Acta Musei Napocensis: ActaMN, IV, 1967


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PROTOPOPESCU, George (autor) Republica noastră la 20 de ani V-VIII română
articol de periodic Cuprins IX-XII română, engleză, franceză, germană
articol de periodic DEAC, A. (autor) , VAJDA, Ludovic (autor) 1907 și Transilvania 1-15 română
articol de periodic FERENCZI, Istvan (autor) Cimitirul „scitic” de la Ciumbrud (partea de III-a) Studii şi Materiale 19-45 română
articol de periodic PROTASE, Dumitru (autor) Legiunea III Flavia la nordul Dunării și apartenența Banatului și Olteniei de vest la Provincia Dacia Studii şi Materiale 47-72 română
articol de periodic DAICOVICIU, Constantin (autor) , DAICOVICIU, Hadrian (autor) Noi considerații asupra Daciei Malvensis Studii şi Materiale 73-83 română
articol de periodic RUSSU, Ion (autor) Tracii în Dacia romană Studii şi Materiale 85-105 română
articol de periodic BADER, T. (autor) , DUMITRAȘCU, ever. (autor) Așezarea dacică de la Medieșul Aurit Studii şi Materiale 107-126 română
articol de periodic BELU, S. (autor) , GOLDENBERG, S. (autor) Două registre privind postăvăritul și comerțul cu postav la Brașov în sec. XVI Studii şi Materiale 127-151 română
articol de periodic IMREH, Ștefan (autor) , PATAKI, I. (autor) Contribuții la studiul agriculturii transilvănene (1570-1610) Studii şi Materiale 153-185 română
articol de periodic NAGLER, D. (autor) Tablete de breaslă ale Muzeului Brukenthal Studii şi Materiale 187-198 română
articol de periodic BUNTA, Magdalena (autor) , IOSUB, V. (autor) Tablete și semnele de breaslă în lecțiile Muzeelor de Istorie Cluj și Sighișoara Studii şi Materiale 199-213 română
articol de periodic ARDOS, Alexandru (autor) , MIREL, Maria (autor) Date privind începuturile învățământului profesional în Transilvania Studii şi Materiale 215-235 română
articol de periodic VAJDA, Ludovic (autor) Extracția și prelucrarea metalelor neferoase în Transilvania (1848-1867) Studii şi Materiale 237-263 română
articol de periodic CSETRI, A. (autor) , KOVACS, I. (autor) Repartizarea mașinilor agricole în Transilvania la sfârșitul secolului al XIX-lea Studii şi Materiale 265-280 română
articol de periodic PROTOPOPESCU, George (autor) Mărășești, 1917 Studii şi Materiale 281-319 română
articol de periodic UNC, Gheorghe (autor) Solidaritatea maselor muncitoare din România cu Marea Revoluției Socialistă din Octombrie Studii şi Materiale 307- română
articol de periodic BOTORAN, C. (autor) , DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Greva muncitorilor metalurgiști de la Uzinele Ferdinand și Nădrag (martie 1939) Studii şi Materiale 321-334 română
articol de periodic BUNTA, Petru (autor) Structura socială și situația materială a maselor în România (deceniile 4-5 ale sec. XX) Studii şi Materiale 335-365 română
articol de periodic TOTH, M. (autor) Aspecte ale controlului de stat și activității sindicatelor în anii 1945-1947 Studii şi Materiale 367-387 română
articol de periodic HĂGAN, T. (autor) Contribuția minerilor din Valea Jiului la refacerea economiei națională (1945-1947) Studii şi Materiale 389-400 română
articol de periodic VLASSA, Nicolae (autor) Unele probleme ale neoliticului Transilvaniei Note şi discuţii 403-423 română
articol de periodic SEREȘ, A. (autor) , VASILIEV, Valentin (autor) Materiale arheologice de pe teritoriul comunei Crizbav Note şi discuţii 425-429 română
