Banatica, 12, nr. în TOM: 1, 1993


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic DRAGOMIR, Ioan (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) O nouă sculptură neolitică descoperită în clisură 7-19 română
articol de periodic LUCA SABIN, Adrian (autor) A new special discovery from Turdaș 21-23 română
articol de periodic OPRINESCU, Adriana (autor) Die menschen - und tiergestaltige plastik der aneolithischen siedlung von Cuptoare "Sfogea" (kreis Carș-Severin) 25-51 germană
articol de periodic EL SUSI, Georgeta (autor) La faune de l'etablissement eneolithique de Cuptoare "Sfogea" (Dep. Caraș-Severin) 53-64 franceză
articol de periodic MAXIM, Zoia (autor) L'habitation Coțofeni de Piatra Ilișovei 65-74 franceză
articol de periodic SĂCĂRIN, Caius (autor) Descoperiri Gîrla Mare în zona Porților de Fier 75-83 română
articol de periodic TASIC, Nikola (autor) Die verbindungen zwischen den spatbronzezeitlichen kulturen in den Sudkarpaten und im Donaugebiet 85-90 germană
articol de periodic VASIC, Rastko (autor) Chronologische und ethnische fragen dereisenzwit im zentralbalkanraum 91-102 germană
articol de periodic STOJIC, Milorad (autor) Etendue, chronologie et interoretation de la ceramique tremblee sur la Peninsule Balkanique et la region Danubienne Moyenne 103-112 franceză
articol de periodic JEVTIC, Milos (autor) On tools for ornemantation of the pottery in the Basarabi Culture 113-128 română
articol de periodic SÎRBU, Valeriu (autor) Credințe și practici magico-vrăjitorești la traco-geto-daci 129-175 română
articol de periodic MEDELEȚ, Florin (autor) Au sujet d'une grande spirale dacique en argent du Musee National de Belgrade 177-211 franceză
articol de periodic BENEA, Doina (autor) Castrul de pămînt (I) de la Tibiscum 213-218 română
articol de periodic BOZU, Ovidiu (autor) Bemerkungen uber weniger bekannten altchristlichen bronzegegenstande im 4-5 jahthundert datiert: Die fingerkunkeln 219-228 română
articol de periodic ȚEICU, Dumitru (autor) Necropole medievale /sec. X-XIV) din Sudul Banatului 229-272 română
articol de periodic BEJAN, Adrian (autor) Contribuții istoriografice privind continuitatea daco-romană, etnogeneza românească și începuturile feudalismului românesc în sud-vestul României (Banat) 273-294 română
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , MAXIM, Zoia (autor) , OPRINESCU, Adriana (autor) , ȚEICU, Dumitru (autor) Șantierul arheologic Gornea, 1989 295-319 română
articol de periodic BĂLĂNESCU, Dana (autor) Descoperiri monetare din Sudul Banatului - VI - 321-338 română
articol de periodic PORUCIUC, Adrian (autor) On palaeo-balkan elements în romanian onomastics 339-346 engleză
articol de periodic BOCȘE, Mariana (autor) Rituri funerare pentru viață 347-360 română
articol de periodic BĂLĂNESCU, Dana (autor) Tri numizmaticka legata Univerziteta u Beogradu/ Trois legs numismatiques a l'Universite de Belgrade 361-364 română
articol de periodic BĂLĂNESCU, Dana (autor) Skordiski and the native population in the midlle Danube Region 364-365 română
articol de periodic ȚEICU, Dumitru (autor) Radu Popa (1933-1993) 367-368 română