Criterii căutate

  • An de publicare: 1993

Sumarul căutării

  • 221 de volume
  • Nici un articol
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de literatură gri 1993 75 de ani de la Unirea cu Patria Mamă: Bucovina, pâmânt românesc (1918 - 1993), anul 1993 ANDRONIC, Mugur (autor)
volum de periodic 1993 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 26-30-I-2, anul 1993, seria preistorie-istorie veche-arheologhie
volum de periodic 1993 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 26-30-II, anul 1993, seria istorie BODEA, GEORGE (redactor), BOROȘ, Doina (redactor), CIUPEA, Ioan (secretar adjunct de redacție), GLODARIU, Eugenia (redactor), IAMBOR, Petru (redactor), LAZAROVICI, Gheorghe (redactor responsabil), MÂNDRUȚ, Stelian (redactor), PAP, Francisc (secretar de redacție), PORUMB, Marius (redactor)
volum de periodic 1993 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XVII, anul 1993, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău
volum de carte 1993 Album de paleografie greacă, anul 1993 TRANDAFIRESCU, Natalia (editor), GUȚU, OLIMPIA (redactor)
volum de periodic 1993 Analele Banatului: AnB, II, anul 1993, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie MEDELEȚ, Florin (redactor responsabil), DRAȘOVEAN, Florin (secretar de redacție), MARE, Mircea (redactor), RĂDULESCU, Alexandru (redactor), DUDAȘ, Vasile (redactor), VASTAG, Wiliam (copertă)
volum de periodic 1993 Analele Brăilei: AnBr, 1, anul 1993
volum de periodic 1993 Analele Științifice ale Universității „Al. I. Cuza“ din Iași - Istorie, anul 1993, serie nouă PLATON, Alexandru Florin (redactor responsabil), ZUGRAVU, Nelu (secretar științific de redacție), BOUNEGRU, Octavian (redactor), CLIVETI, Gheorghe (redactor), COJOCARIU, Mihai (redactor), PUNGĂ, Gheorghe (redactor), UNGUREANU, Mihai-Răzvan (redactor)
volum de periodic 1993 Annuaire roumain d`anthropologie: ARA, 30, anul 1993
volum de periodic 1993 Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, 4, anul 1993, Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, seria Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor, Serie Nouă Prof. Dr., GHEORGHIU, Mihnea (director), Dr., VETISANU, Vasile (redactor-șef)
volum de periodic 1993 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XXX, anul 1993 BOICU, Leonid (redactor), CAPROȘU, Ioan (redactor), CIOBANU, Veniamin (redactor), GOROVEI, ȘTEFAN S. (redactor șef), PLATON, Gheorghe (redactor), ȘIMANSCHI, Leon (redactor), ȘANDRU, Dumitru (redactor), VITCU, Dumitru (redactor), ZUB, Alexandru (redactor), SZEKELY, Maria Magdalena (Asistent de redacție)
volum de periodic 1993 Anuarul Muzeului Bucovinei: Suceava, XX, anul 1993 BLAJ, Pavel (redactor responsabil), BATARIUC, Paraschiva-Victoria (secretar de redacție), ANDRONIC, Mugur (redactor), CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (redactor), CLOPOTARI, Aura-Doina (redactor), PETROVICI, Emilian-Dan (redactor), STEICIUC, BRÂNDUȘA (redactor), ȘTEFANOVICI, Olga (redactor)
volum de periodic 1993 Arheologia Moldovei: ArhMold, 1993 MIHAILESCU-BÎRLIBA, Virgil (redactor)
volum de carte 1993 B. P. Hașdeu. Mărturii, anul 1993 BRANCEANU, Livia (autor)
volum de periodic 1993 Banatica, 12, nr. în TOM: 1, anul 1993
volum de periodic 1993 Banatica, 12, nr. în TOM: 2, anul 1993
volum de carte 1993 Bibliografia referitoare la a doua epocă a fierului de pe teritoriul României, anul 1993, seria Bibliotheca Thracologica 3 COMȘA, Eugen (autor)
volum de carte 1993 Biserica medievală din Caransebeș, anul 1993 BONA, Petru (autor)
volum de carte 1993 Breviar pentru democrație: sistemul elvețian, un model de funcționare a statului de drept, anul 1993 HENCKEL, Heinrich (autor), POP, Eva (traducător)
volum de carte 1993 Breviar, județul Alba, 1993, anul 1993 MĂRGINEANU, Ion (coordonator), DAN, Dorin Ovidiu (coordonator), CRISTEA, Avram (coordonator)
volum de periodic 1993 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, IV, nr. în TOM: 1-2, anul 1993, Serie Nouă GUSTI, Sanda (editor grafic), FLOREA, Doina (redactor șef), NEGOESCU, Maria Elena (redactor), ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (redactor), ARDELEANU, Dragoș (secretar de redacție)
volum de periodic 1993 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, IV, nr. în TOM: 3-4, anul 1993, Serie Nouă GUSTI, Sanda (editor grafic), FLOREA, Doina (redactor șef), NEGOESCU, Maria Elena (redactor), ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (redactor), ARDELEANU, Dragoș (secretar de redacție)
volum de carte 1993 Caietul seminarului special de științe auxiliare ale istoriei, anul 1993, Opuscula bibliologica, arhivistica, numismatica lect. univ. dr., BERCIU-DRĂGHICESCU, Adina (coord.)
