Criterii căutate

  • An de publicare: 1993

Sumarul căutării

  • 943 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie Cuprins 3-7 română, franceză, engleză, germană, rusă
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie JAMBOR, Petre (autor) Izvoarele istorice și terminologia privind așezările fortificate din sec. IX-XIII Studii 11-25 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie POP IOAN, Aurel (autor) Structuri sociale și patrimoniale ale unor moșii din Țara Hațegului la sfârșitul secolului al XV-lea Studii 27-32 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie ZSIGMOND, Jako (autor) Despre numirea voievozilor Transilvaniei Studii 33-44 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie SALONTAI, Mihaela-Sanda (autor) Două biserici-sală gotice din județul Cluj Studii 45-63 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie PAP, Francisc (autor) Aspecte ale circulației monetare în Transilvania între anii 1571-1691 Studii 65-83 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie GARDA, Dezideriu (autor) Mediul geografic și evoluția socială în bazinul Giurgeului în secolele XVI-XVII Studii 85-103 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie GUY MARICA, Viorica (autor) Implicațiile sud-germane ale unui caiet cu modele pentru argintari Studii 105-150 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie SZOKE ANA, Maria (autor) Broderii baroce în colecția de textile a Muzeului Național de Istorie al Transilvaniei Studii 151-167 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie DORNER, Anton (autor) Un statut de breasla din 1807 al croitorilor din Orăștie Studii 169-189 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie MITU, Melinda (autor), MITU, Sorin (autor) Relatarea de călătorie prin Țara Românească a lui Ürmösi Sándor ( 1841-1843) Studii 191-205 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie MAZARE, Ioan (autor), NEAMȚU, Gelu (autor) Evenimentele de la Luna Arieșului din septembrie 1848. Documente inedite (I) Studii 207-234 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie SUCIU, Dumitru (autor) Mentalități europene în gândirea și acțiunea politică a românilor din Transilvania față de unele realități din propria mișcare națională și din România în secolul al XIX-lea (I) Studii 235-262 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie IANCU, Gheorghe (autor) Înființarea Teatrului Național Român din Cluj (1919) Studii 245-350 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie CIPĂIANU, G. (autor) La Grande Bretagne et la paix séparée de la Roumanie (automne 1917- printemps 1918 Studii 263-268 franceză
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie NEAMȚU, Gelu (autor), STAN, Constantin (autor) Din activitatea românilor americani în sprijinul înfăptuirii Marii Uniri Studii 269-296 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie GLODARIU, Eugenia (autor) Opinia publică internațională și aspirațiile românilor reflectată în Ziarul "La Roumanie" (1918) Studii 297-304 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie LAZĂR, Emil (autor) Aurel P. Bănuț, primul director al Societății pentru Fond de Teatru Român în Transilvania Studii 305-326 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie IONESCU, Toader (autor) Concepția dirijistă a lui Mitiță Constantinescu privind crearea și dezvoltarea complexului economic național românesc Studii 327-244 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie NISTOR IOAN, Silviu (autor) Școala de conductori tehnici electromecanici din Cluj. Activitatea educativă, baza materială, problema subvențiilor (1919-1929) Școala de conductori de lucrări publice Studii 351-365 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie MUREȘANU, Camil (autor) Titulescu - ce grand européen Studii 367-372 franceză
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie DASCĂLU, Nicolae (autor) Poziția statelor din Africa, America și Asia față de războiul italo-etiopian (1935-1936) analizată de diplomația Statelor Unite ale Americii Studii 373-386 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie BODEA, Gheorghe (autor) O pagină dureroasă, puțin cunoscută, din istoria Maramureșului Studii 387-415 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Sistemul cooperatist din nord-vestul Transilvaniei după Dictatul de la Viena IV. Federala "Hangya" din Tg. Mureș (5.IX.1940 - 25.X.1944) Studii 417-424 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie ȚUGUI, Gheorghe (autor) Participarea ostașilor argeșeni la luptele pentru alungarea trupelor hitleriste și horthyste din partea de nord-est a Transilvaniei Studii 425-437 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie SABĂU, Nicolae (autor) Conștiința națională și educație estetică în paginile revistei „Viata ilustrată” (1940-1944) Studii 439-483 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie CRĂCIUN, Cornel (autor) Cronica artistică și ilustrație grafică în revista „Societatea de Mâine” Studii 485-496 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Teatrul Național din Cluj în refugiu la Timișoara (1940-1945) Studii 497-512 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie EDROIU, Nicolae (autor) Posesiunile transilvănene ale lui Ștefan Răzvan, domnul Moldovei (1595) și ale văduvei sale, Doamna Măriuca Note şi discuţii 513-520 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie SEBESTYEN, Gheorghe (autor) Cetatea Caransebeș, rectificări și dubii Note şi discuţii 521-523 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie POP, Viorica (autor) Mobilier baroc în unele colecții transilvănene Note şi discuţii 525-534 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie BOROȘ, Doina (autor), SZOKE ANA, Maria (autor) Broderii de epocă - investigarea firelor metalice Note şi discuţii 535-544 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie ANDEA, Avram (autor), ANDEA, Suzana (autor) Consemnări de carte românească veche în inventare bisericești din Transilvania Note şi discuţii 545-554 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie MITU, Melinda (autor) Revoluția română de la 1848-1849 din Transilvania oglindită în gazeta "Márczius Tizenötödike" (I) Note şi discuţii 555-571 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie CORDOȘ, Nicolae (autor), JUDE MARIA, Magdalena (autor) Contribuții documentare referitoare la Emanuil Gojdu și fundația sa Note şi discuţii 573-590 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie GROZA, Liviu (autor) Blazonul de cavaler al generalului Mihail Trapșa Note şi discuţii 591-598 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie HRISTODOL, Gheorghe (autor) Dobrogea și Marea în publicistica transilvăneană la sfârșitul secolului al XIX-lea Note şi discuţii 599-606 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie ȘORA, Gheorghe (autor) Contribuția lui Vasile Goldiș (1862-1934) referitoare la programul național și la tactica activistă - II Note şi discuţii 607-611 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie JUDE MARIA, Magdalena (autor) "Gura Satului" - foaie literară, satirică și mixtă pentru colonia română din Darnița Note şi discuţii 613-618 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie ȘTEIU, Nicolae (autor) Țăranul Dumitru Faur despre Primul Război Mondial și problemele românilor transilvăneni Note şi discuţii 619-623 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie COMȘA, Daniela (autor), COMȘA, Marius (autor) Periodizarea istoriei naționale în opera lui Nicolae Iorga Note şi discuţii 625-638 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie LICA ELENA, Emilia (autor) Revista "Analele Brăilei" (1929-1940) despre legăturile orașului Brăila cu Transilvania Note şi discuţii 639-646 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie LASCU, Viorica (autor) Aminintirile unui neparticipant la Marea Adunare de la Alba Iulia Note şi discuţii 647-647 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie PAP, Francisc (autor) Encyclopaedia Transylvanica RECENZII 653-658 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie LUMPERDEAN, Ioan (autor) „Memorialistica Revoluției de la 1848 în Transilvania”. Studiu introductiv, ediție, note și glosar de Nicolae Bocșan și Valeriu Leu. Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1988, 306 p. RECENZII 658-660 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie CRĂCIUN, Cornel (autor) Marcel Joray, „La sculpture moderne en Suisse”, vol. IV - 1966 a 1988, Editions du Griffon, Neuchâtel-Suisse, 1989. RECENZII 660-662 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie EDROIU, Nicolae (autor) David Prodan (1902-1992) Necroloage 665-666 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie RĂDUȚIU, Aurel (autor) Francisc Pall (1911-1992) Necroloage 667-669 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie BODEA, Gheorghe (autor) Petru Bunta (1928-1992) Necroloage 671-672 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie Prescurtări bibliografice 673-674 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor), PINTEA, Rodica (autor) Cercetări arheologice la Livada 317-331 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie EL SUSI, Georgeta (autor) Resturi de faună din așezarea neolitică de la Livada (jud. Cluj) 333-336 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor) Șantierul arheologic Iclod (Campania 1989) 337-364 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GOGÎLTAN, Florin (autor) Săpături de salvare la Tureni-Carieră, județul Cluj (1985-1986) 365-387 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COCIȘ, Sorin (autor) Sondajul arheologic de la Huedin - "Bolic" 389-395 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ALLEN, Timothy (autor) Interim Report on two seasons of excavations of a burial enclosure in the east cemetery of Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Romania, 1982-1984 397-400 engleză
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie DAWSON, Michael (autor) Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Extra Muros 23 excavations 1982-1984. An Interim Option 401-408 engleză
