Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 51 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1998 Analele Dobrogei: AnD, IV, nr. 1, serie nouă MATEESCU, Tudor (autor) Un negustor român din Turtucaia înainte de 1877 - Vlad Iordache 57-67 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 2, serie nouă MATEESCU, Tudor (autor) Creșterea bivolilor în Dobrogea în timpul stăpînirii otomane 53-66 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 2, serie nouă MATEESCU, Tudor (autor) Din legăturile orașului Isaccea cu teritoriile românești de la stînga Dunării pînă la 1877 67-79 română
articol de periodic 2000 Analele Dobrogei: AnD, VI, nr. 1, serie nouă MATEESCU, Tudor (autor) Un sat dobrogean dispărut - Musait 103-119 română
articol de periodic 1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, X MATEESCU, Tudor (autor) Din legăturile comerciale ale Dobrogei cu orașul București înainte de 1877 Note şi contribuţii documentare 165-170 română
articol de periodic 1972 Cercetări istorice: CI, III MATEESCU, Tudor (autor) , CIUCĂ, Marcel Dumitru (autor) Arzuri ale Moldovei către Poartă în secolul al XVIII-lea Documente 339-352 română
articol de periodic 1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 MATEESCU, Tudor (autor) Săceleanu Nicolae Țîrcă și Dobrogea 145- română
articol de periodic 1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie MATEESCU, Tudor (autor) Les deports d'Issaccea de l'Empire Ottoman 49- franceză
articol de periodic 1999 Mousaios, V MATEESCU, Tudor (autor) Din legăturile orașului Buzău cu Dobrogea înainte de 1977 195-199 română
articol de periodic 1973-1975 Peuce, IV, Studii și comunicări de istorie și arheologie, serie veche MATEESCU, Tudor (autor) Ciflicurile din Dobrogea în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea 249-272 română
articol de periodic 1977 Peuce, VI, Studii și comunicări de istorie și arheologie susținute la cel de-al doilea colocviu, Tulcea, 2-5 iunie 1974, serie veche MATEESCU, Tudor (autor) Creșterea cailor în Dobrogea în timpul stăpânirii otomane 287-297 română
articol de periodic 1984 Peuce, IX, Rapoarte, cataloage, studii și note de istorie și arheologie, serie veche MATEESCU, Tudor (autor) Construcții navale la Tulcea înainte de 1877 395-400 română
articol de periodic 1969 Pontica, II MATEESCU, Tudor (autor) Un oraș dogrogean dispărut - Ester 413-426 română
articol de periodic 1984 Revista arhivelor: RA, 46, nr. 3 MATEESCU, Tudor (autor) Sate dobrogene dispărute în cursul secolului al XIX-lea (II) Studii şi Comunicări 298-309 română
articol de periodic 1985 Revista arhivelor: RA, XLVII, nr. 2 CIUCA, M. (autor) , MATEESCU, Tudor (autor) Arhiva generală a Țării Românești Ştiinţe speciale 213-222 română, engleză, franceză
articol de periodic 1986 Revista arhivelor: RA, 48, nr. 3 MATEESCU, Tudor (autor) Particularități ale documentelor românesti emise în Dobrogea înainte de 1877 Ştiinţe speciale 248-350 română
articol de periodic 1988 Revista arhivelor: RA, 50, nr. 2 MATEESCU, Tudor (autor) Preocupări pentru organizarea Arhivelor în secolul al XIX-lea. Contribuția lui Alexandru Geanoglu Lesviodax Ştiinţe speciale 222-224 română
articol de periodic 1989 Revista arhivelor: RA, 51, nr. 2 MOCANU, Marin Radu (autor) , MATEESCU, Tudor (autor) Noi considerații privind noțiunea de "Colecție arhivistică" Opinii 227-229 română
