Criterii căutate

  • An de publicare: 1973

Sumarul căutării

  • 908 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1973 Acta Musei Napocensis, X Constantin Daicoviciu 3-3 română
1973 Acta Musei Napocensis, X Cuprins 5-8 română, engleză, franceză, germană
1973 Acta Musei Napocensis, X VLASSA, Nicolae (autor) Săpăturile arheologice de la Coldău (jud. Bistrița-Năsăud) Studii şi Materiale 11-37 română (şi un rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X CRIȘAN ION, Horațiu (autor) Descoperiri celtice de la Cluj, Pețelca și Șeica Mică Studii şi Materiale 39-64 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X DAICOVICIU, Hadrian (autor), GLODARIU, Ioan (autor), PISO, Ioan (autor) Un complex de construcții în terase din așezarea dacică de la Fețele Albe Studii şi Materiale 65-97 română (rezumat în franceză)
1973 Acta Musei Napocensis, X LASCU, Nicolae (autor) Ovidiu despre agricultura Dobrogei antice Studii şi Materiale 97-106 română (rezumat în franceză)
1973 Acta Musei Napocensis, X ALICU, Dorin (autor) Turnuri de porți la castrele romane din Dacia Studii şi Materiale 107-125 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X MITROFAN, Ioan (autor) Villae rusticae în Dacia Superioară (I) Studii şi Materiale 127-150 română (rezumat în franceză)
1973 Acta Musei Napocensis, X SANIE, Silviu (autor) Onomastica orientală din Dacia romană (II) Studii şi Materiale 151-170 română (rezumat în franceză)
1973 Acta Musei Napocensis, X BĂRBULESCU, Mihai (autor) MARCVS AVRELIVS APOLLINARIS PROCVRATOR AVGVSTI DACIAE POROLISSENSIS Studii şi Materiale 171-179 română (rezumat în franceză)
1973 Acta Musei Napocensis, X BĂLOI, Constantin (autor), WINKLER, Iudita (autor) Circulația monetară în așezările antice de pe teritoriul comunei Orlea Studii şi Materiale 181-212 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X PAP, Francisc (autor), PAP, Viorica (autor) Mese sculptate în colecția Muzeului de Istorie al Transilvania Studii şi Materiale 213-229 română (rezumat în franceză)
1973 Acta Musei Napocensis, X BUNTA, Magdalena (autor) „Comuna” anabaptisă de la Vințul de Jos în sec. XVII. Structura ei internă. Ideologia ei Studii şi Materiale 231-253 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X CRIȘAN, Eva (autor) Prima „Taxa pharmaceutica” (listă de prețuri farmaceutice) din Transilvania Studii şi Materiale 255-269 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X BOTEZAN, Liviu (autor) Slujba iobăgească din Transilvania în perioada 1785-1820 Studii şi Materiale 271-285 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X NEAMȚU, Alexandru (autor) Prima mașină cu aburi pe teritoriul patriei noastre (1838) Studii şi Materiale 287-303 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X PROTOPOPESCU, George (autor) Unele considerații privind arta militară a lui Avram Iancu Studii şi Materiale 305-311 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X CIPĂIANU, George (autor) Ziarul „Albina” (1866-1876) apariție, colaboratori, orientare generală Studii şi Materiale 313-329 română (rezumat în engleză)
1973 Acta Musei Napocensis, X VAJDA, Ludovic (autor) Mineritul carbonifer în Banat între anii 1867 și 1900 Studii şi Materiale 331-350 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X TUȚU, Dumitru (autor) Aspecte ale politicii externe a României în anii 1919-1933 Studii şi Materiale 351-371 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X SUCIU, Dumitru (autor) Aspecte din activitatea și gândirea politică a lui Ioan Suciu Studii şi Materiale 373-387 română (rezumat în franceză)
1973 Acta Musei Napocensis, X CORDOȘ, Nicolae (autor), GLODARIU, Eugenia (autor) Reuniunea sodalilor români din Cluj Studii şi Materiale 389-408 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X BODEA, Gheorghe (autor) Lupta curentelor opoziționiste în sânul Partidului Maghiar din România pentru întărirea unității frățești a oamenilor muncii (1918-1928) Studii şi Materiale 409-431 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X BUNTA, Petru (autor) Unele probleme privind muzeologia istorică Studii şi Materiale 433-451 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Așezarea neolitică de la Homojdia (jud. Timiș) Note, discuţii, recenzii 455-464 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X MOIȘ, N. (autor), RADU, D. (autor) Așezare neolitică de la Călata (jud. Cluj) Note, discuţii, recenzii 465-475 română (rezumat în franceză)
1973 Acta Musei Napocensis, X IGNAT, D. (autor) Contribuții la cunoașterea neoliticului din Bihor Note, discuţii, recenzii 477-491 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X SOROCEANU, Tudor (autor) Descoperirile din epoca bronzului de la Obreja (jud. Alba) Note, discuţii, recenzii 493-515 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X PEPELEA, V. (autor) Depozitul de bronzuri de la Cetatea de Baltă Note, discuţii, recenzii 517-521 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X VASILIEV, Valentin (autor) Despre cuțitașele curbe din Hallstatt-ul târziu Note, discuţii, recenzii 523-527 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X SCARLAT, Constantin (autor) Portul antic Callatis. Cercetări de arheologie submarină Note, discuţii, recenzii 529-540 română (rezumat în franceză)
1973 Acta Musei Napocensis, X STOICOVICI, Eugen (autor), STOICOVICI, Florica (autor) Compoziția argintului din obiectele de podoabă dacice Note, discuţii, recenzii 541-543 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X FERENCZI, Istvan (autor) Contribuții la problema limesului de vest al Daciei (Partea a II-a/2). Raport asupra unor cercetări pe teren efectuate între anii 1947-1957 și în 1966 Note, discuţii, recenzii 545-568 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X GUDEA, Nicolae (autor) O locuință rustică din epoca romană la Gornea Note, discuţii, recenzii 569-593 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X POP, Constantin (autor) Din nou despre reprezentările dionysiace în Dacia Note, discuţii, recenzii 595-603 română (rezumat în engleză)
1973 Acta Musei Napocensis, X DĂNILĂ, Ștefan (autor) Un medalion funerar roman de la Ilișua (jud. Bistrița-Năsăud) Note, discuţii, recenzii 605-609 română (rezumat în franceză)
1973 Acta Musei Napocensis, X DAICOVICIU, Constantin (autor) Corrigenda Note, discuţii, recenzii 611-613 română
1973 Acta Musei Napocensis, X JAKO, S. (autor) Date privitoare la cercetările arheologice de la Grădiștea Muncelului în anul 1803-1804 (IV) Note, discuţii, recenzii 615-637 română
1973 Acta Musei Napocensis, X BLĂJAN, Mihai (autor), HICA, Ioana (autor) Un cimitir de incinerație din sec. VIII la Turdaș (jud. Alba) Note, discuţii, recenzii 641-652 română (rezumat în franceză)
1973 Acta Musei Napocensis, X CIPĂIANU ANA, Maria (autor) Din storicul ofervrăriei transilvănene. Acele de păr din tezaurul de la Huedin Note, discuţii, recenzii 653-663 română (rezumat în franceză)
1973 Acta Musei Napocensis, X GYULAI, Paul (autor) Inventarul cetății Oradea la 1632 Note, discuţii, recenzii 665-675 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X PORUMB, Marius (autor) Zugravii iconostasului bisericii Sfântul Nicolae din Hunedoara Note, discuţii, recenzii 677-694 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X POPA, A. (autor) Caracteristicile stilistice ale bisericilor de lemn din Transilvania Note, discuţii, recenzii 695-714 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X ROȘCA-ROSEN, M. (autor) Conscripțiile comunei Cupșeni din anii 1785-1785 și 1820 Note, discuţii, recenzii 715-726 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X KOVACS, Iosif (autor) Din problema relațiilor revoluționarilor maghiari cu Avram Iancu Note, discuţii, recenzii 727-733 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X MIREL, Maria (autor) Obiecte legate derevoluția din 1848 în colecția Muzeului de Istorie al Transilvaniei Note, discuţii, recenzii 735-753 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X BATHORY, Ludovic (autor) Luptele revendicative și mișcarea sindicală a minerilor din Banat între anii 1918-1921 Note, discuţii, recenzii 755-767 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X ȘTIRBAN, Marcel (autor) Proiecte de organizare a învățământului agricol elementar din Transilvania în anii 1919-1921 Note, discuţii, recenzii 769-779 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X JOSAN, N. (autor), POPESCU, S. (autor) Muzeul de Istorie din Blaj Note, discuţii, recenzii 781-792 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X SANIE, Silviu (autor) „Études sur les dieux phéniciens hérités de l'Empire Romain” - du Mesnil du Buisson Robert Note, discuţii, recenzii 793-794 română
1973 Acta Musei Napocensis, X FERENCZI, Istvan (autor) „Studien über römisch-pannonische Waffenkunde” - ed. B. Thomas, Helme. Schilde. Dolche Note, discuţii, recenzii 795-796 română
1973 Acta Musei Napocensis, X László Ferenc (1873-1925). In memoriam Note, discuţii, recenzii 797-798 română
1973 Acta Musei Napocensis, X Prescurtări bibliografice 799-801 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 PASCU, Viorica (autor) Muzeul Etnografic al Transilvaniei la semicentenarul său .3-20 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 MATEI, Alexandru (autor) Etnografie și arhivistică 21-47 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 POP, Dumitru (autor) Etnografie și folclor 49-56 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 VLĂDUȚIU, Ion (autor) Probleme majore ale cercetării etnografice contemporane românești 57-65 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 Contribuția muzeelor etnografice transilvănene la cunoașterea și valorificarea patrimoniului cultural popular în opera de instruire și educație socialistă 69-82 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 Regional și național în concepția valorificării muzeografice a culturii populare 83-97 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 Problematica muzeelor etnografice cu expunere pavilionară și în aer liber 99-119 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 CHELCEA, Ion (autor) În legătură cu unele criterii de determinare și interpretare a obiectelor etnografice de muzeu 121-136 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 KOS, Karoly (autor) Structura tematică a colecțiilor Muzeului Etnografic al Transilvaniei 137-158 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 TIȚA, Aurelia (autor) Vase de lemn în colecția Muzeului Etnografic al Transilvaniei 159-168 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 BRATU, Delia (autor) Colecția de jucării a Muzeului Etnografic al Transilvaniei 169-196 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 OȘIANU, Romulus (autor) Contribuții la studiul așezărilor și artitecturii populare din Țara Zarandului 199-226 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 TOȘA, Ioan (autor) Probleme de evoluție planimetrică a bisericilor de lemn din Transilvania 227-253 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 GHERGARIU, Leontin (autor) Meșterii construcțiilor monumentale de lemn din Sălaj 255-273 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 MIRESCU, Corneliu (autor), STOICA, Georgeta (autor) Sisteme de încălțire în locuința țărănească din Țara Lăpușului 275-290 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 GODEA, Ioan (autor) Meșteșugul lădăritului în satele din Valea Teuzului (județul Arad) 309-323 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 IURAȘCIUC, Ivan (autor) Instalația populară - "călcătoare de fuioare" 325-331 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 MOLNAR, Istvan (autor) Confecționarea ditelor din par de cal în secuime 333-346 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 MUREȘANU, Pompei (autor) Contribuții la studiul unor probleme legate de semnificația aurăritului în Transilvania 347-357 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 ZDERCIUC, Silvia (autor) Ceramica nesmălțuită din județul Maramureș 359-366 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 PAVELESCU, Gheorghe (autor) Cîteva considerații în legătură cu situația actuală a satelor specializate din zona Baia de Criș în Țara Zarandului 367-371 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 BOCȘE, Maria (autor) Sisteme de transport și comunicație în Munții Trascpului (Valea Mogoșului) 373-389 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 ARMĂȘESCU, Ioana (autor) Structura decorului și țesăturile de interior din zona Tîrnavelor (subzona Tîrnava Mică) 393-400 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 DIHOR, I. (autor), IDU, P. (autor), MORARIU, T. (autor) Aspecte actuale ale păstoritului de cîmpie în Banat 393-307 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 LUNGESCU, Olivia (autor), PERNICEK, Otilia (autor) Podoabe ale costumului popular bărbătesc din zona Alba 401-410 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 IRIMIEȘ, Dumitru (autor) Scurtă privire asupra picturi, icoanelor pe lemn și sticlă aflate în biserica din Stolna, jud. Cluj 411-423 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 GHERMAN, Traian (autor) Răspîntii în evoluția obiceiurilor agrare la românii din Transilvania în prima jumatate a veacului al XX-lea 427-434 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 CUCEU, Ion (autor) Obiceiuri și credințe în legătură cu ocupațiile tradiționale la Gîrbou, județul Sălaj 435-456 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 NISTOR, Ion (autor) Aspecte ale vieții sociale și spirituale a păcurarului în zona Năsăudului 457-471 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 BOT, Nicolae (autor) Contribuții la cunoașterea funcției colintelor 473-488 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 DĂNCUȘ, Mihai (autor) Contribuții la cunoașterea unui obicei de anul nou în Maramureș 489-497 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 POPESCU, Constantin (autor) Ceata de feciori în satul Recea 499-502 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 NEGOIȚĂ, Jana (autor) Steagul de nuntă în subzona Tîrnava Mică 503-507 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 BÎRLEA, Ovidiu (autor) Bocetele și verșurile funebre din Ținutul Pădurenilor (Hunedoara) 509-581 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 LARIONESCU, Sandală (autor) Structura cermenialului de cult funebru de pe Valea Someșului Mare 583-592 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 GRAUR, Tiberiu (autor) Jocuri de priveghi în Munții Apuseni 593-598 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 VOO, Gabriela (autor) Rolul individului în schimbarea obiceiurilor 599-602 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 NAGY, Olga (autor) Obiceiul povestitului și transmiterea basmului 603-610 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 SOFRONI, Rodica (autor) Atitudinea antihabsburgică a maselor românești transilvănene, reflectată în cîntecele de cătănie și de război 611-622 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 MOTOMANCEA, Aurelian (autor) Structura familială și gradul de înrudire la populația din satul Nucșoara - Hunedoara 623-637 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 VLĂDUȚIU, Ion (autor) O mărturie onedită cu privire la inaugurarea Muzeului Etnografic al Transilvaniei 641-645 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 DRĂGOESCU, Ion (autor) Documente inedite despre expoziția de la Sibiu, 1881 647-665 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 ȘORA, Gheorghe (autor) Preocupări de etnografie la Vasile Goldiș 667-671 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 COMĂNICI, Germina (autor), DRĂGOESCU, Ion (autor) Un document inedit despre preocupările etnomuzeologice ale lui C. Diaconovich 673-676 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 TALOȘ, Ion (autor) O "meteorologie populară" 677-682 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 FLOREA, Virgil (autor) Preocupări folclorice în revista manuscrisă "Rosa cu ghimpi" (1977-1894) 683-718 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 ALMASI, Istvan (autor) Activitatea folcloristică a lui Seprodi Janos 719-730 română
