Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", X, 1973