Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 2 volume
  • 95 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 1975 Pontica, VIII, anul 1975 RĂDULESCU, Adrian (redactor șef), SCORPAN, Constantin (secretar științific de redacție), BUCOVALĂ, Mihai (redactor), IRIMIA, Mihai (redactor)
volum de carte 2011 Sondajul arheologic de la Satu Nou - „Vadu Vacilor” (com. Oltina, jud. Constanța), anul 2011 CONOVICI, Niculae (autor), GANCIU, Anca (autor), IRIMIA, Mihai (autor)
articol de periodic 2011 Bibliotheca Tomitana, VII CONOVICI, Niculae (autor) , GANCIU, Anca (autor) , IRIMIA, Mihai (autor) Sondajul arheologic de la Satu Nou - "Vadu Vacilor" (com. Oltina, jud. Constanța 417 română
articol de periodic 2003 Cercetări Arheologice: CA, XII IRIMIA, Mihai (autor) Emil Condurachi și Dobrogea 40-42 română
articol de periodic 2008 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XXV, FILIAS CHARIN. Mélanges à la mémoire de Niculae Conovici, editat de Alexandru Avram, Vasilica Lungu și Marian Neagu IRIMIA, Mihai (autor) Niculae Conovici (1948-2005) 9-22 franceză
articol de periodic 2008 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XXV, FILIAS CHARIN. Mélanges à la mémoire de Niculae Conovici, editat de Alexandru Avram, Vasilica Lungu și Marian Neagu IRIMIA, Mihai (autor) Découvertes de timbres amphoriques dans la zone du lac de Tașaul Amphores et timbres amphoriques 87-102 franceză
articol de periodic 2002 Cumidava, XXV IRIMIA, Mihai (autor) , BELC, Marius (autor) O seceră de bronz de la Medgidia și rezultatul analizelor spectrale efectuate asupra ei 15-20 Română
articol de periodic 1970 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 14, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă IRIMIA, Mihai (autor) Das mykenische Bronzeschwert aus Medgidia Notes et informations 389-395 franceză
articol de periodic 1991 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 35, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă CONOVICI, Niculae (autor) , IRIMIA, Mihai (autor) Timbres amphoriques et autres inscriptions céramiques découvertes a Satu Nou (comm. d'Oltina, dép. de Constanța) Études 139-175 franceză
articol de carte 2009 Interferențe Ovidiene, Studii, note, texte și (pre)texte ovidiene IRIMIA, Mihai (autor) Bastarnii și sarmații - realități istorice la Dunărea de Jos - și percepția lor în opera lui Ovidius 111-121 română
articol de periodic 2007 Istros, XIV CONOVICI, Niculae (autor) , GANCIU, Anca (autor) , IRIMIA, Mihai (autor) Le site getique de Satu Nou (comm. D'Oltina, Dep. De Constanța) le lieu dit "Vadu Vacilor". Observations preliminaires 81-118 franceză
articol de periodic 1979 Materiale și Cercetări Arheologice IRIMIA, Mihai (autor) Săpăturile arheologice în necropola getică de la Bugeac, com. Ostrov (1978) 109-114 română
articol de periodic 1980 Materiale și Cercetări Arheologice IRIMIA, Mihai (autor) Cercetări în necropola getică de la Bugeac, com. Ostrov 219-224 română
articol de periodic 1983 Materiale și Cercetări Arheologice IRIMIA, Mihai (autor) Cercetări arheologice în așezarea hallstattiană de la Gura Canliei (jud. Constanța) 161-171 română
articol de periodic 1986 Materiale și Cercetări Arheologice IRIMIA, Mihai (autor) Descoperiri arheologice în asezarea antică de la Gura Canliei (jud. Constanța) 068-073 română
articol de periodic 1986 Materiale și Cercetări Arheologice IRIMIA, Mihai (autor) Descoperiri în necropola getică de la Bugeac, com. Ostrov 074-088 română
articol de periodic 1992 Materiale și Cercetări Arheologice, nr. 1 IRIMIA, Mihai (autor) Descoperiri noi în necropola getică de la Bugeac, jud. Constanța 161-172 română
articol de periodic 2004 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXIII, Acta Musei Petrodavensis IRIMIA, Mihai (autor) Unelte agricole de corn din epoca bronzului descoperite în Dobrogea Materiale şi cercetări arheologice 295-302 română, germană
