Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 2 volume
  • 45 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2004 Mănăstirea Cotroceni - un monument istoric dispărut, anul 2004 ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor), LAZĂR, Mariana (autor)
volum de carte 1973 Muzeul Curtea Veche - Palatul Voievodal, anul 1973 PANAIT, I. Panait (autor), ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor)
articol de periodic 1993 Analele Brăilei: AnBr, 1 ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Începuturile urbane ale Bucureștilor 463-471 română
articol de periodic 1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, VIII ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Cercetările arheologice din cartierul Vitan (1969) Cercetări arheologice 69-80 română
articol de periodic 1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, IX ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Locul mănăstirii Chiajna în arhitectura celei de a doua jumătăți a sec. al XVIII-lea din Câmpia Română Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 163-171 română
articol de periodic 1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, X ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Considerații arheologice privind necropola satului Mănești - Buftea (secolele XIV-XV) Note şi contribuţii documentare 143-149 română
articol de periodic 1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XII ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Palatul Bibescu de la Băneasa. Raport arheologic Patrimoniu bucureştean 193-199 română
articol de periodic 1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XIII ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Cercetări arheologice la Biserica Sfinții Împărați - Buciumeni - Buftea Studii şi articole 45-56 română
articol de periodic 1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XIII ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Pisania bisericii Mănăstirii Răzvan din București Patrimoniu bucureştean 187-192 română
articol de periodic 2001 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XV ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Academia Domnească de la Sfântul Sava citorie cantacuzină - repere arheologice Studii şi articole 147-152 română
articol de periodic 2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XVI ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Reședința cantacuzină de la Afumați - Ilfov Arheologie 73-78 română
articol de periodic 2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XVII ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Cercetări istorice privind biserica Cuvioasa Paraschiva, Domnești, jud. Ilfov Arheologie 123-135 română
articol de periodic 1981 Cercetări arheologice în București: CAB, III PANAIT, Panait I. (autor) , ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Relațiile Bucureștilor cu satele învecinate în secolele XIV -XVI Studii 107-130 română
articol de periodic 1981 Cercetări arheologice în București: CAB, III ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Contribuții arheologice privitoare la începuturile locuirii feudale la Buftea Comunicări 179-184 română
articol de periodic 1981 Cercetări arheologice în București: CAB, III ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Prof. dr. Gheorghe Astancăi In memoriam 301-303 română
articol de periodic 1992 Cercetări arheologice în București: CAB, IV ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Necropola din secolele III-IV descoperită la Mănești-Buftea* Comunicări 125-132 română
articol de periodic 1992 Cercetări arheologice în București: CAB, IV PANAIT, Panait I. (autor) , ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Situl Bîrzești Rapoarte arheologice 147-162 română
articol de periodic 1992 Cercetări arheologice în București: CAB, IV TURCU, Mioara (autor) , ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Sondajul arheologic de la Popești-Leordeni, Botul Malului Rapoarte arheologice 215-228 română
articol de periodic 1992 Cercetări arheologice în București: CAB, IV ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) , OCHEȘANU, Radu (autor) Poșta-Buturugeni. Cimitir Rapoarte arheologice 241-250 română
articol de periodic 1992 Cercetări arheologice în București: CAB, IV ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Drăgănescu Rapoarte arheologice 251-256 română
articol de periodic 1992 Cercetări arheologice în București: CAB, IV ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Odoreanu I Rapoarte arheologice 257-264 română
articol de periodic 1992 Cercetări arheologice în București: CAB, IV ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Note privind cercetarea arheologică a necropolelor din secolele XIV-XV de la Mănești-Buftea Note. Cronică 343-351 română
articol de periodic 2002 Cercetări arheologice în București: CAB, V ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Dinu V. Rosetti - in memoriam 18-20 română
articol de periodic 2005 Cercetări arheologice în București: CAB, VI ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Note privind locuirea din secolele XIV-XV pe raza orașului Buftea Arheologie 281-286 română
