Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XIV, 1977