București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XVI, 2002


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) Cercetările arheologice de la Chitila Fermă din 2001. Date preliminare și stratigrafia Arheologie 3-49 română
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , MERCAN, Neculai (autor) Aspecte ale culturii materiale vechi românești în lumina descoperirilor de pe teritoriul orașului Buftea (secolele X-XI) Arheologie 50-57 română
articol de periodic NEGRU, Mircea (autor) Descoperiri arheologice din secolelele III și V la București-Militari "Câmpul Boja" Arheologie 58-72 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Reședința cantacuzină de la Afumați - Ilfov Arheologie 73-78 română
articol de periodic BOZGAN, Ovidiu (autor) Facultatea de Medicină Veterinară din București Studii şi articole 79-93 română
articol de periodic CHIRIȚĂ, Rodica (autor) Repere privind problema minorităților în România după conferința de pace de la Paris 1919 Studii şi articole 94-99 română
articol de periodic CIUBOTARU, Ștefania (autor) Furnizorul palatului regal Cotroceni (1895-1930) Studii şi articole 100-105 română
articol de periodic ENE, Camelia (autor) Comercianți, comerț și prețuri în București (sf. sec. al XVIII-lea - sf. sec. al XIX-lea) Studii şi articole 106-112 română
articol de periodic HANGANU, Liliana (autor) Din nou despre medalia "Construirea Fântânilor din București", 1846 Studii şi articole 113-114 română
articol de periodic IONIȚĂ, Ionel (autor) Câțiva colecționari bucureșteni din veacul al XIX-lea Studii şi articole 115-123 română
articol de periodic IPATE, Mihai (autor) Catastrofa de la Cotroceni din 8 iunie 1936 Studii şi articole 124-126 română
articol de periodic LIMBAN, Florentina (autor) Activitatea farmaceutică din București în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Studii şi articole 127-132 română
articol de periodic NICOLAE, Alexandrina (autor) Mijloace de comunicație în slujba bucureștenilor din primul deceniu interbelic Studii şi articole 133-137 română
articol de periodic PANAIT, Panait (autor) Național și european în spiritualității Curții Domnești a lui Constantin Basarab Brâncoveană Studii şi articole 138-144 română
articol de periodic SILVAN-IONESCU, Adrian (autor) Uniforme civile în România epocii moderne Studii şi articole 145-165 română
articol de periodic SĂLCEANU, Simona (autor) Învățământul în Bucureștii secolului al XVIII-lea Studii şi articole 166-172 română
articol de periodic BORTEȘ, Ion (autor) , SFICACHIS, Costache (autor) Piața "Bibescu Vodă" Studii şi articole 173-181 română
articol de periodic VÎRBAN, Liliana (autor) Casa Storck de la Balcic Studii şi articole 182-189 română
articol de periodic ZAMANI, Lelioara (autor) Încăperi de ceremonie în marile case bucureștene în a doua jumătate a sec. al XIX-lea Studii şi articole 190-195 română
articol de periodic POPESCU ANGELO, Barbu (autor) , ZĂNESCU, Ionel (autor) Cursele poștale înaintea introducerii căilor ferate în România - 1869 Studii şi articole 196-207 română
articol de periodic BURLACU, Petruța (autor) , ȘTEFĂNIȚĂ, Cătălina (autor) Scurt istoric al Căii Dorobanților Case şi străzi ale capitalei 209-219 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Carmen (autor) , GAVRIL, Victoria (autor) O stradă pe harta Bucureștiului - str. Teodor Ștefănescu - Case şi străzi ale capitalei 220-226 română
articol de periodic MĂRCULEȚ, George (autor) Casa Gavril Cosma str. Domnița Anastasia nr. 9 sector 5, București. Studiu Istoric Case şi străzi ale capitalei 227-247 română
articol de periodic POPA, Maria (autor) O casă a arhitectului Marcel Iancu pe strada Fetițelor din București Case şi străzi ale capitalei 248-251 română
articol de periodic VELESCU, Oliver (autor) Strada Lânăriei și vecinătățile ei Case şi străzi ale capitalei 252-260 română
articol de periodic MAJURU, Adrian (autor) Periferia subterană, Bucureștiul patologic și derivatele nebuniei Mentalitţi bucureştene 261-295 română
articol de periodic ZECK, Adriana (autor) "… văz monstruos" Mentalitţi bucureştene 296-302 română
articol de periodic BUZILĂ, Ciprian (autor) Punct de vedere: Muzeul de Sculptură Cornel Medrea Personalităţile şi Bucureştii 303-307 română
articol de periodic DIACONESCU, Speranța (autor) , GRIGORIȚĂ, Maria (autor) Documente din colecția MMB privind personalitatea lui Manuc Bey Personalităţile şi Bucureştii 308-315 română
articol de periodic FALCAN, Dan (autor) Ctitori de București - familia Basilescu Personalităţile şi Bucureştii 316-322 română
articol de periodic GRIGORIU, Paul (autor) Constantin C. Giurescu. Repere biografice, domenii de manifestare Personalităţile şi Bucureştii 323-336 română
articol de periodic OLION, Duduța (autor) Alexandru Olian Personalităţile şi Bucureştii 337-340 română
articol de periodic TÎRNĂ MIRELA, Daniela (autor) Activitățile filantropice ale reginei Elisabeta a României-"Mamă a Patriei" Personalităţile şi Bucureştii 341-345 română
articol de periodic ENE, Camelia (autor) , ZĂNESCU, Ionel (autor) Goleștii în documente bucureștene (1800-1848) Personalităţile şi Bucureştii 346-354 română
articol de periodic ANTONESCU, Rodica (autor) Lucrările de grafică din Muzeul Municipiului București privite din perspectiva conservării și restaurării Muzeografie, patrimoniu şi restaurare 355-358 română
articol de periodic BURLACU, Petruța (autor) Din trecutul Buenos Airesului în muzeele de istorie ale orașului Muzeografie, patrimoniu şi restaurare 359-363 română
articol de periodic DRĂGAN-BOVO, Elisabeta (autor) Mobilier pentru salon Napoleon III în colecția Muzeului Municipiului București Muzeografie, patrimoniu şi restaurare 364-370 română
articol de periodic HANGANU, Liliana (autor) "Eminescu și epoca sa" (Iunie 2000) Cronica unei expoziții. Vedere din interior Muzeografie, patrimoniu şi restaurare 371-373 română
articol de periodic HANGANU, Liliana (autor) București de colecție (Noiembrie 2001) Muzeografie, patrimoniu şi restaurare 374-374 română
articol de periodic LALĂ, Daniela (autor) Cărți tipărite de Antim Ivireanul existente în biblioteca MMB Muzeografie, patrimoniu şi restaurare 375-378 română
articol de periodic Cuprins 379-383 română, engleză