Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 10 publicații
  • 71 de volume
  • 135 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 2017 „Noi şi maghiarii", Câteva aspecte importante privind Revoluţia românilor de la 1848-1849 din Transilvania, intenţionat ignorate până acum
Număr de volume:1
Colecția: Istorie
Avram Iancu; Muntenia; Simion Bărnuţiu; Transilvania; Revoluţia de la 1848; Secolul al XIX-lea; Alecu Russo NEAMȚU, Gelu (autor), COSMA, Ela (editor), LECHINȚAN, Vasile (editor)
carte 2004 Faţa necunoscută a revoluţiei române de la 1848 - 1849 din Transilvania
Număr de volume:1
Alexandru Papiu Ilarian; istorie; Luna Arieşului; război civil; Transilvania; UNGARIA; Revoluţia de la 1848; Secolul al XIX-lea; Masacrul de la Mihalţ NEAMȚU, Gelu (autor), POP, Emil (editor)
carte 1963 Historia de Rumania
Număr de volume:1
Burebista; Dacia; Transilvania; Evul Mediu; Revoluţia de la 1848; Al Doilea Război Mondial; istoriografie; Feudalism; Istoria României; epoca preistorică OȚETEA, Andrei (autor), ȘTEFAN, Gheorghe (autor), GEORGESCU, Titu (autor)
carte Istoria românilor din Dacia superioară
Număr de volume:4
Alexandru Papiu Ilarian; Dacia Superioară; istorie; Transilvania; Revoluţia de la 1848; Imperiul Austriac; Panonia PAPIU-ILARIAN, Alexandru (autor), PAPIU-ILARIAN, Alexandru (autor), PAPIU-ILARIAN, Alexandru (autor), PAPIU-ILARIAN, Alexandru (autor), PASCU, Ștefan (redactor), RANCA, Ioan (redactor)
carte 2002 Presa săsească şi revoluţia în Transilvania la 1848 - 1849
Număr de volume:1
istorie; saşi; Transilvania; Revoluţia de la 1848; Secolul al XIX-lea; Europa Centrală; presa săsească COSMA, Ela (autor)
carte 2003 Revoluţia de la 1848-1849 în zona regimentului grăniceresc năsăudean, contribuţii istorice şi demografice
Număr de volume:1
Colecția: Documente, istorie, mărturii
istorie; Revoluţia de la 1848; Demografie; document; Secolul al XIX lea; regiment grăniceresc BOLOVAN, Ioan (autor), ONOFREIU, Adrian (autor)
carte 1998 Revoluţia Română de la 1848 în context european
Număr de volume:1
EUROPA; Revoluţia de la 1848; Documente BUCUR, Tudor (editor), PALADE, Silvia (editor), TUDOR, Alina (editor), CHIVA, Margareta (traducător), NEGRESCU, Marlen (traducător), LUNGU, Corneliu Mihail (coordonator), NEGREANU, Alexandra Ioana (redactor)
carte 1996 Revoluţia românilor din Transilvania (1848 - 1849)
Număr de volume:1
Transilvania; Revoluţia de la 1848; Istorie modernă; Revoluţia Paşoptistă; istoria românilor; istorie modernă românească NEAMȚU, Gelu (autor)
carte 2014 Soldaţi fără uniformă ai Landsturmului românesc şi starea protopopiatelor greco-catolice din Transilvania după Războiul Naţional din 1848-1849
Număr de volume:1
istorie; religie; Transilvania; Revoluţia de la 1848; Secolul al XIX-lea; Biserica Greco-Catolică; Ardeal; Protopopiat SUCIU, Dumitru (autor)
carte 2011 Soldaţi fără uniformă ai Landsturmului românesc şi starea protopopiatelor ortodoxe din Transilvania după Războiul Naţional din 1848-1849
Număr de volume:1
Colecția: Biblioteca Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca
istorie; Transilvania; Revoluţia de la 1848; Secolul al XIX-lea; Imperiul Habsburgic; Protopopiat; landsturm SUCIU, Dumitru (autor)
volum de carte 2017 „Noi și maghiarii", Câteva aspecte importante privind Revoluția românilor de la 1848-1849 din Transilvania, intenționat ignorate până acum, anul 2017 Avram Iancu; istorie; Simion Bărnuţiu; Transilvania; UNGARIA; Revoluţia de la 1848; Secolul al XIX-lea; Alecu Russo NEAMȚU, Gelu (autor), COSMA, Ela (editor), LECHINȚAN, Vasile (editor)
volum de carte 1901 1848 sau Ion Brătianu și Bibescu-Vodă: Doue întîmpinări Principelui Gh. Bibescu însoțite de 4 Maiu 1901 și 4 Maiu 1900, anul 1901 Ion C. Brătianu; ROMÂNIA; Ţara Românească; Valahia; Revoluţia de la 1848; Secolul al XIX-lea; Gheorghe Bibescu; epoca modernă PĂUN, Vasile (autor)
volum de carte 2008 1848-1849. In memoriam. Litografii din colecția Complexului Muzeal Arad, anul 2008 UNGARIA (stat); artă grafică (Artă); Revoluţia de la 1848 (Eveniment istoric); 1848-1849 (perioadă de timp); Complexul Muzeal Arad (Muzeu); stampe (subiect); Expoziţie (subiect); catalog (subiect); revoluţionar paşoptist (subiect); Imperiul Habsburgic (imperiu modern); litografie (artă grafică) OARCEA FELICIA, Aneta (autor)
volum de carte 1966 Adunarea națională de la Blaj, anul 1966, Începuturile și alcătuirea programului Revoluției din 1848 din Transilvania Blaj; istorie; Transilvania; UNGARIA; Viena; Revoluţia de la 1848; Secolul al XIX-lea; Dieta ungară; Mişcarea naţională a românilor din Transilvania CHERESTEȘIU, Victor (autor)
volum de periodic 2008 AnticArt Magazin - Revistă a pieței de artă din România, 28, iulie, anul 2008 Nicolae Grigorescu (Pictor); Aurel Cojan (Pictor); Constantin Tofan (Pictor); Carmen Bălan (Pictor); Mihai Gheorghe (Pictor); Revoluţia de la 1848 (Eveniment); Horaţiu Mălăele (Artist); artişti români (personalităţi); artişti plastici români (personalităţi); pictori români (personalităţi); caricatură (artă grafică); colecţii de artă (colecţie); artă românească (domeniu); Expoziţii de artă (expoziţie); case de licitaţii (magazin); antichităţi (artefact); piaţa de artă (comerţ); galerii de artă (galerie); Şcoala de la Barbizon (şcoală de pictură) MIHALACHE, Dorin (editor)
