București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XII, 1997


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 3-8 română, engleză
articol de periodic NEGRU, Mircea (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) O locuință din epoca bronzului descoperită la București-Ciurel (1994) Studii şi Comunicări 11-17 română
articol de periodic TURCU, Mioara (autor) Dovezi arheologice și narative ale practicării agriculturii la geto-daci din Câmpia bucureșteană Studii şi Comunicări 18-22 română
articol de periodic MĂNUCU ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , POLL, Ingrid (autor) Brățări de sticlă descoperite pe raza orașului București Studii şi Comunicări 23-30 română
articol de periodic SANDU, Vasilica (autor) Descoperiri arheologice pe șantierele de translare. Partea I. Bisericile Schitului Maicilor, Olari și Mihai Vodă Studii şi Comunicări 31-51 română
articol de periodic JITĂREANU, Benonia (autor) Cancelaria domnească în vremea lui Șerban Cantacuzino voievod Studii şi Comunicări 52-56 română
articol de periodic CRUCEANU, Mariana (autor) Actul de cancelarie - mărturie a istoriei și artei românești Studii şi Comunicări 57-61 română
articol de periodic LASCU, Nicolae (autor) Bucarest au XIXè siecle et l'urbanisme moderne Studii şi Comunicări 62-73 franceză
articol de periodic ZĂNESCU, Ionel (autor) Meșteri și arhitecți constructori în Bucureștii primei jumătăți a veacului al XIX-lea Studii şi Comunicări 74-86 română
articol de periodic CERNOVODEANU, Paul (autor) , VĂTĂMANU, Nicolae (autor) "Focul cel Mare" din 1847 oglindit în arhiva Califarov Studii şi Comunicări 87-111 română
articol de periodic TÎRNĂ, Mirela (autor) Alimentarea cu apă potabilă și amenajarea sistemului de canalizare în București (1870-1900) Studii şi Comunicări 112-122 română
articol de periodic IONIȚĂ, Ionel (autor) Contribuții privind evoluția cartierului Cotroceni Studii şi Comunicări 123-133 română
articol de periodic OPREA, Petre (autor) Aspecte privind comportarea unor artiști la expozițiile personale Studii şi Comunicări 134-138 română
articol de periodic ZAMANI, Lelioara (autor) Furnizori ai curții Regale din București Studii şi Comunicări 139-143 română
articol de periodic SILVESTRU, Octavian (autor) Începuturile tramvaiului electric în București Studii şi Comunicări 144-155 română
articol de periodic VELESCU, Oliver (autor) Bucureștii anilor '20. Contribuții la istoria structurilor citadine Studii şi Comunicări 156-167 română
articol de periodic BURLACU, Petruța (autor) Un așezămînt regal: Fundația pentru literatură și artă "Regele Carol al II-lea" Studii şi Comunicări 168-172 română
articol de periodic COFAS, Eleonora (autor) Destinul dramatic al unei străzi - Valea Dudești Studii şi Comunicări 173-186 română
articol de periodic GAGEA, Adriana (autor) "Bibliografia orașului București" trecut-prezent-viitor Studii şi Comunicări 187-189 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Palatul Bibescu de la Băneasa. Raport arheologic Patrimoniu bucureştean 193-199 română
articol de periodic ROȘU, Lavinia (autor) Cișmigiu în prima jumătate a secolului al XIX-lea Patrimoniu bucureştean 200-208 română
articol de periodic ANDREESCU, Ana (autor) O ediție de lux franceză din anul 1931 din colecția bibliotecii Alexandra Sturza: "Macbeth" în viziunea lui Albert Décais Patrimoniu bucureştean 209-212 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Carmen (autor) , OLTEANU, Simona (autor) Palatul "Creditul Funciar Rural" Patrimoniu bucureştean 213-215 română
