Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 26 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, V-VI IONESCU, Cleopatra (autor) Participarea județelor Vaslui, Tutova, Fălciu, Roman, Putna și tecuci la Expoziția Universală de la Paris din anul 1900 MUZEOLOGIE 451-455 română
articol de periodic 1981 Hierasus, IV IONESCU, Cleopatra (autor) Participarea județelor Botoșani, Dorohoi, Suceava, Neamț și Iași la Expoziția Universală de la Paris din anul 1900 167- română
articol de periodic 1983 Hierasus, V IONESCU, Cleopatra (autor) Tipărituri moldovenești aflate pe teritoriul județului Dîmbovița 619- română
articol de periodic 1975 Muzeul Național, II IONESCU, Cleopatra (autor) Contribuții bibliografice și arhivistice la tematica unui viitor muzeu de istorie modernă și contemporană a județului Dîmbovița / 505- 511 română
articol de periodic 1976 Muzeul Național, III IONESCU, Cleopatra (autor) Probleme specifice ale evidenței primare și științifice a patrimoniului Muzeului Județean Dîmbovița / Problèmes spécifiques de l'évidence primaire du patrimoine du Musée départamental de Dîmbovița 521-524 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV IONESCU, Cleopatra (autor) Participarea Regimentelor 3 linie și 7 dorobanți din jud. Dîmbovița la războiul de independență / La participation à la guerre de l'indépendance des régiments trois ligne de bataille et sept des gendarmes du dép. de Dîmbovița 253-257 română
articol de periodic 1982 Muzeul Național, VI IONESCU, Cleopatra (autor) Acțiuni și greve muncitorești în județele Mușcel, Argeș și Teleorman în petrioada 1921-1930 / Les actions du Parti Communiste Roumain durant les années 1921—1930 dans les départements de Muscel, Argeș et Teleorman 407-410 română
articol de periodic 1969 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 01 IONESCU, Cleopatra (autor) Un document necunoscut referitor la iluminatul cu petrol al Constantinopolului între anii 1857-1897 Note şi comunicări 193-197 română
articol de periodic 1970 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 02 IONESCU, Cleopatra (autor) Contribuții la studiul învățământului public din județul Dâmbovița. Situația școlilor din plasa Dâmbovița în anii 1842-1843 Comunicări şi note 269-278 română
articol de periodic 1972 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 03, Acta Valachica IONESCU, Cleopatra (autor) Date privitoare la economia județului Dâmbovița în prima jumătate a secolului XIX Istorie 257-264 română
articol de periodic 1973 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 05, Chronica Valachica IONESCU, Cleopatra (autor) Date privind situația social-economică a județului Dâmbovița în preajma Revoluției de 1848 din Țările Române 125 DE ANI DE LA REVOLUŢIA DIN 1848 15-18 română
articol de periodic 1973 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 05, Chronica Valachica IONESCU, Cleopatra (autor) Expoziția „Revoluția din 1848 în istoria țărilor române” Muzeografie 279-281 română
articol de periodic 1973 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 04, Scripta Valachica IONESCU, Cleopatra (autor) , OPROIU, Mihai (autor) Târgoviștea în perioada regulamentară Istorie 231-251 română
articol de periodic 1973 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 04, Scripta Valachica IONESCU, Cleopatra (autor) Acțiuni al P.C.R. în județul Dâmbovița în perioada 1934-1940 Istorie 299-309 română
articol de periodic 1973 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 04, Scripta Valachica IONESCU, Cleopatra (autor) Expoziția permanentă „Lupta revoluționară a petroliștilor din zona Moreni” CRONICA - RECENZII 392-393 română
articol de periodic 1974 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 06, Documenta Valachica IONESCU, Cleopatra (autor) Aspecte ale dezvoltării economiei județului Dâmbovița în ultimele trei decenii, oglindite în presa locală 30 DE ANI DE LA ELIBERAREA ROMÂNIEI DE SUB DOMINAŢIA FASCISTĂ 21-27 română
articol de periodic 1974 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 06, Documenta Valachica NEGOESCU, Toma (autor) , IONESCU, Cleopatra (autor) Aspecte din trecutul localității Fieni Istorie 161-167 română
articol de periodic 1974 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 06, Documenta Valachica IONESCU, Cleopatra (autor) Metodologia întocmirii monografiei unei localități MUZEOLOGIE 275-280 română
articol de periodic 1974 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 06, Documenta Valachica IONESCU, Cleopatra (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Expoziția jubiliară: „Centenarul Liceului Ienăchiță Văcărescu din Târgoviște” MUZEOLOGIE 287-291 română
articol de periodic 1975 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 07, Bibliotheca Valachica IONESCU, Cleopatra (autor) Structura economică a județului Dâmbovița în anii 1934-1940 Istorie 215-237 română
articol de periodic 1975 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 07, Bibliotheca Valachica IONESCU, Cleopatra (autor) , ENACHESCU, Zoe (autor) Date inedite referitoare la localitatea Pucioasa Istorie 251-264 română
articol de periodic 1975 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 07, Bibliotheca Valachica POPESCU, Alexandru (autor) , IONESCU, Cleopatra (autor) Pietroșița. File de monografie Istorie 265-270 română
articol de periodic 1976 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 08, Archiva Valachica IONESCU, Cleopatra (autor) , ISTRĂTESCU, Cristian (autor) Documente inedite privind satul Cândești Istorie 165-168 română
articol de periodic 1976 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 08, Archiva Valachica IONESCU, Cleopatra (autor) Funcțiile și sarcinile muzeului de istorie modernă și contemporană în lumina Programului Partidului Comunist Român Muzeografie 383-386 română
articol de periodic 1977 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 09 IONESCU, Cleopatra (autor) Domeniul Mănăstirii Mărgineni în județul Dâmbovița Istorie 183-188 română
articol de periodic 1977 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 09 IONESCU, Cleopatra (autor) Satele pietrari, Adunați-de-Pietrari, Bărbulețu și Râu Alb în lumina catagrafiei din anul 1838 Istorie 247-249 română