1973 Banatica, 2 MOGOȘANU, Florea (autor) Date cu privire la paleoliticul din județul Caraș-Severin 13- română
1973 Banatica, 2 LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Tipologia și cronologia culturii Vinca în Banat 25- română
1973 Banatica, 2 ROMAN, Petre (autor) Modificări structurale ale culturilor eneoliticului final din regiunea carpato-danubiană 57- română
1973 Banatica, 2 IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Un depozit de bronzuri de la Drencova (jud. Caraș-Severin) 79- română
1973 Banatica, 2 GUDEA, Nicolae (autor), UZUM, Ilie (autor) Castrul roman de la Pojejena. Săpăturile arheologice din anul 1970 85- română
1973 Banatica, 2 GUDEA, Nicolae (autor) Sondajul arheologic de la Teregova (jud. Caraș-Severin) 97- română
1973 Banatica, 2 RUSSU, Ion (autor) Inscripții romane din castrul Praerorium (Mehadia) 103- română
1973 Banatica, 2 ISAC, Dan (autor), STRATAN, Ion (autor) Monumente de artă provincială romană în muzeul din Lugoj 117- română
1973 Banatica, 2 BEJAN, Adrian (autor) Complexul ceramic de la Lenauheim (jud. Timiș) 131- română
1973 Banatica, 2 MATEI, Ștefan (autor), UZUM, Ilie (autor) Cetarea de la Pescari 141- română
1973 Banatica, 2 FENEȘAN, Costin (autor) Despre privilegiile Caransebeșului pînă la mijlocul secolului al SVI-lea 157- română
1973 Banatica, 2 FENEȘAN, Costin (autor) Informații documentare privind răscoala populară bănățeană de la 1737-1739 165- română
1973 Banatica, 2 WOLLMANN, Volker (autor) Hărți privind exploatările mininiere de la Dognecea în a doua jumătate al sec. al XVIII-lea 187- română
1973 Banatica, 2 KAROLYI, Dionisie (autor) Contribuții la istoria construcțiilor de căi ferate în Banat (1856-1914) 201- română
1973 Banatica, 2 DAN, Mihail (autor), UZUM, Ilie (autor) Din corespondența generalului Traian Dodo cu Vincențiu Babeș 219- română
1973 Banatica, 2 NEAMȚU, Gelu (autor) Din corespondența lui Pavel Rotariu privind ziarul "Luminătorul" (1880-1894) 235- română
1973 Banatica, 2 CORDOȘ, Nicolae (autor) Consfătuirea confidențială a Partidului Național Român la Timișoara (1901) 251- română
1973 Banatica, 2 ZABERCA, Vasile (autor) Instaurarea administrației românești la Reșița (iunie 1919) 263- română
1973 Banatica, 2 BATHORY, Ludovic (autor) Evoluția industriei miniere din Banat între anii 1919-1929 269- română
1973 Banatica, 2 ȘERBAN, Ion (autor) Acțiuni revendicative ale clasei muncitoare din Banat în anii dictaturii regale (1938-1940) 289- română
1973 Banatica, 2 BRĂTESCU, Constantin (autor) Rolul forțelor democratice conduse de P.C.R. În înfăpuirea reformei agrare din 1945 pe domeniile societății U.D.R. 299- română
1973 Banatica, 2 MATEI, Ștefan (autor) Cîteva considerații privind arhitectura romanică în Banat 311- română
1973 Banatica, 2 RADOSAV, Doru (autor) Un tratat necunoscut al lui Gabriel Ivul 321- română
1973 Banatica, 2 GRECU, Doina (autor) Un manuscris din Banat de la începutul secolului al XIX-lea 325- română
1973 Banatica, 2 BOCȘAN, Nicolae (autor), GYEMANT, Ladislau (autor) Aspecte ale luptei culturale și politice a românilor bănățeni în prima jumătate a secolului al XIX-lea 345- română
1973 Banatica, 2 BOCȘAN, Nicolae (autor) Polemica lui Damaschin Bojincă și Eftimie Murgu cu Sava Tojoly 363- română
1973 Banatica, 2 PETROVSZKY, Richard (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al localităților județului Caraș-Severin din paleolitic pînă în secolul al V-lea î.e.n. 385 română
1973 Banatica, 2 PĂDUREANU, Eugen (autor) Noi descoperiri neolitice și din epoca bronzului în județul Arad 395 română
1973 Banatica, 2 DRAGOMIR, Ion (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), UZUM, Ilie (autor) Descoperiri arheologice în hotarul satelor Gornea și Sichevița 403- română
1973 Banatica, 2 IONIȚĂ, Ion (autor) Nume topice din Reșița 417- română
1973 Banatica, 2 PORȚEANU, Alexandru (autor) Contribuții bibliografice la istoricul mișcării muncitorești și socialiste din Reșița și Caraș-Severin (partea I-a: de la începuturi pănă la 1900) 423- română
1973 Banatica, 2 DELEANU, Mihai (autor) Tipărituri Caraș-Severinene (1968-1972) 445- română
1973 Banatica, 2 Acad. C. Daicoviciu 457- română
1973 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, I CUCOȘ, Ștefan (autor) Ceramică neolitică din Muzeul Arheologic Piatra Neamț română
1973 Biharea, 1973 Cuprins 2 română
1973 Biharea, 1973 BOCȘE, Maria (autor) Arta cojocăritului în Valea superioară a Crișului Negru I. Etnografie 7-26 română
1973 Biharea, 1973 GODEA, Ioan (autor) Scaunele țărănești din Bihor I. Etnografie 27-60 română
1973 Biharea, 1973 GRIGORESCU, Elena (autor) Podoabe anexe în portul femeiesc din depresiunea Beiușului I. Etnografie 61-76 română
1973 Biharea, 1973 MOZES, Tereza (autor) Tipologia portului popular din Țara Crișurilor I. Etnografie 77-92 română
1973 Biharea, 1973 SASU, E. (autor) Ioan Lăpoșan - zugravul bisericilor de la Păușa, Borșa și Homorog (jud. Bihor) I. Etnografie 93-138 română
1973 Biharea, 1973 TOTH, Susana (autor) Cu privire la prima colecție etnografiocă a muzeului orădean I. Etnografie 139-161 română
1973 Biharea, 1973 CHELCEA, I. (autor) Etnografia în perspectiva timpului și spațiului (încercare de definiție) I. Etnografie 163-166 română
1973 Biharea, 1973 DUNĂRE, Nicolae (autor) Cu privire la domeniul etnografiei (etnologiei) I. Etnografie 167-170 română
1973 Biharea, 1973 ENACHE, S. (autor), SANDU, I. (autor) Câteva observații asupra unei dispute terminologice I. Etnografie 171-175 română
1973 Biharea, 1973 GRAUR, T. (autor) Note referitoare la conceptul de etnografie I. Etnografie 177-180 română
1973 Biharea, 1973 MOLNAR, I. (autor) Etnografia trebuie să fie o știință despre popor și trebuie să servească poporul I. Etnografie 181-182 română
1973 Biharea, 1973 POP, Dumitru (autor) Etnografie, folclor, etnologie I. Etnografie 183-187 română
1973 Biharea, 1973 AVRAM, Alerxandru (autor) Fortificații medievale din Crișana II. Artă 191-223 română
1973 Biharea, 1973 CRIȘAN, Gabriela (autor) Un monument de artă medievală - biserica din Remetea II. Artă 227-239 română
1973 Biharea, 1973 RUS, Aurel (autor) O statuie în stil baroc. Sfântul Ioan de Nepomuk la Muzeul de Artă din Cluj II. Artă 241-248 română
1973 Biharea, 1973 LĂPTOIU, Negoiță (autor) Pictorul Emil Cornea (1898-1969) II. Artă 249-256 română
1973 Biharea, 1973 GODEA, Ioan (autor) Motive decorative celebre, contribuții la studiul ornamenticii românești - Petrescu P. III. Note şi recenzii 259-264 română
1973 Biharea, 1973 GODEA, Ioan (autor) Țara Bîrsei. Vol I. - Dunăre N. III. Note şi recenzii 261-262 română
1973 Biharea, 1973 AVRAM, Alexandru (autor) Arta 1900 în România III. Note şi recenzii 263-264 română
1973 Biharea, 1973 SASU, E. (autor) Istoria Artei europene. Arta în perioada Renașterii III. Note şi recenzii 264-265 română
1973 Cercetări istorice, IV GRIGORAȘ, N. (autor) Dimitrie Cantemir la tricentenarul nașterii lui (1673-1973) I. Editorial 7-25 română
1973 Cercetări istorice, IV URSESCU, Eugenia (autor) Cîteva aspecte psihosociale privind relația între muzeu și public II. Muzeologie 27-32 română
1973 Cercetări istorice, IV VICOVEANU, D. (autor) Organizarea unui laborator de restaurare-conservare pe profilul Muzeului de istorie II. Muzeologie 35-38 română
1973 Cercetări istorice, IV EȘANU, L. (autor) Înființarea Muzeului "Cuza-Vodă ” în orașul Galați II. Muzeologie 39-51 română
1973 Cercetări istorice, IV HUMINIC-TECLEAN, Maria (autor) O realizare muzeografică ieșeană de prestigiu: Expoziția aniversativă 1848 II. Muzeologie 53-60 română
1973 Cercetări istorice, IV SANIE, Silviu (autor), SANIE, Ș. (autor) Cercetările arheologice de la Dumbrava (com. Ciurea, județul Iași) III. Arheologie 61-92 română
1973 Cercetări istorice, IV BLOȘIU, Cătălina (autor) Considerații preliminare asupra necropolei birituale din secolul al IV-lea e.n. De la Lețcani - Iași III. Arheologie 93-125 română
1973 Cercetări istorice, IV TEODOR, Dan Gh. (autor) Apartenența etnică a culturii Dridu III. Arheologie 127-142 română
1973 Cercetări istorice, IV TĂTULEA, Mărgărit C. (autor), VICOVEANU, D. (autor) Depozitul de piese de cult de la Poiana III. Arheologie 143-150 română
1973 Cercetări istorice, IV ȘIMANSCHI, Leon (autor) Mențiuni de acte moldovenești de la sfirșitul secolului al XIV-lea IV. Istorie politică şi social-economică 151-160 română
1973 Cercetări istorice, IV PĂLTÎNEA, Paul (autor) Unele știri despre economia orașului Galați din a doua jumătate a sec al XVIII-lea IV. Istorie politică şi social-economică 161-175 română
1973 Cercetări istorice, IV GRIGORAȘ, N. (autor) Complexul de monumente de la Copou - Iași IV. Istorie politică şi social-economică 177-190 română
1973 Cercetări istorice, IV AGACHE, D. (autor) Înființarea eforiilor-orășenești în Moldova IV. Istorie politică şi social-economică 191-205. română
1973 Cercetări istorice, IV MACOVEI, Adrian (autor) Prima întreprindere din Moldova pentru fabricarea uneltelor și mașinilor agricole (lași, 1841) IV. Istorie politică şi social-economică 207-222 română
1973 Cercetări istorice, IV HUMINIC-TECLEAN, Maria (autor) Acțiunile statisticii din 1859 și problemele creșterii și educației patriotice a cadrelor administrative în Principatele Unite IV. Istorie politică şi social-economică 223-229 română
1973 Cercetări istorice, IV MÂLCOMETE, P. (autor) Considerații cu privire la abordarea problemelor economice în opera lui Nicolae Iorga IV. Istorie politică şi social-economică 231-251 română
1973 Cercetări istorice, IV BOGDAN, Elena (autor) O vibrație spirituală autentică în lașul de altădată : Tereza Stratilescu IV. Istorie politică şi social-economică 253-270 română
1973 Cercetări istorice, IV CLOȘCĂ, C. (autor) Acțiuni cultural-educative de masă organizate de către Ateneul popular din cartierul Tătărași - Iași în perioada dintre cele două războaie mondiale IV. Istorie politică şi social-economică 271-293 română
1973 Cercetări istorice, IV ȘANDRU, Dumitru (autor) Aplicarea reformei agrare din 1921 pe moșia Onești - Urziceni - Boroșoaia, județul Iași IV. Istorie politică şi social-economică 295-307 română
1973 Cercetări istorice, IV FLORESCU, Gh. (autor), SAIZU, Ion (autor) Alegerile parlamentare din România între anii 1919-1922 IV. Istorie politică şi social-economică 309-334 română
1973 Cercetări istorice, IV CLOȘCĂ, C. (autor) Problematica publicisticii militantului comunist ieșean Gh. Tănase IV. Istorie politică şi social-economică 335-349 română
1973 Cercetări istorice, IV POTOP, Valeria (autor) Unirea Ligii Țăranilor din Moldova cu Frontul Plugarilor, 1933 IV. Istorie politică şi social-economică 351-357 română
1973 Cercetări istorice, IV LOGHIN, A. (autor), MARINESCU, C. (autor) Partidul Comunist Român, conducătorul forțelor democratice în procesul de transformare revoluționară a societății românești (1944-1947) IV. Istorie politică şi social-economică 359-375 română
1973 Cercetări istorice, IV ȚURCANU, Georgeta (autor) Teatru din Moldova și revoluția de la 1848 V. Note 377-381 română
1973 Cercetări istorice, IV ZAHARIA, D. (autor) D. Cantemir și L. F. Marsigli despre stadiul contemporan al Imperiului Otoman V. Note 383-391 română
1973 Cercetări istorice, IV NAGHIU, Iosif (autor) Preocupări de muzeografie locală colecții și colecționari din județul Botoșani V. Note 393-398 română
1973 Cercetări istorice, IV ABRUDAN, P. (autor) Trei documente inedite din secolul al XVIII-lea referitoare la neamul Stroici VI. Documente 399-406 română
1973 Cercetări istorice, IV MACOVEI, Adrian (autor) O instalație pentru finisat stofe, atestată documentar la Iași, 1805 VI. Documente 407-408 română
1973 Cercetări istorice, IV CROITORU, Mihai (autor) Un nou document iconografic Al. I. Cuza VI. Documente 409-411 română
1973 Cercetări istorice, IV MIHAIL, Paul (autor) Manuscris miscelaneu din secolul al XVIII-lea VI. Documente 411-415 română
1973 Cercetări istorice, IV ABRUDAN, P. (autor) CR. VLADESCU, C. KONIG, DAN POPA. Arme în muzeele din România VII. Recenzii 417-424 română
1973 Cercetări istorice, IV CORIVAN, N (autor) CONSTANTIN NUȚU, România în anii neutralității VII. Recenzii 418-420 română
1973 Cercetări istorice, IV HUMINIC, Maria (autor) D. IVANESCU, VIRGINIA ISAC. Al. I. Cuza. Acte și scrisori VII. Recenzii 420-421 română
1973 Cercetări istorice, IV CĂPREANU, I. (autor) Istoria unei citadele muncitorești; Nicolina - Iași (1892-1972) VII. Recenzii 421-424 română
1973 Cercetări istorice, IV GOSTAR, N (autor) Acad.Constantin Daicoviciu VII. Recenzii 425-426 română
1973 Cercetări istorice, IV NAGHIU, Iosif (autor) Vasile Ciurea VII. Recenzii 427-428 română