articol de periodic DUȚU, Aurel (autor) Manufactura de tutun "Belvedere". Date pentru o monografie Patrimoniu bucureştean 216-219 română
articol de periodic DRĂGAN, Elisabeta (autor) Arta decorativă și aplicată "1900" în București Patrimoniu bucureştean 220-227 română
articol de periodic JAKLOVSZKY, Mariana (autor) Doar un meniu? (glume gastronomice) Patrimoniu bucureştean 228-238 română
articol de periodic STOENESCU MARIA, Anca (autor) Mormântul eroului necunoscut Patrimoniu bucureştean 239-243 română
articol de periodic TEODORESCU, Virgiliu (autor) Monumentul Infanteriei. Istoria unei statui nerealizate Patrimoniu bucureştean 244-249 română
articol de periodic DIACONESCU, Speranța (autor) Unitatea națională oglindită în plăci memoriale din București Patrimoniu bucureştean 250-255 română
articol de periodic CIOCULESCU, Simona (autor) Șerban Cioculescu. Printre cărți și manuscrise Patrimoniu bucureştean 256-259 română
articol de periodic OFRIM, Alexandru (autor) Considerații asupra viitoarei expoziții permanente de istorie bucureșteană Muzeografie, numismatică, medalistică-heraldică 263-265 română
articol de periodic ILIESCU, Octavian (autor) O medalie inedită a principelui Moldovei Mihail Sturdza (1839) Muzeografie, numismatică, medalistică-heraldică 266-272 română
articol de periodic HANGANU, Liliana (autor) Steme ale Principatelor Unite Muzeografie, numismatică, medalistică-heraldică 273-286 română
articol de periodic MARCU, Elena (autor) , ȘTIRBU, Constanța (autor) Medalii și distinții acordate lui Frederic Storck Muzeografie, numismatică, medalistică-heraldică 287-301 română
articol de periodic DACHE, Petre (autor) Pinacoteca Municipiului București la început de drum (1933-1940) Muzeografie, numismatică, medalistică-heraldică 302-307 română
articol de periodic CHIRIAC, Mihai (autor) , DUȚU, Maria (autor) Muzeil Băncii Naționale a României Muzeografie, numismatică, medalistică-heraldică 308-310 română
articol de periodic CIUREA, Roxana (autor) Intervenția de urgență pentru salvarea cărților din biblioteca M.I.A.M.B. afectate de inundație Restaurare carte, grafică, sculptură, ceramică, textile 313-315 română
articol de periodic ANTONESCU, Rodica (autor) Pictura pe hârtie Restaurare carte, grafică, sculptură, ceramică, textile 316-319 română
articol de periodic CHICU, Horiana (autor) Restaurarea lucrării "Amor și Psyche" Restaurare carte, grafică, sculptură, ceramică, textile 320-322 română
articol de periodic GĂCESCU, Simona (autor) Utilizarea rășinilor sintetice ca material de completare la obiectele cu distrucție mare (ceramică, sticlă) Restaurare carte, grafică, sculptură, ceramică, textile 323-328 română
articol de periodic NICOLAESCU, Daniela (autor) , VECHIU, Angela (autor) Metode de consolidare prin lipire a textilelor din mătase naturală cu grad mare de fragilizare Restaurare carte, grafică, sculptură, ceramică, textile 329-331 română
articol de periodic VELESCU, Oliver (autor) Manifestări muzeale organizate de Muzeul de Artă a Municipiului București 1994-1996 Cronica 335-348 română
articol de periodic MIU, Fănica (autor) Cronica cercetărilor arheologice București (1990-1996) Cronica 349-356 română
articol de periodic Biblioteca muzeului - inepuizabil tezaur de carte. Cărți intrate între anii 1995-1997. Listă selectivă Cronica 357-329 română
articol de periodic Bucureștiul din punct de vedere istoric, literar și turistic. Bibliografie selectivă alcătuită de Biblioteca Municipală "Mihai Sadoveanu" 1960-1997 Cronica 360-364 română