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ALICU, Dorin (autor), COCIȘ, Sorin (autor), DAICOVICIU, Hadrian (autor), DIACONESCU, Alexandru (autor), OPREANU, Coriolan (autor), PAKI, Adela (autor), POP, Constantin (autor) Săpăturile arheologice din 1984 de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 409-433 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ALICU, Dorin (autor), COCIȘ, Sorin (autor), POP, Constantin (autor) Săpături arheologice la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (1985-1989) 435-458 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BLĂJAN, Mihai (autor), WINKLER, Iudita (autor) Așezările rurale romane de la Mediaș (jud. Sibiu) 459-476 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COCIȘ, Sorin (autor), PAKI, Adela (autor) Cercetările arheologice de la Suceag (jud. Cluj) Campania din 1989. Cuptoarele de ars ceramică (secolele III-IV) 477-494 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ALICU, Dorin (autor), COCIȘ, Sorin (autor), PAKI, Adela (autor) Raport privind cercetările arheologice efectuate în satul Micești, județul Cluj 495-512 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie IGNA, Aurelia (autor) Probleme ale conservării și restaurării faunei mumificate 515-524 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COCIȘ, Sorin (autor), DĂRĂBAN, Liviu (autor), FILAT, Trandafir (autor), MARIAN, Cornel (autor), ROTARIU, Aurora (autor), ZNAMIROVSCHI, Vladimir (autor) Analiza prin activare cu neutroni a unor monede de argint romane din tezaurul de la Cluj-Napoca, str. V. Deleu 525-532 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie TRAORE, Facko (autor) Cercetări etnoarheologice asupra ceramicii și olăritului tradițional din satul Manta (Republica Mali) 535-551 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe (autor), TRAORE, Facko (autor) Un procedeu tehnologic de arderea ceramicii întîlnit din preistorie pînă în zile noastre - studiu arnoarheologic 553-556 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COCIȘ, Sorin (autor), PAKI, Adela (autor) Bibliografia Daciei Romane (III) (1972-1976) 557-576 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Die deutschen Ausgrabungen auf der Pevkakia-Magula in Thessalien. I. Das spate Neolithikum und das Chalkolithikum, Beitrage zur Ur- und Frihgeschichte Archaeologie des Mittelmeer-kulturraumes - Weisshaar Joachim 579-581 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin (autor) Porolissum Res Publica Municipii Septimii Porolissensium - Gudea N. 582-585 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ARDEVAN, Radu (autor) Beneficiarii. Kolooquium uber eine romische Heerescharge )3-5 decembrie 1990, Osterburken) 585-586 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ARDEVAN, Radu (autor) Al XI-lea Congres internațional de numismatică 587-588 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Simpozionul al V-lea de arheometrie (27-28 martie 1992, Cluj-Napoca) 589-590 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie PAKI, Adela (autor) Cel de al X-lea Congres Internațional de Epigraphie Greacă și Latină. (Nimes, 4-10 octombrie 1992) 591-591 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ARDEVAN, Radu (autor) Nicolae Lascu (1908-1988) 592-593 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ALICU, Dorin (autor) Dr. Heinz Menzel (1914-1989) 594-595 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ARDEVAN, Radu (autor) Eugen Chirilă (1921-1991) 594-596 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău Sumar 3-6 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău Cuvânt înainte 7-7 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Așezarea neolitică de la Tăuan. II Migrațiune și difuziune. Chalcoliticul balcano-anatolian. Propuneri pentru un model de analiză procesuală Istorie Veche şi Arheologie .11-47 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAKO, Eva (autor), MAXIM, Zoia (autor), OLTEAN, Florentina (autor) Despre industria litică din județul Sălaj. Un model de litotecă Istorie Veche şi Arheologie 49-56 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MAXIM, Zoia (autor), MÎRZA, Ioan (autor) Unelte neolitice cioplite din corneene, descoperite în bazinul Someșan. Date petrografice și arheologice Istorie Veche şi Arheologie 57-65 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău RUSTOIU, Aurel (autor) Observații privind importul de grafit în Transilvania în epoca Latène Istorie Veche şi Arheologie 67-75 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAKO, Eva (autor), NEMETI, Janos (autor) Noi descoperiti celtice în județul Sălaj Istorie Veche şi Arheologie 77-90 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău POP, Horea (autor) Contribuții metodologice privind cercetarea spiritualității dacice reflectată în descoperirile arheologice Istorie Veche şi Arheologie 91-105 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ARDEVAN, Radu (autor) Cîteva descoperiri de monede romane în Transilvania Istorie Veche şi Arheologie 107-111 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ALICU, Dorin (autor), COCIȘ, Sorin (autor) Obiecte de os din Dacia Apusensis și Dacia Porolissensis Istorie Veche şi Arheologie 113-149 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae (autor) Vasul cu inscripție și simboluri creștine de la Moigrad Istorie Veche şi Arheologie 151-183 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BEDELEAN, Horea (autor), BEDELEAN, Ioan (autor), POP, Dana (autor) Geologie și arheologie la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 185-190 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BRUDIU, Mihai (autor) Cercetări arheologice în zona Boghiș-Șimleu Silvaniei Istorie Veche şi Arheologie 191-198 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău DULGĂU, Bujor (autor) Sigiliile comitatelor Crasna, Solnocu de Mijloc și Sălaj Istorie Medie 201-206 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Elena (autor) Documente ale breslelor din Zalău Istorie Medie 207-218 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer (autor) Tribunul Mihai Lupu Hossu Istorie modernă 221-224 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Populația județului Sălaj și evoluția ei sub impactul Dictatului de la Viena 5-IX-1940 - 25-X-1944 Istorie contemporană 227-240 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GRAD, Cornel (autor) Guvernul român și dictatul de la Viena (I) Istorie contemporană 241-269 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LECHINȚAN, Vasile (autor) Procesul criminalilor de război de la Ip, Treznea, Huedin, Mureșenii de Câmpie și din alte localități sălăjene Istorie contemporană 272-306 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău SOFRONIE, Mihai (autor) Iuliu Maniu și serbările Astrei de la Blaj (1911) Istorie contemporană 307-310 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău PLEȘA, Ioan (autor) Cîteva prezențe notabile ale lui Iuliu Maniu la Alba Iulia Istorie contemporană 313-317 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău JOSAN, Nicolae (autor) Iuliu Maniu, orator al Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 Istorie contemporană 319-329 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău STAN, Constantin (autor) Din activitatea lui Iuliu Maniu pentru realizarea și recunoașterea internațională a Marii Uniri (1918-1920) Istorie contemporană 331-345 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VLAICU, Monica (autor) Poziția lui Iuliu Maniu față de regimul totalitar Istorie contemporană 347-351 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LECHINȚAN, Vasile (autor) Duel de opinii: Iuliu Maniu - generalul Ion Antonescu în problema atitudinii față de masacrele din Transilvania ocupată - septembrie 1940 Istorie contemporană 353-358 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MARIN, Elisabeta (autor) Testamentele lui Iuliu Maniu Istorie contemporană 359-360 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău OROS, Ioan (autor) Preoți și dieci copiști din Sălaj în secolele XVII-XIX Istoria culturii, personalităţi sălăjene 363-374 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CÎNDA, Ana (autor) Manuscrise de la începutul secolului al XVIII-lea în colecții sălăjene Istoria culturii, personalităţi sălăjene 375-382 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău OROS, Ioan (autor) Alte dedicații autografe și semne de proprietate pe cărți din colecțiile bibliotecii C.C.D. Zalău Istoria culturii, personalităţi sălăjene 383-386 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău NEAMȚU, Gelu (autor) O "micromonografie" a Sălajului publicată la 1863 în paginile gazetei "Federațiunea" Istoria culturii, personalităţi sălăjene 387-399 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău URSU, Traian (autor) Monumentele memoriale din comuna Băsești - județul Maramureș Istoria culturii, personalităţi sălăjene 401-408 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VLAD, Valer (autor) Ioan Dragomir (1822-1912) Istoria culturii, personalităţi sălăjene 409-411 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău JUMARĂ, Dan (autor) Ioan Pop Florantin - contribuții bio-bibliografice Istoria culturii, personalităţi sălăjene 413-424 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VINȚELER, Onufrie (autor) Vasile Breban - omul și savantul Istoria culturii, personalităţi sălăjene 425-435 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CRISTESCU, Constanța (autor) Considerații despre pelerinajul și cântecul de pelerinaj din nordul Transilvaniei Etnografie, toponimie 439-446 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe (autor) Sisteme familiale, strategii maritale și trasmiterea proprietății Etnografie, toponimie 447-453 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CHIȘU, Ștefan (autor) Sensuri și semnificații în toponimia satului Șoimuș (II) Etnografie, toponimie 455-466 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel (autor) Din toponimia satelor Măieriște, Criștelec, Doh, Giurtelecu-Șimleului, Mălădia Etnografie, toponimie 467-471 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău Prescurtări bibliografice (abrevieri) 473-476 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie MEDELEȚ, Florin (autor) Profesorul Marius Moga la cea de-a 80-a aniveersare 5-9 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie COMȘA, Eugen (autor) Creșterea animalelor domestice în cursul epocii neolitice pe teritoriul Banatului 13-18 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie LUCA SABIN, Adrian (autor) Contribuții la problema modelelor de cuptoare în cultura Starcevo-Criș 19-24 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie DRAȘOVEAN, Florin (autor) Așezarea neolitică de la Satchinez (județul Timiș) 25-48 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie LUCA SABIN, Adrian (autor) Observații privind faza clasică a culturii Bodrogkeresutur în Romania. Așezarea de la Pecica-Forgaci (județul Arad) 49-84 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Metalurgia bronzului în sud-vestul Transilvaniei. Epoca bronzului (I) 85-117 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie MEDELEȚ, Florin (autor) În legătură cu fortificația de pămînt de la Cornești (comuna Orțișoara, județul Timiș) 119-150 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie CHICIDEANU, Ion (autor), ȘANDOR-CHICIDEANU, Monica (autor) Observații asupra unor materiale ceramice inedite de la Dubovac aflate în colecțiile Muzeului Banatului 151-169 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie KACSO, Carol (autor) Depozitul de bronzuri de la Vînători 171-178 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie RUSTOIU, Aurel (autor) Observații privind tipologia și cronologia fortificațiilor daco-getice cu ziduri din piatră nefasonată 179-187 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie BENEA, Doina (autor) Beitrag zum Studium der palmyrenischen Grabdenkmaler in Dakien mit (besonderem Bezug auf die Grabungsbefunde aus Tibiscum) 188-194 germană
