anii 1920-1921 III. Istorie politică şi social-economică 427-441 română
1977 Cercetări istorice, VIII EȘANU, L. (autor) Asasinarea militantului socialist Dr. H. Aroneanu, în timpul grevei generale din octombrie 1920 III. Istorie politică şi social-economică 443-453 română
1977 Cercetări istorice, VIII SAIZU, Ion (autor) Mențiuni programatice referitoare la agricultura României. (1922-1928) III. Istorie politică şi social-economică 455-467 română
1977 Cercetări istorice, VIII ȘANDRU, Dumitru (autor) Creditul agricol din România după criza economică din 1929-1933 III. Istorie politică şi social-economică 469-485 română
1977 Cercetări istorice, VIII DOBRINESCU, V., Fl. (autor) Manifestări internaționaliste ale studențimii din lași (1933-1939) III. Istorie politică şi social-economică 481-485 română
1977 Cercetări istorice, VIII RADU, R. (autor) Arhivele Universității din Iași, izvor documentar pentru cunoașterea tradițiilor de luptă progresiste ale intelectualității ieșene, în perioada interbelică III. Istorie politică şi social-economică 487-494 română
1977 Cercetări istorice, VIII CAPROȘU, Ioan (autor), PRICOP, A. (autor) Documentele satului Rînghilești (II) IV. Documente 495-501 română
1977 Cercetări istorice, VIII IVĂNESCU, D. (autor) Documente despre 1877 IV. Documente 503-508 română
1977 Cercetări istorice, VIII NAGHIU, Iosif (autor) Contribuții la viața și opera lui Titu Maiorescu IV. Documente 509-516 română
1977 Cercetări istorice, VIII MERIȘCA, C (autor) Schimb de scrisori între boieri la '907 IV. Documente 517-519 română
1977 Cercetări istorice, VIII TIMOFTE, M. (autor) Consecințe imediate ale răscoalei din anul 1907 în viața social - politică a României, reflectate în rapoartele ministrului Belgiei la București IV. Documente 521-530 română, franceză
1977 Cercetări istorice, VIII SIBECHI, Gh. (autor), VASILUȚĂ, M (autor) Eroul de la Plevna și Smîrdan: generalul Cerchez V. Evocări 531-542 română
1977 Cercetări istorice, VIII LEU, Paul (autor) S. Fl. Marian, în contemporaneitatea sa europeană V. Evocări 543-554 română
1977 Cercetări istorice, VIII ARHIP, I (autor) Omagiu sonetistului Mihai Codreanu V. Evocări 555-559 română
1977 Cercetări istorice, VIII DIMITRIU, Eugen (autor) Contribuții la biografia lui Anton Holban V. Evocări 561-564 română
1977 Cercetări istorice, VIII PARADAISER, Maria (autor) Anii de ucenicie ai lui Gheorghe Panaiteanu-Bardasare V. Evocări 565-569 română
1977 Cercetări istorice, VIII ICONOMU, C. (autor) Alexandru Păunescu, Paul Șadurschi, Vasile Chirica, Repertoriul arheologic al județului Botoșani VI. Recenzii 571-572 română
1977 Cercetări istorice, VIII LEMNY, Șt. (autor) Documenta Romaniae Historica. A. Moldova, vol. 1, 1976 VI. Recenzii 572-573 română
1977 Cercetări istorice, VIII BUZATU, Gh. (autor) Constantin Bușe, Comerțul exterior prin Galați sub regimul de port franc (1837-1883) VI. Recenzii 573-573 română
1977 Cercetări istorice, VIII SAIZU, Ion (autor) Junimea, implicații istoriografice, 1864-1885 VI. Recenzii 574-575 română
1977 Cercetări istorice, VIII ANGELESCU, C (autor) Al. Zub, A. D. Xenopol. Biobibliografie VI. Recenzii 575-594 română
1977 Cercetări istorice, VIII URSACHE, Petru (autor) Emilia Pavel, Portul popular moldovenesc VI. Recenzii 594-595 română
1977 Cercetări istorice, VIII SPINEI, Michaela (autor) Jean-Noel Biraben. Les hommes et la peste en France et dans les pays europeens et mediterraneens VI. Recenzii 594-597 română, franceză