1973 Cibinium, seria 1969-1973 IRIMIE, Cornel (autor) Profilul tematic complex și problematica interdisciplinară a muzeului meștweșugurilor și tehnicii populare 5-8 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 BUCUR, Corneliu (autor) Activitatea de cercetare și organizare a muzeului tehnicii și meșteșugurilor populare din Dumbrava Sibiului din perioada 1968-1973 9-20 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 POPA, Constantin (autor) Sesiunea consiliului științific al Muzeului Tehnicii Populare 21-30 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 SOFRONIE, Mihai (autor) Prezentarea metalurgiei feroase în Muzeul Tehnicii Popolare din Dumbrava Sibiului 31-38 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 BRANGA, Nicolae (autor) Uneltele agricole și gospodărești dacice și romane din Muzeul Brukenthal 39-56 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 POPA, Constantin (autor) Agricultura în Mărginimea Sibiului 57-68 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 RĂDULESCU, Lelia (autor) Contribuții la cercetarea pescuitului în Țara Făgărașului în secolele XV-XX 69-76 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 DAVID, Liviu (autor) Cercetări pentru depistarea unei cgerhanale din Delta Dunării 77-86 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 BADEA, Anton (autor) Uneltele și instalații de oloit în colecția Muzeului Etnografic din Reghin 87-98 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 BUCUR, Corneliu (autor) Cu privire la metodologia cercetării și identificării monumentelor de cultură populară transferate în Muzeul Tehnicii Populare 99-126 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 GODEA, Ioan (autor), LUNGESCU, Olivia (autor) Morile de apă de pe Valea Roșiei. 127-134 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 POPESCU-ARGEȘEL, Ion (autor) Asupra morilor și altor instalații de apă din zona Munților Trascpului 135-156 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 PALADA, Ștefan (autor) Instalații complexe și complexe de industrie țărănească 157-174 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 WIENER, Raymonde (autor) Considerații de ordin tehnic referitoare la pivele cu pătoaie orizontală 175-188 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 FOCȘA, Marcela (autor) Prelucrarea lînei 189-196 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 CHELCEA, Ion (autor) Prelucrarea papurei în bunuri de utilitate practică și artistică în unele sare de pe Valea Dunării între cursul inferior al Oltului și Oltului Și mostiștei 197-206 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 STOICA, Georgeta (autor) Centre specializate în prelucrarea artistică a lemnului în Oltenia 207-232 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 CHELCEA, Ion (autor) Meșteșugul rotăritului în unele sate de pe Valea Dunării (între cursul inferior al Oltului și Mostiștei) 233-252 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 POPESCU, Constantin (autor) Arhitectura pastorală din Munții Branului 253-258 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 COSTĂCHESCU, Maria (autor) Atelierul de piepteni - Muzeul Galeș-Săliște 259-264 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 SZEKELY, Zoltan (autor) Meșteșugul de turtă dulce și formele de turtă dulce ca obiecte de artă populară la csecuii din Transilvania 265-280 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 FORTEIN, Valen (autor) Colecțiile Sandvig de la Maihaugen - Norvegia 281-298 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 POTTER BIKTOR, Herbert (autor) Muzeul Austriac în aer liber din Stubing de lîngă Gratz 299-314 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 MĂRGINEANU, Olga (autor) Ocupații, meșteșuguri, industrii populare, Bibliografie selectivă 315-316 română, germană
1973 Crisia, 1973 IGANAT, Doina (autor) Repertoriul descoperirilor neolitice din Bihor I. Studii şi materiale 7-23 română
1973 Crisia, 1973 BLĂJAN, M. (autor) Cercetări arheologice pe teritoriul satelor Petreu (jud. Bihor) și Ady Endre (jud. Satu-Mare) I. Studii şi materiale 25-28 română
1973 Crisia, 1973 NANASI, Zoltan (autor) Descoperiri în necropola celtică de la Curtuișeni I. Studii şi materiale 29-45 română
1973 Crisia, 1973 DUMITRAȘCU, Server (autor), ORDENTLICH, Ivan (autor) Săpăturile arheologice de la Berindia I. Studii şi materiale 47-96 română
1973 Crisia, 1973 CHIDIOȘAN, Nicolae (autor), ORDENTLICH, Ivan (autor) Un tezaur de argint descoperit la Oradea I. Studii şi materiale 97-107 română
1973 Crisia, 1973 GUDEA, Nicolae (autor) Castrul roman de la Bologa. Săpăturile arheologice din anul 1969 I. Studii şi materiale 109-137 română
1973 Crisia, 1973 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Cercetări arheologice în Depresiunea Holodului (Săpăturile de la Cociuba Mare, jud. Bihor) I. Studii şi materiale 139-161 română
1973 Crisia, 1973 CHIRILĂ, E. (autor), STRATAN, I. (autor) Un bronz inedit de la Constantius II emis la Sirmium I. Studii şi materiale 163-166 română
1973 Crisia, 1973 DAN, M. (autor) Relațiile comerciale dintre Oradea și Cracovia la sfîrșitul secolului al XVI-lea I. Studii şi materiale 167-181 română
1973 Crisia, 1973 BORCEA, Liviu (autor) Contribuții la biografia cronicarului birorean Ioan Szalardi I. Studii şi materiale 183-197 română
1973 Crisia, 1973 ILEA, Ana (autor), POPOVICI, Ioan (autor) Fierăria de la Vașcău în prima jumătate a secolului al XVIII-lea I. Studii şi materiale 199-217 română
1973 Crisia, 1973 COVACI, Veronica (autor) Manufactura de sticlă din Beliu în prima jumătate a secolului al XVIII-lea I. Studii şi materiale 219-234 română
1973 Crisia, 1973 FAUR, Viorel (autor) Moise Sora Noac - un cărturar transilvănean mai puțin cunoscut I. Studii şi materiale 235-241 română
1973 Crisia, 1973 DRECIN, Mihai (autor) Înfințarea institutului de credit și economii "Albina" din Sibiu I. Studii şi materiale 243-266 română
1973 Crisia, 1973 MARINESCU, Ioan (autor) Acțiunea marilor unități române și sovietice pentru eliberarea Țării Crișurilor, în perioada septembrie-octombrie 1944 I. Studii şi materiale 267-282 română
1973 Crisia, 1973 FAUR, Viorel (autor) Istoriografia bihoreană în anii republicii II. Bibliografii 283- română
1973 Crisia, 1973 FAUR, Viorel (autor) 75 de ani de la adunarea generală a "Astrei" desfășurată la Beiuș III. Aniversări bihorene 305-316 română
1973 Crisia, 1973 Avram Iancu. Viața și faptele unui erou și martir - Pascu Șt. IV. Recenzii 317-318 română
1973 Crisia, 1973 Avram Iancu în memorialistică IV. Recenzii 319-320 română
1973 Crisia, 1973 George Bariț și contemporanii săi IV. Recenzii 320-322 română
1973 Crisia, 1973 Populație și societate IV. Recenzii 322-323 română
1973 Crisia, 1973 Centenarul Societății pentru crearea unui fond de teatru român IV. Recenzii 324-325 română
1973 Cumidava, VI COMȘA, Eugen (autor) Unele probleme ale neoliticului din Sud-Estul Transilvaniei .9- română
1973 Cumidava, VI COSTEA, Florea (autor) O nouă descoperire arheologică în Țara Bîrsei: așezarea daco-romană de la Rîșnov "Blocuri" 19- română
1973 Cumidava, VI GUDEA, Nicolae (autor) Ceramica dacică din cadtrul roman de la Rîșnov (Cumidava),(județul Brașov) 25- română
1973 Cumidava, VI MARCU, Mariana (autor) O noua așezare prefeudală la Hărman 39- română
1973 Cumidava, VI POPA, Valentina (autor) Țara Făgărașului în stăpînirea domnilor munteni 45- română
1973 Cumidava, VI IONESCU, Elena (autor) Din corespondența inedită a lui David Corbea ceaușul 63- română
1973 Cumidava, VI NICOARĂ, Ion (autor) Aspecte ale revoluției din anii 1848-1849 în Brașov și Țara Bîrsei 85- română
1973 Cumidava, VI SPOREA, Corina (autor) Documente inedite care reflectă activitatea lui George Barițiu pusă în slujba țărănimii din Țara Bîrsei și împrejurimi, între anii 1850-1855 precum și lupta antifeudală a acesteia 97- română
1973 Cumidava, VI SOFRONIE, Rodica (autor) Aspecte din publicistica lui George Barițiu în perioada 1860-1963 121- română
1973 Cumidava, VI GLODARIU, Eugenia (autor) Despărțămîntul Brașov - inițiatorul bibliotecilor populare ambulante ale Astrei 133- română
1973 Cumidava, VI KRONER, Michael (autor) Învățarea limbii române în școlile germane din Transilvania, pînă în anul 1900 143- română
1973 Cumidava, VI MIKLOS, Ștefan (autor), MÎNDREA, Ioan (autor) Aspecte ale mișcării muncitorești din Brașov între anii 1903-1907 151- română
1973 Cumidava, VI CSIKI, Gheorghe (autor) Momente din luptele minerilor de la Căpeni între anii 1924-1931 171- română
1973 Cumidava, VI BUCUR, Dorica (autor) Conflictul de muncă de la fabrica "Julius Teutsch" din Brașov (1934) 181- română
1973 Cumidava, VI RĂDULESCU, Lelia (autor) Ceata de feciori în Țara Făgărașului 197- română
1973 Cumidava, VI POPESCU, Constantin (autor) Păstoritul în Țara Făgărașului între secolele XIV-XVIII 207- română
1973 Cumidava, VI MORARU, Olivia (autor) Date etnografice puțin cunoscute privind satele brănene într-o publicație din anul 1908 217- română
1973 Cumidava, VI NISTOR, Minerva (autor) Podoabe medievale, opere ale argintarilor brașoveni 227- română
1973 Cumidava, VI BĂRBUȚĂ, Nicolae (autor) Instituții muzeale belgiene: Institutul Regal al Patrimoniului Artistic - Bruxelles 261- română
1973 Cumidava, VI OPRIȘ, Ioan (autor) Puncte de vedere despre relația muzeu, mijloace de comunicare în masă 269- română
1973 Cumidava, VII SZEKELY, Zoltan (autor) Problema ceramicii dacice din sud-estul Transilvaniei .7- română
1973 Cumidava, VII GUDEA, Nicolae (autor), POP, Ioan (autor) Castrul roman de la Rîșnov. Săpăturile din anul 1971 13- română
1973 Cumidava, VII ALEXANDRESCU, Alexandrina (autor) Contribuții la cunoașterea populației autohtone din Țara Bîrsei în feudalismul timpuriu 47- română
1973 Cumidava, VII COMĂNESCU, Silviu (autor), MATEESCU, Corneliu (autor) Determinarea și reprezentarea spațială a "monumenbtelor" arheologice cu volum utilitar, săpat în pîmînt (principii și dispozitiv de lucru) 57- română
1973 Cumidava, VII POPESCU, Rica (autor) Cetatea Făgărașului în lumina inventarelor sale din secolul al XVII-lea 67- română
1973 Cumidava, VII NISTOR, Minerva (autor) Contribuții la cercetarea hanurilor din Țara Bîrsei 85- română
1973 Cumidava, VII DRĂGOESCU, Ion (autor) Corespondență inedită 127- română
1973 Cumidava, VII CHIRILĂ, Ioan (autor) Contribuții la istoricul Reuniunii române de gimnastică și cîntări din Brașov 141- română
1973 Cumidava, VII ȘELARU, Gheorghe (autor) Consecințele războiului vamal asupra economiei brașovene 159- română
1973 Cumidava, VII PORȚEANU, Alexandru (autor) Contribuții bibliografice la istoricul mișcării muncitorești și socialiste din Brașov (partea I, de la începuturi pînă în anul 1900) 193- română
1973 Cumidava, VII MIKLOS, Ștefan (autor), MÎNDREA, Ioan (autor) Contribuții privind participarea maselor populare din Țara Făgărașului la revoluția burghezo-democratică de la 1848 în țările Române 215- română
1973 Cumidava, VII BUCUR, Dorica (autor) Aspecte din lupta oamenilor muncii din Brașov sub conducerea P.C.R. în anii 1929-1933 225- română
1973 Cumidava, VII GHIRAN, Ioan (autor) Începutul activității social-politice a lui Ilie Cristea la Brașov 241- română
1973 Cumidava, VII LUPU, Ion (autor) Idei economice în scrierile lui Ilie Cristea 251- română
1973 Cumidava, VII SUCIU, Ștefan (autor) Documente inedite referitoare la poziția față de fascism a lui Ilie Cristea 267- română
1973 Cumidava, VII Săpăturile arheologice efectuate de Muzeul Județean Brașov în anii 1972-1973 279- română
1973 Cumidava, VII NUSSBACHER, Gernot (autor) Date noi privind viața și activitatea umanistului Johannes Honterus 287- română
1973 Cumidava, VII HAȘDEU, Titus (autor), PENELEA, Georgeta (autor) Lista refugiaților din Țara Românească în districtul Brașov, în timpul revoluzției din anul 1821 condusă de Tudor Vladimirescu 293- română
1973 Cumidava, VII GHERMAN, Mircea (autor) Portretul lui Avram Iancu 337- română
1973 Cumidava, VII POPA, Luana (autor) Colecția de medalii românești a Muzeului județean Brașov 341- română
1973 Cumidava, VII POPP-SĂNDULESCU, Anca (autor) Un veteran al graficii militante românești: Valeriu Maximilian 353- română
1973 Cumidava, VII TALOȘ, Ioan (autor) Tipologia vehiculelor țărănești. O contribuție la apariția, evoluția și răspîndirea lor. - Putscke Wolfgang 365- română
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 BORONEANȚ, Vasile (autor) Recherches archéologiques sur la culture Schela Cladovei de la zone des ''Portes de Fer'' 005-040
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 BOLOMEY, Alexandra (autor) An outline of the late Epipaleolithic economy at the ''Iron Gates'' : the evidence on bones 041-052
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 CÂRCIUMARU, Marin (autor) Analyse pollinique des coprolithes livrés par quelques statons archéologiques des deux bords du Danube dans la zone des ''Portes de Fer'' 053-060
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 COMȘA, Eugen (autor) Parures néolithiques en coquillages marins découvertes eu territoire roumain 061-076
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 ALEXANDRESCU, Alexandrina D. (autor) La nécropole du bronze récent de Zimnicea (dép. de Teleorman) 077-098
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 COMĂNESCU, Ștefan (autor), FEDOROVICI, C. (autor), NECRASOV, Olga (autor), ONOFREI, Margareta (autor) Études anthropoligiques des squelletes de Zimnicea datant de l'Âge du Bronze récent (nécropole C10) 099-126
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 HOREDT, Kurt (autor) Die dakischen Silberfunde 127-168
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 SPEIDEL, N. (autor) Numerus Syrorum Malvensium 169-178
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 POPILIAN, Gheorghe (autor) La céramique sigillée d'importation découverte en Oltenie 179-216
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 ALEXANDRESCU-VIANU, Maria (autor) Contributions à une classification des stèles funéraires de la Mésie Inférieure 217-242
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 BICHIR, Gheorghe (autor) Manifestation de caractèr magique et cultuel chez le Carpes 243-256
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 DIACONU, Gheorghe (autor) Über die Fibeln mit halbkreisförmiger Kopfplatte und rautenförmigem Fuß am Dazien 257-276
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 SPINEI, Victor (autor) Découvertes de l'étape tardive des migrations à Todireni (dép. de Botosani) 277-292
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 DUMITRESCU, Vladimir (autor) À propos d'un nouvelle synthèse concernant l'époque néo-énéolithique du sud-est et du centre -est de l'Europe 293-310
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 DUMITRESCU, Hortensia (autor) Sur une nouvelle interprétation du modèle de sanctuaire de Cascioarele 311-316
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 COMȘA, Eugen (autor) Quelques considérations concernant la chronologie relative des cultures néolithiques limitrophes du nord de la Péninsule Balkanique 317-322
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 PROTASE, Dumitru (autor) Trupes auxiliares originaires des provinces germaniques dans l'armée de Dacie 323-328