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie NEMETH, Eduard (autor) Despre originea etnică a soldaților și veteranilor din Dacia Porolissensis 195-205 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie BOZU, Ovidiu (autor) Obiecte creștine inedite de uz casnic. Furcile de tors pentru deget datate în secolele IV-VI e.n. 206-214 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie EL SUSI, Georgeta (autor) Analiza resturilor de faună din castrul roman de la Hinova (județul Mehedinți) 215-221 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie BEJAN, Adrian (autor), MARE, Mircea (autor) Sud-vestul Romaniei (Banatul) în secolele III/IV-VII. Repere actuale ale cercetării 222-229 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie PÎRVULESCU, Dorina (autor) Tezaurul feudal de la Ernesthaza (Banatski Despotovac), secolele XIV-XV 233-244 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie ACHIM, Viorel (autor) Districtul Comiat. Contribuție la geografia istorică a Banatului în evul mediu 245-258 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie HAȚEGAN, Ioan (autor) Banatul și turcii otomani (1400-1438) 260-272 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie CALINOF, Eleonora (autor) Date privind prediile bănățene din secolul al XVIII-lea 277-296 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Emanuil Ungurianu. Un manuscris inedit din 1872 297-305 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie DUDAȘ, Vasile (autor) Voluntari bănățeni în armata română în anii Primului Război Mondial 308-325 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie RUSTOIU, Aurel (autor), TURC, Corina (autor) Podul roman de la Drobeta în conștiința posterității (secolele XVI-XVII) 329-335 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie NEUMANN, Victor (autor) Banatul secolului al XVIII-lea: o stare de civilizație a Europei central-sud-orientale 336-351 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie MEDELEȚ, Florin (autor) Contribuții privind începuturile muzeologiei în Banat 352-356 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie MUREȘIANU, Ion (autor) Semnificația unor afirmări culturale românești din trecutul Banatului 357-366 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie OPRIȘ, Ioan (autor) Istorie și turism - o abordare necesară 367-375 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie DUMITRAȘCU, Sever (autor) Anuarul Institutului de Studii Clasice. Studiu bibliografic și micromonografic 376-387 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie ROȘIU, Liliana (autor) De la monument la ansamblu istoric. Lucrări de conservare în județul Timiș 388-399 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie DUDAȘ, Vasile (autor) Colectivul secției de istorie a muzeului Banatului în anii 1979-1989 403-403 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie DUDAȘ, Vasile (autor) Studii și comunicări publicate de membri ai secției de istorie (1979-1989) 403-407 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie MARE, Mircea (autor) Activitatea de cercetare arheologică a Muzeului Banatului în perioada 1980-1989 408-411 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie ȘANDOR-CHICIDEANU, Monica (autor) Creșterea patrimoniului numismatic al Muzeului Banatului în perioada 1979-1989 412-414 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie IGNATOAIE, Elena (autor) Creșterea patrimoniului Secției de Istorie în anii 1979-1989 415-416 română
1993 Analele Brăilei, 1 CÎNDEA, Ionel (autor) "Analele Brăilei" revistă de cultură regională VII-VIII română
1993 Analele Brăilei, 1 MARINESCU, Gheorghe (autor) Schiță de Program - Analele Brăilei IX-XVII română
1993 Analele Brăilei, 1 DRAGU, Gheorghe (autor) Comerțul și dezvoltarea urbană, Brăila 1993 .3-4 română
1993 Analele Brăilei, 1 ȘTEFĂNESCU, Ștefan (autor) La 625 de ani de vărstă documentară a Brăilei .5-8 română
1993 Analele Brăilei, 1 NIEDERMAIER, Paul (autor) La 625 de ani de vărstă documentară a Brăilei .9-9 română
1993 Analele Brăilei, 1 MATEI, Mircea (autor) Cîteva gînduri, la aniversarea Brăilei 13-17 română
1993 Analele Brăilei, 1 CÎNDEA, Ionel (autor) Geneza orașului medieval Brăila 19-29 română
1993 Analele Brăilei, 1 BANCIU, Mădălina-Catrinel (autor) Mitropolia Proilaviei 31-40 română
1993 Analele Brăilei, 1 IAVORSCHI, Gheorghe (autor) Istoricul bursei de cereale Brăila (1883-1948) 41-53 română
1993 Analele Brăilei, 1 BĂLAN, Ion (autor), DAMIAN, Ancu (autor) Grănățuirea Brăilei din 1831 - un document mai puțin cunoscut 55-67 română
1993 Analele Brăilei, 1 CRĂCIUN, Cornel (autor) Reclamă și publicitate în presa brăileană, deceniul 1901-1910 69-89 română
1993 Analele Brăilei, 1 LASCU, Stoica (autor) Comerțul și portul brăilean la începutul secolului al XX-lea și receptarea lor în paginile presi locale 91-105 română
1993 Analele Brăilei, 1 TANȚĂU, Rodica (autor) Unele aspecte privind viața economică a Brăilei în deceniul 3 și 4 al secolului XX 107-117 română
1993 Analele Brăilei, 1 BĂLAN, Ion (autor), DAMIAN, Ancu (autor) Considerații privind circulația proprietății funciare în județul Brăila, 1864-1949 119-125 română
1993 Analele Brăilei, 1 VIDIS, Gabriela-Alinta (autor) Documente despre istoricul parcului "Monument" din Brăila 127-135 română
1993 Analele Brăilei, 1 SPIRIDON, Mircea (autor) Tîrgul Urlați: Dezvoltare istorică și legăturile sale cu Brăila 137-149 română
1993 Analele Brăilei, 1 OLTEANU, Ștefan (autor) Cu privire la problema constituirii orașelor medievale din Țara Românească 153-160 română
1993 Analele Brăilei, 1 NIEDERMAIER, Paul (autor) Comerțul și geneza orașelor transilvănene în secolele XII-XIV 161-169 română
1993 Analele Brăilei, 1 SPINEI, Victor (autor) Comerțul și geneza orașelor din Sud-Estul Moldovei (secolele XIII-XIV) 171-236 română
1993 Analele Brăilei, 1 NEAMȚU, Vasile (autor) Baia în contextul relațiilor comerciale din Sud-Estul Europei la sfîrșitul secolului XIII și în prima jumătate a secolului XIV (contribuții) 237-244 română
1993 Analele Brăilei, 1 ARTIMON, Alexandru (autor) Rolul comerțului în dezvoltarea urbană a tîrgurilor din Sud-Vestul Moldovei în secolele XIV-XVII 245-264 română
1993 Analele Brăilei, 1 PANAIT, Panait (autor) Dunărea și orașele teleormănene la începutul secolului al XIX-lea 265-275 română
1993 Analele Brăilei, 1 MUNTEANU BEȘLIU, Petre (autor) Rolul lui Nicolae de Apa în emanciparea Biertanului 277-285 română
1993 Analele Brăilei, 1 PAL, Judit (autor) Comerțul, factor de conflict interetinic într-un tîrg din secolul al 18-lea (Gheorgheni) 287-300 română
1993 Analele Brăilei, 1 VELESCU, Oliver (autor) "A merge la tîrg" 303-315 română
1993 Analele Brăilei, 1 BINDER, Paul (autor) Lista iarmaroacelor din Transilvania în vechile calendare din secolele XVI-XVII 317-327 română
1993 Analele Brăilei, 1 BĂLAN, Ion (autor), DAMIAN, Ancu (autor) Contribuții privind evoluția tîrgurilor periodice din județul Vlașca în sec. al XIX-lea cu accent pentru prima jumătate a secolului 329-334 română
1993 Analele Brăilei, 1 CIOBANU, Vasile (autor) Tîrgul de mostre de la Sibiu. 1933-1941 335-342 română
1993 Analele Brăilei, 1 BERCIU-DRĂGHICEANU, Adina (autor) Drumuri pe apă și șantiere navale dunărene în epoca brîncovenească - sfîrșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea 345-350 română
1993 Analele Brăilei, 1 CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Date arheologice privind construcții specifice activității comerciale din Țara Românească 351-361 română
1993 Analele Brăilei, 1 SEBESTYEN, Gheorghe (autor) Desfășurarea comerțului în orașele principatului autonom al Trasilvaniei 363-365 română
1993 Analele Brăilei, 1 GHEORGHIU, Teodor (autor) Centrele comerciale - spații ale genezei urbane medievale românești extracarpatice 367-394 română
1993 Analele Brăilei, 1 ANGHEL, Emil (autor) Succesiunea tîrgurilor ca element structural definitoriu al orașului Arad 395-410 română
1993 Analele Brăilei, 1 CĂTĂNICIU, Ioana (autor) Urbanizare și urbanism în Dacia romană 413-431 română
1993 Analele Brăilei, 1 DIACONU, Petre (autor) Cîteva caracteristici ale orașelor dobrogene din sec. X-XI 433-435 română
1993 Analele Brăilei, 1 ȘLAPAC, Mariana (autor) Evoluția centrului urban al orașului antic Tyras (aspecte urbanistice și arhitecturale) 437-446 română
1993 Analele Brăilei, 1 CHIRIAC, Costel (autor) Despre Linokastro (Cetatea Lînii) din "Geografia" lui Idrisi 447-454 română
1993 Analele Brăilei, 1 ASĂVOAIE, Costică (autor) Observații asupra premizelor urbanizării în evul mediu. Cazul Țării Moldovei 455-462 română
1993 Analele Brăilei, 1 ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Începuturile urbane ale Bucureștilor 463-471 română
1993 Analele Brăilei, 1 ANDRONIC, Alexandru (autor), OLARU, Ioan (autor), ZUP MARIA, Ana (autor) Biserica Sf. Ioan din Vaslui - prima biserică orășenească înalțată de Ștefan cel Mare 473-482 română
1993 Analele Brăilei, 1 LUPAȘCU, Valeriu (autor) Aspecte urbanistico-arhidecturale ale dezvoltării orașului Chișinău (sec. XVII-XIX) 483-494 română
1993 Analele Brăilei, 1 AXINTE, Adrian (autor) Între sat și oraș - așezări săsești din vestul comitatului Alba (sec. XIII-XIV) 495-510 română
1993 Analele Brăilei, 1 CHIPURICI, Nicolae (autor) Cerneți - Oraș care a fost 511-521 română
