Criterii căutate

  • An de publicare: 1973

Sumarul căutării

  • 992 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1973 Acta Musei Napocensis, X Constantin Daicoviciu 3-3 română
1973 Acta Musei Napocensis, X Cuprins 5-8 română, engleză, franceză, germană
1973 Acta Musei Napocensis, X VLASSA, Nicolae (autor) Săpăturile arheologice de la Coldău (jud. Bistrița-Năsăud) Studii şi Materiale 11-37 română (şi un rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X CRIȘAN ION, Horațiu (autor) Descoperiri celtice de la Cluj, Pețelca și Șeica Mică Studii şi Materiale 39-64 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X DAICOVICIU, Hadrian (autor), GLODARIU, Ioan (autor), PISO, Ioan (autor) Un complex de construcții în terase din așezarea dacică de la Fețele Albe Studii şi Materiale 65-97 română (rezumat în franceză)
1973 Acta Musei Napocensis, X LASCU, Nicolae (autor) Ovidiu despre agricultura Dobrogei antice Studii şi Materiale 97-106 română (rezumat în franceză)
1973 Acta Musei Napocensis, X ALICU, Dorin (autor) Turnuri de porți la castrele romane din Dacia Studii şi Materiale 107-125 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X MITROFAN, Ioan (autor) Villae rusticae în Dacia Superioară (I) Studii şi Materiale 127-150 română (rezumat în franceză)
1973 Acta Musei Napocensis, X SANIE, Silviu (autor) Onomastica orientală din Dacia romană (II) Studii şi Materiale 151-170 română (rezumat în franceză)
1973 Acta Musei Napocensis, X BĂRBULESCU, Mihai (autor) MARCVS AVRELIVS APOLLINARIS PROCVRATOR AVGVSTI DACIAE POROLISSENSIS Studii şi Materiale 171-179 română (rezumat în franceză)
1973 Acta Musei Napocensis, X BĂLOI, Constantin (autor), WINKLER, Iudita (autor) Circulația monetară în așezările antice de pe teritoriul comunei Orlea Studii şi Materiale 181-212 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X PAP, Francisc (autor), PAP, Viorica (autor) Mese sculptate în colecția Muzeului de Istorie al Transilvania Studii şi Materiale 213-229 română (rezumat în franceză)
1973 Acta Musei Napocensis, X BUNTA, Magdalena (autor) „Comuna” anabaptisă de la Vințul de Jos în sec. XVII. Structura ei internă. Ideologia ei Studii şi Materiale 231-253 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X CRIȘAN, Eva (autor) Prima „Taxa pharmaceutica” (listă de prețuri farmaceutice) din Transilvania Studii şi Materiale 255-269 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X BOTEZAN, Liviu (autor) Slujba iobăgească din Transilvania în perioada 1785-1820 Studii şi Materiale 271-285 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X NEAMȚU, Alexandru (autor) Prima mașină cu aburi pe teritoriul patriei noastre (1838) Studii şi Materiale 287-303 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X PROTOPOPESCU, George (autor) Unele considerații privind arta militară a lui Avram Iancu Studii şi Materiale 305-311 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X CIPĂIANU, George (autor) Ziarul „Albina” (1866-1876) apariție, colaboratori, orientare generală Studii şi Materiale 313-329 română (rezumat în engleză)
1973 Acta Musei Napocensis, X VAJDA, Ludovic (autor) Mineritul carbonifer în Banat între anii 1867 și 1900 Studii şi Materiale 331-350 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X TUȚU, Dumitru (autor) Aspecte ale politicii externe a României în anii 1919-1933 Studii şi Materiale 351-371 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X SUCIU, Dumitru (autor) Aspecte din activitatea și gândirea politică a lui Ioan Suciu Studii şi Materiale 373-387 română (rezumat în franceză)
1973 Acta Musei Napocensis, X CORDOȘ, Nicolae (autor), GLODARIU, Eugenia (autor) Reuniunea sodalilor români din Cluj Studii şi Materiale 389-408 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X BODEA, Gheorghe (autor) Lupta curentelor opoziționiste în sânul Partidului Maghiar din România pentru întărirea unității frățești a oamenilor muncii (1918-1928) Studii şi Materiale 409-431 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X BUNTA, Petru (autor) Unele probleme privind muzeologia istorică Studii şi Materiale 433-451 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Așezarea neolitică de la Homojdia (jud. Timiș) Note, discuţii, recenzii 455-464 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X MOIȘ, N. (autor), RADU, D. (autor) Așezare neolitică de la Călata (jud. Cluj) Note, discuţii, recenzii 465-475 română (rezumat în franceză)
1973 Acta Musei Napocensis, X IGNAT, D. (autor) Contribuții la cunoașterea neoliticului din Bihor Note, discuţii, recenzii 477-491 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X SOROCEANU, Tudor (autor) Descoperirile din epoca bronzului de la Obreja (jud. Alba) Note, discuţii, recenzii 493-515 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X PEPELEA, V. (autor) Depozitul de bronzuri de la Cetatea de Baltă Note, discuţii, recenzii 517-521 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X VASILIEV, Valentin (autor) Despre cuțitașele curbe din Hallstatt-ul târziu Note, discuţii, recenzii 523-527 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X SCARLAT, Constantin (autor) Portul antic Callatis. Cercetări de arheologie submarină Note, discuţii, recenzii 529-540 română (rezumat în franceză)
1973 Acta Musei Napocensis, X STOICOVICI, Eugen (autor), STOICOVICI, Florica (autor) Compoziția argintului din obiectele de podoabă dacice Note, discuţii, recenzii 541-543 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X FERENCZI, Istvan (autor) Contribuții la problema limesului de vest al Daciei (Partea a II-a/2). Raport asupra unor cercetări pe teren efectuate între anii 1947-1957 și în 1966 Note, discuţii, recenzii 545-568 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X GUDEA, Nicolae (autor) O locuință rustică din epoca romană la Gornea Note, discuţii, recenzii 569-593 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X POP, Constantin (autor) Din nou despre reprezentările dionysiace în Dacia Note, discuţii, recenzii 595-603 română (rezumat în engleză)
1973 Acta Musei Napocensis, X DĂNILĂ, Ștefan (autor) Un medalion funerar roman de la Ilișua (jud. Bistrița-Năsăud) Note, discuţii, recenzii 605-609 română (rezumat în franceză)
1973 Acta Musei Napocensis, X DAICOVICIU, Constantin (autor) Corrigenda Note, discuţii, recenzii 611-613 română
1973 Acta Musei Napocensis, X JAKO, S. (autor) Date privitoare la cercetările arheologice de la Grădiștea Muncelului în anul 1803-1804 (IV) Note, discuţii, recenzii 615-637 română
1973 Acta Musei Napocensis, X BLĂJAN, Mihai (autor), HICA, Ioana (autor) Un cimitir de incinerație din sec. VIII la Turdaș (jud. Alba) Note, discuţii, recenzii 641-652 română (rezumat în franceză)
1973 Acta Musei Napocensis, X CIPĂIANU ANA, Maria (autor) Din storicul ofervrăriei transilvănene. Acele de păr din tezaurul de la Huedin Note, discuţii, recenzii 653-663 română (rezumat în franceză)
1973 Acta Musei Napocensis, X GYULAI, Paul (autor) Inventarul cetății Oradea la 1632 Note, discuţii, recenzii 665-675 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X PORUMB, Marius (autor) Zugravii iconostasului bisericii Sfântul Nicolae din Hunedoara Note, discuţii, recenzii 677-694 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X POPA, A. (autor) Caracteristicile stilistice ale bisericilor de lemn din Transilvania Note, discuţii, recenzii 695-714 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X ROȘCA-ROSEN, M. (autor) Conscripțiile comunei Cupșeni din anii 1785-1785 și 1820 Note, discuţii, recenzii 715-726 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X KOVACS, Iosif (autor) Din problema relațiilor revoluționarilor maghiari cu Avram Iancu Note, discuţii, recenzii 727-733 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X MIREL, Maria (autor) Obiecte legate derevoluția din 1848 în colecția Muzeului de Istorie al Transilvaniei Note, discuţii, recenzii 735-753 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X BATHORY, Ludovic (autor) Luptele revendicative și mișcarea sindicală a minerilor din Banat între anii 1918-1921 Note, discuţii, recenzii 755-767 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X ȘTIRBAN, Marcel (autor) Proiecte de organizare a învățământului agricol elementar din Transilvania în anii 1919-1921 Note, discuţii, recenzii 769-779 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X JOSAN, N. (autor), POPESCU, S. (autor) Muzeul de Istorie din Blaj Note, discuţii, recenzii 781-792 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X SANIE, Silviu (autor) „Études sur les dieux phéniciens hérités de l'Empire Romain” - du Mesnil du Buisson Robert Note, discuţii, recenzii 793-794 română
