Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 26 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1982 Un secol din viața satelor mehedințene, I, anul 1982, 1800-1907 CHIPURICI, Nicolae (editor)
articol de periodic 1993 Analele Brăilei: AnBr, 1 CHIPURICI, Nicolae (autor) Cerneți - Oraș care a fost 511-521 română
articol de periodic 1978 Drobeta, III CHIPURICI, Nicolae (autor) Județul Mehedinți într-o conscripție de la începutul secolului al XVIII-lea 136- română
articol de periodic 1996 Drobeta, VII CHIPURICI, Nicolae (autor) Despre bunurile imobiliare ale Buzeștilor la Vlădaia și vestigiile lor după 300 de ani 96- română
articol de periodic 1996 Drobeta, VII CHIPURICI, Nicolae (autor) Orașul Turnu Severin și Frontul de la Cerna în memoriile unui combatant severinean 140- română
articol de periodic 1998 Drobeta, VIII CHIPURICI, Nicolae (autor) Revista "Izvorașul" la românii din Grecia 72- română
articol de periodic 1998 Drobeta, VIII CHIPURICI, Nicolae (autor) Aprovizionarea cu apă a orasșului Turnu Severin 191- română
articol de periodic 1999 Drobeta, IX CHIPURICI, Nicolae (autor) Organizarea învățămîntului filozofic universitar românesc în gîndirea și practica filozofică a profesirului universitar Constantin-Dumitrescu-Iași 168- română
articol de periodic 1999 Drobeta, IX CHIPURICI, Nicolae (autor) Școlile orșovene de după Marea Unire în lumina unor documente inedite 184- română
articol de periodic 2000 Drobeta, X CHIPURICI, Nicolae (autor) Interferențe româno-poloneze în anii celei de-a diua conflagrații mondiale (1939-1943). Prezentare și documente inedite 152-186 română
articol de periodic 2000 Drobeta, X CHIPURICI, Nicolae (autor) Ion Heliade Rădulescu: o scrisoare inedită din exil (6/18 martie 1851) 204-215 română
articol de periodic 2002 Drobeta, XI-XII CHIPURICI, Nicolae (autor) Organizarea teritorial-administrativă a județului Mehedinți pe plăși (1719-1950) și pe raioane (1950-16 februarie 1968) 383-403 română
articol de periodic 2002 Drobeta, XI-XII CHIPURICI, Nicolae (autor) O veche rînduială de nuntă și orație scrisă pe un document din anul 1826 413-416 română
articol de periodic 2003 Drobeta, XIII CHIPURICI, Nicolae (autor) Patrimoniul imobiliar al Orșovei în anii 1930-1948 267- română
articol de periodic 2003 Drobeta, XIII CHIPURICI, Nicolae (autor) Obștile devălmașe de moșneni: constituirea, funcționarea și administrarea lor conform codului silvic din 1940 310- română
articol de periodic 2004 Drobeta, XIV, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae (autor) Conace de munte și de plai din nord-vestul Olteniei la mijlocul veacului trecut 94-120 română
articol de periodic 2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae (autor) Documente cartografice mehedințene din anii 1831-1912 în arhivele naționale din București 166-176 română
articol de periodic 2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae (autor) Orașul Severinului în zilele de 24 ianuarie și 30 august 1860 219-225 română
articol de periodic 2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae (autor) Despre fondarea orașului Severinului peste antichitpțile romane de la Drobeta în arhiva municipalității din anii 1833-1906 244- română
articol de periodic 2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae (autor) Proiectul tehnic de fondare a orașului modern Severinului și arhitectul catalan Xavier Villacrosse 243-250 română
articol de periodic 2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae (autor) Toponimele satului Zegaia în a doua jumătate a secolului trecut 166-176 română
articol de periodic 2010 Drobeta, XX, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae (autor) Despre autorități și instituției ale administrației militare de ocupare a puterilor centrale la Severin în anii 1916-1918 301-321 română
articol de periodic 2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae (autor) Variante mehedințene nepublicate ale unor balade 75-84 română
articol de periodic 2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae (autor) Neamuri de moșneni din hotarele Balta, Cireșu și vecinătăți, atestate de tradiție și documente .5-31 română
articol de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. 2 CHIPURICI, Nicolae (autor) Documente privind activitatea bibliotecii ,, I.G. Bibicescu" din Turnu Severin (1924-1929) Documente 184-196 română
articol de periodic 1994 Revista arhivelor: RA, 56, nr. 4 CHIPURICI, Nicolae (autor) Probleme de delimitare a fondurilor arhivistice create de institutiile din învătământul preuniversitar Studii şi comunicări de arhivistică 337-343 română
articol de periodic 1993 - 1994 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anii LXII-LXIII, nr. 1-2 CHIPURICI, Nicolae (autor) Bunurile imobiliare de la Vlădaia-Mehedinți ale Buzeștilor, la sfârșitul secolului al XIX-lea Comunicări şi note documentare 184-184 română