articol de periodic 2007 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXIV, Acta Musei Petrodavensis IRIMIA, Mihai (autor) Unele aspecte privind raporturile dintre sciți, traco-geți și greci în zona Vest- și Nord-Vest Pontică Materiale şi cercetări arheologice 371-418 română, germană
articol de carte 2008 Omagiu lui Gavrilă Simion la a 80-a aniversare IRIMIA, Mihai (autor) Un vârf de lance de bronz din zona Covasnei 56-59 română
articol de periodic 1977 Peuce, VI, Studii și comunicări de istorie și arheologie susținute la cel de-al doilea colocviu, Tulcea, 2-5 iunie 1974, serie veche IRIMIA, Mihai (autor) Un tip de brățări din a doua epoca a fierului la Dunărea de Jos 73-77 română
articol de periodic 2006 Peuce, 3-4, Studii și cercetări de istorie și arheologie, Serie nouă IRIMIA, Mihai (autor) Fibulă cu inscripție din zona Izvoarele (com. Lipnița, jud. Constanța) 251-258 română
articol de periodic 1968 Pontica, I IRIMIA, Mihai (autor) , VOLSCHI, V. (autor) Descoperiri arheologice la Mangalia și Limanu aparținînd Culturii Hamangia 45-87 română
articol de periodic 1968 Pontica, I IRIMIA, Mihai (autor) Un depozit de bronzuri la Constanța 89-105 română
articol de periodic 1968 Pontica, I IRIMIA, Mihai (autor) Cimitirele de incinerație geto-dacice de la Bugeac-Ostrov 193-234 română
articol de periodic 1968 Pontica, I IRIMIA, Mihai (autor) Cuptoarele romano-bizantine de ars ceramică de la Oltina (jud. Constanța) 379-408 română
articol de periodic 1969 Pontica, II IRIMIA, Mihai (autor) Noi cercetări arheologice în cimitirul II geto-dacic de la Bugeac 23-42 română
articol de periodic 1969 Pontica, II DUMITRAȘCU, D. (autor) , IRIMIA, Mihai (autor) Sabia de bronz miceniană descoprită la Medgidia 137-147 română
articol de periodic 1970 Pontica, III IRIMIA, Mihai (autor) Unele probleme ale cercetărilor subacvatice de pe litoralul dogrogean al Mării Negre 17-21 română
articol de periodic 1971 Pontica, IV BUCOVALĂ, Mihai (autor) , IRIMIA, Mihai (autor) Cimitirul din sec. VI-V î.e.n. de la Corbu, jud. Constanța 41-56 română
articol de periodic 1973 Pontica, VI IRIMIA, Mihai (autor) Descoperiri noi privind populația autohtonă a Dobrogei și legăturile ei cu coloniile grecești (sec. V-I î.e.n) 7-71 română
articol de periodic 1974 Pontica, VII IRIMIA, Mihai (autor) Cercetările arheologice de la Rasova - Malul Roșu. Raport preliminar 75-147 română
articol de periodic 1975 Pontica, VIII IRIMIA, Mihai (autor) Observații privind arheologia secolelor VII-V î.e.n. în Dobrogea 89-114 română
articol de periodic 1976 Pontica, IX IRIMIA, Mihai (autor) Un mormînt tumular descoperit la Topraisar 37-56 română
articol de periodic 1977 Pontica, X IRIMIA, Mihai (autor) Un topor de bronz descoperit la Grădina 297-300 română
articol de periodic 1978 Pontica, XI IRIMIA, Mihai (autor) Un topor cu ceafă cilindrică de la Făgăraș (jud. Sibiu) 223-225 română
articol de periodic 1979 Pontica, XII IRIMIA, Mihai (autor) Descoperiri noi în cimitirul getic de la Bugeac, com. Ostrov (1972, 1977-1978) Raport preliminar 55-76 română
articol de periodic 1980 Pontica, XIII IRIMIA, Mihai (autor) Date noi privind așezările getice din Dobrogea în a doua epocă a fierului 66-118 română
articol de periodic 1981 Pontica, XIV IRIMIA, Mihai (autor) Observații preliminare privind așezarea antică de la gura Canliei 67-122 română
articol de periodic 1981 Pontica, XIV IRIMIA, Mihai (autor) Descoperiri arheologice recente la Rasova (jud. Constanța) 239-247 română
articol de periodic 1982 Pontica, XV IRIMIA, Mihai (autor) Preistoria în preocupările lui Vasile Pârvan 9-13 română
articol de periodic 1982 Pontica, XV CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae (autor) , IRIMIA, Mihai (autor) Amfore antice apărute într-un mormînt tumular de la Topalu (jud. Constanța) 125-136 română