1973 Acta Musei Napocensis, X FERENCZI, Istvan (autor) „Studien über römisch-pannonische Waffenkunde” - ed. B. Thomas, Helme. Schilde. Dolche Note, discuţii, recenzii 795-796 română
1973 Acta Musei Napocensis, X László Ferenc (1873-1925). In memoriam Note, discuţii, recenzii 797-798 română
1973 Acta Musei Napocensis, X Prescurtări bibliografice 799-801 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 PASCU, Viorica (autor) Muzeul Etnografic al Transilvaniei la semicentenarul său .3-20 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 MATEI, Alexandru (autor) Etnografie și arhivistică 21-47 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 POP, Dumitru (autor) Etnografie și folclor 49-56 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 VLĂDUȚIU, Ion (autor) Probleme majore ale cercetării etnografice contemporane românești 57-65 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 Contribuția muzeelor etnografice transilvănene la cunoașterea și valorificarea patrimoniului cultural popular în opera de instruire și educație socialistă 69-82 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 Regional și național în concepția valorificării muzeografice a culturii populare 83-97 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 Problematica muzeelor etnografice cu expunere pavilionară și în aer liber 99-119 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 CHELCEA, Ion (autor) În legătură cu unele criterii de determinare și interpretare a obiectelor etnografice de muzeu 121-136 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 KOS, Karoly (autor) Structura tematică a colecțiilor Muzeului Etnografic al Transilvaniei 137-158 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 TIȚA, Aurelia (autor) Vase de lemn în colecția Muzeului Etnografic al Transilvaniei 159-168 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 BRATU, Delia (autor) Colecția de jucării a Muzeului Etnografic al Transilvaniei 169-196 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 OȘIANU, Romulus (autor) Contribuții la studiul așezărilor și artitecturii populare din Țara Zarandului 199-226 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 TOȘA, Ioan (autor) Probleme de evoluție planimetrică a bisericilor de lemn din Transilvania 227-253 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 GHERGARIU, Leontin (autor) Meșterii construcțiilor monumentale de lemn din Sălaj 255-273 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 MIRESCU, Corneliu (autor), STOICA, Georgeta (autor) Sisteme de încălțire în locuința țărănească din Țara Lăpușului 275-290 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 GODEA, Ioan (autor) Meșteșugul lădăritului în satele din Valea Teuzului (județul Arad) 309-323 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 IURAȘCIUC, Ivan (autor) Instalația populară - "călcătoare de fuioare" 325-331 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 MOLNAR, Istvan (autor) Confecționarea ditelor din par de cal în secuime 333-346 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 MUREȘANU, Pompei (autor) Contribuții la studiul unor probleme legate de semnificația aurăritului în Transilvania 347-357 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 ZDERCIUC, Silvia (autor) Ceramica nesmălțuită din județul Maramureș 359-366 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 PAVELESCU, Gheorghe (autor) Cîteva considerații în legătură cu situația actuală a satelor specializate din zona Baia de Criș în Țara Zarandului 367-371 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 BOCȘE, Maria (autor) Sisteme de transport și comunicație în Munții Trascpului (Valea Mogoșului) 373-389 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 ARMĂȘESCU, Ioana (autor) Structura decorului și țesăturile de interior din zona Tîrnavelor (subzona Tîrnava Mică) 393-400 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 DIHOR, I. (autor), IDU, P. (autor), MORARIU, T. (autor) Aspecte actuale ale păstoritului de cîmpie în Banat 393-307 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 LUNGESCU, Olivia (autor), PERNICEK, Otilia (autor) Podoabe ale costumului popular bărbătesc din zona Alba 401-410 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 IRIMIEȘ, Dumitru (autor) Scurtă privire asupra picturi, icoanelor pe lemn și sticlă aflate în biserica din Stolna, jud. Cluj 411-423 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 GHERMAN, Traian (autor) Răspîntii în evoluția obiceiurilor agrare la românii din Transilvania în prima jumatate a veacului al XX-lea 427-434 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 CUCEU, Ion (autor) Obiceiuri și credințe în legătură cu ocupațiile tradiționale la Gîrbou, județul Sălaj 435-456 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 NISTOR, Ion (autor) Aspecte ale vieții sociale și spirituale a păcurarului în zona Năsăudului 457-471 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 BOT, Nicolae (autor) Contribuții la cunoașterea funcției colintelor 473-488 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 DĂNCUȘ, Mihai (autor) Contribuții la cunoașterea unui obicei de anul nou în Maramureș 489-497 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 POPESCU, Constantin (autor) Ceata de feciori în satul Recea 499-502 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 NEGOIȚĂ, Jana (autor) Steagul de nuntă în subzona Tîrnava Mică 503-507 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 BÎRLEA, Ovidiu (autor) Bocetele și verșurile funebre din Ținutul Pădurenilor (Hunedoara) 509-581 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 LARIONESCU, Sandală (autor) Structura cermenialului de cult funebru de pe Valea Someșului Mare 583-592 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 GRAUR, Tiberiu (autor) Jocuri de priveghi în Munții Apuseni 593-598 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 VOO, Gabriela (autor) Rolul individului în schimbarea obiceiurilor 599-602 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 NAGY, Olga (autor) Obiceiul povestitului și transmiterea basmului 603-610 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 SOFRONI, Rodica (autor) Atitudinea antihabsburgică a maselor românești transilvănene, reflectată în cîntecele de cătănie și de război 611-622 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 MOTOMANCEA, Aurelian (autor) Structura familială și gradul de înrudire la populația din satul Nucșoara - Hunedoara 623-637 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 VLĂDUȚIU, Ion (autor) O mărturie onedită cu privire la inaugurarea Muzeului Etnografic al Transilvaniei 641-645 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 DRĂGOESCU, Ion (autor) Documente inedite despre expoziția de la Sibiu, 1881 647-665 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 ȘORA, Gheorghe (autor) Preocupări de etnografie la Vasile Goldiș 667-671 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 COMĂNICI, Germina (autor), DRĂGOESCU, Ion (autor) Un document inedit despre preocupările etnomuzeologice ale lui C. Diaconovich 673-676 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 TALOȘ, Ion (autor) O "meteorologie populară" 677-682 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 FLOREA, Virgil (autor) Preocupări folclorice în revista manuscrisă "Rosa cu ghimpi" (1977-1894) 683-718 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 ALMASI, Istvan (autor) Activitatea folcloristică a lui Seprodi Janos 719-730 română
1973 Banatica, 2 Cuprins 7-10 română
1973 Banatica, 2 MOGOȘANU, Florea (autor) Date cu privire la paleoliticul din județul Caraș-Severin I. Istorie veche şi arheologie 13-23 română
1973 Banatica, 2 LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Tipologia și cronologia culturii Vinca în Banat I. Istorie veche şi arheologie 25-57 română