volum de periodic 1977 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XIV, anul 1977 Dimitrie Cantemir; Ieremia Movilă; Ion Ghica; Mihai Viteazul; Moldova; Munţii Carpaţi; marină; Universitatea ”Cuza Vodă” Iaşi; Partidul Naţional-Ţărănesc; cap de bour; bancă populară; Alexandru Băncescul; Mişcarea socialistă; Republica Populară Română; sat; ţăran; Partidul Poporului; Dimitrie Racoviţă; Ştefan cel Mare; Revoluţia de la 1848; Unirea Principatelor Române; Războiul de Independenţă; cancelarie; Răscoala de la 1907 PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (redactor responsabil), CIUREA, Dumitru (redactor), ANGELESCU, Constantin. C. (redactor), BOICU, Leonid (redactor), CIHODARU, Constantin (redactor), ȘANDRU, Dumitru (redactor), ZUB, Alexandru (redactor), CAPROȘU, Ioan (secretar de redacție)
volum de periodic 1978 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XV, anul 1978 Constanţa; Dio Cassius; POLONIA; port; Ştefăneşti; Transilvania; Mănăstirea Sfântul Spiridon; Teodor Codrescu; Războiul de 30 de ani; Unirea de la 1 Decembrie 1918; Familia Ghica; Moise Movilă; bancă populară; mănăstirea silvaşului; Feudalism; ţărănime; Partidul Poporului; Gheorghe Ştefan; Blocul Muncitoresc-Ţărănesc; Mănăstirea Prislop; Veneţia; Vlad Ţepeş; Revoluţia de la 1848; Petru Rareş; industrie; Documente PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (redactor responsabil), CIUREA, Dumitru (redactor), ANGELESCU, Constantin. C. (redactor), BOICU, Leonid (redactor), CIHODARU, Constantin (redactor), ȘANDRU, Dumitru (redactor), ZUB, Alexandru (redactor), CAPROȘU, Ioan (secretar științific de redacție)
volum de periodic 1999 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", anul 1999 A.D. Xenopol; Basarabia; Gabriel Bethlen; Nicolae Iorga; Vasile Lupu; Revoluţia de la 1848; Franz Babinger; europa liberă; Nistru; Toma Dimitriu; zapis; carte domnească; Izvoare-Bahna; Benedetto Emanuele Remondi; Perioada Interbelică; Primul Război Mondial; Antanta; laşi; ideologie; rezistenţa anticomunistă DOCEA, Vasile (redactor șef), IONCIOAIA, Florea (redactor), MIHALACHE, Andi (secretar de redacție), ZUGRAVU, Nelu (redactor)
volum de periodic 2001 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", anul 2001, Omagiu profesorului Gheorghe Platon Friedrich Nietzsche; presă; Revoluţia de la 1848; Gheorghe Peşacov; paşoptism; Sturdza; Gheorghe Platon; Guvernul Naţional Român de la Viena; Ioan Hrisostom; Ilie Bărbulescu IONCIOAIA, Florea (redactor șef), MIHALACHE, Andi (secretar de redacție), CEAUȘU, Mihai-Ștefan (redactor), SOLOMON, FLAVIUS (redactor), ZUGRAVU, Nelu (redactor)
volum de periodic 2002-2003 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", anul 2002-2003, Omagiu profesorului Dan Berindei A.C. Cuza; Cernăuţi; evrei; George Moroianu; Gheorghe I. Brătianu; grec; Alexandru Vaida-Voevod; Gheorghe Platon; Fernand Braudel; Péter Zöld; Vasvár; Lazăr Asachi; Imperiul Austro-Ungar; Revoluţia Paşoptistă; ţărănime; fanariot; Ilie Minea; călători străini; Putna; Sibiu; Revoluţia de la 1848; 1848; Ţara Moldovei; Dan Berindei ZUB, Alexandru (redactor șef), MIHALACHE, Andi (secretar de redacție), CEAUȘU, Mihai-Ștefan (redactor), DOBRINCU, Dorin (redactor), SOLOMON, FLAVIUS (redactor), TURLIUC, Cătălin (redactor)
volum de periodic 2010 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", anul 2010 Antim Ivireanul; cruciadă; Delta Dunării; Gheorghe I. Brătianu; Muntele Athos; Nicolae Iorga; Petru Movilă; Revoluţia de la 1848; sovietizare; Mănăstirea Putna; Franz Babinger; Dracache Depasta
volum de carte 1970 Anul revoluționar 1848 în județul Prahova, anul 1970 Prahova; Revoluţia de la 1848; Revoluţie; ţărănime; bir SIMACHE, NICOLAE I. (editor)
volum de periodic 1938 APOSTOLUL – Curierul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din București, 8-10, 1-15 mai, anul 1938 Miron Cristea; Octavian Goga; Revoluţia de la 1848; Mănăstirea Căldăruşani; Adunarea de la Blaj; Învăţământ confesional; misionar; secte
volum de periodic 2018 Archiva Moldaviae, X, anul 2018 Basarabia; Bucovina; Lascăr Catargiu; Moldova; POLONIA; Transnistria; Veneţia; Revoluţia de la 1848
volum de periodic 1994-1995 Arhivele Moldovei, anul 1994-1995 anticomunism; antisemitism; Breţcu; comerţ; Eduard Caudella; evrei; Olga Sturdza; Otilia Cazimir; Ion Simionescu; culte; Elena Beldiman; Târgu Secuiesc; Familia Balş; războiul antiotoman; familia Movileşti; Bârlad; Carte veche; dări; Gheorghe Asachi; Sever Zotta; Cornelia Emilian; heraldică; liberalism; Moldova; Take Ionescu; Vlaşca; Revoluţia de la 1848 AGRIGOROAIEI, Ion (coordonator), IACOB, Gheorghe (coordonator)
