Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET, IX, 1977


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PASCU, Viorica (autor) Sarcini ale etnografiei contemporane .9-13 română
articol de periodic TOȘA, Ioan (autor) Reflectarea arhitecturii populare în colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei 15-70 română
articol de periodic KOS, Karoly (autor) Obiecte de os și corn în colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei 71-107 română
articol de periodic ILEA, Ana (autor) Fierăria de la Vașcău în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 109-126 română
articol de periodic BRATU, Delia (autor) Interiorul țărănesc din zona viticolă Alba 127-166 română
articol de periodic GHIURIȚAN, Cristina (autor) Evoluția interiorului din Bedeciu (Cluj) 167-193 română
articol de periodic TIȚA, Aurelia (autor) Contribuții la interpretarea funcțiilor portului popular femeiesc din Izverna (Mehedinți) 195-216 română
articol de periodic DUNĂRE, Nicolae (autor) Caracterele portului tradițional românesc, unguresc și săsesc în Transilvania la răscrucea secolelor XVII-XVIII 217-227 română
articol de periodic BLAGA, Iuliana (autor) Contribuții la studiul relațiilor de schimb - tîrgurile 229-236 română
articol de periodic IRIMIEȘ, Dumitru (autor) Forme și mijloace de apărare a recoltelor - paznicii de cîmp - 237-260 română
articol de periodic BOCȘE, Maria (autor) Grîul - finalitate și simbol în obiceiurile cu caracter agrar din Valea Barcăului 261-279 română
articol de periodic PAVELESCU, Gheorghe (autor) "Boul înstruțat". Un vechi obicei agrar din Transilvania 281-288 română
articol de periodic PETRUȚIU, Emil (autor) "Berea" în Deleni, județul Mureș 289-299 română
articol de periodic MUREȘANU, Pompei (autor) Fluviul Lethe sau "apa uitării" și "cărarea de la Stînga" din Bocetele pădurenești 301-309 română
articol de periodic BOT, Nicolae (autor) Funcțiile agrare ale colindatului 311-337 română
articol de periodic VOO, Gabriela (autor) Contribuții la analiza structurală a basmului popular 339-345 română
articol de periodic CUCEU, Ion (autor) Fenomenul pobestitului - coordonate sociale - 347-364 română
articol de periodic FLOREA, Virgil (autor) Un "septiman" din Blaj, colaborator al lui B.P. Hasdeu 365-384 română
articol de periodic POP, Dumitru (autor) Sextil Pușcariu și cultura noastră populară 385-395 română
articol de periodic SCHVEIGER, Paul (autor) Pentru o tipologie a termenilor de rudenie 397-405 română
articol de periodic GRAUR, Tiberiu (autor) Sistemica culturii populare 407-414 română
articol de periodic BOT, Nicolae (autor) Tache Paoahagi (1891-1977) 415-417 română
articol de periodic OȘIANU, Romulus (autor) Date etnografice despre românii transilvăneni în opera lui John Paget 421-426 română
articol de periodic RĂDUȚIU, Aurel (autor) Tradițiile sărbătorilor de iarnă în Comăna de Jos menționate documentar la 1765 427-428 română
articol de periodic POP, Vasile (autor) Un document necunoascut despre dansul călușerilor 429-431 română
articol de periodic BOCȘE, Maria (autor) Creația plastică țărănească - Petrescu P. 433-434 română
articol de periodic BOCȘE, Maria (autor) Podoabe populare românești - Stoica G. 435-437 română
articol de periodic BOCȘE, Maria (autor) Portul popular din bazinul Crișului Alb 438-439 română
articol de periodic GRAUR, Tiberiu (autor) Obiceiuri populare din Wales - Owen Trefor 443-447 română
articol de periodic COUSSSENS, Regina (autor) Dramas, Fields, and Metaphors: Symbolic Action in Human Society - Turner Victor 449-452 română
articol de periodic BOURAS, Alain (autor) Guide d'etude des comportaments culturels 452-456 română
articol de periodic SCHVEIGER, Paul (autor) Introduction to Dialectical Logic - Ward Henri 457-459 română
articol de periodic MARKEL, Hanni (autor) Familia. Istorie. Istorii și imagini - Weber-Kellermann Ingeborg 462-463 română
articol de periodic MARKEL, Hanni (autor) Enciclopedia basmului. Dicționar pentru cercetarea istorică și comparativă a basmului 463-465 română
articol de periodic BOT, Nicolae (autor) Literatura populară - Gorovei Artur 473-474 română