1973 Banatica, 2 ROMAN, Petre (autor) Modificări structurale ale culturilor eneoliticului final din regiunea carpato-danubiană I. Istorie veche şi arheologie 57-77 română
1973 Banatica, 2 IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Un depozit de bronzuri de la Drencova (jud. Caraș-Severin) I. Istorie veche şi arheologie 79-84 română
1973 Banatica, 2 GUDEA, Nicolae (autor), UZUM, Ilie (autor) Castrul roman de la Pojejena. Săpăturile arheologice din anul 1970 I. Istorie veche şi arheologie 85-96 română
1973 Banatica, 2 GUDEA, Nicolae (autor) Sondajul arheologic de la Teregova (jud. Caraș-Severin) I. Istorie veche şi arheologie 97-101 română
1973 Banatica, 2 RUSSU, Ion (autor) Inscripții romane din castrul Praetorium (Mehadia) I. Istorie veche şi arheologie 103-114 română
1973 Banatica, 2 ISAC, Dan (autor), STRATAN, Ion (autor) Monumente de artă provincială romană în muzeul din Lugoj I. Istorie veche şi arheologie 117-129 română
1973 Banatica, 2 BEJAN, Adrian (autor) Complexul ceramic de la Lenauheim (jud. Timiș) I. Istorie veche şi arheologie 131-137 română
1973 Banatica, 2 MATEI, Ștefan (autor), UZUM, Ilie (autor) Cetatea de la Pescari II. Istorie medie 141-156 română
1973 Banatica, 2 FENEȘAN, Costin (autor) Despre privilegiile Caransebeșului pînă la mijlocul secolului al XVI-lea II. Istorie medie 157-163 română
1973 Banatica, 2 FENEȘAN, Costin (autor) Informații documentare privind răscoala populară bănățeană de la 1737-1739 II. Istorie medie 165-185 română
1973 Banatica, 2 WOLLMANN, Volker (autor) Hărți privind exploatările miniere de la Dognecea în a doua jumătate al sec. al XVIII-lea II. Istorie medie 187-198 română
1973 Banatica, 2 KAROLYI, Dionisie (autor) Contribuții la istoria construcțiilor de căi ferate în Banat (1856-1914) III. Istorie modernă şi contemporană 201-217 română
1973 Banatica, 2 DAN, Mihail (autor), UZUM, Ilie (autor) Din corespondența generalului Traian Doda cu Vincențiu Babeș III. Istorie modernă şi contemporană 219-224 română
1973 Banatica, 2 NEAMȚU, Gelu (autor) Din corespondența lui Pavel Rotariu privind ziarul "Luminătorul" (1880-1894) III. Istorie modernă şi contemporană 235-249 română
1973 Banatica, 2 CORDOȘ, Nicolae (autor) Consfătuirea confidențială a Partidului Național Român la Timișoara (1901) III. Istorie modernă şi contemporană 251-261 română
1973 Banatica, 2 ZABERCA, Vasile (autor) Instaurarea administrației românești la Reșița (iunie 1919) III. Istorie modernă şi contemporană 263-267 română
1973 Banatica, 2 BATHORY, Ludovic (autor) Evoluția industriei miniere din Banat între anii 1919-1929 III. Istorie modernă şi contemporană 269-287 română
1973 Banatica, 2 ȘERBAN, Ion (autor) Acțiuni revendicative ale clasei muncitoare din Banat în anii dictaturii regale (1938-1940) III. Istorie modernă şi contemporană 289-298 română
1973 Banatica, 2 BRĂTESCU, Constantin (autor) Rolul forțelor democratice conduse de P.C.R. În înfăpuirea reformei agrare din 1945 pe domeniile societății U.D.R. III. Istorie modernă şi contemporană 299-307 română
1973 Banatica, 2 MATEI, Ștefan (autor) Cîteva considerații privind arhitectura romanică în Banat IV. Istoria culturii şi artelor 311-319 română
1973 Banatica, 2 RADOSAV, Doru (autor) Un tratat necunoscut al lui Gabriel Ivul IV. Istoria culturii şi artelor 321-324 română
1973 Banatica, 2 GRECU, Doina (autor) Un manuscris din Banat de la începutul secolului al XIX-lea IV. Istoria culturii şi artelor 325-343 română
1973 Banatica, 2 BOCȘAN, Nicolae (autor), GYEMANT, Ladislau (autor) Aspecte ale luptei culturale și politice a românilor bănățeni în prima jumătate a secolului al XIX-lea IV. Istoria culturii şi artelor 345-362 română
1973 Banatica, 2 BOCȘAN, Nicolae (autor) Polemica lui Damaschin Bojincă și Eftimie Murgu cu Sava Tojoly IV. Istoria culturii şi artelor 363-382 română
1973 Banatica, 2 PETROVSZKY, Richard (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al localităților județului Caraș-Severin din paleolitic pînă în secolul al V-lea î.e.n. V. Repertorii arheologice şi bibliografii 385-393 română
1973 Banatica, 2 PĂDUREANU, Eugen (autor) Noi descoperiri neolitice și din epoca bronzului în județul Arad V. Repertorii arheologice şi bibliografii 395-402 română
1973 Banatica, 2 DRAGOMIR, Ion (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), UZUM, Ilie (autor) Descoperiri arheologice în hotarul satelor Gornea și Sichevița V. Repertorii arheologice şi bibliografii 403-416 română
1973 Banatica, 2 IONIȚĂ, Ion (autor) Nume topice din Reșița V. Repertorii arheologice şi bibliografii 417-421 română
1973 Banatica, 2 PORȚEANU, Alexandru (autor) Contribuții bibliografice la istoricul mișcării muncitorești și socialiste din Reșița și Caraș-Severin (partea I-a: de la începuturi pănă la 1900) V. Repertorii arheologice şi bibliografii 423-443 română
1973 Banatica, 2 DELEANU, Mihai (autor) Tipărituri Caraș-Severinene (1968-1972) V. Repertorii arheologice şi bibliografii 445-456 română
1973 Banatica, 2 Acad. C. Daicoviciu V. Repertorii arheologice şi bibliografii 457-461 română
1973 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, I CUCOȘ, Ștefan (autor) Ceramică neolitică din Muzeul Arheologic Piatra Neamț română
1973 Biharea, 1973 Cuprins 2 română
1973 Biharea, 1973 BOCȘE, Maria (autor) Arta cojocăritului în Valea superioară a Crișului Negru I. Etnografie 7-26 română
1973 Biharea, 1973 GODEA, Ioan (autor) Scaunele țărănești din Bihor I. Etnografie 27-60 română
1973 Biharea, 1973 GRIGORESCU, Elena (autor) Podoabe anexe în portul femeiesc din depresiunea Beiușului I. Etnografie 61-76 română
1973 Biharea, 1973 MOZES, Tereza (autor) Tipologia portului popular din Țara Crișurilor I. Etnografie 77-92 română
1973 Biharea, 1973 SASU, E. (autor) Ioan Lăpoșan - zugravul bisericilor de la Păușa, Borșa și Homorog (jud. Bihor) I. Etnografie 93-138 română
1973 Biharea, 1973 TOTH, Susana (autor) Cu privire la prima colecție etnografiocă a muzeului orădean I. Etnografie 139-161 română
1973 Biharea, 1973 CHELCEA, I. (autor) Etnografia în perspectiva timpului și spațiului (încercare de definiție) I. Etnografie 163-166 română
1973 Biharea, 1973 DUNĂRE, Nicolae (autor) Cu privire la domeniul etnografiei (etnologiei) I. Etnografie 167-170 română
1973 Biharea, 1973 ENACHE, S. (autor), SANDU, I. (autor) Câteva observații asupra unei dispute terminologice I. Etnografie 171-175 română
1973 Biharea, 1973 GRAUR, T. (autor) Note referitoare la conceptul de etnografie I. Etnografie 177-180 română
1973 Biharea, 1973 MOLNAR, I. (autor) Etnografia trebuie să fie o știință despre popor și trebuie să servească poporul I. Etnografie 181-182 română
1973 Biharea, 1973 POP, Dumitru (autor) Etnografie, folclor, etnologie I. Etnografie 183-187 română
1973 Biharea, 1973 AVRAM, Alerxandru (autor) Fortificații medievale din Crișana II. Artă 191-223 română
1973 Biharea, 1973 CRIȘAN, Gabriela (autor) Un monument de artă medievală - biserica din Remetea II. Artă 227-239 română
1973 Biharea, 1973 RUS, Aurel (autor) O statuie în stil baroc. Sfântul Ioan de Nepomuk la Muzeul de Artă din Cluj II. Artă 241-248 română
1973 Biharea, 1973 LĂPTOIU, Negoiță (autor) Pictorul Emil Cornea (1898-1969) II. Artă 249-256 română
1973 Biharea, 1973 GODEA, Ioan (autor) Motive decorative celebre, contribuții la studiul ornamenticii românești - Petrescu P. III. Note şi recenzii 259-264 română
1973 Biharea, 1973 GODEA, Ioan (autor) Țara Bîrsei. Vol I. - Dunăre N. III. Note şi recenzii 261-262 română
1973 Biharea, 1973 AVRAM, Alexandru (autor) Arta 1900 în România III. Note şi recenzii 263-264 română
1973 Biharea, 1973 SASU, E. (autor) Istoria Artei europene. Arta în perioada Renașterii III. Note şi recenzii 264-265 română
1973 Cercetări istorice, IV GRIGORAȘ, N. (autor) Dimitrie Cantemir la tricentenarul nașterii lui (1673-1973) I. Editorial 7-25 română
1973 Cercetări istorice, IV URSESCU, Eugenia (autor) Cîteva aspecte psihosociale privind relația între muzeu și public II. Muzeologie 27-32 română
1973 Cercetări istorice, IV VICOVEANU, D. (autor) Organizarea unui laborator de restaurare-conservare pe profilul Muzeului de istorie II. Muzeologie 35-38 română
1973 Cercetări istorice, IV EȘANU, L. (autor) Înființarea Muzeului "Cuza-Vodă ” în orașul Galați II. Muzeologie 39-51 română
1973 Cercetări istorice, IV HUMINIC-TECLEAN, Maria (autor) O realizare muzeografică ieșeană de prestigiu: Expoziția aniversativă 1848 II. Muzeologie 53-60 română
