Criterii căutate

  • An de publicare: 1977

Sumarul căutării

  • 214 volume
  • Nici un articol
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 1977 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XIV , anul 1977 BUNTA, Petru (secretar de redacție), DAICOVICIU, Hadrian (redactor responsabil), FERENCZI, István (redactor), GLODARIU, Ioan (redactor), KOVÁCS, Iosif (redactor), MITROFAN, Ioan (redactor), PAP, Francisc (redactor), POP, C. (redactor), PROTOPOPESCU, G. A. (redactor), VAJDA, Ludovic (redactor), VLASSA, Nicolae (redactor)
volum de periodic 1977 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, I, anul 1977, Acta Mvsei Porolissensis
volum de periodic 1977 Annuaire roumain d`anthropologie: ARA, 14, anul 1977
volum de periodic 1977 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XIV, anul 1977 PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (redactor responsabil), CIUREA, Dumitru (redactor), ANGELESCU, Constantin. C. (redactor), BOICU, Leonid (redactor), CIHODARU, Constantin (redactor), ȘANDRU, Dumitru (redactor), ZUB, Alexandru (redactor), CAPROȘU, Ioan (secretar de redacție)
volum de periodic 1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET, IX, anul 1977
volum de periodic 1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, IV, anul 1977
volum de periodic 1977 Arhiva Someșană: ArhSom, anul 1977, seria II
volum de periodic 1977 Arta plastică, XXIV, nr. în TOM: 1-2, anul 1977 BUȘNEAG, Olga (redactor), DRIȘCU, Mihai (redactor), HORGA, Ioan (redactor), HORȘIA, Horia (redactor), MEREUȚĂ, Iulian (redactor)
volum de periodic 1977 Arta plastică, XXIV, nr. în TOM: 3, anul 1977 BUȘNEAG, Olga (redactor), DRIȘCU, Mihai (redactor), HORGA, Ioan (redactor), HORȘIA, Horia (redactor), MEREUȚĂ, Iulian (redactor)
volum de periodic 1977 Arta plastică, XXIV, nr. în TOM: 4, anul 1977 BUȘNEAG, Olga (redactor), DRIȘCU, Mihai (redactor), HORGA, Ioan (redactor), HORȘIA, Horia (redactor), MEREUȚĂ, Iulian (redactor)
volum de periodic 1977 Arta plastică, XXIV, nr. în TOM: 5, anul 1977
volum de periodic 1977 Arta plastică, XXIV, nr. în TOM: 6, anul 1977
volum de periodic 1977 Arta plastică, XXIV, nr. în TOM: 7, anul 1977
volum de periodic 1977 Arta plastică, XXIV, nr. în TOM: 8, anul 1977
volum de periodic 1977 Arta plastică, XXIV, nr. în TOM: 9, anul 1977
volum de periodic 1977 Arta plastică, XXIV, nr. în TOM: 10-11, anul 1977
volum de periodic 1977 Arta plastică, XXIV, nr. în TOM: 12, anul 1977
volum de periodic 1977 Banatica, 4, anul 1977
volum de periodic 1977 Biharea, 1977
volum de periodic 1977 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, XX, anul 1977, ARHEOLOGIE - ISTORIE, OMAGIU CENTENARULUI INDEPENDENȚEI 1877-1977, seria Studii și comunicări PAUL, Iuliu (redactor responsabil), ROMAN, Elena (secretar de redacție), GĂITAN, Nicolae (redactor), NAGLER, Thomas (redactor), NISTOR, Nicolae (redactor), JURCA, Nicolae (redactor), NAGLER, Doina (redactor), ARDELEAN, Radu Traian (readctor)
volum de periodic 1977 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, XXI, anul 1977, seria Studii și comunicări DOLTU, MARCEL I. (redactor responsabil), SCHNEIDER-BINDER, Erika (redactor), SCHNEIDER, Eckbett (redactor), STĂNESCU, Dan (redactor)
volum de carte 1977 Burebista și epoca sa, anul 1977 CRIȘAN, Ion Horațiu (autor), TOMESCU, Emilia (redactor), BRANCIU, Constanța (tehnoredactor)
volum de carte 1977 Cahiers de semiotique, anul 1977, Balzac semioticien avant la lettre MICLAU, Paul (director)
volum de periodic 1977 Carpica, IX, anul 1977
volum de carte 1977 Catalogul documentelor Țării Românești din Arhivele Statului, anul 1977, Catalogul documentelor Țării Românești din Arhivele Statului: 1621-1632 DUCA TINCULESCU, Doina (editor), CIUCĂ, Marcel Dumitru (editor)
volum de periodic 1977 Cercetări istorice: CI, VIII, anul 1977
volum de periodic 1977 Cinema, XV, nr. în TOM: 1, ianuarie, anul 1977, Documentarul: realitatea unei epoci și demnitatea unei arte însetate de adevăr
volum de periodic 1977 Cinema, XV, nr. în TOM: 2, februarie, anul 1977, 1877-1977: Cinematograful, un aliat al istoriei sau cum a fost realizat, în 1912, filmul „Independența României”
volum de periodic 1977 Cinema, XV, nr. în TOM: 3, martie, anul 1977, Mai presus de a fi sau a nu fi. Secvențe din marele film al umanismului
volum de periodic 1977 Cinema, XV, nr. în TOM: 4, aprilie, anul 1977, Independența: crezul poporului nostru. Independența: vocația filmului nostru.