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 RUSSU, Ion I. (autor) Eine römischen Grabinschrift in doppelter Ausführung 329-332
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 TODD, Richard A. (autor) Note on the Legion I Iovia at Noviodunum 333-336
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 BUSUIOC, Elena (autor) Objet de parure du Ve siècle de n.è., découvert à Rotopanesti (dép. de Suceava) 337-342
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 MITREA, Bucur (autor) La céramique jaunne de haute époque féodale de la nécropole de Sultana (dép. d'Ilfov) 343-350
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 BARASCHI, Silvia (autor), DIACONU, Petre (autor) Objets of bone and antler from Pacuiul lui Soare 351-360
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 MORINTZ, Sebastian (autor) Les fouilles archéologiques en Roumanie (1972) 361-398
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 MITREA, Bucur (autor) Découvertes de monnaies antiques et byzantines dans la République Socialiste de Roumanie. XVI 399-416
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 DIACONU, Petre (autor), RĂDULESCU, Alexandru (autor) Les revues roumaines d'archéologie et d'histoire ancienne (1966-1972) 417-440
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 VULPE, Alexandru (autor) Compte rendu: ''Die Äxte und Beile in der Slowakei'' - Maria Novotná 441-444
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 TUDOR, Ersilia (autor) Compte rendu: ''Die Frühbronzezeit in Nordost-Ungarn'' - Nándor Kalicz 445-447
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 ALEXANDRESCU, Petre (autor) Compte rendu: "Greek Burial Customs. Aspects of Greek and Roman Life" - Donna C. Kurtz, John Boardman 448-448
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 ALEXANDRESCU, Petre (autor) Compte rendu: "Les céramiques archaïques et classiques de l'acropole lycienne'' - Henry Metzger 449-450
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Compte rendu: "Études histriennes'' - Iorgu Stoian 451-451
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 BORDENACHE, Gabriella (autor) Compte rendu: "La peinture pompéienne. Essai sur l'évolution de sa signification" - Karl Schefold 452-454
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 HARHOIU, Radu (autor) Compte rendu: "Die spätrömischen Grabfunde in Südbayern'' - Erwin Keller 455-456
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 RĂDULESCU, Alexandru (autor) Compte rendu: "Unterregenbach. Kirchen. Herrensitz. Siedlungsbereiche.'' - Günter P. Fehring 457-460
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai (autor) Recherches paleolithiques a Suceveni .7- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie MIHAI, C. (autor) Les etablissementa cucuteniens de Giurgești et de Buznea dans la zone de Tîrgul Frunos .11- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie NIȚU, A. (autor) Vases zoomorphes cucuteniennes 15- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie SPINEI, Victor (autor) Recherches archeologiques a Piatra-Neamț - Dărmănești 21- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) La fortrese merdievale d'Enisala - outils, armes et objects de parure 29- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie MATEESCU, T. (autor) Les deports d'Issaccea de l'Empire Ottoman 49- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie MĂRIEȘ, S. (autor) La creation de l'agence consulaire autrichienne dans les Principautes Roumaines 69- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie AGACHE, D. (autor) Attributions specifiques du "părcălab" de Galatzi dans le temps du Reglement Organique (1832-1849) 81- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie ANDREI, Victor (autor) Les Bas-Danube et la ville de Galatzi reflectes dans les notes de quelques voyageurs francais du XIX-e siecle 99- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie IVĂNESCU, D. (autor) Nouvelles donnees concernant Al.I. Cuza avant son regne 113- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie OPREA, Nedelcu (autor) Le double election d'Alexandru Ioan Cuza a travers les pages du journal "Steaua Dunării, Zimbrul și Vulturul" 127- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie CORIVAN, N. (autor) La politique etrangere dev Al.I. Cuza 139- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie RÎPĂ-BUICLIU, Dan (autor) Le livre roumain ancien a annotations 163- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie RUSU, Dumitru (autor) Documents concernant las reglementation du repos dominical a Galatzi entre les annees 1865 et 1878 171- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) V.A. Urechia, historien, homme de lettres, collectionneur et museoloque 179- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie PORȚEANU, Alexandru (autor) Contributions bibliographiques a l'histoire du mouvement ouvrier et socialiste de Galatzi et Brăila. Premiere partie. Depuis le commencement jusqu'a 1900 193- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie MARINESCU, C. (autor) La contribution des societes "Carpați" et la "Lique Culturelle" de Galatzi a la lutte pour l'union de la Transylvanie avec la Roumanie 227- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie ITU, Maria (autor) Les ecoles pour adultes dans les prisons 243- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie EȘANU, L. (autor) L'activite de la section de Galatzi du Parti Socialiste entres les annes 1919-1921 259- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie PANȚÎRU, P. (autor) Aspects du mouvement des ouvriers de Galatzi pendant la periode de la dictature royale 273- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie ALDEA, Ion (autor) De l'activite de jeunes de Galatzi dans la periode des annees 1944-1947 283- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) L'activite du musee dans le department de Galatzi a la commemoration des trois decennies de la liberation de notre patrie du joug fasciste 289- franceză
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 PĂUNESCU, Alexandru (autor) Cercetări paleolitice în județul Botoșani (1970) 009-014
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 BRUDIU, Mihai (autor) Cercetări paleolitice la Puricani, județul Galați (1970) 015-018
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 MATEESCU, Corneliu (autor) Săpăturile arheologice de la Vădastra (1970) 019-024
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 COMȘA, Eugen (autor) Complexul arheologic de la Grădiștea Ulmilor - Boian, jud. Ialomița (1960 - 1965) 025-032
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 COMȘA, Eugen (autor) Rezultatele săpăturilor arheologice din așezarea neolitică de la Ipotești, jud. Olt (1961) 033-038
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 NECRASOV, Olga (autor) Studiul resturior de faună din așezarea neolitică de la Radovanu, jud. Ilfov 039-046
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 COMȘA, Eugen (autor), KACSO, Karol (autor) Rezultatele sondajelor din complexul neolitic de la Oarța de Sus, jud. Maramureș (1970) 047-052
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 TEODOR, Silvia (autor) Cetatea traco-getică de la Arsura, jud. Vaslui (1964) 053-060
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 ATANASIU, F. (autor), CRIȘAN, Ion Horațiu (autor), DAICOVICIU, Constantin (autor), FERENCZI, Istvan (autor), VASILIEV, V. (autor) Șantierul arheologic dacic din Munții Orăștiei, jud. Hunedoara (1960 - 1966) 061-086
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 PIASKOWSKI, J. (autor) Examenul metalografic al unor obiecte antice de fier de la Poiana și Popești din epoca Latene 087-096
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 BICHIR, Gheorghe (autor) Șantierul arheologic Poiana - Dulcești, jud. Neamț (1961 - 1970) 097-106
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 BUJOR, Exspectatus (autor) Așezarea romană de la Bumbești - Jiu, jud. Gorj (1969 - 1972) 107-114
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 CHIRILĂ, Eugen (autor), GUDEA, Nicolae (autor) Șantierul arheologic Bologa, jud. Cluj (1967) 115-124
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 ONEA, Octavian (autor), PETOLESCU, Constantin C. (autor) Cercetări în necropola Sucidavei, jud. Olt (1968) 125-140
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 POENARU - BORDEA, Gheorghe (autor) Monedele descoperite în necropola Sucidavei în campania a XX-a (1968) 141-146
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 RADU, Ortansa (autor) Mormântul sarmatic de la Pădurea Verde, Timișoara, jud. Timiș (1969) 147-150
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 APROTOSOAIE, Filaret (autor), ZAHARIA, Emilia (autor), ZAHARIA, N. (autor) Sondajul din așezarea de la Drăgușeni ''La Ocoale'' jud. Botoșani (1968) 151-168
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 PALADE, Vasile (autor) Săpăturile arheologice de la Bogdănești - Fălciu, jud. Vaslui (1967 - 1968) 169-190
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 NESTOR, Ion (autor), ZAHARIA, Eugenia (autor) Raport preliminar despre săpăturile de la Bratei, jud. Sibiu (1959 - 1972) 191-202
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 DOLINESCU-FERCHE, Suzana (autor) Așezarea din secolul al VI-lea e.n. de la Olteni, jud. Teleorman (1966) 203-208
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 MITREA, Bucur (autor) Necropola feudală timpurie de la Izvoru-Giurgiu, jud. Ilfov (1970) 209-218
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 ZOLTAN, Szekely (autor) Săpăturile executate de Muzeul din Sf. Gheorghe (1967 - 1970) 219-224
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 CIUCĂ, Nicoleta (autor) Descoperiri de tip Protodridu la Bârlad - cartierul Munteni, jud. Vaslui (1964) 225-230
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 ALEXANDRESCU, A.D. (autor), MARCU, M. (autor), POP, Ion (autor) Raport asupra săpăturilor de la Hărman, jud. Brașov (1961 - 1970) 231-260
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 MONAH, Dan (autor), SPINEI, Victor (autor) Șantierul arheologic Brășăuți, jud. Neamț (1969) 261-274
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 ANDRONIC, Alexandru (autor), NEAMȚU, Eugenia (autor) Săpăturile de salvare de la Huși, jud. Vaslui (1964) 275-280
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 CHEPTEA, Stela (autor), NEAMȚU, Eugenia (autor) Cercetările arheologice de la "Casa Dosoftei" din Iași (1966 - 1968) 281-290
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 BARNEA, I. (autor) Noi descoperiri din epoca feudalismului timpuriu la Dinogetia-Garvăn, jud. Tulcea (1963 - 1968) 291-334
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 FERENCZI, Geza (autor), FERENCZI, Istvan (autor) Cercetări de topografie arheologică în bazinul superior al Târnavei Mari (Partea I) 335-352
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 CHIRICĂ, V. (autor), POPOVICI-BALTĂ, R. (autor) Cercetări arheologice de suprafață la sud de București 353-367
1973 Mousaios, I AVRAM, Valeriu (autor) Aspecte privind exploatarea, prelucrarea și comerțul cu petrolul în județul nostru română
1973 Mousaios, I DIACONU, Gheorghe (autor) Descoperirile arheologice de la Gheraseni - Buzău română
1973 Mousaios, I DRÎMBOCIANU, Vasile (autor) Un tezaur de monede medievale descoperite la Glodeanu-Siliștea română
1973 Mousaios, I GEORGESCU, Maria (autor) Aspecte ale situației sanitare din perioada 1900-1944 română
1973 Mousaios, I GEORGIAN, Pamfil (autor) Gura Teghii - sat de cardon română
1973 Mousaios, I GIURGIU, Horia (autor) Mînzălești - file de monografie română
1973 Mousaios, I IONAȘCU, Ion (autor) Tîrgul (bîlciul) de la Valea Teancului română
1973 Mousaios, I KONIG, Karol (autor), VLĂDESCU, Cristian (autor) Arme albe și de foc din colecția Muzeului Județean de Istorie română
1973 Mousaios, I NICOLESCU, Valeriu (autor) Aspecte economice și sociale din Buzăul primelor decenii ale secolului al XX-lea română
1973 Mousaios, I ȘANDRU, Dumitru (autor) Contribuții la studiul unei proprietăți devălmașe: Obștea Putreda română
1973 Mousaios, I VRAPCIU, Nicolae (autor) Ecouri buzoiene la mișcarea revoluționară din anul 1821 română
1973 Mousaios, I ZAHARIA, Eugenia (autor) Stațiunea arheologică Sărata Monteoru română
1973 Peuce, III, seria științele naturii COTEȚ, Petre (autor) Probleme de geomorfologie cuaternară în Dobrogea (cu privire specială asupra versantului nordic) 15-34 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii COTEȚ, Petre (autor) Evoluția litoralului românesc în timpul Holocenului 35-47 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii BREIER, Ariadna (autor), GÎȘTESCU, Petre (autor) Complexul Razim-Sinoe - Geneză, morfometrie și regim hidric - 49-76 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii AIRINEI, Ștefan (autor), PRICĂJAN, Artemiu (autor) Contribuții geologice și geofizice la descifrarea și cunoșterea "horstului dobrogean" 77-101 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii HOREANU, Clement (autor) Contribuție la cunoșterea vegetației antropofile din Podișul Casimcea 103-122 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii HOREANU, Clement (autor) Contribuții la flora ornamentală a Podișului Casimcea și posivlități de valorificare a unor specii spontane 123-129 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii CONSTANTINEANU, Mihai (autor) Ichneumonidae (Hymenoptera) din Delta Dunării (grindul Caraorman) 131-163 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii RADULESCU, Ion (autor) Acarieni plumicoli )Analgesoidea) colectați de la păsările din Dobrogea (județul Tulcea) 165-167 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii DRAGOMIR, Nicolae (autor) Contribuții la studiul biologiei, ecologiei și combaterii speciilor de Hyponomeuta din regiunea Deltei Dunării, cu privire specială asupra Hyponomeutei rorellus Hb. (sinonim Helicella Frey), defoliator al sălciilor 169-178 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii DRAGOMIR, Nicolae (autor) Factori limitativi în dezvoltarea focarelor de dăunători xylofagi în plantațiile de plopi negri hibrizi din Delta Dunării 179-184 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii POPESCU-MARINESCU, VIRGINIA (autor) Repartiția și componența organismelor animale din biocenozele bentonice și fitofile, în brațele Dunării și Delta Dunării 185-209 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii GODEANU, Marioara (autor), GODEANU, Stoica (autor), IONESCU, Virginia (autor) Variația anuală a