1973 Cercetări istorice, IV SANIE, Silviu (autor), SANIE, Ș. (autor) Cercetările arheologice de la Dumbrava (com. Ciurea, județul Iași) III. Arheologie 61-92 română
1973 Cercetări istorice, IV BLOȘIU, Cătălina (autor) Considerații preliminare asupra necropolei birituale din secolul al IV-lea e.n. De la Lețcani - Iași III. Arheologie 93-125 română
1973 Cercetări istorice, IV TEODOR, Dan Gh. (autor) Apartenența etnică a culturii Dridu III. Arheologie 127-142 română
1973 Cercetări istorice, IV TĂTULEA, Mărgărit C. (autor), VICOVEANU, D. (autor) Depozitul de piese de cult de la Poiana III. Arheologie 143-150 română
1973 Cercetări istorice, IV ȘIMANSCHI, Leon (autor) Mențiuni de acte moldovenești de la sfirșitul secolului al XIV-lea IV. Istorie politică şi social-economică 151-160 română
1973 Cercetări istorice, IV PĂLTÎNEA, Paul (autor) Unele știri despre economia orașului Galați din a doua jumătate a sec al XVIII-lea IV. Istorie politică şi social-economică 161-175 română
1973 Cercetări istorice, IV GRIGORAȘ, N. (autor) Complexul de monumente de la Copou - Iași IV. Istorie politică şi social-economică 177-190 română
1973 Cercetări istorice, IV AGACHE, D. (autor) Înființarea eforiilor-orășenești în Moldova IV. Istorie politică şi social-economică 191-205. română
1973 Cercetări istorice, IV MACOVEI, Adrian (autor) Prima întreprindere din Moldova pentru fabricarea uneltelor și mașinilor agricole (lași, 1841) IV. Istorie politică şi social-economică 207-222 română
1973 Cercetări istorice, IV HUMINIC-TECLEAN, Maria (autor) Acțiunile statisticii din 1859 și problemele creșterii și educației patriotice a cadrelor administrative în Principatele Unite IV. Istorie politică şi social-economică 223-229 română
1973 Cercetări istorice, IV MÂLCOMETE, P. (autor) Considerații cu privire la abordarea problemelor economice în opera lui Nicolae Iorga IV. Istorie politică şi social-economică 231-251 română
1973 Cercetări istorice, IV BOGDAN, Elena (autor) O vibrație spirituală autentică în lașul de altădată : Tereza Stratilescu IV. Istorie politică şi social-economică 253-270 română
1973 Cercetări istorice, IV CLOȘCĂ, C. (autor) Acțiuni cultural-educative de masă organizate de către Ateneul popular din cartierul Tătărași - Iași în perioada dintre cele două războaie mondiale IV. Istorie politică şi social-economică 271-293 română
1973 Cercetări istorice, IV ȘANDRU, Dumitru (autor) Aplicarea reformei agrare din 1921 pe moșia Onești - Urziceni - Boroșoaia, județul Iași IV. Istorie politică şi social-economică 295-307 română
1973 Cercetări istorice, IV FLORESCU, Gh. (autor), SAIZU, Ion (autor) Alegerile parlamentare din România între anii 1919-1922 IV. Istorie politică şi social-economică 309-334 română
1973 Cercetări istorice, IV CLOȘCĂ, C. (autor) Problematica publicisticii militantului comunist ieșean Gh. Tănase IV. Istorie politică şi social-economică 335-349 română
1973 Cercetări istorice, IV POTOP, Valeria (autor) Unirea Ligii Țăranilor din Moldova cu Frontul Plugarilor, 1933 IV. Istorie politică şi social-economică 351-357 română
1973 Cercetări istorice, IV LOGHIN, A. (autor), MARINESCU, C. (autor) Partidul Comunist Român, conducătorul forțelor democratice în procesul de transformare revoluționară a societății românești (1944-1947) IV. Istorie politică şi social-economică 359-375 română
1973 Cercetări istorice, IV ȚURCANU, Georgeta (autor) Teatru din Moldova și revoluția de la 1848 V. Note 377-381 română
1973 Cercetări istorice, IV ZAHARIA, D. (autor) D. Cantemir și L. F. Marsigli despre stadiul contemporan al Imperiului Otoman V. Note 383-391 română
1973 Cercetări istorice, IV NAGHIU, Iosif (autor) Preocupări de muzeografie locală colecții și colecționari din județul Botoșani V. Note 393-398 română
1973 Cercetări istorice, IV ABRUDAN, P. (autor) Trei documente inedite din secolul al XVIII-lea referitoare la neamul Stroici VI. Documente 399-406 română
1973 Cercetări istorice, IV MACOVEI, Adrian (autor) O instalație pentru finisat stofe, atestată documentar la Iași, 1805 VI. Documente 407-408 română
1973 Cercetări istorice, IV CROITORU, Mihai (autor) Un nou document iconografic Al. I. Cuza VI. Documente 409-411 română
1973 Cercetări istorice, IV MIHAIL, Paul (autor) Manuscris miscelaneu din secolul al XVIII-lea VI. Documente 411-415 română
1973 Cercetări istorice, IV ABRUDAN, P. (autor) CR. VLADESCU, C. KONIG, DAN POPA. Arme în muzeele din România VII. Recenzii 417-424 română
1973 Cercetări istorice, IV CORIVAN, N (autor) CONSTANTIN NUȚU, România în anii neutralității VII. Recenzii 418-420 română
1973 Cercetări istorice, IV HUMINIC, Maria (autor) D. IVANESCU, VIRGINIA ISAC. Al. I. Cuza. Acte și scrisori VII. Recenzii 420-421 română
1973 Cercetări istorice, IV CĂPREANU, I. (autor) Istoria unei citadele muncitorești; Nicolina - Iași (1892-1972) VII. Recenzii 421-424 română
1973 Cercetări istorice, IV GOSTAR, N (autor) Acad.Constantin Daicoviciu VII. Recenzii 425-426 română
1973 Cercetări istorice, IV NAGHIU, Iosif (autor) Vasile Ciurea VII. Recenzii 427-428 română
1973 Cibinium, seria 1969-1973 IRIMIE, Cornel (autor) Profilul tematic complex și problematica interdisciplinară a muzeului meștweșugurilor și tehnicii populare 5-8 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 BUCUR, Corneliu (autor) Activitatea de cercetare și organizare a muzeului tehnicii și meșteșugurilor populare din Dumbrava Sibiului din perioada 1968-1973 9-20 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 POPA, Constantin (autor) Sesiunea consiliului științific al Muzeului Tehnicii Populare 21-30 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 SOFRONIE, Mihai (autor) Prezentarea metalurgiei feroase în Muzeul Tehnicii Popolare din Dumbrava Sibiului 31-38 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 BRANGA, Nicolae (autor) Uneltele agricole și gospodărești dacice și romane din Muzeul Brukenthal 39-56 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 POPA, Constantin (autor) Agricultura în Mărginimea Sibiului 57-68 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 RĂDULESCU, Lelia (autor) Contribuții la cercetarea pescuitului în Țara Făgărașului în secolele XV-XX 69-76 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 DAVID, Liviu (autor) Cercetări pentru depistarea unei cgerhanale din Delta Dunării 77-86 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 BADEA, Anton (autor) Uneltele și instalații de oloit în colecția Muzeului Etnografic din Reghin 87-98 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 BUCUR, Corneliu (autor) Cu privire la metodologia cercetării și identificării monumentelor de cultură populară transferate în Muzeul Tehnicii Populare 99-126 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 GODEA, Ioan (autor), LUNGESCU, Olivia (autor) Morile de apă de pe Valea Roșiei. 127-134 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 POPESCU-ARGEȘEL, Ion (autor) Asupra morilor și altor instalații de apă din zona Munților Trascpului 135-156 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 PALADA, Ștefan (autor) Instalații complexe și complexe de industrie țărănească 157-174 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 WIENER, Raymonde (autor) Considerații de ordin tehnic referitoare la pivele cu pătoaie orizontală 175-188 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 FOCȘA, Marcela (autor) Prelucrarea lînei 189-196 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 CHELCEA, Ion (autor) Prelucrarea papurei în bunuri de utilitate practică și artistică în unele sare de pe Valea Dunării între cursul inferior al Oltului și Oltului Și mostiștei 197-206 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 STOICA, Georgeta (autor) Centre specializate în prelucrarea artistică a lemnului în Oltenia 207-232 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 CHELCEA, Ion (autor) Meșteșugul rotăritului în unele sate de pe Valea Dunării (între cursul inferior al Oltului și Mostiștei) 233-252 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 POPESCU, Constantin (autor) Arhitectura pastorală din Munții Branului 253-258 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 COSTĂCHESCU, Maria (autor) Atelierul de piepteni - Muzeul Galeș-Săliște 259-264 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 SZEKELY, Zoltan (autor) Meșteșugul de turtă dulce și formele de turtă dulce ca obiecte de artă populară la csecuii din Transilvania 265-280 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 FORTEIN, Valen (autor) Colecțiile Sandvig de la Maihaugen - Norvegia 281-298 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 POTTER BIKTOR, Herbert (autor) Muzeul Austriac în aer liber din Stubing de lîngă Gratz 299-314 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 MĂRGINEANU, Olga (autor) Ocupații, meșteșuguri, industrii populare, Bibliografie selectivă 315-316 română, germană