volum de periodic 1977 Cinema, XV, nr. în TOM: 5, mai, anul 1977, În lumina independenței centenare
volum de periodic 1977 Cinema, XV, nr. în TOM: 6, iunie, anul 1977
volum de periodic 1977 Cinema, XV, nr. în TOM: 7, iulie, anul 1977, Cel mai exigent, cel mai drept critic al filmelor noastre: opinia publică
volum de periodic 1977 Cinema, XV, nr. în TOM: 8, august, anul 1977
volum de periodic 1977 Cinema, XV, nr. în TOM: 9, septembrie, anul 1977, Nu filme pe „teme sătești” ci filme despre adevăruri fundamentale ale satului
volum de periodic 1977 Cinema, XV, nr. în TOM: 10, octombrie, anul 1977, Vă recunoașteți? Tinerii noștri față în față cu imaginea lor pe ecran
volum de periodic 1977 Cinema, XV, nr. în TOM: 11, noiembrie, anul 1977, Primul și cel mai autorizat critic: dumneavoastră. Adică, spectatorul. Critica de film, o critică publică.
volum de periodic 1977 Cinema, XV, nr. în TOM: 12, decembrie, anul 1977, La mulți ani!
volum de carte 1977 Codul biocartografic al principalelor localități din Republica Socialistă România, anul 1977 LEHRER, Andy Z (autor)
volum de periodic 1977 Crisia, VII, anul 1977
volum de carte 1977 Cronica participării armatei române la războiul pentru independența 1877-1878, anul 1977 OLTEANU, Constantin (autor), CEAUSESCU, Ilie (autor), MOCANU, Vasile (autor), TUCA, Florian (autor), STOEAN, GHEORGHE (autor)
volum de periodic 1977 Cumidava, X, anul 1977
volum de carte 1977 Curs de folclor literar ucrainean, anul 1977 lect. univ. dr., REBUȘAPCĂ, Ion (autor)
volum de carte 1977 Curs de gramatică istorică a limbii sîrbocroate, anul 1977 VESCU, Victor (autor)
volum de carte 1977 Curs de istoria veche a României, anul 1977 PREDA, Florentina (autor), BERCIU, Dumitru (autor), ȘTEFAN, Gheorghe (autor)
volum de periodic 1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21, anul 1977, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă
volum de carte 1977 Depozitele de bronzuri din România, anul 1977, seria Biblioteca de Arheologie PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor)
volum de carte 1977 Documenta Romaniae Historica: DRH, anul 1977, D. Relații între Țările Române, seria D PASCU, Ștefan (editor), CIHODARU, Constantin (editor), GÜNDISCH, Konrad (editor), MIOC, Damaschin (editor), PERVAIN, Viorica (editor)
volum de carte 1977 Documenta Romaniae Historica: DRH, anul 1977, Transilvania (1351-1355), seria C acad., PASCU, Ștefan (redactor responsabil)
volum de carte 1977 Documente privind istoria militară a poporului român, anul 1977, 23-31 august 1944 colonel, ILIE, Petre (autor), colonel dr., SAVU, Al. Gh. (autor), colonel, LOGHIN, Leonida (autor), capitan, IONESCU, Mihail E. (autor)
volum de carte 1977 Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. I-XII (1977-2020), anul 1977, 2 martie - 12 aprilie 1848 BENKÖ, Samu (editor), BOTEZAN, Liviu (editor), EGYED, Ákos (editor), MUREȘAN, Hilde (editor), KÁROLYI, Dénes (editor), NEAMȚU, Gelu (editor), TEODOR, Pompiliu (editor), GÖLLNER, Carl (editor), BOZAC, ILEANA (editor), KOVÁCS, József (editor), RETEGAN, Simion (editor), PASCU, Ștefan (coordonator), CHERESTEȘIU, Victor (coordonator), BODOR, Marghioala (colaborator), MAXIM, Maria (colaborator), GLÜCK, EUGEN (colaborator), NEAMȚU, Alexandru (colaborator), GYÉMÁNT, Ladislau (colaborator), KOVÁCH, György (colaborator), IMREH, Ștefan (referent științific), MUREȘAN, Camil (referent științific)
volum de carte 1977 Elements of descriptive English syntax, anul 1977 lect. univ. dr., BANTAS, Andrei (autor)
volum de periodic 1977 File din istoria militară a poporului român, 4, anul 1977 general-maior dr., CEAUSESCU, Ilie (coordonator)
volum de periodic 1977 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 1-3, ianuarie - martie, anul 1977 MARINA, Justinian (președinte)