volum de periodic 1993 Carpica, XXIV, anul 1993
volum de carte 1993 Catalogul documentelor Țării Românești din Arhivele Statului, anul 1993, Catalogul documentelor Țării Românești din Arhivele Statului: 1645 - 1649 CIUCĂ, Marcel Dumitru (editor), VĂTAFU GĂITAN, Silvia (editor)
volum de periodic 1993 Cinema, XXXII, nr. în TOM: 1, ianuarie, anul 1993
volum de periodic 1993 Cinema, XXXII, nr. în TOM: 2, februarie, anul 1993
volum de periodic 1993 Cinema, XXXII, nr. în TOM: 3, martie, anul 1993
volum de periodic 1993 Cinema, XXXII, nr. în TOM: 4, aprile, anul 1993
volum de periodic 1993 Cinema, XXXII, nr. în TOM: 5, mai, anul 1993
volum de periodic 1993 Cinema, XXXII, nr. în TOM: 6, iunie, anul 1993
volum de periodic 1993 Cinema, XXXII, nr. în TOM: 7, iulie, anul 1993
volum de periodic 1993 Cinema, XXXII, nr. în TOM: 8, august, anul 1993
volum de periodic 1993 Cinema, XXXII, nr. în TOM: 9, septembrie, anul 1993
volum de periodic 1993 Cinema, XXXII, nr. în TOM: 10, octombrie, anul 1993
volum de periodic 1993 Cinema, XXXII, nr. în TOM: 11, noiembrie, anul 1993
volum de periodic 1993 Cinema, XXXII, nr. în TOM: 12, decembrie, anul 1993
volum de carte 1993 Civilizația primei epoci a fierului în sud-vestul României, anul 1993, seria Bibliotheca-Thracologica 4 GUMĂ, Marian (autor)
volum de carte 1993 Credințe și practici funerare, religioase în lumea geto-dacilor (pornind de la descoperiri arheologice din Câmpia Brăilei) / Croyances et practiques funeraires, religieuses et magiques dans le monde des geto-daces, anul 1993 SÎRBU, Valeriu (autor)
volum de periodic 1993 Crisia, XXIII, anul 1993
volum de periodic 1993 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, X, anul 1993, ARTICLES AND STUDIES PRESENTED WITHIN THE FRAMEWORK OF THE FIRST EDITION OF THE INTERNATIONAL COLLOQUIUM "ARCHAEOLOGICAL RESEARCH REGARDING THE POPULATIONS OF THE LATE BRONZE AGE - NOUA - SABATINOVKA - COSLOGENI CULTURAL COMPLEX", 15-19 OCTOBER 1991.