1993 Analele Brăilei, 1 BĂDĂRĂ, Doru (autor) "Analele Brăilei" revistă de cultură regională. Bibliografie 523-569 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX BLAJ, Pavel (autor) Unirea Bucovinei cu Romania (1918-1993) 13-14 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX URSULESCU, Nicolae (autor) Continuitate și restructurări cultural-etnice în neoliticul și eneoliticul României 15-21 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX MAREȘ, Ion (autor) Modele din lut ars reprezentînd locuințe și sanctuare eneolitice descoperite pe teritoriul României 23-44 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX ANDRONIC, Mugur (autor) Cercetări arheologice în așezarea de secol IV D.C. de la Podeni (com. Bunești, jud. Suceava) - raport final 45-69 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Cahle descoperite la curți domnești din Moldova 71-86 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX SCRIPCARIUC, Ioan (autor) Proprietatea domnească în organizarea ținutului Suceava 87-93 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX PINTESCU, Florin (autor) Mihai Viteazul și românii din Transilvania - aspecte sociale 95-101 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX LAZĂR, Mihai (autor) Creșterea vitelor în Moldova medievală în viziunea izvoarelor narative interne 103-111 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX CEAUȘU MIHAI, Ștefan (autor) Boieri din sfatul domnesc al Moldovei în secolul al XVIII-lea (III) 125-141 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX CEAUȘU MIHAI, Ștefan (autor) Instituirea administrației habsburgice în Bucovina 125-141 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX ȘERBAN, Mirela (autor) Contribuții la dezvoltarea agriculturii în Bucovina în timpul stăpînirii austriece (1775-1918) 143-147 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX ȘTEFANOVICI, Olga (autor) Considerații asupra situației demografice în Bucovina în timpul stîpînieii hansburgice (1775-1918) 149-158 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX ȘERBAN, Constantin (autor) Navigația pe Prut la mojlocul secolului al XIX: Proiecte și realizări 159-163 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX IRIMESCU, Gavril (autor) Contribuții bucovinene la cucerirea independenței de stat a României (1877-1878) 165-170 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (autor) 1941 - Un nou început pentru Bucovina reîntregită (I) 171-182 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX CÎRLAN, Nicolae (autor) Cazania lui Varlaam în județul Suceava 183-189 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX MITRIC, Olimpia (autor) Fondul de carte veche românească și străină de pe lîngă mănăstirea Rîșca (jud. Suceava) - Prezetare generală 191-194 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX IACOBESCU, Mihai (autor) Bucovina în viziunea lui Ion Budai-Deleanu 195-217 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX PETROVICI EMILIAN, Dan (autor) Repertoriul societăților cultural-naționale românești din Bucovina (1848-1918) 219-238 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX CLOPOTARI, Aura-Doina (autor) Un manuscris inedit: "Junețea la români", de Siomion Florea Mariam (Capitolul "Berea") 239-246 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX MOISESCU, Titus (autor) Creația muzicală religioasă a lui Ciprian Porumbescu 247-250 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX PÎNZARU, Ion (autor) Carți din bibliotecile personale ale lui Titu Maiorescu și Nicolae Iorga la Suceava 251-254 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX OSTAFI, George (autor) George Erast Tarangul - memorialist 255-264 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX IACOBESCU, Mihai (autor) Documente ale revoluției de la 1848 în Bucovina (V) 265-274 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX CENUȘĂ, Mircea (autor) Din corespondența familiei Porumbescu 275-286 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX CLOPOTARI, Aura-Doina (autor) Ion Nistor inedit - scrisori către Liviu Marian 287-304 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX HUZDUP, Doina (autor) Documente inedite cu privire la viața și activitatea lui Ion Nistor. Scrisori de la Alexandru Vitencu 305-310 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX DIMITRIU, Eugen (autor), FROICU, Petru (autor) Prietenia lui Artur gorovei cu Leca Morariu - Scrisori către cărturarul bucovinean 311-326 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX DIMITRIU, Eugen (autor), FROICU, Petru (autor) Relațiile lui Alexandru Vasiliu-Tătăruși cu Leca Morariu - Din corespondența către profesorul bucovinean 327-341 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX GRIGOROVICI, Radu (autor) Dimitrie Onciul și determinismul istoric 343-347 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX ȘTEFANOVICI, Olga (autor) Dimitrie Onciul, colaborator al revistei "Convorbiri literare" în corespondența cu Iacob C. Negruzzi 349-353 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX SAFTIAN, Georgeta (autor) Vladimir Dumitrescu - cercetător al neo-eneoliticului de pe teritoriul României. I. Contribuția lui Vladimir Dumitrescu la cunoașterea diverselor culturi neo-eneolitice din România 355-362 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX LAVRIC, Viorica (autor) Realizarea unui dipozitiv pentru analiza microchimică nedistructivă a pieselor mici de metal 363-368 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX UNGUREAN, Cornelia (autor) Intervenții de restaurare efectuate la icoana de secol XVI de la Siliștea-Neamț "Maica Domnului cu Pruncul" 369-371 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX ROMAȘCU, Lidia (autor) Restairarea unei cămăși femeiești din patrimoniul Muzeului Bucovinei, Suceava 373-374 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX IGNAT, Mircea (autor) Noi descoperiri de piese de bronz în zona Sucevei 375-378 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX ANDRONIC, Mugur (autor) Sondajul arheologic în așezarea de secol IV D.C. de la Zamostea (jud. Suceava) 379-383 română
1993 Arheologia Moldovei, 1993 Cuprins 3-4 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Arhitectura de lemn din Transilvania - Cuvînt înainte .7-12 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Abrud 17-18 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Albac 18-20 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Almașul Mare 20-21 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Avram Iancu 23-24 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Baia de Arieș 24-29 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Berghin 29-32 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Blaj 32-33 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Bucium 33-36 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Fărău 36-39 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Ciugud 36-36 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Galda de Jos 39-47 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Gîrda de Sus 47-48 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Hopîrța 48-49 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Ighiu 49-51 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Întregalde 52-60 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Lopadea Nouă 60-62 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Livezile 60-60 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Lunca Mureșului 62-63 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Meteș 63-67 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Lupșa 63-63 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Mirăslău 67-68 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Mogoș 68-73 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Noșlac 73-75 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Ocoliș 75-76 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Ocna Mureș 75-75 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Pianu 76-77 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Poiana Vadului 78-81 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Ponor 81-83 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Poșoga 83-87 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Rădești 87-88 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Rimetea 88-91 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Roșia Montană 91-92 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Rîmeți 91-91 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Sălciua 92-98 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Roșia de Secaș 92-92 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Scărișoara 98-99 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Săliștea 98-98 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Sîntimbru 99-103 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Stremț 103-107 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Sohodol 103-103 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Șugag 107-109 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Spring 107-107 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Vadu Moților 109-115 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Vidra 115-119 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Zlatna 119-119 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Adămuș 131-134 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Acățari 131-131 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Bahnea 134-135 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Ațintiș 134-134 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Band 135-137 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Brîncovenești 137-138 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Beica de Jos 137-137 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Băgaciu 137-137 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Ceaușu de Cîmpie 138-140 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Chiheru de Jos 140-141 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Chețani 140-140 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Cozma 141-142 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Cuci 142-142 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Crăciunești 142-142 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Fărăgău 142-143 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Gănești 143-145 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Galești 143-143 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Ghindari 145-147 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Glodeni 147-148 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Gornești 148-150 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Ibănești 150-151 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Gurghiu 150-150 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Hodac 150-150 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Livezeni 152-152 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Iernut 152-152 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Iclănzel 152-152 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Mica 153-155 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Lunca 153-153 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Pănet 155-156 