1973 Crisia, III Cuprins 5-6 română
1973 Crisia, III IGANAT, Doina (autor) Repertoriul descoperirilor neolitice din Bihor I. Studii şi materiale 7-23 română
1973 Crisia, III BLĂJAN, M. (autor) Cercetări arheologice pe teritoriul satelor Petreu (jud. Bihor) și Ady Endre (jud. Satu-Mare) I. Studii şi materiale 25-28 română
1973 Crisia, III NANASI, Zoltan (autor) Descoperiri în necropola celtică de la Curtuișeni I. Studii şi materiale 29-45 română
1973 Crisia, III DUMITRAȘCU, Server (autor), ORDENTLICH, Ivan (autor) Săpăturile arheologice de la Berindia I. Studii şi materiale 47-96 română
1973 Crisia, III CHIDIOȘAN, Nicolae (autor), ORDENTLICH, Ivan (autor) Un tezaur de argint descoperit la Oradea I. Studii şi materiale 97-107 română
1973 Crisia, III GUDEA, Nicolae (autor) Castrul roman de la Bologa. Săpăturile arheologice din anul 1969 I. Studii şi materiale 109-137 română
1973 Crisia, III DUMITRAȘCU, Sever (autor) Cercetări arheologice în Depresiunea Holodului (Săpăturile de la Cociuba Mare, jud. Bihor) I. Studii şi materiale 139-161 română
1973 Crisia, III CHIRILĂ, E. (autor), STRATAN, I. (autor) Un bronz inedit de la Constantius II emis la Sirmium I. Studii şi materiale 163-166 română
1973 Crisia, III DAN, M. (autor) Relațiile comerciale dintre Oradea și Cracovia la sfîrșitul secolului al XVI-lea I. Studii şi materiale 167-181 română
1973 Crisia, III BORCEA, Liviu (autor) Contribuții la biografia cronicarului birorean Ioan Szalardi I. Studii şi materiale 183-197 română
1973 Crisia, III ILEA, Ana (autor), POPOVICI, Ioan (autor) Fierăria de la Vașcău în prima jumătate a secolului al XVIII-lea I. Studii şi materiale 199-217 română
1973 Crisia, III COVACI, Veronica (autor) Manufactura de sticlă din Beliu în prima jumătate a secolului al XVIII-lea I. Studii şi materiale 219-234 română
1973 Crisia, III FAUR, Viorel (autor) Moise Sora Noac - un cărturar transilvănean mai puțin cunoscut I. Studii şi materiale 235-241 română
1973 Crisia, III DRECIN, Mihai (autor) Înfințarea institutului de credit și economii "Albina" din Sibiu I. Studii şi materiale 243-266 română
1973 Crisia, III MARINESCU, Ioan (autor) Acțiunile marilor unități române și sovietice pentru eliberarea Țării Crișurilor, în perioada septembrie-octombrie 1944 I. Studii şi materiale 267-282 română
1973 Crisia, III FAUR, Viorel (autor) Istoriografia bihoreană în anii republicii II. Bibliografii 283-288 română
1973 Crisia, III FAUR, Viorel (autor) 75 de ani de la adunarea generală a "Astrei" desfășurată la Beiuș III. Aniversări bihorene 305-316 română
1973 Crisia, III Avram Iancu. Viața și faptele unui erou și martir - Pascu Șt. IV. Recenzii 317-318 română
1973 Crisia, III Avram Iancu în memorialistică IV. Recenzii 319-320 română
1973 Crisia, III George Bariț și contemporanii săi IV. Recenzii 320-322 română
1973 Crisia, III Populație și societate IV. Recenzii 322-323 română
1973 Crisia, III Centenarul Societății pentru crearea unui fond de teatru român IV. Recenzii 324-325 română
1973 Cumidava, VI COMȘA, Eugen (autor) Unele probleme ale neoliticului din Sud-Estul Transilvaniei .9- română
1973 Cumidava, VI COSTEA, Florea (autor) O nouă descoperire arheologică în Țara Bîrsei: așezarea daco-romană de la Rîșnov "Blocuri" 19- română
1973 Cumidava, VI GUDEA, Nicolae (autor) Ceramica dacică din cadtrul roman de la Rîșnov (Cumidava),(județul Brașov) 25- română
1973 Cumidava, VI MARCU, Mariana (autor) O noua așezare prefeudală la Hărman 39- română
1973 Cumidava, VI POPA, Valentina (autor) Țara Făgărașului în stăpînirea domnilor munteni 45- română
1973 Cumidava, VI IONESCU, Elena (autor) Din corespondența inedită a lui David Corbea ceaușul 63- română
1973 Cumidava, VI NICOARĂ, Ion (autor) Aspecte ale revoluției din anii 1848-1849 în Brașov și Țara Bîrsei 85- română
1973 Cumidava, VI SPOREA, Corina (autor) Documente inedite care reflectă activitatea lui George Barițiu pusă în slujba țărănimii din Țara Bîrsei și împrejurimi, între anii 1850-1855 precum și lupta antifeudală a acesteia 97- română
1973 Cumidava, VI SOFRONIE, Rodica (autor) Aspecte din publicistica lui George Barițiu în perioada 1860-1963 121- română
1973 Cumidava, VI GLODARIU, Eugenia (autor) Despărțămîntul Brașov - inițiatorul bibliotecilor populare ambulante ale Astrei 133- română
1973 Cumidava, VI KRONER, Michael (autor) Învățarea limbii române în școlile germane din Transilvania, pînă în anul 1900 143- română
1973 Cumidava, VI MIKLOS, Ștefan (autor), MÎNDREA, Ioan (autor) Aspecte ale mișcării muncitorești din Brașov între anii 1903-1907 151- română
1973 Cumidava, VI CSIKI, Gheorghe (autor) Momente din luptele minerilor de la Căpeni între anii 1924-1931 171- română
1973 Cumidava, VI BUCUR, Dorica (autor) Conflictul de muncă de la fabrica "Julius Teutsch" din Brașov (1934) 181- română
1973 Cumidava, VI RĂDULESCU, Lelia (autor) Ceata de feciori în Țara Făgărașului 197- română
1973 Cumidava, VI POPESCU, Constantin (autor) Păstoritul în Țara Făgărașului între secolele XIV-XVIII 207- română
1973 Cumidava, VI MORARU, Olivia (autor) Date etnografice puțin cunoscute privind satele brănene într-o publicație din anul 1908 217- română
1973 Cumidava, VI NISTOR, Minerva (autor) Podoabe medievale, opere ale argintarilor brașoveni 227- română
1973 Cumidava, VI BĂRBUȚĂ, Nicolae (autor) Instituții muzeale belgiene: Institutul Regal al Patrimoniului Artistic - Bruxelles 261- română
1973 Cumidava, VI OPRIȘ, Ioan (autor) Puncte de vedere despre relația muzeu, mijloace de comunicare în masă 269- română
1973 Cumidava, VII SZEKELY, Zoltan (autor) Problema ceramicii dacice din sud-estul Transilvaniei .7- română
1973 Cumidava, VII GUDEA, Nicolae (autor), POP, Ioan (autor) Castrul roman de la Rîșnov. Săpăturile din anul 1971 13- română
1973 Cumidava, VII ALEXANDRESCU, Alexandrina (autor) Contribuții la cunoașterea populației autohtone din Țara Bîrsei în feudalismul timpuriu 47- română
1973 Cumidava, VII COMĂNESCU, Silviu (autor), MATEESCU, Corneliu (autor) Determinarea și reprezentarea spațială a "monumenbtelor" arheologice cu volum utilitar, săpat în pîmînt (principii și dispozitiv de lucru) 57- română
1973 Cumidava, VII POPESCU, Rica (autor) Cetatea Făgărașului în lumina inventarelor sale din secolul al XVII-lea 67- română
1973 Cumidava, VII NISTOR, Minerva (autor) Contribuții la cercetarea hanurilor din Țara Bîrsei 85- română
1973 Cumidava, VII DRĂGOESCU, Ion (autor) Corespondență inedită 127- română
1973 Cumidava, VII CHIRILĂ, Ioan (autor) Contribuții la istoricul Reuniunii române de gimnastică și cîntări din Brașov 141- română
1973 Cumidava, VII ȘELARU, Gheorghe (autor) Consecințele războiului vamal asupra economiei brașovene 159- română
1973 Cumidava, VII PORȚEANU, Alexandru (autor) Contribuții bibliografice la istoricul mișcării muncitorești și socialiste din Brașov (partea I, de la începuturi pînă în anul 1900) 193- română
1973 Cumidava, VII MIKLOS, Ștefan (autor), MÎNDREA, Ioan (autor) Contribuții privind participarea maselor populare din Țara Făgărașului la revoluția burghezo-democratică de la 1848 în țările Române 215- română
1973 Cumidava, VII BUCUR, Dorica (autor) Aspecte din lupta oamenilor muncii din Brașov sub conducerea P.C.R. în anii 1929-1933 225- română
1973 Cumidava, VII GHIRAN, Ioan (autor) Începutul activității social-politice a lui Ilie Cristea la Brașov 241- română
1973 Cumidava, VII LUPU, Ion (autor) Idei economice în scrierile lui Ilie Cristea 251- română
1973 Cumidava, VII SUCIU, Ștefan (autor) Documente inedite referitoare la poziția față de fascism a lui Ilie Cristea 267- română
1973 Cumidava, VII Săpăturile arheologice efectuate de Muzeul Județean Brașov în anii 1972-1973 279- română