articol de periodic 1989 Revista arhivelor: RA, 51, nr. 3 BACS, Carol (autor) , GHIAȚĂ, Anca (autor) , PĂTRAȘCU, G. (autor) , STOICESCU, Magdalena (autor) , GUȚU, OLIMPIA (autor) , MATEESCU, Tudor (autor) Recenzii și prezentări 297-310 română
articol de periodic 1990 Revista arhivelor: RA, 45, nr. 1 MATEESCU, Tudor (autor) Apelul românilor din satul transilvănean Boholț la tezaurul arhivistic al Țării Românești (1833) Studii şi Comunicări 14-18 română, engleză, franceză
articol de periodic 1990 Revista arhivelor: RA, 52, nr. 3 MATEESCU, Tudor (autor) Nicolae Bălcescu Preţuitori ai arhivelor 325-341 română, engleză, franceză
articol de periodic 1990 Revista arhivelor: RA, 52, nr. 4 MATEESCU, Tudor (autor) Despre limitele cronologice ale selecționării documentelor Probleme de arhivistică 412-417 română, engleză, franceză
articol de periodic 1991 Revista arhivelor: RA, 53, nr. 1 MATEESCU, Tudor (autor) Refugieri ale românilor din Dobrogea la stânga Dunării în timpul războiului Crimeii Studii şi Comunicări 60-74 română, engleză, franceză
articol de periodic 1991 Revista arhivelor: RA, 53, nr. 1 MATEESCU, Tudor (autor) , MATEI, Vasile (autor) , FLOREA, Pavel M. (autor) , BRÂNCEANU, LIDIA (autor) Recenzii și prezentări 163-168 română
articol de periodic 1991 Revista arhivelor: RA, 53, nr. 2 MATEESCU, Tudor (autor) Începuturile industriei moderne în Dobrogea (ultimele decenii ale stăpânirii otomane) Studii şi Comunicări 225-229 română, engleză, franceză
articol de periodic 1991 Revista arhivelor: RA, 53, nr. 2 TEODORESCU, Virgiliu Z. (autor) , MATEI, Vasile (autor) , MATEESCU, Tudor (autor) , HRITCU, Irina (autor) Recenzii și prezentări 272-279 română
articol de periodic 1991 Revista arhivelor: RA, 53, nr. 3 MATEESCU, Tudor (autor) Relațiile agrare în Dobrogea în ultimul secol al stăpânirii otomane Studii şi Comunicări 332-351 română, engleză, franceză
articol de periodic 1991 Revista arhivelor: RA, 53, nr. 3 FLOREA, Pavel M. (autor) , ANTON, Ecaterina (autor) , MATEI, Vasile (autor) , HRIȚCU, Irina (autor) , MATEESCU, Tudor (autor) , GĂMULESCU, Ielița (autor) Recenzii și prezentări 431-440 română
articol de periodic 1991 Revista arhivelor: RA, 53, nr. 4 MATEESCU, Tudor (autor) Știri din documente ale Țării Românești despre vechi sate dobrogene (secolele XVI-XVII) Studii şi Comunicări 505-508 română, engleză, franceză
articol de periodic 1991 Revista arhivelor: RA, 53, nr. 4 BURLACU, Ioana (autor) , DOGARU, Maria (autor) , MATEESCU, Tudor (autor) , ANTON, Ecaterina (autor) , MATEI, Vasile (autor) , FLOREA, Pavel Mircea (autor) Recenzii și prezentări 569-573 română
articol de periodic 1992 Revista arhivelor: RA, 54, nr. 1 MATEESCU, Tudor (autor) Alexandru Ioan Cuza și Dobrogea 133 de ani de la Unirea Principatelor 9-12 română
articol de periodic 1992 Revista arhivelor: RA, 54, nr. 1 MATEESCU, Tudor (autor) Știri noi despre păstoritul mocanilor în Țara Românească (secolul al XVIII-lea) Studii şi Comunicări 38-41 română, engleză, franceză
articol de periodic 1992 Revista arhivelor: RA, 54, nr. 2 MATEESCU, Tudor (autor) Date privind situația românilor dobrogeni în momentul revenirii Dobrogei la țară Studii şi Comunicări 184-194 română, engleză, franceză
articol de periodic 1992 Revista arhivelor: RA, 54, nr. 2 MATEESCU, Tudor (autor) Un document despre o ceată de tâlhari din Balta Brăilei (1782) Documente 226-227 română