planctonului din incinta îndiguită Obretin (Delta Dunării) 211-260 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii GAVRILĂ, Lucian (autor) Influența condițiilor hidrologice asupra dezvoltării asociațiilor algale perifitice în complexul Crapina-Jijila, zona inundabilă a Dunării 261-271 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii GAVRILĂ, Lucian (autor) Dinamica și condițiile dezvoltării asociațiilor algale din fitoplancton în complexul Crapina-Jijila, zona inundabilă a Dunării 273-301 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii MOLNAR, Augustin (autor), STOICA, Alexandru (autor) Variabilități biometrice ale lui Phagmites comunis sub influența condițiilor hidrologice 303-310 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii ELIAN, Lucreția (autor), LEONTE, Eliza (autor), NICOLESCU, Dorina (autor), POPESCU-MARINESCU, VIRGINIA (autor) Comportarea unor nevertebrate acvatice și pești în condiții de combatere a vegetației din lacuri 311-337 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii IONESCU, Alexandru (autor), LEONTE, Eliza (autor) Intoxicări cu fluor ale plantelor și animalelor din zona uzinelor de aluminiu și îngrășăminte fosfatice 339-353 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii LEONTE, Vasile (autor) Chefalul - obiect de piscicultură în apele salmastre 355-365 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii TEODORESCU-LEONTE, Rodica (autor) Posibilitatea de sporire a productivității piscicole în crescătoriile extinse din Delta Dunării 367-371 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii MUNTEANU, Ion (autor) Posibilități de sporire a producției piscicole în crescătoriile intensive din Delta Dunării 373-375 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii CAZACU, Constantin (autor), CAZACU, Gabriela (autor) Studii biometrice compasrative la crapul de cultură din Delta Dunării, în urma unor lucrări preliminarii de selecție fenotipică 377-389 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii GIURCĂ, Radu (autor) Notă preliminară asupra prezenței peștilor fitofaci în Dunăre 391-395 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii POPESCU, Maria (autor) Contribuții la cunoșterea hranei adulților de Rana ridibunda Pall și Rana Esculenta L. din județul Tulcea 397-408 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii PAȘCOVSCHI, Sergiu (autor) Unele aspecte biogeografice ale pădurilor nord-dobrogene 409-418 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii CĂTUNEANU, Ion (autor), TĂLPEANU, Ion (autor), THEIS, Felicia (autor) Păsările răpitoare din Dobrogea de Nord și situația lor actuală 419-452 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii RADU, Dimitrie (autor) Originea geografică a păsărilor din Delta Dunării 453-505 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii RADU, Dimitrie (autor) Popularea cu păsări a Deltei Dunării 507-518 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii ALMĂȘAN, Horia (autor), DRAGOMIR, Nicolae (autor), INAȘCU, Marius (autor), KISS, Bodond (autor), MIHĂILEANU, Alexandru (autor), SCĂRLĂTESCU, Gheorghe (autor) Dinamica efectivelor la principalele specii de păsări acvatice de mare importanță faunistică și cinegetică din Delta Dunării în deceniul 1961-1970 519-538 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii KISS, Botond (autor) Date preliminare asupra ornitofaunei Insulei Sahalin și rolul ei în migrație (II) 539-567 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii STĂNESCU, Dan (autor), ZSIVANOVITS, Peter (autor) Date preliminare cu privire la ornitofauna vernală a rezervațiilor ornitologice Histria și Murighiol - Dobrogea 569-582 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii MARINOV, Mihai (autor) Date preliminare asupra ornitofaunei Lacului Zaghen 583-594 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii KISS, Botond (autor) Pescărița-Mare - Hydroprogne caspia (Pall.) în Delta Dunării, Dobrogea maritimă și intensificarea migrațiilor transcontinentale 595-624 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii KLEMM, Werner (autor) Situația codalbului (Hallaeetus albicilla) și a șoimului dunărean (Falco cherrug) în primăvara anului 1971, pentru Delta Dunării 625-628 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii KISS, Botond (autor) Luscinia svecica svecica - subspecie nouă pentru țară 629-631 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii KISS, Botond (autor), KOHL, Ștefan (autor) Leziuni, fracturi și anomalii la oasele unor păsări 633-641 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii GRIOSEL, Annik (autor), GRIOSEL, Yves (autor) Le royaume du pelican 643-671 franceză
1973 Peuce, III, seria științele naturii ANGELESCU, Nicolae (autor), RĂDULESCU, Ion (autor) Contribuții la cunoșterea enterohelminthofaunei biyamului (Ondrata zibethica L.) din Delta Dunării 673-680 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii APRILESCU, Mihail (autor), TUDOR, George (autor) Cercetări privind flora bacterinană bucală și branhială la crap, somn, șalău și știucă 681-688 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii ANGELESCU, Nicolae (autor), MARINESCU, Dorina (autor) Contrubuții la cunoșterea parazitofaunei gobiidelor din apele românești 689-697 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii ANGELESCU, Nicolae (autor), RĂDULESCU, Ion (autor) Observații asupra hidropiziei infecțioase din apele piscicole românești 699-709 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii ANTON, Elena (autor), BURILA, C. (autor), TUDOR, George (autor) Intoxicația cu atriplex tatarica L., (loboda sălbatică) la ovine 711-722 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii CRASOVSCHI TUDOR, Rodica (autor) Sinteza hemolizinelor în diferite condiții de cultivare la Bacillus cereus 723-733 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii DIACONESCU, Nicolae (autor), SCUTARIU, V. (autor), TUDOR, George (autor) Observații epizoologice asupra unui focar cu evoluție acută de orhiepididimita infecțioasă la berbeci 735-748 română
1973 Pontica, VI IRIMIA, Mihai (autor) Descoperiri noi privind populația autohtonă a Dobrogei și legăturile ei cu coloniile grecești (sec. V-I î.e.n) .7-71 română
1973 Pontica, VI MUNTEANU, Maria (autor) Les divinites du Pantheon greco-romain dans les villages de la Dobroudja romaine 73-86 franceză
1973 Pontica, VI BARNEA, Alexandru (autor), COVACEF, Zaharia (autor) Contribution a l'etude du culte de Sol-Mithra en Scythie Mineure 87-95 franceză
1973 Pontica, VI BUCOVALĂ, Mihai (autor) Medalioane ceramice descoperite într-un mormînt de epocă romană la Tomis 97-103 română
1973 Pontica, VI ARICESCU, Andrei (autor) Notă despre inscripția lui Helius descoperită la Topologu 105-110 română
1973 Pontica, VI COVACEF, Zaharia (autor) Le caractere chrorien du culte de Dionysos Stele funeraire dionysiaque 111-116 franceză
1973 Pontica, VI PAPUC, Gheorghe (autor) Nouvelles donnes sur l'edification de la cite de Tropaeum Traiani 117-128 franceză
1973 Pontica, VI RĂDULESCU, A. (autor) Ateliere ceramice militare de-a lungul Dunării de Jos 129-135 română
1973 Pontica, VI SCORPAN, C. (autor) La continuite de la population et des traditions getes dans les conditions de la romanisation de la Scythie Mineure 137-151 franceză
1973 Pontica, VI PAPUC, Gheorghe (autor) Ceramica romană tîrzie cu decor ștampilat descoperită la Ediciciul roman cu mozaic din Tomis 153-192 română
1973 Pontica, VI RĂDULESCU, A. (autor) Amfore cu inscripții de la Edificiul roman cu mozaic din Tomis 193-207 română
1973 Pontica, VI SCORPAN, C. (autor) Tipi sconosciuti di lumini a olio romani e il problema di certe transmissioni nel primo feudallesimo 209-228 italiană
1973 Pontica, VI ROBU, V. (autor) De la "torna, torna, frate", la Petre, numele unui român dobrogean din secolul al X-lea 229-243 română
1973 Pontica, VI COMAN, E. (autor), RĂDULESCU, A. (autor), STAVRU, C. (autor) Un sarcofago di eta romana scoperto nella necropoli tumulare di Callatis 247-265 italiană
1973 Pontica, VI SCORPAN, C. (autor) Săpăturile arheologice de la Sacidava (1969-1972) 267-331 română
1973 Pontica, VI RĂDULESCU, A. (autor) Recente cercetări arheologice la Tomis (1971,1972) 333-350 română
1973 Pontica, VI OCHEȘEANU, Radu (autor), PAPUC, Gheorghe (autor) Monede grecești, romane și bizantine descoperite în Dobrogea (II) 351-381 română
1973 Pontica, VI FLORESCU, Radu (autor) Al IX-lea Congres Internațional de studii cu privire la frontierele Imperiului roman 383-385 română
1973 Pontica, VI COVACEF, Zaharia (autor) Bibliografia arheologică a Dobrogei (1968-1971) 387-406 română
1973 Pontica, VI Sesiunile științifice ale muzeului de arheologie Constanța (1970, 1971) 407-418 română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Sondajul arheologic pe dealul cetății Deva .11- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X BADEA, Anton (autor), MAN, Ion (autor), VASILIEV, Valentin (autor) Două noi morminte scitice descoperite la Teiuș 27- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X CRIȘAN ION, Horațiu (autor) Așa numitul mormînt de la Silivaș și problema celui mai vechi grup celtic dib Transilvania 45- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X FERENCZI, Ștefan (autor) Contribuții la cunoașterea limesului roman de la nordul Someșului Mare (Partea I) 79- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X WOLLMANN, Volker (autor) Cercetări privind carierele de piatră din Dacia romană 105- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X FLOCA, Octavian (autor) Gladiator trac în arena amfiteatrului de la Ulpia Traiana 131- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X ALBU ION, Petru (autor), ISAC, Dan (autor), WOLLMANN, Volker (autor) Monumente funerare reprezentînd lei descoperite în județul Hunedoara 148- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X ALBU ION, Petru (autor), BARNEA, Alexandru (autor) Piese de sculptură arhitectonică romană din colecția Muzeului județean Hunedoara-Deva 155- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X UDRESCU, Ștefan (autor) Fauna descoperită în așezarea de la Strei 173- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X POPOVICI, Ioana (autor) Cîteva observații antropologice asupra scheletelor feudale descoperite la Strei 181- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X ALBU ION, Petru (autor), ANGHEL, Gheorghe (autor) Tezaurul medieval de la Sălcia (sec. XV-XVI) 193- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X BELU, Sabin (autor) Contribuții la istoria satelor din Munții Apuseni în evul mediu (sec. XVI-XIX) 203- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X BOTEZAN, Liviu (autor), SCHILLING, Roland (autor) Conscripții urbariale hunedorene din anul 1785 (III) 213- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X ROSEN ROȘCA, Maria (autor) Considerații pe marginea conscripției Czirakyene din comuna Răscruci 231- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X SOFRONI, Rodica (autor) Mișcări sociale și naționale în comitatul Hunedoara (1860-1961) 239- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X BOTEZAN, Ioana (autor) Documente inedite privind contribuția lui Ioan Micu Moldovan la elaborarea, editarea și răspîndirea manualelor școlare pentru învățămîntul românesc din Transilvania în perioada 1860-1914 251- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X PAVEL, Teodor (autor) Activitatea "Astrei" pentru dezvoltarea învățămîntului românesc din Transilvania în perioada 1861-1918 263- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X ILINCIOIU, Ion (autor) O pagină de cinstire, Tineretul studios al României SPrIjinitor al cauzei și luptei țărănimii în anul 1907 307- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X FIROIU, Dumitru (autor) Clasa muncitoare din România și dreptul de organizare 319- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X ȘTIRBAN, Marcel (autor) Din activitatea comisiunilor locale și a comisiunilor județene pentru reforma agrară în anii 1919-1920 în cîteva județe din Transilvania 327- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X IANCU, Gheorghe (autor) Din istoricul învățămîntului universitar clujean (1919-1920) 337- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X RADU, Vasile (autor) In istoricul întreprinderii "Mica" Brad (1920-1927) 349- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X MATICHESCU, Olimpiu (autor) Aspecte din lupta terorii fasciste pentru apărarea vieții militanților revoluționari din lagăre și închisori (1940-1941) 357- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X NISTOR, Anghel (autor), VALEA, Mircea (autor) Unele considerații cu privire la obiceiuri străvechi românești 375- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X SUSAN, Dumitru (autor) Înfințarea "Societății pentru crearea unui fond de teatru român" în Ardeal în cadrul adunării de la Deva din 4-5 octombrie 1870 383- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X RUSU, Adriana (autor) Considerații privind cultul lui Silvanus în Dacia romană 395- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X LAZĂR MIRCEA, Dan (autor) Un nou relief reprezentîndu-l pe Hercule descoperit la Sălașul de Sus 409- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X BADEA, Ion (autor), POPOROGU, Ion (autor) Un relief de fontă reprezentînd pe Karl Marx în colecția Muzeului minerului din Petroșani 413- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Dr. Petru Groza priten al țăranilor și susținător al cauzei lor drepte 417- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X CREȚU, Maria (autor), VALEA, Mircea (autor) Fragmente din corespondența dr. Petru Groza (1933-1937) 427- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X VULCU, Bujor (autor) Unele aspecte istorice ale utilzării teritoriului depresiunii Hațeg - Mureș pentru așezările omenești și apărare 437- română
1973 Studii și Comunicări STANCA, Constantin (autor) Cultura Ariușd - Cuvînt înainte .5-7 română
1973 Studii și Comunicări SZEKELY, Zoltan (autor) Cultura Ariușd - Cuvînt înainte .8-12 română
1973 Studii și Comunicări SZEKELY, Zoltan (autor) Kedves elvtarsak, tisztelt kozonseg 13-17 maghiară
1973 Studii și Comunicări NESTOR, Ion (autor) Laszlo Ferenc 18-19 română
1973 Studii și Comunicări NESTOR, Ion (autor) Considerații asupra semnificației cercetărilor arheologice ale lui Laszlo Ferenc 21-25 română
1973 Studii și Comunicări ZAHARIA, Eugenia (autor) Date preliminare despre rezultatele săpăturilor de la Ariușd 1968-1973 26-36 română
1973 Studii și Comunicări SZEKELY, Zoltan (autor) Import cucutenian in aria culturii Ariușd 37-43 română