volum de periodic 1977 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 4, aprilie, anul 1977 MOISESCU, Iustin (președinte)
volum de periodic 1977 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 5, mai, anul 1977 MOISESCU, Iustin (președinte)
volum de periodic 1977 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 6, iunie, anul 1977 MOISESCU, Iustin (președinte)
volum de periodic 1977 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 7-9, iulie - septembrie, anul 1977 MOISESCU, Iustin (președinte)
volum de periodic 1977 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 10-12, octombrie - decembrie, anul 1977 MOISESCU, Iustin (președinte)
volum de periodic 1977 Ialomița, I, anul 1977 CIUCĂ, Răzvan (redactor), BUCȘAN, Andrei (redactor), CONOVICI, Niculae (redactor), DUNĂRE, Nicolae (redactor), JUGĂNARU, Maria (redactor), RUSE, Titi (redactor)
volum de carte 1977 Inscripțiile Daciei Romane / Inscriptiones Daciae Romanae: IDR, anul 1977, Dacia Superior: Zona de Sud-Vest (teritoriul dintre Dunăre, Tisa, Mureș) / Dacia Superior (ager inter Danuvium, Pathisum et Marisiam), seria Inscripțiile din Scythia Minor Grecești și Latinești / Inscriptiones Scythiae Minoris Graecae et Latinae RUSSU, Ion Iosif (coordonator), DUSANIC, Milena (colaborator), GUDEA, Nicolae (colaborator), WOLLMANN, Volker (colaborator)
volum de carte 1977 Itinerare eroice 1877-1878, anul 1977, Jurnale de operații ale unor unitați militare participante la Războiul de Independență CEAUȘESCU, Ilie (redactor), OLTEANU, Constantin (redactor), MOCANU, Vasile (redactor), SAVU, Al. Gh. (redactor), SCAFEȘ, Cornel (redactor)
volum de periodic 1977 Limes - Akten des XI. Internationalen Limeskongresses, Limes XI
volum de periodic 1977 Limes - Studien zu den Militärgrenzen Roms, Limes X
volum de carte 1977 Manualul bibliotecarului comunal, anul 1977
volum de carte 1977 Manualul bibliotecarului comunal - 1977, anul 1977 LIGOR, Alexandru (coordonator), IOVA, Mariana (redactor responsabil), MATEI, Dan (tehnoredactor), GRAURE, Anca (tehnoredactor)
volum de periodic 1977 Marisia, VII, anul 1977, seria arheologie-istorie-etnografie
volum de periodic 1977 Marmatia, 3, anul 1977 ACHIM, Valeriu (redactor responsabil), CIOCAN, Janeta (secretar de redacție), GORDUZA, Victor (redactor), MOLDOVAN, Traian (redactor), URSU, Viorica (redactor)
volum de carte 1977 Materialism istoric, anul 1977 ZAMFIR, Cătălin (autor)
volum de periodic 1977 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 5
volum de carte 1977 Ode, anul 1977, Nemeene, Isthmianice și fragmente PINDAR (autor), ALEXANDRU, Ioan (traducător)
volum de carte 1977 Opere complete, anul 1977 PLINIU CEL TÂNĂR (autor), MANOLACHE, Liana (traducător)
volum de carte 1977 Păcuiul lui soare, II, anul 1977, Așezarea medievală (secolele XIII-XV) DIACONU, Petre (autor), BARASCHI, Silvia (autor)
volum de carte 1977 Pătrunderea comerțului românesc în circuitul internațional (în perioada de trecere de la feudalism la capitalism), anul 1977 OȚETEA, Andrei (autor)
volum de periodic 1977 Peuce, V, anul 1977, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche
volum de periodic 1977 Peuce, VI, anul 1977, Studii și comunicări de istorie și arheologie susținute la cel de-al doilea colocviu, Tulcea, 2-5 iunie 1974, serie veche
volum de periodic 1977 Peuce, VI, anul 1977, Studii și Comunicări de etnografie și muzeologie susținute la cel de-al doilea Colocviu, Tulcea, 2-5 iunie 1974, serie veche
volum de periodic 1977 Pontica, X, anul 1977
volum de carte 1977 Populația românească în Transilvania în secolele VII-VIII (Cimitirul nr. 2 de la Bratei), anul 1977 ZAHARIA, Eugenia (autor)
volum de carte 1977 Probleme ale teoriei traducerii, anul 1977 BUIUM, Sara (autor)
