Peuce, VI, 1977, Studii și Comunicări de etnografie și muzeologie susținute la cel de-al doilea Colocviu, Tulcea, 2-5 iunie 1974, serie veche


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Cuprins 325-326 română
articol de periodic PANAIT, I. Panait (autor) Considerații privind evoluția conceptului de muzeu în România 327-331 română
articol de periodic PARADAIS, Claudiu (autor) Funcția cercetării în raport cu celelalte funcții de bază ale muzeelor de artă în general 333-338 română
articol de periodic SOCOL, Maria (autor) Probleme ale organizării expozițiilor temporare și rolul lor 339-345 română
articol de periodic PÂRÂU, Steluța (autor) , TOPOLEANU, Vasilica (autor) Puncte de vedere privind conservarea ”in situ” 347-354 română
articol de periodic REZEANU, Paul (autor) Istoricul a două monumente din Tulcea: Independenței și al primului monument al lui Mircea cel Bătrân 355-357 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Dimitrie C. Butculescu - un precursor al arheologiei dobrogene 359-368 română
articol de periodic AMBRUS-MOCANU, Gabriela (autor) Arhitectura locuinței dobrogene în colecția ”Muzeului Satului” 369-372 română
articol de periodic DRĂGOESCU, I. I. (autor) Decorativismul arhitectural în județul Tulcea 373-380 română
articol de periodic CAPESIUS, Roswith (autor) ”Țărănesc și orășenesc” în interiorul locuinței rurale în Dobrogea 381-383 română
articol de periodic LAZĂR, George (autor) , MARCU, Natalia (autor) Agricultura și viticultura oglindite în unitățile dobrogene din Muzeul Satului 385-388 română
articol de periodic SOFRONIE, Mihai (autor) Bacul cu zbat de la Capidava, județul Constanța, în Muzeul Tehnicii Populare din Dumbrava Sibiului 397-399 română
articol de periodic RUȘDEA, Hedviga (autor) Morile de vânt din Dobrogea 401-431 română
articol de periodic DRĂGOESCU, I. I. (autor) Paleontologia fântânii cu burduf 433-435 română
articol de periodic CONSTANTIN, MARIA (autor) Repere în cercetarea costumului popular românesc din Dobrogea 437-441 română
articol de periodic ARMĂȘESCU, Ioana (autor) , NEGOIȚĂ, Jana (autor) Rolul decorativ al țesăturilor din interiorul dobrogean 443-445 română
articol de periodic PÂRÂU, Steluța (autor) , TOPOLEANU, Vasilica (autor) Elemente decorative ale textilelor pentru ornamentarea interiorului în zona Agighiol-Enisala-Zebil 447-453 română
articol de periodic PÂRÂU, Steluța (autor) Ornamentica și cromatica scoarțelor din zona Agighiol - Considerații privind structura ornamenticii și semantica -motivelor 455-465 română
articol de periodic RĂDULESCU, Titina (autor) Cromatica dobrogeană în colecția Muzeului Satului 467-472 română
articol de periodic MIHALCEA, Gheorghe (autor) Tipuri de structuri compoziționale în colindele nord-dobrogene 473-483 română
articol de periodic SULITEANU, Ghizela (autor) Metodologia culegerii folclorului muzical. Aspecte metodologice privind folclorul muzical din județul Tulcea 485-491 română
articol de periodic PÂRÂU, Steluța (autor) Observații cu privire la trei basme aromâne 493-496 română
articol de periodic BAUBEC, Agiemin (autor) Preocupările de turcologie ale lui Teodor T. Burada 497-500 română
articol de periodic MAMUT, Enver (autor) Alexandru P. Arbore, cercetător al istoriei și etnografiei diferitelor grupuri etnice din Dobrogea 501-504 română
articol de periodic RUSALI, Nicolae (autor) Două contribuții la viața și opera lui Iuliu Cezar Săvescu 505-508 română