1973 Studii și Comunicări COMȘA, Eugen (autor) Cîteva date despre așezarea de tip Ariușd de la Feldioara 45-56 română
1973 Studii și Comunicări NIȚU, Anton (autor) Reconstituirea Ariușdului 57-124 română
1973 Studii și Comunicări SZEKELY, Zoltan (autor) Așezările de la vîrful cu Stejari (Miercurea Ciuc, jud. Harghita) și de la Piatra de Veghe (Sf. Gheorghe, jud. Covasna) 125-152 română
1973 Studii și Comunicări DEBRECZY, Sandor (autor) Dr. Laszlo Ferenc, a pedagogus 153-165 maghiară
1973 Studii și Comunicări KOVACS, Sandor (autor) Laszlo Ferenc a botanikus, meteorologus es muzeumor 167-170 maghiară
1973 Studii și Comunicări LASZLO, A. (autor) Date privind viața și activitatea științifică a lui Laszlo Ferenc în anii 1923-1925. Corespondența cu V. Gordon Childe. Colaborarea cu Vasile Pârvan 171-205 română
1973 Studii și Comunicări DEBRECZENY, Laszlo (autor) A Sepsiszentgyorgyi Muzeum Epuletenek Tervezojerol 207-214 maghiară
1973 Studii și Comunicări SALVANU, Virgil (autor) Muzeul din Sfîntu Gheorghe și Kos Karoly 215-218 română
1973 Studii și Comunicări KONYA, Adam (autor) Kos Karoly - Epuletek Sepsiszengyorgyon 219-236 maghiară
1973 Studii și Comunicări SZEKELY, Zoltan (autor) Ion Nestor (1905-1974) 237-238 maghiară
1973 Studii și Materiale, III URSULESCU, Nicolae (autor) Succese ale cercetării arheologice (privind istoria veche) în județul Suceava în anii puterii populare (1947-1972) .9-15 română
1973 Studii și Materiale, III FOIT, Grigore (autor) Succese ale cercetării numismatice pe teritoriul județului Suceava în anii puterii populare 17-26 română
1973 Studii și Materiale, III BITIRI, Maria (autor) Cîteva date cu privire la paleoliticul de la Mitoc - Valea Izvolului 27-35 română
1973 Studii și Materiale, III TEODOR, Silvia (autor) Bastarnii pe teritoriul Moldovei 37-61 română
1973 Studii și Materiale, III URSULESCU, Nicolae (autor) Așezările omenești de pe teritoriul Sucevei pînă în secolul al VI-lea 47-61 română
1973 Studii și Materiale, III MATEI, Mircea (autor) Unele probleme controversate ale istoriei Moldovei în secolele XIII-XIV 63-76 română
1973 Studii și Materiale, III BĂLAN, Teodor (autor) Numele Moldova. I istoriografie a problemei 77-112 română
1973 Studii și Materiale, III OLTEANU, Ștefan (autor) Tehnica elaborării oțelului în a doua jumătate a secolului al XV-lea pe teritoriul Sucebei în lumina cercetărilor de laborator 113-118 română
1973 Studii și Materiale, III NEAMȚU, Eugenia (autor), NEAMȚU, Vasile (autor) Contribuții la cunoașterea satului Tișăuți din fostul ocol al Sucevei 119-135 română
1973 Studii și Materiale, III ARTIMON, Alexandru (autor) Cronologia mormintelor și a descoperirilor monetare din complexul arheologic medieval de la Biserica Sf. Dumitru din Suceava" 137-157 română
1973 Studii și Materiale, III BĂLAN, Teodor (autor) Controversa pentru regiunea Dornelor dintre Moldova și Transilvania 159-194 română
1973 Studii și Materiale, III CORIVAN, Nicolae (autor) Principatele Unite în combinațiile politice internașionale ale lui Napoleon al III-lea din 1866 195-215 română
1973 Studii și Materiale, III FOIT, Grigore (autor) Două morminte ale culturii amforelor sferice descoperite la Suceava 217-226 română
1973 Studii și Materiale, III IGNAT, Mircea (autor) Șantierul arheologic de la Rus-Mănăstioara - Cercetările din anii 1968 și 1969 227-256 română
1973 Studii și Materiale, III FOIT, Grigore (autor) Cimitirul de incinerație dacic din secolele II-III e.n. de la Suceava 257-264 română
1973 Studii și Materiale, III MATEI, Mircea (autor), RĂDULESCU, Alexandru (autor) Șantierul arheologic Udești (jud. Suceava) 265-289 română
1973 Studii și Materiale, III OLTEANU, Ștefan (autor) Aspecte ale relațiilor Moldovei cu Veneția la sfîrșitul secolului al XV-lea în lumina cercetărilor recente 291-295 română
1973 Studii și Materiale, III ARTIMON, Alexandru (autor), FOIT, Grigore (autor) Noi descoperiri monetare la Suceava 297-309 română
1973 Studii și Materiale, III FOIT, Grigore (autor), OLTEANU, Ștefan (autor) Două inscripții medievale inedite, descoperite în vechea capitală a Moldovei, Suceava 311-315 română
1973 Studii și Materiale, III FOIT, Grigore (autor) Alexandru Al Vasilescu (1921-1970) 317-319 română
1973 Studii și Materiale, III IGNAT, Mircea (autor) Teodor Bălan (1885-1972) 321-322 română
1973 Teatrul, nr. 1 Solidara creație 3–4 română
1973 Teatrul, nr. 1 GHEORGHIU, Mihnea (autor) Permanența teatrului 5–6 română
1973 Teatrul, nr. 1 POPOVICI, Titus (autor) Puterea și adevărul (piesă în patru acte) 7–30 română
1973 Teatrul, nr. 1 BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Marginalii istorice la o problemă actuală 31–33 română
1973 Teatrul, nr. 1 Omagiu 34–36 română
1973 Teatrul, nr. 1 CIOCULESCU, Șerban (autor) Amintiri... 37–40 română
1973 Teatrul, nr. 1 BALOTĂ, Nicolae (autor) O mare voce a teatrului românesc 41–43 română
1973 Teatrul, nr. 1 RÂPEANU, Valeriu (autor) Între Caragiale și Alecsandri 44–46 română
1973 Teatrul, nr. 1 ULMU, Bogdan (autor) Piesele "bucureștene" ale maestrului 47–48 română
1973 Teatrul, nr. 1 TORNEA, Florin (autor) Poezia și tehnica teatrului 49–53 română
1973 Teatrul, nr. 1 MASSOFF, Ioan (autor) Director al Teatrului Național 54–55 română
1973 Teatrul, nr. 1 POPOVICI, Al. (autor) Teatrul în ofensivă 56–57 română
1973 Teatrul, nr. 1 POPOVICI, Al. (autor) Repetiții - școală 57–57 română
1973 Teatrul, nr. 1 PASCADI, Ion (autor) Imitație sau originalitate 58–59 română
1973 Teatrul, nr. 1 DELEANU, Horia (autor) Un festival folcloric 60–60 română
1973 Teatrul, nr. 1 NADIN, Mihai (autor) Autentic și sincronie 61–62 română
1973 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț (autor) Cartea de teatru: "Teatru" de Paul Anghel 63–63 română
1973 Teatrul, nr. 1 M., I. (autor) Nae Basarabeanu 64–64 română
1973 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira (autor) Cronica dramatică: "Fii cuminte, Cristofor !" de Aurel Baranga (Teatrul "Ion Vasilescu") 65–66 română
1973 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira (autor) Cronica dramatică: "Noaptea nechemată" de Al. T. Popescu (Teatrul "C. I. Nottara)" 67–67 română
1973 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Virgil (autor) Cronica dramatică: "Casa care a fugit pe ușă" de Petru Vintilă (Teatrul Giulești și Teatrul de stat "V. I. Popa" din Bîrlad) 68–69 română
1973 Teatrul, nr. 1 T., Florin (autor) Cronica dramatică: "Culorile nemuririi" de Ștefan Tita (Teatrul Evreiesc de Stat) 70–70 română
1973 Teatrul, nr. 1 ALBALA, Radu (autor) Cronica dramatică: "Hanul piraților" de I. Grinevici (Teatrul de revistă și Comedie "Ion Vasilescu") 71–72 română
1973 Teatrul, nr. 1 ALBALA, Radu (autor) Cronica dramatică: "Femeia fericită" de Corneliu Leu (Teatrul "Bacovia" din Bacău) 72–73 română
1973 Teatrul, nr. 1 DUCEA, Valeria (autor) Cronica dramatică: "Baronul" de C. Paraschivescu (Teatrul de Stat din Arad) 73–75 română
1973 Teatrul, nr. 1 CONSTANTINIU, Cristina (autor) Cronica dramatică: "O fată imposibilă" de Virgil Stoenescu (Teatrul "Mihai Eminescu" din Botoșani) 75–76 română
1973 Teatrul, nr. 1 NEGREANU, Dumitru (autor) Cronica dramatică: "Avram Iancu" de Pavel Bellu (Teatrul Dramatic din Baia Mare) 76–77 română
1973 Teatrul, nr. 1 TOMA-CONSTANTINESCU, Irina (autor) Cronica dramatică: "Despot Vodă" de Vasile Alecsandri (Teatrul de Stat din Ploiești) 77–78 română
1973 Teatrul, nr. 1 POPOVICI, Ileana (autor) Cronica dramatică: "Testamentul cîinelui" de Ariano Suassuna (Teatrul Mic) 78–79 română
1973 Teatrul, nr. 1 DUCEA, Valeria (autor) Cronica dramatică: "Mascarada" de Lermontov (Teatrul de Dramă și Comedie din Constanța) 80–81 română
1973 Teatrul, nr. 1 N., D. (autor) Cronica dramatică: "Regele gol" de Evghenii Șvarț (Teatrul de Stat din Oradea - secția română) 81–82 română
1973 Teatrul, nr. 1 CRIȘAN, Mihai (autor) Cronica dramatică: "Somnul rațiunii" de Antonio Buero Vallejo (Teatrul Dramatic din Baia Mare) 82–83 română
1973 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria (autor) Cronica dramatică: "Cele douăsprezece luni ale anului" de S. Marșak (Teatrul "Ion Creangă") 83–83 română
1973 Teatrul, nr. 1 DUCEA, Valeria (autor) Primul colocviu de teatru studențesc (Timișoara) 84–84 română
1973 Teatrul, nr. 1 Z., T. (autor) Carnet I.A.T.C.: "Teatrul și problemele contemporaneității" 85–85 română
1973 Teatrul, nr. 1 C., M. (autor) Teatrul de amatori: În căutarea unui profil 86–86 română
1973 Teatrul, nr. 1 SOLOMON, Dumitru (autor) Cronica T.V.: Pagini de jurnal 87–88 română
1973 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Virgil (autor) Luna dramaturgiei românești; Antologia poeziei patriotice 88–88 română
1973 Teatrul, nr. 1 CRISTIAN, V. (autor) Muzica: "Soliștii din Zagreb", Doi tineri pianiști 89–90 română
1973 Teatrul, nr. 1 SÎRBU, I. D. (autor) Despre cele trei boli endemice ale actorilor de pretutindeni 91–93 română
1973 Teatrul, nr. 2 Dramaturgia originală a stagiunii - Discuție cu Constantin Măciucă, Valeriu Rîpeanu, Natalia Stancu, Margareta Bărbuță, Andrei Strihan 1–11 română
1973 Teatrul, nr. 2 TEODORESCU, Leonida (autor) Emanciparea dramaturgiei 12–13 română
1973 Teatrul, nr. 2 PAPU, Edgar (autor) Molière și publicul de azi 14–16 română
1973 Teatrul, nr. 2 CIOCULESCU, Șerban (autor) Mizantropul 17–19 română
1973 Teatrul, nr. 2 IGIROȘIANU, I. (autor) Un apucat zis Molière... 20–33 română
1973 Teatrul, nr. 2 MASSOFF, Ioan (autor) Molière în România: La începuturi... 34–35 română
1973 Teatrul, nr. 2 BERLOGEA, Ileana (autor) Molière în România: ...Și de-a lungul vremii 35–38 română
1973 Teatrul, nr. 2 ALEXANDRESCU, Sică (autor) Întîlniri cu Molière 39–41 română
1973 Teatrul, nr. 2 FINTEȘTEANU, Ion (autor) Contemporanul nostru 42–43 română
1973 Teatrul, nr. 2 GIURCHESCU, Lucian (autor) Complexul Molière 44–45 română
1973 Teatrul, nr. 2 NADIN, Mihai (autor) Tronul histrionului 46–47 română
1973 Teatrul, nr. 2 Z., T. (autor) Critica și arta 48–49 română
1973 Teatrul, nr. 2 POPOVICI, Alecu (autor) De vorbă cu Ion Marinescu 50–52 română
1973 Teatrul, nr. 2 POPOVICI, Alecu (autor) Cronica dramatică: "A doua față a medaliei" de I. D. Sîrbu (Teatrul Național "I. L. Caragiale") 53–54 română
1973 Teatrul, nr. 2 POPOVICI, Ileana (autor) Cronica dramatică: "O, Memphis !" (Teatrul "C. I. Nottara") 56–57 română
1973 Teatrul, nr. 2 DUCEA, Valeria (autor) Cronica dramatică: "Anunțul la mica publicitate" de Natalia Ginsburg (Teatrul "Bulandra") 58–59 română
1973 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Virgil (autor) Cronica dramatică: "Tragedia fecioarei" de Beaumont și Fletcher (Teatrul de Stat din Sibiu) 59–60 română
1973 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Virgil (autor) La Sibiu: Momentul directorului 61–62 română
1973 Teatrul, nr. 2 SOLOMON, Dumitru (autor) Cronica T.V.: Pagini de jurnal 63–64 română
1973 Teatrul, nr. 2 CRISTIAN, V. (autor) Cronica muzicală 64–66 română
1973 Teatrul, nr. 2 NERUDA, Pablo (autor) Gloria și moartea lui Joaquin Murieta (piesă în șase tablouri; traducere de Ion Bănuță și Rosalia Bianu) 67–92 română
1973 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț (autor) Cartea de teatru: "Scrieri de critică teatrală" de Mihai Eminescu 93–94 română
1973 Teatrul, nr. 2 ULMU, Bogdan (autor) Centenarul Societății pentru crearea unui fond de teatru român 94–94 română
1973 Teatrul, nr. 3 VISCONTI, Luchino (autor) Întoarcerea la izvorul colectiv (mesaj în numele Institului Internațional de Teatru) 1–2 română
1973 Teatrul, nr. 3 Noul Teatru Național din Craiova 3–10 română
1973 Teatrul, nr. 3 PAPU, Edgar (autor) Brecht situat în timp 11–14 română
1973 Teatrul, nr. 3 NADIN, Mihai (autor) Puterea de a transforma 15–16 română
1973 Teatrul, nr. 3 BRECHT, Bertolt (autor) Excepția și regula (piesă didactică; traducerea de Florin Tornea) 17–27 română
1973 Teatrul, nr. 3 RUSU, Marcela (autor) Mutter Courage 28–28 română
1973 Teatrul, nr. 3 PÎSLARU, Margareta (autor) Poly 29–29 română
1973 Teatrul, nr. 3 SCĂRLĂTESCU, Florin (autor) Svejk 30–30 română
1973 Teatrul, nr. 3 BARTHES, Roland (autor) De ce nu mai merg la teatru 31–32 română
1973 Teatrul, nr. 3 BRECHT, Bertolt (autor) Despre arta de a observa 33–36 română
1973 Teatrul, nr. 3 PASCADI, Ion (autor) A fi sau a nu fi ? 37–37 română
1973 Teatrul, nr. 3 DELEANU, Horia (autor) Bucuria ritmului 38–38 română
1973 Teatrul, nr. 3 POPOVICI, Alecu (autor) György Kovàcs despre el însuși (interviu) 39–42 română
1973 Teatrul, nr. 3 Festivalul dramaturgiei românești în U. R. S. S. 43–44 română
1973 Teatrul, nr. 3 TORNEA, Florin (autor) Cronica dramatică: "Puterea și adevărul" de Titus Popovici (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj) 45–46 română
1973 Teatrul, nr. 3 MUNTEANU, Virgil (autor) Cronica dramatică: "Dragostea noastră" de Silvia Andreescu și Theodor Mănescu (Teatrul Mic și Teatrul "A. Davila" din Pitești) 47–48 română
1973 Teatrul, nr. 3 TOMA-CONSTANTINESCU, Irina (autor) Cronica dramatică: "Răzbunarea sufleurului" de V. I. Popa (Teatrul Giulești) 48–48 română
1973 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria (autor) Cronica dramatică: "Vlad Țepeș în ianuarie" de Mircea Bradu (Teatrul Dramatic din Brașov) 49–50 română
1973 Teatrul, nr. 3 ALBALA, Radu (autor) Cronica dramatică: "A doua față a medaliei" de I. D. Sîrbu (Teatrul Național din Craiova) 50–50 română
1973 Teatrul, nr. 3 IOSIF, Mira (autor) Cronica dramatică: "Oțelul" dramatizare de C. Chiriță, "Războiul vacii" de Roger Avermaete (Teatrul de Nord din Satu Mare - secția română) 51–52 română
1973 Teatrul, nr. 3 M., V. (autor) Cronica dramatică: "Numărătoarea copacilor" de Kocsis Istvan, "Cel care s-a dovedit laș în dragoste" de Illes Endre ((Teatrul de Nord din Satu Mare - secția maghiară) 52–54 română
1973 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria (autor) Cronica dramatică: "Philadelphia, ești a mea" de Brian Friel (Teatrul Municipal "Maria Filotti" din Brăila) 54–55 română
1973 Teatrul, nr. 3 POPOVICI, Ileana (autor) Cronica dramatică: Turnee - Teatrul de Stat din Sibiu 55–57 română
1973 Teatrul, nr. 3 IOSIF, Mira (autor) Cronica dramatică: Turnee - Teatrul Dramatic din Baia Mare 57–57 română
1973 Teatrul, nr. 3 MARIN, Maria (autor) Roluri în perspectivă: Violeta Andrei în "Cocorii noaptea" (interviu) 60–60 română
1973 Teatrul, nr. 3 POPOVICI, Al. (autor) Ion Livescu - 100 de ani de la naștere 61–62 română
1973 Teatrul, nr. 3 SOLOMON, Dumitru (autor) Cronica T.V.: Permanențe 63–64 română
1973 Teatrul, nr. 3 POPOVICI, Ileana (autor) Film: Nunta de piatră 65–66 română
1973 Teatrul, nr. 3 POPOVICI, Ileana (autor) Note: Un pretext 67–67 română
1973 Teatrul, nr. 3 POPA, Doina (autor) Note: Teatrul și catedra 67–68 română