volum de carte 1977 Războieni. Cinci sute de ani de la campania din 1476. Monografie și culegere de texte, anul 1977 GUȚU, OLIMPIA (editor), GUBOGLU, Mihail (editor), CONSTANTINESCU, Radu (editor), VLAD, Constantin (editor), NEAGOE, Manole (coordonator)
volum de carte 1977 Războiul neatîrnării României. Împrejurări diplomatice și operații militare 1877-1878, anul 1977 CĂZĂNIȘTEANU, Constantin (autor), IONESCU, Mihail E. (autor)
volum de carte 1977 Repertoriul monumentelor din județul Bihor, 1974, anul 1977 BECZY, Toma (redactor), BORCEA, Liviu (redactor), CHIDIOȘAN, Nicolae (redactor), CRIȘAN, Gabriela (redactor), DUMITRAȘCU, Sever (redactor), FAUR, Viorel (redactor), GODEA, Ion (redactor), GRIGORESCU, Elena (redactor), HÎRCĂ, Rodica (redactor), IGNAT-SAVA, Doina (redactor), JURCSÁK, Tiberiu (redactor), MARINESCU, Ion (redactor), MAROSSY, Ana (redactor), MOZES, Tereza (redactor), ORDENTLICH, Ivan (redactor), PAINA, Ion (redactor), POLIȘ, Rozalia (redactor), SASU, Ecaterina (redactor), TOTH, Susana (redactor), ZINTZ, Mariana (redactor)
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 1 ianuarie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 15 ianuarie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 1 februarie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 15 februarie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 1 martie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 15 martie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 1 aprilie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 15 aprilie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 1 mai, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 15 mai, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 1 iunie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 15 iunie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 1 iulie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 15 iulie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 1 august, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 1 septembrie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 15 septembrie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 1 octombrie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 15 octombrie, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista de Istorie: RI, IV, nr. în TOM: 1, ianuarie, anul 1977 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1977 Revista de Istorie: RI, IV, nr. în TOM: 2, februarie, anul 1977 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1977 Revista de Istorie: RI, IV, nr. în TOM: 3, martie, anul 1977 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1977 Revista de Istorie: RI, IV, nr. în TOM: 4, aprilie, anul 1977 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1977 Revista de Istorie: RI, IV, nr. în TOM: 5, mai, anul 1977 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1977 Revista de Istorie: RI, IV, nr. în TOM: 6, iunie, anul 1977 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1977 Revista de Istorie: RI, IV, nr. în TOM: 7, iulie, anul 1977 PETRIC, Aron (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1977 Revista de Istorie: RI, IV, nr. în TOM: 8, august, anul 1977 PETRIC, Aron (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1977 Revista de Istorie: RI, IV, nr. în TOM: 9, septembrie, anul 1977 PETRIC, Aron (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1977 Revista de Istorie: RI, IV, nr. în TOM: 10, octombrie, anul 1977 PETRIC, Aron (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1977 Revista de Istorie: RI, IV, nr. în TOM: 11, noiembrie, anul 1977 PETRIC, Aron (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1977 Revista de Istorie: RI, IV, nr. în TOM: 12, decembrie, anul 1977 PETRIC, Aron (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1977 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLVI, nr. în TOM: 1, anul 1977