1977 Crisia, VII Cuprins 5-7 română
1977 Crisia, VII DUMITRAȘCU, Sever (autor), SĂȘIANU, Alexandru (autor) Tezaurul de monede dacice de la Sînnicolau Român (județul Bihor) I. Studii 9-26 română
1977 Crisia, VII CHISIOȘAN, Nicolae (autor) Contribuții la problema originii podoabelor dacice de argint din spațiul carpato-danubian I. Studii 27-43 română
1977 Crisia, VII CHIDIOȘAN, Nicolae (autor), DUMITRAȘCU, Sever (autor) Așezarea dacică de la Zerindul Mic, comuna Zerind (județul Arad) I. Studii 45-64 română
1977 Crisia, VII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Dacii liberi din Vestul și Nord-Vestul României (sec. II -IV e.n) I. Studii 65-76 română
1977 Crisia, VII BONA, Petru (autor), DAN, Mihail (autor) Faptele de arme ale lui Mihai Viteazul oglindite în presa cehă a timpului I. Studii 77-96 română
1977 Crisia, VII BORCEA, Liviu (autor) Satele din Bihor ale lui Gavrilaș Movilă și Constantin Șerban I. Studii 97-131 română
1977 Crisia, VII ILEA, Ana (autor) Lupta țărănimii din Bihor împotriva asupririi sociale în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea I. Studii 133-145 română
1977 Crisia, VII DUDAȘ, Florian (autor) Presa românească din Transilvania în preajma și în timpul războiului pentru independența de stat a României (1876-1878) I. Studii 147-175 română
1977 Crisia, VII FAUR, Viorel (autor) Istoricul frămîntărilor pentru înfințarea și consolidarea Reuniunii de cîntări "Lira" din Beiuș (1905-1912) I. Studii 177-193 română
1977 Crisia, VII BRATU, Ion (autor) Răscoala din 1907 I. Studii 195-203 română
1977 Crisia, VII ȘORA, Gheorghe (autor) Aspecte din activitatea lui Vasile Goldiș la consolidarea și dezvoltarea României (1918-1934) I. Studii 205-242 română
1977 Crisia, VII POPOVICI, Ioan (autor) Aspecte din lupta proletariatului orădean împotriva exploatării capitaliste (1934-1937) I. Studii 243-263 română
1977 Crisia, VII MARINESCU, Ioan (autor) Operațiunile militare din toamna anului 1944, întreprinse de diviziile române 3 vînători de munte și "Tudor Vladimirescu" I. Studii 265-276 română
1977 Crisia, VII PÂRVAN, Vasile (autor) Românii în Cronica notarului Anonym al regelui Bela II. Documente 277-327 română
1977 Crisia, VII RANCA, I. (autor) Protestul românilor din Zarand și Chioar împotriva alipirii acestor teritorii la Ungaria 1861 II. Documente 329-349 română
1977 Crisia, VII POPA, L. (autor) Corespondență inedită a lui Moise Grozea cu familia Mureșenilor II. Documente 351-378 română
1977 Crisia, VII FAUR, Viorel (autor) Listele bihorene de subscripții pentru ajutorarea ostașilor români răniți în războiul de independență (1877-1878) II. Documente 379-387 română
1977 Crisia, VII FAUR, Viorel (autor) Istoricul constituirii despărțămîntului beiușean al "Astrei" (1897-1899) II. Documente 389-419 română
1977 Crisia, VII SĂȘIANU, Alexandru (autor) Cîteva descoperiri monetare romane imperiale în Dacia romană III. Articole şi note 421-424 română
1977 Crisia, VII GORUN, Gheorghe (autor) Contribuția cetății Adrian la lupta pentru autonomia Transilvaniei III. Articole şi note 425-431 română
1977 Crisia, VII DUDAȘ, Florian (autor) O copie manuscrisă după Cartea românească de învățătură a lui Varlaam III. Articole şi note 433-437 română
1977 Crisia, VII BORCEA, Liviu (autor) Contribuții la cunoașterea mișcărilor țărănimii bihorene în a doua jumătate a secolului al XVII-lea III. Articole şi note 439-449 română