volum de periodic 1993 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XI, anul 1993, Oameni și cioburi. Contribuții la istoria contemporană a arheologiei românești, de Vladimir Dumitrescu
volum de periodic 1993 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 37, anul 1993, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă ALEXANDRESCU, Petre (redactor șef), ALEXANDRESCU-VIANU, Maria (redactor), HARHOIU, Radu (redactor), POENARU-BORDEA, Gheorghe (redactor șef adjunct), SUCEVEANU, Alexandru (redactor), VULPE, Alexandru (redactor), ZAHARIA, Liliana (secretar de redacție)
volum de periodic 1993 Dacia literară, 1, nr. în TOM: 8, anul 1993, serie nouă (anul IV) ZUB, Alexandru (director), VASILIU, Lucian (redactor coordonator), SAVIN, Cătălin (membru în Comitetul de Redacție), MOCANU, Traian (membru în Comitetul de Redacție), RUSU, CONSTANTIN LIVIU (membru în Comitetul de Redacție), VIȘNIEC, Matei (corespondent)
volum de periodic 1993 Dacia literară, 2, nr. în TOM: 9, anul 1993, serie nouă (Anul IV) ZUB, Alexandru (director), VASILIU, Lucian (redactor coordonator), ANDRIESCU, Al. (membru în Comitetul de Redacție), ANDREI, Aurel (membru în Comitetul de Redacție), SAVIN, Cătălin (membru în Comitetul de Redacție), MOCANU, Traian (membru în Comitetul de Redacție), RUSU, CONSTANTIN LIVIU (membru în Comitetul de Redacție), ȘTEFĂNACHE, Corneliu (membru în Comitetul de Redacție), VIȘNIEC, Matei (corespondent)
volum de periodic 1993 Dacia literară, 3, nr. în TOM: 9, anul 1993, serie nouă (Anul IV) ZUB, Alexandru (director), VASILIU, Lucian (redactor coordonator), ANDRIESCU, Al. (membru în Comitetul de Redacție), ANDREI, Aurel (membru în Comitetul de Redacție), SAVIN, Cătălin (membru în Comitetul de Redacție), MOCANU, Traian (membru în Comitetul de Redacție), RUSU, CONSTANTIN LIVIU (membru în Comitetul de Redacție), ȘTEFĂNACHE, Corneliu (membru în Comitetul de Redacție), VIȘNIEC, Matei (corespondent), MIRON, Paul (corespondent)
volum de periodic 1993 Dacia literară, 4, nr. în TOM: 11, anul 1993, serie nouă (Anul IV) ZUB, Alexandru (director), VASILIU, Lucian (redactor coordonator), ANDRIESCU, Al. (membru în Comitetul de Redacție), MOCANU, Traian (membru în Comitetul de Redacție), RUSU, CONSTANTIN LIVIU (membru în Comitetul de Redacție), ȘTEFĂNACHE, Corneliu (membru în Comitetul de Redacție), VIȘNIEC, Matei (corespondent), MIRON, Paul (corespondent)
volum de literatură gri 1993 De la Podul Mogoșoaiei la Calea Victoriei: oamenii și vremurile unei străzi (catalog), anul 1993 CONSTANTINESCU, Carmen (autor), OFRIM, Alexandru (autor), HANGANU, Liliana (autor), SEIMEANU, Lelioara (autor), OCHEȘANU, Radu (autor), BADEA, Alexandru (autor), COFAS, Eleonora (coordonator, autor)
volum de carte 1993 De la pronunciament la memorandum. 1868-1892, anul 1993, Miscarea memorandistă, expresie a luptei naționale a românilor LUNGU, Corneliu Mihail (coordonator)
volum de carte 1993 Din tezaurul arhivistic dâmbovițean: catalog de documente (1526 - 1848), anul 1993 DOBRIN, Pârvan (editor), CONDREA, Constantin (editor), BUNGREZEANU, Nicolae (editor)
volum de carte 1993 Dobrogea și arta plastică, anul 1993 MUSTAȚĂ, Săftica (autor), SIMION, Gavrilă (responsabil de carte)
volum de periodic 1993 Études et documents balkaniques et méditerranéens, 17, anul 1993 STAHL, Paul Henri (editor)
volum de periodic 1993 Études roumaines et aroumaines - Studii românești și aromânești, 2, anul 1993 STAHL, Paul Henri (editor)
volum de carte 1993 George Bariț și contemporanii săi, anul 1993, Corespondența primită de la Andrei Mureșanu, Constantin Alpini, Ladislau Baziliu Popp, Iacob Bologa, Visarion Roman BOLOGA, Iacob (autor), ALPINI, Constantin (autor), MUREȘANU, Andrei (autor), ROMAN, Visarion (autor), POPP, Ladislau Baziliu (autor), PERVAIN, Iosif (editor), BUZAȘI, Ioan (editor), CHINDRIȘ, Ioan (editor), ASANACHE, Gheorghe (editor), CIPĂIANU, George (editor), SUCIU, Dumitru (editor), NEAMȚU, Gelu (editor), PASCU, Ștefan (coordonator)
