Două contribuţii la viaţa şi opera lui Iuliu Cezar Săvescu