articol de periodic 1983 Pontica, XVI IRIMIA, Mihai (autor) Date noi privind necropolele din Dobrogea în a doua epocă a fierului 69-148 română
articol de periodic 1984 Pontica, XVII IRIMIA, Mihai (autor) Ceramica traco-getică - Moscalu E. 257-263 română
articol de periodic 1985 Pontica, XVIII IRIMIA, Mihai (autor) În legătură cu unele tegule ștampilate descoperite la Izvoarele (jud. Constanța) 141-156 română
articol de periodic 1986 Pontica, XIX CLIANTE, Traian (autor) , IRIMIA, Mihai (autor) Morminte din epoca feudală timpurie descoperite în punctul Sitormasn (com. M. Kogălniceanu, jud. Constanța) 179-189 română
articol de periodic 1987 Pontica, XX IRIMIA, Mihai (autor) Considerații privind unele morminte tumulare din epoca romană descoperite în Dobrogea 107-136 română
articol de periodic 1989 Pontica, XXI-XXII, „ IRIMIA, Mihai (autor) O nouă unitate militară romană în sud-vestul Dobrogei 113-121 română
articol de periodic 1989 Pontica, XXI-XXII, „ IRIMIA, Mihai (autor) , MUNTEANU, Mircea (autor) Un topor din epoca bronzului descoperit la Nicolae Bălcescu (jud. Călărași) 299-303 română
articol de periodic 1990 Pontica, XXIII CONOVICI, Niculae (autor) , IRIMIA, Mihai (autor) Săpăturile arheologice în așezarea getică fortificată de la Satu Nou, co, Oltina, jud. Constanța - campania 1978 81-96 română
articol de periodic 1991 Pontica, XXIV IRIMIA, Mihai (autor) Noi mărturii arheologice privind a doua epocă a fierului în Dobrogea 97-121 română
articol de periodic 1992 Pontica, XXV IRIMIA, Mihai (autor) Un profil aniversar: Adrian Rădulescu la 60 de ani 7-14 română
articol de periodic 1993 Pontica, XXVI CONOVICI, Niculae (autor) , IRIMIA, Mihai (autor) Descoperiri halsastattiene în zona davei getice de la Satu Nou, com. Oltiba, jud. Constanța 51-114 română
articol de periodic 1993 Pontica, XXVI IRIMIA, Mihai (autor) Participarea la săpăturile arheologice de la Stillfried (Austria) 305-307 română
articol de periodic 1996 Pontica, XXVII-XXIX BARDAC, Anghel (autor) , IRIMIA, Mihai (autor) Noi descoperiri din epoca bronzului la Grădina ( jud. Constanța) 13-22 română
articol de periodic 1998 Pontica, XXXI IRIMIA, Mihai (autor) Unele considerații privind topoarele de tipul Baniabic în lumina descoperirilor de la Izvoarele (jud. Constanța) 37-48 română
articol de periodic 1998 Pontica, XXXI IRIMIA, Mihai (autor) Descoperiri hallstattiene întîmplătoare de la Rasova (jud. Constanța) 253- română
articol de periodic 1999 Pontica, XXXII IRIMIA, Mihai (autor) Unelte de fier din așezarea getică fortificată de la Adîncata (com. Aliman, jud. Constanța) 73-82 română
articol de periodic 2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 IRIMIA, Mihai (autor) Adrian Rădulescu 7-17 română
articol de periodic 2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 IRIMIA, Mihai (autor) Despre sciți și Scythia Mică în ultimele secole ale mileniului I.a.Chr. 299-317 română
articol de periodic 2003 Pontica, XXXV-XXXVI, seria 2002-2003 IRIMIA, Mihai (autor) Observații privind stadiul cercetării bronzului timpuriu în Dobrogea 33-51 română
articol de periodic 2003 Pontica, XXXV-XXXVI, seria 2002-2003 IRIMIA, Mihai (autor) Noi descoperiri de tegule eomane ștampilate în sud-vestul Dobrogei 161-176 română
articol de periodic 2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII IRIMIA, Mihai (autor) Descoperiri getice în zona Adîncata (com. Aliman, jud. Constanța) 319-384 română
articol de periodic 2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII IRIMIA, Mihai (autor) Petre Diaconu la 80 de ani 557-574 română
articol de periodic 2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII IRIMIA, Mihai (autor) Barnea Ion (1913-2004) 601-614 română
articol de periodic 2006 Pontica, XXXIX IRIMIA, Mihai (autor) Noi descoperiri getice și grecești din Dobrogea și din stînga Dunării 123-168 română
