Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) La 30 de ani de la începerea săpăturilor arheologice de la Schela Cladovei .3- română
articol de periodic SCHUSTER, Cristian (autor) Considerații privind așezările culturii Glina 12- română
articol de periodic NICA, Marin (autor) Date noi cu privire la geneza și evoluția culturii Verbicioara 18- română
articol de periodic CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Cultura Verbicioara în județul Mehedinți 35- română
articol de periodic CALOTOIU, Gheorghe (autor) Cercetările arheologice de la Vierșani-Jupînești, jud. Gorj 49- română
articol de periodic CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) O sabie de bronz de la Ostrovul Mare 55- română
articol de periodic POPILIAN, Gheorghe (autor) Unitatea culturală din privinciile romane Dacia și Moesia 59- română
articol de periodic STÎNGĂ, Ion (autor) Circulația navală pe Dunăre. Amenajări și facilități portuare în preajma Drobetei 75- română
articol de periodic STUPARU, Constantin (autor) Descoperiri arheologice pe Valea Cosuștei (studiu preliminar) 83- română
articol de periodic CIMPOIERU, Clarisa (autor) Arme albe medievale pentru lupta de la distanță existente în colecția Muzeului Regiunii Porților de Fier 90- română
articol de periodic CHIPURICI, Nicolae (autor) Despre bunurile imobiliare ale Buzeștilor la Vlădaia și vestigiile lor după 300 de ani 96- română
articol de periodic BALACI, Cornelia (autor) Danii ale lui Constantin Brîncoveanu către mănpstirea Motrului 99- română
articol de periodic JUAN-PREDOI, Constantin (autor) Orașul Orșova la începutul secolului XIX-lea: evenimente și personaje în contextul pregătirii Revoluției lui Tudor Vladimirescu 103- română
articol de periodic GHERGHE, Otilia (autor) Însemnările lui Costache Romanescu, secretar al Gubernului Provizotiu de la 1848 - manuscris inedit aflat în colecțiile Muzeului Olteniei 110- română
articol de periodic BAICU, Stelian (autor) Un raport despre traficul de mărfuri în sectorul Porților de Fier în anii 1909-1913, semnat Karl Tompa 115- română
articol de periodic DEACONU, Luchian (autor) Ecoul național al Unirii Basarabiei cu Romania (27 martie/9 aprilie 1918) 120- română
articol de periodic RĂȚOI, Tudor (autor) Edificii reprezentative ale Severinului: Hala "Radu Negru" 126- română
articol de periodic PARVANESCU, Vasile (autor) Contribuții la istoricul construirii Palatului Cultural din Drobeta Turnu Severin 131- română
articol de periodic CHIPURICI, Nicolae (autor) Orașul Turnu Severin și Frontul de la Cerna în memoriile unui combatant severinean 140- română
articol de periodic CIMPOIERU, Clarisa (autor) Un moment din serbările Centenarului orașului Turnu Severin 145- română
articol de periodic PARVANESCU, Vasile (autor) Omagiu lui Alexandru Bărcăcilă: dedicații pe volume din biblioteca lui Al. Bărcăcilă existente în biblioteca Muzeului Porților de Fier 149- română
articol de periodic CĂPITĂNESCU, Elena (autor) Icoane și iconari mehedințeni identificați în cadrul colecției de icoane a Muzeului Regiunii Porților de Fier 155- română
articol de periodic PÎRVULESCU, Valeria (autor) Prezențe ale artei monumentale contemporane românești: un panou mai puțin cunoscut al lui Constantin Piliuță în sala turbinelor de la Hidrocentrala Porților de Fier I 161- română
articol de periodic BĂLĂCEANU, Maria (autor) Schițe pentru un iconostas de la începutul sec. al XVIII-lea (I) 166- română
articol de periodic BĂLĂCEANU, Maria (autor) Un portret de Mișu Popp? 170- română
articol de periodic BRATILOVEANU POPILIAN, Marcela (autor) Date privind procedee și instalații de conservarea fructelor 173- română
articol de periodic BOLOLOI, Olimpia (autor) Pomicultura și viticultura - ocupații oglindite în documentele din Colecțșia Muzeului Regiunii Porților de Fier 179- română
articol de periodic FIFOR, Mihai (autor) Elemente mitico-rituale în cadrul ceremonialului de naștere 186- română
articol de periodic ENACHE, Ștefan (autor) Semnificații mitologice și religioase în balada "antofiță al lui Vioară" culeasă de Costică Ciobanu-Pleniță 195- română
articol de periodic ȘIȘU, Vasile (autor) Soarele și luna - mituri și simboluri astrale în cultura populară din județul Mehedinți 202- română
articol de periodic GHERBAN, Elisabeta (autor) Motive antropomorfe și zoomorfe în arta populară mehedințeană 211- română
articol de periodic BOSOANCĂ, Ecaterina (autor) Contribuții la studiul portului românilor din nord-estul Serbiei 216- română
articol de periodic BRATILOVEANU POPILIAN, Marcela (autor) Aspecte etnografice în opera lui Constantin D. Ionescu 224- română
articol de periodic MEILESCU, Cornel (autor) Date privind stratigrafia depozitelor pliocene din zona Pietrele Roșii - Husnicioara 230- română
articol de periodic MATACĂ, Sorina (autor) Modificările ihtiofaunei dunărene în condițiile lacului de baraj (zona cuprinsă între barajul Porșile de Fier I și barajul Porțile de Fier II - județul Mehedinți 235- română
articol de periodic BOTU, Eugenia (autor) Specii de Cynipidae semnalate în pădurile din județul Mehedinți 241- română
articol de periodic BOLOLOI, Olimpia (autor) Vizita în muzeu - lecție de istorie și patriotism cu elevii de vîrstă școlară mică 249- română
articol de periodic CĂPITĂNESCU, Elena (autor) Considerații privind receptarea de către publicul vizitator a unor piese nou introduse în expoziția de vază a secției de istorie 253- română