volum de periodic 1973 Arta plastică, XX, nr. în TOM: 6, anul 1973 ghips; grafică; Revoluţia de la 1848; Pictură românească; Artă plastică; Republca Socialistă România; Horia Bernea; ulei pe pânză; Ana Ipătescu; U.A.P. din România MÂNDRESCU, Anatol (redactor șef), ARGHIR, Anca (redactor șef adjunct), HORGA, Ioan (secretar general de redacție)
volum de periodic 1986 Arta plastică, XXXIII, nr. în TOM: 3, anul 1986 grafică; Măgura; Sălişte; Sighetu Marmaţiei; Revoluţia de la 1848; Sculptură; Artă decorativă; Artă plastică; pictură în ulei; Ion Panaitescu DRĂGUȚ, Vasile (redactor șef), HORGA, Ioan (secretar de redacție), HORȘIA, Horia (redactor), DRIȘCU, Mihai (redactor), PAMFIL, François (responsabil de număr)
volum de periodic 1956 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, VI, anul 1956, Specificul etnografic al Câmpiei Ardealului, seria Studii și comunicări agricultură; etnografie; Sibiu; Revoluţia de la 1848; Secolul al XIX-lea; Studiu; Câmpia Tisei; Ardeal; Muzeul Naţional Brukenthal; Câmpia Bărăganului; Câmpia Ardealului DUNĂRE, Nicolae (autor), LUPU, Nicolae (redactor responsabi), AVRAM, Mircea (redactor), BIELZ, Julius (redactor), GOLLNER, Carol (redactor), IONESCU, Teodor (redactor), IRIMIE, Cornel (redactor), KRASSER, Harald (redactor), PERIȘ, Liviu (redactor)
volum de periodic 2016 Confesiuni, IV, nr. în TOM: Supliment, octombrie, anul 2016, Evadarea lui Socrate sau Prima zi a Europei Alexandru Ipsilanti; Nicolae Bălcescu; Socrate; Tudor Vladimirescu; Revoluţia de la 1848; Teatru; revoluţii; Revoluţia Paşoptistă; Revoluţia Bolşevică; Revoluţia Franceză; dramă istorică; Maximilen Robespierre; Georges Danton CRIȘAN, Constantin (autor)
volum de carte 1944 Din corespondența lui Simeon Bărnuțiu și a contemporanilor săi, anul 1944 Alexandru Papiu Ilarian; Iosif Hodoş; istorie; Roma; Sibiu; Simion Bărnuţiu; Revoluţia de la 1848; Corespondenţă HODOȘ, Enea (editor)
volum de carte 1996 Documente privind Mișcarea Națională a românilor din Transilvania între 1849-1918, anul 1996, 8 august 1849 - 31 decembrie 1851 Transilvania; Revoluţia de la 1848; Principatul Transilvaniei; Documente; Imperiul Habsburgic; arhivă; monarhia austro-ungară; Marele Principat al Transilvaniei RETEGAN, Simion (coordonator), MUREȘANU, Camil (cuvânt înainte), SUCIU, Dumitru (redactor), CIPĂIANU, George (redactor)
volum de carte 1977 Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. I-XII (1977-2020), anul 1977, 2 martie - 12 aprilie 1848 Transilvania; Revoluţia de la 1848; Revoluţie; Revoluţia Paşoptistă; Adunarea Naţională de la Blaj BENKÖ, Samu (editor), BOTEZAN, Liviu (editor), EGYED, Ákos (editor), MUREȘAN, Hilde (editor), KÁROLYI, Dénes (editor), NEAMȚU, Gelu (editor), TEODOR, Pompiliu (editor), GÖLLNER, Carl (editor), BOZAC, ILEANA (editor), KOVÁCS, József (editor), RETEGAN, Simion (editor), PASCU, Ștefan (coordonator), CHERESTEȘIU, Victor (coordonator), BODOR, Marghioala (colaborator), MAXIM, Maria (colaborator), GLÜCK, EUGEN (colaborator), NEAMȚU, Alexandru (colaborator), GYÉMÁNT, Ladislau (colaborator), KOVÁCH, György (colaborator), IMREH, Ștefan (referent științific), MUREȘAN, Camil (referent științific)
volum de carte 1979 Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. I-XII (1977-2020), anul 1979, 12-29 aprilie 1848 Transilvania; Revoluţia de la 1848; Revoluţie; Revoluţia Paşoptistă; Adunarea Naţională de la Blaj BENKÖ, Samu (editor), BOTEZAN, Liviu (editor), EGYED, Ákos (editor), MUREȘAN, Hilde (editor), KÁROLYI, Dénes (editor), NEAMȚU, Gelu (editor), TEODOR, Pompiliu (editor), GÖLLNER, Carl (editor), BÖZÖDI, György (editor), BOZAC, ILEANA (editor), KOVÁCS, József (editor), RETEGAN, Simion (editor), PASCU, Ștefan (coordonator), CHERESTEȘIU, Victor (coordonator), BODOR, Marghioala (colaborator), MAXIM, Maria (colaborator), GLÜCK, EUGEN (colaborator), NEAMȚU, Alexandru (colaborator), KOVÁCH, György (colaborator), IMREH, Ștefan (referent științific), MUREȘAN, Camil (referent științific)
volum de carte 1982 Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. I-XII (1977-2020), anul 1982, 30 aprilie – 14 mai 1848 Transilvania; Revoluţia de la 1848; Revoluţie; Revoluţia Paşoptistă; Adunarea Naţională de la Blaj BENKÖ, Samu (editor), BOTEZAN, Liviu (editor), EGYED, Ákos (editor), MUREȘAN, Hilde (editor), KÁROLYI, Dénes (editor), NEAMȚU, Gelu (editor), GÖLLNER, Carl (editor), BODOR, Marghioala (editor), BOZAC, ILEANA (editor), BÖZÖDI, György (editor), TEODOR, Pompiliu (editor), PASCU, Ștefan (coordonator), KOVÁCS, József (colaborator), RETEGAN, Simion (colaborator), KOVÁCH, György (colaborator), NEAMȚU, Alexandru (colaborator), GLÜCK, EUGEN (colaborator), CICALĂ, Ioan (colaborator), DANI, János (colaborator), IMREH, Ștefan (referent științific), MUREȘAN, Camil (referent științific)
