Banatica, 12, nr. în TOM: 2, 1993


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MADGEARU, Alexandru (autor) Contribuții privind datarea conflictului dintre ducele bănățean Ahtum și regele Ștefan I al Ungariei 7-12 română
articol de periodic BOLDEA, Ligia (autor) Situația social-economică și juridica a nobilimii române din Banat (sec. XIV-XVI) 13-24 română
articol de periodic RĂUȚ, Octavian (autor) Morile medievale din Banat 25-45 română
articol de periodic ACHIM, Viorel (autor) Mutații în statutul unor sate cnezale din Banat în epoca angevină. Cazul de la Biniș 47-63 română
articol de periodic CIULEI, Gheorghe (autor) Acte de zălogire din Banatul medieval 65-73 română
articol de periodic FENEȘAN, Costin (autor) Viața cotidiană la hotarul osmano-transilvănean în secolul al XVII-lea - Cîteva documente inedite 75-88 română
articol de periodic GROZA, Liviu (autor) Cetatea Caransebeș - Cîteva precizări cronologice 89-99 română
articol de periodic CALINCOF, Eleonora (autor) Gertianosch - un sat bănățean romănesc dispărut în secolul al XVIII-lea 101-113 română
articol de periodic LEU, Valeriu (autor) Istoria Banatului în însemnări manuscrise pe cărțile vechi 114-175 română
articol de periodic LEU, Valeriu (autor) Imaginea "neamțului" în însemnările de pe cărțile vechi românești din Banat 177-182 română
articol de periodic BOCȘAN, Nicolae (autor) Imaginea Europei în cultura iluministă a românilor bănățeni 183-188 română
articol de periodic FENEȘAN, Costin (autor) Însemnări despre românii bănățeni într-un jurnal de calătorie din 1817 189-197 română
articol de periodic LEU, Valeriu (autor) Epidemii și mentalități în Banatul luminilor 199-212 română
articol de periodic BĂLĂNESCU, Dana (autor) Despre preocupările numismatice ale cronicarului Nicolae Stoica de Hațeg 213-217 română
articol de periodic MILIN, Miodrag (autor) Din istoria raporturilor sud-est europene. Misiunile I. A. Cantacuzino (1867) T.A. Văcărescu (1872) și a Sturza (1874) în Muntenegru 219-228 română
articol de periodic BOTA, Ionel (autor) Biblioteci publice din centrele urbane ale Banatului în perioada 1850-1918 229-235 română
articol de periodic PĂDUREAN, Corneliu (autor) Vasile Goldiș și lexicul său politic 237-242 română
articol de periodic SIGMIREAN, Cornel (autor) Istoricul Teodor V. Păcățian 243-261 română
articol de periodic MÂNDRUȚ, Stelian (autor) Date noi privind răstimpul vienez al istoricului Ion Sîrbu 263-272 română
articol de periodic ARDELEAN, Radu (autor) Tematică și mod de abordare în istoriografia română bănățeană interbelică 273-286 română
articol de periodic DOBRESCU, Victor (autor) Cercul didactic din Caransebeș tribună de culturalizare a maselor în perioada interbelică (1919-1931) 287-295 română
articol de periodic ZABERCA, Vasile (autor) Un prezumtiv monument în Timișoara al eroului național general Ion Dragalina 297-303 română
articol de periodic RÎMNEANȚU, Vasile (autor) Activitatea organizației județele P.S.D. Timiș-Torontal în perioada 1944-1946 304-311 română
articol de periodic CĂLIN, Petru (autor) Valori ale tiparului european de expresie romanica existente în colecțiile din județul Caraș-Severin 313-406 română