Muzeul Național, II, 1975


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic GHEORGHIU, Mihnea (autor) Realizări și perspective în muzeologia românească. Cuvînt de deschidere / Des réalisations et des perspectives dans la muséologie roumaine. Discours introductif 3-4 română
articol de periodic GEORGESCU, Florian (autor) Muzeul și omul societății socialiste / Le musée et l'homme de la société socialiste 5-8 română
articol de periodic acad., PIPPIDI, Dionisie (autor) Rolul și locul cercetării științifice în creșterea patrimoniului muzeal / Le rôle et la place de l'investigation scientifique dans l’augmentation du patrimoine des musées 9-12 română
articol de periodic acad., GIURESCU, Constantin C. (autor) Valori muzeale privind istoria României aflate peste hotare / Valeurs des musées concernant l'histoire de la Roumanie au delà des frontiers 13-16 română
articol de periodic Dr., NESTOR, Ion (autor) Date noi privind formarea poporului român și utilizarea lor în muzeele de istorie / Dates nouvelles au sujet de la formation du peuple roumain et leur utilisation dans les musées d’histoire 17-21 română
articol de periodic ANTONESCU, Iulian (autor) Probleme actuale ale muzeologiei românești / Les problèmes actuels de la muséologie roumaine 23-27 română
articol de periodic Dr., BUNTA, Petru (autor) , Dr., PROTOPOPESCU, George (autor) Forme și metode folosite în munca cultural-educativă la Muzeul de Istorie al Transilvaniei / Des formes et des méthodes employées dans le travail culturel-éducative au Musée d'Histoire de la Transylvanie 31-37 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Încercări și realizări în activitatea cultural-educativă la Muzeul Țării Crișurilor / Des experiences et des réalisations dans l'activité culturel-éducative au Musée “Țara Crișurilor” 39-43 română
articol de periodic RADU, Homer (autor) Cercetarea muzeografică a relației muzeu-școală / L'investigation muséographique de la relation musée-école 45-48 română
articol de periodic PAVLIDE, Paula (autor) Psihodiagnoza - auxiliar important în studiere relației muzeu-școală / Le psychodiagnostic — auxiliaire important dans l'étude de la relation musée-école 49- română
articol de periodic LAZIN, Gheorghe (autor) Valorificarea cultural-educativă a descoperirilor arheologice de pe teritoriul județului Satu Mare / La mise en valeur culturel-éducative des découvertes archéologiques du territoire du département de Satu Mare 53-55 română
articol de periodic DINU, Cristina (autor) Expozițiile arhivistice, mijloc de cunoaștere a trecutului de lupta a poporului și de educare patriotică / Les expositions des archives, moyen de connaissance de la lutte du peuple et d'éducation du sentiment patriotique 57-62 română
articol de periodic MUREȘANU, Pompei (autor) Considerații privind necesitatea valorificării prin ghidaj a elementelor de civilizație spirituală reflectate de exponate și fenomene etnografice / 63-70 română
articol de periodic TĂNĂSESCU, Ludovica (autor) Structura lecției de istorie la clasa a X-a din școala specială, desfășurată pe bază de vizită la muzeu / La structure de la leçon d'histoire de la Xe classe de l'école spéciale déployée à l'aide des visites au musée 71-74 română
articol de periodic CATALANO, Constantin (autor) Prezența activă în spiritualitatea românească cintemporană a muzeelor memoriale "George Cișbuc" și "Liviu Rebreanu" din județul Bistrișa-Năsăud / 75-81 română
articol de periodic NICOLAU, Octavian (autor) Forme ale acțiunii cultural-educative în afara sediului / Des formes de l'activité culturel-éducative à l'extérieur du siège du musée 83-87 română
articol de periodic AFTENE, Mariana (autor) , APOSTOLACHE STOICESCU, Zoe (autor) , IONESCU, Mariana (autor) Date privind activitatea cultural-educativă desfășurată la Muzeul de Științele Naturii din Ploiești / Dates concernant l'activité culturel-éducative au Musée des Sciences Naturelles de Ploiești, dép. de Prahova 89-97 română
articol de periodic NECULA, Marcela (autor) Ancheta psiho-sociologică la Muzeul Buikenthal privind relația muzeu-public / L'enquête psycho-sociologique effectuée au Musée de Brukenthal et concernant la relation musée-public 99-103 română
articol de periodic FRANGA, George (autor) Muzeul Teatrului Național din București, factor de cultură și educativă socialistă / Le Musée du Théâtre National de Bucarest, facteur de culture et d'éducation socialiste 105-108 română
articol de periodic TEODORESCU, Nicolae (autor) Muzeul din Mușătești, județul Argeș, mărturie a contribuției satului la istoria patriei / Le musée de Mușătești, dép. d'Argeș — témoignage de la contribution du village à l'histoire de notre patrie 109-113 română