1973 Cumidava, VII NUSSBACHER, Gernot (autor) Date noi privind viața și activitatea umanistului Johannes Honterus 287- română
1973 Cumidava, VII HAȘDEU, Titus (autor), PENELEA, Georgeta (autor) Lista refugiaților din Țara Românească în districtul Brașov, în timpul revoluzției din anul 1821 condusă de Tudor Vladimirescu 293- română
1973 Cumidava, VII GHERMAN, Mircea (autor) Portretul lui Avram Iancu 337- română
1973 Cumidava, VII POPA, Luana (autor) Colecția de medalii românești a Muzeului județean Brașov 341- română
1973 Cumidava, VII POPP-SĂNDULESCU, Anca (autor) Un veteran al graficii militante românești: Valeriu Maximilian 353- română
1973 Cumidava, VII TALOȘ, Ioan (autor) Tipologia vehiculelor țărănești. O contribuție la apariția, evoluția și răspîndirea lor. - Putscke Wolfgang 365- română
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 BORONEANȚ, Vasile (autor) Recherches archéologiques sur la culture Schela Cladovei de la zone des ''Portes de Fer'' 005-040
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 BOLOMEY, Alexandra (autor) An outline of the late Epipaleolithic economy at the ''Iron Gates'' : the evidence on bones 041-052
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 CÂRCIUMARU, Marin (autor) Analyse pollinique des coprolithes livrés par quelques statons archéologiques des deux bords du Danube dans la zone des ''Portes de Fer'' 053-060
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 COMȘA, Eugen (autor) Parures néolithiques en coquillages marins découvertes eu territoire roumain 061-076
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 ALEXANDRESCU, Alexandrina D. (autor) La nécropole du bronze récent de Zimnicea (dép. de Teleorman) 077-098
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 COMĂNESCU, Ștefan (autor), FEDOROVICI, C. (autor), NECRASOV, Olga (autor), ONOFREI, Margareta (autor) Études anthropoligiques des squelletes de Zimnicea datant de l'Âge du Bronze récent (nécropole C10) 099-126
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 HOREDT, Kurt (autor) Die dakischen Silberfunde 127-168
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 SPEIDEL, N. (autor) Numerus Syrorum Malvensium 169-178
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 POPILIAN, Gheorghe (autor) La céramique sigillée d'importation découverte en Oltenie 179-216
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 ALEXANDRESCU-VIANU, Maria (autor) Contributions à une classification des stèles funéraires de la Mésie Inférieure 217-242
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 BICHIR, Gheorghe (autor) Manifestation de caractèr magique et cultuel chez le Carpes 243-256
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 DIACONU, Gheorghe (autor) Über die Fibeln mit halbkreisförmiger Kopfplatte und rautenförmigem Fuß am Dazien 257-276
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 SPINEI, Victor (autor) Découvertes de l'étape tardive des migrations à Todireni (dép. de Botosani) 277-292
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 DUMITRESCU, Vladimir (autor) À propos d'un nouvelle synthèse concernant l'époque néo-énéolithique du sud-est et du centre -est de l'Europe 293-310
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 DUMITRESCU, Hortensia (autor) Sur une nouvelle interprétation du modèle de sanctuaire de Cascioarele 311-316
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 COMȘA, Eugen (autor) Quelques considérations concernant la chronologie relative des cultures néolithiques limitrophes du nord de la Péninsule Balkanique 317-322
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 PROTASE, Dumitru (autor) Trupes auxiliares originaires des provinces germaniques dans l'armée de Dacie 323-328
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 RUSSU, Ion I. (autor) Eine römischen Grabinschrift in doppelter Ausführung 329-332
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 TODD, Richard A. (autor) Note on the Legion I Iovia at Noviodunum 333-336
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 BUSUIOC, Elena (autor) Objet de parure du Ve siècle de n.è., découvert à Rotopanesti (dép. de Suceava) 337-342
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 MITREA, Bucur (autor) La céramique jaunne de haute époque féodale de la nécropole de Sultana (dép. d'Ilfov) 343-350
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 BARASCHI, Silvia (autor), DIACONU, Petre (autor) Objets of bone and antler from Pacuiul lui Soare 351-360
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 MORINTZ, Sebastian (autor) Les fouilles archéologiques en Roumanie (1972) 361-398
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 MITREA, Bucur (autor) Découvertes de monnaies antiques et byzantines dans la République Socialiste de Roumanie. XVI 399-416
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 DIACONU, Petre (autor), RĂDULESCU, Alexandru (autor) Les revues roumaines d'archéologie et d'histoire ancienne (1966-1972) 417-440
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 VULPE, Alexandru (autor) Compte rendu: ''Die Äxte und Beile in der Slowakei'' - Maria Novotná 441-444
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 TUDOR, Ersilia (autor) Compte rendu: ''Die Frühbronzezeit in Nordost-Ungarn'' - Nándor Kalicz 445-447
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 ALEXANDRESCU, Petre (autor) Compte rendu: "Greek Burial Customs. Aspects of Greek and Roman Life" - Donna C. Kurtz, John Boardman 448-448
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 ALEXANDRESCU, Petre (autor) Compte rendu: "Les céramiques archaïques et classiques de l'acropole lycienne'' - Henry Metzger 449-450
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Compte rendu: "Études histriennes'' - Iorgu Stoian 451-451
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 BORDENACHE, Gabriella (autor) Compte rendu: "La peinture pompéienne. Essai sur l'évolution de sa signification" - Karl Schefold 452-454
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 HARHOIU, Radu (autor) Compte rendu: "Die spätrömischen Grabfunde in Südbayern'' - Erwin Keller 455-456
1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17 RĂDULESCU, Alexandru (autor) Compte rendu: "Unterregenbach. Kirchen. Herrensitz. Siedlungsbereiche.'' - Günter P. Fehring 457-460
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai (autor) Recherches paleolithiques a Suceveni .7- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie MIHAI, C. (autor) Les etablissementa cucuteniens de Giurgești et de Buznea dans la zone de Tîrgul Frunos .11- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie NIȚU, A. (autor) Vases zoomorphes cucuteniennes 15- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie SPINEI, Victor (autor) Recherches archeologiques a Piatra-Neamț - Dărmănești 21- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) La fortrese merdievale d'Enisala - outils, armes et objects de parure 29- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie MATEESCU, T. (autor) Les deports d'Issaccea de l'Empire Ottoman 49- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie MĂRIEȘ, S. (autor) La creation de l'agence consulaire autrichienne dans les Principautes Roumaines 69- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie AGACHE, D. (autor) Attributions specifiques du "părcălab" de Galatzi dans le temps du Reglement Organique (1832-1849) 81- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie ANDREI, Victor (autor) Les Bas-Danube et la ville de Galatzi reflectes dans les notes de quelques voyageurs francais du XIX-e siecle 99- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie IVĂNESCU, D. (autor) Nouvelles donnees concernant Al.I. Cuza avant son regne 113- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie OPREA, Nedelcu (autor) Le double election d'Alexandru Ioan Cuza a travers les pages du journal "Steaua Dunării, Zimbrul și Vulturul" 127- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie CORIVAN, N. (autor) La politique etrangere dev Al.I. Cuza 139- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie RÎPĂ-BUICLIU, Dan (autor) Le livre roumain ancien a annotations 163- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie RUSU, Dumitru (autor) Documents concernant las reglementation