articol de periodic 2005 Cercetări arheologice în București: CAB, VI ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Pivnița unor case brâncovenești din mahalaua „unde se Frânge hierul", din București Arheologie 287-288 română
articol de periodic 1985 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, I Dr., ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Contribuții la cunoașterea evoluției satelor din centrul Bărăganului în epoca feudafă Istorie - Arheologie 137-141 română
articol de periodic 1979 Materiale și Cercetări Arheologice: MCA ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Considerații arheologice privind necopola satului Mănești-Buftea (sec. XIV-XV) 375-378 română
articol de periodic 1980 Materiale și Cercetări Arheologice: MCA ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Cercetările de la Mănești-Buftea 626-631 română
articol de periodic 1983 Materiale și Cercetări Arheologice: MCA ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Cercetările arheologice de la Mănești-Buftea 532-536 română
articol de periodic 1992 Materiale și Cercetări Arheologice: MCA, nr. 2 ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Contribuții la cercetarea necropolelor III (sec. XIV-XV) și IV (sec. III-IV) de la Mănești-Buftea 479-484 română
articol de periodic 1992 Materiale și Cercetări Arheologice: MCA, nr. 2 PANAIT, Panait I. (autor) , ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Cercetări privind satul Bârzești-București (sec. XV-XVI) 531-538 română
articol de periodic 1975 Muzeul Național, II ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Cercetarea satului medieval Mănești de pe Colentina (sec. XIV-XVI) / L'étude du village médiéval Mănești sur Colentina (XIVe—XVIe siècles) 387- 3393 română
articol de periodic 2012 Muzeul Național, XXIV CANTACUZINO, Gheorghe (autor) , LAZĂR, Mariana (autor) , ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Cantacuzinii și Cotrocenii / The Cantacuzino family and Cotroceni Monastery 73-82 română
articol de periodic 1977 Peuce, VI, Studii și Comunicări de etnografie și muzeologie susținute la cel de-al doilea Colocviu, Tulcea, 2-5 iunie 1974, serie veche ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Dimitrie C. Butculescu - un precursor al arheologiei dobrogene 359-368 română
articol de periodic 1984 Pontica, XVII PANAIT, Panait (autor) , ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Valea Carasu în cartografia medievală 169-176 română
articol de periodic 1996 Pontica, XXVII-XXIX FLAUT, Daniel (autor) , PANAIT, Panait (autor) , RĂDULESCU, Adrian (autor) , ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Cercetările arheologice de la Cetatea Hîrșova campania 1995 121-134 română
articol de periodic 2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Considerații și note arheologice asupra locuinței din secolele XIV-XV de la Dunărea de Jos 559-564 română
articol de periodic 1993 - 1994 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anii LXII-LXIII, nr. 1-2 ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Cercetări privind istoria ansamblului Mănăstirii Sf. Spiridon Vechi din București Studii şi cercetări 89-101 română
articol de periodic 1997 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXVI, nr. 1-2 ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Observații arheologice privind Biserica Sf. Nicolae- Șelari Studii şi cercetări 29-32 română
articol de periodic 1978 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLVII, nr. 2 ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Interdependența raporturilor economice dintre oraș și sat în lumina descoperirilor din raza Bucureștilor (sec. XIV-XVI) Studii 17-19 română
articol de periodic 1971 Revista Muzeelor: RM, 5 ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Nicolae Iorga - sărbătorit la Muzeul de istorie a municipiului București 464-464 română
articol de periodic 1979 Revista Muzeelor: RM, 7, seria muzee ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Geto-dacii din Câmpia Română Cronici, recenzii, informaţii 91-92 română
articol de periodic 1981 Revista Muzeelor: RM, 4 ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) În dezbatere - temele planului de cercetare pe anul 1980 88-89 română
articol de periodic 1992 Revista Muzeelor: RM, nr. 1 ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Muzeul Național Cotroceni în faza dezbaterii tematicii Opinii 37-39 română
articol de periodic 1997 Revista Muzeelor: RM, nr. 3 ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Cercetări privind Biserica Mănăstirii Sărindar din București Patrimoniu. Cercetare 26-30 română
articol de periodic 1997 Revista Muzeelor: RM, nr. 4 ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Manifestări de artă decorativă - mărturii de viață spirituală din secolele XIV-XV descoperite la Mănești-Buftea Patrimoniu. Cercetare 50-56 română
articol de periodic 2004 Revista Muzeelor: RM, 3 ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Ștefan cel Mare și Bucureștii. Urme peste vreme 26-28 română