articol de periodic TARISZNYAS, Martin (autor) Aspecte din activitatea muzeală desfășurată în zona Gheorghieni între anii 1950-1973 / Des aspects de l'activité de musée déployée dans la zone de Gheorghieni entre 1950—1973 115-119 română
articol de periodic BĂNĂȚEANU, Tancred (autor) Conceptul de muzeu în contemporaneitate. Considerații privind locul și funcțiile expozițiilor etnografice în structurile culturale contemporane / 125-128 română
articol de periodic ARDELEANU, Ion (autor) Cartea și obiectele personale - exponate polivalente în muzeul de istorie / Le livre et les objets personnels — des valeurs polyvalentes dans le musée d'histoire 129-132 română
articol de periodic LEAHU, Valeriu (autor) Spațiul de muzeu. Exigențe și soluții adoptate în organizarea sălilor de istorie străveche din Muzeul de istorie a Republicii Socialiste România / 133-138 română
articol de periodic IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Metoda reconstituirii - element important de expunere muzeografică / La méthode de la reconstitution — élément important de l'exposition muséographique 139-143 română
articol de periodic BENJAMIN, Lya (autor) Semnificația elementului de atmosferă în muzeul de istorie contemporană / La mise en valeur dans le musée des plus récentes découvertes archéologiques au Musée d'Archéologie de Constanța 145-148 română
articol de periodic BUCOVALĂ, Mihai (autor) Valorizarea muzeistică a celor mai recente descoperiri arheologice în Muzeul de Arheologie Constanța / La mise en valeur dans le musée des plus récentes découvertes archéologiques au Musée d'Archéologie de Constanța 149-153 română
articol de periodic KACSO, Carol (autor) Contribuția cercetărilor arheologice din județul Maramureș la realitatea expoziției de bază a secției de istorie a Muzeului din Baia Mare / 155-158 română
articol de periodic BRUDIU, Mihai (autor) Reflectarea în muzeele de arheologie a raportului dintre cultura materială și unii factori ecologici / La présentation dans les musées d'archéologie du rapport entre la culture matérielle et certains facteurs écologiques 159-163 română
articol de periodic ILINCIOIU, Ion (autor) Cu privire la oglindirea în muzeele de istorie a tematicii agrare și problemei țărănești de-a lungul perioadei moderne a istoriei României / 165-168 română
articol de periodic POPESCU, Constantin (autor) Propuneri privind valorificarea cultural-educativă și turistică a spațiilor din castelul și cetatea Făgăraș / Des propositions concernant la mise en valeur culturel-éducative et touristique des espaces du château et de la cité de Făgăraș 169-172 română
articol de periodic DRĂGHICI, Romeo (autor) "Asociația Prietenilor lui Enescu" și expoziția "George Enescu" la Paris - 21 nov. - 9 dec. 1973 / L'Association „Les amis d'Enesco" et l'exposition „Georges Enesco” à Paris (21 nov.—9 déc. 1973) 173-176 română
articol de periodic OROVEANU, Matei (autor) Colecția de carte veche de transporturi. Criterii de selectare, exemplificări / La collection d'anciens livres de transports. Critères de sélection, illustrations 177-183 română
articol de periodic POPESCU, Stelian (autor) Presa și folosirea ei în muzeul de istorie / La presse du temps et son utilisation dans le musée d'histoire 185-189 română
articol de periodic PAUL, Iuliu (autor) Locul și rolul cercetării științifice în activitatea muzeală / La place et le rôle de la recherche scientifique dans l'activité d'un musée 191-196 română
articol de periodic JECHIU, Igor (autor) O ștanță de confecționat penițe din pene de pasăre / Une matrice pour confectionner des plumes en plumes d'oiseaux 197-203 română
articol de periodic Dr., COMȘA, Eugen (autor) Unelte de piatră șlefuită din neoliticul timpuriu de pe teritoriul României / L'outillage en pierre polie de l'étape initiale du néolithique en territoire roumain 209-222 română
articol de periodic Dr., CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Morminte cu schelete așezate pe torace din necropola neolitică de la Cernica și semnificația acestui ritual preistoric / Tombes à squelettes couchés sur le thorax de la nécropole néolithique de Cernica. La signification de ce rituel préhistorique 223-235 română
articol de periodic GALBENU, Doina (autor) Cîteva precizări în legătură cu neoliticul tîrziu din Muntenia și Oltenia / Quelques précisions en rapport avec le néolitique tardif de Valachie et d'Olténie 237-241 română
articol de periodic ULANICI, Augustin (autor) Așezarea de tip Coțofeni de la Braneț, județul Olt / L'établissement de type Cotofeni de Braneț, dép. d'Olt 243-255 română