du repos dominical a Galatzi entre les annees 1865 et 1878 171- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) V.A. Urechia, historien, homme de lettres, collectionneur et museoloque 179- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie PORȚEANU, Alexandru (autor) Contributions bibliographiques a l'histoire du mouvement ouvrier et socialiste de Galatzi et Brăila. Premiere partie. Depuis le commencement jusqu'a 1900 193- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie MARINESCU, C. (autor) La contribution des societes "Carpați" et la "Lique Culturelle" de Galatzi a la lutte pour l'union de la Transylvanie avec la Roumanie 227- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie ITU, Maria (autor) Les ecoles pour adultes dans les prisons 243- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie EȘANU, L. (autor) L'activite de la section de Galatzi du Parti Socialiste entres les annes 1919-1921 259- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie PANȚÎRU, P. (autor) Aspects du mouvement des ouvriers de Galatzi pendant la periode de la dictature royale 273- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie ALDEA, Ion (autor) De l'activite de jeunes de Galatzi dans la periode des annees 1944-1947 283- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) L'activite du musee dans le department de Galatzi a la commemoration des trois decennies de la liberation de notre patrie du joug fasciste 289- franceză
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 PĂUNESCU, Alexandru (autor) Cercetări paleolitice în județul Botoșani (1970) 009-014
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 BRUDIU, Mihai (autor) Cercetări paleolitice la Puricani, județul Galați (1970) 015-018
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 MATEESCU, Corneliu (autor) Săpăturile arheologice de la Vădastra (1970) 019-024
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 COMȘA, Eugen (autor) Complexul arheologic de la Grădiștea Ulmilor - Boian, jud. Ialomița (1960 - 1965) 025-032
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 COMȘA, Eugen (autor) Rezultatele săpăturilor arheologice din așezarea neolitică de la Ipotești, jud. Olt (1961) 033-038
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 NECRASOV, Olga (autor) Studiul resturior de faună din așezarea neolitică de la Radovanu, jud. Ilfov 039-046
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 COMȘA, Eugen (autor), KACSO, Karol (autor) Rezultatele sondajelor din complexul neolitic de la Oarța de Sus, jud. Maramureș (1970) 047-052
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 TEODOR, Silvia (autor) Cetatea traco-getică de la Arsura, jud. Vaslui (1964) 053-060
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 ATANASIU, F. (autor), CRIȘAN, Ion Horațiu (autor), DAICOVICIU, Constantin (autor), FERENCZI, Istvan (autor), VASILIEV, V. (autor) Șantierul arheologic dacic din Munții Orăștiei, jud. Hunedoara (1960 - 1966) 061-086
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 PIASKOWSKI, J. (autor) Examenul metalografic al unor obiecte antice de fier de la Poiana și Popești din epoca Latene 087-096
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 BICHIR, Gheorghe (autor) Șantierul arheologic Poiana - Dulcești, jud. Neamț (1961 - 1970) 097-106
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 BUJOR, Exspectatus (autor) Așezarea romană de la Bumbești - Jiu, jud. Gorj (1969 - 1972) 107-114
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 CHIRILĂ, Eugen (autor), GUDEA, Nicolae (autor) Șantierul arheologic Bologa, jud. Cluj (1967) 115-124
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 ONEA, Octavian (autor), PETOLESCU, Constantin C. (autor) Cercetări în necropola Sucidavei, jud. Olt (1968) 125-140
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 POENARU - BORDEA, Gheorghe (autor) Monedele descoperite în necropola Sucidavei în campania a XX-a (1968) 141-146
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 RADU, Ortansa (autor) Mormântul sarmatic de la Pădurea Verde, Timișoara, jud. Timiș (1969) 147-150
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 APROTOSOAIE, Filaret (autor), ZAHARIA, Emilia (autor), ZAHARIA, N. (autor) Sondajul din așezarea de la Drăgușeni ''La Ocoale'' jud. Botoșani (1968) 151-168
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 PALADE, Vasile (autor) Săpăturile arheologice de la Bogdănești - Fălciu, jud. Vaslui (1967 - 1968) 169-190
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 NESTOR, Ion (autor), ZAHARIA, Eugenia (autor) Raport preliminar despre săpăturile de la Bratei, jud. Sibiu (1959 - 1972) 191-202
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 DOLINESCU-FERCHE, Suzana (autor) Așezarea din secolul al VI-lea e.n. de la Olteni, jud. Teleorman (1966) 203-208
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 MITREA, Bucur (autor) Necropola feudală timpurie de la Izvoru-Giurgiu, jud. Ilfov (1970) 209-218
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 ZOLTAN, Szekely (autor) Săpăturile executate de Muzeul din Sf. Gheorghe (1967 - 1970) 219-224
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 CIUCĂ, Nicoleta (autor) Descoperiri de tip Protodridu la Bârlad - cartierul Munteni, jud. Vaslui (1964) 225-230
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 ALEXANDRESCU, A.D. (autor), MARCU, M. (autor), POP, Ion (autor) Raport asupra săpăturilor de la Hărman, jud. Brașov (1961 - 1970) 231-260
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 MONAH, Dan (autor), SPINEI, Victor (autor) Șantierul arheologic Brășăuți, jud. Neamț (1969) 261-274
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 ANDRONIC, Alexandru (autor), NEAMȚU, Eugenia (autor) Săpăturile de salvare de la Huși, jud. Vaslui (1964) 275-280
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 CHEPTEA, Stela (autor), NEAMȚU, Eugenia (autor) Cercetările arheologice de la "Casa Dosoftei" din Iași (1966 - 1968) 281-290
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 BARNEA, I. (autor) Noi descoperiri din epoca feudalismului timpuriu la Dinogetia-Garvăn, jud. Tulcea (1963 - 1968) 291-334
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 FERENCZI, Geza (autor), FERENCZI, Istvan (autor) Cercetări de topografie arheologică în bazinul superior al Târnavei Mari (Partea I) 335-352
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 CHIRICĂ, V. (autor), POPOVICI-BALTĂ, R. (autor) Cercetări arheologice de suprafață la sud de București 353-367
1973 Mousaios, I AVRAM, Valeriu (autor) Aspecte privind exploatarea, prelucrarea și comerțul cu petrolul în județul nostru română
1973 Mousaios, I DIACONU, Gheorghe (autor) Descoperirile arheologice de la Gheraseni - Buzău română
1973 Mousaios, I DRÎMBOCIANU, Vasile (autor) Un tezaur de monede medievale descoperite la Glodeanu-Siliștea română
1973 Mousaios, I GEORGESCU, Maria (autor) Aspecte ale situației sanitare din perioada 1900-1944 română
1973 Mousaios, I GEORGIAN, Pamfil (autor) Gura Teghii - sat de cardon română
1973 Mousaios, I GIURGIU, Horia (autor) Mînzălești - file de monografie română
1973 Mousaios, I IONAȘCU, Ion (autor) Tîrgul (bîlciul) de la Valea Teancului română
1973 Mousaios, I KONIG, Karol (autor), VLĂDESCU, Cristian (autor) Arme albe și de foc din colecția Muzeului Județean de Istorie română
1973 Mousaios, I NICOLESCU, Valeriu (autor) Aspecte economice și sociale din Buzăul primelor decenii ale secolului al XX-lea română
1973 Mousaios, I ȘANDRU, Dumitru (autor) Contribuții la studiul unei proprietăți devălmașe: Obștea Putreda română
1973 Mousaios, I VRAPCIU, Nicolae (autor) Ecouri buzoiene la mișcarea revoluționară din anul 1821 română
1973 Mousaios, I ZAHARIA, Eugenia (autor) Stațiunea arheologică Sărata Monteoru română