volum de carte 1988 Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. I-XII (1977-2020), anul 1988, 14-25 mai 1848 Transilvania; Revoluţia de la 1848; Revoluţie; Revoluţia Paşoptistă BENKÖ, Samu (editor), BOTEZAN, Liviu (editor), EGYED, Ákos (editor), KÁROLYI, Dénes (editor), MUREȘAN, Hilde (editor), NEAMȚU, Gelu (editor), BODOR, Marghioala (editor), SCHMIDTS, Kurt (editor), PASCU, Ștefan (coodonator), GÖLLNER, Carl (colaborator), BOZAC, ILEANA (colaborator), BÖZÖDI, György (colaborator), TEODOR, Pompiliu (colaborator), CHINDRIȘ, Ioan (colaborator), DANI, János (colaborator), NEAMȚU, Alexandru (colaborator), GLÜCK, EUGEN (colaborator), KOVÁCH, György (colaborator), RETEGAN, Simion (colaborator), IMREH, Ștefan (referent științific), MUREȘAN, Camil (referent științific)
volum de carte 1992 Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. I-XII (1977-2020), anul 1992, 26 mai – 4 iunie 1848 Transilvania; Revoluţia de la 1848; Revoluţie; Revoluţia Paşoptistă BENKÖ, Samu (editor), BOTEZAN, Liviu (editor), EGYED, Ákos (editor), KÁROLYI, Dénes (editor), NEAMȚU, Gelu (editor), CHINDRIȘ, Ioan (editor), SCHMIDTS, Kurt (editor), BODOR, Marghioala (editor), MUREȘAN, Hilde (editor), PASCU, Ștefan (coordonator), BOLOVAN, Ioan (indice), DANI, Janos (colaborator), MÂNDRUȚ, Stelian (colaborator), BOLOVAN, Ioan (colaborator), RETEGAN, Simion (referent științific), PAVEL, Teodor (referent științific)
volum de carte 1998 Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. I-XII (1977-2020), anul 1998, 5-16 iunie 1848 Transilvania; Revoluţia de la 1848; Revoluţie; Revoluţia Paşoptistă BENKÖ, Samu (editor), BODOR, Marghioala (editor), BOTEZAN, Liviu (editor), EGYED, Ákos (editor), KÁROLYI, Dénes (editor), NEAMȚU, Gelu (editor), MUREȘAN, Hilde (editor), BOLOVAN, Ioan (editor), CHINDRIȘ, Ioan (editor), COSMA, Ela (editor), MÂNDRUȚ, Stelian (editor), SCHMIDTS, Kurt (editor), MUREȘAN, Camil (introducere), CHINDRIȘ, Ioan (indice), POPA, Mihai (redactor), MORAR, Sofia (tehnoredactare)
volum de carte 2005 Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. I-XII (1977-2020), anul 2005, 17-26 iunie 1848 Transilvania; Revoluţia de la 1848; Revoluţie; Revoluţia Paşoptistă BODOR, Marghioala (editor), BOTEZAN, Liviu (editor), NEAMȚU, Gelu (editor), COSMA, Ela (editor), CHINDRIȘ, Ioan (editor), MÂNDRUȚ, Stelian (editor), MUREȘANU, Camil (cuvânt înainte)
volum de carte 2007 Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. I-XII (1977-2020), anul 2007, 26-30 iunie 1848 Transilvania; Revoluţia de la 1848; Revoluţie; Revoluţia Paşoptistă BODOR, Marghioala (editor), COSMA, Ela (editor), NEAMȚU, Gelu (editor), NEAMȚU, Gelu (coordonator), VARGA, Attila (colaborator), MÂNDRUȚ, Stelian (colaborator), BOTEZAN, Liviu (colaborator), BALOG, Marin (colaborator), MUREȘANU, Hilde (colaborator), SCHMIDTS, Konrad (colaborator), EGYED, Ákos (colaborator), BENKÖ, Samu (colaborator), ALEXĂ, Alis (redactor), MOCANU, Mariana (tehnoredactor), NEGRUȚ, Nicoleta (coperta)
volum de carte 2011 Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. I-XII (1977-2020), anul 2011, 1-5 iulie 1848 Transilvania; Revoluţia de la 1848; Revoluţie; Revoluţia Paşoptistă BODOR, Marghioala (editor), VARGA, Attila (editor), BALOG, Marin (editor), COSMA, Ela (coordonator), NEAMȚU, Gelu (cuvânt înainte)
volum de carte 2012 Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. I-XII (1977-2020), anul 2012, Ancheta Kozma din Munții Apuseni. Contribuții documentare Transilvania; Revoluţia de la 1848; Revoluţie; Revoluţia Paşoptistă BODOR, Marghioala (Varga), VARGA, Attila (Varga), VARGA, Attila (prefață), BOLOVAN, Ioan (postfață), NEAMȚU, Gelu (postfață)
volum de carte 2016 Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. I-XII (1977-2020), anul 2016, 6-31 iulie 1848 Transilvania; Revoluţia de la 1848; Revoluţie; Revoluţia Paşoptistă BALOG, Marin Iosif (editor), COSMA, Ela (editor), ATTILA, Varga (editor), BODOR, Marghioala (editor), BALOG, Marin Iosif (coordonator), COSMA, Ela (coordonator), ATTILA, Varga (coordonator)
volum de carte 2020 Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. I-XII (1977-2020), anul 2020, 1-31 august 1848 Transilvania; Revoluţia de la 1848; Revoluţie; Revoluţia Paşoptistă BALOG, Marin Iosif (editor), COSMA, Ela (editor), RUS, Angela (editor), VARGA, Attila (editor), BALOG, Marin Iosif (coordonator), COSMA, Ela (coordonator), ATTILA, Varga (coordonator)
volum de carte 1893 Domnia lui Bibescu: corespondență și documente (1843 - 1856), anul 1893 Ţara Românească; Imperiul Otoman; Revoluţia de la 1848; Corespondenţă; Regulamentele Organice; Gheorghe Bibescu; act oficial; mănăstire închinată; act comercial; Louis Beguin-Billecocq; Tratatul de la Adrianopol; Tratatul de la Kuciuk - Kainargi; Tratatul de la Bucureşti; Tratatul de la Akkerman; familia Bibescu; act administrativ; corespondenţă diplomatică; istorie modernă românească; Guvernul Provizoriu; decret domnesc; act domnesc; act constitutiv; Imperiul Ţarist; istoria învăţământului; Pavel Kiseleff; ocupaţia rusească; suzeranitatea otomană; document istoric BIBESCU, Gheorghe (autor), FLORESCU, Bonifaciu (traducător)