articol de periodic SCARLAT, Constantin (autor) Portul antic Tomis și peninsula submersă Tomis, o așezare geto-dacică anterioară sosirii navigatorilor greci. Cercetări de arheologie submarină / 257- 272 română
articol de periodic ȘERBĂNESCU, Done (autor) , Dr., TROHANI, George (autor) Noi cercetări arheologice privind cultura materială a geto-dacilor din zona est-centrală a Munteniei / Nouvelles recherches archéologiques concernant la culture matérielle des gèto-daces de la zone est-centrale de la Valachie 273-286 română
articol de periodic BÎRSAN, Persida (autor) , IONESCU, Elena (autor) Geneza copiei Columnei Traiane expusă la Muzeul de Istorie a R.S. România în lumina cercetărilor de arhivă / 287-292 română
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) Contribuții la cunoașterea populației autohtone în sec. II-III e.n. în județul Bacău / Contributions à l'étude de la population daco-carpiques des IIe — IIIe siècles n.e. du dép. de Bacău 293-334 română
articol de periodic COMȘA, Maria (autor) Unele date privind așezarea din sec. VI-VII de la Radovanu, județul Ilfov / Quelques données relatives à l'agglomération des VIe—VIIe siècles de Radovanu (dép. d'Ilfov) 335-341 română
articol de periodic HEITEL, Radu (autor) Contribuții la problema genezei raporturilor feudale în Transilvania în lumina cercetărilor arheologice de la Alba Iulia / Contributions au problème de la genèse des rapports féodaux en Transylvanie à la lumière des recherches archéologiques d'Alba Iulia 343-351 română
articol de periodic ȘTIRBU, Constanța (autor) Un tezaur de monede de aur din sec. al XIII-lea descoperit în Dobrogea / Un nouveau trésor de hyperpères byzantins du XIIIe siècle, découvert dans la Dobroudja 353-364 română
articol de periodic CIOACĂ, Adrian (autor) , CIOBANU, Radu (autor) Vechimea orașului Baia / L'ancienneté de la ville Baia 365-379 română
articol de periodic NEMOIANU, Alexandru (autor) Unele aspecte privind prezența teutonilor în Banat (1429-1432) / Quelques aspects concernant la présence des teutons en Banat (1429—1432) 381-386 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Cercetarea satului medieval Mănești de pe Colentina (sec. XIV-XVI) / L'étude du village médiéval Mănești sur Colentina (XIVe—XVIe siècles) 387- 3393 română
articol de periodic DON, Aurora (autor) Aspecte ale vieții cultural-artistice în vremea domniei lui Mircea Ciobanul (1545-1555; 1558-1559) / Aspects de la vie culturelle-artistique durant le règne de Mircea le Pâtre (1545—1554; 1558—1559) 395-405 română
articol de periodic STANCU, Paraschiva (autor) Un tezaur de monede de aur din sec. al XVII-lea descoperit la Cotnari / Un trésor de monnaies d'or du XVIIe siècle découvert à Cotnari 407- 412 română
articol de periodic GRIGORUȚĂ, Maria (autor) Un tezaur de monede otomane din sec. XVIII-XIX descoperit la Brezoianu - București / Un trésor de monnaies ottomanes des XVIIle—XIXe siècles découvert à Brezoianu — Bucarest 413-416 română
articol de periodic RÎPĂ-BUICLIU, Dan (autor) Carte rară în orașul Galați /Le livre rare dans la ville de Galatz 417- 422 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Despre economia bănească românească în sec. XVII-XVIII /Sur l'économie monétaire roumaine pendant les XVIIe—XVIIIe siècles 423-425 română
articol de periodic DRĂGOESCU, Ion (autor) Iconografia ca izvor de cercetare a culturii populare feudale / L'iconographie populaire comme source de recherche scientifique sur la culture féodale 427- 438 română
articol de periodic PETRIC, Gabriel (autor) Hrisovul de organizare autonomă a breslei brutarilor bucureșteni din anul 1818 / Un document concernant l'organisation autonome de la corporation des boulangers bucarestois en 1818 439-444 română
articol de periodic COLUMBEANU, Sergiu (autor) Contribuții la istoria marinei și navigației în România, 1829-1866 / Contributions à l'histoire de la marine et de la navigation en Roumanie (1829—1866) 445-452 română
articol de periodic MĂNEANU, Mite (autor) Drumuri mehedințene din perioada Regulamentului Organic / Les routes du dép. Mehedinți à l'époque du Règlement Organique 453-461 română
articol de periodic IONIȚĂ, Maria (autor) Date noi privind începuturile Academiei Mihăilene din Iași 463-467 română
articol de periodic SAVIN, Margareta (autor) Contribuții documentare cu privire la cunoașterea cheltuielilor pentru trupele de ocupație a Bucureștilor în anii 1848-1851 / 469-474 română