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Miercurea Nirajului 155-155 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Petelea 156-156 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Răstolița 156-157 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Reghin 157-158 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Riciu 158-159 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Sărmașu 159-160 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Suseni 160-162 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Sînpaul 160-160 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Tîrgu-Mureș 162-163 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Vărgata 163-165 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Valea Largă 163-163 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Ungheni 163-163 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Atid 171-171 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Avrămești 172-172 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Brădești 172-175 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Bilbor 172-172 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Cîpîlnița 175-176 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Ciucsîngeorgiu 176-183 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Corbu 183-184 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Cîrța 183-183 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Corund 184-185 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Ditrău 185-186 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Cristuru Secuiesc 185-185 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Gheorghieni 186-187 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Frumoasa 186-186 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Dîrjiu 186-186 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Joseni 187-188 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Lupeni 188-189 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Mihăilești 189-189 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Miercurea-Ciuc 189-189 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Merești 189-189 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Mugeni 190-191 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Odorheiu Secuiesc 191-192 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Păuleni Ciuc 192-193 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Plăieșii de Jos 193-196 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Remetea 196-197 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Sîndominic 197-198 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Secuieni 197-197 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Săcel 197-197 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Stînceni 198-199 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Sînmartin 198-198 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Subcetate 199-200 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Toplița 200-202 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Simonești 200-200 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Ulieș 202-203 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Tulgheș 202-202 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Voșlobeni 203-203 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Zetea 203-203 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Vlăhița 203-203 română
1993 Banatica, 12-I DRAGOMIR, Ioan (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) O nouă sculptură neolitică descoperită în clisură 7-19 română
1993 Banatica, 12-I LUCA SABIN, Adrian (autor) A new special discovery from Turdaș 21-23 română
1993 Banatica, 12-I OPRINESCU, Adriana (autor) Die menschen - und tiergestaltige plastik der aneolithischen siedlung von Cuptoare "Sfogea" (kreis Carș-Severin) 25-51 germană
1993 Banatica, 12-I EL SUSI, Georgeta (autor) La faune de l'etablissement eneolithique de Cuptoare "Sfogea" (Dep. Caraș-Severin) 53-64 franceză
1993 Banatica, 12-I MAXIM, Zoia (autor) L'habitation Coțofeni de Piatra Ilișovei 65-74 franceză
1993 Banatica, 12-I SĂCĂRIN, Caius (autor) Descoperiri Gîrla Mare în zona Porților de Fier 75-83 română
1993 Banatica, 12-I TASIC, Nikola (autor) Die verbindungen zwischen den spatbronzezeitlichen kulturen in den Sudkarpaten und im Donaugebiet 85-90 germană
1993 Banatica, 12-I VASIC, Rastko (autor) Chronologische und ethnische fragen dereisenzwit im zentralbalkanraum 91-102 germană
1993 Banatica, 12-I STOJIC, Milorad (autor) Etendue, chronologie et interoretation de la ceramique tremblee sur la Peninsule Balkanique et la region Danubienne Moyenne 103-112 franceză
1993 Banatica, 12-I JEVTIC, Milos (autor) On tools for ornemantation of the pottery in the Basarabi Culture 113-128 română
1993 Banatica, 12-I SÎRBU, Valeriu (autor) Credințe și practici magico-vrăjitorești la traco-geto-daci 129-175 română
1993 Banatica, 12-I MEDELEȚ, Florin (autor) Au sujet d'une grande spirale dacique en argent du Musee National de Belgrade 177-211 franceză
1993 Banatica, 12-I BENEA, Doina (autor) Castrul de pămînt (I) de la Tibiscum 213-218 română
1993 Banatica, 12-I BOZU, Ovidiu (autor) Bemerkungen uber weniger bekannten altchristlichen bronzegegenstande im 4-5 jahthundert datiert: Die fingerkunkeln 219-228 română
1993 Banatica, 12-I ȚEICU, Dumitru (autor) Necropole medievale /sec. X-XIV) din Sudul Banatului 229-272 română
1993 Banatica, 12-I BEJAN, Adrian (autor) Contribuții istoriografice privind continuitatea daco-romană, etnogeneza românească și începuturile feudalismului românesc în sud-vestul României (Banat) 273-294 română
1993 Banatica, 12-I LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor), OPRINESCU, Adriana (autor), ȚEICU, Dumitru (autor) Șantierul arheologic Gornea, 1989 295-319 română
1993 Banatica, 12-I BĂLĂNESCU, Dana (autor) Descoperiri monetare din Sudul Banatului - VI - 321-338 română
1993 Banatica, 12-I PORUCIUC, Adrian (autor) On palaeo-balkan elements în romanian onomastics 339-346 engleză
1993 Banatica, 12-I BOCȘE, Mariana (autor) Rituri funerare pentru viață 347-360 română
1993 Banatica, 12-I BĂLĂNESCU, Dana (autor) Tri numizmaticka legata Univerziteta u Beogradu/ Trois legs numismatiques a l'Universite de Belgrade 361-364 română
1993 Banatica, 12-I BĂLĂNESCU, Dana (autor) Skordiski and the native population in the midlle Danube Region 364-365 română
1993 Banatica, 12-I ȚEICU, Dumitru (autor) Radu Popa (1933-1993) 367-368 română
1993 Banatica, 12-II MADGEARU, Alexandru (autor) Contribuții privind datarea conflictului dintre ducele bănățean Ahtum și regele Ștefan I al Ungariei 7-12 română
1993 Banatica, 12-II BOLDEA, Ligia (autor) Situația social-economică și juridica a nobilimii române din Banat (sec. XIV-XVI) 13-24 română
1993 Banatica, 12-II RĂUȚ, Octavian (autor) Morile medievale din Banat 25-45 română
1993 Banatica, 12-II ACHIM, Viorel (autor) Mutații în statutul unor sate cnezale din Banat în epoca angevină. Cazul de la Biniș 47-63 română
1993 Banatica, 12-II CIULEI, Gheorghe (autor) Acte de zălogire din Banatul medieval 65-73 română
1993 Banatica, 12-II FENEȘAN, Costin (autor) Viața cotidiană la hotarul osmano-transilvănean în secolul al XVII-lea - Cîteva documente inedite 75-88 română
1993 Banatica, 12-II GROZA, Liviu (autor) Cetatea Caransebeș - Cîteva precizări cronologice 89-99 română
1993 Banatica, 12-II CALINCOF, Eleonora (autor) Gertianosch - un sat bănățean romănesc dispărut în secolul al XVIII-lea 101-113 română
1993 Banatica, 12-II LEU, Valeriu (autor) Istoria Banatului în însemnări manuscrise pe cărțile vechi 114-175 română
1993 Banatica, 12-II LEU, Valeriu (autor) Imaginea "neamțului" în însemnările de pe cărțile vechi românești din Banat 177-182 română
1993 Banatica, 12-II BOCȘAN, Nicolae (autor) Imaginea Europei în cultura iluministă a românilor bănățeni 183-188 română
1993 Banatica, 12-II FENEȘAN, Costin (autor) Însemnări despre românii bănățeni într-un jurnal de calătorie din 1817 189-197 română
1993 Banatica, 12-II LEU, Valeriu (autor) Epidemii și mentalități în Banatul luminilor 199-212 română
1993 Banatica, 12-II BĂLĂNESCU, Dana (autor) Despre preocupările numismatice ale cronicarului Nicolae Stoica de Hațeg 213-217 română
1993 Banatica, 12-II MILIN, Miograd (autor) Din istoria raporturilor sud-est europene. Misiunile I. A. Cantacuzino (1867) T.A. Văcărescu (1872) și a Sturza (1874) în Muntenegru 219-228 română
1993 Banatica, 12-II BOTA, Ionel (autor) Biblioteci publice din centrele urbane ale Banatului în perioada 1850-1918 229-235 română
1993 Banatica, 12-II PĂDUREAN, Corneliu (autor) Vasile Goldiș și lexicul său politic 237-242 română
1993 Banatica, 12-II SIGMIREAN, Cornel (autor) Istoricul Teodor V. Păcățian 243-261 română
1993 Banatica, 12-II MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Date noi privind răstimpul vienez al istoricului Ion Sîrbu 263-272 română
1993 Banatica, 12-II ARDELEAN, Radu (autor) Tematică și mod de abordare în istoriografia română bănățeană interbelică 273-286 română
1993 Banatica, 12-II DOBRESCU, Victor (autor) Cercul didactic din Caransebeș tribună de culturalizare a maselor în perioada interbelică (1919-1931) 287-295 română
1993 Banatica, 12-II ZABERCA, Vasile (autor) Un prezumtiv monument în Timișoara al eroului național general Ion Dragalina 297-303 română
1993 Banatica, 12-II RÎMNEANȚU, Vasile (autor) Activitatea organizației județele P.S.D. Timiș-Torontal în perioada 1944-1946 304-311 română
1993 Banatica, 12-II CĂLIN, Petru (autor) Valori ale tiparului european de expresie romanica existente în colecțiile din județul Caraș-Severin 313-406 română
1993 Carpica, XXIV ZUB, Alexandru (autor) Vasile Pârvan, un posibil candidat la Primatul României .9-16 română
1993 Carpica, XXIV SUCEVEANU, Alexandru (autor) Cercetările lui Vasile Pârvan de la Histria 17-22 română
1993 Carpica, XXIV CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor) O floare pentru Vasile Pârvan 23-24 română
1993 Carpica, XXIV SIBIȘTEANU, Livia (autor) Pătrunderea creștinismului în Dacia 27-36 română
1993 Carpica, XXIV SPINEI, Victor (autor) Restructurări etnice la nordul gurilor Dunării în secolele XIII-XIV 37-65 română
1993 Carpica, XXIV ARTIMON, Alexandru (autor) Considerații istorico-arheologice privind geneza și evoluția orașelor medievale din sud-vestul Moldovei 67-90 română
1993 Carpica, XXIV ARNĂUTU, Nicoleta (autor) Contribuții la cunoașterea produselor artistice ale aurarilor din Transilvania din secolul al XVII-lea 91-102 română
1993 Carpica, XXIV MURARU, Ioan (autor) Documente privind prețurile unor mărfuri în Moldova la sfârșitul secolului al XVIII-lea și în primele decenii ale secolului al XIX-lea 103-127 română