volum de periodic 1993 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 1-3, ianuarie - iunie, anul 1993 ARĂPAȘU, Teoctist (președinte)
volum de periodic 1993 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 4-6, iulie - decembrie, anul 1993 ARĂPAȘU, Teoctist (președinte)
volum de periodic 1993 Istros, VII, anul 1993
volum de carte 1993 Izvoare și mărturii. Evreii din România între anii 1940 - 1944, I, anul 1993, Legislația antievreiască, seria Izvoare și mărturii referitoare la istoria evreilor BENJAMIN, Lya (editor), STANCIU, Sergiu (coordonator)
volum de carte 1993 Izvoarele Răscoalei lui Horea, anul 1993, I. PROTOCOLUL COMITATULUI HUNEDOARA UNIT CU COMITATUL ZARAND. 9 septembrie 1784—23 decembrie 1785. II. COMITATUL HUNEDOARA UNIT CU COMITATUL ZARAD. 16 decembrie 1784—29 decembrie 1785, SERIA A. DIPLOMATARIA CERGHEDEAN, Mihail (editor), GYEMANT, Ladislau (editor), IONAȘ, Vasile (editor), VÂNĂTORU, Viorel (editor), PASCU, Viorica (coordonator)
volum de carte 1993 La romanité dans le Sud-Est de l'Europe, anul 1993 MIHĂESCU, Haralambie (autor)
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 1, 8 ianuarie, anul 1993, serie nouă SORESCU, Marin (redactor sef), CHIȘU, LUCIAN (redactor șef adjunct), COCORA, Ion (redactor șef adjunct), DIACONU, Nicolae (redactor), GRIGOR, Andrei (secretar de redacție), SAVA, Valerian (redactor), STOIAN, Marin (redactor)
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 2, 15 ianuarie, anul 1993, serie nouă SORESCU, Marin (redactor sef), CHIȘU, LUCIAN (redactor șef adjunct), COCORA, Ion (redactor șef adjunct), DIACONU, Nicolae (redactor), GRIGOR, Andrei (secretar de redacție), SAVA, Valerian (redactor), STOIAN, Marin (redactor)
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 3, 29 ianuarie, anul 1993, serie nouă SORESCU, Marin (redactor sef), CHIȘU, LUCIAN (redactor șef adjunct), COCORA, Ion (redactor șef adjunct), DIACONU, Nicolae (redactor), GRIGOR, Andrei (secretar de redacție), SAVA, Valerian (redactor), STOIAN, Marin (redactor)
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 4, 29 ianuarie, anul 1993, serie nouă SORESCU, Marin (redactor șef), CHIȘU, LUCIAN (redactor șef adjunct), COCORA, Ion (redactor șef adjunct), DIACONU, Nicolae (redactor), GRIGOR, Andrei (secretar de redacție), SAVA, Valerian (redactor), STOIAN, Marin (redactor)
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 5, 5 februarie, anul 1993, serie nouă SORESCU, Marin (redactor sef), CHIȘU, LUCIAN (redactor șef adjunct), COCORA, Ion (redactor șef adjunct), DIACONU, Nicolae (redactor), GRIGOR, Andrei (secretar de redacție), SAVA, Valerian (redactor), STOIAN, Marin (redactor)
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 6, 12 februarie, anul 1993, serie nouă SORESCU, Marin (redactor sef), CHIȘU, LUCIAN (redactor șef adjunct), COCORA, Ion (redactor șef adjunct), DIACONU, Nicolae (redactor), GRIGOR, Andrei (secretar de redacție), SAVA, Valerian (redactor), STOIAN, Marin (redactor)
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 7, 19 februarie, anul 1993, serie nouă SORESCU, Marin (redactor șef), CHIȘU, LUCIAN (redactor șef adjunct), COCORA, Ion (redactor șef adjunct), DIACONU, Nicolae (redactor), GRIGOR, Andrei (secretar de redacție), SAVA, Valerian (redactor), STOIAN, Marin (redactor)
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 8, 28 februarie, anul 1993, serie nouă SORESCU, Marin (redactor sef), CHIȘU, LUCIAN (redactor șef adjunct), COCORA, Ion (redactor șef adjunct), DIACONU, Nicolae (redactor), GRIGOR, Andrei (secretar de redacție), SAVA, Valerian (redactor), STOIAN, Marin (redactor)
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 9, 5 martie, anul 1993, serie nouă SORESCU, Marin (redactor șef), CHIȘU, LUCIAN (redactor șef adjunct), COCORA, Ion (redactor șef adjunct), DIACONU, Nicolae (redactor), GRIGOR, Andrei (secretar de redacție), SAVA, Valerian (redactor), STOIAN, Marin (redactor)