volum de carte 2004 Fața necunoscută a revoluției române de la 1848 - 1849 din Transilvania, anul 2004, seria documente, istorie, mărturii Alexandru Papiu Ilarian; istorie; Maramureş; Transilvania; UNGARIA; Revoluţia de la 1848; Secolul al XIX-lea; iobăgie; Adunarea Naţională de la Blaj NEAMȚU, Gelu (autor), POP, Emil (editor)
volum de carte 1973 George Bariț și contemporanii săi, anul 1973, Corespondența primită de la Aron Florian, August Treboniu Laurian și Ioan Maiorescu August Treboniu Laurian; George Bariţ; Revoluţia de la 1848; Corespondenţă; Gheorghe Bariţiu; Ioan Maiorescu; paşoptism; Aron Florian MAIORESCU, Ioan (autor), AARON, Florian (autor), LAURIAN, August Treboniu (autor), CHINDRIȘ, Ioan (editor), MORARU, Titus (editor), PASCU, Ștefan (coordonator), PERVAIN, Iosif (coordonator)
volum de carte 1975 George Bariț și contemporanii săi, anul 1975, Corespondența primită de la Pavel Vasici, Alexandru Roman și Atanasie Șandor Alexandru Roman; George Bariţ; Revoluţia de la 1848; Corespondenţă; Gheorghe Bariţiu; paşoptism; Pavel Vasici; Atanasie Sandor VASICI, Pavel (autor), ROMAN, Alexandru (autor), ȘANDOR, Atanasie (autor), CHINDRIȘ, Ioan (editor), NEAMȚU, Gelu (editor), PLOEȘTEANU, Grigore (editor), POPA, Mircea (editor), PASCU, Ștefan (coordonator), PERVAIN, Iosif (coordonator)
volum de carte 1976 George Bariț și contemporanii săi, anul 1976, Corespondența primită de la Nicolae Maniu, Grigore Mihali, Ioan Fekete-Negruțiu, Ioan Antonelli, Iosif Many și Ioan Rusu George Bariţ; Revoluţia de la 1848; Corespondenţă; Gheorghe Bariţiu; paşoptism; Ioan Rusu; Nicolae Maniu; Grigore Mihali; Ioan Fekete-Negruţiu; Ioan Antonelli; Iosif Many ANTONELLI, Ioan (autor), NEGRUȚIU, Ioan Fekete (autor), MANIU, Nicolae (autor), MIHALI, Grigore (autor), MANY, Iosif (autor), RUSU, Ioan (autor), CHINDRIȘ, Ioan (editor), SUCIU, Dumitru (editor), POPA, Mircea (editor), NEAMȚU, Gelu (editor), PASCU, Ștefan (coordonator), PERVAIN, Iosif (coordonator)
volum de carte 1978 George Bariț și contemporanii săi, anul 1978, Corespondență primită de la Constantin Papfalvi, Simion Mihali-Mihalescu, Timotei Cipariu și Alexandru Șterca Șuluțiu Alexandru Şterca Şuluţiu; George Bariţ; Timotei Cipariu; Revoluţia de la 1848; Corespondenţă; Gheorghe Bariţiu; paşoptism; Constantin Papfalvi; Simion Mihali-Mihalescu PAPFALVI, Constantin (autor), CIPARIU, Timotei (autor), ȘTERCA-ȘULUȚIU, Alexandru (autor), MIHALI-MIHALESCU, Simion (autor), CHINDRIȘ, Ioan (editor), SUCIU, Dumitru (editor), BUZAȘI, Ioan (editor), PASCU, Ștefan (coordonator), PERVAIN, Iosif (coordonator)
volum de carte 1981 George Bariț și contemporanii săi, anul 1981, Corespondența primită de la Vasile Pop, Iosif Hodoș, Dimitrie Moldovan, Ilie Măcelariu și Ioan Micu Moldovan Dimitrie Moldovan; George Bariţ; Ioan Micu Moldovan; Iosif Hodoş; Vasile Pop; Revoluţia de la 1848; Corespondenţă; Gheorghe Bariţiu; paşoptism; Ilie Măcelariu MOLDOVAN, Dimitrie (autor), MĂCELARU, Ilie (autor), HODOȘ, Iosif (autor), POP, Vasile (autor), MICU MOLDOVAN, Ion (autor), CHINDRIȘ, Ioan (editor), NEAMȚU, Gelu (editor), SUCIU, Dumitru (editor), CIPĂIANU, George (editor), PASCU, Ștefan (coordonator)
volum de carte 1983 George Bariț și contemporanii săi, anul 1983, Corespondența primită de la Iordache Mălinescu, Nicolae Nifon Bălășescu, Gavril Munteanu și Ștefan Moldovan George Bariţ; Ştefan Moldovan; Revoluţia de la 1848; Corespondenţă; Gheorghe Bariţiu; paşoptism; Gavril Munteanu; Iordache Mălinescu; Nicolae Nifon Bălăşescu MUNTEANU, Gavril (autor), MOLDOVAN, Ștefan (autor), CHINDRIȘ, Ioan (autor), BĂLĂȘESCU, Nifon (autor), MĂLINESCU, Iordache (autor), CHINDRIȘ, Ioan (editor), GABOR, Ioan (editor), PASCU, Ștefan (coordonator)
volum de carte 1985 George Bariț și contemporanii săi, anul 1985, Corespondența trimisă Alexandru Roman; Francisc Hossu Longin; George Bariţ; Ion Heliade Rădulescu; Iosif Hodoş; Visarion Roman; Atanasie Şandor; Ioan P. Valerian; Revoluţia de la 1848; Corespondenţă; Gheorghe Bariţiu; Ioan Maiorescu; paşoptism; Ioan Lemeni CHINDRIȘ, Ioan (editor), ASANACHE, Gheorghe (editor), PASCU, Ștefan (coordonator)
volum de carte 1987 George Bariț și contemporanii săi, anul 1987, Corespondența de familie George Bariţ; Zărneşti; Revoluţia de la 1848; Corespondenţă; Gheorghe Bariţiu; paşoptism; Ieronim Bariţ; Zinca Iuga; Constantin Iuga; lancu Velisar; Victoria Iuga; Maria Bontescu; Octav Bariţ CHINDRIȘ, Ioan (editor), ASANACHE, Gheorghe (editor), MATEI, Alexandru (editor), GABOR, Ioan (editor), PASCU, Ștefan (coordonator)
volum de carte 1993 George Bariț și contemporanii săi, anul 1993, Corespondența primită de la Andrei Mureșanu, Constantin Alpini, Ladislau Baziliu Popp, Iacob Bologa, Visarion Roman Andrei Mureşanu; George Bariţ; Visarion Roman; Revoluţia de la 1848; Corespondenţă; Gheorghe Bariţiu; paşoptism; Constantin Alpini; Ladislau Baziliu Popp; Iacob Bologa BOLOGA, Iacob (autor), ALPINI, Constantin (autor), MUREȘANU, Andrei (autor), ROMAN, Visarion (autor), POPP, Ladislau Baziliu (autor), PERVAIN, Iosif (editor), BUZAȘI, Ioan (editor), CHINDRIȘ, Ioan (editor), ASANACHE, Gheorghe (editor), CIPĂIANU, George (editor), SUCIU, Dumitru (editor), NEAMȚU, Gelu (editor), PASCU, Ștefan (coordonator)