1993 Carpica, XXIV STOICA, Corneliu (autor) Dezvoltarea economico-socială a orașului Tîrgu Ocna în epoca modernă 129-151 română
1993 Carpica, XXIV MURARU, Ioan (autor) Numărul și felul unor ateliere meșteșugărești din orașele și târgurile Moldovei în anul 1832 153-156 română
1993 Carpica, XXIV UNGUREANU, Ioan (autor) Unele considerații cu privire la aplicarea legislației agrare și administrative în comuna Călinești, județul Roman, între anii 1864-1892 157-163 română
1993 Carpica, XXIV ARTIMON, Elena (autor) Ordine, medalii și decorații din primul război mondial aflate în colecțiile Muzeului de Istorie din Bacău 165-176 română
1993 Carpica, XXIV ANTOHI, Lucia (autor) Cîteva date privind distrugeri ale căilor de comunicație și transport din județul Bacău în anii 1916-1918 177-180 română
1993 Carpica, XXIV ARTIMON, Elena (autor) Gheorghe Glod – erou al primului război mondial 181-188 română
1993 Carpica, XXIV CIUTĂ, Ioan (autor) Caracterul plebiscitar al actului Marii Uniri 189-194 română
1993 Carpica, XXIV ICHIM, Eugen (autor) Generalul de corp de armată Nicolae Șova, strălucit fiu al oștirii române 195-200 română
1993 Carpica, XXIV DĂSCĂLESCU, Ion (autor) General Nicolae Șova 201-202 română
1993 Carpica, XXIV ANTOHI, Lucia (autor) Istoricul teatrului din Bacău 203-212 română
1993 Carpica, XXIV MĂGIRESCU, Cedric (autor), MĂGIRESCU, Ecaterina (autor) File din Cartea Scorțenilor (1900-1950) – II 213-237 română
1993 Carpica, XXIV MUNTEANU, Vilică (autor) Un fiu al Bacăului: Mircea Cancicov 239-242 română
1993 Carpica, XXIV ANTOHI, Lucia (autor) Parcul Eminescu (Libertății) din Bacău 243-246 română
1993 Carpica, XXIV UNGUREANU, Ioan (autor) Istoricul unui fost edificiu băcăuan: „Pavilionul” din Grădina Publică 247-261 română
1993 Carpica, XXIV CHIRIEȘ, Corneliu (autor) Prezenți în focul Revoluției din Decembrie 1989 263-264 română
1993 Carpica, XXIV ARTIMON, Alexandru (autor) Colecția muzeală a profesorului Paul Țarălungă de la Prăjești 265-270 română
1993 Carpica, XXIV LEAHU, Gabriel (autor) Mihail Kogălniceanu – 100 de ani de la moarte 273-275 română
1993 Carpica, XXIV NEGRILĂ, Iulian (autor) Mihail Kogălniceanu – centenar 277-278 română
1993 Carpica, XXIV BUDĂU, Eugen (autor) Relațiile lui Mihail Kogălniceanu cu băcăuanii 279-282 română
1993 Carpica, XXIV DĂNILĂ, Ioan (autor) Mihail Kogălniceanu – omul renașterii românești sau eterna datorie față de înaintași. Omagiu la centenar 283-287 română
1993 Carpica, XXIV ANTOHI, Lucia (autor) Corespondența (1888-1934). Scrisori trimise, vol. I - Goldiș Vasile 291-294 română
1993 Carpica, XXIV UNGUREANU, Ioan (autor) Cronica activității Muzeului Județean de Istorie „Iulian Antonescu” Bacău în perioada anilor 1990-1992 297-328 română
1993 Crisia, XXIII Cuprins 5-7 română
1993 Crisia, XXIII CRIȘAN, Ioan (autor) Săpăturile arheologice de la Cefa - La Pădure, județul Bihor din anul 1992 I. Studii şi articole 9-35 română
1993 Crisia, XXIII COSMA, Călin (autor) Răspîndirea scrisului cursiv în Dacia romană I. Studii şi articole 37-52 română
1993 Crisia, XXIII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Istoria antică în opera lui Nicolae Iorga I. Studii şi articole 53-58 română
1993 Crisia, XXIII RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Cercetări arheologice în Cetatea Oradea. Sinteza preliminară a anilor 1991-1993 I. Studii şi articole 59-84 română
1993 Crisia, XXIII MARTA, Doru (autor) Cercetări de arheologie medievală în Bihor. Istoric și perspective I. Studii şi articole 85-89 română
1993 Crisia, XXIII BORCEA, Liviu (autor) Veniturile din vămi pe teritoriul orașului, reflectate în statutele capitlului din Oradea (1374) I. Studii şi articole 91-96 română
1993 Crisia, XXIII ȘIPOȘ, Sorin (autor) Coordonate ale mentalului medieval în Tara Românească și Moldova în secolele al XV-lea și al XVI-lea I. Studii şi articole 97-104 română
1993 Crisia, XXIII GLUCK, Eugen (autor) "Avisi" europene despre evenimentele din Bihor din secolele XVI-XVII I. Studii şi articole 105-111 română
1993 Crisia, XXIII COVACI, Veronica (autor), ILEA, Ana (autor) Documente privind colaborarea Țărilor Române în lupta antiotomană la mijlocul secolului al XVII-lea I. Studii şi articole 113-119 română
1993 Crisia, XXIII HORGA, Ioan (autor) Oradea luminilor și mișcarea scientistă franceză din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea I. Studii şi articole 121-130 română
1993 Crisia, XXIII PAPP, Klara (autor) Dreptul de folosință a pîmîntului de către iobagii de pe domeniile nobiliare laice din Bihor în secolul al XVIII-lea I. Studii şi articole 131-144 română
1993 Crisia, XXIII ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Crizele de "vechi regim" și complicitatea lor în introducerea unor culturi agricole noi I. Studii şi articole 145-150 română
1993 Crisia, XXIII GORUN, Gheorghe (autor) Note la ultimatumul țăranilor adresat nobilimii în răscoala lui Horea (11 noiembrie 1784) I. Studii şi articole 151-174 română
1993 Crisia, XXIII ANDEA, Avram (autor), ANDEA, Susana (autor) "Ratio educationis" și înființarea districtului școlar Oradea I. Studii şi articole 175-185 română
1993 Crisia, XXIII CÎMPEANU, Remus (autor) Considerații privind structura socială a intelectualității române la sfîrșitul veacului al XVIII-lea I. Studii şi articole 187-194 română
1993 Crisia, XXIII CORNEA, Lucia (autor) Începuturile fotografiei la Oradea. Primul atelier fotografic orădean (1852) I. Studii şi articole 195-202 română
1993 Crisia, XXIII CRĂCIN, Cornel (autor) Societatea academică social-literară "România Jună" din Viena (1871-1916). Forme de desfășurare a activității I. Studii şi articole 203-214 română
1993 Crisia, XXIII CĂLUȘER, Iudita (autor) Repere privind asociațiile și reuniunile profesionale ale cadrelor didactice greco-catolice din Comitatul Bihor (1875-1923) I. Studii şi articole 215-222 română
1993 Crisia, XXIII TOTH, Janos (autor) Începuturile activității asociației medicilor, farmaciștilor și naturaliștilor din Bihor I. Studii şi articole 223-234 română
1993 Crisia, XXIII APAN, Mihai (autor) Un manual școlar din Bihorul de ieri I. Studii şi articole 241-256 română
1993 Crisia, XXIII BABA, Ioan (autor) Contribuții documentare privind dezvoltarea industrială a orașului Oradea de la sfîrșitul secolului XIX pînă la primul război mondial I. Studii şi articole 241-256 română
1993 Crisia, XXIII GOȚIA, Dorin (autor) O istorie națională din 1917 datorată unui român din Bosnia I. Studii şi articole 257-265 română
1993 Crisia, XXIII STOICA, Iosif (autor) Un mare prieten al românilor: profesorul Louis Barral (1894-1954) I. Studii şi articole 267-280 română
1993 Crisia, XXIII ȚEPELEA, Ioan (autor) Armata română la Budapesta (august-noiembrie 1919) I. Studii şi articole 281-297 română
1993 Crisia, XXIII MIHOC, Blaga (autor) Situația agriculturii bihorene. Politică de ajutorare statală (1922-1938) I. Studii şi articole 299-315 română
1993 Crisia, XXIII CRĂCIN, Cornel (autor) Reclama în orășelele bihorene. Considerații pentru perioada interbelică I. Studii şi articole 317-334 română
1993 Crisia, XXIII MUREȘAN, Olimpia (autor) Piese arheologice din Cetatea Oradea. Între descoperire și restaurare II. Muzeografie 335-348 română
1993 Crisia, XXIII MĂLINAȘ, Constantin (autor) Cincinat Pavelescu - "Ad Ultimum" II. Muzeografie 349-356 română
1993 Crisia, XXIII MARINESCU, Ioan (autor), MITTMANN, Hans-Walter (autor) Kant - Program de inventariere a colecțiilor muzeale cu ajutorul calculatorului electronic II. Muzeografie 357-262 română
1993 Crisia, XXIII MARTA, Doru (autor) Repertoriul arheologic al județului Cluj III. Recenzii 363-364 română
1993 Crisia, XXIII NOANE, Dumitru (autor) Ephemeris Napocensis III. Recenzii 364-366 română
1993 Crisia, XXIII RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Boldog Varad, Szerkesztette - Balint Istvan Janos III. Recenzii 366-369 română
1993 Crisia, XXIII MARTA, Doru (autor) Historia Urbana III. Recenzii 369-372 română
1993 Crisia, XXIII GORUN, Gheorghe (autor) Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, Vol. V III. Recenzii 372-373 română
1993 Crisia, XXIII GORUN, Gheorghe (autor) A fanariotaktal a hohenzollernekig. Tarsadalmi hanyatlas es nemzeti emelkedes a roman tortenelemben (1711-1866) - Trocsany Zsolt, Miskolcty Ambrus III. Recenzii 373-375 română
1993 Crisia, XXIII MOZES, Tereza (autor) Judaica & Hungarica - Gaster Moses III. Recenzii 375-376 română
1993 Crisia, XXIII BONACIU, Claudia (autor) La Răscruce, toamna anului 1917 - primăvara anului 1918. Marea Britanie și încheierea de către România a unei păci separate - George Cipăianu III. Recenzii 377-378 română
1993 Crisia, XXIII NOANE, Dumitru (autor) Un centru important al cercetării istorice românești contemporane - Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Iași III. Recenzii 378-381 română
1993 Crisia, XXIII GORUN, Gheorghe (autor) Francisc Pall (1911-1992) 383-384 română
1993 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XI DUMITRESCU, Vladimir (autor) Oameni și cioburi 218 română
1993 Culture et Civilisation au Bas Danube, X PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) Reflexions concernant le complexe Noua-Sabatinovka - Coslogeni en contexite europeen .9-14 franceză
1993 Culture et Civilisation au Bas Danube, X GERSHKOVICH, Y.P. (autor) On the eastern boundary of the Noua-Sabatinovka-Coslogeni cultural complex 15-23 engleză
1993 Culture et Civilisation au Bas Danube, X LASZLO, Atilla (autor) Dates radiocarbone et chronologie de la civilisation Noua-Sabatinovka-Coslogeni 24-41 franceză
1993 Culture et Civilisation au Bas Danube, X KLOCHKO, V. (autor) Weapons of the tribes of Sabatinovka Culture 43-56 engleză
1993 Culture et Civilisation au Bas Danube, X SMIRNOVA, C. (autor) Die siedlung Mahala II a und IIB ein denkmal der Noya I-und II-Kultur 57-74 germană
1993 Culture et Civilisation au Bas Danube, X KLUSCHINTEV, Wladimir (autor) Sabbatische siedlung "Jushni Bug" 75-81 germană
1993 Culture et Civilisation au Bas Danube, X CAVRUC, Valeriu (autor) With reference to formation of Noua Culture (a historigraphic survey) 83-99 engleză
1993 Culture et Civilisation au Bas Danube, X ANDRIȚOIU, Ioan (autor), VASILIEV, Valentin (autor) Quelques considerations concernant la culture Noua en Transylvanie 101-123 franceză
1993 Culture et Civilisation au Bas Danube, X LEVITSCKII, O.G. (autor), SAVA, E. (autor) Nouvelles recherches des etablissements de la culture Noua dams la zone comprise entre le Prout et le Nistru 125-155 franceză
1993 Culture et Civilisation au Bas Danube, X ȘERBĂNESCU, Done (autor) "Sceptres" of the bronze Age discovered within the Mostiștea Valley 157-164 engleză
1993 Culture et Civilisation au Bas Danube, X NEAGU, Marian (autor) The Eastern component of the Coslogeni Culture 165-191 engleză