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 10, 12 martie, anul 1993, serie nouă SORESCU, Marin (redactor sef), CHIȘU, LUCIAN (redactor șef adjunct), COCORA, Ion (redactor șef adjunct), DIACONU, Nicolae (redactor), GRIGOR, Andrei (secretar de redacție), SAVA, Valerian (redactor), STOIAN, Marin (redactor)
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 11, 19 martie, anul 1993, serie nouă SORESCU, Marin (redactor sef), CHIȘU, LUCIAN (redactor șef adjunct), COCORA, Ion (redactor șef adjunct), DIACONU, Nicolae (redactor), GRIGOR, Andrei (secretar de redacție), SAVA, Valerian (redactor), STOIAN, Marin (redactor)
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 12, 26 martie, anul 1993, serie nouă
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 13, 2 aprilie, anul 1993, serie nouă
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 14, 9 aprilie, anul 1993, serie nouă
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 15 - 16, 16 aprilie, anul 1993, serie nouă
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 17, 30 aprilie, anul 1993, serie nouă
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 18, 7 mai, anul 1993, serie nouă
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 19, 14 mai, anul 1993, serie nouă
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 20, 21 mai, anul 1993, serie nouă
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 21, 28 mai, anul 1993, serie nouă
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 22, 4 iunie, anul 1993, serie nouă
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 23, 11 iunie, anul 1993, serie nouă
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 24, 18 iunie, anul 1993, serie nouă
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 25, 25 iunie, anul 1993, serie nouă
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 26, 2 iulie, anul 1993, serie nouă
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 27, 9 iulie, anul 1993, serie nouă
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 28, 16 iulie, anul 1993, serie nouă
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 29, 23 iulie, anul 1993, serie nouă
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 30, 30 iulie, anul 1993, serie nouă
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 31, 6 august, anul 1993, serie nouă
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 32, 13 - 20 august, anul 1993, serie nouă
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 33, 20 - 27 august, anul 1993, serie nouă
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 34, 27 august - 3 septembrie, anul 1993, serie nouă
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 36, 10 - 17 septembrie, anul 1993
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 37, 17 -24 septembrie, anul 1993, serie nouă
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 38, 24 septembrie - 1 octombrie, anul 1993, serie nouă
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 40, -8 - 15 octombrie, anul 1993, serie nouă
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 41, 15 - 22 octombrie, anul 1993, serie nouă
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 42, 22 - 29 octombrie, anul 1993, serie nouă
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 43, 29 octombrie - 5 noiembrie, anul 1993, serie nouă
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 44, 5 - 12 noiembrie, anul 1993, serie nouă
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 45, 12 - 19 noiembrie, anul 1993, serie nouă
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 46, 19 -26 noiembrie, anul 1993, serie nouă
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 48, 3 decembrie - 10 decembrie, anul 1993, serie nouă
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 49, 10 - 17 decembrie, anul 1993, serie nouă
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 50, 17 - 24 decembrie, anul 1993, serie nouă
volum de periodic 1993 Literatorul, III, nr. în TOM: 51 - 52, 34 - 31 decembrie, anul 1993, serie nouă