volum de carte 2003 George Bariț și contemporanii săi, anul 2003, Corespondență trimisă Andrei Şaguna; Dimitrie Moldovan; Eudoxiu Hurmuzachi; Francisc Hossu-Longin; George Bariţ; Ştefan Moldovan; loan Micu Moldovan; loan Vancea; loan V. Rusu; Iacob Costache Negruzzi; Alexiu Berinde; Franz Reichenstein; Ferenc Nádasdy; loan Emanuel Florescu; Folliot de Crennville; loan Antonelli; Ladislau Basiliu Popp; Iacob Mureşan; losif Hodoş; loan Parnfilie; Alex. Sterca Şuluţiu; Antoniu Veştemeanu; loan Fekete-Negruţiu; Petru Pop; Nicolae Popea; Iacob Bologa; loan Ratiu; loan Lemeni; Ludwig von Wohlgemuth; Ilie Măcelariu; Elena Ghica; Emanoil Gojdu; Paul Vasici; Olimpiu Barbulovici; Axente Sever; Timotei Cipariu; Revoluţia de la 1848; Corespondenţă; Gheorghe Bariţiu; Aurel Mureşianu; paşoptism RETEGAN, Simion (editor), MUREȘANU, Camil (coordonator)
volum de carte 1963 Historia de Rumania, anul 1963 Alexandru Ioan Cuza; Dacia; Moldova; Evul Mediu; Revoluţia de la 1848; Al Doilea Război Mondial; Mihail Kogălniceano; Republica Populară Română; Istoria României OȚETEA, Andrei (autor), ȘTEFAN, Gheorghe (autor), GEORGESCU, Titu (autor)
volum de carte 1851 Istoria românilor din Dacia superioară, anul 1851 Alexandru Papiu Ilarian; Dacia Superioară; Traian; Transilvania; Revoluţia de la 1848; Secolul al IX-lea; Dunăre; hun PAPIU-ILARIAN, Alexandru (autor)
volum de carte 1996 Istoria românilor din Dacia superioară, anul 1996, Ediție îngrijită, prefață, bibliografii, glosar și nota asupra ediției, de Serafim Duicu Alexandru Papiu Ilarian; Dacia Superioară; Transilvania; UNGARIA; Revoluţia de la 1848; Secolul al IV-lea; iobăgie; aristocraţie; Panonia; istoria românilor PAPIU-ILARIAN, Alexandru (autor)
volum de carte 2007 Istoria românilor din Dacia superioară, anul 2007 Alexandru Papiu Ilarian; Banat; secui; Transilvania; UNGARIA; Revoluţia de la 1848; Adunarea de la Blaj; Ardeal PAPIU-ILARIAN, Alexandru (autor), PASCU, Ștefan (redactor), RANCA, Ioan (redactor)
volum de carte II Istoria românilor din Dacia superioară, anul II, Evenimentele românilor la 1848 până la adunarea din 3-5 mai. Alexandru Papiu Ilarian; Transilvania; Revoluţia de la 1848; istoria românilor; mişcare revoluţioară; Universitatea Săsească PAPIU-ILARIAN, Alexandru (autor)
volum de carte 2011 Itinerarii istoriografice: studii în onoarea istoricului Costin Feneșan, anul 2011 Perioada Interbelică (Perioadă istorică); perioada antebelică (Perioadă istorică); Banat (Regiune); Transilvania (Regiune); Costin Feneşan (Istoric); Revoluţia de la 1848 (Eveniment istoric); studii istorice (studiu); Voievodatul Transilvaniei (stat medieval); cruciada antiotomană (conflict militar); Istorie modernă (ramură a istoriei); Istorie contemporană (ramură a istoriei); istorie socială (ramură a istoriei); istorie urbană (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); istorie religioasă (ramură a istoriei); istoria românilor (ramură a istoriei); istorie instituţională (ramură a istoriei); Andrei Şaguna (episcop); viaţa ecleziastică (subiect); viaţa privată (subiect); Caransebeş (oraş din România); scaunul Sibiu (unitate administrativ teritorială); ECONOMIE (domeniu); carte veche românească (domeniu); arhidiaconia de Caransebeş (instituţie bisericească); Nobilimea românească (nobil); nobili bănăţeni (nobil) ȚEICU, Dumitru (coordonator), GRÄF, RUDOLF (coordonator)
volum de carte 1968 Mărturii franceze despre 1848 în Țările Române, anul 1968 Ţara Românească; Revoluţia de la 1848; Principatele Române; Revoluţia Paşoptistă; document istoric; diplomat francez; perioada paşoptistă; corespondenţă diplomatică; Arhivele Franţei GEORGESCU, Titu (autor)
volum de periodic 2016 Monumentul, 2, anul 2016, Lucrările Simpozionului Național MONUMENTUL - Tradiție și Viitor - Ediția a XVII-a, Iași, 2015 Alexandru Ioan Cuza; Galaţi; Spiridon Georgescu; Revoluţia de la 1848; Monumente; Mausoleul de la Mărăşeşti; Sturdza; Mavrocordat; cetatea ismailului; Ghika-Brigadier; familia Roznovanu; Radu Creţeanu ICHIM, Aurica (coordonator), LEFTER, Lucian-Valeriu (coordonator)
volum de carte 1987 Originile conservatorismului politic din România și rezistența sa contra procesului de democratizare (1821-1882), anul 1987 Revoluţia de la 1848; Istorie modernă; Partidul Conservator; istorie politică; conservatorism; Principatele Unite Române; revoluţia de la 1821; istoria românilor; boierimea conservatoare IORDACHE, Anastasie (autor)
volum de carte 1976 Prelegeri de istorie a Partidului Comunist Român, anul 1976, partea I-a și partea II-a 1848-1921 marxism; Revoluţia de la 1848; Partidul Comunist Român; 23 August 1944; PCR; curs; lupta antifascistă; Unirea de la 1 Decembrie 1918 GEORGESCU, Titu (autor)
