Peuce, VI, 1977, Studii și comunicări de istorie și arheologie susținute la cel de-al doilea colocviu, Tulcea, 2-5 iunie 1974, serie veche


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Sumar 3-4 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Considerații cu privire la uneltele de piatră șlefuită din aria de răspândire a culturii Hamangia 5-12 română
articol de periodic MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Câteva observații asupra sculpturii în lut a culturii Hamangia și influența ei asupra plasticii culturii Precucuteni 13-17 română
articol de periodic LĂZURCĂ, Elena (autor) Un vas zoomorf gumelnițean descoperit la Luncavița 19-22 română
articol de periodic MORINTZ, Sebastian (autor) Câteva considerații cu privire la complexul cultural Sabatinovka-Coslogeni-Noua 23-29 română
articol de periodic SIMION, Gavrilă (autor) Cetatea geto-dacă de la Beștepe (com. Mahmudia - Tulcea) 31-47 română
articol de periodic SIMION, Gavrilă (autor) Necropolele getice de la Enisala și Telița 49-72 română
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) Un tip de brățări din a doua epoca a fierului la Dunărea de Jos 73-77 română
articol de periodic BABEȘ, Mircea (autor) Peuce-Peucini 79-85 română
articol de periodic BULGARU, Valeriu (autor) Începuturile navigației comerciale antice la gurile Dunării 87-101 română
articol de periodic BARNEA, Ion (autor) Noi descoperiri la Noviodunum 103-121 română
articol de periodic SIMION, Gavrilă (autor) Descoperiri noi pe teritoriul Noviodunensis 123-148 română
articol de periodic SUCEVEANU, Alexandru (autor) Evoluția raporturilor dintre așezările militare și civile la Dunărea de Jos 149-154 română
articol de periodic BAUMANN, Victor-Henrich (autor) Proprietari funciari în Dobrogea romană 155-161 română
articol de periodic COJA, Maria (autor) Cuptoare antice descoperite în raza cetății de pe Capul Dolojman 163-179 română
articol de periodic OPAIȚ, Andrei (autor) O nouă inscripție de la Troesmis 181-185 română
articol de periodic OPAIȚ, Andrei (autor) O plăcuță votivă a Cavalerului Trac de la Casimcea 187-190 română
articol de periodic COVACEF, Zizi (autor) Thanatos - simbol al nemuririi, în arta funerară din Scythia Minor 191-197 română
articol de periodic PROTOPOPESCU, Vlad (autor) Călugări sciți sau călugări bessi? 199-202 română
articol de periodic ZAHARIA, Eugenia (autor) Rolul Dobrogei în istoria poporului român și a statului medieval românesc 203-205 română
articol de periodic BAUMANN, Victor-Henrich (autor) , POPEEA, Alexandru (autor) Monede bizantine anonime și skifate în colecția Muzeului din Tulcea 207-226 română
articol de periodic NICOLESCU, Corina (autor) Dobrogea - punte de legatura între Bizanț, Orientul Apropiat și cultura veche românească 227-231 română
articol de periodic CIOBANU, Radu (autor) Evoluția, rolul și însemnătatea Mitropoliei din Vicina 233-242 română
articol de periodic ILIESCU, Octavian (autor) Chilia în veacul al XIV-lea 243-246 română
articol de periodic ALEXANDRESCU-DERSCA BULGARU, Maria Matilda (autor) Date asupra cetății și orașului Chilia sub stăpânirea otomană (sec. XV-XVII) 247-257 română
articol de periodic ALEXANDRESCU-DERSCA BULGARU, Maria Matilda (autor) Aspecte ale vieții economice din porturile și schelele Dobrogei în sec. XV-XVII 259-269 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Tipologia orașelor din Dobrogea în timpul stăpânirii otomane (secolele XV-XIX) 271-277 română
articol de periodic GRIGORUȚĂ, Maria (autor) Contribuții cartografice și iconografice privind Dunărea de Jos 279-285 română
articol de periodic MATEESCU, Tudor (autor) Creșterea cailor în Dobrogea în timpul stăpânirii otomane 287-297 română
articol de periodic CĂZĂNIȘTEANU, Constantin (autor) Organizarea militară a Dobrogei la sfârșitul veacului al XIX-lea 299-302 română
articol de periodic STAN, Gligor (autor) Particularități ale aplicării reformei agrare din anul 1921 în județul Tulcea 303-306 română
articol de periodic BOȚESCU, Dan (autor) Problema Dunării în cadrul relațiilor romano-germane în anii celui de al doilea război mondial 307-313 română
articol de periodic NICOLAE, Constantin (autor) Acțiunile insurecționale din regiunea dobrogeană a țării 315-319 română
articol de periodic VLADIMIROV, Olimpiu (autor) Ecoul istoricului act al naționalizării în presa tulceană 321-323 română