1977 Crisia, VII POPA, M. (autor) Vechi orînduieli tipărite în românește în Transilvania III. Articole şi note 451-457 română
1977 Crisia, VII GORUN, Gheorghe (autor) A fost Samuil Micu student la Oradea? III. Articole şi note 459-460 română
1977 Crisia, VII MIHOC, Blaga (autor) Date cu privire la activitatea maramureșenilor pentru sprijinirea războiului de independență (1877-1878) III. Articole şi note 461-467 română
1977 Crisia, VII CORNEA, Lucia (autor) Aspecte istoriografice în revista Familia III. Articole şi note 469-475 română
1977 Crisia, VII DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Un italian (Angelo de Guberrnatis) - apărător al cauzei românilor în timpul memorandului III. Articole şi note 477-480 română
1977 Crisia, VII FAUR, Viorel (autor) Activitatea despărțămîntului din Marghita al "Astrei" (1910-1914) III. Articole şi note 481-490 română
1977 Crisia, VII POPA, Ioan (autor) Acțiuni revendicative ale municitorilor din Anina între anii 1934-1937 III. Articole şi note 491-494 română
1977 Crisia, VII HÎRCA, R. (autor) Participarea regimentelor de instrucție 5 vînători și 1 artilerie la luptele ce au avut loc în zona Crișurilor III. Articole şi note 495-510 română
1977 Crisia, VII HÂRCA, Rodica (autor) Note privind păstrarea și conservarea monumentelor legate de lupta pentru libertate socială și independență națională III. Articole şi note 511-514 română
1977 Crisia, VII GORUN, Gheorghe (autor) Ioan Molnar-Piuariu - Popa M. IV. Recenzii 515-516 română
1977 Crisia, VII DUDAȘ, Florian (autor) Din istoria literaturii didactice românești - Ghibu O. IV. Recenzii 517-518 română
1977 Crisia, VII ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Mișcarea muncitorească și socialistă din Transilvania (1901-1921) - Cicală I. IV. Recenzii 518-520 română
1977 Crisia, VII ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Scrieri social-politice și literare - Goldiș V. IV. Recenzii 521-524 română
1977 Crisia, VII SAVA-IGNAT, Doina (autor) Cronica activității științifice a secției de istorie în 1976 IV. Recenzii 525-530 română
1977 Cumidava, X GEORGESCU, Titu (autor) Independența României .11- română
1977 Cumidava, X GHERMAN, Mircea (autor) Conflictul oriental și contribuția Gazetei Transilvaniei la desbaterile privind independența României 33- română
1977 Cumidava, X POPA, Luana (autor) Gazeta Transilvaniei, oglindită a războiului pentru cucerirea independenței de stat a României 53- română
1977 Cumidava, X SUCIU, Ștefan (autor) Contribuția Brașovului la sprijinirea războiului pentru independența de stat a României 73- română
1977 Cumidava, X KRONER, Michael (autor) Poziția sașilor brașoveni față de războiul pentru cucerirea independenței de Stat a României 89- română
1977 Cumidava, X GHERMAN, Mircea (autor) Consecințe politice ale războiului de independență asupra luptei de eliberare națională a românilor transilvăneni 97- română
1977 Cumidava, X Documente 123- română
1977 Cumidava, X Selecțiuni din presa vremii 315- română
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 POENARU-BORDEA, Gheorghe (autor), PREDA, Constantin (autor) Le IIe Congrès International de Thracologie, Bucarest, 1976 005-012
1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21 NICA, Marin (autor) Nouvelles données sur le néolithique ancien d`Olténie 013-055