volum de carte 1996 Principatele Române în epoca modernă, anul 1996, Domniile pământene și ocupația rusească (1821 - 1831) iluminism; liberalism; Moldova; Ţara Românească; Revoluţia de la 1848; Revoluţie; Convenţia de la Akkerman; Tratatul de la Adrianopol; democratizare; Revoluţia lui Tudor Vladimirescu; istorie modernă românească; domnie pământeană; Grigore al IV-lea Ghica; Constituţia Cărvunarilor; epoca modernă; conservatorism; modernizare; istoria românilor; naţionalism; absolutism; Democraţie; Istorie modernă; Principatele Române; Regulamentele Organice; Ţara Moldovei; Criza orientală IORDACHE, Anastasie (autor)
volum de carte 1998 Principatele Române în epoca modernă, anul 1998, Administrația regulamentară și tranziția la statul de drept (1831 - 1859) Grigore Alexandru Ghica; iluminism; Mihail Sturdza; Moldova; Ţara Românească; Imperiul Otoman; modernizare; protectorat ruses; istoria românilor; absolutism; istorie modernă românească; stat de drept; Barbu Ştirbei; Gheorghe Bibescu; Alexandru Ghica; Imperiul Ţarist; epoca modernă; ocupaţia rusească; Revoluţia de la 1848; Revoluţie; Istorie modernă; Principatele Române; Regulamentele Organice; Ţara Moldovei IORDACHE, Anastasie (autor)
volum de carte 2003 Revoluția de la 1848-1849 în zona regimentului grăniceresc năsăudean, contribuții istorice și demografice, anul 2003, seria Documente, istorie, mărturii istorie; Ţara Românească; Transilvania; Revoluţia de la 1848; Secolul al XIX-lea; document; regiment grăniceresc BOLOVAN, Ioan (autor), ONOFREIU, Adrian (autor)
volum de literatură gri 2008 Revoluția Română de la 1848, anul 2008 Revoluţia de la 1848 (Eveniment); Revoluţia Paşoptistă (Eveniment); evenimente istorice (Eveniment); istoria românilor (ramură a istoriei); Colecţie de documente (colecţie); colecţie de artă (colecţie); colecţie numismatică (colecţie); colecţie de artă decorativă (colecţie); colecţie de arme (colecţie); colecţie de textile (colecţie); colecţie de litografii (colecţie); Colecţie de planuri (colecţie); colecţie de tipărituri (colecţie); 1848 (an); pictură (artefact); Bust (artefact); Sculptură (artefact); monede (artefact); litografie (artefact); statui (artefact); arme de foc (artefact); tipărituri (artefact); accesorii vestimentare (artefact); costum de epocă (artefact); arme albe (artefact); documente vechi (artefact) ZĂNESCU, Ionel (autor), ANTONESCU, Rodica (autor), RAFAILĂ, Mihaela (autor), COHN, Oana (fotograf)
volum de carte 2014 Simbolistica transilvană reflectată în contemporaneitate, studiu de caz: Clujul, anul 2014 Transilvania; Revoluţia de la 1848; Secolul al XIX-lea; Secolul al XX-lea; epoca contemporană; Războiul Româno Maghiar; simbolistică SUCIU, Dumitru (autor), PLOEȘTEANU, Mariana (editor)
volum de carte 2014 Soldați fără uniformă ai Landsturmului românesc și starea protopopiatelor greco-catolice din Transilvania după Războiul Național din 1848-1849, anul 2014, seria Istorie, doccumente, mărturii istorie; religie; Transilvania; Revoluţia de la 1848; Secolul al XIX-lea; document; Biserica Greco-Catolică; Protopopiat SUCIU, Dumitru (autor)
volum de carte 2011 Soldați fără uniformă ai Landsturmului românesc și starea protopopiatelor ortodoxe din Transilvania după Războiul Național din 1848-1849, anul 2011, seria Istorie, documente, mărturii istorie; Transilvania; Revoluţia de la 1848; Secolul al XIX-lea; document; Imperiul Habsburgic; protopopiat ortodox; landsturm SUCIU, Dumitru (autor)
volum de periodic 1961 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, VIII, nr. în TOM: 2, anul 1961 folclor; George Enescu; gravură; Vasile Alecsandri; Revoluţia de la 1848; Secolul al XIX-lea; teoria artei; teatru românesc; artă realistă; Franz Liszt; dramaturgie; Muzică; Artă plastică; Câmpulung-Muscel; Mănăstirea Zamca; Dobrovăţ Acad. Prof., OPRESCU, George (redactor responsabil), POPESCU, Mircea (redactor responsabil), PAVEL, Amelia (secretar științific de redacție)
volum de periodic 1962 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, IX, nr. în TOM: 1, anul 1962 Capidava; Cozia; George Enescu; Ion Luca Caragiale; Moldova; pictură murală; George Franga; teatru românesc; Goethe; Transilvania; Revoluţia de la 1848; Secolul al XIX-lea; literatură universală; critică de artă; arte plastice Acad. Prof., OPRESCU, George (redactor responsabil), POPESCU, Mircea (redactor responsabil adjunct), PAVEL, Amelia (secretar științific de redacție)
volum de periodic 2009 Studii și materiale de istorie modernă, XXII, anul 2009 ortodoxie; Revoluţia de la 1848; Secolul al XIX-lea; Recensământ; Cartografie; Istorie modernă; literatură de călătorie
volum de periodic 2013 Studii și materiale de istorie modernă, XXVI, anul 2013 Galaţi; liberalism; migraţie; Transilvania; Revoluţia de la 1848; Secolul al XIX-lea; Istorie modernă; istoriografie; Alexandru Dimitrie Ghica; război BERINDEI, Dan (redactor șef), MAMINA, Alexandru (redactor șef adjunct), POPA, Bogdan (secretar de redacție), BUȘĂ, Daniela (redactor), IONESCU, Adrian-Silvan (redactor), STROIA, Marian (redactor), TOMI, Raluca (redactor)