articol de periodic 2006 Pontica, XXXIX IRIMIA, Mihai (autor) Ethnic contacts and Cultural Exanges North and West of the Black Sea from the Greek Colonisation to the Ottoman Conquest - Cojocaru Victor) 467-481 română
articol de periodic 2006 Pontica, XXXIX IRIMIA, Mihai (autor) Gheorghe Poenaru Bordea (1937-2004) 487-504 română
articol de periodic 2006 Pontica, XXXIX IRIMIA, Mihai (autor) Niculae Conovici (1948-2005) 505-516 română
articol de periodic 2007 Pontica, XL IRIMIA, Mihai (autor) Considerații privind așezările getice din Dobrogea și problema existenței unor Emporia în zona Dunării Inferioare 137-225 română
articol de periodic 2007 Pontica, XL IRIMIA, Mihai (autor) Petre Diaconu (1924-2007) 681-684 română
articol de periodic 2008 Pontica, XLI IRIMIA, Mihai (autor) Sceptre de piatră inedite din județul Constanța și unele considerații privind legăturile zonei vest-pontice cu spațiul egeean în bronzul tîrziu 79-117 română
articol de periodic 2010 Pontica, XLIII IRIMIA, Mihai (autor) Alexandru Suceveanu - Septuagenar. Vocația arheologului 11-24 română
articol de periodic 2010 Pontica, XLIII IRIMIA, Mihai (autor) Centres de pouvoir getes preromains au sud-ouest de la Dobroudja. Realites archeologiques et certaines considerations historiques 83-128 franceză
articol de periodic 2011 Pontica, XLIV IRIMIA, Mihai (autor) Depozitul de piese de făurire de la Țibrinu (com. Mircea Vodă, jud Constanța), 1997-1998 23-68 română
articol de periodic 2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani IRIMIA, Mihai (autor) Dr. Petre Diaconu la 80 de ani XXI-XXVI română
articol de carte 1999 Studia in Honorem Ion Niculiță. Omagiu cu prilejul împlinirii a 60 de ani CONOVICI, Niculae (autor) , IRIMIA, Mihai (autor) Sistemul defensiv al davei getice de la Satu Nou - Valea lui Voicu 196-211 română
articol de periodic 1981 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3, iulie-septembrie IRIMIA, Mihai (autor) Observații privind epoca bronzului în Dobrogea în lumina unor cercetări recente Studii 331-346 Română
articol de periodic 1988 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1, ianuarie-martie IRIMIA, Mihai (autor) Unele considerații privind sfârșitul Latène - ului geto - dacic și continuitatea civilizației autohtone în Dobrogea Studii 33-44 Română
articol de periodic 2010 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1-2 IRIMIA, Mihai (autor) Considérations concernant la fin de la culture Coslogeni Studii 31-48 franceză
articol de periodic 1985 Thraco-Dacica, VI, nr. 1-2 IRIMIA, Mihai (autor) Date noi privind necropolele getice de la Bugeac, com. Ostrov, jud. Constanța STUDII (ETUDES) 75-85 română
articol de periodic 1986 Thraco-Dacica, VII, nr. 1-2 IRIMIA, Mihai (autor) Al VIII-lea simpozion na'ional de tracologie CRONICA (CHRONIQUE) 174-178 română
articol de periodic 1990 Thraco-Dacica, XI, nr. 1-2 ROMAN, Petre (autor) , ION, Glodariu (autor) , IRIMIA, Mihai (autor) , PETRE, Gherghe (autor) , SILVIA, Teodor (autor) Din activitatea Institutului de tracologie in anul 1989 (De l’activité de l’Institut de Thracologie en 1989) CRONICA (CHRONIQUE) 287 română
articol de periodic 1992 Thraco-Dacica, XIII, nr. 1-2 ROMAN, Petre (autor) , MEDELEȚ, Florin (autor) , PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) , IRIMIA, Mihai (autor) , AVRAM, Sultana (autor) Din aclivitalea Institutului Român de Tracologie în anul 1991 CRONICA (CHRONIQUE) 200 română
articol de periodic 1993 Thraco-Dacica, XIV, nr. 1-2 ROMAN, Petre (autor) , SILVIA, Teodor (autor) , GHEORGHE, Lazarovici (autor) , IRIMIA, Mihai (autor) , MEDELEȚ, Florin (autor) , IOAN, Andrițoiu (autor) Din activitatea Institutului Român de Tracologie în anul 1992 CRONICA (CHRONIQUE) 194 română