volum de periodic 1977 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLVI, nr. în TOM: 2, anul 1977
volum de periodic 1977 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XV, nr. în TOM: 1, anul 1977
volum de periodic 1977 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XV, nr. în TOM: 2, anul 1977
volum de periodic 1977 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XV, nr. în TOM: 3, anul 1977
volum de periodic 1977 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XV, nr. în TOM: 4, anul 1977
volum de periodic 1977 Revue Roumaine de Chimie, 22-1, anul 1977
volum de periodic 1977 Revue Roumaine de Chimie, 22-11-12, anul 1977
volum de periodic 1977 Revue Roumaine de Chimie, 22-2, anul 1977
volum de periodic 1977 Revue Roumaine de Chimie, 22-3, anul 1977
volum de periodic 1977 Revue Roumaine de Chimie, 22-4, anul 1977
volum de periodic 1977 Revue Roumaine de Chimie, 22-5, anul 1977
volum de periodic 1977 Revue Roumaine de Chimie, 22-6, anul 1977
volum de periodic 1977 Revue Roumaine de Chimie, 22-7, anul 1977
volum de periodic 1977 Revue Roumaine de Chimie, 22-8, anul 1977
volum de periodic 1977 Revue Roumaine de Chimie, 22-9-10, anul 1977
volum de periodic 1977 Revue Roumaine de Géographie, XXI, anul 1977, seria Geografie MIHĂILESCU, Vintilă (redactor șef)
volum de periodic 1977 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxii-1, anul 1977
volum de periodic 1977 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxii-10, anul 1977
volum de periodic 1977 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxii-2, anul 1977
volum de periodic 1977 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxii-3, anul 1977
volum de periodic 1977 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxii-4, anul 1977
volum de periodic 1977 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxii-5, anul 1977
volum de periodic 1977 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxii-6, anul 1977
volum de periodic 1977 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxii-7, anul 1977
volum de periodic 1977 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxii-8, anul 1977
volum de periodic 1977 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxii-9, anul 1977
volum de periodic 1977 Revue Roumaine de Physique, 22-1, anul 1977
volum de periodic 1977 Revue Roumaine de Physique, 22-10, anul 1977
volum de periodic 1977 Revue Roumaine de Physique, 22-2, anul 1977
volum de periodic 1977 Revue Roumaine de Physique, 22-3, anul 1977
volum de periodic 1977 Revue Roumaine de Physique, 22-4, anul 1977
volum de periodic 1977 Revue Roumaine de Physique, 22-5, anul 1977
volum de periodic 1977 Revue Roumaine de Physique, 22-6, anul 1977
volum de periodic 1977 Revue Roumaine de Physique, 22-7, anul 1977
volum de periodic 1977 Revue Roumaine de Physique, 22-8, anul 1977
volum de periodic 1977 Revue Roumaine de Physique, 22-9, anul 1977
volum de periodic 1977 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. în TOM: XIV, anul 1977, seria Théâtre, musique, cinéma GHEORGHIU, Mihnea (redactor-șef), ZAMFIRESCU, Ion (redactor adjunct), ALTERESCU, Simion (membru în Comitetul de Redacție), COSMA, Octavian Lazăr (membru în Comitetul de Redacție), HOFFMAN, Alfred (membru în Comitetul de Redacție), LITTERA, George (membru în Comitetul de Redacție), POPESCU, Radu (membru în Comitetul de Redacție), POTRA, Florian (membru în Comitetul de Redacție), TOBOȘARU, Ion (membru în Comitetul de Redacție), VANCEA, Zeno (membru în Comitetul de Redacție), VOICANA, Mircea (membru în Comitetul de Redacție), ZOTTOVICEANU, Elena (membru în Comitetul de Redacție), CAZABAN, Ion (secretar științific de redacție), ALEXANDRESCU, Lucia (secretar științific de redacție), OARDĂ, IVONNE (secretar de redacție)