1973 Peuce, III, seria științele naturii COTEȚ, Petre (autor) Probleme de geomorfologie cuaternară în Dobrogea (cu privire specială asupra versantului nordic) 15-34 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii COTEȚ, Petre (autor) Evoluția litoralului românesc în timpul Holocenului 35-47 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii BREIER, Ariadna (autor), GÎȘTESCU, Petre (autor) Complexul Razim-Sinoe - Geneză, morfometrie și regim hidric - 49-76 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii AIRINEI, Ștefan (autor), PRICĂJAN, Artemiu (autor) Contribuții geologice și geofizice la descifrarea și cunoșterea "horstului dobrogean" 77-101 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii HOREANU, Clement (autor) Contribuție la cunoșterea vegetației antropofile din Podișul Casimcea 103-122 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii HOREANU, Clement (autor) Contribuții la flora ornamentală a Podișului Casimcea și posivlități de valorificare a unor specii spontane 123-129 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii CONSTANTINEANU, Mihai (autor) Ichneumonidae (Hymenoptera) din Delta Dunării (grindul Caraorman) 131-163 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii RADULESCU, Ion (autor) Acarieni plumicoli )Analgesoidea) colectați de la păsările din Dobrogea (județul Tulcea) 165-167 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii DRAGOMIR, Nicolae (autor) Contribuții la studiul biologiei, ecologiei și combaterii speciilor de Hyponomeuta din regiunea Deltei Dunării, cu privire specială asupra Hyponomeutei rorellus Hb. (sinonim Helicella Frey), defoliator al sălciilor 169-178 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii DRAGOMIR, Nicolae (autor) Factori limitativi în dezvoltarea focarelor de dăunători xylofagi în plantațiile de plopi negri hibrizi din Delta Dunării 179-184 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii POPESCU-MARINESCU, VIRGINIA (autor) Repartiția și componența organismelor animale din biocenozele bentonice și fitofile, în brațele Dunării și Delta Dunării 185-209 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii GODEANU, Marioara (autor), GODEANU, Stoica (autor), IONESCU, Virginia (autor) Variația anuală a planctonului din incinta îndiguită Obretin (Delta Dunării) 211-260 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii GAVRILĂ, Lucian (autor) Influența condițiilor hidrologice asupra dezvoltării asociațiilor algale perifitice în complexul Crapina-Jijila, zona inundabilă a Dunării 261-271 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii GAVRILĂ, Lucian (autor) Dinamica și condițiile dezvoltării asociațiilor algale din fitoplancton în complexul Crapina-Jijila, zona inundabilă a Dunării 273-301 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii MOLNAR, Augustin (autor), STOICA, Alexandru (autor) Variabilități biometrice ale lui Phagmites comunis sub influența condițiilor hidrologice 303-310 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii ELIAN, Lucreția (autor), LEONTE, Eliza (autor), NICOLESCU, Dorina (autor), POPESCU-MARINESCU, VIRGINIA (autor) Comportarea unor nevertebrate acvatice și pești în condiții de combatere a vegetației din lacuri 311-337 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii IONESCU, Alexandru (autor), LEONTE, Eliza (autor) Intoxicări cu fluor ale plantelor și animalelor din zona uzinelor de aluminiu și îngrășăminte fosfatice 339-353 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii LEONTE, Vasile (autor) Chefalul - obiect de piscicultură în apele salmastre 355-365 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii TEODORESCU-LEONTE, Rodica (autor) Posibilitatea de sporire a productivității piscicole în crescătoriile extinse din Delta Dunării 367-371 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii MUNTEANU, Ion (autor) Posibilități de sporire a producției piscicole în crescătoriile intensive din Delta Dunării 373-375 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii CAZACU, Constantin (autor), CAZACU, Gabriela (autor) Studii biometrice comparative la crapul de cultură din Delta Dunării, în urma unor lucrări preliminarii de selecție fenotipică 377-389 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii GIURCĂ, Radu (autor) Notă preliminară asupra prezenței peștilor fitofaci în Dunăre 391-395 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii POPESCU, Maria (autor) Contribuții la cunoșterea hranei adulților de Rana ridibunda Pall și Rana Esculenta L. din județul Tulcea 397-408 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii PAȘCOVSCHI, Sergiu (autor) Unele aspecte biogeografice ale pădurilor nord-dobrogene 409-418 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii CĂTUNEANU, Ion (autor), TĂLPEANU, Ion (autor), THEIS, Felicia (autor) Păsările răpitoare din Dobrogea de Nord și situația lor actuală 419-452 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii RADU, Dimitrie (autor) Originea geografică a păsărilor din Delta Dunării 453-505 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii RADU, Dimitrie (autor) Popularea cu păsări a Deltei Dunării 507-518 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii ALMĂȘAN, Horia (autor), DRAGOMIR, Nicolae (autor), INAȘCU, Marius (autor), KISS, Bodond (autor), MIHĂILEANU, Alexandru (autor), SCĂRLĂTESCU, Gheorghe (autor) Dinamica efectivelor la principalele specii de păsări acvatice de mare importanță faunistică și cinegetică din Delta Dunării în deceniul 1961-1970 519-538 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii KISS, Botond (autor) Date preliminare asupra ornitofaunei Insulei Sahalin și rolul ei în migrație (II) 539-567 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii STĂNESCU, Dan (autor), ZSIVANOVITS, Peter (autor) Date preliminare cu privire la ornitofauna vernală a rezervațiilor ornitologice Histria și Murighiol - Dobrogea 569-582 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii MARINOV, Mihai (autor) Date preliminare asupra ornitofaunei Lacului Zaghen 583-594 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii KISS, Botond (autor) Pescărița-Mare - Hydroprogne caspia (Pall.) în Delta Dunării, Dobrogea maritimă și intensificarea migrațiilor transcontinentale 595-624 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii KLEMM, Werner (autor) Situația codalbului (Hallaeetus albicilla) și a șoimului dunărean (Falco cherrug) în primăvara anului 1971, pentru Delta Dunării 625-628 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii KISS, Botond (autor) Luscinia svecica svecica - subspecie nouă pentru țară 629-631 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii KISS, Botond (autor), KOHL, Ștefan (autor) Leziuni, fracturi și anomalii la oasele unor păsări 633-641 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii GRIOSEL, Annik (autor), GRIOSEL, Yves (autor) Le royaume du pelican 643-671 franceză
1973 Peuce, III, seria științele naturii ANGELESCU, Nicolae (autor), RĂDULESCU, Ion (autor) Contribuții la cunoșterea enterohelminthofaunei biyamului (Ondrata zibethica L.) din Delta Dunării 673-680 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii APRILESCU, Mihail (autor), TUDOR, George (autor) Cercetări privind flora bacterinană bucală și branhială la crap, somn, șalău și știucă 681-688 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii ANGELESCU, Nicolae (autor), MARINESCU, Dorina (autor) Contrubuții la cunoșterea parazitofaunei gobiidelor din apele românești 689-697 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii ANGELESCU, Nicolae (autor), RĂDULESCU, Ion (autor) Observații asupra hidropiziei infecțioase din apele piscicole românești 699-709 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii ANTON, Elena (autor), BURILA, C. (autor), TUDOR, George (autor) Intoxicația cu atriplex tatarica L., (loboda sălbatică) la ovine 711-722 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii ANTON, Elena (autor), ZĂNOGEANU, I. (autor) Observații asupra unor cazuri de intoxicație cu fân de galega officinalis la ovine 715-722 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii CRASOVSCHI TUDOR, Rodica (autor) Sinteza hemolizinelor în diferite condiții de cultivare la Bacillus cereus 723-733 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii DIACONESCU, Nicolae (autor), SCUTARIU, V. (autor), TUDOR, George (autor) Observații epizoologice asupra unui focar cu evoluție acută de orhiepididimita infecțioasă la berbeci 735-748 română
1973 Pontica, VI IRIMIA, Mihai (autor) Descoperiri noi privind populația autohtonă a Dobrogei și legăturile ei cu coloniile grecești (sec. V-I î.e.n) .7-71 română
1973 Pontica, VI MUNTEANU, Maria (autor) Les divinites du Pantheon greco-romain dans les villages de la Dobroudja romaine 73-86 franceză