1973 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț (autor) Cartea de teatru: Opere, vol.III (Teatru) de Octavian Goga 68–68 română
1973 Teatrul, nr. 3 BANU, George (autor) Note 69–70 română
1973 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț (autor) Note 70–70 română
1973 Teatrul, nr. 3 IACOBAN, Mircea Radu (autor) Sîmbătă la "Veritas" 71–93 română
1973 Teatrul, nr. 3 T., I. (autor) Carnet A. T. M. 94–94 română
1973 Teatrul, nr. 3 Meridiane 94–95 română
1973 Teatrul, nr. 3 CRIȘAN, Mihai (autor) Teatrul de Amatori: La Lugoj - Spectacol jubiliar 96–96 română
1973 Teatrul, nr. 4 Dramaturgia română - realitate a dramaturgiei universale 1–2 română
1973 Teatrul, nr. 4 VOLODIN, Aleksandr (autor) De cei dragi să nu desparți (în românește de Tudor Steriade) 6–21 română
1973 Teatrul, nr. 4 AZERNIKOVA, E. (autor) O panoramă a artei românești 22–27 română
1973 Teatrul, nr. 4 DUCEA, Valeria (autor) Jurnal teatral 28–30 română
1973 Teatrul, nr. 4 NICOLESCU, Tatiana (autor) Teatrul "Sovremennic" 31–33 română
1973 Teatrul, nr. 4 PASCADI, Ion (autor) Conectant sau deconectant 34–34 română
1973 Teatrul, nr. 4 ALEXANDRESCU, Sică (autor) Mircea Ștefănescu 35–36 română
1973 Teatrul, nr. 4 DELEANU, Horia (autor) Decorul decorativ 37–37 română
1973 Teatrul, nr. 4 POPOVICI, Ileana (autor) Tg. Mureș: Nevoia de certitudini 38–42 română
1973 Teatrul, nr. 4 La masa rotundă: Teatrul de Nord - Satu Mare 43–46 română
1973 Teatrul, nr. 4 NADIN, Mihai (autor) Scriitori și dramaturgi 47–48 română
1973 Teatrul, nr. 4 POPOVICI, Al. (autor) Cronica dramatică: "Zodia taurului" de Mihnea Gheorghiu (Teatrul Național "I. L. Caragiale") 49–50 română
1973 Teatrul, nr. 4 POPOVICI, Ileana (autor) Cronica dramatică: "Joc de pisici" de Örkeny Istvan (Teatrul "Bulandra") 50–51 română
1973 Teatrul, nr. 4 IOSIF, Mira (autor) Cronica dramatică: "Buffalo-Bill și indienii" de Arthur Kopit 52–53 română
1973 Teatrul, nr. 4 MUNTEANU, Virgil (autor) Cronica dramatică: "Cei șase" de Frédéric Dard și Robert Hossein (Teatrul "Nottara") 54–55 română
1973 Teatrul, nr. 4 DUCEA, Valeria (autor) Cronica dramatică: "Nota zero la purtare" de Virgil Stoenescu și Octavian Sava (Teatrul "Ion Creangă") 56–56 română
1973 Teatrul, nr. 4 ALBALA, Radu (autor) Cronica dramatică: "Doctor fără voie" de Molière (Teatrul "Ion Vasilescu)" 57–58 română
1973 Teatrul, nr. 4 DUCEA, Valeria (autor) Cronica dramatică:"Copilul și ciocîrlia" de Titel Constantinescu, "Un băiat isteț și-un rege nătăfleț" de Costel Popovici (Teatrul "Țăndărică") 58–59 română
1973 Teatrul, nr. 4 TORNEA, Florin (autor) Cronica dramatică: "Despre unele lipsuri" de Al. Mirodan (Teatrul Național din Timișoara) 60–61 română
1973 Teatrul, nr. 4 TORNEA, Florin (autor) Cronica dramatică: "Doi pe cal, unul pe măgar" de Oldrich Danek (Teatrul Dramatic din Brașov) 61–62 română
1973 Teatrul, nr. 4 BOIANGIU, Magdalena (autor) Cronica dramatică: "Avarul" de Molière (Teatrul de Stat din ploiești) 62–62 română
1973 Teatrul, nr. 4 PARASCHIVESCU, C. (autor) Cronica dramatică: "Revolta marinarilor de pe Caine" de H. Wouk Teatrul de stat din Oradea - secția română), "Molière" de Mihail Bulgakov (Teatrul de stat din Oradea - secția maghiară) 64–65 română
1973 Teatrul, nr. 4 TORNEA, Florin (autor) Urfaust 66–67 română
1973 Teatrul, nr. 4 SOLOMON, Dumitru (autor) Cronica T. V.: Cronica 68–69 română
1973 Teatrul, nr. 4 NICULESCU, Ionuț (autor) Note 69–69 română
1973 Teatrul, nr. 4 MASSOFF, Ioan (autor) Costache Dimitriade, actor și tapițer 70–70 română
1973 Teatrul, nr. 4 MARIN, Maria (autor) Roluri în perspectivă: Leopoldina Bălănuță și Emanoil Petruț 71–71 română
1973 Teatrul, nr. 4 ULMU, Bogdan (autor) Cartea de teatru: "Al treilea gong" de Dinu Săraru 72–72 română
1973 Teatrul, nr. 4 ULMU, Bogdan (autor) Cartea de teatru: "Dramaturgia lui Cehov" de Leonida Teodorescu 73–73 română
1973 Teatrul, nr. 4 NICULESCU, Ionuț (autor) Dramaturgia românească în colecția "Thalia" 74–74 română
1973 Teatrul, nr. 4 MASSLER, S. (autor) De vorbă cu N. Kanner 75–76 română
1973 Teatrul, nr. 4 BANU, George (autor) Detalii 77–77 română
1973 Teatrul, nr. 4 POPOVICI, Alecu (autor) Scufița cu trei iezi (comedie muzicală pentru copii) 79–93 română
1973 Teatrul, nr. 4 Meridiane 94–94 română
1973 Teatrul, nr. 4 CARAMBI, Polixenia (autor) Katina Paxinou 95–95 română
1973 Teatrul, nr. 4 MASS (autor) Un pasionat colecționar 96–96 română
1973 Teatrul, nr. 5 Revoluția și arta 1–3 română
1973 Teatrul, nr. 5 RÂPEANU, Valeriu (autor) Era vremea poeziei... 4–5 română
1973 Teatrul, nr. 5 TORNEA, Florin (autor) În acele zile fierbinți, "un domn Dimitrescu" 6–9 română
1973 Teatrul, nr. 5 DIMITRESCU-MOVILEANU, I. (autor) Două sute de galbeni mită pentru o păhărnicie de trei zile căzută prin Constituție (comedie în două acte) 10–24 română
1973 Teatrul, nr. 5 Festivalul dramaturgiei ruse și sovietice 25–27 română
1973 Teatrul, nr. 5 VRABIE, Irina (autor) Cu L. V. Varpahovski, regizor la Teatrul "Vahtangov" despre stil și dramaturgie 28–28 română
1973 Teatrul, nr. 5 KUROVA, Natalia (autor) Spectatorul și teatrul 29–30 română
1973 Teatrul, nr. 5 TEODORESCU, Leonida (autor) A. N. Ostrovski - 150 de ani de la naștere 31–33 română
1973 Teatrul, nr. 5 IOSIF, Mira (autor) Teatrul "Al. Davila" din Pitești - Consecvență și veleități 34–36 română
1973 Teatrul, nr. 5 DUCEA, Valeria (autor) Teatrul "Al. Davila" din Pitești - Consecvență și veleități 34–36 română
1973 Teatrul, nr. 5 POPOVICI, Alecu (autor) De vorbă cu Paul Sava 37–41 română
1973 Teatrul, nr. 5 MARIN, Maria (autor) Roluri în pregătire: Clody Bertola și Mircea Șeptilici 42–43 română
1973 Teatrul, nr. 5 Festivalul de la Novisad 44–45 română
1973 Teatrul, nr. 5 DELEANU, Horia (autor) Narcisism și autocunoaștere 46–46 română
1973 Teatrul, nr. 5 POPOVICI, Al. (autor) Cronica dramatică: "Prizonierul din Manhattan" de Neil Simon (Teatrul Național "I. L. Caragiale)" 47–48 română
1973 Teatrul, nr. 5 IOSIF, Mira (autor) Cronica dramatică: "A 12-a noapte" de Shakespeare (Teatrul "Bulandra") 49–50 română
1973 Teatrul, nr. 5 POPOVICI, Ileana (autor) Cronica dramatică: "Stîlpii societății" de H. Ibsen (Teatrul Mic) 50–52 română
1973 Teatrul, nr. 5 POPOVICI, Al. (autor) Cronica dramatică: "Nathan înțeleptul" de Lessing (Teatrul Evreiesc de Stat) 52–53 română
1973 Teatrul, nr. 5 PARASCHIVESCU, C. (autor) Cronica dramatică: "Între noi doi n-a fost decît tăcere" de Lia Crișan (Teatrul de Dramă și Comedie din Constanța) 53–54 română
1973 Teatrul, nr. 5 MUNTEANU, Virgil (autor) Cronica dramatică: "Turnul mi-l aleg eu" (Apáczai) de Páskándi Géza (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj) 55–56 română
1973 Teatrul, nr. 5 TORNEA, Florin (autor) Cronica dramatică: "Scufița cu...trei iezi" de Alecu Popovici (Teatrul "Ion Creangă") 56–58 română
1973 Teatrul, nr. 5 BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Cronica dramatică: "Un pantof fericit" de Victor Leahu, "Hercule în căutarea merelor de aur" de Valentin Silvestru, "Patria" de Krystyna Milobedzka (Teatrul pentru Copii și Tineret din Iași) 59–59 română
1973 Teatrul, nr. 5 POPOVICI, Ileana (autor) Cronica dramatică: "Preșul" de Ion Băieșu (Teatrul de Stat din Galați) 60–60 română
1973 Teatrul, nr. 5 MUNTEANU, Virgil (autor) Cronica dramatică: "Înainte de potop" de Nagy Istvan, "Pădurea împietrită" de Robert E. Sherwood (Teatrul "Bacovia" din Bacău) 60–61 română
1973 Teatrul, nr. 5 TORNEA, Florin (autor) Cronica dramatică: "Soțul păcălit" (George Dandin) de Molière (Teatrul de Stat din Arad) 62–63 română
1973 Teatrul, nr. 5 TORNEA, Florin (autor) Cronica dramatică: "Urfaust" de Goethe (Teatrul German de Stat din Timișoara) 63–64 română
1973 Teatrul, nr. 5 POPOVICI, Ileana (autor) Cronica dramatică: "Furtuna" de A. N. Ostrovski (Teatrul Național "I. L. Caragiale)" 65–67 română
1973 Teatrul, nr. 5 CONSTANTINIU, Cristina (autor) Cronica dramatică: "Poveste din Arbat" de Alexei Arbuzov (Teatrul "Mihai Eminescu" din Botoșani, Teatrul de stat din Galați) 67–68 română
1973 Teatrul, nr. 5 SOLOMON, Dumitru (autor) Cronica T. V. 69–69 română
1973 Teatrul, nr. 5 SIMIONESCU, Mircea Horia (autor) Albert Herring și iceberg-urile prejudecăților 70–71 română
1973 Teatrul, nr. 5 CODREANU, Petre (autor) La Opera Română: Albert Herring 71–72 română
1973 Teatrul, nr. 5 VINTILĂ, Petru (autor) Cine ucide dragostea ? (piesă în două părți, 5 tablouri) 73–96 română
1973 Teatrul, nr. 6 TORNEA, Florin (autor) ...Comedia și drama omului mărunt 1–4 română
1973 Teatrul, nr. 6 STANCU, Natalia (autor) Dramaturgia lui Aurel Baranga 5–7 română
1973 Teatrul, nr. 6 TORNEA, Florin (autor) Condiția spectacolului politic - "Puterea și adevărul" de Titus Popovici la Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra" 10–14 română
1973 Teatrul, nr. 6 FÖLDES, Maria (autor) Cu Titus Popovici despre teatru, film și... vînătoare (interviu) 15–16 română
1973 Teatrul, nr. 6 GHEORGHIU, Mihnea (autor) Mușchetarul român (scenariul unui film despre Dimitrie Cantemir) 17–58 română
1973 Teatrul, nr. 6 BALACI, Alexandru (autor) Romantismul și poezia teatrului manzonian 59–62 română
1973 Teatrul, nr. 6 NADIN, Mihai (autor) Teatrul actualității 63–64 română
1973 Teatrul, nr. 6 PASCADI, Ion (autor) Model și realitate 65–66 română
1973 Teatrul, nr. 6 M., M. (autor) Festivalul internațional de la Florența 66–66 română
1973 Teatrul, nr. 6 POPOVICI, Alecu (autor) Săptămîni și luni... Teatrale 67–68 română
1973 Teatrul, nr. 6 IOSIF, Mira (autor) Cronica dramatică : "Trei frați gemeni venețieni" de A. Matiuzzi, zis Collalto (Teatrul Național "I. L. Caragiale)" 69–70 română
1973 Teatrul, nr. 6 DUCEA, Valeria (autor) Cronica dramatică : "Liolá" de Pirandello (Teatrul Giulești) 71–72 română
1973 Teatrul, nr. 6 DUCEA, Valeria (autor) Cronica dramatică : "Mitică Popescu" de Camil Petrescu (Teatrul "Ion Vasilescu") 72–73 română
1973 Teatrul, nr. 6 DUCEA, Valeria (autor) Cronica dramatică : "Inimă rece" prelucrare de Eduard Covali după W. Hauff 73–74 română
1973 Teatrul, nr. 6 MUNTEANU, Virgil (autor) Cronica dramatică : "Dansați cu salamandra" de Ștefan Iureș, "Cimilituri" (Teatrul "Ion Creangă") 74–75 română
1973 Teatrul, nr. 6 TORNEA, Florin (autor) Cronica dramatică : "Poteca trece printre stînci" de Corneliu Dragoman (Teatrul Dramatic din Brașov) 76–77 română
1973 Teatrul, nr. 6 POPOVICI, Ileana (autor) Cronica dramatică : "Stîlpii societății" de H. Ibsen (Teatrul de Stat din Ploiești) 77–78 română
1973 Teatrul, nr. 6 MUNTEANU, Virgil (autor) Cronica dramatică : "Hangița" de Goldoni (Teatrul Municipal "Maria Filotti" din Brăila) 78–79 română
1973 Teatrul, nr. 6 TOMA-CONSTANTINESCU, Irina (autor) Cronica dramatică : "Răposatul" de B. Nușici (Teatrul de Stat din Sibiu) 80–81 română
1973 Teatrul, nr. 6 PARASCHIVESCU, C. (autor) Cronica dramatică : Un jubileu - Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara 81–82 română
1973 Teatrul, nr. 6 Moment directorial cu Dan Alecsandrescu, directorul Teatrului de Stat din Arad 83–84 română
1973 Teatrul, nr. 6 DUCEA, Valeria (autor) Cronica dramatică : "Vinovați fără vină" de A. N. Ostrovski (Teatrul Național din Craiova) 85–85 română
1973 Teatrul, nr. 6 PARASCHIVESCU, C. (autor) Cronica dramatică : "Ivanov" de A. P. Cehov (Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara) 86–86 română
1973 Teatrul, nr. 6 TORNEA, Florin (autor) Cronica dramatică : "Livada cu vișini" de A. P. Cehov (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj) 87–88 română
1973 Teatrul, nr. 6 DUCEA, Valeria (autor) Cronica dramatică : "Vifornița" de Leonid Leonov, "104 pagini despre dragoste" de Eduard Radzinski (Teatrul "A. Davila" din Pitești) 89–90 română
1973 Teatrul, nr. 6 TORNEA, Florin (autor) Cronica dramatică : "Casa asta veche și dragă" de Alexei Arbuzov (Teatrul Dramatic din Brașov) 90–91 română
1973 Teatrul, nr. 6 POPOVICI, Ileana (autor) Cronica dramatică : "Povestea timpului pierdut" de Evghenii Șvarț (Teatrul "Țăndărică") 91–92 română
1973 Teatrul, nr. 6 MARIN, Maria (autor) Viitorul rol: Tatiana Iekel, Lucia Mureșan 93–93 română
1973 Teatrul, nr. 6 PARASCHIVESCU, C. (autor) Teatrul "Insieme" - "L'amante militare" de Goldoni 94–94 română
1973 Teatrul, nr. 6 SOLOMON, Dumitru (autor) Cronica T. V. 95–96 română
1973 Teatrul, nr. 6 POPOVICI, Ileana (autor) Un ecou al memoriei 96–96 română
1973 Teatrul, nr. 7 SĂCEANU, Amza (autor) Stagiunea bucureșteană 1972 - 1973 - Realizări și proiecte 1–3 română
1973 Teatrul, nr. 7 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Frumusețea morală a concepției 4–5 română
1973 Teatrul, nr. 7 NADIN, Mihai (autor) La Bacău: Gala recitalurilor dramatice, Colocviul criticilor 6–7 română
1973 Teatrul, nr. 7 DUCEA, Valeria (autor) Carnet I. A. T. C.: Promoția '73 8–11 română
1973 Teatrul, nr. 7 GRIGORESCU, Mircea (autor) Din dragoste pentru teatru 12–13 română
1973 Teatrul, nr. 7 PASCADI, Ion (autor) Firesc sau teatral ? 14–14 română
1973 Teatrul, nr. 7 BARTHES, Roland (autor) Bolile costumului de teatru 15–16 română
1973 Teatrul, nr. 7 POPOVICI, Alecu (autor) De vorbă cu Vally Voiculescu (interviu) 17–21 română
1973 Teatrul, nr. 7 GÂTZĂ, Letiția (autor) Iașii "sub" pașii lui Aurel Ion Maican 21–27 română
1973 Teatrul, nr. 7 DELEANU, Horia (autor) Goethe și "Kyldex I" 28–28 română
1973 Teatrul, nr. 7 ELIAD, Sandu (autor) Acum 50 de ani...Demonstrația de artă nouă a revistei "Contimporanul" 29–31 română
1973 Teatrul, nr. 7 BANU, George (autor) Detalii 32–32 română
1973 Teatrul, nr. 7 STORIN, Aurel (autor) Libretistul... 33–34 română
1973 Teatrul, nr. 7 BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Decorul de teatru în lume după 1960 35–40 română
1973 Teatrul, nr. 7 ALBALA, Radu (autor) Cronica dramatică: "Dona Diana" de Camil Petrescu (Teatrul Național "I. L. Caragiale") 41–42 română
1973 Teatrul, nr. 7 DUCEA, Valeria (autor) Cronica dramatică: "A opta minune" de Alexandru Lungu (Teatrul Mic) 43–44 română
1973 Teatrul, nr. 7 MUNTEANU, Virgil (autor) Cronica dramatică: "Hotelul astenicilor" de I. D. Șerban (Teatrul "Nottara") 44–45 română
1973 Teatrul, nr. 7 MUNTEANU, Virgil (autor) Cronica dramatică: "Harapnicul fermecat" de Gelu Păteanu după Benedek Andras (Teatrul "Ion Creangă") 45–46 română
1973 Teatrul, nr. 7 POPOVICI, Alecu (autor) Cronica dramatică: "Herșale Dubrovner" de Iacob Gordin (Teatrul Evreiesc de Stat) 47–47 română
1973 Teatrul, nr. 7 POPOVICI, Alecu (autor) Cronica dramatică: "Speranța nu moare în zori" de Romulus Guga (Teatrul de Stat din Tîrgu Mureș) 48–48 română
1973 Teatrul, nr. 7 CONSTANTINIU, Cristina (autor) Cronica dramatică: "Casa care a fugit pe ușă" de Petru Vintilă (Teatrul de Stat "Valea Jiului" din Petroșani) 49–49 română