1993 Culture et Civilisation au Bas Danube, X PĂUNESCU, Anca (autor), RENTA, Elena (autor) Contribution a la connaissance des habitats de la culture Coslogeni dans la Vallee de la Ialomița 193-197 franceză
1993 Culture et Civilisation au Bas Danube, X SCHUSTER, Cristian (autor) Finige bemerkungen zu den verbindungen der Tei-mit der Coslogeni Kultur 199-206 germană
1993 Culture et Civilisation au Bas Danube, X CIOCEA, Elvira (autor), DAMIAN, Paul (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Deux tombes d'inhumation du premier age du fer decouvertes a Căscioarele, dept. De Călărași 207-215 franceză
1993 Culture et Civilisation au Bas Danube, X RADEV, Rumen (autor) Certain opbservations upon the necropolises dated back from the 5th to the 1st century B.C. in North-Eastern Bulgaria 217-221 engleză
1993 Culture et Civilisation au Bas Danube, X ATANASOV, Gheorghi (autor) Cadenas en bronze de Drastar (Silistra) 223-229 franceză
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 ALEXANDRESCU, Petre (autor) Nécrologie: Dionisie M. Pippidi (1905-1993) 005-008
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 ALEXANDRESCU, Petre (autor) Nécrologie: Radu Popa (1933-1993) 009-014
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 ZAHARIA, Eugenia (autor) La Culture de Monteoru. Les IVe-Ve étapes. Les Fouilles de Sarata Monteoru 015-038
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 MĂRGINEANU-CÂRSTOIU, Monica (autor) Archaische Architekturbruchstücke aus Histria 039-058
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 DOMĂNEANȚU, Catrinel (autor) Un sanctuaire hellénistique du site de Nuntasi II (comm. d`Istria, dép. de Constanța) 059-078
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 ALEXANDRESCU, Petre (autor), CONOVICI, Niculae (autor), GÂȚĂ, Gheorghe (autor), GHEORGHE, Petre (autor), TROHANI, George (autor), ZIRRA, Vlad Vintilă (autor) La station getique fortifiée de "Cetatea Jidovilor" (Coțofenii din Dos, dép. de Dolj ) 079-158
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 BARNEA, Iuliana (autor), SUCEVEANU, Alexandru (autor) Contributions à l`histoire des villes romaines de la Dobroudja 159-180
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 PETCULESCU, Liviu (autor) Miniature Spearhead Fitings of Military Equipment in Roman Dacia 181-196
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 NICULESCU, Gheorghe Alexandru (autor) The Cremation Graves from the Cemetery of Târgșor (Third-fourth Centuries A.D.) 197-220
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 HARHOIU, Radu (autor) Die Medaillone aus dem Schatzfund von Șimleul Silvaniei 221-236
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 BARASCHI, Silvia (autor), DAMIAN, Oana (autor) Considérations sur la céramique émaillée de Nufăru 239-278
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 ALEXANDRESCU-VIANU, Maria (autor) Un portrait de Herennia Etruscilla à Bucharest 279-284
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 PETOLESCU, Constantin C. (autor) Notes prosopographiques (V) 285-290
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 DIACONU, Petre (autor) Sur les nécropoles danubiennes (VIe-Xe siecles) 291-300
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 DIACONU, Petre (autor) Carbona, Cavarna, la Contrée de Carvouna 301-306
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 MITREA, Bucur (autor), POENARU-BORDEA, Gheorghe (autor) Decouvertes monetaires en Roumanie-1992 (XXXVI) 307-321
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 ALEXANDRESCU-VIANU, Maria (autor) Chronique de l'Institut d'Archeologie ''Vasile Pârvan'' 321-324
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 MATEESCU, Corneliu N. (autor) Ecaterina Dunăreanu-Vulpe, Seventy Years in the Service of Archeology 325-336
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 BARNEA, Ion (autor) Dinu Adamesteanu à son 80' aniversaire 331-334
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 DINAN, Elisabeth H. (autor) Compte rendu: ''Contributions to the Mesolithic Europe. Papers Presented at the fourth international Symposium "The Mesolithic in Europe" -P.M.Vermeersch, P.van Peer 335-336
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 BOROFFKA, Nikolaus (autor) Compte rendu: ''I Preistoria Tis Makedonias, I, I Neolithiki Epochi'' - Ioanis Aslanis, Olga Psichogiou-Smith, Georgia Kourtwai-Philippaki 336-337
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 BOROFFKA, Nikolaus (autor) Compte rendu: ''Symposium international ''Cultura Vinèa-rolul si legăturile sale'' In memoriam prof.dr.doc.Vladimir Dumitrescu 337-338
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 BOROFFKA, Nikolaus (autor) Compte rendu: ''Cultura Vinča în România. Origine, evoluție, legături. În memoria lui Nicolae Vlassa" 338-339
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 BOROFFKA, Nikolaus (autor) Compte rendu: ''Turdaș" - Zoia Maxim-Kalmar 339-340
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 BOROFFKA, Nikolaus (autor) Compte rendu: ''Grupul și statiunea Iclod'' - Gh.Lazarovici 339-340
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 BOROFFKA, Nikolaus (autor) Compte rendu: ''Tartaria'' - Gh. Lazarovici, Zoia Maxim-Kalmar 339-340
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 BOROFFKA, Nikolaus (autor) Compte rendu: ''Cultura Petrești'' - Iuliu Paul 340-341
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 SUCEVEANU, Alexandru (autor) Compte rendu: ''Les villas romaines de Sao Cucufate'' - J. Alarcao, R. Etienne, F. Mayet 341-342
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 POPILIAN, Gheorghe (autor) Compte rendu: ''Terra sigillata u Gornjoj Meziji. Import i radionice Viminacium-Margum'' - Ljiljana Bjelajac 342-343
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 POPESCU, Adrian (autor) Compte rendu: "Kolonialprägungen aus Moesia Superior und Dacia" - F. Martin 344-344
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 Ouvrages reçus à la Bibliotheque de l'Institut d'Archéologie ''V. Pârvan'' (1er juin 1992-31 septembre 1993) 345-354
1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37 VULPE, Radu (autor) Eugen Comșa à ses 70 ans 479-488
1993 Istros, VII PANDREA, Stănică (autor) Începutul culturii Boian în Cîmpia Brăilei .7-26 română
1993 Istros, VII PANDREA, Stănică (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Cercetările arheologice de la Siliștea. Jud. Brăila, campaniile 1991-1993: a Așezarea Boian - Giulești: b) așezările din prima epoca a fierului 27-62 română
1993 Istros, VII SCHUSTER, Cristian (autor) Despre aria de răspîndire a culturii Glina 63-70 română
1993 Istros, VII JUGĂNARU, Gabriel (autor), TOPOLEANU, Florin (autor) Gropi funerare în așezarea hallstattiană de la Niculițel - Cornet (jud. Tulcea) 71-81 română
1993 Istros, VII SÎRBU, Valeriu (autor) Sacrificii umane și practici funerare insolite în arealul tracic ăn Hallstatt și la Tene 83-121 română
1993 Istros, VII SÎRBU, Valeriu (autor) Mormintele tumulare din zona Carpato-Dunăreană (sec. Ii. De Chr. - I d. Chr.) 123-159 română
1993 Istros, VII MUNTEANU, Mircea (autor) Complexul ritual de sec. II-I în de Hr. De la Grădiștea-Coslogeni, jud. Călărași 161-166 română
1993 Istros, VII ANDONE, Corneliu (autor), DAMIAN, Oana (autor), DAMIAN, Paul (autor) Date despre incinta vestică a cetății bizantine de la Proslăvița - Nufăru 167-182 română
1993 Istros, VII POPESCU, Anca (autor) Brăila otomană într-o kanunnamea de la 1570 183-187 română
1993 Istros, VII IONESCU, Gheorghe (autor) Nou despre doamna Ecaterina Salvaresso a Tării Românești 189-199 română
1993 Istros, VII CÎNDEA, Ionel (autor), PANDREA, Stănică (autor) Cercetările arheologice de la Biserica Sf. Arhanghel Mihail din Brăila 201-220 română
1993 Istros, VII BĂDĂRĂ, Doru (autor) Tipografi în Moldova și Țara Romanească la sfîrșitul secolului al XVII.lea și începutul secolului al XVIII-lea 221-237 română
1993 Istros, VII GHIMPU, Vlad (autor) Primele măeturii privind arhitectura și sistematizarea Chișinăului (sec. XVIII) 239-246 română
1993 Istros, VII ȘPALAC, Mariana (autor) Chilia în secolul XIX 247-260 română
1993 Istros, VII STOICA, Maria (autor) Măsuri pentru înfrumusețarea orașului Brăila. Regulamentul pentru construcții din anul 1860 261-271 română
1993 Istros, VII BUCULEI, Toader (autor) Mărturii privind efortul brăilenilor în sprijinirea războiului de independență din 1977-1978 273-303 română
1993 Istros, VII STOICA, Maria (autor) Icoanele lipovenilor din Brăila 305-339 română
1993 Istros, VII DAVID, Viorica (autor) Fondul forestier al județului Brăila 341-348 română
1993 Istros, VII DIACONU, Petre (autor) Sapă de fier din epoca romană 349-351 română
1993 Istros, VII DIACONU, Petre (autor) Note de lector (II) Unul sau două Tomis-uri în bazinul Mării Negre 353-354 română
1993 Istros, VII DIACONU, Petre (autor) Cîteva considerații privind sigiliile strategului Ioan Malesis 355-356 română
1993 Istros, VII DIACONU, Petre (autor) Numele Dobrogei într-o nouă sursă literară 357-358 română
1993 Istros, VII DIACONU, Petre (autor) Unde trebuie căutat Onglos? 359-361 română
1993 Istros, VII PRICOP, Ghena (autor) Mărturii ale particularii brăilenilor la războiul de reîntregire, în colecțiile muzeului Brăilei. Donația Mandache Ciulinaru 363-367 română
1993 Istros, VII VELICHI, Constantin (autor) Gînduri despre Hristo Botev 369-374 română
1993 Istros, VII CLOȘCĂ, Gabriela (autor) Obștile sătești și reforma agrară din 1921 375-378 română
1993 Istros, VII PRICOP, Ghena (autor) Comuna rurală Radu Negru, rezultat al aplicării legii agrare din 1921 379-383 română
1993 Istros, VII IAVORSCHI, Gheorghe (autor) Brăila sub bombe (23 iunie 1941 - 23 august 1944) 385-389 română
1993 Istros, VII ILIE, Elena (autor) Despre exploatarea "averilor nemișcătoare" ale Brăilei in a doua jumatate a secolului al XIX-lea 391-395 română
1993 Istros, VII ILIE, Elena (autor) Din istoricul farmaciei la Brăila 397-409 română
1993 Istros, VII HARȚUCHE, Ana-Maria (autor) Prima grupare artistică înființată la Brăila 411-415 română
1993 Istros, VII BĂLAN, Zamfir (autor) Drumuri inițiatice 417-419 română
1993 Istros, VII CÎNDEA, Ionel (autor) Jubileul "Brăila 625" 421-430 română
1993 Istros, VII SÎRBU, Livia (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Al II-lea simpozion internațional de studii tracice 20-27 septembrie 1992, Komotini (Grecia) 431-432 română
1993 Istros, VII SÎRBU, Valeriu (autor) Primul simpozion internațional - Sevtopolis "Morminte tumulare în Sud-Estul Europei" 4-8 iunie 1993, Kazanlak (Bulgaria) 433-435 română
1993 Istros, VII CÎNDEA, Ionel (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Simpozionul internațional "Contribuții numisamatice și sigilografice la istoria veche și medievală a Dobrogei", Dobrich (Bulgaria), 4-8 octombrie 1993 437-438 română