articol de periodic 1992 Revista arhivelor: RA, 54, nr. 3 MATEESCU, Tudor (autor) Români dobrogeni stabiliți la stânga Dunării în secolele XVII-XVIII Studii şi Comunicări 271-283 română, engleză, franceză
articol de periodic 1992 Revista arhivelor: RA, 54, nr. 3 MATEESCU, Tudor (autor) Un document referitor la Iordache Golescu și la fiii săi Dimitrie și Radu Documente 348-351 română
articol de periodic 1992 Revista arhivelor: RA, 54, nr. 4 MATEESCU, Tudor (autor) Din viața clăcașilor de pe moșia Potlogi, județul Dîmbovița, la 1830 Studii şi Comunicări 385-389 română, engleză, franceză
articol de periodic 1992 Revista arhivelor: RA, 54, nr. 4 MATEESCU, Tudor (autor) Un document referitor la poetul Alexandru Sihleanu Documente 427-429 română
articol de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. 1 MATEESCU, Tudor (autor) Aromâni în Dobrogea înainte de 1877 Studii şi Comunicări 18-20 română
articol de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. 2 MATEESCU, Tudor (autor) Date privind situația românilor și a altor creștini din Dobrogea, în ajunul și în timpul războiului pentru independență Studii şi Comunicări 121-127 română, engleză, franceză
articol de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. 2 MATEESCU, Tudor (autor) , TRANDAFIRESCU, Natalia (autor) Un document despre o biserică din Dobrogea închinată Mănăstirii Sf. Ioan Botezătorul din Sozopol (secolul al XVII-lea) Documente 170-178 română
articol de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. 2 MATEESCU, Tudor (autor) , ȘESAN, Dragoș (autor) , MATEI, Vasile (autor) , GĂMULESCU, Ielița (autor) Recenzii și prezentări 221-230 română
articol de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. 3 MATEESCU, Tudor (autor) Din legăturile episcopului Vasile Moga cu refugiații din Țara Românească la Sibiu în timpul revoluției lui Tudor Vladimirescu Studii şi Comunicări 253-258 română, engleză, franceză
articol de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. 3 MATEESCU, Tudor (autor) Documente românești privind răscoala antiotomană de la Niș (1841) Documente 329-334 română
articol de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. 3 BERCIU, Adina (autor) , MATEESCU, Tudor (autor) , FLOREA, Pavel Mircea (autor) , MATEI, Vasile (autor) , ȘESAN, Dragoș (autor) , GĂMULESCU, Ielița (autor) Recenzii și prezentări 359-370 română
articol de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. 4 MATEESCU, Tudor (autor) Un dregător otoman sprijinitor al românilor din Dobrogea Studii şi Comunicări 424-447 română
articol de periodic 1994 Revista arhivelor: RA, 56, nr. 1 MATEESCU, Tudor (autor) „Revista Arhivelor" - repere în timp ,,Revista arhivelor", 70 de ani de la apariţie 9-12 română
articol de periodic 1994 Revista arhivelor: RA, 56, nr. 2 MATEESCU, Tudor (autor) Cultura tutunului în Dobrogea în timpul stăpânirii otomane Probleme de istorie 176-186 română, engleză, franceză
articol de periodic 1994 Revista arhivelor: RA, 56, nr. 3 MATEESCU, Tudor (autor) Un negustor brașovean în Dobrogea înainte de 1877- Dumitru Ciurcu Studii şi Comunicări 244-247 română, engleză, franceză
articol de periodic 1994 Revista arhivelor: RA, 56, nr. 4 MATEESCU, Tudor (autor) Raportul document de arhivă - izvor narativ Studii şi comunicări de arhivistică 323-325 română
articol de periodic 1972 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 03, Acta Valachica MATEESCU, Tudor (autor) Aspecte sociale din viața satului Bălteni, județul Dâmbovița, la 1830 Istorie 265-269 română