articol de periodic MITROFAN, Ioan (autor) Așezarea hallstattiană de la Teleac Note şi discuţii 431-438 română
articol de periodic CRIȘAN ION, Horațiu (autor) Despre agatârși Note şi discuţii 439-443 română
articol de periodic DAICOVICIU, Hadrian (autor) „Regatul” lui Rhemaxos Note şi discuţii 445-447 română
articol de periodic STOICOVICI, Eugen (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Studiul constituției și compozițieiunor monede antice prin cercetări metalografice Note şi discuţii 449-456 română
articol de periodic CHIRILĂ, Eugen (autor) , LUCĂCEL, V. (autor) , PEPELEA, V. (autor) , TOGAN, G. (autor) Descoperiri monetare antice și bizantine în Transilvania Note şi discuţii 457-459 română
articol de periodic PROTASE, Dumitru (autor) , ZRINYI, A. (autor) O pușculiță cu denari romani imperiali de la Cristeștii de Mureș Note şi discuţii 461-467 română
articol de periodic DAICOVICIU, Constantin (autor) Un nou „Sacerdos Arae Augusti” în Dacia Note şi discuţii 469-470 română
articol de periodic GLODARIU, Ioan (autor) Două fiare de plub de la Bicfalău Note şi discuţii 471-472 română
articol de periodic GLODARIU, Ioan (autor) Lei funerari romani la Valea Sângeorgiului Note şi discuţii 473-476 română
articol de periodic VASILIEV, Valentin (autor) Un relief funerar roman în Muzeul de Istorie Cluj Note şi discuţii 477-480 română
articol de periodic POP, Constantin (autor) O amuletă romană (?) Note şi discuţii 481-487 română
articol de periodic POP, Constantin (autor) Precizări în legătură cu câteva piese sculpturale antice din Muzeul de Istorie Cluj Note şi discuţii 489-493 română
articol de periodic RADU, D. (autor) O monedă din sec. IV e.n. descoperită la Cluj Note şi discuţii 495-497 română
articol de periodic NEMETI, I. (autor) Descoperiri funerare din sec. V e.n. lângă Carei Note şi discuţii 499-507 română
articol de periodic HOREDT, K. (autor) Cu privire la locul de descoperire a sabiei de la Morești Note şi discuţii 509-510 română
articol de periodic VLASSA, N. (autor) Tot despre locul de descoperire a sabiei "de la Morești" Note şi discuţii 511-512 română
articol de periodic KORODI, I. (autor) Restaurarea și conservarea unui scut dacic Note şi discuţii 513-524 română
articol de periodic PINTEA, V. (autor) Cu privire la așezarea feudală de la Sopor-Iacobeni Note şi discuţii 525-541 română
articol de periodic GYULAI, Paul (autor) Trei călimări medievale în Muzeul de Istorie Cluj Note şi discuţii 543-547 română
articol de periodic EDROIU, Nicolae (autor) Un izvor narativ transilvănean privind „răscoala holerei” din Slovacia de Est (1831) Note şi discuţii 549-552 română
articol de periodic PASCU, Ștefan (autor) Secția de istorie medievală a Muzeului de Istorie Cluj Note şi discuţii 553-561 română
articol de periodic MAIOR, L. (autor) Aspecte ale organizării administrației românești din anii 1848-1849 în Transilvaniei Note şi discuţii 563-570 română
articol de periodic CORDOȘ, Nicolae (autor) , TEODOR, P. (autor) Activitatea economică a doctorului Pavel Vasici Note şi discuţii 571-580 română
articol de periodic NEAMȚU, Gelu (autor) Din corespondența lui T. Cipariu cu G. Barițiu referitoare la editarea unui organ de presă al "Astrei" Note şi discuţii 581-588 română
articol de periodic Mihail Macrea (1908-1967) 589-590 română
articol de periodic Lista prescurtărilor 591-595 română