volum de carte 1977 România în Războiul de independență. 1877-1878, anul 1977 general-colonel, COMAN, Ion (coordonator principal), acad., GIURESCU, Constantin C. (coordonator), acad., PASCU, Stefan (coordonator), general-maior dr., OLTEANU, Constantin (coordonator), colonel dr., CEAUSESCU, Ilie (coordonator), colonel dr., SAVU, Al. Gh. (coordonator), general-maior, ANTIP, Constantin (coordonator), general-maior, BANTEA, Eugen (coordonator)
volum de periodic 1977 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIII, anul 1977, Acta Musei Devensis
volum de periodic 1977 Secolul 20 (XX), 1-2-3, anul 1977
volum de periodic 1977 Secolul 20 (XX), 4-5, anul 1977
volum de periodic 1977 Secolul 20 (XX), 6, anul 1977
volum de periodic 1977 Secolul 20 (XX), 7-8, anul 1977
volum de periodic 1977 Secolul 20 (XX), 9, anul 1977
volum de periodic 1977 Secolul 20 (XX), 10, anul 1977
volum de periodic 1977 Secolul 20 (XX), 11-12, anul 1977
volum de carte 1977 Sistemul sau întocmirea religiei muhamedane, anul 1977 CANTEMIR, Dimitrie (autor), CÂNDEA, Virgil (traducător, studiu introductiv, comentarii)
volum de carte 1977 Studia et Acta Orientalia, anul 1977 DRIMBA, VLADIMIR (editor), ANGHELESCU, Mircea (editor)
volum de periodic 1977 Studii Clasice: StCl, anul 1977
volum de periodic 1977 Studii și Cercetări - Muzeul de Științe Naturale Piatra Neamț, anul 1977, Anexă. Lucrările simpozionului "Probleme ale ocrotirii și conservării mediului înconjurător în județul Neamț și implicațiile lor social-economice" Dr., CIOBANU, Mihai (redactor), Dr., GRASU, Constantin (redactor)
volum de periodic 1977 Studii și Cercetări - Muzeul de Științe Naturale Piatra Neamț, 3, anul 1977, Seria botanică-zoologie Dr., CIOBANU, Mihai (redactor), Dr., GRASU, Constantin (redactor), Prof., PODOLEANU, Constantin (secretar)
volum de periodic 1977 Studii și Cercetări de Antropologie (SCA), anul 1977
volum de periodic 1977 Studii și Cercetări de Fizică, 29-1, anul 1977
volum de periodic 1977 Studii și Cercetări de Fizică, 29-10, anul 1977
volum de periodic 1977 Studii și Cercetări de Fizică, 29-2, anul 1977
volum de periodic 1977 Studii și Cercetări de Fizică, 29-3, anul 1977
volum de periodic 1977 Studii și Cercetări de Fizică, 29-4, anul 1977
volum de periodic 1977 Studii și Cercetări de Fizică, 29-5, anul 1977
volum de periodic 1977 Studii și Cercetări de Fizică, 29-6, anul 1977
volum de periodic 1977 Studii și Cercetări de Fizică, 29-7, anul 1977
volum de periodic 1977 Studii și Cercetări de Fizică, 29-8, anul 1977
volum de periodic 1977 Studii și Cercetări de Fizică, 29-9, anul 1977
volum de periodic 1977 Studii și Cercetări de Geografie: SCG, XXIV, nr. în TOM: 1, anul 1977, Studii și cercetări de geologie, geofizică și geografie, seria geografie
volum de periodic 1977 Studii și Cercetări de Geografie: SCG, XXIV, nr. în TOM: 2, anul 1977, Studii și cercetări de geologie, geofizică și geografie, seria geografie
volum de periodic 1977 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, XXIV, anul 1977, seria Artă plastică FRUNZETTI, Ion (redactor responsabil), PETRESCU, Paul (redactor responsabil adjunct), VLASIU, IOANA (secretar științific de redacție), OARDĂ, YVONNE (secretar de redacție)
volum de periodic 1977 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 1, ianuarie-martie, anul 1977 BARNEA, Ion (redactor), BERCIU, Dumitru (redactor), CANTACUZINO, Gheorghe (redactor), CONDURACHI, Em (redactor), DUMITRESCU, Vladimir (redactor), HOREDT, Kurt (redactor), LUPU, Nicolae (redactor), MITREA, Bucur (redactor), PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (redactor), PIPPIDI, D M (redactor), POPESCU, Dorin (redactor), RUSSU, I. I. (redactor), ȘTEFAN, Gheorghe (redactor), SZEKELY, Zoltan (redactor), DUMITRU, Tudor (redactor), VULPE, Radu (redactor), MORINTZ, Sebastian (redactor), BABEȘ, Mircea (redactor), DIACONU, Petre (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), POPA, Radu (redactor)
