Revista Muzeelor: RM, 5, 1973


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Anul revoluționar 1848 în Țările Române 387-387 română
articol de periodic PĂLĂNCEANU, Elena (autor) Expoziția omagială „125 de ani de la Revoluția din 1848 în România'', organizată la Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România 388-392 română
articol de periodic HUMINIC TECLEAN, Maria (autor) Expoziția aniversativă 1848 la iași 392-396 română
articol de periodic PAVEL, Anghel (autor) Noua expoziție de bază a Muzeului de Istorie din Blaj 396-400 română
articol de periodic MÂNDREA, Ioan (autor) , GHERMAN, Mircea (autor) Expoziția documentară „Revoluția de la 1848 în istoria țărilor române'', organizată de Muzeul Județean Brașov 400-403 română
articol de periodic BUTOI, MIHAIL (autor) Expoziția „Revoluția de la 1848 în Țara românească", organizată de către muzeul județean de istorie șI etnografie slatina 403-404 română
articol de periodic MIHĂILĂ, Ruxandra (autor) 1848 - Literatura Revoluției 405-407 română
articol de periodic FRANGA, George (autor) Anul revoluționar 1848. Actorii și animatorii teatrului românesc în Muzeul Teatrului Național din București 407-411 română
articol de periodic ZABERCA, Vasile (autor) Alte acțiuni muzeale dedicate aniversării revoluției de la 1848 411-412 română
articol de periodic SIMION, Elisabeta (autor) , ARDELEANU, Ion (autor) Aniversarea a 25 de ani de la înființarea Muzeului de Istorie a Partidului Comunist, a mișcării revoluționare șI democratice din românia 413-420 română
articol de periodic SINIGALIA, Tereza (autor) Criterii și posibilități de tezaurizare și prezentare a artei contemporane în muzeele noastre 421-440 română
articol de periodic BĂDILĂ, AURORA (autor) Specificul cercetării științifice în muzeele de științele naturii 441-455 română
articol de periodic DEAC, Mircea (autor) Colaborarea dintre muzeograf și arhitect în organizarea unui muzeu modern 456-461 română
articol de periodic PAVEL, Anghel (autor) Puncte de vedere pentru constituirea patrimoniului muzeistic de „istorie contemporană la zi" 462-464 română
articol de periodic CHIFOR, Ioan (autor) , RUSU, Ioan (autor) Diploma militară romană din anul 123 e. n. din colecția muzeului din Gherla 465-467 română
articol de periodic FORMAGIU, H. (autor) Valorificarea artei populare tradiționale 468-469 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Noi acțiuni în cadrul protocolului cu ministerul educației și învățământului 470-470 română
articol de periodic BĂDILĂ, AURORA (autor) Două sesiuni de comunicări științifice 471-473 română
articol de periodic BUȘILĂ, VALENTIN (autor) Simpozion etnografic la Slatina 473-474 română
articol de periodic ZDERCIUC, Silvia (autor) VICTORIA SEMENDEAEV, „CERAMICA POPULARĂ DIN MOLDOVA" Muzeul Etnografic al Moldovei, Iași, 1972 474-475 română
articol de periodic BACOVIA, GABRIEL G. (autor) Calendar muzeografic 474-474 română
articol de periodic Evenimente culturale 475-476 română
articol de periodic Evenimente culturale 475-475 română
articol de periodic Lista cu publicațiile din străinătate sosite la instituțiile muzeale din țară 477-477 română