1993 Istros, VII SÎRBU, Valeriu (autor) Conferința științifică internațională "Cultura tracică în Nord-Vestul Bulgariei" 439-440 română
1993 Istros, VII SÎRBU, Valeriu (autor) Les sacrifices d'animaux chewz les galois - Meniel Patrice 441-443 română
1993 Istros, VII TROHANI, George (autor) Credințe și practici funerare, religioase și magice în lumea geto-dacilor - Sîrbu V. 445-445 română
1993 Istros, VII DERVENT, Petre (autor) Bine-ați revenit, Analele Brăilei 447-449 română
1993 Istros, VII CÎNDEA, Ionel (autor) Cercetătorul Petre Diaconu a împlinit 70 de ani 451-455 română
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 BUCOVALĂ, Mihai (autor), PAPUC, Gheorghe (autor) Fortificația romano-bizantină de la Ovidiu, municipiul Constanța 273-278
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 BONA, Petru (autor), ROGOZEA, Petre (autor) Tibiscum III, jud. Caraș-Severin 279-286
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 BĂRBUȚĂ, Valeriu (autor), MOGA, Vasile (autor) Descoperirile de la Alba Iulia, zona Cetate Sud 287-290
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 RUSU, Adriana (autor) Necropola romană de la Muncelu Brad, jud. Hunedoara 291-294
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 PROTASE, Dumitru (autor), ZRÎNYI, A. (autor) Castrul roman de la Brâncovenești, jud. Mureș 295-298
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 ZOLTAN, Szekely (autor) Stațiunile arheologice de la Turia și Valea Crișului, jud. Covasna 299-306
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 COSTEA, Florea (autor) Așezarea daco-romană de la Felmer, jud. Brașov 307-310
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 BRANGA, Nicolae (autor) Villa rustica de la Miercurea Sibiului, jud. Sibiu 311-314
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 CONSTANTINESCU, Marius (autor) Stațiunea de la Ulmeni, jud. Buzău 315-320
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 IGNAT, Mircea (autor) Necropola de la Dolheștii Mari, jud. Suceava 321-324
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 MATEI, Alexandru V. (autor) Așezarea dacilor liberi de la Panic, jud. Sălaj 325-328
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 PALADE, Vasile (autor) Așezarea din sec. IV e. n. de la Bârlad-Valea Seacă 329-334
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 MITREA, Ion (autor) Așezările de la Cârligi-Filipești (sec. IV-V e. n) și Izvoare-Bahna (sec. VIII-IX e. n.), jud. Bacău 335-346
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 NEAGU, Nina (autor), NICOLAE, V. (autor), OLTEANU, Ștefan (autor) Locuințe din sec. IV-VI și IX-X, descoperite la Șirna, jud. Prahova 347-348
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 MOROZ-POP, Maria (autor) Așezarea prefeudală de la Jabăr-Cotun, jud. Timiș 349-354
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 MAXIM-ALAIBA, Ruxandra (autor) Locuințe din sec. III-IV și VIII-IX descoperite la Gara-Banca, jud. Vaslui 355-360
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 ANGHEL, Gh. (autor), CIUGUDEAN, Horia (autor) Necropola feudal-timpurie de la Blandiana, jud. Alba 361-364
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 DUPOI, Vasile I. (autor), LICHIARDOPOL, Dan (autor), PANAIT, Gh. (autor), PENEȘ, Marinela (autor), TEODORESCU, Victor (autor) Stațiunea arheologică Budureasca, jud. Prahova (complexele daco-romane și străromânești) 365-388
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 LICHIARDOPOL, Dan (autor), PENEȘ, Marinela (autor), SANDU, Vasilica (autor) Așezarea daco-romană din sec. IV - V e. N. de la Cireșanu, jud. Prahova 388-416
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 UDRESCU, Marian Ștefan (autor) Observații asupra faunei descoperite în așezarea de la Cireșanu 417-418
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 LICHIARDOPOL, Dan (autor), PENEȘ, Marinela (autor), TEODORESCU, Victor (autor) Necropola daco-romană de la Boldești-Grădiștea, jud. Prahova 419-434
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 ZAHARIA, Eugenia (autor) Stațiunea de la Bratei, jud. Sibiu 435-439
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Considerații finale asupra locuirii medievale (sec. XIV-XV) de la Aegyssus, jud. Tulcea 439-454
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Necropola medievală de la Enisala, jud. Tulcea (1967-1968) 455-468
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 DRÂMBOCIANU, Vasile (autor) Stațiunea de la Vadu Sorești, jud. Buzău 469-478
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Contribuții la cercetarea necropolelor III (sec. XIV - XV) și IV (sec. III - IV) de la Mănești-Buftea 479-484
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 NAGLER, Thomas (autor), RILL, Martin (autor) Fortificația medievală din Vurpăr, jud. Sibiu 485-488
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 NAGLER, Thomas (autor), RILL, Martin (autor) Monumentul cistercian de la Cârța, jud. Sibiu 489-494
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 BOBI, Victor (autor), PARAGINĂ, Anton (autor) Așezarea rurală medievală de la Bătinești, jud. Vrancea 495-510
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 LUCA, Gavril (autor), VĂTĂMANU, Ioan (autor) Sondajul arheologic de la Târgu Neamț 511-516
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 CANTACUZINO, Gh. I. (autor), CRISTOCEA, Sp. (autor), TRÂMBACIU, Ștefan (autor) Cercetările arheologice din zona fostei Curți domnești din Câmpulung, jud. Argeș 517-524
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 ANGHEL, Aneta (autor), MATEI, M.D. (autor), NANU, Dan-Basarab (autor) Necropola medievală ''Precista''- Galați 525-530
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 PANAIT, Panait I. (autor), ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Cercetări privind satul Bârzești - București (sec. XV - XVI) 531-538
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 CÂNDEA, Ionel (autor) Monumentul medieval de la Măxineni, jud. Brăila 539-544
1993 Pontica, XXVI LAZAROV, Mihail (autor) Les sites submerges le long du pont quest dans le contexte de l'histoire pontique et mediterraneenne .7-18 franceză
1993 Pontica, XXVI IVANOV, Ivan (autor) A la question de la localisation et des etudes des sites submerges dans kes lacs de Varna 19-26 franceză
1993 Pontica, XXVI HAȘOTTI, Puiu (autor) Considerații privind originea, difuziunea și cronologia culturii Hamangia 27-42 română
1993 Pontica, XXVI MUNTEANU, Mircea (autor) Observații pe marginea bronzului tîrziu din sud-estul României 43-50 română
1993 Pontica, XXVI CONOVICI, Niculae (autor), IRIMIA, Mihai (autor) Descoperiri halsastattiene în zona davei getice de la Satu Nou, com. Oltiba, jud. Constanța 51-114 română
1993 Pontica, XXVI JUGĂNANU, Gabriel (autor) Stadiul actual al cercetărilor privind populația autohtonă a Dobrogei în secolele VIII-VII î.Chr. 115-119 română
1993 Pontica, XXVI BĂRBULESCU, Maria (autor), BUZOIANU, Livia (autor), CHELUȚĂ-GEORGESCU, N. (autor), RĂDULESCU, Adrian (autor) Observații privind așezarea greco-autohtonă de la Albești (jud. Constanța) 121-158 română
1993 Pontica, XXVI LUNGU, Vasilica (autor) Pour une chronologie de la ceramique attique du Nord de la Dobroudja (IVe-IIIe siecles av. J. Chr.) 159-190 franceză
1993 Pontica, XXVI MUSIELAK, Maria (autor) Titlu în greaca veche 191-195 franceză
1993 Pontica, XXVI BĂRBULESCU, Maria (autor), RĂDULESCU, Adrian (autor) Un nou guvernator al provinciei Moesia Inferior Sallius Aristaenetus 197-206 română
1993 Pontica, XXVI BUCOVALĂ, Mihai (autor) Cavou din secolul IV d. Chr, descoperit în necropola de Vest a Tomisului 207-214 română
1993 Pontica, XXVI NICOLAE, Constantin (autor) Despre topografia anticului Carsium 215-229 română
1993 Pontica, XXVI MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Ceramique a glacure plombiphere de Durostorum 231-344 română
1993 Pontica, XXVI BOTEVA, Dilyana (autor) The coinage of Histria for Septimius Severus and his family 253-257 engleză
1993 Pontica, XXVI CUSTUREA, Gabriel (autor) Noi descoperiri monetare de la Isaccea (sec. XI) 259-262 română
1993 Pontica, XXVI ADAMEȘTEANU-MĂNUCU, Gheorghe (autor) Cronica descoperirilor monetare din județul Tulcea (V) 263-271 română
1993 Pontica, XXVI BĂLĂBĂNESCU, M. (autor), CUSTUREA, Gabriel (autor) Catalogul medaliilor românești din Colecția Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța (1859-1940) 273-304 română
1993 Pontica, XXVI IRIMIA, Mihai (autor) Participarea la săpăturile arheologice de la Stillfried (Austria) 305-307 română
1993 Pontica, XXVI COVACEF, Zaharia (autor) Cîteva observații pe marginea unor opaițe descoperite în sectorul V al Capitavei 345-251 română
1993 Revista Bistriței, VII MARINESCU, George (autor) Cercetări și descoperiri arheologice de epoca bronzului în Nord-Estul Transilvaniei 5-27 română, franceză
1993 Revista Bistriței, VII KACSO, Carol (autor) Contribuții la cunoașterea bronzului târziu din nordul Transilvaniei. Cercetările de la Suciu de Sus și Groșii Țibleșului 29-49 română, germană
1993 Revista Bistriței, VII COCIȘ, Sorin (autor), GAIU, Corneliu (autor), PROTASE, Dumitru (autor) Fibule din castrul roman și așezarea civilă de la Ilișua (jud. Bistrița-Năsăud) 51-61 română, franceză
1993 Revista Bistriței, VII RUSTOIU, Aurel (autor) Ceramica dacică de la Florești - "Cetatea Fetei" (jud. Cluj) 63-75 română, engleză
1993 Revista Bistriței, VII LAZĂR, Valeriu (autor) Mărturii arheologice ale continuității daco-romane din județul Mureș 77-89 română
1993 Revista Bistriței, VII GAIU, Corneliu (autor) Așezarea din secolul al VI-lea de la Dipșa, jud. Bistrița-Năsăud 91-107 română, franceză
1993 Revista Bistriței, VII RĂDULESCU, Gabriela (autor) O locuință medievală timpurie la Vermeș, județul Bistrița-Năsăud 109-113 română, franceză
1993 Revista Bistriței, VII LAZIN, Gheorghe (autor) Un brăzdar de plug din epoca feudal-timpurie descoperit la Acîș (județul Satu Mare) 115-117 română
1993 Revista Bistriței, VII LECHINȚAN, Vasile (autor) Cnezi și juzi din sate bistrițene în litigii din secolul al XVII-lea (I) 119-128 română
1993 Revista Bistriței, VII POP, Ioan (autor) Înființarea Regimentului II românesc de graniță și activitatea lui în perioada 1762-1772 129-141 română, franceză
1993 Revista Bistriței, VII BUTA, Mircea (autor) Practica farmaceutică în ținutul Bistriței și Năsăudului pînă în secolul al XIX-lea 143-147 română, franceză
1993 Revista Bistriței, VII URECHE, Lazăr (autor) Fundații și fonduri particulare administrate de către fondurile grănicerești năsăudene 149-153 română, franceză
1993 Revista Bistriței, VII CÎMPEANU, Remus (autor)