volum de periodic 1949 Studii teologice, nr. în TOM: 1-2, anul 1949, seria II creştinism; Ştefan cel Mare; vechiul testament; Revoluţia de la 1848; Noul Testament; liturghie; Biserica Ortodoxă Rusă; studiu teologic
volum de periodic 1963 Studii teologice, XV, nr. în TOM: 7-8, anul 1963, seria II Moldova; Sibiu; Ţara Românească; teologie; Revoluţia de la 1848; Mănăstirea Căldăruşani; canon; omiletică; Cartea Psalmilor
volum de periodic 1971 Studii teologice, XXIII, nr. în TOM: 3-4, anul 1971, seria II Moldova; Muntenia; teologie; Transilvania; Revoluţia de la 1848; Secolul al XIX-lea; Biserica Ortodoxă Română; canon; sinod ecumenic; drept bisericesc
volum de periodic 1998 Xenopoliana. Buletinul Fundației Academice "A. D. Xenopol", 1-2, anul 1998, MODERNIZAREA ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC Ion I.C. Brătianu; Revoluţia de la 1848; paşoptism; modernizare; Elite; Exil; universitate ZUB, Alexandru (coordonator), CEAUȘU, Mihai-Ștefan (redactor șef), NASTASĂ, Lucian (redactor), TURLIUC, Cătălin (redactor)
volum de periodic 2006 Xenopoliana. Buletinul Fundației Academice "A. D. Xenopol", 1-4, anul 2006, RITUALURI POLITICE ÎN ROMÂNIA MODERNĂ Mihail Sturdza; propagandă; Ştefan cel Mare; Revoluţia de la 1848; paşoptism; statuie; Biserica Ortodoxă; sărbătoare; ceremonie; încoronare; Sămănătorism MIHALACHE, Andi (editor), CIOFLÂNCĂ, Adrian (editor)
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, V-VI CANTEMIR, Traian (autor) Revoluția de la 1848 în lirica populară Etnografie-folclor 335-344 română
articol de periodic 2016 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, XII, nr. I DURA, Claudia (autor) Femeia româncă - revoluționar la 1848? ISTORIE- ISTORIA CULTURII - ARHEOLOGIE 103-107 română
articol de periodic 1965 Acta Musei Napocensis: ActaMN, II Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală BOTEZAN, Liviu (autor) , ROȘCA, M. (autor) Contribuții la problema premizelor sociale ale mișcărilor revoluționare de la 1848 pe teritoriul țării noastre Studii şi Materiale 435-463 română
articol de periodic 1967 Acta Musei Napocensis: ActaMN, IV Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală MAIOR, Liviu (autor) Aspecte ale organizării administrației românești din anii 1848-1849 în Transilvaniei Note şi discuţii 563-570 română
articol de periodic 1969 Acta Musei Napocensis: ActaMN, VI Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală URSUȚIU, L. (autor) Un document privind organizarea administrativă a românilor în Revoluția din 1848 în Transilvania Note şi discuţii 593-611 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic 1972 Acta Musei Napocensis: ActaMN, IX Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală PASCU, Ștefan (autor) Avram Iancu 1-4 română
articol de periodic 1973 Acta Musei Napocensis: ActaMN, X Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală KOVACS, Iosif (autor) Din problema relațiilor revoluționarilor maghiari cu Avram Iancu Note, discuţii, recenzii 727-733 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1973 Acta Musei Napocensis: ActaMN, X Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală MIREL, Maria (autor) Obiecte legate derevoluția din 1848 în colecția Muzeului de Istorie al Transilvaniei Note, discuţii, recenzii 735-753 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1974 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XI Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală MIREL, Maria (autor) Mișcarea țăranilor români de la Sânmihai (Mihai Viteazul, jud. Cluj) în anul 1850 253-261 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1977 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XIV Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală FIROIU, Dumitru (autor) Drepturile și libertățile cetățenești în proclamațiile adoptate în timpul revoluției burghezo-democratice de la 1848 din cele trei țări române 445-458 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1978 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XV Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală PROTOPOPESCU, George (autor) Momente epocale ale luptei poporului român pentru libertate, dreptate socială și independență națională III-IX română
articol de periodic 1982 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XIX Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală PĂIUȘAN, Radu (autor) Ioan Bălaș - viceprefectul prefecturii "Auraria Gemina" în timpul revoluției românilor transilvăneni din 1848-1849 Studii 105-119 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1993 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 26-30-II, seria istorie Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală MAZARE, Ioan (autor) , NEAMȚU, Gelu (autor) Evenimentele de la Luna Arieșului din septembrie 1848. Documente inedite (I)<