1973 Teatrul, nr. 7 MUNTEANU, Virgil (autor) Cronica dramatică: "Trecere prin veranda verde" de George Genoiu (Teatrul "Bacovia" din Bacău) 50–51 română
1973 Teatrul, nr. 7 PARASCHIVESCU, C. (autor) Cronica dramatică: "Leonard" de Florin Comișel (Teatrul Muzical "N. Leonard" din Galați) 51–51 română
1973 Teatrul, nr. 7 POPOVICI, Ileana (autor) Cronica dramatică: "Scufița roșie" de Evghenii Șvarț (Teatrul Giulești) 52–52 română
1973 Teatrul, nr. 7 PETROVICI, Virgil (autor) "Poezia florilor" și neajunsurile tehnicii 53–53 română
1973 Teatrul, nr. 7 MARIN, Maria (autor) Viitorul rol: Agatha Nicolau de la Teatrul de Dramă și Comedie din Constanța 54–54 română
1973 Teatrul, nr. 7 SOLOMON, Dumitru (autor) Cronica T. V. 55–55 română
1973 Teatrul, nr. 7 PARASCHIVESCU, C. (autor) Cartea de teatru: "Teatrul politic - Politica teatrală" de Traian Șelmaru 56–56 română
1973 Teatrul, nr. 7 TORNEA, Florin (autor) La o carte despre Max Reinhardt 57–58 română
1973 Teatrul, nr. 7 LINZER, Martin (autor) "Noile suferințe ale tînărului W." De Ulrich Plenzdorf (scrisoare din R. D. G.) 59–60 română
1973 Teatrul, nr. 7 SOLOMON, Dumitru (autor) Diogene cîinele (piesă nefilosofică) 61–96 română
1973 Teatrul, nr. 8 23 August - A cînta faptele țării 1–3 română
1973 Teatrul, nr. 8 VASILIU, Mihai (autor) Spiritul contemporan - coordonată a evoluției dramaturgiei originale 4–7 română
1973 Teatrul, nr. 8 GHEORGHIU, Mihnea (autor) Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 8–9 română
1973 Teatrul, nr. 8 ANGHEL, Paul (autor) Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 10–10 română
1973 Teatrul, nr. 8 BĂIEȘU, Ion (autor) Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 11–11 română
1973 Teatrul, nr. 8 SOLOMON, Dumitru (autor) Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 12–12 română
1973 Teatrul, nr. 8 TĂRCHILĂ, Dan (autor) Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 13–13 română
1973 Teatrul, nr. 8 FÖLDES, Maria (autor) Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 14–15 română
1973 Teatrul, nr. 8 VINTILĂ, Petru (autor) Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 15–16 română
1973 Teatrul, nr. 8 GENOIU, George (autor) Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 16–17 română
1973 Teatrul, nr. 8 IOSIF, Mira (autor) Scena în retrospectivă - Pa marginea spectacolelor din stagiunea '72 - '73 18–21 română
1973 Teatrul, nr. 8 NADIN, Mihai (autor) Eveniment și teatru 22–23 română
1973 Teatrul, nr. 8 In memoriam: Sică Alexandrescu (1896 - 1973) 24–25 română
1973 Teatrul, nr. 8 ANGHELESCU, Marcel (autor) Meșterul 26–28 română
1973 Teatrul, nr. 8 BERECHET, Mihai (autor) Exemplul și crezul său 29–29 română
1973 Teatrul, nr. 8 TĂRCHILĂ, Dan (autor) Fidel lui însuși 30–31 română
1973 Teatrul, nr. 8 DELEANU, Horia (autor) Sporirea percepțiilor 32–32 română
1973 Teatrul, nr. 8 PROFIT, Romeo (autor) Teatrul de vară în Constanța de ieri 33–38 română
1973 Teatrul, nr. 8 175 de teatru la Oradea 38–38 română
1973 Teatrul, nr. 8 PASCADI, Ion (autor) Lumea sau teatrul ? 39–40 română
1973 Teatrul, nr. 8 MIHĂILEANU, Ion (autor) "Reconsideratul" 41–42 română
1973 Teatrul, nr. 8 PARASCHIVESCU, Miron Radu (autor) În marginea vieții (piesă în trei acte) 43–66 română
1973 Teatrul, nr. 8 MUNTEANU, Virgil (autor) "Ifigienia în Taurida", Serbările mării...și alte cîteva probleme 67–69 română
1973 Teatrul, nr. 8 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Epica dramei 70–71 română
1973 Teatrul, nr. 8 MARIN, Maria (autor) Interviuri cu Angela Chiuaru și Peter Paulhoffer 72–72 română
1973 Teatrul, nr. 8 PARASCHIVESCU., C. (autor) Cartea de teatru: "Dialogul neîntrerupt al teatrului în secolul XX" de B. Elvin 73–73 română
1973 Teatrul, nr. 8 MANU, Emil (autor) Cartea de teatru: "Teatrul" de Dan Tărchilă 74–74 română
1973 Teatrul, nr. 8 ISAC, Carol (autor) Spații teatrale în Iugoslavia 76–76 română
1973 Teatrul, nr. 8 TEODORESCU, Leonida (autor) Dialog nocturn (piesă în două părți) 77–92 română
1973 Teatrul, nr. 8 MASSOFF, Ioan (autor) Malcoci 93–93 română
1973 Teatrul, nr. 9 MĂCIUCĂ, Constantin (autor) Angajarea socială și estetică 1–4 română
1973 Teatrul, nr. 9 Gong '73 - '74 - Prolog la nou stagiune 5–5 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul Național "I. L. Caragiale" - "Simfonia patetică" 6–7 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul "Lucia sturdza Bulandra" - ...Pe mai multe "fronturi" 8–9 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul de Comedie - În preajma unui turneu 10–10 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul "C. I. Nottara" - La start: "Paradisul" 11–11 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul Mic - O premieră pe lună 11–11 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul Giulești - Autori în custodie 12–13 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la nouaa stagiune: Teatrul "Ion Vasilescu" - Polivalența profilului 14–14 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul "Ion Creangă" - Exclusiv pentru copii ! 14–15 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul Evreiesc de Stat - Lozul cel mare ! 15–16 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul "Țăndărică" - Anul 25… 16–16 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul Satiric și Muzical "C. Tănase" - Lucruri serioase la revistă 16–17 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul de Operetă - Un teatru cu cîntec și dorințe 17–17 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul Național "Vasile Alecsandri" din Iași - Dimitrie cantemir, un turneu în R. D. G. și muzeul teatrului 18–18 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul Național din Cluj - Trei premiere 18–18 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul Național din Craiova - Un repertoriu frumos… 19–19 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul Național din Timișoara - În întîmpinarea publicului 19–19 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul de Dramă și Comedie din Constanța - Activitate riguros planificată 19–19 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul de Stat din Galați - Din nou acasă ! 20–20 română
1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul Teatrul Maghiar de Stat din Cluj - Colaborare fructuoasă cu dramaturgii 20–20 română
1973 Teatrul, nr. 9 POPOVICI, Al. (autor) Petre Ștefănescu-Goangă 21–21 română
1973 Teatrul, nr. 9 BARANGA, Aurel (autor) Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 22–24 română
1973 Teatrul, nr. 9 EVERAC, Paul (autor) Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 24–24 română
1973 Teatrul, nr. 9 MĂNESCU, Th. (autor) Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 25–27 română
1973 Teatrul, nr. 9 STOENESCU, Virgil (autor) Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 28–28 română
1973 Teatrul, nr. 9 POPOVICI, Alecu (autor) Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 29–29 română
1973 Teatrul, nr. 9 VLAD, Gheorghe (autor) Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 30–31 română
1973 Teatrul, nr. 9 TEODORESCU, Leonida (autor) Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 31–32 română
1973 Teatrul, nr. 9 POPESCU, Alexandru (autor) Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 32–32 română
1973 Teatrul, nr. 9 IACOBAN, Mircea Radu (autor) Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 32–33 română
1973 Teatrul, nr. 9 CHITIC, Paul Cornel (autor) Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 33–34 română
1973 Teatrul, nr. 9 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) A fi și a nu fi 35–36 română
1973 Teatrul, nr. 9 SORESCU, Marin (autor) Matca (piesă în două acte, șase tablouri) 37–56 română
1973 Teatrul, nr. 9 PASCADI, Ion (autor) Național sau universal 57–58 română
1973 Teatrul, nr. 9 TEODORESCU, Leonida (autor) Școlile literare ca moment al stagnării 59–60 română
1973 Teatrul, nr. 9 POPOVICI, Alecu (autor) Cu Iurie Darie despre tristețile unui june-prim (interviu) 61–67 română
1973 Teatrul, nr. 9 IOSIF, Mira (autor) Cu Martin Esslin despre forme ale teatrului prezent (interviu) 68–69 română
1973 Teatrul, nr. 9 RADU-MARIA, Constantin (autor) Cartea de teatru: "Teatru" de V. Voiculescu 70–71 română
1973 Teatrul, nr. 9 SOLOMON, Dumitru (autor) Cronica T. V. 72–73 română
1973 Teatrul, nr. 9 P., I. (autor) Cărți - reviste: Revista română nr. 3/1973 73–73 română
1973 Teatrul, nr. 9 MARIN, Maria (autor) Viitorul rol: Octavian Cotescu 74–74 română
1973 Teatrul, nr. 9 BĂIEȘU, Ion (autor) Chițimia (piesă în două părți) 75–93 română
1973 Teatrul, nr. 9 ULMU, Bogdan (autor) Cartea de teatru: "Teatru" de George Magheru 94–94 română
1973 Teatrul, nr. 10 Premise, obligații, speranțe 1–2 română
1973 Teatrul, nr. 10 BELIGAN, Radu (autor) O datorie de onoare 3–4 română
1973 Teatrul, nr. 10 CONSTANTINIU, Cristina (autor) Înaintea primului gong ! (interviu cu Horea Popescu) 5–6 română
1973 Teatrul, nr. 10 STINGHE, Sorin (autor) Premieră arhitectonică 7–10 română
1973 Teatrul, nr. 10 CALBOREANU, George (autor) Prilej sărbătoresc 11–12 română
1973 Teatrul, nr. 10 MARIN, Maria (autor) Marcela Rusu "Voi fi pe scenă la un eveniment istoric..." (interviu) 13–14 română
1973 Teatrul, nr. 10 BARANGA, Aurel (autor) Cîtă iubire, atîtea speranțe 15–16 română
1973 Teatrul, nr. 10 PASCADI, Ion (autor) Artă sau virtuozitate 17–17 română
1973 Teatrul, nr. 10 BARBU, Eugen (autor) Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 18–18 română
1973 Teatrul, nr. 10 SÎRBU, I. D. (autor) Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 19–21 română
1973 Teatrul, nr. 10 LEU, Corneliu (autor) Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 21–22 română
1973 Teatrul, nr. 10 ȘERBAN, I. D. (autor) Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 22–22 română
1973 Teatrul, nr. 10 IOSIF, Mira (autor) Cronica dramatică: "Meșterul Manole" de Lucian Blaga, "Unchiul Vanea" de A. P. Cehov (Teatrul Național din Cluj) 23–26 română
1973 Teatrul, nr. 10 IOSIF, Mira (autor) Cronica dramatică: "O noapte furtunoasă" de I. L. Caragiale (Teatrul de Comedie) 27–28 română
1973 Teatrul, nr. 10 DUCEA, Valeria (autor) Cronica dramatică: "Cititorul de contor" de Paul Everac (Teatrul de Stat din Oradea - secția română) 29–31 română
1973 Teatrul, nr. 10 MUNTEANU, Virgil (autor) Cronica dramatică: "Adîncimi" de Constantin Chiriță (Teatrul Municipal "Maria Filotti" din Brăila) 31–32 română
1973 Teatrul, nr. 10 POPOVICI, Al. (autor) Cronica dramatică: "Casa de mode" de Theodor Mănescu (Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra") 32–33 română
1973 Teatrul, nr. 10 POPOVICI, Ileana (autor) Cronica dramatică: "Locul tău sub soare" de Gh. Robu (Teatrul Național din Craiova) 33–35 română
1973 Teatrul, nr. 10 DUCEA, Valeria (autor) Cronica dramatică: "Philadelphia, ești a mea" de Brian Friel (Teatrul Mic) 35–36 română
1973 Teatrul, nr. 10 POPOVICI, Ileana (autor) Cronica dramatică: "Aici a dormit George Washington" de G. Kaufman și M. Hart (Teatrul "C. I. Nottara") 37–38 română
1973 Teatrul, nr. 10 MUNTEANU, Virgil (autor) Cronica dramatică: "Lozul cel mare" de Șalom Alehem (Teatrul Evreiesc de Stat) 38–39 română
1973 Teatrul, nr. 10 MOLDOVAN, Manuela (autor) Cronica dramatică: "Antigona" de Sofocle (Teatrul de Stat din Arad) 39–40 română
1973 Teatrul, nr. 10 MUNTEANU, Virgil (autor) Cronica dramatică: "Cuza Vodă" de Mircea Ștefănescu (Teatrul Dramatic din Galați) 40–41 română
1973 Teatrul, nr. 10 DUCEA, Valeria (autor) Cronica dramatică: "Acul cumetrei Gurton" de W. Stevenson (Teatrul de Stat "Valea Jiului" din Petroșani) 42–42 română
1973 Teatrul, nr. 10 PARASCHIVESCU, C. (autor) Cronica dramatică: "Acești îngeri triști" de D. R. Popescu, "Revolta de pe Caine" de H. Wouk (Teatrul de Stat din Oradea - secția română 43–43 română
1973 Teatrul, nr. 10 CONSTANTINIU, Cristina (autor) Cronica dramatică: "Casa care a fugit pe ușă" de Petru Vintilă, "Micii burghezi" de Maxim Gorki (Teatrul de Stat din Reșița) 44–44 română
1973 Teatrul, nr. 10 TORNEA, Florin (autor) Cronica dramatică: "Casa care a fugit pe ușă" de Petru Vintilă, "Vrăjitoarele din Salem" de Arthur Miller (Teatrul Dramatic din Brașov) 45–46 română
1973 Teatrul, nr. 10 POPOVICI, Alecu (autor) Cu Virgil Ogășanu despre teatru (interviu) 47–50 română
1973 Teatrul, nr. 10 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Marginalii la teatrul lui Horia Lovinescu 51–53 română
1973 Teatrul, nr. 10 IGIROȘIANU, I. (autor) Scapin la Chenonceaux 54–56 română
1973 Teatrul, nr. 10 STOENESCU, Virgil (autor) Misterioasa convorbire telefonică (comedie polițistă în 7 tablouri) 57–86 română
1973 Teatrul, nr. 10 SUCHIANU, D. I. (autor) Lunga călătorie a lui John Ford 87–89 română
1973 Teatrul, nr. 10 DELEANU, Horia (autor) Regizorul lucrează cu spectatorul 90–90 română
1973 Teatrul, nr. 10 VALTER, Radu (autor) Teatrul de umbre din Malaezia 91–91 română
1973 Teatrul, nr. 10 PROFIT, Romeo (autor) La Pécs: Cu teatrul de marionete din Constanța 92–92 română
1973 Teatrul, nr. 10 SOLOMON, Dumitru (autor) Cronica T. V. 93–94 română
1973 Teatrul, nr. 10 BANU, George (autor) Brechtianismul lui Mazilu 95–95 română
1973 Teatrul, nr. 11 Teatru nou, pentru oameni noi 1–2 română
1973 Teatrul, nr. 11 ALBALA, Radu (autor) Dimitrie Cantemir "în mijlocul teatrului lumii" - Istoria ieroglifică la teatrul radiofonic și la Teatrul Național din Iași 3–6 română
1973 Teatrul, nr. 11 MUNTEANU, Virgil (autor) Piesa românească actuală: "Puterea și adevărul" de Titus Popovici (Teatrul Maghiar de Stat din Tg. Mureș - secția română) "Cine ucide dragostea" de Petru Vintilă (Teatrul Maghiar de Stat din Tg. Mureș - secția maghiară) 7–9 română
1973 Teatrul, nr. 11 POPOVICI, Al. (autor) Piesa românească actuală: "Sîmbătă la Veritas" de Mircea Radu Iacoban (Teatrul Giulești) 10–11 română
1973 Teatrul, nr. 11 MUNTEANU, Virgil (autor) Piesa românească actuală: "Între noi doi n-a fost decît tăcere" de Lia Crișan (Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra") 11–12 română
1973 Teatrul, nr. 11 TORNEA, Florin (autor) Piesa românească actuală: "Fata din dafin" de Dan Tărchilă (Teatrul Dramatic din Brașov) 12–13 română
1973 Teatrul, nr. 11 TORNEA, Florin (autor) Piesa românească actuală: "Poate acesta e secretul" de Serfiu Levin (Teatrul Național "Matei Millo" din Timișoara) 13–14 română
1973 Teatrul, nr. 11 TOMA-CONSTANTINESCU, Irina (autor) Piesa românească actuală: "Iancu Jianu" de Alexandru Mitru și Aurel Tita (Teatrul "Ion Creangă") 14–15 română
1973 Teatrul, nr. 11 MÎNDRA, Vicu (autor) Intrigă și gîndire (trei piese-eseu de Paul Everac) 16–17 română
1973 Teatrul, nr. 11 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Marginalii la teatrul lui Al. Mirodan 18–20 română
1973 Teatrul, nr. 11 Recital Silvia Popovici 21–21 română