volum de carte 1993 Metode instrumentale de analiză, anul 1993, Metode electrometrice Conf. univ. dr., TĂNASE, Ion Gh. (autor)
volum de carte 1993 Musicalia Danubiana, anul 1993, Codex Caioni. Saeculi XVII (facsimile) DIAMANDI, Saviana (editor), PAPP, Agnes (editor), ROȘU, Michaela (redactor), MĂGUREANU, Gheorghe (tehnoredactor), PETRESCU, Liana (traducător limba engleză), SCOTT, Agnes (traducător limba engleză), JOZSEF, Csire (traducător limba maghiară), ZSOK, Csilla (traducător limba maghiară)
volum de carte 1993 Muzee în aer liber din România, anul 1993 STOICA, Georgeta (coordonator)
volum de carte 1993 Muzeul Național Cotroceni, anul 1993 BUNEA, Iuliana (autor), CIHO, BENONIA (autor), CONSTANTIN, Marian (autor), FOTESCU, Diana (autor), LUPU, Gabriela (autor), OPRIȘ, Ioan (autor), ORĂȘANU, ANA MARIA (autor), PUPEZA, MICHAELA (autor), VLĂDESCU, Nicolae (autor)
volum de periodic 1993 Muzica, Serie nouă, Anul IV, Nr.3(15) COSMA, Octavian Lazăr (redactor șef), ROȘU, Michaela (redactor șef adjunct)
volum de periodic 1993 Muzica, Serie nouă, Anul IV, Nr.4(16) COSMA, Octavian Lazăr (redactor șef), ROȘU, Michaela (redactor șef adjunct)
volum de carte 1993 Muzică corală religioasă, anul 1993 PACEAG, Ludovic (antologie)
volum de carte 1993 Opere VII, anul 1993 PLATON (autor), CORNEA, Andrei (traducător), PARTENIE, Cătălin (traducător)
volum de periodic 1993 Pontica, XXVI, anul 1993
volum de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. în TOM: 1, anul 1993
volum de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. în TOM: 2, anul 1993
volum de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. în TOM: 3, anul 1993
volum de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. în TOM: 4, anul 1993
volum de periodic 1993 Revista Bistriței: RB, VII, anul 1993
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, ianuarie, anul 1993
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, februarie, anul 1993
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, martie, anul 1993
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, martie, anul 1993
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, aprilie, anul 1993
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, aprile, anul 1993
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, mai, anul 1993
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, mai, anul 1993
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, iunie, anul 1993
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, iunie - iulie, anul 1993
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, iulie, anul 1993
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, august, anul 1993
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, septembrie, anul 1993
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, septembrie, anul 1993
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, octombrie, anul 1993
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, octombrie, anul 1993
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, noiembrie, anul 1993
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, noiembrie, anul 1993
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, decembrie, anul 1993
volum de periodic 1993 Revista istorică: RI, IV, nr. în TOM: 1-2, ianuarie - februarie, anul 1993 STANCIU, Ion (redactor-șef), PIENARU, Nagy (redactor), ACHIM, Venera (redactor)
volum de periodic 1993 Revista istorică: RI, IV, nr. în TOM: 3-4, martie - aprilie, anul 1993 STANCIU, Ion (redactor), PIENARU, Nagy (redactor), ACHIM, Venera (redactor)
volum de periodic 1993 Revista istorică: RI, IV, nr. în TOM: 5-6, mai - iunie, anul 1993 STANCIU, Ion (redactor-șef), PIENARU, Nagy (redactor), ACHIM, Venera (redactor)
volum de periodic 1993 Revista istorică: RI, IV, nr. în TOM: 7-8, iulie-august, anul 1993 STANCIU, Ion (redactor), PIENARU, Nagy (redactor), ACHIM, Venera (redactor)
volum de periodic 1993 Revista istorică: RI, IV, nr. în TOM: 9-10, septembrie - octombrie, anul 1993 STANCIU, Ion (redactor-șef), PIENARU, Nagy (redactor), ACHIM, Venera (redactor)
