Analele Banatului: AnB, II, 1993, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MEDELEȚ, Florin (autor) Profesorul Marius Moga la cea de-a 80-a aniveersare 5-9 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Creșterea animalelor domestice în cursul epocii neolitice pe teritoriul Banatului 13-18 română
articol de periodic LUCA SABIN, Adrian (autor) Contribuții la problema modelelor de cuptoare în cultura Starcevo-Criș 19-24 română
articol de periodic DRAȘOVEAN, Florin (autor) Așezarea neolitică de la Satchinez (județul Timiș) 25-48 română
articol de periodic LUCA SABIN, Adrian (autor) Observații privind faza clasică a culturii Bodrogkeresutur în Romania. Așezarea de la Pecica-Forgaci (județul Arad) 49-84 română
articol de periodic ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Metalurgia bronzului în sud-vestul Transilvaniei. Epoca bronzului (I) 85-117 română
articol de periodic MEDELEȚ, Florin (autor) În legătură cu fortificația de pămînt de la Cornești (comuna Orțișoara, județul Timiș) 119-150 română
articol de periodic CHICIDEANU, Ion (autor) , ȘANDOR-CHICIDEANU, Monica (autor) Observații asupra unor materiale ceramice inedite de la Dubovac aflate în colecțiile Muzeului Banatului 151-169 română
articol de periodic KACSO, Carol (autor) Depozitul de bronzuri de la Vînători 171-178 română
articol de periodic RUSTOIU, Aurel (autor) Observații privind tipologia și cronologia fortificațiilor daco-getice cu ziduri din piatră nefasonată 179-187 română
articol de periodic BENEA, Doina (autor) Beitrag zum Studium der palmyrenischen Grabdenkmaler in Dakien mit (besonderem Bezug auf die Grabungsbefunde aus Tibiscum) 188-194 germană
articol de periodic NEMETH, Eduard (autor) Despre originea etnică a soldaților și veteranilor din Dacia Porolissensis 195-205 română
articol de periodic BOZU, Ovidiu (autor) Obiecte creștine inedite de uz casnic. Furcile de tors pentru deget datate în secolele IV-VI e.n. 206-214 română
articol de periodic EL SUSI, Georgeta (autor) Analiza resturilor de faună din castrul roman de la Hinova (județul Mehedinți) 215-221 română
articol de periodic BEJAN, Adrian (autor) , MARE, Mircea (autor) Sud-vestul Romaniei (Banatul) în secolele III/IV-VII. Repere actuale ale cercetării 222-229 română
articol de periodic PÎRVULESCU, Dorina (autor) Tezaurul feudal de la Ernesthaza (Banatski Despotovac), secolele XIV-XV 233-244 română
articol de periodic ACHIM, Viorel (autor) Districtul Comiat. Contribuție la geografia istorică a Banatului în evul mediu 245-258 română
articol de periodic HAȚEGAN, Ioan (autor) Banatul și turcii otomani (1400-1438) 260-272 română
articol de periodic CALINOF, Eleonora (autor) Date privind prediile bănățene din secolul al XVIII-lea 277-296 română
articol de periodic MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Emanuil Ungurianu. Un manuscris inedit din 1872 297-305 română
articol de periodic DUDAȘ, Vasile (autor) Voluntari bănățeni în armata română în anii Primului Război Mondial 308-325 română
articol de periodic RUSTOIU, Aurel (autor) , TURC, Corina (autor) Podul roman de la Drobeta în conștiința posterității (secolele XVI-XVII) 329-335 română
articol de periodic NEUMANN, Victor (autor) Banatul secolului al XVIII-lea: o stare de civilizație a Europei central-sud-orientale 336-351 română
articol de periodic MEDELEȚ, Florin (autor) Contribuții privind începuturile muzeologiei în Banat 352-356 română
articol de periodic MUREȘIANU, Ion (autor) Semnificația unor afirmări culturale românești din trecutul Banatului 357-366 română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Istorie și turism - o abordare necesară 367-375 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Anuarul Institutului de Studii Clasice. Studiu bibliografic și micromonografic 376-387 română
articol de periodic ROȘIU, Liliana (autor) De la monument la ansamblu istoric. Lucrări de conservare în județul Timiș 388-399 română
articol de periodic DUDAȘ, Vasile (autor) Colectivul secției de istorie a muzeului Banatului în anii 1979-1989 403-403 română
articol de periodic DUDAȘ, Vasile (autor) Studii și comunicări publicate de membri ai secției de istorie (1979-1989) 403-407 română
articol de periodic MARE, Mircea (autor) Activitatea de cercetare arheologică a Muzeului Banatului în perioada 1980-1989 408-411 română
articol de periodic ȘANDOR-CHICIDEANU, Monica (autor) Creșterea patrimoniului numismatic al Muzeului Banatului în perioada 1979-1989 412-414 română
articol de periodic IGNATOAIE, Elena (autor) Creșterea patrimoniului Secției de Istorie în anii 1979-1989 415-416 română