volum de periodic 1977 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 2, aprilie-iunie, anul 1977 BARNEA, Ion (redactor), BERCIU, Dumitru (redactor), CANTACUZINO, Gheorghe (redactor), CONDURACHI, Em (redactor), DUMITRESCU, Vladimir (redactor), HOREDT, Kurt (redactor), LUPU, Nicolae (redactor), MITREA, Bucur (redactor), PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (redactor), PIPPIDI, D M (redactor), POPESCU, Dorin (redactor), RUSSU, I. I. (redactor), ȘTEFAN, Gheorghe (redactor), SZEKELY, Zoltan (redactor), DUMITRU, Tudor (redactor), VULPE, Radu (redactor), MORINTZ, Sebastian (redactor), BABEȘ, Mircea (redactor), DIACONU, Petre (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), POPA, Radu (redactor)
volum de periodic 1977 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 3, iulie-septembrie, anul 1977 BARNEA, Ion (redactor), BERCIU, Dumitru (redactor), CANTACUZINO, Gheorghe (redactor), CONDURACHI, Em (redactor), DUMITRESCU, Vladimir (redactor), HOREDT, Kurt (redactor), LUPU, Nicolae (redactor), MITREA, Bucur (redactor), PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (redactor), PIPPIDI, D M (redactor), POPESCU, Dorin (redactor), RUSSU, I. I. (redactor), ȘTEFAN, Gheorghe (redactor), SZEKELY, Zoltan (redactor), DUMITRU, Tudor (redactor), VULPE, Radu (redactor), MORINTZ, Sebastian (redactor), BABEȘ, Mircea (redactor), DIACONU, Petre (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), POPA, Radu (redactor)
volum de periodic 1977 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 4, octombrie-decembrie, anul 1977 BARNEA, Ion (redactor), BERCIU, Dumitru (redactor), CANTACUZINO, Gheorghe (redactor), CONDURACHI, Em (redactor), DUMITRESCU, Vladimir (redactor), HOREDT, Kurt (redactor), LUPU, Nicolae (redactor), MITREA, Bucur (redactor), PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (redactor), PIPPIDI, D M (redactor), POPESCU, Dorin (redactor), RUSSU, I. I. (redactor), ȘTEFAN, Gheorghe (redactor), SZEKELY, Zoltan (redactor), DUMITRU, Tudor (redactor), VULPE, Radu (redactor), MORINTZ, Alexandru (redactor), BABEȘ, Mircea (redactor), DIACONU, Petre (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), POPA, Radu (redactor)
volum de periodic 1977 Studii și Cercetări Matematice, 29-1, anul 1977
volum de periodic 1977 Studii și Cercetări Matematice, 29-2, anul 1977
volum de periodic 1977 Studii și Cercetări Matematice, 29-3, anul 1977
volum de periodic 1977 Studii și Cercetări Matematice, 29-4, anul 1977
volum de periodic 1977 Studii și Cercetări Matematice, 29-5, anul 1977
volum de periodic 1977 Studii și Cercetări Matematice, 29-6, anul 1977
volum de periodic 1977 Studii și Comunicări, 20, anul 1977, seria istorie-arheologie
volum de periodic 1977 Studii și Comunicări, II, anul 1977, seria etnografie-istorie
volum de periodic 1977 Studii teologice, XXIX, nr. în TOM: 1-2, anul 1977, seria II
volum de periodic 1977 Studii teologice, XXIX, nr. în TOM: 3-4, anul 1977, seria II
volum de periodic 1977 Studii teologice, XXIX, nr. în TOM: 5-8, anul 1977, seria II
volum de periodic 1977 Studii teologice, XXIX, nr. în TOM: 9-10, anul 1977, seria II
volum de periodic 1977 Teatrul, nr. în TOM: 1, anul 1977
volum de periodic 1977 Teatrul, nr. în TOM: 2, anul 1977
volum de periodic 1977 Teatrul, nr. în TOM: 3, anul 1977
volum de periodic 1977 Teatrul, nr. în TOM: 4, anul 1977
volum de periodic 1977 Teatrul, nr. în TOM: 5, anul 1977
volum de periodic 1977 Teatrul, nr. în TOM: 6, anul 1977
volum de periodic 1977 Teatrul, nr. în TOM: 7, anul 1977
volum de periodic 1977 Teatrul, nr. în TOM: 8, anul 1977
volum de periodic 1977 Teatrul, nr. în TOM: 9, anul 1977
volum de periodic 1977 Teatrul, nr. în TOM: 10, anul 1977