volum de periodic 1993 Revista istorică: RI, IV, nr. în TOM: 11-12, noiembrie - decembrie, anul 1993 STANCIU, Ion (redactor), PIENARU, Nagy (redactor), ACHIM, Venera (redactor)
volum de periodic 1993 Revista Muzeelor: RM, 1, anul 1993 SARAFOLEAN, Gavrilă (redactor șef)
volum de periodic 1993 Revista Muzeelor: RM, nr. în TOM: 2, anul 1993 SARAFOLEAN, Gavrilă (redactor șef)
volum de periodic 1993 Revista Muzeelor: RM, nr. în TOM: 3, anul 1993, Publicație trimestrială SARAFOLEAN, Gavrilă (redactor șef)
volum de periodic 1993 Revista Muzeelor: RM, nr. în TOM: 4, anul 1993 SARAFOLEAN, Gavrilă (redactor șef)
volum de periodic 1993 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XXXI, nr. în TOM: 1-2, anul 1993
volum de periodic 1993 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XXXI, nr. în TOM: 3-4, anul 1993
volum de periodic 1993 Revue Roumaine de Chimie, 38-1, anul 1993
volum de periodic 1993 Revue Roumaine de Chimie, 38-10, anul 1993
volum de periodic 1993 Revue Roumaine de Chimie, 38-11, anul 1993
volum de periodic 1993 Revue Roumaine de Chimie, 38-12, anul 1993
volum de periodic 1993 Revue Roumaine de Chimie, 38-2, anul 1993
volum de periodic 1993 Revue Roumaine de Chimie, 38-3, anul 1993
volum de periodic 1993 Revue Roumaine de Chimie, 38-4, anul 1993
volum de periodic 1993 Revue Roumaine de Chimie, 38-5, anul 1993
volum de periodic 1993 Revue Roumaine de Chimie, 38-6, anul 1993
volum de periodic 1993 Revue Roumaine de Chimie, 38-7, anul 1993
volum de periodic 1993 Revue Roumaine de Chimie, 38-8, anul 1993
volum de periodic 1993 Revue Roumaine de Chimie, 38-9, anul 1993
volum de periodic 1993 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxxviii-1, anul 1993
volum de periodic 1993 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxxviii-10, anul 1993
volum de periodic 1993 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxxviii-2, anul 1993
volum de periodic 1993 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxxviii-3, anul 1993
volum de periodic 1993 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxxviii-4, anul 1993
volum de periodic 1993 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxxviii-5, anul 1993
volum de periodic 1993 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxxviii-6, anul 1993
volum de periodic 1993 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxxviii-7-8, anul 1993
volum de periodic 1993 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxxviii-9, anul 1993
volum de carte 1993 Ripiceni - Izvor. Paleolitic și mezolitic, anul 1993 PĂUNESCU, Alexandru (autor)
volum de carte 1993 România - documentele Unirii 1918 - Album. Roumanie - Documents de L’union -1918. Romania - documents of the Union -1918, anul 1993 SCURTU, Ioan (autor), POPOVICI, Silvia (autor), BRÂNCEANU, LIDIA (autor), NEGREANU, Alexandra Ioana (autor), PETCU, Roxana (traducător), SAVU, Bogdana (traducător), SCURTU, Ioan (coordonator), NEGREANU, Alexandra Ioana (redactor)
volum de periodic 1993 Romanian Journal of Physics, 38-1, anul 1993
volum de periodic 1993 Romanian Journal of Physics, 38-2, anul 1993
volum de periodic 1993 Romanian Journal of Physics, 38-3, anul 1993
volum de periodic 1993 Romanian Journal of Physics, 38-4-5, anul 1993
volum de periodic 1993 Romanian Journal of Physics, 38-6, anul 1993
volum de periodic 1993 Romanian Journal of Physics, 38-7, anul 1993
volum de periodic 1993 Romanian Journal of Physics, 38-8, anul 1993
volum de periodic 1993 Romanian Journal of Physics, 38-9-10, anul 1993
volum de periodic 1993 Romanian Reports in Physics, 45-1, anul 1993
volum de periodic 1993 Romanian Reports in Physics, 45-2, anul 1993
volum de periodic 1993 Romanian Reports in Physics, 45--3-4, anul 1993
volum de periodic 1993 Romanian Reports in Physics, 45--5-6, anul 1993
volum de periodic 1993 Romanian Reports in Physics, 45--7-8, anul 1993
volum de periodic 1993 Romanian Reports in Physics, 45-7-8, anul 1993
