Revista Muzeelor: RM, 5, 1971


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CĂZĂNIȘTEANU, Constantin (autor) Un înaintaș al muzeografiei românești Dimitrie A. Papazoglu (1811-1892) 389-395 română
articol de periodic BOICESCU, ȘERBAN (autor) , DUPLOYEN, IOAN (autor) Carol Valstein - un pionier al muzeologiei și culturii românești 396-398 română
articol de periodic ROMAN, Elena (autor) , POPA, Constantin (autor) Sesiunea Consiliului Științific al Muzeului tehnicii populare 399-401 română
articol de periodic FOCȘA, Marcela (autor) Cercetarea științifică la muzeele de etnografie și artă populară și organizarea unor sesiuni de comunicări cu program 402-402 română
articol de periodic MOȘNEAGĂ, MARGARETA (autor) Noua formă de prezentare a problemelor evoluției la Muzeul de științele naturii din Ploiești 403-408 română
articol de periodic SANIE, Șeiva (autor) Muzeul de istorie a Moldovei 409-411 română
articol de periodic STĂNICĂ, VITALIE (autor) Muzeul Universității din București 412-413 română
articol de periodic URMĂ, DEM (autor) Muzeul căilor ferate 414-418 română
articol de periodic SIMIONESCU, RALUCA (autor) Necesitatea unor reorganizări expoziționale 421-424 română
articol de periodic NICOLESCU, Corina (autor) Opere de artă românească aflate în colecții străine: epitaful de la Ioan Movilă 425-428 română
articol de periodic FILIPAȘCU, Alexandru (autor) Contribuții la cunoașterea avifaunei Maramureșului 429-429 română
articol de periodic NADRA, Emil (autor) , KOVÁTS, LUDOVIC (autor) , KÓNYA, ISTVÁN (autor) Flamingul (Phoenicopterus ruber roseus Pall) pasăre foarte rară în România 431-432 română
articol de periodic VLĂDESCU, Cristian M. (autor) Câteva arme din secolele XVI-XVII aflate în colecția Muzeului Peleș 433-436 română
articol de periodic CATRINA, Constantin (autor) , BUȘILĂ, ALEXANDRU (autor) Pivele de ulei de pe Valea Comănelor - Țara Oltului 437-440 română
articol de periodic PAVEL, Emilia (autor) Piese caracteristice portului popular femeiesc din clisura Dunării 441-446 română
articol de periodic REZEANU, Paul (autor) Anii de formație și debut ai pictorului Ion Țuculescu 447-448 română
articol de periodic PUPEZA, MICHAELA (autor) Piese reprezentative de porțelan Sevres în colecția Muzeului de artă al R. S. România 449-456 română
articol de periodic PAPOIU, Lizica (autor) Muzeul Pușkin din Moscova 457-458 română
articol de periodic POP, Constantin (autor) Itinerar muzeistic prin orașele din R. F. a Germaniei 459-463 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Nicolae Iorga - sărbătorit la Muzeul de istorie a municipiului București 464-464 română
articol de periodic BĂDILĂ, AURORA (autor) O nouă manifestare închinată figurii lui Tudor Vladimirescu 465-465 română
articol de periodic TĂLPEANU, M. (autor) Sesiune de comunicări privind ocrotirea naturii 465-465 română
articol de periodic IACOB, Maria (autor) Specializările individuale - o nouă formă de perfecționare a cadrelor din muzeele de științe naturale 466-466 română
articol de periodic SINIGALIA, Tereza (autor) Picturi celebre din muzeele Parisului 467-468 română
articol de periodic SĂNDULESCU, MARCELA (autor) Lectoratul pentru elevi de la Muzeul de artă al R. S. România 467-468 română
articol de periodic R., S. (autor) Pe marginea discuției despre muzeele sătești 468-469 română
articol de periodic M., T. (autor) Caiet de comunicări nr. 8 Oradea - 1970 469-470 română
articol de periodic PAVEL, Amelia (autor) "Unterrricht im Museum, Schriften der Kölner Museen, 1970" 470-470 română
articol de periodic M., F. (autor) Ludmila Kybalová, "Orientteppiche" 470-470 română
articol de periodic DRAGUȚ, Vasile (autor) O precizare cu privire la o grindă din colecția Muzeului Sf. Gheorghe 470-471 română
articol de periodic NER, ANAIS (autor) Știri 471-472 română
articol de periodic Repertoriul muzeelor din Republica Socialistă România (VIII) 473-480 română