articol de periodic Dr., MIHOC, Blaga (autor) Două documente semnificative din anii 1862 și 1891 privind lupta pentru drepturi și libertăți a populației românești din Lăpuș, Satmar, Chioar și Sălaj / 475-484 română
articol de periodic DUMITRIU, Mircea (autor) O corespondență inedită din timpul războiului pentru cucerirea independenței de stat a României / Une correspondance inédite du temps de la Guerre d'Indépendence de la Roumanie 485-490 română
articol de periodic CIUCĂ, Răzvan (autor) , DRĂGOESCU, Ion (autor) Documente inedite privind moștenirea muzeografică a lui George Barițiu /Des documents inédits relatifs à l'héritage muséologique de George Barițiu 491- 493 română
articol de periodic PERCIUN, Nicolae (autor) Date privind construirea Palatului Poștelor, actualul sediu al Muzeului de Istorie al R.S. România / Les données concernant la construction du Palais des postes, l'actuel siège du musée de l'histoire de la république socialiste de roumanie 495-504 română
articol de periodic IONESCU, Cleopatra (autor) Contribuții bibliografice și arhivistice la tematica unui viitor muzeu de istorie modernă și contemporană a județului Dîmbovița / 505- 511 română
articol de periodic GUZIEC, Margareta (autor) Contribuția cercetării istorice la creșterea și valorificarea patrimoniului muzeistic al secției de istorie modernă și contemporană a muzeului județean Galați / 513-519 română
articol de periodic ISTRĂȚESCU, Elena (autor) Consecințele economice și politice ale împrumuturilor de stat contractate de România în anii crizei economice de suprapoducție (1929-1933) / 521-526 română
articol de periodic DACHE, Petre (autor) Unele aspecte privind lupta clasei muncitoare din București în anii 1934-1936 / Quelques aspects concernant la lutte de la classe ouvrière bucarestoise pendant les années 1934—1935 527- 531 română
articol de periodic DEACONU, Luchian (autor) Puncte de referință în ilustrarea lupei antifasciste la Muzeul Olteniei / Points de référence dans l'illustration de la lutte antifasciste au Musée de l'Olténie 533-536 română
articol de periodic URSU, Viorica (autor) Constituirea în cadrul secției de istorie a muzeului din Satu Mare a unui fond documentar privind tradițiile culturale românești satmărene / 537-540 română
articol de periodic PANDELE-BARBU, Aurel (autor) Probleme ale conservării manuscriselor și tipăriturilor la Muzeul de Istorie al R.S. România / Problémes de la conservation des manuscrits et des imprimés dans le Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie 547- 550 română
articol de periodic COROIU, Octav (autor) O nouă metodă de dublare cu ceară și colofoniu / Une méthode nouvelle de doublage avec cire et colophone 551-555 română
articol de periodic VARTIC, Gheorghe (autor) Cîteva aspecte în legătură cu patologia pietrei: probleme de diagnosticare și tratament /Quelques aspects concernant la pathologie de la pierre; des problèmes de diagnostic et de traitement 557-562 română
articol de periodic IONESCU EDITH, Valeria (autor) Relația obiect-mediu în conservarea patrimoniului muzeal / La relation objet-milieu dans la conservation du patrimoine muséeal 563-568 română
articol de periodic VLAICU, Marin (autor) Restaurarea unui jilț domnesc din 1767 / La restauration d'une chaise princière de 1767 569-576 română
articol de periodic VÎRJOGHIE, Florica (autor) Contribuții ale laboratorului de restaurarea textilelor la cercetarea științifică (identificări, datări, atribuiri ale țesăturilor vechi de artă) / 577- 581 română
articol de periodic FĂGĂRĂȘANU, Mircea (autor) Necesitatea prezenței restauratorului pe șantierul arheologic / La nécessité de la présence du restaurateur au chantier archéologique 583-585 română
articol de periodic POPA, Voichița (autor) Metode moderne de analize fizico-chimice folosite în procesul restaurării / Des méthodes modernes d'analyses phisico-chimiques employées dans le processus de la restauration 587- 590 română
articol de periodic MOAGĂR-POLADIAN, Alice (autor) O scurtă notă biografică păstrată sub straturile de repictări ale unui tablou de Frans Pourbus / Courte note biographique maintenue sous les couches de repeint d'un tableau de Frans Pourbus 591-596 română
articol de periodic Note 599-600 română
articol de periodic Constituirea colecțiilor de istorie. Criterii de clasificare / Le thème: La constitution des collections d'histoire. Des critères de classification 603-617 franceză
articol de periodic GEORGESCU, Florian (autor) Cuvînt de încheiere a Sesiunii științifice de comunicări / Discours de clôture de la Session scientifique de communications 619-622 română
articol de periodic LEAHU, Valeriu (autor) In memoriam 623-627 română