București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, X, 1981


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar 5-20 română, franceză, engleză, rusă
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) Descoperirile arheologice de la Ciuperceni Studii şi articole 23-27 română
articol de periodic TURCU, Mioara (autor) Dovezi ale prelucrării minereului de fier la geto-dacii din bazinul Argeșului inferior Studii şi articole 29-33 română
articol de periodic PANAIT, Panait I. (autor) Problema reședinței Țării Românești în perioada 1459-1659 Studii şi articole 35-41 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Comerțul bucureștean, factor important în determinarea prevederilor cu caracter economic ale tratatului de la Cuciuc-Cainargi - 1774 Studii şi articole 43-51 română
articol de periodic RĂDULESCU-ZONER, Șerban (autor) Aspecte din lupta populației bucureștene pentru desăvârșirea statului național român (1900-1910) Studii şi articole 53-58 română
articol de periodic MARARU, Ioan (autor) Victor Babeș (1854-1926) Studii şi articole 59-68 română
articol de periodic GRIGORIU, Paul (autor) Gheorghe Popa-Liseeanu și educarea conștiinței naționale Studii şi articole 69-77 română
articol de periodic IACOȘ, Ion (autor) O acțiune muncitorească antifascistă victorioasă - apărarea "Casei Poporului" din București (iunie 1936) Studii şi articole 79-86 română
articol de periodic DACHE, Petre (autor) Aspecte privind structura clasei muncitoare din București în anii 1934-1938 Studii şi articole 87-94 română
articol de periodic ROMAN, Victoria (autor) Tudor Arghezi - tipograf Studii şi articole 95-101 română
articol de periodic MATICHESCU, Olimpiu (autor) Semnificația politică a manifestărilor antifasciste de masă din București, de la 1 mai 1939 Studii şi articole 103-110 română
articol de periodic MUȘAT, Mircea (autor) Politica de alianțe a P.C.P. - chezășia victoriei de la 23 august 1944 Studii şi articole 111-119 română
articol de periodic BENE, Ana (autor) , COFAS, Eleonora (autor) Contribuția maselor populare bucureștene conduse de P.C.R., la sprijinirea politicii guvernului revoluționar-democratic în perioada august - ianuarie 1946 Studii şi articole 121-130 română
articol de periodic IONIȚĂ, Gheorghe (autor) De la revoluția populară spre culmile însorite ale societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism Studii şi articole 130-140 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Considerații arheologice privind necropola satului Mănești - Buftea (secolele XIV-XV) Note şi contribuţii documentare 143-149 română
articol de periodic MARCU, Elena (autor) Fals artistic monetar din secolul al XVI-lea Note şi contribuţii documentare 151-154 română
articol de periodic PLEȘIA, Ștefan (autor) Doi mari diplomați: Șerban Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu Note şi contribuţii documentare 155-163 română
articol de periodic MATEESCU, Tudor (autor) Din legăturile comerciale ale Dobrogei cu orașul București înainte de 1877 Note şi contribuţii documentare 165-170 română
articol de periodic VELESCU, Oliver (autor) O tranzacție comercială cu medalii comemorative în 1858 Note şi contribuţii documentare 171-177 română
articol de periodic BRĂCĂCESCU, Cristian (autor) Case de tip popular în București Note şi contribuţii documentare 179-189 română
articol de periodic TATOMIR, Virgil (autor) Noi mărturii documentare privind trecerea principalelor mijloace de producție în proprietatea poporului Note şi contribuţii documentare 191-194 română
articol de periodic ARICESCU, Andrei (autor) Sculpturi romane provinciale din vestul Moesiei Inferior Din patrimoniul cultural bucureştean 197-207 română
articol de periodic GRIGORUȚĂ, Maria (autor) Descoperiri monetare medievale pe șantierele arheologice bucureștene Din patrimoniul cultural bucureştean 209-213 română
articol de periodic BOVO, Elisabeta (autor) Piese de mobilier francez în colecții particulare bucureștene. O garnitură de salon Ludovic XV Din patrimoniul cultural bucureştean 215-220 română
articol de periodic IONESCU, Adrian-Silvan (autor) Cornuri de praf de pușcă în colecțiile bucureștene Din patrimoniul cultural bucureştean 221-233 română
articol de periodic DIACONESCU TEODORA, Speranța (autor) Un sigiliu inelar de la Gaspar Grațiani Din patrimoniul cultural bucureştean 235-240 română
articol de periodic JEBELEANU, Florica (autor) Contribuții la cunoașterea iconografiei trecătorilor carpatine Din patrimoniul cultural bucureştean 241-246 română
articol de periodic COJOCĂRESCU, Maria (autor) O medalie inedită datată 1851, din colecția Muzeului de istorie a municipiului București Din patrimoniul cultural bucureştean 247-250 română
articol de periodic ANDERCO, Nicolae (autor) , BENE, Ana (autor) , COFAS, Eleonora (autor) Transformările edilitar-urbanistice contemporane reflectate în activitatea Muzeului de istorie a municipului București Probleme de muzeografie 253- română
articol de periodic DAVIDESCU, Angelina (autor) Creșterea patrimoniului Muzeului de istorie a municipului București în perioada 1975-1978 Probleme de muzeografie 261-265 română
articol de periodic GAVRIL, Victoria (autor) Expoziția "Contribuția savantului Victor Babeș, la dezvoltarea științei medicale românești și universale" Probleme de muzeografie 267-270 română
articol de periodic DAN GRAUR, Viorica (autor) Obiecte ale actorului Eduard de Max existente în colecția Muzeului C.I. și C.C. Nottara Probleme de muzeografie 271-273 română
articol de periodic ENACHE, Emilia (autor) Aspecte ale valorificării patrimoniului cultural artistic prin intermediul cinematografului Probleme de muzeografie 275-280 română
articol de periodic SAVIN, Margareta (autor) Câteva expoziții temporare deschise la sediul Muzeului de istorie a municipiului București (1974-1978) Probleme de muzeografie 281-286 română
articol de periodic MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Turcu Mioara, Geto-Dacii din Câmpia Munteniei Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1979 RECENZII 289-291 română
articol de periodic PĂUNESCU, Cristian (autor) Marinescu Beatrice, Aurel Duțu, Șerban Rădulescu-Zoner, Bucureștiul și epopeea independenței 1877-1878 Editura Academiei RSR București 1978, 197 p + 15 Fotoplanșe RECENZII 291-292 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Toynbee Arnold, Orașele în mișcare Editura Politică, București, 1979, 348 pagini RECENZII 293-297 română
articol de periodic PORUMBEANU, Eugenia (autor) Index alfabetic București. Materiale de istorie și muzeologie vol. I-IX, 1964-1972 299-313 română