articol de periodic 1994 Thraco-Dacica, XV, nr. 1-2 ROMAN, Petre (autor) , SILVIA, Teodor (autor) , VALENTIN, Vasiliev (autor) , IRIMIA, Mihai (autor) , MEDELEȚ, Florin (autor) , IOAN, Andrițoiu (autor) , GH., Popilian (autor) Activitatea Institutului Român de Tracologie în anul 1993 CRONICA (CHRONJQUE) 263 română
articol de periodic 1995 Thraco-Dacica, XVI, nr. 1-2 ROMAN, Petre (autor) , L., Bogataia (autor) , SILVIA, Teodor (autor) , VALENTIN, Vasiliev (autor) , IRIMIA, Mihai (autor) , MEDELEȚ, Florin (autor) , AVRAM, Sultana (autor) , GH., Popilian (autor) Activitatea Institutului Român de Tracologie în 1994 CRONICA (CHRONIQUE) 339 română
articol de periodic 1996 Thraco-Dacica, XVII, nr. 1-2 ROMAN, Petre (autor) , L., Bogataia (autor) , ION, Niculiță (autor) , IRIMIA, Mihai (autor) , SILVIA, Teodor (autor) , VALENTIN, Vasiliev (autor) , SULTANA, Avram (autor) , G., Popilian (autor) , MEDELEȚ, Florin (autor) , BARTOK, Botond (autor) , HORIA, Ciugudean (autor) , GH., Dumitroaia (autor) , PORUCIUC, Adrian (autor) , COMȘA, Alexandra (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) Activitatea Institutului Român de Tracologie în anul 1995 Cronică 315 română
articol de periodic 1999 Thraco-Dacica, XX supplemmentum, nr. 1-2 SILVIA, Teodor (autor) , VALENTIN, Vasiliev (autor) , GH., Popilian (autor) , IRIMIA, Mihai (autor) , ZSOLT, Szekely (autor) , SULTANA, Avram (autor) , MEDELEȚ, Florin (autor) , L., Bogataia (autor) , ZANOCI, Aurel (autor) Anexa XVI. Activitatea filialelor 71 română
articol de periodic 2000 Thraco-Dacica, nr. 1-2 ROMAN, Petre (autor) , L., Bogataia (autor) , ZANOCI, Aurel (autor) , SILVIA, Teodor (autor) , VALENTIN, Vasiliev (autor) , MEDELEȚ, Florin (autor) , IRIMIA, Mihai (autor) , GH., Popilian (autor) DIN ACTIVITATEA INSTITUTULUI ROMÂN DE TRACOLOGIE ÎN 1999-2000 Cronică 336 română
articol de periodic 2001 Thraco-Dacica, XXII, nr. 1-2 IRIMIA, Mihai (autor) Descoperiri din bronzul târziu pe teritoriul Dobrogei și unele probleme privind cultura Coslogeni arheologie-istorie 195 română
articol de periodic 2001 Thraco-Dacica, XXII, nr. 1-2 ROMAN, Petre (autor) , LARISA, Bogataia (autor) , ZANOCI, Aurel (autor) , SILVIA, Teodor (autor) , VALENTIN, Vasiliev (autor) , MEDELEȚ, Florin (autor) , IRIMIA, Mihai (autor) , GH., Popilian (autor) Din activitatea Institutului Național de Tracologie, în anul 2001 Cronică 280 română
articol de periodic 2010-2011 Thraco-Dacica, XXV-XXVI, nr. 2-3 NICULAE, Conovici (autor) , ANCA, Ganciu (autor) , IRIMIA, Mihai (autor) , VLAD V., Zirra (autor) Repere cronologice pentru nivelurile de locuire getice timpurii de la Satu Nou - „Valea lui Voicu” (com Oltina, jud. Constanța) 100 română
articol de carte 2000 Tombes tumulaires de l'Âge du Fer dand le Sud-Est de l'Europe. Actes du II e Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, Brăila, Călărași et Slobozia, 18-24 septembre 1995, par l'Association d'Etudes d'Archéologie Funéraire aves le concours de l'Institut de Recherches Eco-Muséologiques de Tulcea, Le Musée de Brăila, le Musée de Bas-Danube de Călărași, le Musée de Slobozia IRIMIA, Mihai (autor) Und Hügelgräber aus der Dobruscha Betreffend Rezumate 219-220 germană
articol de periodic 2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII IRIMIA, Mihai (autor) Unele aspecte privind raporturile dintre spațiul egeean și regiunile istro-pontice în bronzul tîrziu I. Istoria românilor 19-61 română
articol de periodic 2011 Zargidava - Revistă de Istorie, X IRIMIA, Mihai (autor) Centre de putere getice preromane în sud-vestul Dobrogei. Realități arheologice și unele considerații istorice (I) I. Istoria românilor 17-39 română
articol de periodic 2012 Zargidava - Revistă de Istorie, XI IRIMIA, Mihai (autor) Centre de putere getice preromane în sud-vestul Dobrogei. Realități arheologice și unele considerații istorice (II) I. Istoria românilor 67-83 română