volum de periodic 1993 Romanian Reports in Physics, 45--9-10, anul 1993
volum de carte 1993 Romanitatea românilor - istoria unei idei, anul 1993 ARMBRUSTER, Adolf (autor), POPA, D. Marcel (autor)
volum de periodic 1993 Sargetia. Acta Musei Devensis. Științele Naturii, XIV-XV, anul 1993, Series Scientia Naturae
volum de periodic 1993 Secolul 20 (XX), 8-9-10, anul 1993
volum de periodic 1993 Studii și Articole de Istorie: SAI, 60-61, anul 1993
volum de periodic 1993 Studii și Cercetări - Muzeul de Științe Naturale Piatra Neamț, 7, anul 1993, Biologie-muzeologie muzeograf profesor, APETREI, MARIA (redactor), muzeograf profesor, NECHITA, Nicoleta (redactor), cercetator stiintific principal, BARA, Ion (redactor)
volum de periodic 1993 Studii și Cercetări de Antropologie (SCA), anul 1993
volum de periodic 1993 Studii și Cercetări de Geografie: SCG, XL, anul 1993, Studii și cercetări de geografie
volum de periodic 1993 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 1, ianuarie-martie, anul 1993 PETRE, Alexandrescu (redactor), RADU, Popa (redactor), ALEXANDRU, Avram (redactor), BABEȘ, Mircea (redactor), ALEXANDRU, Barnea (redactor), ION, Chicideanu (redactor), NICULAE, Conovici (redactor), SEBASTIAN, Morintz (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), C. C., Petolescu (redactor), UDRESCU, Mihaela (redactor), LILIANA, Zaharia (redactor)
volum de periodic 1993 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 2, aprilie-iunie, anul 1993 PETRE, Alexandrescu (redactor), RADU, Popa (redactor), ALEXANDRU, Avram (redactor), BABEȘ, Mircea (redactor), ALEXANDRU, Barnea (redactor), ION, Chicideanu (redactor), NICULAE, Conovici (redactor), SEBASTIAN, Morintz (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), CONSTANTIN C., Petolescu (redactor), UDRESCU, Mihaela (redactor), LILIANA, Zaharia (redactor)
volum de periodic 1993 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 3, iulie-septembrie, anul 1993 PETRE, Alexandrescu (redactor), RADU, Popa (redactor), ALEXANDRU, Avram (redactor), BABEȘ, Mircea (redactor), ALEXANDRU, Barnea (redactor), ION, Chicideanu (redactor), NICULAE, Conovici (redactor), SEBASTIAN, Morintz (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), CONSTANTIN C., Petolescu (redactor), UDRESCU, Mihaela (redactor), LILIANA, Zaharia (redactor)
volum de periodic 1993 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 4, octombrie-decembrie, anul 1993 PETRE, Alexandrescu (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), ALEXANDRU, Avram (redactor), BABEȘ, Mircea (redactor), ALEXANDRU, Barnea (redactor), ION, Chicideanu (redactor), NICULAE, Conovici (redactor), SEBASTIAN, Morintz (redactor), CONSTANTIN C., Petolescu (redactor), UDRESCU, Mihaela (redactor), LILIANA, Zaharia (redactor)
volum de periodic 1993 Studii și Cercetări Matematice, 45-1, anul 1993
volum de periodic 1993 Studii și Cercetări Matematice, 45-2, anul 1993
volum de periodic 1993 Studii și Cercetări Matematice, 45-3, anul 1993
volum de periodic 1993 Studii și Cercetări Matematice, 45-4, anul 1993
volum de periodic 1993 Studii și Cercetări Matematice, 45-5, anul 1993
volum de periodic 1993 Studii și Cercetări Matematice, 45-6, anul 1993
volum de periodic 1993 Teatrul Azi, nr. în TOM: 1-2-3, anul 1993
volum de periodic 1993 Teatrul Azi, nr. în TOM: 4-5, anul 1993
volum de periodic 1993 Teatrul Azi, nr. în TOM: 6-7, anul 1993
volum de periodic 1993 Teatrul Azi, nr. în TOM: 8-9-10, anul 1993
volum de periodic 1993 Teatrul Azi, nr. în TOM: 11, anul 1993
volum de periodic 1993 Teatrul Azi, nr. în TOM: 12, anul 1993
volum de periodic 1993 Thraco-Dacica, XIV, nr. în TOM: 1-2, anul 1993 BERCIU, Dumitru (redactor șef), ROMAN, Petre (redactor șef adjunct), BRÂNCUȘ, Grigore (redactor), DERGACEV, Valentin (redactor), HAIMOVICI, Sergiu (redactor), FLORESCU, Radu (redactor), GHINOIU, Ion (redactor), NÉMETI, IOAN (redactor), NICULIȚĂ, Ion (redactor), POENARU - BORDEA, Gheorghe (redactor), SÂMPETRU, Mihai (redactor), TEODOR, Silvia (redactor)