Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic DRAGU, Gheorghe (autor) Comerțul și dezvoltarea urbană, Brăila 1993 .3-4 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Ștefan (autor) La 625 de ani de vărstă documentară a Brăilei .5-8 română
articol de periodic CÎNDEA, Ionel (autor) "Analele Brăilei" revistă de cultură regională VII-VIII română
articol de periodic MARINESCU, Gheorghe (autor) Schiță de Program - Analele Brăilei IX-XVII română
articol de periodic NIEDERMAIER, Paul (autor) La 625 de ani de vărstă documentară a Brăilei .9-9 română
articol de periodic MATEI, Mircea (autor) Cîteva gînduri, la aniversarea Brăilei 13-17 română
articol de periodic CÎNDEA, Ionel (autor) Geneza orașului medieval Brăila 19-29 română
articol de periodic BANCIU, Mădălina-Catrinel (autor) Mitropolia Proilaviei 31-40 română
articol de periodic IAVORSCHI, Gheorghe (autor) Istoricul bursei de cereale Brăila (1883-1948) 41-53 română
articol de periodic BĂLAN, Ion (autor) , DAMIAN, Ancu (autor) Grănățuirea Brăilei din 1831 - un document mai puțin cunoscut 55-67 română
articol de periodic CRĂCIUN, Cornel (autor) Reclamă și publicitate în presa brăileană, deceniul 1901-1910 69-89 română
articol de periodic LASCU, Stoica (autor) Comerțul și portul brăilean la începutul secolului al XX-lea și receptarea lor în paginile presi locale 91-105 română
articol de periodic TANȚĂU, Rodica (autor) Unele aspecte privind viața economică a Brăilei în deceniul 3 și 4 al secolului XX 107-117 română
articol de periodic BĂLAN, Ion (autor) , DAMIAN, Ancu (autor) Considerații privind circulația proprietății funciare în județul Brăila, 1864-1949 119-125 română
articol de periodic VIDIS, Gabriela-Alinta (autor) Documente despre istoricul parcului "Monument" din Brăila 127-135 română
articol de periodic SPIRIDON, Mircea (autor) Tîrgul Urlați: Dezvoltare istorică și legăturile sale cu Brăila 137-149 română
articol de periodic OLTEANU, Ștefan (autor) Cu privire la problema constituirii orașelor medievale din Țara Românească 153-160 română
articol de periodic NIEDERMAIER, Paul (autor) Comerțul și geneza orașelor transilvănene în secolele XII-XIV 161-169 română
articol de periodic SPINEI, Victor (autor) Comerțul și geneza orașelor din Sud-Estul Moldovei (secolele XIII-XIV) 171-236 română
articol de periodic NEAMȚU, Vasile (autor) Baia în contextul relațiilor comerciale din Sud-Estul Europei la sfîrșitul secolului XIII și în prima jumătate a secolului XIV (contribuții) 237-244 română
articol de periodic ARTIMON, Alexandru (autor) Rolul comerțului în dezvoltarea urbană a tîrgurilor din Sud-Vestul Moldovei în secolele XIV-XVII 245-264 română
articol de periodic PANAIT, Panait (autor) Dunărea și orașele teleormănene la începutul secolului al XIX-lea 265-275 română
articol de periodic MUNTEANU BEȘLIU, Petre (autor) Rolul lui Nicolae de Apa în emanciparea Biertanului 277-285 română
articol de periodic PAL, Judit (autor) Comerțul, factor de conflict interetinic într-un tîrg din secolul al 18-lea (Gheorgheni) 287-300 română
articol de periodic VELESCU, Oliver (autor) "A merge la tîrg" 303-315 română
articol de periodic BINDER, Paul (autor) Lista iarmaroacelor din Transilvania în vechile calendare din secolele XVI-XVII 317-327 română
articol de periodic BĂLAN, Ion (autor) , DAMIAN, Ancu (autor) Contribuții privind evoluția tîrgurilor periodice din județul Vlașca în sec. al XIX-lea cu accent pentru prima jumătate a secolului 329-334 română
articol de periodic CIOBANU, Vasile (autor) Tîrgul de mostre de la Sibiu. 1933-1941 335-342 română
articol de periodic BERCIU-DRĂGHICEANU, Adina (autor) Drumuri pe apă și șantiere navale dunărene în epoca brîncovenească - sfîrșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea 345-350 română
articol de periodic CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Date arheologice privind construcții specifice activității comerciale din Țara Românească 351-361 română
articol de periodic SEBESTYEN, Gheorghe (autor) Desfășurarea comerțului în orașele principatului autonom al Trasilvaniei 363-365 română
articol de periodic GHEORGHIU, Teodor (autor) Centrele comerciale - spații ale genezei urbane medievale românești extracarpatice 367-394 română
articol de periodic ANGHEL, Emil (autor) Succesiunea tîrgurilor ca element structural definitoriu al orașului Arad 395-410 română
articol de periodic CĂTĂNICIU, Ioana (autor) Urbanizare și urbanism în Dacia romană 413-431 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Cîteva caracteristici ale orașelor dobrogene din sec. X-XI 433-435 română
articol de periodic ȘLAPAC, Mariana (autor) Evoluția centrului urban al orașului antic Tyras (aspecte urbanistice și arhitecturale) 437-446 română
articol de periodic CHIRIAC, Costel (autor) Despre Linokastro (Cetatea Lînii) din "Geografia" lui Idrisi 447-454 română
articol de periodic ASĂVOAIE, Costică (autor) Observații asupra premizelor urbanizării în evul mediu. Cazul Țării Moldovei 455-462 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Începuturile urbane ale Bucureștilor 463-471 română
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) , OLARU, Ioan (autor) , ZUP MARIA, Ana (autor) Biserica Sf. Ioan din Vaslui - prima biserică orășenească înalțată de Ștefan cel Mare 473-482 română
articol de periodic LUPAȘCU, Valeriu (autor) Aspecte urbanistico-arhidecturale ale dezvoltării orașului Chișinău (sec. XVII-XIX) 483-494 română
articol de periodic AXINTE, Adrian (autor) Între sat și oraș - așezări săsești din vestul comitatului Alba (sec. XIII-XIV) 495-510 română
articol de periodic CHIPURICI, Nicolae (autor) Cerneți - Oraș care a fost 511-521 română
articol de periodic BĂDĂRĂ, Doru (autor) "Analele Brăilei" revistă de cultură regională. Bibliografie 523-569 română